Categoriearchief: overig_instellingen

Fietskring

Woensdag staan wij weer klaar om een mooie route te fietsen. Afstand 20-25 km.

We hopen dat het weer ons nog goed gezind is, dus zien wij u om 9.30 uur op het kerkplein?

We fietsen rustig aan, ± 15 km. per uur, dus iedereen kan mee.

Tot dan, Annie van Rijn

 

Afvalgeschiedenis (samenvatting door redactie)

 

Afval houdt de gemoederen in Leidschendam-Voorburg stevig bezig. Vrijwel dagelijks komen er berichten voorbij met foto’s van afval dat naast ondergrondse afvalcontainers wordt gedumpt, met al snel een verwijt naar het vorige college veroorzaker van al dat leed. Het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers was al veel eerder gestart (in de collegeperiode 2010 – 2014) en leidde ook toen al tot vragen over bijplaatsen van afval en grofvuil.

Voor GBLV/Gemeentebelangen aanleiding om toch eens wat verder in de geschiedenis van het afvalbeleid en van Avalex te kijken. Die geschiedenis leert dan dat een verwijt naar het vorige college van GBLV, D66, GroenLinks en PvdA wel erg gemakkelijk is.

Hoe nu verder?

GBLV/Gemeentebelangen staat voor een goede, milieubewuste, klantvriendelijke en efficiënte afvalinzameling. Wij zitten daarbij absoluut niet gebakken aan Avalex. Integendeel. Wat ons betreft moet er zo snel als mogelijk een aanbestedingsprocedure worden gestart of een andere partij de afvalinzameling goedkoper en beter kan dan Avalex.

Wij willen verder ons steentje bijdragen aan een goed milieu voor nu en in de toekomst. Hoe minder restafval er wordt verbrand, des te beter het is. Dit betekent dat herbruikbaar materiaal niet bij restafval terecht moet komen.

Nascheiding (u gooit al u afval in één bak en op een centraal punt wordt uw afval uitgesorteerd) klinkt dan heel aantrekkelijk maar vervuilt de herbruikbare materialen. Ook u kunt zich voorstellen hoe al uw afval voor een week in één bak er uit zal zien – een vieze bende – of dat u papier, kleding, glas, plastic, GFT-afval e.d. apart houdt van het echte restafval. U zult dan ook zien dat u eigenlijk heel weinig restafval in een week “produceert”. Overigens heeft de gemeenteraad unaniem een motie aangenomen om tot nascheiding over te gaan als dat een bewezen techniek is.

Tot slot is en blijft het een gedragskwestie. In onze beleving is het niet normaal om toiletpotten, koelkasten, kasten, kinderwagens en wat allemaal meer gewoon maar naast een afvalcontainer te gooien. Als de meerderheid van onze inwoners dat wel normaal vindt, dan zou de ultieme oplossing zijn om dat dan maar te accepteren. Maar laten we dan ook stoppen met geklaag dat het een bende is naast afvalcontainers; die bende is dan immers ook normaal geworden.

GBLV/Gemeentebelangen vindt dit hoe dan ook niet normaal en wij accepteren het bijplaatsen van afval naast ondergrondse containers niet. Wij zijn benieuwd of u dat ook vindt!

Frank Rozenberg Raadslid GBLV/Gemeentebelangen

 

Stichting Oud Stompwijk op de Landlevenfair…

De Landlevenfair werd voor de 4e keer georganiseerd op de zaterdag van de Stompwijkse Paardendagen. Stichting Oud Stompwijk was voor de derde maal aanwezig. De week voorafgaand aan de Fair is er druk gewerkt om een aantal nieuwe foto’s te kunnen laten zien. Deze keer wilden wij in hartvorm de liefde voor mens, paard, kermis en feest benadrukken. De basis harten heeft Truus geregeld, de teksten zijn door Ria erop gezet, met elkaar zijn de foto’s uitgezocht en opgehangen en zowaar 3 grote schermen vol met ontroerende, grappige, liefdevolle, ondeugende, actieve foto’s.

Het beloofde een warm weekend te worden en op zaterdag was het ook behoorlijk heet, maar gelukkig wisten heel veel mensen het terrein te vinden en zodra we bezig waren met het inrichten van de stand stond men al nieuwsgierig te kijken. Vanaf twee uur ging het officieel van start en we hebben het eigenlijk niet meer rustig gehad. Heel veel leuke reacties, mensen herkenden zichzelf of een familielid. Een knappe dame waarvan wij nog geen naam wisten werd zeer waarschijnlijk herkend door haar zoon, er wordt nog nader onderzoek gedaan d.m.v. andere foto’s die in zijn bezit zijn. We hebben ook nog wat zaken gedaan, een aantal nieuwe leden hebben zich aangemeld, een aantal inhaal pakketjes van Stompwicc zijn er verkocht en de film over Stompwijk ging ook een keer over de plank. Er zijn wat verhalen toegezegd, iemand heeft zich aangemeld als vrijwilliger.

Al met al een bijzonder vermoeiende, maar leuke dag, de naamsbekendheid wordt steeds groter en we merken dat er veel interesse is bij de Stompwijkers. Dat zorgt er ook voor dat wij met deze relatief kleine groep mensen, met veel enthousiasme proberen zoveel mogelijk foto’s en verhalen te bewaren voor de toekomst. Het gaat misschien niet zo snel als we dat zouden willen, maar we willen het zo goed mogelijk doen. Hebben jullie een verhaal of foto die jullie met de rest van Stompwijk willen delen, neem dan contact met ons op (redactie@oudstompwijk.nl). Voor de Paardendagen van volgend jaar zijn wij op zoek naar de kermisfoto’s die altijd gemaakt werden voordat je het veld opliep. Of een andere kermisfoto natuurlijk, alles is welkom!

Hopelijk heeft iedereen een paar fijne dagen gehad, geniet van een zonnige vakantie en duik na de vakantie eens de zolder op of de kast in op zoek naar oude foto’s!

Namens bestuur Stichting Oud-Stompwijk,

Ria Luiten, www.oudstompwijk.nl

 

Stichting Oud Stompwijk en De Bles

De Bles viert feest, bestaat maar liefst 333 jaar. Als je het snel zegt lijkt het niet zo lang, maar het is echt een hele tijd. Vanaf 22 t/m 25 februari wordt er van alles georganiseerd en Jeroen heeft gevraagd of Stichting Oud Stompwijk hier ook een bijdrage aan wil leveren. We hebben ‘ja’ gezegd en gaan op zondag 25 februari iets organiseren met betrekking tot de historie van de Bles.

Er zijn verschillende eigenaren geweest. Heel vroeger kon je er je paarden stallen, er kon gekolfd worden, de baan ligt nog onder de huidige vloer, en er werden veilingen en verkopen gehouden, kermis gevierd, dansles gegeven door Evert Castelein, bruiloften en partijen gegeven, toneeluitvoeringen opgevoerd, carnaval gevierd, geklaverjast en nog veel meer. Ja, wat werd er eigenlijk niet in de Bles gedaan? Wijd en zijd is de Bles bekend. Soms, als je vertelt dat je uit Stompwijk komt, vragen de mensen “waar ligt dat dan?” en als je dan zegt “midden in het dorp hebben we de Bles” dan blijkt dat er heel veel mensen al eens binnen geweest zijn.

Nu hebben wij al aardig wat materiaal om te laten zien, maar hebben jullie een leuke oude foto van de Bles of van een gebeurtenis in de Bles, dan houden wij ons aanbevolen. Wij scannen hem in of je kunt hem gescand naar ons opsturen via mail redactie@oudstompwijk.nl. Ook als je een leuke herinnering hebt aan een gebeurtenis in de Bles of je hebt er gewerkt of je kent mensen die er gewerkt hebben, vertel het ons.

Nu krijgen we eerst het Carnavalsweekend, binnen en buiten bij de Bles. Wij wensen iedereen heel veel plezier bij alle activiteiten met Prins Ronald 1, Page Annemieke, Opper Ed en hun Raad van Elf. Vlieg met Gaandrië de wereld over, maar kom toch altijd weer terug naar Stompwijk!

Stichting Oud Stompwijk, Ria Luiten

Donderdag 18 september feest bij ’t Peuterparadijs en BSO de Huifkar

Omdat SKZ dit jaar 25 jaar bestaat, gaan we met alle kinderen van ‘t Peuterparadijs en BSO de Huifkar een feestje bouwen. Voor de peuters organiseren we een circusfeest! Kom verkleed als je favoriete circusartiest of circusdier en laat je verrassen.

Tijd: 10.00 tot 11.30 uur – Locatie: ‘t Peuterparadijs

 

’s Middags gaan we met alle kinderen van BSO De Huifkar lekker dansen en feesten! We organiseren een circusdisco! Kom verkleed als je favoriete circusartiest, circusdier of trek je ‘coolste’ disco-outfit aan en laat je verrassen!

Tijd: 15:15 tot 17:30 uur – Locatie: BSO De Huifkar

 

MKB Stompwijk

Heeft u als ondernemer last van de afsluiting, voor zwaar verkeer, van de Stompwijkseweg?

Wat kunt u hieraan doen?

Wilt u in contact treden met de gemeente?

Op deze en andere relevante vragen kunt u antwoord krijgen tijdens de MKB-LV Stompwijk ledenbijeenkomst op 8 december a.s.

Deze avond zal er als volgt uitzien:

MKB LV- en Ruimtezaken

Wim Schoevers (MKB  LV) zal een toelichting geven op:

– het nieuwe beleidsplan van MKB LV

– de structuurvisie van de gemeente. Deze visie op ruimtegebruik (van 2006) wordt momenteel aan de tijd aangepast.

Ondernemerszaken

Ruud Mannaart, beleidsadviseur van KvK Den Haag, geeft een presentatie waarin hij de rol van de KvK toelicht. Wat kan de KvK voor u als ondernemer betekenen en wat is de ondersteunende rol van de KvK wanneer u over bepaalde zaken met de gemeente in gesprek wilt.

Juridische zaken

Arjan van Delden, advocaat bij Geelkerken Linskens Advocaten, is deze avond ook van de partij. Ook hij kan u adviseren en ondersteunen aangaande relevante kwesties, zoals in dit geval de problematiek van de Stompwijkseweg.

Deze avond is bij uitstek bedoeld om u te informeren, specialisten Ruud en Arjan te ontmoeten en vragen en kennis met hen te delen. Uiteraard vergeten we de inwendige mens niet!

Wij hopen u 8 december te mogen verwelkomen!

Locatie: Dorpshuis

Zaal open: 19.30 uur

Aanvang bijeenkomst: 20.00 uur

Met vriendelijke groet,

MKB-LV Stompwijk

Wim, Jeroen, Lennert, Jacqueline, Desiree en Ursula

 

Nieuw telefoonnummer

Nieuw telefoonnummer Woej Senioren Bellijn

Het telefoonnummer van de Senioren Bellijn van Woej is veranderd. Het nieuwe nummer is 387 1099. De Senioren Bellijn wordt jaarlijks zeker 2500 keer geraadpleegd en is een belangrijk informatienummer voor de ouderen in Leidschendam-Voorburg. Ook met aanvragen voor klusjes in huis of voor een huisbezoek van de ouderenadviseur kunnen ouderen bij dit nummer terecht. Bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 11.00 uur.

 

Hobbyclub – schilderen op locatie – boerderij Juffermans

Vorige week dinsdagavond hadden de leden van de Hobbyclub een ander programma dan normaal. Door WOEJ werd ons gevraagd met de Hobbyclub mee te doen aan een Monumenten Kunstwedstrijd. Als locatie hebben we gekozen voor de monumentale boerderij van de familie Juffermans aan het Oosteinde. Schildersdoeken, verf, kwasten en verfschorten werden voor deze gelegenheid meegenomen naar de boerderij. Er werd door de kinderen een mooi plekje uitgezocht en de boerderij is vanuit verschillende hoeken op het doek vastgelegd. De resultaten waren verrassend. Nu maar afwachten of we in de prijzen vallen! Wij hebben in elk geval genoten van het schilderen op de boerderij. Nogmaals, ook namens de kinderen, hartelijk dank aan de familie Juffermans voor de gastvrijheid.

De Hobbyclub leiding

 

Informatieavond

Informatieavond watersporters Recreatieplas Vlietland en Meeslouwerplas

Binnenkort wordt gestart met de werkzaamheden om de Meeslouwerplas in recreatiegebied Vlietland te verondiepen. Deze werkzaamheden vinden plaats om de recreatie- en natuurwaarden van het gebied te vergroten en om de oevers van de plas veiliger te maken door deze te stabiliseren.

Omdat de werkzaamheden consequenties hebben voor de watersporters in het gebied, organiseert de provincie Zuid-Holland in samenwerking met BAM Wegen Regio West en Groenservice Zuid-Holland een informatiebijeenkomst voor watersporters op woensdag 20 april.

De bijeenkomst is bedoeld voor watersporters die gebruik willen gaan maken van de doorvaart bij de nieuwe ophaalbrug in het recreatiegebied Vlietland en vindt plaats op woensdag 20 april van 20.00 – 22.00 uur bij Watersportvereniging Leidschendam en omstreken, Rietpolderweg 12 te Leidschendam.

Tijdens de bijeenkomst wordt onder meer informatie gegeven over de introductie van een pasjessysteem om de ophaalbrug te bedienen. Eigenaren van zeilboten (van maximaal 6.5 meter lengte) met een staande mast en een (buitenboord)motor komen in aanmerking voor een dergelijke pas.

In mei zullen de omwonenden van het recreatiegebied tijdens een volgende informatieavond worden geïnformeerd over de werkzaamheden in de plas. Zij ontvangen hiervoor binnenkort een uitnodiging.

Werkzaamheden

In april 2011 starten de werkzaamheden om de Meeslouwerplas te verondiepen. Dit zal vooral te merken zijn aan schepen met grond en bagger die de Vliet, het zuidelijk deel van de recreatieplas Vlietland en de Meeslouwerplas bevaren. De schepen kunnen iedere werkdag van 07.00 uur tot 19.00 uur aanwezig zijn. Er varen 1 tot 10 schepen per dag. In de Meeslouwerplas is een ponton geplaatst waar de verwerking van de grond en de bagger plaatsvindt. De werkzaamheden gaan naar verwachting tien jaar duren en worden in opdracht van de provincie Zuid-Holland uitgevoerd door BAM Wegen Regio West. De aanvoer van grond, bagger en andere materialen gebeurt per schip. Daarom is de oude Baileybrug vervangen door een ophaalbrug.

 

Bericht Woej busje

Bericht Woej busje

 Donderdag 14 april vertrekt er weer een Woej busje naar Leidsenhage, we vertrekken om 10.00 uur vanaf de Meerlaanbushalte tegenover de Coop.

Om 13.00 uur gaat hij weer naar Stompwijk terug. Er kunnen en 8 personen mee.

Coby v.d. Geest