Categoriearchief: nooitgedacht

Poldercross

Zaterdag 20 juli om19.00 uur

Na het succes van de eerste versie van de Poldercross 2.0 van 2018, kon een vervolg eigenlijk niet uitblijven. En nu is het bijna zover. De 2019 editie van de Poldercross gaat plaatsvinden op zaterdag 20 juli. Wederom in nauwe samenwerking met de IJsclub Stompijk zal de zaterdagavond van de Stompwijkse Paardendagen gevuld worden met de Poldercross.
De opzet komt overeen met afgelopen jaar. De Poldercross is een prestatieloop. Leg op een zo origineel mogelijke manier het traject af. Door, over en op het evenemententerrein van de Stompwijkse kermis. Ook dit jaar hebben de parcours bouwers weer hun best gedaan om een uitdagende route uit te stippelen. Lengte is ongeveer 2 km. en voorzien van 20 hindernissen. Variërend van een mooi aantal slootoversteken, de nieuwe dijk oversteek aan de Meer en Geerweg en natuurlijk het touw slingeren en de ijsbak. Dit jaar nieuw toegevoegd het oud Hollandse fierljeppen.

Het evenement vindt plaats na afloop van de Landleven Fair, op zaterdag avond 20 juli. Inschrijven vanaf 18 uur op het evenemententerrein van de kermis (naast de feesttent).

Vanaf 19 uur zal er in diverse groepen gestart worden. Te beginnen met de kinderen 10 t/m 14 jaar en vanaf 19.30 uur zullen de volwassenen gaan starten. Inschrijfgeld bedraagt € 2,— voor de kinderen en € 7,50 voor volwassenen. Deze bijdrage is niet alleen voor het bekostigen van het evenement, maar heeft ook tot doel om het organiseren van jeugdactiviteiten van de IJsclubleden mogelijk te maken. Rond 9 uur zal de afsluiting van het evenement zijn.
Voor de meest originele verklede groep/deelnemer zal er een leuke prijs beschikbaar gesteld worden.

En lijkt het je leuk om een bijdrage te leveren aan dit evenement, we zijn natuurlijk altijd op zoek naar vrijwilligers. Wil je meehelpen, stuur een berichtje aan poldercross@ijsclubstompwijk.nl
Wij hopen jullie allen te zien op dit mooie evenement.

Namens Harddraverij Nooit gedacht en de IJsclub Stompwijk,
Projectgroep Poldercross
Poldercross@ijsclubstompwijk.nl

Stompwijkse paardendagen

Vanmorgen toen ik de website van Nooit Gedacht bezocht was het eerste wat me opviel dat we nog maar 14 dagen, 5 uur 14 minuten en 33 seconden te gaan hebben voor de aftrap van de Stompwijkse Paardendagen.
Ik kreeg het gelijk op mijn heupen want voor die tijd moeten er toch nog wat mededelingen in de Dorpsketting verschijnen.
Dit jaar heb ik wel de mazzel dat op dit moment Summerland nog in het verschiet ligt en dat mijn hoofd nog niet met watten is gevuld van de biertjes die ik daar ongetwijfeld zal nuttigen!

Allereerst maandag 15 juli begint de opbouw van de Stompwijkse kermis. En dat kunnen we niet zonder de vrijwilligers waar we elke jaar op kunnen rekenen. Elke hand telt en is van grote waarde! Dus mensen iedereen die wil en kan bijdragen aan ons Stompwijks feest is vanaf 19.00 uur van harte welkom op het feestterrein Elke avond wordt na afloop van de werkzaamheden voor een hapje en een drankje gezorgd en is eigenlijk al een feestje op zich.

Als alles is gelopen zoals gepland heeft iedereen tegelijkertijd met deze Dorpsketting het boekje van de Stompwijkse Paardendagen ontvangen. Alle informatie qua programma en activiteiten zijn daar en ook op de website te vinden.

Een belangrijk punt waar nogal eens overheen gelezen wordt wil ik bij deze nog wel even benadrukken en dat is de pagina van de huisregels. Deze regels zijn noodgedwongen aangescherpt betreffende het meenemen van drugs en alcoholische dranken. Over drugs, waaronder ook lachgas valt is iedereen eens dat dat echt niet kan. Maar over het meenemen van grote partijen drank naar het terrein blijkt de mening niet zo unaniem tegen te zijn. Vreemd!
Want als je een beetje nadenkt weet je dat er een heleboel radartjes in de organisatie nodig zijn om een feest zoals De Stompwijkse Paardendagen zolang met succes draaiende te houden. Elk onderdeeltje is belangrijk en dus ook de horecaexploitant! Een mooie vergelijking is dat je toch ook niet naar een bar gaat en jouw eigen kratje bier mee neemt?!

Zo houden we al 110 jaar zonder subsidie ons unieke feest in stand en dat moet ook zo blijven! Ik hoop dat dat punt nu voor iedereen duidelijk is want tenslotte zorgen we zo met zijn allen elk jaar voor een feest waar we trots op zijn!

Namens Nooit Gedacht,

Conny Oliehoek

Stompwijkse Paardendagen 2019, 19 tot en met 22 juli

Een bijzonder jaar want naast het jubileum van 110 jaar Paardendagen worden de ponyrennen voor de 50ste keer verreden. En dat willen we niet zomaar voorbij laten gaan. Daarom staat 2019 in het teken van de pony’s en hun ruiters.

Dit wordt vrijdag 19 juli al zichtbaar tijdens de traditionele optocht door het dorp waar naast de prachtig versierde rijtuigen de ponyruiters zijn uitgenodigd om in een fantasierijke creatie deel te nemen en natuurlijk ook op zondagmiddag, wanneer de pony’s het weer tegen elkaar opnemen.
Het Stompwijkse feest staat alom bekend als een feest waar geen leeftijdsgrens is! Voor alle leeftijden valt er wel wat te beleven op het terrein achter de kerk.

Voor de ouderen begint de pret op vrijdagmiddag met een klaverjas en rummikub wedstrijd in de grote tent die goed toegankelijk is voor mensen met rollators en scootmobielen.

Op zaterdagmiddag 20 juli wordt voor de vijfde maal de Stompwijkse Landleven Fair georganiseerd. Op de Fair willen wij gelegenheid bieden om alles wat met land en tuinbouw of eigen gemaakte producten te maken heeft te promoten en\of te verkopen. De sfeer van het platteland willen we hierbij vooropstellen. Voor ieder is er wat te zien, proeven of te kopen.
Gelijktijdig met de Fair zal op het daarnaast gelegen veld het door de Blesruiters georganiseerde klassieke springconcours worden verreden. De ponyruiters strijden om de’ Helden van Nooit Gedacht Wisseltrofee’. Deze staat dit jaar in het teken van oud-bestuurslid Aad Koeleman. Ook dit jaar weer: ’speel je spel ’Hierbij moet een deelnemer binnen een minuut zoveel mogelijk punten bij elkaar springen.

Liefhebbers van andere bezigheden kunnen ruimschoots aan hun trekken komen want het programma biedt genoeg ruimte. Kinderen kunnen zich naar hartenlust uitleven op de kermis en de fair want er zijn vele attracties waar de kleintjes onder ons zich uitstekend kunnen vermaken.
De poldercross die verleden jaar in samenwerking met de ijsclub Nut en vermaak voor het eerst werd geïntroduceerd bleek na enthousiaste reacties de moeite waard om het dit jaar weer te organiseren. Vanaf 18.00 kan er worden ingeschreven om de poldersloten van het Groene Hart van heel dichtbij te bekijken. Men moet wel rekening houden dat de stomerijkosten niet in het pakket zijn opgenomen!

Zondag’21 juli is de dag van de Nationale Ponyrennen. In de basis is de ponyrace niet veel veranderd als 50 jaar geleden. De regels zijn hedendaags wel wat aangescherpt en is het nu ondenkbaar om zonder zadel en lichaamsbescherming mee te doen maar de spanning en sfeer op deze dag is onveranderd gebleven!

De show tussen de ponyrennen wordt door het Horseboarding Showteam uit Rijpwetering verzorgd. Horseboarding is een spectaculaire nieuwe tak van paardensport en we zijn dan ook zeer verheugd dat zij deze op De Stompwijkse Paardendagen willen showen.

In het kader van 50 jaar ponyrennen zal onder het motto De jeugd heeft de toekomst in een van de pauzes tussen de ponyrennen extra aandacht worden besteed aan het 50- jarig bestaan van de ponyrace.

Voor de feestgangers staat na de rennen de band Joost Mag Het Weten klaar om van de menigte een grote zingende swingende massa te maken.
Maandag 22 juli zullen de Stompwijkse paardendagen zoals gebruikelijk worden afgesloten met de kortebaandraverij.

Onze grasbaan (De enige kortebaan op gras) is erg geliefd bij trainers pikeurs en publiek en we verwachten dan ook dat de toppers van verleden jaar en diverse nieuwkomers weer staan te popelen om het heilige gras van Stompwijk onder de benen te voelen.

De totalisator is vanaf 12.30 geopend en start is exact 13. 30. Kinderen tot en met 12 jaar worden in de gelegenheid gesteld om het winnende paard te raden Uw kind kan hieraan deelnemen door naam, leeftijd adres en de naam van het winnende paard op een briefje te zetten en deze in de daarvoor bestelde bus aan de ingang te deponeren. Na afloop zal de prijsuitreiking langs de baan plaatsvinden.

23.00 Lasershow
Vorig jaar werd het traditionele vuurwerk vanwege het verhoogde brandgevaar noodgedwongen vervangen door een minder risicovolle afsluiting.
Dit bleek onverwacht een groot succes daarom zal het 110e jaar ook worden afgesloten met een adembenemende lasershow.
De allerlaatste uurtjes worden zoals elke avond worden ingevuld door Jan Groeneweg met zijn onovertroffen disco in de feesttent.
Wij hopen op een lekker weertje en willen er net als andere jaren weer een feest van te maken waar iedereen naar uitkijkt!

Namens Nooit Gedacht

Een compliment voor Aad Waaijer

Voor de vrijwilligersprijs 2018 is Aad Waaijer voorgedragen door Harddraverijvereniging Nooit Gedacht. In de voordracht staat over Aad:

De officiële functie is penningmeester echter in de ruime zin des woords hij draagt zorg voor: de financiële administratie bestaande uit het bijhouden van de gehele administratie, met de daarbij behorende verslaglegging en daarnaast draagt hij zorg voor de advertenties v.d. sponsoren in onze propaganda, voor het drukwerk, de planning van onze bezetting tijdens de dagen, met de ponyrace is hij rechter van aankomst ed. Daarbij is hij actief bij de op- en afbouw van de dagen.

Resultaat van het werk

De Stompwijkse Paardendagen is een evenement voor jong en oud en bestaat inmiddels 109 jaar. Het evenement staat inmiddels vermeld op de lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed. Het is van een klein dorps door de jaren heen uitgegroeid naar een regionaal evenement met tijdens de kortebaan bezoekers uit het gehele land.

Motivatie

Gedurende 40 jaar heeft Aad zich met hart en ziel ingezet voor onze vereniging. Inmiddels is hij 71 jaar volgens de statuten is 70 jaar de leeftijd om uit te treden. We waarderen enorm wat hij voor onze vereniging heeft betekend een man waarop je kan bouwen en die je kan vertrouwen! Een man van geen woorden maar daden! Hij is een inspirator voor velen en zal betrokken blijven als vrijwilliger van onze organisatie. De Stompwijkse Paardendagen kunnen dankzij de inzet en betrokkenheid van onze vrijwilligers worden georganiseerd.

 Jacqueline van der Krogt, secretaris Nooit Gedacht

Nabeschouwing Stompwijkse Paardendagen 2018

Het zit er weer op! De honderd en negende editie van de Stompwijkse Paardendagen! Er is feitelijk maar 1 woord nodig om deze editie te omschrijven: TOP!

Top weer, Topdrukte, Topsport, Topgezelligheid, Toppunt.

Het klaverjassen en rummikuppen in de grote tent leverde veel enthousiaste deelnemers op die zich buitengewoon amuseerden en zich ontzettend verwend voelden.

De ringstekers met hun paarden en rijtuigen leverden een vol veld op met prachtige aanspanningen, en een fanatieke strijd tussen de deelnemers.

De combinatie van de Landleven Fair en het springen blijkt al een aantal jaren een gouden greep te zijn en trekt steeds meer deelnemers en bezoekers.

De grote diversiteit aan stands op de fair heeft voor ieder wel iets wat trekt zo stond ik met ongeloof te kijken naar de klankschalenmassage voor paarden waar een jongen zat met een klankschaal op zijn kop. Verbaasd vroeg ik hem wat hij daar deed en hij legde laconiek uit dat hij de vrijdagavond nogal diep in het glaasje had gekeken en er een enorme kater aan had over gehouden waar hij wel vanaf wilde! Nieuwsgierig bleef ik kijken en warempel na de behandeling stond hij op schudde een keertje met zijn hoofd en sprak de legendarische woorden: ”Nu lust ik wel weer een biertje!”.

Moeiteloos gleed het zaterdagmiddagprogramma over in de avondactiviteit De Poldercross.

Het was wel ff wennen voor het publiek want om het allemaal goed te bekijken moesten ze toch met hun kont van de tribune af en als toeschouwer ook actief deelnemen aan de cross.

Maar na de eerste aarzeling vloeide het publiek over de velden en bij elke hindernis konden de deelnemers genieten van hun enthousiaste aanmoedigingen en de toeschouwers van hun polderluchten!

Zondag tja het blijft altijd belangrijk dat verdraaide weer!

Maar zondag de dag van de ponyrennen was het weer zoals we het graag hebben ”Zon niet al te heet een windje kortom een uitgelezen dag voor de ponyrennen. En dat vonden een heleboel mensen

Topdrukte dus! Deze dag is altijd belangrijk voor ons Stompwijkers. Lekker bij kletsen met iedereen, De laatste roddels doorgeven, De nieuwe telgen bewonderen, pony’s en ruiters aanmoedigen. Na een vlot verlopen koers toog het publiek massaal naar de tent waar Rampscenario al klaar stond om het over te nemen. Met een fenomenaal optreden maakten zij van de tent een swingende en zingende massa!

De kortebaan trok ook weer duizenden paardenliefhebbers en bezoekers uit het hele land. Het was een prachtige koers met zinderende ritten en het bleef spannend tot en met de laatste rit die uiteindelijk werd geworden door Bo Sprengers met Doc Holiday. Doc Holiday staat bekend als grasbaanspecialist en hij voelde zich duidelijk thuis op onze in topvorm verkerende grasbaan. Dit jaar werd het totalisatorrecord eindelijk gebroken en de teller komt nu op anderhalve euro na op € 41.000 te staan.

Vanwege het brandgevaar werd het traditionele vuurwerk vervangen door een lasershow. En dat was geweldig! Alleen maar ontzettend positieve reacties!! Ook in het kader van het milieu lijkt het een prima alternatief voor het vuurwerk te zijn!

Eindconclusie Stompwijkse Paardendagen 2018     TOP

 

Foto’s van Carmen!

Uitslagen Stompwijkse Paardendagen 2018

Klaverjassen                                                       Rummikub

1e-Piet Beekman (6046)                            1e-Ina van Rijn (9)

2e-Frans Oliehoek (5875)                         2e-Cor Hagen (11)

3e-Jv. D Poel (5735)                                     3E-L. Roeling (29)

Ringsteken

1e-menner Wendy van Sloten met steker Richard van Sloten

2e-menner Shirley Brugman met steker Patty Vurens

3e- menner Stephanie Janson met steker Cindy van Dorp

Ringsteken met gaststeker

1e-menner Stephanie Janson met steker Lisa Ammerlaan

2e-menner Inge Rotteveel met steker Mirthe van Dijk

3e-menner Jacqueline Cloosterman met steker Celine Bregman

Mooiste aanspanning

Manon Straathof met haar Black Pearl Belle.

Springen

Bixies

1e-Liz Jansen-Diesel

2e-Quincy Vader-Fleurtje

3e-Danique den Hollander- Angela

Pony’s

1e-Britt Westerman-Electric

2e-Senna Roeling-Geraljas Popeye

3e-Stephanie Roeling-Geraljas Popeye

4e-Lara Kramer-Eikenhorst’s Carmen

5e-Lisa de la Rie- La

Paarden                                                     Speel uw spel pony’s

1e- Lynn van Viegen- Nozem       1e-Steph.Roeling-Geraljas Popeye(990 pnt)

2e-Anne de Lange -Stormur         2e-Mabel Meyer- Troy (840 punten)

3e Sanne van Vliet-Fandango      3e-Britt Westerman-Electric                            (760 punten)

4e-Evy Granneman- Boa C

Speel uw spel Paarden

1e-Anne de Lange-Stormur(1200 punten)

2e-Sabine van de Lubbe-Abba(1160punten)

3e-Lynn van Viegen-Nozem(980 punten)

De Helden van Nooit Gedacht Wisseltrofee is gewonnen door Britt Westerman met Electric

Poldercross mooiste outfit:

Het bruidspaar Joost en Monique de Winter!

Ponyrennen

Schofthoogte van 116 cm tot en met 135 cm

1e-Sanne Hagenaars met Freggel-Breda

2e-Suus Scheeres met Breeze-Hazerswoude

3e-Shayenne Goerdayal met Pedro-Hazerswoude

4e-Stephanie Roeling met Stormur-Leidschendam

Schofthoogte van maximaal 115 cm

1e-Kyra Terlouw met Little Princess-Bergambacht

2e-Mariella van Veen met Bassie-Zoetermeer

3e-Anne de langen met Witje-Leidschendam

4e-Sylvana van Steijn met Roza-Zoeterwoude

Schofthoogte van 136 cm tot 157 cm

1e- Chantal Korver met Secret Arrow-Den Haag

2e-Marleen den Haan met Burney Boshoeve-Zoeterwoude

3e-Luna Wijnmalen met Moonlicht Shadow -Nootdorp

4e-Floor Snelderwaard met King-Gouvy(BE

Dr. Barendse Trofee (de 3 winnaars van de 3 verschillende categorieën)

1eChantal Korver met Secret Arrow-Den Haag

2e- Kyra Terlouw met Little Princess- Berg Ambacht

(Winnaar 1e- koers niet gestart)

Kortebaandraverij Stompwijk

1e- Doc Holiday-Bo Sprengers

2e-Hero Baldwin- Manon Pools

3e-Bizar Zandbergen- Danny Brouwer

4e-Barbert-Finn Verkaik

5e- Birdy de Neuilly- John de Leeuw

5e-Verseau Blue- Ruud Pools

Het winnende paard Doc Holliday is geraden door Bram van Riet.

Namens Nooit Gedacht,

Connie Oliehoek

De klok tikt gestadig door…………

………..en op het moment van schrijven geeft de teller 4 dagen 4 uur en 42 seconden aan

De tijd dringt, dus prioriteit om in de laatste Dorpsketting voor de start van de Stompwijkse Paardendagen de puntjes op de I te zetten.

Om vrijdagavond u de tijd in de rij voor de kassa te besparen is de kassa vrijdagmiddag al om 16.00 uur open voor de voorverkoop van de consumptiebonnen.

Tijdens De Fair zal de beschilderde melkbus voor de formulieren van het winnende paard op het veld staan en maandag bij de ingang van het terrein.

Op het ogenblik hebben we al een mooi veld van inschrijvingen voor de ponyrennen maar er kan nog steeds ingeschreven worden. Dit kan via de website Stompwijkse Paardendagen.

Ook streeft Nooit Gedacht ernaar om de kortebaan exact 13.30 te starten dus zorg dat u tijdig aanwezig bent.

De plaats van de fietsenstalling is in de afgezette ruimte voor het Dorpshuis en achter de school in aanbouw.

Wij hopen zoals altijd er weer een prachtig feest van te maken!

Tot ziens op de Stompwijkse Paardendagen 2018!

Namens Nooit Gedacht,

Conny Oliehoek

Poldercross 2.0

Het was in 2011 voor het laatst dat Nut en Vermaak een poldercross georganiseerd heeft. Maar in het kader van het 125 jarig bestaan van deze ijsclub is het idee ontstaan om tijdens de Paardendagen samen met Nooit Gedacht de cross nieuw leven in te blazen. Deze poldercross 2.0 is onderdeel van de meerkamp die met hulp van andere Stompwijkse verenigingen wordt georganiseerd zoals o.a. de Toerclub die de 11 Dorpentocht voor zijn rekening nam.

De poldercross wordt gehouden op de zaterdagavond van de Stompwijkse Paardendagen. Na de Landleven Fair wordt het terrein ingericht als een ware hindernis baan. Over en door de sloten, over klimwanden en onder obstakels door. Een uitdagende tocht van 2 km.

Inschrijven individueel of per groep kan vanaf 18.00 uur in de tent op het kermisterrein. Start voor kinderen van 10 tot 14 jaar om 19.00 uur, inschrijfgeld is € 2,— . Start voor personen vanaf 15 jaar om 19.30 uur, inschrijfgeld is € 7.50.

Het parcours is een 2 km lange tocht door de polder en sloten op en rondom het feestterrein. Het zal bestaan uit twintig hindernissen van verschillende aard zoals klimobjecten, evenwichtstoestellen, glijbanen etc. Het is een prestatieloop – geen wedstrijd – dus tijd doet er niet toe zodat als je absoluut geen nat pak wil oplopen je altijd nog een ommetje kan maken! De origineelste outfit wordt beloond met een prijs. We verwachten een groot aantal deelnemers dus schrijf je op tijd in! Deelname is op eigen risico!

Voor meer vragen kunt u terecht bij poldercross@ijsclubstompwijk.nl of op de websites van www.ijsclubstompwijk.nl of www.stompwijksepaardendagen.nl

 

Het aftellen is begonnen!

14 dagen 2 uur en 38 seconden,

precies te gaan volgens de klok op de website

 De hedendaagse techniek staat voor niets en op onze overigens prachtige website www.stompwijksepaardendagen.nl kun je echt alles te weten komen van en over De Stompwijkse Paardendagen!

Maar mijn vader zou zich in zijn graf omdraaien als De Dorpsketting (vroeger het belangrijkste medium van het dorp) aan de kant werd geschoven. Zo hoor ik hem nog zeggen: “Con, zorg dat het op tijd in De Dorpsketting komt!” Dus aan mij de schone taak om het een en ander wat aan te halen en op papier te zetten voor in de Ketting. En stiekem gezegd en gezwegen vind ik het heerlijk om met een kop koffie het Stompwijks blaadje van voor naar achter uit te pluizen.

Goed, om te beginnen: maandag avond 16 juli begint de opbouw van de Stompwijkse Kermis. Behalve de inzet van de bestuursleden worden we altijd geweldig geholpen door de vrijwilligers die enthousiast komen timmeren schroeven, bouwen en sjouwen. Dit jaar rekenen we ook weer op hun inbreng! Dus mensen iedereen die wil en kan meewerken aan de opbouw van ons Stompwijks feest is vanaf 19.00 uur meer dan welkom op het feestterrein. Elke avond na de werkzaamheden wordt voor een hapje en een drankje gezorgd en is al een klein feestje op zich. Ook dinsdag na de kermis kunnen we alle hulp weer goed gebruiken. Om 9.00 wordt er een sterke bak koffie geschonken en met vele handen hebben we de boel in een oogwenk weer aan de kant.

Als alles gelopen is zoals gepland, heeft iedereen tegelijkertijd met deze Dorpsketting het programma van de Stompwijkse Paardendagen ontvangen. Alle informatie is daarin te vinden maar ik wil toch nog wat extra benadrukken, dat de aanvangstijden van de activiteiten, zoals bijvoorbeeld de klaverjaswedstrijd om 13.30 uur, ook exact die tijd beginnen! Het beruchte Stompwijks kwartiertje zit er dus echt niet in! Dus kom op vooral ruim op tijd zodat u en de organisatie relaxed de kaarten kunnen schudden.

Zaterdag staat er een overvloed van activiteiten op het menu waaronder De Stompwijkse Landleven Fair! In 2015 werd deze voor het eerst voorzichtig opgezet met een bescheiden aantal kramen en attracties. Nu vier jaar later is het een enorm gegroeid en een terugkerende publiekstrekker geworden. De belangrijkste drijfveer hierachter is Marie Louise van der Salm, die kracht, noch moeite spaart om aantrekkelijke stands, attracties en ambachten in de sfeer van lokale dier en landbouwproducten aan te trekken. Haar inspanningen leverden dit jaar een bommetje vol veld op zodat er geen lokale kip meer bij kan! Buiten de bekende deelnemers zijn er veel nieuwe gezichten op De Fair. Zonder iemand te kort willen doen hier een kleine introductie van wat nieuwe stands en activiteiten: Op veler verzoek van ruitersportliefhebbers is Maaike van Dijk met onderleggers voor onder het tuig aangetrokken. Het hebben van verschillende kleuren outfits is een hype tegenwoordig. Vroeger hadden wij genoeg aan 1 sjabrak maar het schijnt dat je nu een zadelkast vol met paardenkleren behoort te hebben. Dus meiden het verzoek is ingewilligd en dit jaar kunnen jullie op de fair naar hartenlust shoppen op De Fair.

Rasechte Stompwijkse Jolanda Rosier (dochter van Arie Hooymans de fietsenmaker) geeft een demonstratie met haar klankschalen. Klankschalen therapie is een oosterse natuurgeneeswijze die op basis van muziektrillingen blokkades van geest en lichaam kunnen opheffen. Jolanda paste deze therapie al toe op mensen maar heeft zich in de loop der jaren ook toegelegd op het behandelen van paarden. Voor vele mensen en zeker voor de ‘nuchtere’ Stompwijker lijkt dit op een soort van Hocus Pocus maar Jolanda heeft inmiddels een aanzienlijk aantal rijpaarden en harddravers in Stompwijk en omgeving behandeld (waaronder ook onze paarden) en ze wordt steeds vaker opgetrommeld om met haar ‘koekenpannen’ allerlei klachten te verlichten. Op de fair zal zij het demonstreren en uit eigen ervaring kan ik zeggen dat het bijzonder is om te zien hoe paarden daarop reageren. Op de valreep kon Marie Louise vanuit het Wilde Westen John Talboom contracteren. John beheerst alle technieken van het lassowerpen en kan deze ook leren aan het publiek. (Altijd handig om dit te kunnen als je man of vrouw weer buiten handbereik is!) Tevens dit jaar 2 maal een optreden rond 15.00 en16.30 van het Shantykoor Midsscheeps uit Leidschendam.

De attractie die zeker genoemd moet worden is onze verleden jaar gerenoveerde melkbus. Kinderen kunnen het briefje met hun naam en de naam van de harddraver die volgens hun de koers gaat winnen, daarin deponeren. De bus zal ook maandag op een prominente plaats bij de ingang staan!

Zo, dit waren enkele voorbeelden. Maar om alles te bekijken te proeven en te beleven is er maar 1 optie:

Gewoon gaan naar de Stompwijkse Landleven Fair!!!

Namens Nooit Gedacht

Conny Oliehoek

Harddraverij “Nooit Gedacht” 109 jaar- 20 tot en met 23 juli

Hoe kan een klein dorp toch grootst presteren? Stompwijk doet dat jaar in-jaar uit met de traditionele Paardendagen. De benaming is natuurlijk niet toevallig. De feestelijkheden beginnen vrijdagavond met paarden (de optocht, met ruiters en aangespannen paarden) en eindigen maandag in de namiddag met de finalerit tussen dravers op de kortebaan. De Paardendagen bieden een gevarieerd aantrekkelijk programma voor elk wat wils dus voor jong en oud. Het is de belangrijkste leidraad voor “Nooit Gedacht” dat de festiviteiten nu al voor de 109de keer organiseert.

De plaatselijke vereniging “IJsclub Nut en Vermaak (nog ouder dan de onze) vierde eerder dit jaar het 125-jarig bestaan. Bij deze vereniging draait het niet om paarden maar om ijs. Toch organiseert ”Nut en vermaak” door het jaar heen meerdere activiteiten, waaronder voorheen de poldercross. Vanwege het jubileum slaan beide verenigingen de handen in elkaar en staat er zaterdagavond een poldercross op het programma.

Maar een groot feest (en dat is het) organiseer je niet alleen. Na een grondige voorbereiding kan dankzij vele vrijwilligers maandag 16 juli worden gestart met de opbouw en het gereed maken van alle voorzieningen. Vrijwilligers zijn zowel voor als na de Paardendagen goud waard voor Nooit Gedacht. Ze zorgen ervoor dat vrijdag 20 juli het programma kan starten met het klaverjassen en rummikuppen voor senioren in de feesttent.

De traditionele optocht met fanfare, ruiters, aangespannen paarden en bereden politie opent officieel de paardendagen op vrijdag 20 juli om 18.30. Het programma wordt vervolgd met het folkloristische ringsteken waar ook het publiek met mee kan doen. Aansluitend muziek en een drankje in de feesttent.

Voor de zaterdag wordt om 14.00 uur voor de vierde keer op rij de Stompwijkse Landleven georganiseerd. Op de Fair willen we de gelegenheid bieden om alles wat met land- en tuinbouw of handgemaakte producten te maken heeft promoten en te verkopen. Van een lokaal ijsje tot landbouwmechanisatie en alles wat daartussen zit. Voor iedereen valt er wel wat te beleven.

De kleintjes kunnen zich naar hartenlust vermaken in het kinderdorp. Speciale gast is het Shantykoor Midscheeps uit Leidschendam.

Gelijktijdig met de Fair zal op het daarnaast gelegen veld het door de Blesruiters georganiseerde klassieke springconcours worden gereden. De ponyruiters strijden om de ’Helden van Nooit Gedacht Wisseltrofee’. Deze staat dit jaar in het teken van Leo Luiten.

Liefhebbers van andere activiteiten kunnen zich alle dagen en avonden uitleven op de kermis en in de feesttent!

Vanaf 18.00 uur kan er worden ingeschreven voor de poldercross.

De poldercross zal om 19.00 beginnen.

Zondag blijft onveranderd de dag van de ponyrace. Al bijna 50 jaar een grote publiekstrekker en een vast onderdeel op de Paardendagen. De toegang is gratis en het is altijd een mooie dag om de banden met familie en vrienden weer eens flink aan te halen.

De show tussen de rennen wordt dit jaar verzorgd door The Black Pearls uit Stompwijk.

Na de ponyrennen is het swingen geblazen in de grote tent waar de band Rampscenario het voor het zeggen heeft. Rampscenario maakt met hun knallende medleys van elk optreden een feestje. Gecombineerd met De Stompwijkse Paardendagen zal dit ongetwijfeld een super feest worden!

De laatste dag van de Stompwijkse Paardendagen is gereserveerd voor de kortebaandraverij. Voor velen het hoogtepunt van alle festiviteiten. De animo om mee te doen aan de harddraverij is altijd groot. Stompwijk heeft namelijk nog de enige baan op gras in Nederland en dat maakt deze draverij populair voor eigenaren, pikeurs en toeschouwers. We verwachten dan ook het maximale aantal deelnemers! En zodoende wordt de kortebaan om exact 13.30 uur gestart ongeacht hoeveel spelers er nog voor de kassa staan dus iedereen moet echt op tijd zijn! De totalisator is vanaf 12.00 uur geopend zodat er ruimschoots tijd is om een gokje te wagen.

Maandagavond worden de dagen afgesloten met een groots vuurwerk.

Wij hopen er net als andere jaren er een uniek feest van te maken!!

Namens Nooit Gedacht, Conny Oliehoek