Categoriearchief: kbo

KBO

Katholieke Bond van Ouderen te Stompwijk                                                         

Op stap met de Museum Plus Bus 27 januari

Vrijdag 27 januari vertrekken 45 KBO leden met de Museumplusbus naar het van Gogh- en het Rijksmuseum in Amsterdam.

Deze gratis bezoeken worden door de Bankgiroloterij mogelijk gemaakt.

De bus staat om 09.45 uur bij sporthal Meerhorst op het parkeerterrein.

Om 10.00 uur vertrekken wij naar Amsterdam, wij zijn om ongeveer 17.00 uur weer terug bij de sporthal. Het dagprogramma wordt in de bus bekend gemaakt. Er kunnen 2 rollators ’s mee met deze bus, voor mensen die minder mobiel zijn.

Het bestuur wenst u een fijne en gezellige dag toe.

Uitslag van het klaverjassen, rummicub en kaarten maken totalen 2011

Klaverjassen                                                                                             Rummicub spelen

1 Toos de Bruin                     90909 punten                                              1  Annie Ammerlaan

2 Dirk Heemskerk                  89709                                                         2  Coby v.d. Geest

3 Gerard v.d. Bosch              88264                                                          3  Ina v. Rijn

4 Riet Olijhoek                     87931                                                          4  Corrie Hagen- Luk

5 Joop v. Rijn                      87929                                                           5  Rita v.d. Meer

6 Jan v. Rijn                        87401                                                          Kaartenmaken

7 Ciska v. Boheemen            87125                                                          1  Toos Oudshoorn

8 Cor v. Oosten                   85762                                                           2  Ida v. Vliet

9 Johan v. Vliet                   85714                                                           3  Rosina  Hilgersom

10 Jan Groenewegen           85561                                                           4  Mw. Brugman

11 Johan v. Veen                85416                                                           5  Lien Roeling

12 Janus Verhagen              85280                                                           6  Corrie Luk – Heemskerk

13 Fred v.d. Poel                 85038

14 Theo Duyvestijn             85029

15 Jaap Verburg                  84957

Met de KBO naar Maria van Den Bosch

Dit jaar bestaat weer de mogelijkheid om deel te nemen aan de Bossche- Bedevaart, naar de Lieve Vrouwe van Den Bosch.

We gaan op dinsdag 8 mei, wilt u deelnemen aan deze reis laat het dan weten aan het bestuur, meer hierover in de volgende nieuwsbrief.

Met vriendelijke groet, het bestuur

Bezoek aan het van Gogh museum en het Rijksmuseum in Amsterdam

Het bestuur is er in geslaagd om in samenwerking met de Bankgiro Loterij op vrijdag 27 januari 2012 een bezoek te organiseren aan boven genoemde Musea. Deze dagtocht met de Museum + bus is geheel gratis, we worden opgehaald en weer thuis gebracht, velen herinneren zich de tocht van vorig jaar nog wel. Ook toen stond het van Gogh museum op het programma, nu zijn er echter weer andere exposities aanwezig, dus kijk en geniet van deze kunstenaars.

Voor de lunch in het van Gogh  museum wordt wel een bijdrage gevraagd.

Deze bijdrage moet vooraf worden betaald en bedraagt € 12,50 per persoon. Graag te voldoen bij opgave, is uw bijdrage niet betaald dan gaat er een ander persoon mee. Er kunnen beperkt rollators met de bus mee, dit melden bij inschrijving. De juist vertrek tijd is 10.00 uur vanaf sporthal de Meerhorst, graag 15 minuten van te voren aanwezig zijn.

Inschrijving vanaf woensdag 11 januari 13.00 uur in volgorde van binnenkomst. Telefoonnummer 071-5804342 of e-mail ahjvsanten@casema.nl hier geldt: De tijd van binnenkomst is bepalend.

Het bestuur wenst u een goed, gezond en fijn 2012 toe, wij zien uw lidmaatschap met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet Het Bestuur.

Kerstviering KBO 21 december 2011: foto impressies

Op 21 december jongstleden vierde de KBO afd. Stompwijk het ieder jaar terugkerende kerstviering. Een flink deel van de dag is altijd ingeruimd voor een gezellig samenzijn in Partijherberg Het Blesse Paard. Wij geven hierbij een kort verslag en dan eenfotoimpressie:

21 december 2011 de kerstviering van het KBO. 

De dag ving aan met een viering in de Laurentiuskerk o.l.v. diaken Peeters.  Tot verrassing van velen stond de stal achterin de kerk i.p.v. voorin, wat men gewend was. Het was trouwens een mooie stal.  

De preek was goed en gelouterd ging men na afloop naar het Blesse Paard, alwaar de koffie met gebak klaar stond. Deze werd met smaak genuttigd. De voorzitter heette een ieder welkom en wenste onze leden een fijne dag toe. Hetgeen wel bleek te lukken want er werd ruim geschonken, je hoefde in ieder geval niet op een droogje te zitten. Hetgeen natuurlijk wel bijdroeg aan de algehele stemming.

Er werden ook nog grappige of gevoelige stukjes voorgelezen door leden. En Arie Paardekooper luisterde het geheel op met mooie kerstmelodieën , afgewisseld met vrolijke, bekende liedjes. Hij werd bijgestaan door zijn dochter, die enkele hele mooie nummers ten gehore bracht. Zoals het “Halleluja” en wat nummers van Elvis Presley.  E.e.a  werd enorm gewaardeerd.

Het diner was, hoe kan het ook anders, voortreffelijk. Iedereen was dan ook na afloop vol lof hierover. Zodat wij ook dit jaar weer kunnen terugkijken op een fijne kerstviering 

 

 

 En steeds meer leden van de KBO hanteren de digitale camera, dus vooruit dan maar, nog een setje met foto’s, maar dan uit andere hand:

 

KBO

 

K atholieke Bond van Ouderen 

                                                         

Geachte leden van KBO Stompwijk,

Door tussentijds kosten verhogingen buiten ons beleidsterrein, zijn wij genoodzaakt u een voorstel tot contributieverhoging voor te leggen. Volgens de statuten van KBO Stompwijk, moet een contributie wijziging aan de ledenvergadering worden voorgelegd ter goedkeuring.

Uitnodiging voor het bijwonen van de ledenvergadering, die zal worden gehouden op dinsdag 10 januari om 14.00 uur in het Dorpshuis.

 Agenda

1   Voorstel tot verhoging van de KBO contributie per januari 2012 met een bedrag

     van 2 euro per persoon.

     (Hierdoor komt de contributie voor 2012 op € 23.00 per persoon).

2   Rondvraag.

3   Sluiting

Het bestuur vertrouwt erop dat u akkoord gaat met dit voorstel, zodat het werk van de Unie KBO op het huidige peil kan worden gehandhaafd en voortgezet.

Stompwijk, december 2011, het bestuur van KBO Stompwijk

 

Verslag KBO Sinterklaasfeeest 2011

Sinterklaas, 29 november 2011

 

De dag begon vroeg voor ons. Om 8 uur waren we present om voor de gasten van die dag een lunch te verzorgen. In een gezellige stemming werden de broodjes gesmeerd en belegd.

Om 10 uur was iedereen binnen en kon het feest beginnen. Uiteraard eerst een kopje koffie met de bekende banketletter, die overigens bij iedereen in de smaak viel.

Hierna begon men met klaverjassen, rummicubben of kaarten maken. Dit af en toe onderbroken door een borreltje.

 

 

 

Grotere foto’s in de rubriek KBO foto’s.

 

Om één uur werd met de lunch begonnen. Die in een ontspannen sfeer werd genuttigd.

Om drie uur of iets later was het grote moment. De Sint kwam binnen, begeleid door de Muziekpiet. Iedereen zong gezellig mee, terwijl de Sint langs de mensen liep en handjes schudde.

Jeanette Develing moest op het matje komen bij de Sint, die haar complimenteerde met haar activiteit “het kaarten maken” Zij wilde echter wel dat haar mede helpster Corry Luk ook haar deel in de belangstelling kreeg.

Mevrouw de Groot moest ook bij Sinterklaas komen omdat zij het oudste vrouwelijk lid was dat nog klaverjaste. Tijdens dit vriendelijke gesprekje vroeg Sint haar of er ook brood kaarters onder de leden zaten. Hetgeen zij volmondig beaamde. Na enige aarzeling wilde ze ook wel vertellen om wie het hier ging. Deze kaarter, Gerard v.d. Bos, protesteerde wel even, maar gaf toch toe dat hij kwam om te winnen.

Nadat de Sint nog even met onze voorzitter een woordje had gewisseld, vertrok hij. Niet zonder dat hij eerst samen met de Pieten pakjes uitreikte aan de mensen.

Zo kwam er rond vier uur een eind aan hele gezellige dag.

Tot volgend jaar.

KBO Stompwijk

Katholieke Bond van Ouderen  te Stompwijk

KBO nieuwsbrief  december

KBO kerstviering 21 december 2011

Het KBO Bestuur heeft voor de kerstviering weer een attractief arrangement weten samen te stellen, dit met medewerking van het Blesse Paard, wij hebben samen  een prachtige dag voor de KBO samengesteld.

Om 10.00 uur beginnen in de Laurentiuskerk met de kerstviering waar wij door medewerking van het parochiekoor in de juiste stemming worden gebracht.

11.00 uur ontvangst in het Blesse Paard met koffie en gebak.

12.00 uur een aperitief, waarna wij om 13.00 uur aan tafel gaan voor een 6 gangen diner dat klinkt als een (kerst)klok.

Deze bestaat o.a. uit een cocktail van gerookte kip met stokbrood/kruiden-boter, een cappuccino van bouillon, een scroppino, waarna het  hoofdgerecht filet van het Livar varken met romige mosterdsaus en diverse groentes, om 16.00 uur gevolgd door een grand dessert, we eindigen met koffie met likeur.

Dit menu  behoeft verder geen uitleg meer, dit alles voor € 45,- per persoon.

Hierbij worden we op de achtergrond muziekaal ondersteund door Arie Paardekoper met partner om de kerstsfeer vast te houden.

Opgeven bij de heer Aad v.d. Ham telefoonnummer 070 3205410

Betalen per Rabobanknummer 375349243 t.n.v. KBO –Stompwijk.

Opgave t/m 14 december en zoals altijd vol is vol.

 

Het bestuur dankt het Blesse Paard voor het prachtige arrangement en wenst de leden een prettige kerstviering toe.

 

Nieuwsbericht: Katholieke Bond van Ouderen te Stompwijk

KBO Nieuwsbrief november 2011

Kaarten en Rummicubspelen in Zoeterwoude

Donderdag 29 oktober waren de KBO leden uit Stompwijk op bezoek bij KBO Zoeterwoude in Huize Emmaus. De opkomst was groot, om de degens weer te kruisen voor het spelen van rummicub en klaverjassen. Om twee uur werd gestart met spelen om mooie prijzen,na een middag van gezelligheid waren de prijswinnaars om 17.00 uur bekend.
De uitslag van deze middag is als volgt:

 

Klaverjassen
1e prijs Aad Berg            6038 punten
2e prijs G .v.d. Hoeven      5843 punten
3e prijs Cok Faas            5714 punten
4e prijs Cor v. Oosten       5388 punten
5e prijs Sjaak Kappetein     5386 punten
6e prijs Gerard v.d. Bosch   5307 punten
7e prijs Martien Berg        5246 punten
8e prijs B.v. d. Post        5150 punten
9e prijs Joop Hilgersom      5048 punten
10e prijs Hetty de Wit       5012 punten
11e prijs Janus Droogh       4958 punten
12e prijs A. Verhagen        4900 punten
13e prijs Toos de Bruin      4893 punten
14e prijs Doortje de Groot   4882 punten
15e prijs Aad .v.d. Ham      4853 punten
poedelprijs Nel Meurs met    3393 punten

Rummicubspelen
1e Mw. Verhagen          13 punten
2e Rinie Menken          20 punten
3e Riet Disseldorp       34 punten
4e Tini Ammerlaan        43 punten
5e Mw. Hoogeboom        197 punten
6e Rie Bos- Zandbergen poedelprijs

Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd, het bestuur van KBO-Zoeterwoude hartelijk bedankt voor de gastvrijheid.

Sinterklaasviering 29 november

Dinsdag 29 november komt Sinterklaas weer op bezoek bij de soosleden. Iedereen die deelnemer is aan de soos moet zich opgeven bij Aad v.d. Ham voor deelname aan deze dag. Het beloofd weer spectaculair te worden hebben wij vernomen vanuit Spanje.

Kerstviering 21 december

Het bestuur heeft voor de kerstviering met medewerking van het Blesse Paard weer een prachtige dag samengesteld. Wilt u hier aan deelnemen, dan kunt u zich opgeven bij de heer Aad .v.d. Ham 0703205410 of op de soos. De kosten bedragen € 45,– per persoon.

Een uitgebreid verslag van deze dag volgt in de nieuwsbrief van december.

Met vriendelijke groet, het Bestuur.

KBO nieuwsbrief november

KBO Nieuwsbrief  november

Kaarten en Rummicubspelen in Zoeterwoude

Donderdag 29 oktober waren de KBO leden uit Stompwijk op bezoek bij KBO Zoeterwoude in Huize Emmaus. De opkomst was groot, om de degens weer te kruisen voor het spelen van rummicub en klaverjassen. Om twee uur werd gestart met spelen om mooie prijzen. Na een middag van gezelligheid waren de prijswinnaars om 17.00 uur bekend.

De uitslag van deze middag is als volgt:

 

Klaverjassen                                                 punten                                      Rummicubspelen                                   punten

1e  Aad Berg                                                   6038                                         1 Mw. Verhagen                                     13

2e G .v.d.Hoeven                                            5843                                          2 Rinie Menken                                      20

3e Cok Faas                                                    5714                                         3 Riet Disseldorp                                    34

4e Cor v. Oosten                                             5388                                         4 Tini Ammerlaan                                    43

5e Sjaak Kappetein                                         5386                                         5 Mw. Hoogeboom                               197

6e Gerard v.d. Bosch                                       5307                                         6 Rie Bos- Zandbergen    poedelprijs

7e  Martien Berg                                              5246 

8e B.v. d. Post                                                5150 

9e Joop Hilgersom                                          5048 

10eHetty de Wit                                              5012 

11e Janus Droogh                                           4958

12e A. Verhagen                                             4900 

13e Toos de Bruin                                           4893 

14e Doortje de Groot                                      4882 

15e Aad v.d. Ham                                           4853 

puntenpoedelprijs Nel Meurs met 3393 punten.

Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd, het bestuur van KBO- Zoeterwoude hartelijk bedankt voor de gastvrijheid.

Sinterklaasviering 29 november

Dinsdag 29 november  komt sinterklaas weer op bezoek bij de soosleden, iedereen die deelnemer is aan de soos moet zich opgeven bij Aad v.d. Ham voor deelname aan deze dag.

Het belooft weer spectaculair te worden hebben wij vernomen vanuit Spanje.

Kerstviering 21 december

Het bestuur heeft voor de kerstviering met medewerking van het Blesse Paard weer een prachtige dag samengesteld.

Wilt u hier aan deelnemen. U kunt zich opgeven bij de heer Aad v.d. Ham 0703205410 of op de soos. De kosten bedragen € 45,– per persoon.

Een uitgebreid verslag van deze dag volgt in de nieuwsbrief van december.

Met vriendelijke groet, het bestuur