Categoriearchief: kbo

KBO fietstocht mei 2012

Donderdag 24 mei vertrokken wij om exact 9.00 uur vanaf het kerkplein naar het onbekende.

We waren met 19 mannen en vrouwen en waren, door het geweldige weer, in een opperbeste stemming.

Piet had weer een leuke route uitgestippeld, met zo weinig mogelijk verkeer. Eerst zijn we in een winkelcentrum in Leiderdorp koffie gaan drinken, waarbij ze een overheerlijke aardbeienvlaai serveerden. Daarna zijn we door diverse kleine plaatsjes gereden, richting Hazerswoude Dorp, waar we in de Egelantier de lunch hebben gebruikt. Hierna reden we naar de Weipoort, waar we lekker aan het water hebben gezeten bij de plaatselijke IJsboer.

Mooier hadden we het niet kunnen treffen.

Toen we hiervandaan zouden gaan vertrekken naar Stompwijk, heeft Jan Bos, zoals gewoonlijk, weer zijn dankwoord gedaan. Geweldig hoor, zo’n krasse baas van 93 jaar. Zoals hij de 41 km mee heeft gefietst. Mijn petje af.

Piet, nogmaals bedankt voor je inzet en tot de volgende keer.

Nel van der Zwan

KBO donaties ophalen

Waar is het jaar toch gebleven? De tijd vliegt! Want, ook dit jaar kunt u weer benaderd worden door een van onze bestuursleden voor een vrijwillige bijdrage ter ondersteuning van onze activiteiten voor de senioren van Stompwijk.

Twijfelt u aan de persoon die langs komt, vraag dan gerust om een legitimatie.

Wij verheugen ons erop dat de vereniging springlevend is en in een grote behoefte in Stompwijk e.o. voorziet. Het is daarom belangrijk dat de vereniging gezond blijft.

De deelneming van ook jongere ouderen, door lid van KBO te worden, stemt ons tot tevredenheid en geeft voor 50plussers een mooie kans nieuwe activiteiten te ontplooien en in gezamenlijkheid aan de verdere uitbouw van de vereniging te werken.

U was vorig jaar bijzonder gul in uw gave, wij hopen dat wij ondanks de sombere berichten toch weer op u mogen rekenen, want ook voor ons gaat de subsidiekraan dicht, een ongewisse toekomst ligt in het verschiet.

Het bestuur dankt u bij voorbaat voor uw bijdragen.

Namens het KBO bestuur, secretaris Antoon van Santen.

KBO fietstocht

Donderdag 24 mei gaat de jaarlijkse KBO fietstocht weer plaats vinden. Wij verzamelen bij de kerk voor de start, deze vindt plaats om negen uur.

De route is ook dit jaar weer een verassing, maar uit betrouwbare bron is vernomen dat we ook deze keer weer langs mooie plekjes komen. De koffie stop zit ook weer in het parcour en is voor rekening van de KBO. De lunch daarentegen is voor eigen rekening.

Het bestuur wijst erop dat deelneming alleen voor KBO leden open staat, dat deelneming geheel voor eigen risico is en dat het bestuur geen enkele aansprakelijkheid erkent voor het ontstaan van letsel of schade aan mensen of goederen.

Graag opgeven op telefoonnummer 071-5804342 voor deelname.

KBO Stompwijk

Katholieke Bond van Ouderen te Stompwijk

Testament en erfrecht

Donderdagavond 10 mei geeft de SSB, in samenwerking met KBO – Stompwijk en Notaris Adegeest, een voorlichting- en informatieavond over testamenten en erfrecht en alles wat daar mee samenhangt. Deze vindt plaats in het Dorpshuis. Wij beginnen  om 20.00 uur met de informatie, daarna bestaat er gelegenheid voor het stellen van vragen. Iedereen die belangstelling heeft voor dit item is welkom, maar vol is vol.

KBO fietstocht  donderdag 24 mei

Donderdag 24 mei gaan wij weer een dagje fietsen in ons mooie Zuid-Holland. Wij hebben weer een route uitgekozen waar we langs mooie plekjes natuur en andere bezienswaardigheden komen.  Voor de koffie met gebak zorgt de KBO ,de middaglunch is voor eigen rekening. We verzamelen op het kerkplein, om  09.00 uur gaan wij  fietsen. Net als andere jaren gaan de gewone fietsen voorop en de E- fietsen sluiten hier achter aan zodat de gewone fietsen het tempo bepalen.

Voor de goede orde wijzen wij erop dat deelname alleen voor KBO –leden is bedoeld en geheel voor eigen risico is.

Het bestuur is niet aansprakelijk voor schade van gezondheid en/of materiaal.

Het bestuur wenst u een fijne dag toe.

Uitgaansdag vrijdag 22 juni

Leden kunnen zich nog steeds opgeven voor deze sublieme dag met een rondleiding  in paleis Soesdijk, onder begeleiding van een gids en tevens gebruiken wij in de Oranjerie de koffie met wat lekkers. Hierna rijden wij naar restaurant de Driedorpen, waar u gaat genieten een koffietafel. Hierna rijden we naar Loosdrecht voor  een vaartocht  van 2 uur over de Loosdrechtse plassen. De dag wordt afgesloten met een 3 gangen diner in de “oude school in Ter Aar, dit alles voor € 75,00 p.p. van ouds bekend vanwege de geweldige keuken.

Opgave bij de heer Aad v.d. Ham tel. 0703205410, uw bijdrage  hiervoor storten op rekening nummer 375349243 t. n. v  KBO Stompwijk. 

Het bestuur wenst u bij al deze activiteiten veel gezelligheid toe.

 

KBO

Katholieke Bond van Ouderen Stompwijk

Nieuwsbrief april 2012

Uitslagen klaverjassen en rummicub 12 april

Klaverjassen                              punten                punten

1e               Arnold  Janson                 5738              6e        Alice v.d. Poel       5270

2e        Martien Berg                    5474              7e        Riet van Rijn        5151

3e        Catrien Bos                      5357              8e        G.v.d. Hoeven      5099

4e        Dirk Heemskerk               5313               9e       Door de Groot       5070

5e        Jan Mooijman                  5294              10e      Sjaan Ammerlaan   4677

Poedelprijs Piet v. Steen  met 3618 punten.

Rummicub spelen

1e  Nel v. Santen                      23 p

2e  Nel Hoogeveen                  26 p

3e  Corrie Verhoef                   75 p

4e  Dien v.d. Werf                  177 p

Poedelprijs Mevrouw Hoogenboom  308 punten.

Alle prijswinnaars gefeliciteerd en graag tot ziens.

Uitgaansdag vrijdag 22 juni 2012

Misschien denkt u, die zijn er vroeg bij, wat is het geval, dit jaar gaan wij een bezoek brengen aan het paleis Soestdijk, een zeer gewild object om te bezoeken.

Wij moeten echter reeds nu kaarten bestellen, die wij niet meer kunnen teruggeven. Om het risico te vermijden dat wij met een schadepost worden geconfronteerd van te veel bestelde kaarten, moet u nu reeds inschrijven om aan deze tocht deel te nemen.Wat krijgt u allemaal op deze dag ?

Bezoek aan het paleis Soestdijk met rondleiding, hier gebruiken wij ook koffie met gebak in de oranjerie en voor de lunch een koffietafel met kroket.

Hierna gaan wij een bootvaart maken over de Loosdrechtse plassen.

Wij sluiten af met een 3 gangen diner in de oude school in Ter Aar.

Dit is in het kort wat u allemaal te wachten staat, wij dachten weer een leuke dag te hebben samengesteld, met een hoog gehalte aan vermaak en plezier.

Dit alles kost u € 75,00 per persoon, gezien tegen wat u er voor krijgt een prachtige prijs.

Opgave per telefoon bij Aad v.d. Ham 070-3205410 of op de Soos.

Betalingen op bankrekening nummer 375349243 t.n.v. KBO Stompwijk, betaling kan eventueel later plaats vinden, echter wie het eerst komt enz……

Testament en erfrecht

Let op! Houdt donderdagavond 10 mei vrij, dan geeft de SSB in samenwerking met KBO – Stompwijk in samenwerking met Notaris Adegeest een voorlichting en informatie avond over testamenten en erfrecht en alles wat daar mee samenhangt. Deze avond vindt plaats in het Dorpshuis, wij beginnen om 20.00 uur met de informatie. Daarna bestaat er gelegenheid voor het stellen van vragen. Voor de goede orde, deze bijeenkomst is vrij toegankelijk voor alle belangstellenden uit Stompwijk e.o.

PS. In de nieuws brief van april in de nestor staat een foutieve aanvangstijd vermeld, zoals boven omschreven staat, is de echte aanvang dus 20.00 uur.

Het bestuur wenst u een leerzame avond toe.

Met vriendelijke groet, bestuur van de KBO – Stompwijk 

 

 

Nieuwsbrief april 2012

Katholieke Bond van Ouderen te Stompwijk

Bedevaart naar onze Lieve Vrouwe van Den Bosch Er hebben zich te weinig deelnemers aangemeld om deze bedevaart naar Den Bosch te laten door gaan, een volgend jaar misschien meer belangstelling ?

Klaverjassen en Rummicub spelen in het Dorpshuis Donderdag 12 april gaan wij weer klaverjassen en rummicub spelen met de KBO leden uit Zoeterwoude in het Dorpshuis, aanvang 14.00 uur. We maken er natuurlijk een gezellige middag van met elkaar, we spelen om mooie prijsjes die door het bestuur beschikbaar worden gesteld. Voor deelname betalen de thuisclubleden € 2,00 p.p. Onze gasten mogen gratis aan de tafels plaatsnemen zoals een goed gastheer betaamt.

 Terugblik op de jaarvergadering 27 maart j. l. 

Het bestuur was verheugd over de grote opkomst van de leden bij de jaarvergadering, het toont volgens het bestuur aan dat bij de meeste leden de verenigingsactiviteiten goed gevolgd worden, de conclusie van de bestuursleden is, dat wij het goed doen met zijn allen (bestuur en vrijwilligers). We hebben op gepaste wijze afscheid genomen van Annie Olijhoek- v.d. Meer. Zij heeft zich 18 jaar ingezet voor de senioren van ons dorp. Namens deze groep en het bestuur nogmaals hartelijk dank voor je gezellige en gevatte opmerkingen tijdens onze vergaderingen.  

Ook Leo Bennis heeft als vice-voorzitter  zich teruggetrokken uit het bestuur, wij zijn hem veel dank verschuldigd voor zijn inzet in het bestuur en de Soos. Fijn dat hij zich als vrijwilliger voor hand- en spandiensten beschikbaar houdt.

Theo Hooijmans heeft zich beschikbaar gesteld om deze functie te gaan vervullen en is met algemene stemmen gekozen, het bestuur wenst je hartelijk welkom en veel succes in het bestuur.

Oproep

Echter er schort bestuurlijk nog een ding aan, het betreft het invullen van een lege bestuursplaats. Wie o wie, wil bij een actieve club mensen aanschuiven om op de eerste plaats mee te denken en doen om een vitale actieve vereniging te blijven? Meldt u aan bij een van onze bestuursleden en komt proeven van de ongedwongen sfeer zowel bestuurlijk als privé hoe wij met elkaar om gaan.

    

KBO Ziekentriduüm

Katholieke Bond van Ouderen afdeling Stompwijk

                  Ziekentriduüm

Aanmelding voor deelname aan het Eucharistisch Triduüm in de Christus Dienaarkerk Deze wordt gehouden woensdag 18 en donderdag 19 april 2012, in Zoeterwoude.

Zoals u misschien al ontdekt hebt, is er een strooifolder over het zieken triduüm bijgevoegd in de Nestor van april 2012, u kunt ze ook vinden op de leestafel achter in de kerk. Wilt u aan deze bijzondere dag deelnemen dan kunt u zich bij Antoon .v. Santen aanmelden. Dit gebeurd door het aanmeldingsformulier met  uw wensen in te vullen en in te leveren op onderstaand adres, voor verdere informatie kunt u bellen 0715804342, na zes uur.

De kosten bedragen 10 euro per dag, voor deelname afrekenen met bovengenoemd persoon. Het deelnameformulier voor 3 april inleveren op dr. van Noortstraat 97 in Stompwijk. Voor de goede orde, voor deelname hoeft u geen lid te zijn van de KBO.

Met vriendelijke groet,

Antoon van Santen

KBO

Katholieke Bond van Ouderen te Stompwijk

Nieuwsbericht maart

Donderdag 1 maart waren de KBO-leden uitgenodigd door KBO – Zoeterwoude om een gezellige middag te komen klaverjassen en rummicub te spelen. Deze middag vond plaats in zorgcentrum Emmaus aan de Bennebroekweg 1. We speelden weer om mooie prijzen en de gezelligheid stond voorop.

Jaarvergadering 2012

De leden van KBO – Stompwijk worden uitgenodigd voor het bijwonen van de jaarvergadering 2012, deze vindt plaats op dinsdagmiddag 27 maart in het Dorpshuis.

Aanvang 14.00 uur.

Agenda

1. Opening

2. Mededelingen

3. Notulen van de vergadering van maart 2011 en januari 2012

4. Jaarverslag 2011

5. Financieel jaarverslag

6. Verslag van de kascommissie

7. Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar zijn:

Antoon van Santen

Aftredend en niet meer herkiesbaar zijn Mw. Annie Olijhoek- v.d. Meer en Dhr. Leo Bennis

Kandidaten voor aanvulling van het bestuur kunnen zich voor de vergadering aanmelden bij het bestuur.

8. Wat verder ter tafel komt

9. Rondvraag

10. Sluiting

Zijn er nog leden of toekomstige leden die graag iets willen betekenen om een levendige vereniging mee te helpen besturen?

Wij zoeken nog een bestuurslid die met ons team mee wil denken. Wij houden 8 vergaderingen in een jaar waar gezelligheid voorop staat.  Het geeft veel voldoening vanuit de leden met een minimale inzet. Meldt u aan bij één van onze bestuursleden of ondergetekende.

Secretaris Antoon van Santen

 

KBO Museum reis 2012 verslag

Met de Museumbus naar Amsterdam

 

Vrijdag 27e januari zijn 40 leden van de KBO met de Museumbus naar Amsterdam geweest om daar het van Goghmuseum en het Rijksmuseum te bezoeken. De Museumbus is een initiatief van de Bank-Giro Loterij. Zij hadden voor vorig jaar en dit jaar een bedrag beschikbaar gesteld om senioren verenigingen en verzorgingstehuizen de mogelijkheid te bieden om musea te bezoeken.

Vorig jaar waren wij ook al in de gelegenheid gesteld om mee te kunnen gaan, dus was wel heel bijzonder dat wij dit jaar ook weer mee mochten.

 

 

 

Eerst gingen wij naar het van Goghmuseum, waar we, onder het genot van een kop koffie, in afwachting waren van onze gidsen. Deze hebben ons een aantal wetenswaardigheden over van Gogh verteld, die zeer interessant waren. Nadat wij het museum hadden bezocht, stond daar een lunch voor ons klaar.

Na de lunch zijn wij te voet naar het Rijksmuseum gegaan. Het Rijksmuseum is nog niet helemaal klaar, maar het was toch de moeite waard om het te bezoeken.

Na een voldane dag werden we weer keurig naar Stompwijk terug gebracht, met de hoop volgend jaar weer van de partij te mogen zijn.

Bank-Giro Loterij, een geweldig initiatief, bedankt.

Bericht van de KBO (erfrecht)

In het halfjaarlijks overleg met de voorzitters van de ouderenbonden (SSB) in Leidschendam is van de kant van de bonden het verzoek op tafel gelegd om informatieve bijeenkomsten te organiseren. Als voorbeeld werd het nieuwe erfrecht genoemd.

Kortgeleden heeft een van onze bestuursleden contact gehad met een notaris, die bereid is over dit onderwerp uitgebreide informatie te verschaffen. Om nu een bijeenkomst of mogelijk meerdere bijeenkomsten te kunnen organiseren is het van belang te weten hoe groot de belangstelling daarvoor is. Daarom verzoek ik u de belangstelling onder uw leden te peilen door hen de gelegenheid te geven zich in te schrijven. De bijeenkomst wordt overdag georganiseerd. De datum moet worden vastgesteld in overleg met de notaris. De locatie zal afhangen van de grootte van de belangstelling. Belangstellenden kunnen zich inschrijven bij secretaris@seniorenbelangen.nl onder vermelding van de naam en afdeling van de bond, eigen naam en adres en de vermelding “erfrecht”.

De inschrijving sluit op 1 maart 2012.

Secretaris KBO, afd. Stompwijk