Categoriearchief: kbo

KBO Stompwijk

Katholieke Bond van Ouderen te Stompwijk

KBO Bedevaart naar Den Bosch

De KBO bedevaart naar Den Bosch die 10 mei gepland stond, gaat wegens omstandigheden niet door.

Fietstocht KBO Leden

Donderdag 19 mei gaat de fietstocht voor KBO–leden weer van start, de rit gaat weer door een mooi stukje natuur dus schroom niet om u op te geven.

Voor de goede orde, mensen die zich niet hebben aangemeld worden uitgesloten van deelname, dus geef u op bij Dhr. Aad v. d. Ham 070- 3205410 of op de soos.

Oranje Boven S.O.S

Het bestuur van de KBO–Soos bedankt de Stichting Oranjevereniging Stompwijk voor de heerlijke traktatie met Koninginnedag, ook al zitten wij enkele dagen later te smullen van het lekkers, is onze dank er niet minder om, het blijft een leuke surprise. Elk jaar weer.

Vakantie 2011  

Voor de mensen die nu reeds met vakantie gaan, het bestuur wenst u een fijne vakantie met veel mooi weer,  prachtige dagen en lekker weer gezond weer terug.

 

KBO

Katholieke Bond van Ouderen te Stompwijk

Donderdag 14 april zijn de KBO leden uit Stompwijk op bezoek geweest bij KBO Zoeterwoude voor een gezellige middag in Huize Emmaus.

De opkomst was groot zodat de zaal goed gevuld was met strijdbare leden voor het hanteren van de klaverjaskaarten en de rummicubstenen.

De uitslag van deze middag is als volgt:

 

Klaverjassen                                                                                   Rummicub

1e Frida  van Wissen           5462 pnt                                             1e Rie Bos                           19 pnt

2e A. v.d. Voort                    5347 pnt                                             2e Nel Hoogervorst             24 pnt

3e Riet v.d. Helm                  5224 pnt                                             3e Rita v.d. Meer                32 pnt

4e Sjaan v. Rijn                    5179 pnt                                             4e Nel Verhoeven               36 pnt

5e Toos de Bruin                  5132 pnt                                             poedelprijs Corrie Hagen   124 pnt

6e Toon Borst                      5062 pnt

7e Henk Boon                      5062 pnt

8e Corrie Janson                 5018 pnt

9e Corrie Rotteveel             5008 pnt

10e Milia Kolk                     4945 pnt

11e Sjaak v. Rijn                4910 pnt

12e J. v. Staden                 4878 pnt

13e Janus Verhagen          4825 pnt

14e C. v. Boheemen           4780 pnt

Poedelprijs Peter Janssen  3516 pnt

Het bestuur van KBO Zoeterwoude wordt  bedankt voor de organisatie. De volgende spelmiddag is na de zomer 29 september in Stompwijk. Wij wensen iedereen een prettige zomervakantie en tot ziens.

Fietstocht  KBO Stompwijk

19 Mei gaan wij onze fietstocht weer houden, één van onze leden heeft een mooie route in gedachte. Bent u lid van onze vereniging geeft u dan op en geniet weer een dag van de natuur. Wij hopen dat het weer ons niet in de steek laat. Opgave bij Dhr. Aad v.d. Ham.

Wij starten zoals gewoonlijk bij de kerk, graag tot ziens.

Uitgaansdag 16 juni 2011

U kunt zich nog steeds opgeven voor deze prachtige dag, wij zijn inmiddels aan de tweede bus bezig dus er is ruimte voldoende. Hoe meer mensen er meegaan hoe groter de vreugde lijkt ons. Meldt u aan, deze hele dag begint met bezoek aan Urk, koffie met gebak, een bezoek aan de visafslag, een wandeling met gids door Urk, een bezoek aan de Orchideeënhoeve in Luttelgeest, een koffietafel voor de lunch en een driegangen diner met twee consumpties, dit alles voor € 65,—.

Dat  vindt u echt alleen bij de KBO Stompwijk, opgave bij Aad v. d. Ham 070-3205410.

Het bestuur

 

KBO Nieuws april

Katholieke  Bond van Ouderen te Stompwijk

KBO Nieuws April

Donderdagmiddag 14 april gaan de KBO leden weer kaarten en rummicub spelen met KBO Zoeterwoude. Opgave bij de heer Aad v.d. Ham. De deelname is gratis, voor vervoer kan eventueel gezorgd worden. Graag niet voor 13.45 uur aanwezig zijn, dit omdat de bewoners niet gestoord willen worden met het nuttigen van het diner.

Uitgaansdag donderdag 16 juni 2011 

Donderdag  16 juni gaan wij in samenwerking met Theo’s  busreizen weer een leuke dag uit met De KBO leden. We vertrekken om 08.00 uur bij sporthal de “Meerhorst” .Wij rijden richting Noord-Holland voor een bezoek aan Urk, het schiereiland waar de visserij nog steeds plaats vindt. Een interessant vissersdorp,  waar wij onder begeleiding van een gids een wandeling door het dorp maken. Tevens bezoeken wij de visafslag die in dan bedrijf is. Van te voren hebben wij dan al een koffiestop gemaakt met gebak. In het dorp Urk gebruiken wij ook de lunch met croquet natuurlijk. Daarna brengt de bus ons naar de orchideeën hoeve, hier genieten wij van de   prachtige bloemenpracht van deze bijzondere bloem. Als wij uitgekeken zijn gaan wij richting huis, waar wij onderweg nog een heerlijk diner voorgeschoteld krijgen.

Zoals u ziet een bijzonder evenement, deelname kost € 65,00 per persoon, opgave bij de heer Aad v.d. Ham, 070-3205410,

Betaling via de Rabobank  nr. 375349243 t.n.v. KBO Stompwijk, ondervermelding van uitgaansdag 2011.

 

Uitnodiging voor het bijwonen van de KBO Jaarvergadering

 Deze wordt gehouden op 22 maart in het Dorpshuis. Aanvang 14.00 uur.

Agenda:

1. Opening

2. Mededelingen

3. Notulen van de vergadering van maart 2010

4. Jaarverslag 2010

5. Financieel verslag 2010

6. Verslag van de Kascommissie

7. Benoeming van de nieuwe kascommissie

8. Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar is de heer S. Kappetein en Mw. A. Olijhoek .v.d. Meer, kandidaten voor het bestuur kunnen zich voor de vergadering melden bij het bestuur.

9. Wat verder ter tafel komt.

10. Rondvraag

11. Sluiting

Uitslag klaverjassen en rummicub spelen met Zoeterwoude, 3 maart.

Klaverjassen                                                 Rummicub spelen

1e Gerard v. d. Bosch   5382 p.                      1e  Cor Hagen               18 p.

2e Jan .v. Rijn               5309 p.                     2e  Dien v.d. Werff         50 p.

3e M. v. Steen             5173 p.                      3e  Cor Verhagen           51 p.

4e Maarten v. d. Kolk  5157 p.                     4e  Nel Hoogervorst        69 p.

5e Jan v.d. Bos           5147 p.                      5e  Bert v.d. Krogt         71 p.

6e G. Vreeswijk           5078 p.                      6e  N. v.d. Hoeven      116 p.

7e Arie v.d. Voort        5068 p.                      7e  Hoogeboom          197 p.

8e Johan v. Veen        5050 p.

9e A.v.d. Hoeven       5004 p.

10e Toon Borst          4959 p.

11e  Jan Groeneweg 4484 p.

Poedelprijs Koos Poel 3590 p.

Bedevaart naar Den Bosch

De bedevaart naar de Lieve Vrouwe van Den Bosch 10 mei, gaat door omstandigheden niet door.

Het Bestuur van de Katholieke Bond van Ouderen

 

Nieuwsbrief KBO – Stompwijk

 

Katholieke  Bond van Ouderen te Stompwijk

Contributie betalen

U kunt in de loop van deze maand een bestuurslid van de KBO aan de deur krijgen voor het aanbieden van de contributiebrief.Zoals vorig jaar is het mogelijk om het bedrag te betalen door middel van een bank of giro overschrijving (voorkeur). Het bedrag voor het lidmaatschap is € 21,— p.p.

Jaarkalender 2011

Doordat er een aantal wijzigingen zijn in deze kalender, krijgt u met de volgende nestor een aangepaste  kalender toegestuurd, hierin zijn een aantal activiteiten toegevoegd of is de datum gewijzigd, de uitvoering zal herkenbaar zijn door de toevoeging “gewijzigd”.

Bedevaart naar Den Bosch (Bossche –Bedevaart) 10 mei

Ook dit jaar gaan wij 10 mei weer naar de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch, gezien de positieve reacties op de bedevaart van 2010, houden wij de zelfde volgorde aan zoals vorig jaar.

De volgorde is als volgt:

10.30 uur aankomst in restaurant “De Parade”voor  de  koffie met een  Bossche Bol,

12.00 uur plechtige  eucharistieviering in de St. Jan,

13.30 uur einde eucharistieviering,

15.30 uur plechtig lof  in de St. Jan,

16.30 uur vertrek naar huis.

Zoals u misschien is opgevallen, is de lunch vervallen, dit om de kosten zo laag mogelijk te houden. De kosten voor deze dag inclusief verzekering bedragen € 36,— per persoon. Bij deelnamen van meer dan tien personen, komt de bus naar sporthal  de Meerhorst in Stompwijk. Opgave op de soos of per telefoon 071-5804342, uw opgave moet voor 15 maart binnen zijn.

Het bestuur van KBO Stompwijk

 

Katholieke Bond van Ouderen te Stompwijk

Museum Plus Bus  

Maandag 24 januari vertrekken 45 KBO leden met de BankGiroLoterij bus naar de Hermitage en het van Gogh Museum in Amsterdam. De bus staat om 9.00 uur bij sporthal Meerhorst op het parkeerterrein.Om 9.30 uur vertrekken wij naar Amsterdam, wij zijn weer terug om ongeveer 17.30 uur bij de sporthal.

Het dagprogramma wordt in de bus bekend gemaakt.Er kunnen 3 rollators mee, voor mensen die minder mobiel zijn. 

Het bestuur wenst u een fijne en leerzame dag toe.  

Katholieke Bond van Ouderen te Stompwijk

 Het bestuur van de Katholieke Bond van ouderen wenst alle leden en sympathisanten alle goeds toe voor het nieuwe jaar, dat we elkaar allen weer mogen ontmoeten bij de activiteiten op de soos.

Ledenvergadering Het bestuur nodigt u uit voor een ledenvergadering op 11 januari in het Dorpshuis. Aanvang 14.00 uur Wij zullen het agendapunt contributieverhoging per 1 januari 2011 gaan bespreken. Voor uitgebreide toelichting verwijzen wij de leden naar de bijlage in de nestor van december 2010.

Oliebollen Het bestuur en de soosleden van KBO Stompwijk bedanken het CDA uit Leidschendam –Stompwijk voor de heerlijke oliebollen op de laatste soosmiddag van het jaar.

Museum + bus. De deelnemers voor het museumbezoek 24 januari,  worden verzocht de bijdrage a 12,50 voor de middaglunch te betalen of overmaken  naar  KBO Stompwijk rekeningnummer  375349243.

Het bestuur van KBO Stompwijk.

 

Op stap met de Museum plus bus

Katholieke  Bond van Ouderen te Stompwijk

Het bestuur van KBO Stompwijk is het gelukt om na 3 jaar van inschrijving in aanmerking te komen voor een gratis bezoek aan enkele musea. Onze keus is gevallen op maandag 24 januari, ‘s morgens brengen we een bezoek aan de Hermitage, hier is een prachtige collectie schilderijen en voorwerpen van bekende en onbekende meesters te zien. Deze collectie wordt regelmatig vernieuwd d.m.v. een samenwerkingsverband met de Hermitage van St. Petersburg in Rusland. ‘s Middags brengen wij een bezoek aan het van Gogh museum, de naam behoeft geen verdere uitleg.

 Het programma ziet er als volgt uit:

Vertrek ‘s morgens om 9.30 uur vanaf de sporthal “de Meerhorst” bij de sportvelden.

Aankomst bij de Hermitage om 10.30 uur, we beginnen met koffie en daarna volgt een rondleiding met gids.

Vanaf 12.00 tot 13.30 uur lunch en zelfstandig rondkijken in het museum.

Om 13.45 uur vertrek naar het van Gogh museum met programma van rondleiding en koffie.

Om 16.30 uur vertrek naar Stompwijk, zonder file aankomst om ongeveer 17.30 uur.

 Het bestuur heeft er voor gekozen om gezamenlijk de lunch te gebruiken in het café van de Hermitage. Deze lunch is niet bij het gratis arrangement inbegrepen; in groepsverband kost deze lunch €12, 50 per persoon te voldoen bij opgave, bij eventuele annulering kan geen restitutie van dit bedrag meer plaats vinden. Om iedereen gelijke kansen te geven start de opgave voor deze unieke activiteit op vrijdag 10 december vanaf 14 uur precies, eerdere opgave worden niet geregistreerd, er zijn 45 plaatsen beschikbaar, mensen met rollator of rolstoelen zijn welkom, per rolstoel moet een begeleider aanwezig zijn.

Opgave bij Antoon v Santen, telefoon 071-5804342 vanaf bovengenoemde datum en tijd.

Deze activiteit wordt mogelijk gemaakt door sponsoring van de Bank Giro Loterij.

 

Het bestuur van KBO Stompwijk

 

KBO Kerstviering

 

Katholieke Bond van Ouderen te Stompwijk 

KBO Kerstviering 21 december 2010 

Dinsdag 21 december viert de KBO, traditiegetrouw de Kerstviering. Deze dag wordt georganiseerd in samenwerking met het Blesse Paard, die zorgt voor een speciaal arrangement voor de KBO leden van Stompwijk en omgeving. De nieuwe beheerders hebben met het bestuur van de KBO weer een overheerlijk menu samengesteld.

 Het programma bestaat o.a. uit:  

Wij openen de dag om 10.00 uur met een kerstviering in het Dorpshuis ondersteund door het parochiekoor, de voorganger is pastor Marianne Hoogervorst.Daarna gaan wij naar het Blesse Paard voor de koffie met gebak en aperitief naar keuze. Hierna gaan wij aan tafel voor het uitgebreide 6 gangen diner. 

Het voorgerecht bestaat uit Ardennerham met meloen en stokbrood met kruidenboter.  Hierna volgt Cappuccino van bouillon, met daarna Sroppino, iets aparts. Als hoofdgerecht wordt er varkenshaas met champignonroomsaus opgediend, met verschillende groentes, gebakken aardappeltjes en frites. Hierna volgt ijs met advocaat en slagroom, met als afsluiter koffie met bonbons en likeur.

 Zowaar het kan niet gekker, dit alles voor € 45,– per persoon, opgave bij Antoon v Santen.

Telefoon 071-5804342, betaling per bank t.n.v. KBO Stompwijk, raborekening 375349243.  Of contant, bij bovengenoemd persoon. Opgave in volgorde van binnenkomst en vol is vol.  

Afmeldingen voor dit en andere evenementen moet vanaf nu schriftelijk gebeuren bij bovengenoemd persoon tot een week voor dat het evenement plaats vindt, bij overschrijding kan geen terugbetaling meer plaats vinden.

 Het bestuur wenst u een fijne kerstviering toe.

 Let op de KBO berichtgeving van de DK 29-11-10 !

 

K.B.O.

Katholieke Bond van Ouderen

Uitslagen van de klaverjas en rummicubmiddag 28-10 bij KBO Zoeterwoude

Klaverjassen                                                    Rummicub spelen

1e Co Caspers                    5378                       Nel Hoogervorst                          55 punten

2e Gerarda Knijnenburg     5352                       Rita v.d. Meer                              59 punten

3e Jan Olsthoorn                5337                       Cor Verhagen                              68 punten

4e Riet v. Diemen               5269                        Mw. Hoogeboom                       223 punten

5e Johan v. Veen                5243                       Poedelprijs Corrie Verhoef

6e Ciska v. Boheemen       5209

7e Cock Faas                     5159

8e Peter Jansen                5142                        9e Clazien Ammerlaan                  5136

10e Sjaan v. Rijn               5093                      11e A Verhagen                              5078

12e Jan v. Rijn                   5051                      13e Aad Berg                                  5014

14e Jan v. d. Bos               4895                      15e Rinus Jansen                            4889

Poedelprijs Mw. de Loos 3243 punten

 Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd met de door het bestuur beschikbaar gestelde prijzen, het was weer een fijne en gezellige middag die door circa 80 mensen werd bezocht. Graag tot volgend jaar in Stompwijk.

Griepspuit

Dinsdag 9 november vanaf 16.30 uur kunnen KBO leden die Dokter Barendse als huisarts hebben, de griepspuit komen halen in het Dorpshuis.