Categoriearchief: kbo

Alles wat goed is, is jammer genoeg niet voor altijd

Onze voorzitter Arnold van Marwijk heeft, met voor hem moverende redenen, te kennen gegeven te stoppen met zijn functie als voorzitter van de KBO-PCOB en—Soos afdeling Stompwijk. Wij, de overige bestuursleden respecteren zijn keuze, maar beseffen ook dat we verder moeten zonder zijn oprechte betrokkenheid en zijn wijsheid in elke vorm. Hij was een steun en zijn kennis ongekend. Wij hebben hem al een beetje bedankt, maar zullen tijdens de jaarvergadering officieel afscheid nemen en hem bedanken voor zijn inzet.

U begrijpt dat een bestuur niet zonder voorzitter kan en vragen u wie er voor deze functie in aanmerking kan komen. U kunt uw interesse kenbaar maken aan de secretaris, door een mail te sturen naar q.heynen1@kpnplanet.nl, met uw motivatie en bij de jaarvergadering op 20 maart zal er stemming worden gehouden.

Vriendelijke groet,

Marianne Heijnen, secretaris KBO-PCOB afd. Stompwijk

Waar is dat feestje?

Nou dat kan ik u wel vertellen: dat was dinsdag jl. in Stompwijk. Daar waren de senioren uit Stompwijk massaal uitgelopen om vooral gehoor te geven aan de uitnodiging die de carnavalsvereniging De Gaanders aan de senioren had gegeven om gezamenlijk carnaval te vieren. Na een hartelijke ontvangst in de Bles kregen we koffie en appeltaart, was er al snel een feeststemming en werd er uitbundig feestgevierd.

Dit feestgedruis werd even onderbroken om de senioren prins en page bekend te maken. Wat een geweldige keus, twee mensen die zich inzetten voor hun leeftijdsgenootjes en zorgen dat de senioren elke dinsdag kunnen  genieten van de Soosmiddag en op woensdag kunnen badmintonnen. Wie kent ze niet: Joop en Sjaan, misschien een idee om het prinsenpaar volgend jaar op de seniorentrekker te plaatsen en alle andere senioren er dansend omheen…

Na een geweldig optreden van het Oud Prinsenkoor werden er enkele mensen in het zonnetje gezet en kregen een prachtige medaille en niet te vergeten, de 11 kussen van de Prins of Page.

En weet u wat nou zo leuk is ….met carnaval kan alles….zelfs mensen waarvan je weet, die zijn al heel lang geleden overleden, die worden door een imitatie weer tot leven geroepen….…wat een prachtig optreden van Dorus. De Prins en Page gingen ook nog uit hun bol met allerlei leuke liedjes waar hartelijk om gelachen werd.

Afscheid nemen van het Oud Prinsenkoor viel niet mee want die brachten wel heel veel sfeer met hun liedjes.

Aan elke dag komt een eind maar er is ook altijd weer een nieuwe dag.

Zo ook met carnaval, voor dit jaar zit het erop en kunnen we uitkijken naar volgend jaar. Ik neem mijn petje af voor de inzet van het prinsenpaar om de inwoners van Stompwijk een onvergetelijk carnavalsfeest te bezorgen, de zieken te bezoeken en een ieder die een steuntje kon gebruiken, dat ook heeft gekregen.

Namens het bestuur van de KBO-PCOB en KBO-PCOB-Soos dank ik jullie voor deze onvergetelijke dag,

Marianne

De Bles viert feest, dit zagen we vorige week in de Dorpsketting staan

Heel leuk zijn de activiteiten rondom dit heugelijke feit, het 333 jarig bestaan van de Bles.

Wij, het bestuur van de KBO-PCOB zijn benaderd door Jeroen de Gier om onze KBO-PCOB leden uit te nodigen om op zondagochtend 25 februari de herinneringen aan de rijke historie van de Bles met elkaar te delen onder het genot van een kopje koffie, wat u ter verwelkoming krijgt aangeboden door Jeroen.

Ik kijk er naar uit en hoop u daar te treffen.

Namens het KBO-PCOB bestuur, Marianne

Carnaval met de Gaanders, is beslist het leukste feest van het jaar

En wat een mooi gebaar van de Carnavalsvereniging de ‘Gaanders’, ze willen met de ouderen van Stompwijk hossen en feestvieren. Ze lieten ons weten dat ook dit jaar de ouderen van de KBO-PCOB en KBO-PCOB – SOOS weer zijn uitgenodigd om samen met hen carnaval te vieren. Vorig jaar was het voor mij de eerste keer dat ik in de Bles was uitgenodigd. Wat heb ik genoten, alleen een beetje jammer dat er maar weinig mensen verkleed waren.

Ik vraag dan ook heel lief…..laten we deze uitnodiging als heel speciaal beschouwen en ons allemaal een beetje of compleet te verkleden dan laten we zien dat we deze geste van de Gaanders zeer waarderen.

Alle elfjes, tuinkabouters, clowns, zeerovers en dorpelingen zijn van harte welkom op 13 februari om 13.30 uur in de Bles,

Tot dan,

Namens KBO-PCOB bestuur, Marianne

Als de lente komt……….

…………. dan stuur ik jou tulpen uit Amsterdam,

Hoe vrolijk kan je worden als je dat liedje hoort, ik denk dat een ieder blij wordt van onze nationale bloem, die bekend is in de hele wereld. En laat die bloem nou Stompwijk weten te vinden, dat hele leuke dorp in Zuid Holland.

Hoe dat kan zal ik u vertellen: twee schattige bloemenmeisjes Isabel en Eva hebben een vader die Tulpen exporteert. En diezelfde twee meisjes hebben een opa die voorzitter is van de KBO-PCOB Soos Stompwijk.

Zo lief….dat de Isabel en Eva het idee hadden om alle leden van de soos een bosje tulpen te brengen, papa zei oké, ik sponsor dit leuke idee en zo kwam jong en oud samen in het Dorpshuis en deelden Isabel en Eva de tulpen uit.

Iedereen had gelijk een zonnige glimlach en de meisjes rode blosjes van de vele handjes schudden.

Namens de Soosleden wil ik Isabel en Eva heel erg bedanken, het is erg gewaardeerd.

Namens onze leden, Marianne

Wijziging jaarvergadering KBO-PCOB en KBO-PCOB SOOS

Door afwezigheid van een bestuurslid op 27 maart, zal de jaarvergadering een week eerder zijn, op 20 maart. Vriendelijk verzoek deze datum in uw agenda te wijzigen. Wij kijken uit naar uw aanwezigheid en hopen op een grote opkomst zodat er voldoende leden hun stem kunnen uitbrengen.

Bent u niet in de gelegenheid wilt u dan zo vriendelijk zijn om een volmacht te geven.

Dit kunt u doen door onderstaande gegevens aan ons te doen toekomen.

Hierbij geef ik mijn volmacht aan het bestuur van de KBO KBO- SOOS:

Naam:

Lidnummer:

Handtekening:

Namens het bestuur, Marianne

Wie gaat er mee, wie gaat er mee…. naar de berg van……………

Nee daar gaan we niet heen, maar wel een leuk dagje uit naar Boskoop.

Wij zijn als KBO-PCOB bestuur benaderd door Het modehuis van der Kloostermode om op woensdag 7 maart aanwezig te zijn in het modehuis, waar zij onderstaand dagje uit geheel gratis aanbieden. Ik, Marianne ga daar zeker heen en er zijn al 21 enthousiaste soosleden die graag meegaan. Voor deze groep is het vervoer geregeld. U kunt zich bij mij aanmelden tot dinsdag 13 februari zodat ik voldoende tijd heb om vervoer te regelen.

Deze gezellige mode dag ziet er als volgt uit:

Ontvangst rond 10.15 uur met koffie en gebak van de plaatselijke banketbakker. Vanaf 11.00 uur tot ca. 12.00 uur presenteren onze ladyspeaker en 3 mannequins op muziek een uitgebreide show met de allernieuwste eigentijdse items. Na de modeshow wordt er een lunch geserveerd. Gelegenheid om te passen en te kopen is er uiteraard ook. Alles begeleid door onze mannequins en verkoopsters die voor deskundig en vrijblijvend advies zorgen.

Tussendoor is er een rondleiding met uitleg door het atelier en distributiecentrum waar constant 7000 tot 10.000 stuks kleding op voorraad hangen. Rond 15.00 uur gaat iedereen weer huiswaarts.

U kunt zich aanmelden tot 13 februari bij

Marianne Heijnen (06-24632522)

Dinsdag aanwezig in het Dorpshuis van 13.00 uur tot 17.00 uur

Vriendelijke groet, Marianne

KBO-PCOB uitslagen klaverjassen en rummikuppen 2e helft van seizoen 2017

Ook de 2e helft van 2017 is er weer geklaverjast en rummikub gespeeld. We hebben 19 weken gezellig gekaart, wat resulteerde in een toch nog verrassende uitslag. De laatste weken is er namelijk nog veel veranderd wat betreft de stand! Het is elke keer weer spannend, het hangt er natuurlijk veel van af of je goede kaarten krijgt! Maar een duidelijke winnaar was Joop Schrader die met 85791 punten de strijd heeft gewonnen en met een heerlijke fruitmand naar huis ging.

2e met 85186 p. Johan van Vliet

3e met 83450 p. Theo v. Velzen

4e met 82946 p. Aad Bennis

5e met 82636 p. Bep van Rijn

6e met 82296 p. Cock Faas

7e met 81818 p. Cees Overdevest

8e met 81320 p. Kees van Santen

9e met 81097 p. Dirk Heemskerk

10e met 80741 p. Gerard van den Bosch en Joop Hilgersom nam de 11e prijs mee naar huis met 80527 punten. Zo ging menigeen met een leuk prijsje naar huis. Iedereen alsnog gefeliciteerd.

De kaartenmakers mochten een lootje trekken en konden ook uit een aantal mooie prijzen van de tafel kiezen.

Dit waren: Toos Oudshoorn

Lien Roeling

Mw. van de Weijgert

Annie van Rijn

Rosina Hilgersom

en Greet Daleman, die de fruitmand koos.

De eindstand van de Rummicub is ..  1002 punten: Ina van Rijn, (zij koos ook voor de fruitmand) 1063 punten: Nel Hoogervorst, 1087 punten: Rita van der Meer

Aad Bennis

Voor alle bewoners van Stompwijk

 Wij willen iedereen die ons door middel van een donatie heeft gesteund het afgelopen jaar heel hartelijk bedanken.

Uw donatie heeft bijgedragen aan het kunnen organiseren van activiteiten voor de ouderen uit onze samenleving. Zo is de eigen bijdrage aan activiteiten voor de deelnemers afgelopen jaar fors minder geweest, waardoor wij hopen een grotere groep oudere de gelegenheid te geven om deel te nemen aan de activiteiten. Dit kan dankzij u als donateur en het bestuur die de feestelijkheden geheel voor u verzorgen.

Wij willen een ieder die onze KBO activiteiten kan waarderen en een donatie wil doen, zodat de activiteiten gecontinueerd kunnen worden, verzoeken om een donatie te doen op rekeningnummer NL04RABO0375349243 t.n.v. J.T.L. Duyvestijn (penningmeester KBO)

Namens het bestuur, onze hartelijke dank

Een nieuw jaar

Wat kan je uitkijken naar de toekomst en wat zal het jaar 2018 ons brengen.

Wij, het bestuur van de KBO en de KBO Soos wensen u en uw familie een heel Gezegend, Gezond en Gezellig nieuwjaar. De drie g’s mogen eigenlijk wel met een hoofdletter geschreven worden want het zijn drie basis elementen die bijdragen aan een gelukkig leven.

Zo hopen wij ook een bijdrage te kunnen leveren aan uw welbevinden en met de wekelijkse Soosmiddag weer een gezellig warm uitje voor u te maken, waarbij, ondanks de competitie bij het klaverjassen en rummikub de Gezelligheid de boventoon voert.

Er zijn twee data die ik met hoofdletter in onze agenda heb staan en dat zijn de jaarvergadering en het jaarlijkse dagje uit. Bij de jaarvergadering (27 maart) hebben wij, het bestuur uw inbreng nodig want wij vertegenwoordigen uw belangen en wisselen graag met u van gedachten.

Voor het jaarlijkse dagje uit (28 juni) gaan wij dit jaar op stap met de heer Jan Klink. Deze dagtochtenspecialist uit Zoetermeer heeft een arsenaal aan mogelijkheden en samen met het bestuur is het een dag geworden waarvan wij denken dat het een topdag gaat worden.

De activiteitenagenda heeft u ontvangen bij het maandblad van de KBO PCOB in december, mocht u deze gemist hebben, bij deze nu in de Dorpsketting een overzicht van wat de toekomst van de KBO SOOS ons dit jaar brengt.

Vriendelijke groet, namens bestuur, Marianne