Categoriearchief: kbo

Als de zon gaat schijnen, willen we naar buiten

Even een lekker blokje om met de benenwagen of een rondje om op de fiets. Maar voor een rondje in de mooie provincie Noord Brabant zullen deze keer maar met de bus gaan. Nu doet het vervelende zich voor dat er geen bus de moeite neemt om te stoppen in ons Stompwijk, om buiten Stompwijk te gaan shoppen. Maar gelukkig zijn er organisaties die graag met een groep gezellige Stompwijkers een dag op pad gaan. Zo ook Jan Klink uit Zoetermeer, hij neemt ons mee naar het Orgelmuseum voor een kopje koffie met een lekker gebakje en een gezellige lunch dansant.

De mooie rit gaat verder door naar Baarle Nassau waar u naar eigen inzicht kan genieten wat Baarle Nassau u te bieden heeft. Denk daarbij aan een bezoek aan het Kaarsenmuseum waar prachtige kaarsen worden gemaakt die u in veel katholieke kerken zou kunnen tegenkomen. Heeft u meer zin in een stadswandeling of trek in consumptie op een terrasje dan kan dit ook.

Voordat we weer thuis zelf moeten koken laten we ons deze dag lekker verwennen in een Grieks restaurant in Zoetermeer.

U kunt zich vanaf nu opgegeven voor deelname tijdens de wekelijkse soosmiddag in het Dorpshuis. Voor deze gezellige dag betaalt een lid € 57,— en niet leden betalen € 68,—.

Wie gaat er met ons mee? Wij zien u graag!

Namens het bestuur, Marianne

Wie wat bewaart die heeft wat…….

Wij, het bestuur, zijn met het Sinterklaasfeest 2017 enorm verwend door onze soosleden. Ria van Dijk heeft een prachtig gedicht voorgelezen en ons namens de leden een bon aangeboden van het Van der Valk restaurant. We hebben er enorm naar uitgekeken en eindelijk zaterdag 28 april was het zover. Nou ver was het restaurant niet, Trees, Theo, Sjaan, Joop, Jan en Toos kwamen heel sportief op de fiets en Arnold en Mieke waren met de benenwagen. Na afloop begreep ik deze keuze van hun heel goed want na alle heerlijkheden waaruit gekozen kon worden om de maag te vullen was enige lichaamsbeweging bijna van levensbelang. Ik denk dat Aad en Annie, die net als wij (Marianne en René) spijt hadden dat ze met de auto waren. Als je hele leven al bepaald wordt door het niet kunnen maken van keuzes dan is het eten bij Van der Valk een goede therapie.

Je zult wel moeten kiezen anders plof je ….zoveel keus.

We zijn weer wat meer van elkaar aan de weet gekomen…zo zijn we allemaal visliefhebbers en u weet wat ze zeggen van vis……vis moet zwemmen. Nou ik denk dat ze verzopen zijn ….want ook de drankjes waren volop aanwezig en volop keus. Het was zo gezellig dat het bijna jammer is dat het niet elke dag Sinterklaas is.

Namens het gehele bestuur wil ik onze leden nogmaals hartelijk danken, het was niet alleen heerlijk om uit eten te gaan maar ook heel fijn te weten dat de inspanning die wij voor onze leden leveren wordt gewaardeerd.

Lieve groet, Marianne

Klaverjassen—Rummikuppen Zoeterwoude—Stompwijk

Vorige week donderdag, 5 april, gingen wij met onze leden uit spelen tegen Zoeterwoude. Er waren 10 klaverjastafels bezet in de kantine van de Klaverhal, hoeveel rummikub spelers er waren, vermeldt het verhaal niet. Het was reuze gezellig, en de uitslag is als volgt:

Klaverjassen:

1e Marijke v. Klink             5411 punten

2e H. Verhoeven                 5274

3e Cisca v. Bohemen         5218

4e Lia v.d. Zon                      5207

5e Riet Lelieveld                5185

6e Lyda Loos                        5136

7e Kees Kerkvliet              5037

8e Ria v. Dijk                         4977

9e Nel Ammerlaan            4956

10e Koos v. Rijn                  4873

11e Th. Heemskerk           4863

12e Martien Berg               4816

13e J. v.d. Poel                      4784

De prijs voor de gemiddelde winnaar ging naar Gijs v. Rooien, met 4219 punten. De poedelprijs ging naar Margot v.d. Krogt met 3014 punten.

Rummikuppen:

1e Tiny Ammerlaan             17 punten

2e Nel Hoogervorst            27

De poedelprijs ging naar Corry Hoogendam met 245 punten.

Wij feliciteren alle prijswinnaars en danken KBO-PCOB Zoeterwoude voor hun gastvrijheid.

Trees van Velzen

Beknopte notulen jaarvergadering 20 maart

Aanwezige bestuursleden,

Trees van Velzen,         vice voorziter

Jan Duyvestijn,              penningmeester

Sjaan van Rijn,              bestuurslid

Marianne Heijnen,        secretaris

De vergadering wordt geopend door de vice voorzitter en vertelt dat wij als bestuur namens de leden afscheid willen nemen van Arnold als voorzitter. Hij wordt geprezen en bedankt en wensen hem alle goeds en hopen hem wel als lid te mogen blijven begroeten op de wekelijkse soosmiddag. Als afscheid krijgt hij een leuk gevulde mand en een mooi boeket bloemen. Arnold neemt zelf nog even het woord en bedankt voor het in zijn gestelde vertrouwen en prettige samenwerking vervolgens wenst hij het bestuur alle goeds toe.

Benoemen nieuwe voorzitter

Niemand heeft zich aangemeld en de vice voorzitter Trees van Velzen vraagt steun en vertrouwen aan de leden om als nieuwe voorzitter te worden gekozen. Er volgt een unaniem applaus en de secretaris heet Trees welkom als nieuwe voorzitter. Dan de eerste officiële taak voor de nieuwe voorzitter is het voorstel om de heer Aad Bennis te benoemen als vice voorziter. Ook hij krijgt de steun en het vertrouwen van de leden en wordt uitgenodigd aan de bestuurstafel.

Mededelingen secretaris

Afgelopen jaar heeft het bestuur geen huis aan huis ronde gedaan om een geldelijke bijdrage te vragen voor de soos. Wij vinden dit niet meer van deze tijd, met al het digitale betalingsverkeer, mensen hebben geen geld in huis e.d. Dit verzoek, om ons financieel te steunen hebben we geplaatst in de dorpsketting. Dit heeft € 287,— opgebracht, onze dank hiervoor.

Dan zijn alle activiteiten die op de jaaragenda van 2017 uitgevoerd op de bedevaartreis na. Daar blijkt niet zoveel belangstelling voor te zijn. Na stemming is besloten om deze activiteit van de kalender te halen. Voor degene die individueel willen gaan hierbij de gegevens waar u zich kan opgeven:

Mevrouw M. Ameling, Peppelweg 44 A, 3052 GL Rotterdam.

Email marijke.ameling6@gmail.com, tel.: 010 2264376.

Voor 15 mei kunt u € 49,50 p.p overmaken op rekeningnummer

NL56 ABNA0595682081 t.n.v. KBO ZUID HOLLAND onder vermelding bedevaart 2018.

Lidmaatschap KBO Soos

Bij het bestuur is gebleken dat er door niet KBO – leden behoefte is voor deelname aan Soos activiteiten. Wij, het bestuur, willen ons meer richten op het sociale aspect en daarom de niet KBO leden ook welkom heten op de Soos. Na discussie omtrent dit onderwerp is het voorstel van het bestuur aangenomen. Dus samenvattend: u hoeft geen lid meer te zijn van de KBO om lid te worden van de Soos. Weet wel dat als u geen lid meer bent de voordelen vervallen, zoals de korting op energie en ziektekosten. Het bestuur zal zich in de eerst volgende vergadering beraden op wat de consequenties financieel zijn en wat we doen met niet leden van de soos die mee willen met een activiteit.

De penningmeester

Jaarverslagen liggen ter inzage op de tafels. De penningmeester neemt het financieel verslag door en geeft ruimte voor vragen. Deze worden niet gesteld. De kascommissie stelt de vergadering voor om de penningmeester en het bestuur over het boekjaar 2017 te dechargeren, dit wordt met applaus bevestigd. Dan komt het agenda punt om een nieuwe kascommissie te benoemen. Hierop neem de heer Joop Schrader het woord en vertelt dat in de jaarvergadering 2017 besloten is dat hij benoemd is als vast lid van de kascommissie en er voor een tweede lid gekozen moet worden. Door het ontbreken van de notulen van 2017 is dit niet bekend bij het bestuur maar wordt aanvaard. De heer Jaap de Jong stelt zichzelf beschikbaar voor de kascontrole van 2018. De contributie blijft gelijk voor 2019, als de huur van het Kulturhuis dit toelaat. Als blijkt dat dit flink verhoogd wordt zullen wij bij moeten stellen.

Het bestuur vraagt akkoord om de bestuurlijke vergaderingen uit te breiden naar eens in de zes weken, dit omdat wij meer in eigen beheer gaan doen moeten er meer zaken geregeld worden. Deze vergaderingen worden bij de bestuursleden thuis gehouden maar nemen wel kosten met zich mee voor inkoop consumpties. Het bestuur krijgt akkoord van de aanwezige leden.

Rondvraag

Er word door diverse leden nog teruggekomen op het lidmaatschap van de KBO. De voorzitter licht het nogmaals toe.

Sluiting vergadering, met de woorden, ik dank u allen voor uw aanwezigheid en:

Bent u tevreden zeg het anderen en bent u ontevreden zeg het ons!

 Marianne Heijnen, Trees van Velzen

Kaarten met Zoeterwoude

We hebben donderdag in het Dorpshuis de KBO leden van Zoeterwoude te gast gehad, gezellig gekaart en rummikub gespeeld.

De eerste prijs bleef in Stompwijk, waar Joop Hilgersom mee van door ging. Joop koos voor een heerlijke rookworst.

1    Joop Hilgersom                          5258 punten

2    Wim Kalker/ Leo                      5253

3  Jaap Verburg                               5081

4  Maarten v.d. Kolk                     5058

5  Jan v.d. Poel                                 4976

6  Milia v.d. Kolk                            4897

7 Martien Berg                              4826

8  Cisca van Boheemen            4731

9  Aad Bennis                                4636

10 Co Heemskerk                      4618

11 Nel Ammerlaan                    4334

De poedel prijs ging naar Gerard v.d. Bosch met 3498 punten.

Bij het rummikuppen ging de eerste prijs naar Zoeterwoude, die was voor Thea v.d. Hoeven met 80 punten, 2e werd Rosina Hilgersom met 96 punten, de poedelprijs was voor Tiny Ammerlaan met 120 punten.

Het was een gezellige middag, dat willen we zo houden daarom moet er niet te fanatiek gekaart worden, het zou jammer zijn als er daardoor mensen wegblijven.

Donderdag 5 april zijn we te gast in Zoeterwoude om 14.00 uur in de Klaverhal.

Aad Bennis

Uitnodiging voor alle KBO-PCOB leden

Op dinsdag 20 maart, om 14.00 uur, houden wij onze jaarlijkse ledenvergadering, waarvoor wij alle leden van harte uitnodigen.

Onderstaand treft u de agenda:

 1. Opening door de vicevoorzitter
 2. We nemen afscheid van Arnold als voorzitter
 3. Stemming voor nieuwe voorzitter
 4. Stemming bestuurslid
 5. Notulen jaarvergadering 2017
 6. Jaarverslag secretaris van de activiteiten
 7. Agenda 2018 met stemming boottocht Zoeterwoude
 8. Secretaris lidmaatschap KBO Soos
 9. Financieel jaarverslag, toelichting penningmeester
 10. Verslag kascommissie
 11. Benoemen nieuw kascommissie
 12. Bepaling contributie
 13. Mededeling dagtocht 2018
 14. Aanpassen vergaderschema goedkeuren
 15. Rondvraag                                                                                                                            Tot dinsdag de 21e, om 14.00 uur,

Vriendelijke groet, Marianne

 

Een dagje shoppen op stand

Wat dacht u, wij dames uit Stompwijk gaan niet zomaar winkelen, nee….wij laten ons verwelkomen door de eigenaar van een modehuis met koffie en gebak. Nadat er gelukkig voldoende mensen bereid waren om ons per auto te vervoeren, jammer genoeg geen limousine…..hoewel met een beetje fantasie is zo’n stoet van zes auto’s is een aardige lange auto, vertrokken we naar Boskoop. Bij de eerste rotonde, lees in Stompwijk, scheidden de wegen van de auto’s zich al en die scheiding duurde anderhalf uur. Gelukkig kwamen alle mensen nog net op tijd aan om de modeshow bij te wonen. Mocht u ooit een haute couture bijgewoond hebben en ergens achteraan hebben gezeten dan zou u nu jaloers zijn op de dames die gewoon vooraan van de modeshow konden genieten. Er kwamen zeer mooie ensembles voorbij, broeken, jassen, polo’s en allemaal voorzien van een hoed, tas en overige accessoires. De modellen hebben dit keer geen uitgehongerd maatje 34 maar een maat waar wij ons mee kunnen identificeren, waardoor er na afloop van de modeshow ruime belangstelling was om kleding te passen. Maar niet voordat we genoten van een lunch, misschien niet helemaal handig kleding passen met een volle buik, maar met enige hulp lukte het aardig. Omdat de groep een beetje te groot was voor het aantal kleedkamers zijn we gesplitst en verdeeld over een potje bingo met prijzen en de kleedkamers.

Na de wissel en de tweede helft was er even een fotomomentje voor de toegestroomde pers. Vóór we het modehuis mochten verlaten kregen nog advocaat met slagroom.

Voor het geval er belangstelling is voor de najaarsmodeshow, heb ik 24 oktober in optie genomen. Ik zal op de Soosmiddag kijken of er belangstelling voor is.mKomt u niet op de Soosmiddag geef mij dan even een belletje, 06-24632522.

Ik heb genoten en hoop u ook,

lieve groet, Marianne

Belastingformulieren invullen 2018

Voor iedereen die in voorgaande jaren hun belastingformulieren liet invullen door de toenmalige secretaris van de KBO de heer A. van Santen, de volgende mededeling:

Er is op dit moment geen persoon in Stompwijk die u hiermee van dienst kan zijn. Echter in Leidschendam – Voorburg is er één KBO lid actief als HUBA.

Te weten: Elly van der Ham.

U kunt mevrouw Van der Ham bellen voor een afspraak op nummer:

070-3274368. De bijdrage blijft € 12.50.

Marianne Heijnen

Alles wat goed is, is jammer genoeg niet voor altijd

Onze voorzitter Arnold van Marwijk heeft, met voor hem moverende redenen, te kennen gegeven te stoppen met zijn functie als voorzitter van de KBO-PCOB en—Soos afdeling Stompwijk. Wij, de overige bestuursleden respecteren zijn keuze, maar beseffen ook dat we verder moeten zonder zijn oprechte betrokkenheid en zijn wijsheid in elke vorm. Hij was een steun en zijn kennis ongekend. Wij hebben hem al een beetje bedankt, maar zullen tijdens de jaarvergadering officieel afscheid nemen en hem bedanken voor zijn inzet.

U begrijpt dat een bestuur niet zonder voorzitter kan en vragen u wie er voor deze functie in aanmerking kan komen. U kunt uw interesse kenbaar maken aan de secretaris, door een mail te sturen naar q.heynen1@kpnplanet.nl, met uw motivatie en bij de jaarvergadering op 20 maart zal er stemming worden gehouden.

Vriendelijke groet,

Marianne Heijnen, secretaris KBO-PCOB afd. Stompwijk