Categoriearchief: kbo

Uitslag klaverjassen én rummikuppen Stompwijk-Zoeterwoude

Er zijn van die dagen die voorbij gaan zonder een bijzondere herinnering. Nou, ik weet zeker dat donderdag 15 maart voor vele de boeken ingaat als…. een hele gezellige dag. Door wind en regen vonden gelukkig veel klaverjasliefhebbers hun weg naar het Dorpshuis in Stompwijk om de strijd aan te gaan met onze gasten uit Zoeterwoude. Zo was het ook mogelijk om te rummikuppen alleen was daar deze keer niet zoveel animo voor. Twee deelnemers die dus vooraf al wisten in de prijzen te vallen. Wat een gezelligheid in het Dorpshuis, met dank aan onze alleskunner Sjaan, die als enige om half één al aanwezig was om alles klaar te zetten. Voor het serveren van de koffie en een drankje kreeg ze hulp van onze gastdames Wil en Mieke.

Iedereen heeft genoten, allemaal lachende gezichten.

We kijken uit naar de ontmoeting in Zoeterwoude.

Uitslag klaverjassen:

 1. Gijs Spierenburg              5539 pnt
 2. Marianne                             5338
 3. Gerard v.d. Bosch           5123
 4. Nel Verhagen                   5074
 5. Jan Groenewegen         5027
 6. M. v.d. Kolk                        5062
 7. Jaap de Jong                     4956
 8. Co Heemskerk                4954
 9. Gijs v. Rooen                    4887

De gemiddelde prijs ging naar: W. Zandbergen met 4645 pnt., de poedelprijs ging naar W. Kalkers met 3745 pnt.

Zoals gezegd, waren er slecht 2 deelnemers om te rummikuppen, dus beide personen verdienden een prijs:

 1. Tiny Ammerlaan
 2. Rosina Hilgersom

Namens bestuur KBO-PCOB, afd. Stompwijk,

Marianne, secretaris

Uitnodiging Jaarvergadering

Uitnodiging voor de jaarvergadering van de KBO PCOB en de Bejaardensoos Stompwijk. Op 26 maart om twee uur opent onze voorzitter Trees van Velzen de vergadering. Vooraf aan de vergadering zijn de financiële stukken en de notulen van 2018 ter inzage aanwezig.

U wordt van harte uitgenodigd aanwezig te zijn omdat er een mededeling gedaan zal worden die voor de KBO-PCOB leden van belang is.

Agenda Jaarvergadering KBO- PCOB en Bejaardensoos,

26 maart, 14.00 uur

 1. Opening door de voorzitter met christelijke groet
 2. Notulen jaarvergadering 2018 ter goedkeuring
 3. Mededeling voorzitter
 4. Jaarverslag secretaris van de activiteiten en agenda 2019
 5. Financieel jaarverslag, toelichting penningmeester, benoemen verhoging contributie
 6. Verslag kascommissie
 7. Benoemen kascommissie
 8. Mededeling dagtocht 2019
 9. Rondvraag

U ziet, we hebben maar liefst 9 punten op de agenda staan. Wij hopen deze punten zo snel mogelijk af te handelen, zodat u bijtijds kunt beginnen met kaarten maken, rummikuppen en klaverjassen.

Namens bestuur KBO-PCOB, afd. Stompwijk,
Marianne, secretaris

Hallo allemaal….

Zo begon de carnavalsmiddag voor Stompwijkers en de ouderen van de KBO-PCOB, uitgenodigd door de Carnavalsvereniging de Gaanders, voor een gezellige middag in De Bles. Vele ouderen hebben aan de uitnodiging gehoor gegeven. We werden welkom geheten door Prins Marco II en Page Jolanda met hun gevolg, ook de Koomers waren aanwezig. Na de koffie met appeltaart, gingen al gauw de beentjes van de vloer. Maar er moest nog wel even een Senior Prins en Page gekozen worden. Dat werden, om in de familie te blijven Jan Faas en Regina de Winter die met gejuich werden begroet. Na de verkiezing, iedereen is inmiddels van een drankje voorzien door de raad van elf, kon het feest beginnen. Inmiddels heeft Jodel Heidie de microfoon ter hand genomen, en zingt de ene meezinger na de andere. Daarna was er nog de huldiging van het echtpaar Co en Dirk Heemskerk zij werden in de bloemetjes gezet vanwege hun 60 jarig huwelijksfeest. Ook het Gouden echtpaar Gerard en Greet Daleman werden niet vergeten, zij waren niet aanwezig en de rozen thuis worden bezorgd. Ondertussen werden we verwend met de heerlijke hapjes kaas en worst. Medailles waren er ook nog voor de best verkleedde bezoekers, dat werden, na zorgvuldig beraad Joop Hilgersom en Marian Oudshoorn, die met haar outfit het thema “Kunst en Vliegwerk” goed vertolkte. Mevrouw van Lieshout werd ook verwend met rozen omdat zij in dit regeringsjaar van prins Marco II, 90 jaar is geworden. Prins en Page en Opper Ron deden ook nog een leuke sketch, die het “Vliegwerk” van Page Jolanda benadrukte. Daarna kwamen The Old Princes in Harmony in actie, ook weer met veel meezingers, waarna menige polonaise ingezet werd.. Daarna kwam nog de loterij in beeld, die werd gewonnen door Paula van der Arend. Waarna er weer gedanst en gezongen werd tot in de late middag uurtjes. Het was een reuze gezellige middag en dat is toch waar de Gaanders het voor doen. Namens ons allemaal heel erg bedankt. tot volgend jaar! Alaaf Alaaf Alaaf.

Groetjes, Aad Bennis, vice voorzitter KBO-PCOB, afd. Stompwijk

Belastingformulieren invullen

Het invullen van uw belastingformulieren kan een lastige klus zijn. De KBO-PCOB heeft enkele leden die hier goed voor zijn opgeleid en kunnen u hierbij te helpen. In Leidschendam – Voorburg is dit mevrouw Elly van der Ham, te bereiken op telefoonnummer 070-3274368 of mobiel 06-30666977 voor het maken van een afspraak.

Namens het bestuur, Marianne Heijnen

Feest bij KBO PCOB in Stompwijk

In 2019 bestaat de KBO Stompwijk 55 jaar. Om dit heugelijke feit te gedenken zijn de KBO PCOB leden op 18 mei hartelijk welkom om dit met elkaar feestelijk te vieren. Na een viering in de kerk gaan we met een bus op weg naar een locatie waar we heerlijk verwend zullen worden met een kopje koffie, een warm en koud buffet, een hapje en een drankje en een muzikale omlijsting van onze inmiddels huismuzikant Niek. Het enige wat wij van u vragen is bij inschrijving een bedrag van € 10,— te voldoen als deelname bevestiging. Alle overige kosten worden door de KBO afdeling Stompwijk betaald.

Graag zo spoedig mogelijk opgeven bij onze penningmeester,

de heer Jan Duyvestijn, tel.: 06-20651862

Uitje Bijbeltuin

Zoals u vorige week in de Dorpsketting heeft kunnen lezen, hebben wij voor 12 september een uitje gepland naar de Bijbeltuin. Een van onze leden, Willy van Elk, is daar al eens geweest en heeft voor u een toelichting gemaakt:

Achter de Joannes de Doper-kerk te Hoofddorp ligt een tuin van 1,2 hectare met wel 50 inspirerende Bijbelse beelden gemaakt door kunstenaars Karel Gomes en Antoinette Otten. Vele planten, bomen en kruiden die in de Bijbel worden genoemd vind je in de tuin zoals b.v. de boom ”Libanonceder”, waarmee zoals beschreven in het oude testament de tempel in Jeruzalem is gebouwd. Midden in de tuin staat een theater met daarin het een levensweg of Labyrint. Ook is er een vijver met vissen. Op de tegels rondom de vijver zijn de (Ichtus)vissen het symbool van het christendom. Pastoor Kees van Lent is de grote initiator van de beeldentuin, en kan tijdens de rondleiding boeiend over deze prachtige religieuze tuin vertellen. Hij heeft de tuin tot stand gebracht en hoopt dat de mensen in deze tuin rust en stilte kunnen vinden en dat de vijver een spiegel mag zijn om God en elkaar te ontmoeten.

Na de koffietafel en rondleiding gaan we varen op de Westeinder plassen te Aalsmeer behorende tot het veenplassen gebied. De plas is ontstaan door het afgraven van veen voor de turfwinning.

De kosten inclusief busreis zijn 38.— pp. We vertrekken om 8.30 bij de sporthal.

U kunt zich opgeven bij Jan Duijvestijn, zoals u begrijpt, gaan KBO-PCOB– én soosleden voor op niet leden, maar u kunt zich altijd opgeven. En, wilt u dit zo snel mogelijk doen? Dan kunnen wij het uitje gaan regelen met de busonderneming.

Namens het bestuur Willy van Elk, Trees van Velzen

Bericht voor alle leden van de KBO PCOB afdeling Stompwijk

Op 26 maart om 14.00 uur is de jaarvergadering van de KBO PCOB in het Kulturhus (?) te Stompwijk. Wij, het bestuur nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

Tevens vieren we dat in 2019 het feit dat de KBO 55 jaar bestaat

Hiervoor vragen wij u om 18 mei vrij te houden in uw agenda. Het bestuur wil graag vóór, maar uiterlijk op 26 maart weten of u voor een bedrag van € 10,— deel wilt nemen aan deze feestelijke dag.

Deze dag beginnen we om 10.00 uur met een viering in de kerk en zullen u hierna een verrassingsprogramma aanbieden waar om 16.00 uur weer een einde zal komen.

U kunt zich opgegeven bij onze penningmeester, de heer Jan Duyvestijn.

 Wie gaat ermee,

Wij zijn door een lid van onze soos attent gemaakt op de Bijbelse tuin in Hoofddorp. Bij het lezen van de brochure zijn wij enthousiast geraakt en hebben besloten om onze leden de gelegenheid te geven om van deze prachtige Bijbelse tuin te kunnen genieten.

Daarom hebben we een reservering gemaakt bij de Zoetermeerse Dagspecialist om op 12 september de Bijbelse tuin te bezoeken. We zullen een koffietafel aangeboden krijgen en zullen in Aalsmeer een rondvaart maken. Dit kunnen we u aanbieden voor € 38,— p.p bij een minimale deelname van 25 personen. Graag op korte termijn aanmelden bij de penningmeester Jan Duyvestijn zodat de reservering definitief gemaakt kan worden.

Marianne, secretaris KBO-PCOB, afd. Stompwijk

Prijsuitreiking

Vorige week dinsdagmiddag was de eerste soosmiddag van het nieuwe jaar. Het was een drukke, gezellige middag met heel veel activiteiten. Zo kregen we allereerst weer de traditionele oliebollen van het CDA, die krijgen we elk jaar weer en zoals elk jaar, smaakten ze voortreffelijk. CDA: hartelijk bedankt voor deze geste. Vervolgens kwamen onze leden binnen en wensten we elkaar een vooral gezond 2019. Daarna gingen we aan de slag, zoals het op een dinsdag middag hoort te gaan met rummikuppen, kaarten maken én klaverjassen. We speelden 2 potjes, want daarna deden we de half-jaarlijkse prijsuitreiking. Wie, o wie, zou deze keer met de hoofdprijs naar huis gaan? Ik ga het u vertellen:

De verloting bij de kaarten maaksters verliep als volgt:

1e Tiny de Groot

2e Toos Oudshoorn

3e Lien Roeling

4e Annie v. Rijn

5e Marian Oudshoorn

Daarna waren de rummikuppers aan de beurt en daar gaat het wél om de punten:

1e Rita v.d. Meer

2e Ina v. Rijn

3e Riet v. Santen

Tot slot de klaverjassers, we begonnen met de persoon, die de meeste pitten van het half jaar had gespeeld: Johan v. Vliet

Hier achteraan kwamen de prijswinnaars:

1e Johan v. Vliet

2e Arnold v. Marwijk

3e Joop Hilgersom

4e Jaap de Jong

5e Roelie v.d. Vegt

6e Koos v. Rijn

7e Nel Ammerlaan

8e Gerard Ammerlaan

9e Gerard v.d. Bosch

10e Bep v. Rijn

11e Lia v.d. Zon

In de zaal hebben de klaverjassers een puntenlijst gekregen, zodat ze konden zien, hoeveel men gescoord had.

Ik wens alle 1e prijswinnaars heel veel plezier én gezondheid met de vitamientjes uit de fruitmand. De overige prijswinnaars met hun zelf uitgekozen prijs. Gefeliciteerd allemaal!

En nu met volle kracht verder in het half jaar wat nu voor ons ligt. Heel veel plezier gewenst met wat u dan ook doet op onze soosmiddagen!

Namens het bestuur, Trees van Velzen, voorzitter

Het nieuwe jaar van de KBO PCOB SOOS

Allereerst wil ik u namens het bestuur van de SOOS het allerbeste wensen voor 2019, dat u allen in gezondheid onze wekelijkse activiteiten kan blijven bezoeken. Zoals u allen weet is onze eerste soosmiddag op 8 januari. Op deze middag zullen we met elkaar het glas heffen op het nieuwe jaar en worden we verwend met een heerlijke oliebol aangeboden door het CDA.

Het wordt wel een spannende middag, want wie o wie heeft de tweede helft van 2018 de meeste punten bij elkaar gekaart en wie heeft de rummikub kampioen van vorig jaar verslagen. We komen allemaal voor de gezelligheid maar……. winnen is toch wel heel leuk.

Verder verzoek ik u vriendelijk, doch zeer nadrukkelijk om op tijd op de soosmiddag aanwezig te zijn. Het is vaak onrustig als tijdens het openingswoord van de voorzitter er nog leden binnenkomen. Veelal moet er dan nog het een en ander geregeld worden waardoor er wel erg laat pas gekaart kan worden. Als u zeker wilt meedoen met het klaverjassen is het verstandig om tien minuten voor aanvang aanwezig zijn. Komt u na de opening binnen kan het voorkomen dat u niet meer mee kan kaarten.

Wij zien u graag 8 januari om 13.15 voor onze wekelijkse bewegingsactiviteit en aansluitend om 14.00 uur opent de voorzitter met de christelijke groet de activiteitenmiddag.

Vriendelijke groet, Marianne