Categoriearchief: kbo

Kerst bij Ouderensoos Stompwijk

Op dinsdag 17 december hebben wij onze jaarlijkse kerstviering. Zoals gewoonlijk beginnen we om 10.00 uur in de H. Laurentiuskerk, waar wij een viering zullen hebben, voorgegaan door Marianne Turk, helaas kan pastoor Broeders wegens dubbele afspraken niet bij onze viering aanwezig zijn. Daarna zal er om 11.00 uur een bus klaarstaan om ons naar Hijdra (welbekend bij velen) te brengen. Wij zullen daar ontvangen worden met koffie met wat lekkers. Daarna de borrel met een hapje en een heerlijk lunchbuffet. Na de lunch zal er een zangduo komen om u allen te vermaken. Om 16.00 uur zal er een touringcar klaarstaan om u weer naar huis te brengen. Deze geheel verzorgde dag gaat voor onze leden slechts € 15,— p.p. kosten. U kunt zich opgeven bij de heer Jan Duyvenstijn tijdens onze soosmiddagen of telefonisch: 06-20651862.
U mag ook uw bijdrage overmaken op rek.nr.: NL65 RABO 0375 3657 02, t.n.v. Vereniging Bejaardensoos Stompwijk, J. Duyvestijn.
U kunt u opgeven tot 12 december. Wie het eerst komt, die het eerst maalt: vol = vol!!! En weet u: U hoeft geen lid te zijn van onze soos, natuurlijk is er voor u ook een plekje gereserveerd. Alleen betaalt u dan € 20,—p.p. En zeg nou eerlijk: dat is toch geen geld voor een geheel verzorgde dag?

Namens het bestuur, Trees van Velzen, voorzitter

De enige echte Sint bij de ouderen

Afgelopen dinsdag was het feest bij de ouderen, in het nieuwe Dorpspunt. Sinterklaas is weer in het land. Dus we waren in afwachting of hij ook bij ons zou komen. Om 10 uur begonnen we met koffie met speculaas en banketletter. De nummertjes voor het klaverjassen kregen we, (naar gewoonte) al bij binnenkomst. Ook de rummicuppers en kaartenmakers gingen aan de slag. Onder het genot van een advocaatje, of een ander sterk drankje, speelden we 2 potjes. Daarna kwamen de broodjes op tafel, met melk of karnemelk. Na het eten nog één potje, en na de koffie werd het tijd, dat de Sint zijn opwachting kwam maken. Maar daar hoort muziek bij. Drie man sterk kwamen daar voor aan de bak. En na enige tijd lukte het nog ook. We zongen luidkeels Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht. En dat deed hij met wel drie echt zwarte pieten.
Er werden wat Soosleden naar voren geroepen. Sommige zaten al rap op de knie bij Sinterklaas. Maar de echte oudjes, mochten op de leunstoel naast de Sint. Ik wilde liever op ’n stoel maar dat wilde de Sint weer niet. Ik zei, dat ik hem wat wilde vragen, of hij in avond nog even bij het zangkoor langs kon komen. Wij zingen dan een halve repetitie en gaan daarna aan de koffie met wat lekkers. Alles ter ere van zijn verjaardag. Hij moest nog even in zijn agenda kijken, maar hij liet verstek gaan.
Het is toch wel leuk dat hij kwam, bij de soos. Hij kent alle dorps bewoners bij naam, en vroeg aan Dirk of de schapen al gedekt waren. Na nog een kopje koffie en een glaasje kwam er een eind aan deze gezellige dag, en gingen we naar huis met een lekkere letter en een flesopener met een lichtje.

Ik denk dat jullie er het wel mee eens zijn, dat ik ook namens ons allen, het bestuur en vrijwilligers daar voor wil bedanken.

Groetjes, Ria v Dijk

Daar wil ik, namens het bestuur én onze gastvrouw Marijke onze dank aan toevoegen. Wij kregen van onze leden een prachtig cadeau: een mooi gedicht voorgelezen door Willie en Rosina, waarin werd vermeld, dat wij een huiskamerdiner krijgen op 21 februari. Nogmaals hartelijk dank!!!
Trees van Velzen

Notulen extra ledenvergadering m.b.t. baten KBO, afd. Stompwijk

Voorzitter opent de vergadering om 14.05 uur in het Dorpspunt te Stompwijk.

Aanwezig: zestig leden
Machtigingen: nul

Voorzitter vertelt dat zoals al in eerdere uitgeschreven ledenvergadering bekend is gemaakt dat KBO, afd. Stompwijk wordt opgeheven.
We zijn nu in de fase dat we, zoals de statuten voorschrijven, de leden van de KBO de keus heeft wat we gaan doen met de baten.
Er wordt gevraagd hoeveel baten er zijn. De penningmeester legt hier verantwoording over af:
Op dit moment is er in kas € 51,—
Op dit moment staat erop de zakelijke rekening € 2.817,33
Op dit moment staat erop de spaarrekening € 6.693,26

Dit zal op 31 december niet meer relevant zijn omdat de KBO, afd. Stompwijk, tot 31 december 2019 nog de jaarlijkse activiteiten zal verzorgen, denk hierbij aan het sinterklaas en kerstfeest.

De voorzitter vraagt of er suggesties zijn,
Schenken aan de kerk: nul stemmen
Spreker uitnodigen: één stem
Saldo overschrijven op de rekening van de Ouderen Soos Stompwijk:
negenenvijftig stemmen

Unaniem wordt besloten dat het geld gaat naar de Ouderen Soos Stompwijk.

Als alles formeel is afgehandeld willen de leden van de Ouderen Soos Stompwijk hiervan een consumptiekaart ter beschikking krijgen of een extra dag uit.

Deze suggesties zullen worden meegenomen in de eerste volgende bestuursvergadering.

Om half drie sluit de voorzitter de vergadering

Brief ter informatie en verantwoording

Op 1 november 2019 is door het bestuur het A17 formulier aangeboden bij de K.v.K, te Rotterdam, ter ontbinding van de KBO, afd. Stompwijk.
Hierbij is bijgevoegd de notulen die zijn opgemaakt op de laatste ledenvergadering van 14 oktober j.l.
Op deze ledenvergadering is unaniem besloten de baten over te schrijven op de rekening van de Ouderen Soos Stompwijk.
Alle informatie omtrent het afleggen van verantwoording ligt vanaf dinsdagmiddag 14.00 uur ter inzage op de soosmiddag die gehouden wordt in het Dorpspunt.

Namens het bestuur, Marianne Heijnen, secretaris

Sinterklaasviering KBO-PCOB

Je weet het nooit zeker… maar wij denken dat hij komt. De KBO SOOS heeft in ieder geval wel een uitnodiging naar Spanje verstuurd met het verzoek om ons op dinsdag 26 november te bezoeken.
Om dit mee te beleven en met eigen ogen te zien of hij er is moet je wel een plekje reserveren in het Dorpspunt. Dit is voor onze leden van de wekelijkse soos mogelijk bij onze penningmeester Jan Duyvestijn. Voor € 5,— bent u verzekerd van een dag verwennerij.
Geef u snel op… want vol… is echt vol.

Tot dan, namens het KBO bestuur, Marianne

Kaarten KBO in Zoeterwoude

Donderdagmiddag zijn wij, KBO Stompwijk, uitgenodigd voor het Klaverjassen en Rummikuppen bij de KBO Zoeterwoude, in de kantine van de Klaverhal.
De Stompwijkers waren goed vertegenwoordigd, we hadden 9 tafels en 1 persoon moest per pot een keer stil zitten.
Er waren vier dames voor het Rummikuppen, waaronder Rosina Hilgersom.
De Stompwijkse kaarters deden aardig mee wat de prijzen betreft.
En het belangrijkste, het was er gezellig en goed georganiseerd door het KBO bestuur.

De uitslag
1e   prijs met 5282 punten De heer  W Kalkers
2e   prijs met 5243 punten Joop Schrader
3e   prijs met 5198 punten Wim Zandbergen
4e   prijs met 5097 punten Jaap de Jong
5e   prijs met 5045 punten Nel Verhagen
6e   prijs met 4962 punten Riet Lelieveld
7e   prijs met 4939 punten Jan van der Poel
8e   prijs met 4937 punten Ge Bosman
9e   prijs met 4892 punten Lyda Angevaren
10e prijs met 4888 punten Joop Hilgersom
11e prijs met 4780 punten Martien Berg
12e prijs met 4743 punten Cock Kocken
13e prijs met 4703 punten Corrie Rotteveel
14e prijs met 4672 punten Mw. Paardekoper

De gemiddelde prijs ging naar Aad Verhagen met 4479 punten.
De troostprijs was voor Jan Groenewegen met 3603 punten.

Iedereen van harte gefeliciteerd met zijn of haar prijs en graag tot de volgende keer in 2020, in het Dorpspunt in Stompwijk.

Groetjes, Aad Bennis

Modeshow wordt modebeleving

Op maandag 14 oktober gaan we met 15 heel enthousiaste leden op weg naar Hazerswoude Dorp om bij Van der Linde mode te gaan genieten van een ochtendje mode. We werden heel hartelijk ontvangen door Marieke, de vijfde generatie Van de Linde mode. Bij binnenkomst roken we de koffie en zagen allerlei heerlijkheden op tafel staan, wat een verwennerij.
De kleding in de winkel was zo uitnodigend dat we voor de modeshow al aan het winkelen sloegen. Wat zo ontzettend leuk was dat we dames van onze soos zelf de mode konden showen.
Wat ben ik trots op onze mannequins, Joke, Anneke en Leny. Werkelijk alles stond leuk en het lopen over de catwalk zo professioneel, alsof ze dit al jaren doen.
Na de show kwam er een heerlijk vers gemaakte pan kippensoep op tafel waarbij heerlijk klaargemaakte sandwiches werden geserveerd.
Met volle buik passen vinden dames meestal geen leuke optie, maar nu, na het danken, zo gauw mogelijk verder shoppen. En dan, ojee, kwam natuurlijk het moeilijkste deel voor vrouwen “keuzes maken”. Dat is ook iets wat niet gedaan is……iedereen ging met volle tassen weer naar huis.
De redacties waren zeer lovend en die eer komt geheel ten goede aan Van der Linde mode. De dames werden goed geholpen en hebben totaal geen verkoopdruk gevoelt, iets wat zeer gewaardeerd is.
Ik hoop dat we in het voorjaar weer op de zelfde wijze welkom zijn bij Van der Linde mode, ik kijk ernaar uit.

Marianne

Opening Kulturhus

Zoals wij vorige week hebben afgesproken, met Maria en onze ‘bewegende ouderen’, wordt de Ouderen Soos Stompwijk door deze groep vertegenwoordigd op 11 oktober, bij de opening van het Kulturhus. Toen wist ik nog geen tijdstip, nu wel: om 18.30 uur, mogen jullie aan de gang.
Nét na het eten; goed voor de spijsvertering. Wilt u allen meedoen (en daar ga ik wel van uit), zorgt dan dat u er bent én dat u op tijd bent.

Tot vrijdag, 18.30 uur
namens het bestuur, Trees van Velzen

We gaan weer lekker shoppen, wie gaat ermee?

Wij zijn uitgenodigd op maandag 14 oktober in het modehuis Van de Linde, te Hazerswoude-Dorp. Ik, Marianne gaat daar zeker heen en er zijn al diverse enthousiaste Soosleden die graag meewillen.
Deze gezellige mode dag ziet er als volgt uit:
Ontvangst rond 10.30 uur met koffie en wat lekkers. Daarna zal de kleding worden geshowd, er zijn leden van de soos die als mannequin de kleding aan ons laten zien.
Heeft u ook zin om mee te gaan? U kunt zich aanmelden bij: Marianne Heijnen (06-24632522), dinsdag aanwezig in het Kulturhus van 13.00 uur tot 17.00 uur.
14 oktober wil ik om 10.15 uur vertrekken vanaf de kerk naar het modehuis van der Linde in Hazerswoude Dorp.

Vriendelijke groet, namens het bestuur, Marianne Heijnen

Herinnering betreft:

beëindiging KBO-PCOB, afd. Stompwijk

Geachte leden van de KBO Stompwijk,

Zoals u in de Dorpsketting van vorige week heeft kunnen lezen is er een extra ledenvergadering.
Wij verzoeken u dringend om de uitgeschreven extra ledenvergadering van de KBO-PCOB, afd. Stompwijk op, 15 oktober 14.00 uur, te bezoeken. Volgens de statuten kunnen de leden een doel aangeven hoe de baten ten goede komen overeenkomstig het gedachtengoed van de KBO-PCOB. Op deze ledenvergadering zal het bestuur u een voorstel doen m.b.t. de baten.
Als u niet op de vergadering aanwezig kunt zijn kunt u een ander machtigen, door uw naam en de naam van degene die u machtigt gevolgd door uw handtekening in te leveren voorafgaand aan de vergadering.
Bent u niet aanwezig gaat uw stem verloren.

Vriendelijke groet, namens het bestuur, Marianne Heijnen

Ter geruststelling,

Wij, het bestuur van de Ouderen Soos Stompwijk merken dat er wat verwarring is ontstaan nu de KBO-PCOB, afd. Stompwijk wordt opgeheven. Wij kunnen u geruststellen, want de Ouderen Soos Stompwijk blijft bestaan en gaat verder op de door u zo gewaardeerde manier. Er wordt dus niets veranderd aan de wekelijkse Soosmiddag, er wordt niets veranderd aan de activiteitenagenda die wij u elk jaar aanbieden.
Wij leggen alleen onze bestuurlijke functies neer van de landelijke organisatie de KBO-PCOB. Wij blijven als bestuur wel aan voor de Ouderen Soos Stompwijk en dat doen we met heel veel inzet en plezier. Dus, u blijft van harte welkom op de dinsdagmiddag én bij onze uitjes.

Vriendelijke groet, Marianne Heijnen