Categoriearchief: instellingen

Vele wegen leiden naar Rome, maar ook naar Rotterdam

Ik fiets regelmatig naar mijn dochter in Rotterdam en volg dan keurig de bordjes, maar vandaag, 6 juni, is alles anders. Op de kalender van de soos activiteiten staat ‘jaarlijkse fietstocht’.
Na een korte nacht, door de hevige regen die tegen de ramen sloeg en het onweer wat mij onder mijn bed deed duiken, stond ik half slaperig om half tien op de afgesproken plaats te wachten op de sportievelingen uit Stompwijk. Om tien uur dacht ik, zou de kerkklok stilstaan want er kwam niemand. Wat een geluk is het toch te leven in de moderne tijd waarin een ieder beschikt over een mobile telefoon. En dan te bedenken dat in de jaren ‘70 deze alleen nog maar te zien waren in de Star Wars film en je deze fantasie niet kon geloven. Maar gelukkig ik had een VM bericht waarop Annie duidelijk sprak, we zijn wat later want er is een lekke band onder ons, we staan bij het parkeerterrein van de Intra tuin. Hoe zou dat vroeger gegaan zijn, zonder mobiel. Al met al was het onze voorman die erg aan het tobben is geweest met de achterband. Zelfs de hulptroepen uit Zoetermeer zijn, in de persoon van Henk, nog komen helpen en uiteindelijk konden we op weg. Een uurtje te laat voor de koffie maar in Nederland is het gelukkig altijd koffietijd.
De gevoelstempratuur wisselde van heerlijk zonnig naar knap winderig fris. Heel in de verte zagen we donkere wolken maar tussen onze voorman en de hekkensluiter was er geen sprake van een donderbui iedereen had een zonnig humeurtje. (En trek in koffie). Annie en Aad hebben ons langs prachtige landelijke wegen geleid naar het zwarte goud in Delfts Hout. En overal dacht ik, hier ben ik nog nooit geweest, volgende keer ga ik zo naar Rotterdam.
Na de heerlijke taart bij de koffie moesten we toch maar weer wat kilometers in de benen krijgen voor de verbranding van al dat lekkers want we wisten na de koffie komt de lunch. Inmiddels wist ik nog 15 kilometer te gaan en ik als niet ervaren kilometervreter had pijn in de bibs.
“Hup niet zeuren……gewoon blijven trappen” zei Trees, zij was de enige dame in het gezelschap die echt moest trappen want Trees reed zonder trapondersteuning. Weer was ik ergens waar ik nog nooit geweest was en weer dacht ik…. Zo dichtbij en zo mooi waarom volg ik toch altijd die bordjes, als je ook achter Aad en Annie kan aan fietsen.

Aangekomen bij de Dobbeplas hebben we een plekje gevonden waar we gezellig met elkaar aan tafel konden zitten en heeft ieder voor zich de bestelling gedaan. Voor Joop ging er een wereld open toen hij zag wat hij besteld had ‘een wrap’. hij heeft gesmeuld.
De kok had het verder druk met eieren rapen voor de nodige omeletten en uitsmijters die werden besteld. Met een volle buik naar huis ging goed en dat ene wijntje deed ook geen kwaad.
Toen, we waren bijna op de Oude Middenweg, sprak Aad de legendarische woorden: “We gaan nog niet huis…nog lange niet…nog lange niet… We gaan nog niet naar huis want daar is niemand thuis……”
In plaats van rechts af te slaan naar de Stompwijkseweg nam Aad ons mee op sleeptouw door de wijk De Tol naar de ijssalon bij het Sluisje. Allemaal heerlijk een ijsje gegeten, Trees wel een heel kleintje…….en toen …was het ineens afgelopen iedereen was van mening dat Annie en Aad een prachtige rit verzorgd hebben en we genoten hebben met elkaar.
Ik wil, Marrijke, Aad, Annie, Sjaan, Joop, René, Piet, zijn vrouw, de twee Lenie’s en Trees bedanken voor hun bijdrage aan deze dag, een dag met een gouden randje.

Namens het bestuur,
Marianne

Bouwer Kulturhus mocht contract niet krijgen

Slim Scholen Bouwen (SSB) had het contract voor de bouw van het Kulturhus in Stompwijk niet mogen krijgen. Het bedrijf voldeed niet aan de criteria die voor het verlenen van het contract golden. Dit blijkt uit stukken die Vlietnieuws heeft ingezien. SSB kreeg het contract op 6 april 2017. Inmiddels is het bedrijf failliet. Het Kulturhus is nog niet af.

SSB werd volgens de registers van de Kamer van Koophandel op 1 maart 2017 opgericht. Om het contract voor de bouw van het Kulturhus te mogen krijgen moest het bedrijf, volgens de selectiecriteria, aantonen dat men voldoende financieel-economische draagkracht had. Ook moest men de technische en organisatorische bekwaamheid aantonen om zo’n project te kunnen uitvoeren.

De financieel-economische draagkracht moest blijken uit het feit dat SSB in staat en bereid was zelf 1 miljoen euro in het bouwproject te steken. Dat moest men aantonen. SSB kende echter een startkapitaal van 120 euro. De jaarrekening 2017 beloopt ruim 233.000 euro met een negatief eigen vermogen van bijna 3500 euro. De één miljoen euro ontbreekt.

De technische en organisatorische bekwaamheid aantonen kon SSB niet aangezien de onderneming net was opgericht. Daarnaast diende SSB een referentieproject te presenteren, niet ouder dan 5 jaar, en van gelijke omvang als het Kulturhus. Dat kon SSB gezien de oprichtingsdatum van 1 maart 2017 niet.

Waarom SSB desondanks het contract voor de bouw van het Kulturhus kreeg, is onduidelijk. Het contract is formeel geheim. Openbaarmaking zou SSB en de gemeente schaden, zo luidt de verklaring. De gemeenteraad stemde daar op 12 december 2017 mee in.

In het contract wordt gesproken over een maximale gemeentelijke bijdrage van 2,34 miljoen euro, inclusief btw. Inmiddels staat de rekening op 4,4 miljoen euro. Daarbij zitten ook kosten voor het opruimen van asbest die volgens het contract door SSB betaald dienden te worden.

Uit het contract blijkt dat de opdrachtgever (de gemeente) de overeenkomst op elk gewenst moment had kunnen ontbinden of annuleren, zonder schadevergoeding te moeten betalen. Daarvan is geen gebruik gemaakt ook al kwam SSB zijn verplichtingen niet na.

Voorts blijkt uit de overeenkomst dat SSB aansprakelijk is voor ontstane schade van welke aard dan ook. Dat betekent dat daar ook financiële schade onder valt. Op het mislopen van termijnen staan boetes, volgens het contract. Wel kon SSB zich beroepen op overmacht. SSB is volgens het contract verantwoordelijk voor ‘alle disciplines’. Met andere woorden: alle bouwaspecten ook al werden de werken uitgevoerd door onderaannemers.

Uitnodiging Asafoetida 1969 – 1974: Aula – Keet – Zolder

”Grote REÜNIE 2e Pinksterdag 10 JUNI 2019”

Wij vragen iedereen die er toen bij was om naar de reünie te komen. Om oude verhalen uit te wisselen en elkaar na lange tijd weer eens te ontmoeten. Te kijken naar oude beelden en foto’s en te luisteren naar muziek van die tijd. Kortom een reünie om die mooie tijd nog eens opnieuw te beleven. Ook al wil je alleen de tijdgeest proeven, ben je uiteraard ook welkom.

Programma 10 juni
-16.00 uur: inloop Kulturhus*,Dr. van Noortstraat 90, Stompwijk
-17.00 uur: welkom door 1e voorzitter Let Belt
-17.10 uur: korte videopresentatie periode 1969 – 1974
-18.30 uur: muzikale herinneringen met een hapje en een drankje
-22.00 uur: sluiting

Tijdens de reünie wordt muziek van de Stompwijkse top 200 (1969-1974) gedraaid. Er is eten en drinken. Alle aanwezigen ontvangen gratis een boekje met historische beelden en verhalen over de periode Aula, Keet en Zolder van Asafoetida.

De reünie wordt gehouden in het Kulturhus (tegenover het Dorpshuis). De entreeprijs bedraagt € 20,- per persoon inclusief drank en eten. De opbrengst gaat naar de jongste generatie van Asafoetida die weer een eigen ruimte gaat inrichten in het Kulturhus. Wij hopen op jullie komst. Namens enkele bestuursleden van toen: Corrie, Jaap, Petra, Leo, Trees, Piet, Ria, Jona, Frans, Anja en Let

Laat even weten of je komt, zodat er van alles voldoende is.
Via email: asafoetidareunie@gmail.com of ga naar het evenement op facebook en meld je aan https://www.facebook.com/events/2274122992906281

Heb je nog foto’s, knipsels etc. uit die tijd. Hoeft niet persé in Aula, Keet of Zolder te zijn. Mag ook een foto van jezelf uit het flowerpower-tijdsbeeld zijn. Stuur ze naar hetzelfde adres: asafoetidareunie@gmail.com. Voor vragen naar +31 6 25004605 (Leo Oliehoek)
* – Deze locatie is enigszins onzeker, maar mocht dat niet door kunnen gaan, dan zal de reünie tegenover het Kulturhus zijn in het Dorpshuis.

Wie fietst er mee?

Op donderdag, 6 juni, gaan we er weer een leuke sportieve fietstocht van maken. We vertrekken om 09.30 uur bij de kerk met handtassen vol lekkers, een fietstas vol met goede zin en een mandje voorop met een gulle lach.

Zoals de verwachting is zullen onze fietsgiganten Aad en Annie voorop gaan en zal er in een gezellig tempo gefietst gaan worden naar de eerste stop voor het lekkere bakkie met iets lekkers (op kosten van de KBO). Onderweg zullen wij ook nog ergens de lunch gaan gebruiken, maar deze is geheel voor uw eigen rekening. Vergeet niet te genieten van al het voorjaarsgroen en ons mooie polderlandschap.
We hopen natuurlijk op mooi weer, maar nog meer op uw komst.

Marianne

Beraad over veiligheid N206 bij Stompwijk

B&W zijn in overleg met Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland om iets te doen ter verhoging van de verkeersveiligheid aan de kruising van de Veenpolderweg en de N206 in Stompwijk. Bijvoorbeeld de aanleg van een rotonde of plaatsing van verkeerslichten. Dat heeft wethouder Astrid van Eekelen GBLV-gemeenteraadslid Marien van Wijk laten weten.

Van Wijk had vragen gesteld naar aanleiding van een onderzoek van de ANWB waaruit bleek dat de N206 tussen Stompwijk en Zoeterwoude tot de gevaarlijkste provinciale wegen behoort. De wegindeling is er niet goed en ook de maximum snelheid van 60 kilometer per uur is onvoldoende om ongelukken te voorkomen.

Van Eekelen erkent de onveiligheid ter plekke waarbij ze ook wijst op de Dr. van Noortstraat. Van Wijk zelf deed de suggestie er een rotonde aan te leggen. Van Eekelen pakt dat nu op. De N206 is een provinciale weg.

Rotonde Stompwijk krijgt ‘doseerinstallatie’

De provincie Zuid-Holland wil de rotonde op de kruising N206 en de Meerlaan in Stompwijk gaan uitrusten met een zogenoemde ‘rotonde doseerinstallatie’. Die zou er in 2021 moeten staan. Het project kost € 200.000,—. Met de installatie wil de provincie de verkeersveiligheid verbeteren. De N206 (de weg tussen Zoeterwoude en Zoetermeer via Stompwijk) geldt als één van de gevaarlijkste provinciale wegen van Zuid-Holland.

Wat een feest!

Wat een feestelijke dag is het op 18 mei geweest, de KBO 55 jaar in Stompwijk en dat hebben we gevierd. Een hele fijne gepaste viering in de kerk, waarin Marianne Turk deze dienst voorging. Het thema ‘Samen op weg’ werd mooi verwoord.
Na de feestelijke dienst in de kerk zijn we in de bus gestapt en zijn we richting Leidschendam gereden waar we door Peter Hijdra werden verwelkomd. Ondanks dat we een half uur eerder waren dan gepland was de koffie klaar om geserveerd te worden, de heerlijke gebakjes stonden leuk op buffertafel alvorens ze tot ons genomen werden.
Terwijl er door Niek Vianen voor de muzikale omlijsting werd gezorgd zaten we al heel snel aan de verfrissing en kon er worden geproost. Mooie woorden door Trees gesproken in de kerk, woorden van dankbaarheid zaten nog vers in ons geheugen en daar konden we een toost op uit brengen.
De bediening werd verzorgd door drie jonge dames en ondanks dat ze jong waren wisten ze kneepjes van het vak prima. In rap tempo werd er bediend.
Zo zijdelings zag ik Peter Hijdra lopen met wat gevulde schalen en dacht dat ziet er lekker uit. Ik had de eer om de enige 90 jarige, mevrouw Greet van Lieshout, uit te nodigen voor de opening van het buffet. Mevrouw Greet van Lieshout heb ik geholpen en zag al dat lekkers prachtig liggen op mooie opgemaakte schalen, stokbrood met allerlei smeersels erbij, zalm, garnalen, carpaccio, aardappel salade en een heerlijke vers fruitsalade.
Toen iedereen langs het buffet was geweest dachten ze …zo lekker uitbuiken, nou nee …het warme buffet was in aantocht, schalen vol met kip, rundvlees en natuurlijk de enige echte Hollandse frites met mayo.
En weet u ……wat zo heerlijk is van het uit eten gaan, je hoeft de boel niet af te ruimen, niet af te wassen en niet voor het dessert te zorgen. Daar was ineens de Italiaan met zijn ijskar vol heerlijke smaken. Laat ik nou altijd een probleem hebben met kiezen….nou dat was ook helemaal niet nodig…..alle smaken konden geproefd worden. ik heb iedereen heerlijk zien eten en geen negatief geluid gehoord. Alle lof voor Peter Hijdra en zijn personeel.
Onderwijl was Niek maar aan het spelen en zingen op de achtergrond, wat heel gezellig was. Maar nu werd het tijd voor de benen van de vloer. Voor degene waar dat niet meer bij gaat hebben we de swingende stoelendans gedaan, als u niet weet wat dat is vraag dan aan Koos van Rijn hoe hij dit vond.
Er zijn heel wat dansparen die er wat van kunnen en die er ook heel erg van genoten hebben. Zonder anderen te kort te doen vind ik een eervolle vermelding voor Trees en Theo en Jan en Toos wel verdiend, die waren niet samen op weg, maar samen swingend door de zaal.
Aan alles komt een eind maar niet voordat we de polonaise gelopen hebben, koffie gedronken en geluisterd naar het dankwoord van Joop Hilgersom.
Hij was ons dubbel dankbaar omdat hij zoveel gasten op zijn verjaardag had.
De bus heeft iedereen weer netjes in Stompwijk afgezet en we kijken allemaal terug op een geslaagd jubileum.

Namens het bestuur, Marianne

VrouwActief ….. mei

Wat hebben we een leuke seizoenafsluiting gehad bij de jeu de boule vereniging Grand Cru ’82. Om 20.00 uur werden we gastvrij ontvangen door mevrouw Nicolette v.d. Bosch die de hele avond verzorgd heeft. De koffie en thee stonden klaar en daarna moesten we aan de slag of beter gezegd, aan de worp. Een heuse wedstrijdleider legde de spelregels uit, we kregen een nummer en zo werden de teams samengesteld. Een vol veld met Stompwijkse vrouwen ging de strijd aan. Drie tegen drie en wie het eerst 13 punten binnen wist te halen, die had gewonnen. Wij sprokkelden steeds 1 punt binnen, maar verloren de pot want de tegenstander scoorde bij winst veel meer punten en dan gaat het veel sneller richting de 13. Na nog even een koffiepauze gingen we nogmaals de buitenbaan op. Daarna werden de punten geteld en bleek Martha Hooijmans de beste jeu de boulster te zijn. Zij kreeg een “gouden” medaille van Grand Cru, een set ballen om te oefenen van VrouwActief en natuurlijk de eer. Na de prijsuitreiking werden de nieuwe folders uitgedeeld en na nog een drankje en een bitterbal vertrokken we om kwart voor elf weer richting Stompwijk.
Grand Cru ’82 is nog op zoek naar leden, dus heb je zin in een balspelletje bij een gezellige vereniging? Ga er eens langs om te kijken of je het leuk vindt. Wij wensen iedereen een heerlijke, zonnige zomer en hopen dat jullie op 10 september allemaal weer present zijn in de Bles voor de start van het nieuwe seizoen. Noteer alvast de volgende data in jouw agenda, 10 september, 8 oktober, 12 november, 10 december, 14 januari, 11 februari, 10 maart, 14 april en 12 mei. We hebben al behoorlijk wat enthousiaste leden, maar er kunnen nog nieuwe leden bij. Denk er eens over na deze zomer als je in het zonnetje zit te relaxen.

Bestuur VrouwActief,
Ria Luiten

Volgende week volgt het programma voor komend seizoen

VrouwActief ….. mei

De laatste avond van het seizoen gaan we naar Jeu de Boule vereniging Grand Cru ’82 in Leidschendam op het Fluitpolderplein. We hebben een leuk seizoen gehad met een goede opkomst, ook nu gaan er weer 36 vrouwen mee doen. We zijn tenslotte actieve vrouwen.
Verzamelen op het kerkplein waar we om half acht vertrekken. Je kunt ook zelf naar Leidschendam gaan, zorg wel dat je er uiterlijk acht uur bent. Het is een vol programma en we willen na afloop nog even wat drinken ter afsluiting. De nieuwe folders zijn klaar en worden op deze avond uitgereikt, we hebben een gevarieerd programma voor het nieuwe seizoen. Het lidmaatschap blijft gelijk € 35,= voor 9 avonden, elke tweede dinsdag van de maand in de Bles.

Tot dinsdag!

Bestuur VrouwActief,
Ria Luiten