Categoriearchief: instellingen

Waar is dat feestje?

Nou dat kan ik u wel vertellen: dat was dinsdag jl. in Stompwijk. Daar waren de senioren uit Stompwijk massaal uitgelopen om vooral gehoor te geven aan de uitnodiging die de carnavalsvereniging De Gaanders aan de senioren had gegeven om gezamenlijk carnaval te vieren. Na een hartelijke ontvangst in de Bles kregen we koffie en appeltaart, was er al snel een feeststemming en werd er uitbundig feestgevierd.

Dit feestgedruis werd even onderbroken om de senioren prins en page bekend te maken. Wat een geweldige keus, twee mensen die zich inzetten voor hun leeftijdsgenootjes en zorgen dat de senioren elke dinsdag kunnen  genieten van de Soosmiddag en op woensdag kunnen badmintonnen. Wie kent ze niet: Joop en Sjaan, misschien een idee om het prinsenpaar volgend jaar op de seniorentrekker te plaatsen en alle andere senioren er dansend omheen…

Na een geweldig optreden van het Oud Prinsenkoor werden er enkele mensen in het zonnetje gezet en kregen een prachtige medaille en niet te vergeten, de 11 kussen van de Prins of Page.

En weet u wat nou zo leuk is ….met carnaval kan alles….zelfs mensen waarvan je weet, die zijn al heel lang geleden overleden, die worden door een imitatie weer tot leven geroepen….…wat een prachtig optreden van Dorus. De Prins en Page gingen ook nog uit hun bol met allerlei leuke liedjes waar hartelijk om gelachen werd.

Afscheid nemen van het Oud Prinsenkoor viel niet mee want die brachten wel heel veel sfeer met hun liedjes.

Aan elke dag komt een eind maar er is ook altijd weer een nieuwe dag.

Zo ook met carnaval, voor dit jaar zit het erop en kunnen we uitkijken naar volgend jaar. Ik neem mijn petje af voor de inzet van het prinsenpaar om de inwoners van Stompwijk een onvergetelijk carnavalsfeest te bezorgen, de zieken te bezoeken en een ieder die een steuntje kon gebruiken, dat ook heeft gekregen.

Namens het bestuur van de KBO-PCOB en KBO-PCOB-Soos dank ik jullie voor deze onvergetelijke dag,

Marianne

Theateruitjes met busvervoer met Woej Cultuurmenu 55+

Het Woej Cultuurmenu 55+ voor de maanden april/mei 2018 ligt klaar!

Vier maal per jaar organiseert Woej voor inwoners van Leidschendam-Voorburg een tweemaandelijks leuk en afwisselend cultureel programma voor ouderen die graag naar het theater gaan. Ook voor de komende maanden is er een aantrekkelijk programma: van cabaret tot show/musical en heel veel muziek. Het programma is geheel verzorgd: de activiteiten omvatten vervoer met Woej-busjes (u wordt thuis opgehaald en ook weer teruggebracht), begeleiding, koffie/thee vooraf en een consumptie in de pauze of na afloop. Nieuw is dat u ook kunt inschrijven voor één voorstelling (dit was minimaal twee). Maar wij kunnen uw deelname niet garanderen want het maximum aantal deelnemers aan een activiteit is beperkt tot 16 !

Interesse? De inschrijving sluit 9 maart, dus wacht U niet te lang!

Bel voor toezending van het programmaboekje of voor inlichtingen naar Woej WDC Oranjehoek op werkdagen tijdens kantooruren, tel: 070 – 386 31 13.

VrouwActief ….. februari

Wat een feestelijke leuke avond hebben zij en wij ervan gemaakt. Taart decoreren met Mariska en Adrie was erbij als haar assistente. De hele Brasserie rook al heerlijk naar verse cake en op elke tafel stond alles klaar om aan de slag te gaan. Maar liefst 33 vrouwen hadden zich opgegeven en om half acht gingen we snel aan de slag. Ondanks al het voorwerk dat al gedaan was door Mariska, was het nog een hele klus om op tijd klaar te zijn. Ik verklap natuurlijk niet de geheimen van de chef, maar de taarten moesten een aantal keren in de koeling gezet worden tussendoor. Paulien maakte een leuke pirouette met een taart zodat het leek of ze ermee onderuit ging. Als je zo op een groep vrouwen afgaat, dan kun je natuurlijk een paar hilarische gillen verwachten. Het eindresultaat was prachtig en om half elf ging iedereen de deur uit met een mooi doosje met daarin een eigen opgemaakte prachtige witte, roze of rode taart. De kleuren van het thema Valentijn, dit met het oog op Valentijnsdag 14 februari. Een aantal vrouwen kon helaas niet komen door de afgesloten Stompwijkseweg, maar zij kregen later wel een taartje á la Mariska afgeleverd. Volgende maand is de modeshow van ‘Die Meiden’, hopelijk is het dan weer wat zachter weer en kunnen we genieten van de nieuwe voorjaarsmode.

Bestuur VrouwActief,

Ria Luiten

De Bles viert feest, dit zagen we vorige week in de Dorpsketting staan

Heel leuk zijn de activiteiten rondom dit heugelijke feit, het 333 jarig bestaan van de Bles.

Wij, het bestuur van de KBO-PCOB zijn benaderd door Jeroen de Gier om onze KBO-PCOB leden uit te nodigen om op zondagochtend 25 februari de herinneringen aan de rijke historie van de Bles met elkaar te delen onder het genot van een kopje koffie, wat u ter verwelkoming krijgt aangeboden door Jeroen.

Ik kijk er naar uit en hoop u daar te treffen.

Namens het KBO-PCOB bestuur, Marianne

“Als de kat van huis is”

Weer een blijspel, weer een avondje vermaak. Op donderdagmiddag 22 maart, donderdagavond 22 maart, vrijdagavond 23 maart en zaterdagavond 24 maart zijn de uitvoeringen in “De Bles” te Stompwijk.

Wilt u alvast verzekerd zijn van een plaats? Reserveer dan nu!

Voor donderdagmiddag de `try out’ betaalt u maar € 7,50 voor een toegangskaart. Voor alle avonden is de prijs van een toegangskaart € 10,00. Een gratis consumptie is hierbij inbegrepen.

Kaarten voor alle uitvoeringen kunt u bestellen door geld over te maken naar:

De Stompwijkse Toneelvereniging te Stompwijk Nr. NL05RABO0361505094 onder vermelding van naam, aantal personen en de datum van uitvoering. Graag ook uw telefoonnummer vermelden.

De kaarten worden dan voor u gereserveerd bij de ingang.

P.R. De Stompwijkse Toneelvereniging

Van Velsen Rallysport vroeg zelf om steun

Van Velsen Rallysport heeft de gemeente zelf om een sponsorbijdrage gevraagd. Er is door de gemeente € 1000,— aan de onderneming gegeven. Dat gebeurde in 2016 en 2017. Dat heeft een woordvoerster van B&W laten weten in antwoord op vragen van Vlietnieuws.

De steun werd gegeven omdat de deelname van de truck van Van Velsen aan de Dakar-rally in 2016 en 2017 leefde in Stompwijk – waar Van Velsen Rallysport is gevestigd – en publiciteit genereerde.

Volgens de woordvoerster ging het om incidentele bijdragen. Dit soort sponsoring is volgens B&W ‘niet ongebruikelijk’. Zo kregen ook de Stichting Talentenloods, de Pop-Up Bazaar, de Sportprijs en de promotie van de ‘Stap uit je Stad’-dag een bijdrage.

Dat het gemeentelijke logo nu – na vragen over de sponsoring van de media – van de truck van Van Velsen is verwijderd, verklaart de woordvoerster aldus: ‘De Dakar-rally is voorbij. Daarmee eindigt ook de sponsoring van de gemeente en is het logo verwijderd aangezien de truck voor meerdere evenementen wordt ingezet’.

De Dakar Rally 2016 werd tussen 2 en 16 januari in Zuid-Amerika verreden. De rally van 2017 vond tussen 2 en 14 januari 2017 plaats. In beide gevallen was GBLV-wethouder Frank Rozenberg verantwoordelijk voor dit soort sponsoring.

GBLV gebruikte de truck van Van Velsen (hij staat op de GBLV-lijst voor de gemeenteraadsverkiezing van 21 maart, red.) afgelopen zaterdag voor de start van hun campagne voor de gemeenteraadsverkiezing. Frank Rozenberg is campagnemanager en staat zelf op de GBLV-lijst voor de gemeenteraadsverkiezing.

De verklaring van de woordvoerster van B&W inzake het weghalen van het beeldmerk van de gemeente op de truck van Van Velsen klopt overigens niet. Dat gebeurde zeer recent nadat de media vragen waren gaan stellen over de sponsoring.

De truck had toen al de Afrika Eco Rally gereden: een rally op het originele parcours van de Dakar Rally tussen Monaco en Dakar. De Daker Rally zelf wordt tegenwoordig in Zuid-Amerika verreden. Tegelijk met het verdwijnen van het logo op de truck verdween ook de gemeentelijke reclame op de site van Van Velsen Rallysport. En werd de vermelding van de gemeente op de lijst van sponsoren geschrapt.

Waarom de steun van de gemeente begin 2018 nog steeds op de truck en de site werd vermeld terwijl er geen financiële bijdrage meer tegenover stond, blijft vooralsnog onduidelijk.

Bron: Vlietnieuws

Oppositie eist uitleg gemeentelijke sponsoring rallyrijders

De oppositiepartijen CDA, VVD en ChristenUnie/SGP eisen uitleg van B&W over de gemeentelijke sponsoring van Van Velsen Rallysport bij de onlangs verreden Africa Eco Rally. Dit naar aanleiding van een bericht afgelopen zaterdag van Vlietnieuws.nl over deze financiële steun.

Het CDA heeft via fractievoorzitter en lijsttrekker bij de komende gemeenteraadsverkiezingen Juliette Bouw en gemeenteraadslid Dré Veelenturf een groot aantal schriftelijke vragen aan B&W gesteld. Daarbij heeft de partij zelfs een foto van de truck waarmee Van Velsen de Rally reed inclusief reclame van de gemeente daarop, overlegd.

Volgens het CDA bevestigt het logo op de truck dat er subsidie door de gemeente is verstrekt. De partij wil weten waarom dat is gebeurd en waarom de gemeenteraad niet is geïnformeerd. Op de zogenoemde subsidielijst van de gemeente staat de financiële bijdrage niet.

Het CDA wil weten wat het sponsorbedrag was of dat er op andere wijze steun aan Van Velsen is gegeven. Ook vragen Bouw en Veelenturf zich af of Van Velsen zelf om de subsidie heeft gevraagd. Zo niet, dan willen de CDA’ers weten hoe het tot de subsidie is gekomen en wie daarvoor groen licht heeft gegeven.

De vragenstellers wijzen erop dat de gemeente op 23 januari nog met logo als sponsor op de site van Van Velsen Rallysport stond. Nu is die aanduiding weggehaald. Bouw en Veelenturf willen horen op wiens instigatie dat is gebeurd.

Indien de sponsoring buiten de subsidielijst om is gepleegd, dan wil het CDA een volledig overzicht van soortgelijke sponsoring in andere gevallen.

Bij de VVD wijst men erop dat de Van Velsen truck is ingezet voor de verkiezingscampagne van GBLV. Ook de liberalen willen opheldering van B&W, inclusief informatie over soortgelijke sponsordeals waar de gemeenteraad niets van weet en het beleid dat daarbij wordt gehanteerd.

Bij ChristenUnie/SGP wacht men ‘met belangstelling’ nader informatie van B&W af. ,,We zijn benieuwd welke criteria de gemeente hanteert bij besluiten ter zake sponsoring, en hoe deze keus zich daartoe verhoudt. Op voorhand is ons niet duidelijk welk gemeentelijk belang met de sponsoring wordt gediend. We zijn dus benieuwd hoe het college daar tegenaan kijkt”, aldus fractieleider en lijsttrekker Jan Willem Rouwendal.

Bron: Vlietnieuws

Frank Rozenberg: ‘Ik was niet verantwoordelijk’

Frank Rozenberg was in zijn periode als GBLV-wethouder niet verantwoordelijk voor de sponsoring van Van Velsen Rallysport door de gemeente. Dergelijke sponsoring behoorde niet tot de portefeuille die Rozenberg toen had.

Dat heeft Frank Rozenberg Vlietnieuws laten weten. Rozenberg: ‘Voor de feiten verwijs ik naar de collegereactie. Daar staat niet dat ik verantwoordelijk portefeuillehouder was. Dat was ik namelijk ook niet’.

Met collegereactie doelt de politicus naar eigen zeggen op uitspraken van een woordvoerster van het Raadhuis waarin zij aangaf dat het college (bedoeld wordt B&W, red.) tot de sponsoring had besloten. Bij B&W liggen nog steeds een groot aantal vragen van het CDA over de sponsoring ter beantwoording.

Afgelopen weekeinde ontstond er door een publicatie van Vlietnieuws commotie rond de sponsoring van Van Velsen Rallysport door de gemeente. Die sponsoring was de gemeenteraad onbekend. GBLV gebruikte de gesponsorde truck voor de start van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezing van 21 maart.

Voordien was de sticker van de gemeente op de truck verwijderd. Ook een verwijzing naar de gemeentelijke sponsoring op de site van Van Velsen Rallysport verdween schielijk. Aad van Velsen zelf staat op de GBLV-lijst voor de gemeenteraadsverkiezing.

Alle oppositiepartijen eisten daarop uitleg van B&W. De coalitiegenoten van GBLV in B&W, D66, PvdA en GroenLinks, reageerden niet (PvdA) of vergoelijkend (GroenLinks). Alleen D66 uitte een kritische noot over het door elkaar lopen van gemeentelijke- en GBLV-steun aan dezelfde organisatie.

Een woordvoerster van de gemeente liet later weten dat Van Velsen Rallysport in 2016 en 2017 telkens duizend euro van de gemeente had gekregen, exclusief btw. In beide gevallen ging het om steun bij het rijden van de Dakar rally in Zuid-Amerika. ‘De deelname aan de Dakar rally is iets wat leeft in de Stompwijkse gemeenschap en genereert publiciteit’, luidde de verklaring voor de geldelijke steun. ‘Daarom is het college ingegaan op het verzoek van Stichting Van Velzen Rally Sport om te sponsoren’.

Frank Rozenberg was tot april 2017 wethouder. Hij is nu campagnemanager van GBLV voor de gemeenteraadsverkiezing. Hij bezet een derde plek op de GBLV-lijst. Als wethouder maakte hij zich sterk voor Stompwijk.

Bron: Vlietnieuws

Dorpshuis op vrijdagochtend

Elke vrijdagochtend is het Dorpshuis open van half tien tot half twaalf voor een bakkie koffie, een praatje en een spelletje. Ook is de bibliotheek open. Het is dus een gezellige ontmoetingsplek.

Tevens is er aansluitend, elke tweede week van de maand het ‘gezellig samen eten’.

Elke vrijdagavond is het klaverjassen in het Dorpshuis. Beginners en gevorderden door elkaar.

U bent altijd van harte welkom, Anneke van Bemmelen