Categoriearchief: instellingen

15 jaar Stichting Amigos!

Stichting Amigos bestaat dit jaar 15 jaar en dat willen we met al onze ‘amigo’ (vrijwilligers, donateurs en andere betrokkenen) op een bijzondere manier vieren. Onder het genot van een drankje, een hapje en traditionele Boliviaanse muziek van ‘Los Masis’ krijgen we een beetje Bolivia in het Dorpshuis van Stompwijk! U komt toch ook naar dit feestelijke jubileum concert!

Save the date!!

Zondag 13 mei vanaf 16 uur!! Meer informatie krijgt u binnenkort.

Nieuws van Stichting Amigos

De opbrengst van de statiegeldbonnen actie in de COOP was in de maand maart: € 56,55  Iedereen hartelijk bedankt! GRACIAS!

Lia de Jong-Zwetsloot, Stichting Amigos

Sponsorloop voor ‘Stompwijk helpt kinderkankeronderzoek’

Op vrijdag 20 april houden wij, tijdens onze sportochtend, een sponsorloop voor het goede doel! Het geld dat wij hiermee ophalen gaat naar het benefiet ‘Stompwijk helpt kinderkankeronderzoek’ dat op 20 mei plaatsvindt. Al onze leerlingen gaan enorm hun best doen om zo veel mogelijk geld in te zamelen en het kan zijn dat ze ook bij u aan de deur komen om te vragen of u wilt sponsoren. Wij hopen op een mooi eindbedrag!

Kees Jan Visser, Maerten van den Veldeschool

VrouwActief 10 april Jaarvergadering en genealogie

De Bles was deze avond een vergaderzaal en om acht uur precies werd de vergadering door voorzitster El geopend. Het verslag over de activiteiten werd door de secretaris voorgelezen zodat iedereen nog even terug gebracht werd naar wat er precies allemaal te doen geweest is het afgelopen seizoen. Daarna lag het financieel verslag ter inzage, met goedkeuring van de kascommissie bestaande uit Lenie Zuidgeest en Fieke Heemskerk. Bedankt voor jullie inzet. Volgend jaar wordt Lenie vervangen door Anja Halverhout.

In het bestuur waren Lenie Lelieveld en Conny Lelieveld aftredend. Lenie had aangegeven er mee te willen stoppen en door het bestuur is Lenie Zuidgeest voorgedragen. Er waren geen tegenkandidaten, dus Lenie welkom in het bestuur en Leny Lelieveld bedankt voor jouw inzet de afgelopen jaren. Gelukkig blijf je wel lid van VrouwActief. Conny heeft zich herkiesbaar gesteld en alle leden hadden hier volop vertrouwen in. Bij de rondvraag was er een complimentje van Fieke voor de secretaris omdat iedereen zo goed op de hoogte gehouden wordt via de e-mail. Verder was er niet zo heel veel te melden en na het uitdelen van de folder met de activiteiten van het nieuwe seizoen werd de vergadering afgesloten.

Aansluitend begon Truus Knijnenburg van Stichting Oud Stompwijk met haar presentatie van genealogie oftewel stamboomonderzoek. Via een power point presentatie liet zij alle facetten zien die er maar zijn om een duidelijk beeld te krijgen van zo’n stamboom. Het was leuk om te zien hoe je via familiewapens, paleografie (oudschrift) en het zoeken in archieven een steeds uitgebreidere stamboom kunt maken. Truus had een mooi voorbeeld gemaakt en er zaten wel wat familieleden in de zaal die niet eens zo heel ver weg connectie met elkaar hadden.

Ga je heel ver terug dan zijn we natuurlijk bijna allemaal familie. Iedereen kreeg een handleiding mee naar huis, die zijn ook voor mensen die erin geïnteresseerd zijn te koop voor € 1,-bij Oud Stompwijk. Na een leuke en leerzame quiz over Stompwijk bleef er nog even tijd om een deel van de oude film (ook nog te koop bij Oud Stompwijk) over Stompwijk met elkaar te bekijken. Hij duurde helaas te lang om hem helemaal af te kijken, maar wie weet kunnen we het op een andere avond nog eens te voorschijn halen.

Truus bedankt voor jouw mooie presentatie en inzet, we hebben er van genoten en hingen allemaal aan jouw lippen. We hebben een leuke, leerzame avond gehad.

Volgende maand gaan we kaasjes maken bij het Geertje. Opgeven kan nog! Op 8 mei om 19.15 bij het Geertje, kosten € 15,-.

Bestuur VrouwActief,

Ria Luiten

VrouwActief mei…..kaasjes maken

Op 8 mei sluiten we het VrouwActief seizoen niet af in de Bles, waar we dit jaar wel heel leuke, bijzondere avonden hebben beleefd, maar bij geitenboerderij het Geertje waar we zelf, onder leiding van Marleen, kaasjes gaan maken. Tussendoor krijgen we van Richard een rondleiding.

Als er nog meer groepjes gevormd moeten worden vanwege het grote aantal vrouwen, dan kunnen we dit afwisselen met een kopje koffie of een drankje op het terras. Er is van alles te doen en te zien bij het Geertje. Jullie zijn welkom om kwart over zeven en we starten om half acht. Iedereen wordt verzocht met eigen vervoer te komen, de kosten zijn €15,-p.p. en het kaasje mag je na afloop mee naar huis nemen. Je kunt je nog opgeven tot 23 april.

Voor volgend seizoen is de folder inmiddels ook uitgedeeld en hopelijk kunnen we jullie hiermee ook weer activeren om de tweede dinsdag van de maand deel te nemen aan onze VrouwActief avonden in de Bles. Ook nieuwe leden zijn welkom. Data zijn 11 september, 9 oktober, 13 november, 11 december, 8 januari, 12 februari, 12 maart, 9 april en 14 mei.

Bestuur VrouwActief, Ria Luiten

Klaverjassen—Rummikuppen Zoeterwoude—Stompwijk

Vorige week donderdag, 5 april, gingen wij met onze leden uit spelen tegen Zoeterwoude. Er waren 10 klaverjastafels bezet in de kantine van de Klaverhal, hoeveel rummikub spelers er waren, vermeldt het verhaal niet. Het was reuze gezellig, en de uitslag is als volgt:

Klaverjassen:

1e Marijke v. Klink             5411 punten

2e H. Verhoeven                 5274

3e Cisca v. Bohemen         5218

4e Lia v.d. Zon                      5207

5e Riet Lelieveld                5185

6e Lyda Loos                        5136

7e Kees Kerkvliet              5037

8e Ria v. Dijk                         4977

9e Nel Ammerlaan            4956

10e Koos v. Rijn                  4873

11e Th. Heemskerk           4863

12e Martien Berg               4816

13e J. v.d. Poel                      4784

De prijs voor de gemiddelde winnaar ging naar Gijs v. Rooien, met 4219 punten. De poedelprijs ging naar Margot v.d. Krogt met 3014 punten.

Rummikuppen:

1e Tiny Ammerlaan             17 punten

2e Nel Hoogervorst            27

De poedelprijs ging naar Corry Hoogendam met 245 punten.

Wij feliciteren alle prijswinnaars en danken KBO-PCOB Zoeterwoude voor hun gastvrijheid.

Trees van Velzen

Gezellig samen eten

Vrijdag 13 april wordt in het Dorpshuis een driegangen-menu geserveerd:

Voorgerecht: Champignonsoep

Hoofdgerecht: Pannenkoeken

Nagerecht: Advocaatpudding met vanille ijs en slagroom

U bent van harte welkom vanaf 11.30 uur.

Om 12.00 uur gaan we aan tafel.

Kosten € 4,—. Vooraf aanmelden i.v.m. de boodschappen uiterlijk donderdag 12 april

Tel. : 5801853 Wea Manders

VrouwActief april ….. jaarvergadering en genealogie

Dinsdagavond 10 april beginnen wij om 20.00 uur met de jaarvergadering, zorg dat je op tijd aanwezig bent, we wachten niet want er is een vol programma op deze avond. Na de jaarvergadering komt Truus Knijnenburg ons namens Stichting Oud Stompwijk verrassen met een korte cursus genealogie. Zij heeft hier zelf al veel ervaring mee en zoals jullie je vast nog wel van vorig jaar kunnen herinneren vertelt zij met veel enthousiasme. Al met al een heel interessante avond.

Voor het kaasje maken bij het Geertje op 8 mei kun je jezelf opgeven. De trotse mamma Marleen en pappa Richard van zoontje Pim verzorgen voor ons deze avond. Wij wensen hun heel veel geluk met deze kleine stoere jongen.

Namens Bestuur VrouwActief,

Ria Luiten

Rob vd Bos kip-klaverjaskampioen 2018

Het klaverjasseizoen in het Dorpshuis is met weer een gezellige avond afgesloten. Vanaf oktober werd er wekelijks geklaverjast door beginners en gevorderden. Bijna elke week hadden we toch wel 6 tafels, dus mogen we terug kijken op een zeer geslaagd seizoen. Afgelopen vrijdag was dan de slotavond en met 7 tafels waren alle vaste bezoekers aanwezig. Er werden halve boompjes gespeeld en na drie rondes werd dan de uiteindelijke winnaar bekend.

Dit jaar mag Rob van den Bos zich kip-klaverjaskampioen 2018 noemen. Een eretitel die hij met trots mag dragen en de daarbij behorende prijs, een kip. Dit jaar in metalen versie. Tevens kreeg Rob een lichtbak die hij dan ook trots in zijn huiskamerraam heeft neergezet. Dus mocht langs Rob’s huisje rijden, dan weet u nu waar al dat licht vandaan komt. Verder koos Rob ook nog een schoonmaakpakket, wat bij hem altijd van pas komt, want die jongen is altijd bezig!

Ook de andere bezoekers gingen allemaal met een mooie prijs naar huis, want bij ons geldt, je doet allemaal je best en verdient allemaal een prijs. Ook wijzelf werden in de bloemetjes gezet en kregen van onze bezoekers ook nog een tegoed bon die we in onze plaatselijke supermarkt kunnen gebruiken. Nogmaals hartelijk bedankt voor jullie bezoek en vooral gezelligheid en tot begin oktober, dan beginnen we weer met een nieuw seizoen klaverjassen voor beginners en gevorderden.

Wilma en Anneke

Beknopte notulen jaarvergadering 20 maart

Aanwezige bestuursleden,

Trees van Velzen,         vice voorziter

Jan Duyvestijn,              penningmeester

Sjaan van Rijn,              bestuurslid

Marianne Heijnen,        secretaris

De vergadering wordt geopend door de vice voorzitter en vertelt dat wij als bestuur namens de leden afscheid willen nemen van Arnold als voorzitter. Hij wordt geprezen en bedankt en wensen hem alle goeds en hopen hem wel als lid te mogen blijven begroeten op de wekelijkse soosmiddag. Als afscheid krijgt hij een leuk gevulde mand en een mooi boeket bloemen. Arnold neemt zelf nog even het woord en bedankt voor het in zijn gestelde vertrouwen en prettige samenwerking vervolgens wenst hij het bestuur alle goeds toe.

Benoemen nieuwe voorzitter

Niemand heeft zich aangemeld en de vice voorzitter Trees van Velzen vraagt steun en vertrouwen aan de leden om als nieuwe voorzitter te worden gekozen. Er volgt een unaniem applaus en de secretaris heet Trees welkom als nieuwe voorzitter. Dan de eerste officiële taak voor de nieuwe voorzitter is het voorstel om de heer Aad Bennis te benoemen als vice voorziter. Ook hij krijgt de steun en het vertrouwen van de leden en wordt uitgenodigd aan de bestuurstafel.

Mededelingen secretaris

Afgelopen jaar heeft het bestuur geen huis aan huis ronde gedaan om een geldelijke bijdrage te vragen voor de soos. Wij vinden dit niet meer van deze tijd, met al het digitale betalingsverkeer, mensen hebben geen geld in huis e.d. Dit verzoek, om ons financieel te steunen hebben we geplaatst in de dorpsketting. Dit heeft € 287,— opgebracht, onze dank hiervoor.

Dan zijn alle activiteiten die op de jaaragenda van 2017 uitgevoerd op de bedevaartreis na. Daar blijkt niet zoveel belangstelling voor te zijn. Na stemming is besloten om deze activiteit van de kalender te halen. Voor degene die individueel willen gaan hierbij de gegevens waar u zich kan opgeven:

Mevrouw M. Ameling, Peppelweg 44 A, 3052 GL Rotterdam.

Email marijke.ameling6@gmail.com, tel.: 010 2264376.

Voor 15 mei kunt u € 49,50 p.p overmaken op rekeningnummer

NL56 ABNA0595682081 t.n.v. KBO ZUID HOLLAND onder vermelding bedevaart 2018.

Lidmaatschap KBO Soos

Bij het bestuur is gebleken dat er door niet KBO – leden behoefte is voor deelname aan Soos activiteiten. Wij, het bestuur, willen ons meer richten op het sociale aspect en daarom de niet KBO leden ook welkom heten op de Soos. Na discussie omtrent dit onderwerp is het voorstel van het bestuur aangenomen. Dus samenvattend: u hoeft geen lid meer te zijn van de KBO om lid te worden van de Soos. Weet wel dat als u geen lid meer bent de voordelen vervallen, zoals de korting op energie en ziektekosten. Het bestuur zal zich in de eerst volgende vergadering beraden op wat de consequenties financieel zijn en wat we doen met niet leden van de soos die mee willen met een activiteit.

De penningmeester

Jaarverslagen liggen ter inzage op de tafels. De penningmeester neemt het financieel verslag door en geeft ruimte voor vragen. Deze worden niet gesteld. De kascommissie stelt de vergadering voor om de penningmeester en het bestuur over het boekjaar 2017 te dechargeren, dit wordt met applaus bevestigd. Dan komt het agenda punt om een nieuwe kascommissie te benoemen. Hierop neem de heer Joop Schrader het woord en vertelt dat in de jaarvergadering 2017 besloten is dat hij benoemd is als vast lid van de kascommissie en er voor een tweede lid gekozen moet worden. Door het ontbreken van de notulen van 2017 is dit niet bekend bij het bestuur maar wordt aanvaard. De heer Jaap de Jong stelt zichzelf beschikbaar voor de kascontrole van 2018. De contributie blijft gelijk voor 2019, als de huur van het Kulturhuis dit toelaat. Als blijkt dat dit flink verhoogd wordt zullen wij bij moeten stellen.

Het bestuur vraagt akkoord om de bestuurlijke vergaderingen uit te breiden naar eens in de zes weken, dit omdat wij meer in eigen beheer gaan doen moeten er meer zaken geregeld worden. Deze vergaderingen worden bij de bestuursleden thuis gehouden maar nemen wel kosten met zich mee voor inkoop consumpties. Het bestuur krijgt akkoord van de aanwezige leden.

Rondvraag

Er word door diverse leden nog teruggekomen op het lidmaatschap van de KBO. De voorzitter licht het nogmaals toe.

Sluiting vergadering, met de woorden, ik dank u allen voor uw aanwezigheid en:

Bent u tevreden zeg het anderen en bent u ontevreden zeg het ons!

 Marianne Heijnen, Trees van Velzen