Categoriearchief: instellingen

VrouwActief … oktober

Wat was het leuk en wat zijn we actief geweest afgelopen dinsdag in de Brasserie van de Bles. Met 40 vrouwen achter de Djembés en inspirator Nique Quentin van Dununba die ons allemaal al snel aan het werk zette. Even warm worden, maar al gauw klonk het al een beetje en aan het eind van de workshop ging het los en klonk het zelfs al heel goed. Gelukkig stond er buiten niemand om het geluid op te meten, want er werden aardig wat decibellen geproduceerd. Het was een super gezellige, muzikale avond en moe maar voldaan ging iedereen rond half elf/elf uur naar huis met een lach op het
gezicht en een paar warme handen van het slaan.

Volgende maand op 12 november is er een
lezing over de N3MP, oftewel, de Nieuwe Driemanspolder. Er verandert veel om ons heen en dan is het fijn om daar iets meer over te horen.

Bestuur VrouwActief
Ria Luiten

Nieuws van Stichting Amigos

De opbrengst van de statiegeldbonnen actie in de COOP was in de maand september: €53,85
GRACIAS!

Stichting Amigos feliciteert de Dorpsketting met hun 2500e nummer. Een geweldige mijlpaal! Vanaf de oprichting in 2003 hebben wij onze nieuwsfeitjes kunnen vermelden, zodat de inwoners van Stompwijk, ook daarbuiten en tegenwoordig wereldwijd op de hoogte kunnen blijven van het wel en wee van Stichting Amigos. Gracias!! Ga zo door

Voor de kaartliefhebbers:
De stichting Amigos clubklaverjasavond is zaterdag 26 oktober!

Lia de Jong-Zwetsloot,
Stichting Amigos

Uitreiking VIP-kaarten

Afgelopen vrijdagavond 11 oktober vond tijdens de officiële opening van het Dorpspunt de “vipkaartuitreiking” plaats. Zoals ieder jaar wordt deze kaart uitgereikt aan een persoon die bijzonder veel doet voor de Stompwijkse samenleving en gemeenschap, dit jaar Anneke van Santen.

Prins Marco 2e, Page Jolanda en Opper Ron maakten flink gebruik van deze feestelijke avond en zetten Anneke even flink in de spotlight.

Anneke die naast haar job als moeder zich ook flink bezig houdt of gehouden heeft met onder andere de hobbyclub voor kinderen, het beheer van het Dorpshuis, het organiseren van de Zomerpret (jeugdactiviteit in de laatste week van de zomervakantie), klaverjassen voor beginners, etc. ect.
Door alle inzet van de afgelopen jaren heeft ze deze Vip-kaart meer dan verdiend!

Wij wensen Anneke een heel leuk en gezellig carnavalsseizoen toe en hopen nog lang van haar inzet te mogen genieten.

P.R. De Gaanders

Beste Dorpsketting,

De Dorpsketting is al jaren onze manier om te communiceren met het dorp. Vooral voor berichten die niet alleen voor de ouders van school zijn, kunnen we altijd terecht bij de Dorpsketting!

Ook blijven wij via de Dorpsketting op de hoogte van het wel en wee in het dorp, in ons beroep toch bijzonder handig. Wij zijn dan ook bijzonder blij met de Dorpsketting en spreken de wens uit dat deze nog vele jaren zal bestaan!

Het zou zonde zijn als dit, als lijm binnen de Stompwijkse samenleving, zou verdwijnen!

Maerten van den Veldeschool

Opening Kulturhus

Zoals wij vorige week hebben afgesproken, met Maria en onze ‘bewegende ouderen’, wordt de Ouderen Soos Stompwijk door deze groep vertegenwoordigd op 11 oktober, bij de opening van het Kulturhus. Toen wist ik nog geen tijdstip, nu wel: om 18.30 uur, mogen jullie aan de gang.
Nét na het eten; goed voor de spijsvertering. Wilt u allen meedoen (en daar ga ik wel van uit), zorgt dan dat u er bent én dat u op tijd bent.

Tot vrijdag, 18.30 uur
namens het bestuur, Trees van Velzen

We gaan weer lekker shoppen, wie gaat ermee?

Wij zijn uitgenodigd op maandag 14 oktober in het modehuis Van de Linde, te Hazerswoude-Dorp. Ik, Marianne gaat daar zeker heen en er zijn al diverse enthousiaste Soosleden die graag meewillen.
Deze gezellige mode dag ziet er als volgt uit:
Ontvangst rond 10.30 uur met koffie en wat lekkers. Daarna zal de kleding worden geshowd, er zijn leden van de soos die als mannequin de kleding aan ons laten zien.
Heeft u ook zin om mee te gaan? U kunt zich aanmelden bij: Marianne Heijnen (06-24632522), dinsdag aanwezig in het Kulturhus van 13.00 uur tot 17.00 uur.
14 oktober wil ik om 10.15 uur vertrekken vanaf de kerk naar het modehuis van der Linde in Hazerswoude Dorp.

Vriendelijke groet, namens het bestuur, Marianne Heijnen

Herinnering betreft:

beëindiging KBO-PCOB, afd. Stompwijk

Geachte leden van de KBO Stompwijk,

Zoals u in de Dorpsketting van vorige week heeft kunnen lezen is er een extra ledenvergadering.
Wij verzoeken u dringend om de uitgeschreven extra ledenvergadering van de KBO-PCOB, afd. Stompwijk op, 15 oktober 14.00 uur, te bezoeken. Volgens de statuten kunnen de leden een doel aangeven hoe de baten ten goede komen overeenkomstig het gedachtengoed van de KBO-PCOB. Op deze ledenvergadering zal het bestuur u een voorstel doen m.b.t. de baten.
Als u niet op de vergadering aanwezig kunt zijn kunt u een ander machtigen, door uw naam en de naam van degene die u machtigt gevolgd door uw handtekening in te leveren voorafgaand aan de vergadering.
Bent u niet aanwezig gaat uw stem verloren.

Vriendelijke groet, namens het bestuur, Marianne Heijnen

Ter geruststelling,

Wij, het bestuur van de Ouderen Soos Stompwijk merken dat er wat verwarring is ontstaan nu de KBO-PCOB, afd. Stompwijk wordt opgeheven. Wij kunnen u geruststellen, want de Ouderen Soos Stompwijk blijft bestaan en gaat verder op de door u zo gewaardeerde manier. Er wordt dus niets veranderd aan de wekelijkse Soosmiddag, er wordt niets veranderd aan de activiteitenagenda die wij u elk jaar aanbieden.
Wij leggen alleen onze bestuurlijke functies neer van de landelijke organisatie de KBO-PCOB. Wij blijven als bestuur wel aan voor de Ouderen Soos Stompwijk en dat doen we met heel veel inzet en plezier. Dus, u blijft van harte welkom op de dinsdagmiddag én bij onze uitjes.

Vriendelijke groet, Marianne Heijnen

Viermaal Vlietnieuws

Stompwijkse weg verzakt al weer
De Stompwijkseweg is op diverse plaatsen al weer aan het verzakken; ongeveer een jaar nadat de weg weer openging nadat die helemaal was opgeknapt. Dat heeft de gemeentelijke projectleider Bereikbaarheid Stompwijk, gemeenteraadsleden laten weten tijdens een informatiebijeenkomst.
De verzakkingen zullen door de aannemer die de werken aan de weg uitvoerde, BAM, aangepakt moeten worden zonder dat dit extra kosten voor de gemeente met zich brengt. BAM heeft de weg formeel ook nog ‘onder zich’. Pas in juni 2020 wordt de weg weer overgedragen aan de gemeente.
Voor de aanpak van de Stompwijkseweg, die onder meer voorzag in een heel nieuw wegdek en aanpak van de kademuur van de Stompwijksevaart, had de gemeente 10,8 miljoen euro uitgetrokken. De werken vielen uiteindelijk 3,2 miljoen euro goedkoper uit.
Die besparing gaat echter op aan de aanleg van de zogenoemde Verbindingsweg – formeel Veenpolderweg geheten – rond de kern van Stompwijk, en aan het inhuren van experts voor de werken.

Vrees voor Dr. van Noortstraat
De gemeente en het Hoogheemraadschap Rijnland gaan dit najaar de dijk en de kade van de Dr. van Noortstraat in Stompwijk onderzoeken. Dit in verband met de naderende opknapbeurt van de straat die de gemeente wil uitvoeren. De vrees bestaat nu dat de weg en de kade omhoog moeten komen. Dat heeft enorme consequenties voor de omwonenden.

De gemeente heeft 1,9 miljoen euro vrijgemaakt voor de werken aan de Dr. van Noortstraat. De weg wordt een straat voor een maximum snelheid van 30 kilometer per uur. Er komen een doorgaande stoep, fietsstroken en parkeervakken. Vooralsnog blijft de Dr. van Noortstraat een tweerichtingsstraat. Mogelijk gaat dat echter veranderen.

De gemeente stelt zich op het standpunt dat alles aan de Dr. van Noortstraat moet gebeuren wat nodig blijkt. Zo wordt ook gekeken naar de riolering. Nutsbedrijven zijn opgeroepen naar hun leidingen en netwerken te kijken als de Dr. van Noortstraat toch open ligt.

Stompwijk kampt ettelijke keren per jaar met stroomuitval en ook het bereik van internet is slecht. Beide zouden kunnen worden aangepakt gedurende de werken aan de Dr. van Noortstraat.

Vertraging bij aanleg Veenpolderweg Stompwijk
Er treedt vertraging op bij de aanleg van de Veenpolderweg – ook wel Verbindingsweg genoemd – rondom de kern van Stompwijk. De ondergrond moet langer voorbelast worden dan gedacht om er zeker van te zijn dat er straks een stabiele weg ligt. De voorbelasting zal nu tot de zomer van 2020 nodig zijn. Dat heeft de gemeentelijke projectleider Bereikbaarheid Stompwijk gemeenteraadsleden laten weten. De Veenpolderweg wordt 2,1 kilometer lang. De aanleg is onherroepelijk en hoeft niet te wachten op besluiten over extra stikstofbelasting in de natuur.

De weg zal worden aangelegd door KWS. Daarin zit ook de bouw van een brug over de Nieuwe Vaart. Met die brugbouw wordt in maart 2020 begonnen.

Door de langere voorbelasting, aanvullende eisen en stijgende kosten valt de weg wel duurder uit dan de voorziene 11,9 miljoen euro. De extra kosten kunnen zeer waarschijnlijk opgevangen worden uit een meevaller bij de reconstructie van de Stompwijkseweg die 3,2 miljoen euro beliep.

Eind 2021 moet de Veenpolderweg klaar zijn voor gebruik.

Geen uitzichtpunt bij Stompwijkse molens
Er komt helemaal geen uitzichtpunt meer bij de Stompwijkse molens aan de Stompwijkseweg. Nadat eerder een toren al vervangen werd door een ‘platvorm’ in de vorm van een druppel, is ook dat plan vervallen. Een aan te leggen voet- en fietspad vanaf de Kostverlorenweg nabij de A4, door de weilanden richting Wilsveen wordt voldoende geacht om belangstellenden een goed zicht op de molens te geven. Dat is vanuit de gemeente meegedeeld. De bewoners van de molens zagen niets in het uitzichtpunt.

Ontmoetingsdag, dinsdag 8 oktober

Bij deze bent u hartelijk uitgenodigd om deel te nemen aan onze jaarlijkse ontmoetingsdag. Deze dag begint om 10.00 uur met een dankdienst in de Laurentiuskerk, waarin Marianne Turk zal voorgaan.
Het thema dit jaar zal zijn:
‘Een nieuw begin, een nieuwe weg’
Een nieuw begin is voor ons als bestuur van de KBO-PCOB en de Ouderen Soos Stompwijk dit jaar wel erg van toepassing.
En voor onze leden zal de nieuwe weg die wij inslaan veel vreugde gaan geven.
Na de kerkdienst word u verwelkomd in het Kulturhus met een overheerlijk kopje koffie en een klein smakelijk gebakje. Na de koffie is het tijd voor een drankje. Onder genot van het drankje kunnen we gezellig met elkaar een praatje maken. Wij zijn een doelgroep die gelukkig niet in bijzijn van een ander, onze telefoon moeten inzien en nog echt belangstelling voor elkaar kunnen hebben. Hongerig geworden serveert het bestuur van de KBO-PCOB u een heerlijke broodmaaltijd.
Ook voor een gezellige noot wordt gezorgd, want, het koor ‘Op Hoop van Zegen’, komt voor ons zingen. Zij treden ongeveer 2x een half uur voor u op. Hoe leuk is dat? Entertainment uit ons eigen dorp, op onze eigen Ontmoetingsdag, in ons eigen Kulturhus…. Met een drankje met wat lekkers, sluiten we de dag af.
Er is deze dag plaats voor 60 deelnemers. Dus: geeft u op, want vol = vol……
Als de aanmelding groter is dan 60 dan gaan de KBO leden vóór op de niet leden. De kosten voor deze dag, hebben wij weer zo laag mogelijk gehouden:
€ 12,50 per persoon. I.v.m. de boodschappen, willen wij het aantal personen weten, dus geeft u zich zo snel mogelijk op. De locatie is weliswaar veranderd, maar wij, het bestuur, doen weer onze stinkende best om er een super gezellige dag in het Kulturhus van te maken.

U kunt zich opgeven bij de heer Jan Duyvestijn, tel.: 06-20 65 18 62, of op de soos. U bent allen van harte welkom!

Namens het bestuur, Marianne Heijnen