Categoriearchief: redactioneel

Stompwijk’92 naar de 3e Klasse

voetbal 1

In een niet mooie, maar wel boeiende en spannende wedstrijd heeft Stompwijk’92 in de nacompetitie gedaan wat het moest doen: minimaal gelijk spelen. Zij mogen volgend seizoen in de 3e klas aantreden. Hopelijk in de poule bij Meerburg en SJZ, want dat zijn toch de attractiefste publiekstrekkers. Het was best wel spannend op de sfeervolle en gezellige accommodatie van Abbenbroek.  Twee bussen vol met supporters en diverse volgauto’s zagen Stompwijk’92 in de 1e helft al verzuimen een voorsprong te nemen. 

Dat werd in de 2e helft ruimschoots overgedaan. Een handvol kansen werd gemist, inclusief een penalty. Alle ingrediënten waren dus aanwezig, met uitzondering van de doelpunten dan.  Uw ad interim reporter was gelukkig de avond tevoren al ruimschoots bediend met een 6-0 overwinning in de arena van Nederland tegen Noord-Ierland. Veel te klagen had ie dus niet. voetbal 2

Wel viel vaak het veel te harde spel op van vooral Abbenbroek. Burgemeester en tevens voorzitter Bassie probeerde in een niet aflatende woordenstroom via zijn megafoon de scheids, spelers en publiek te beïnvloeden. Adriaan (Piet Olijhoek) liet zich ook niet onbetuigd en ging er halverwege de 2e helft, toen de promotie in zicht kwam, hard tegen in. Het mocht allemaal niet baten.  De vuurpijlen, knetterbommen, confetti-schieters en erebogen werden door de verliezende vereniging, maar op het Stompwijkse team losgelaten … uiteindelijk moet het spul toch de lucht in ….. winnen of verliezen.   We feliciteren Stompwijk’92 en wensen hen veel succes toe in het komende seizoen in de 3e klasse .voetbal 3

Leo Oliehoek

Van de redactie

Van de redactie

De Pinksterdagen liggen bijna achter ons, wij van de reactie hebben onszelf uit de achtertuin moeten schoppen en van het terras bij de Bles. Het was zo gezellig met familie en of vrienden, waardoor we er eigenlijk spijt van hadden om vandaag (2e pinksterdag) de Dorpsketting te maken. Vooral omdat het weer zo verschrikkelijk lekker was. We hebben allemaal gefietst of gewandeld, want ons overactieve dorp had weer de nodige activiteiten op het programma staan.

Voor de Toerclub was het de gebruikelijke zondagochtend route, de ijsclub heeft drie prachtige wandelroutes uitgezet, met ruim 200 wandelliefhebbers.

Dankzij Leo nog wat actuele foto’s van het eerste van de voetbal, die jongens zijn lekker bezig en verwachten veel supporters aanstaand weekend. Een bus is al geregeld, dus allemaal inschrijven en meegaan om ze te ondersteunen.

Summerland en de Stompwijkse paardendagen liggen op de loer en wij zijn natuurlijk weer van plan om een Bruggenfeest te gaan houden op de nationale burendag en die valt op zaterdag 22 september. Dit is een initiatief van Douwe Egberts en het Oranje Fonds. De plannen zijn nog in potlood gemaakt en moeten nog verdere vorm krijgen, maar het idee is hetzelfde als 2 jaar geleden. Ieder bouwt een feestje op zijn eigen brug, met zijn buren en vrienden (die geen brug hebben). Als u nu al weet dat u mee gaat doen, zend dan even een mailtje naar de redactie@dorpsketting.nl. ‘Bruggen’ die niet meedoen kunnen zo nodig geadopteerd worden. Sjaak Vurens heeft ooit het idee geopperd om de bruggen van bloemen te voorzien, zodat de Stompwijkse vaart een fleurig aanzien krijgt. Bij hem hangen de plantjes al.

Het Oranje Fonds is het grootste Nationale Fonds op sociaal gebied en bevordert de samenhang tussen groepen mensen. U kunt nu alvast bij het Oranjefonds aankloppen met uw plannen. Er wordt maximaal een bijdrage van € 500,— in het vooruitzicht gesteld om de plannen op Burendag uit te voeren. Meer weten? www.burendag.nl.

Het lijkt ons ook bijzonder leuk om het Dorpshuis hierin een centrale rol te geven, omdat de ruimte voor het Dorpshuis hier zich uitstekend voor leent en de bewoners van de Zustersdijk de vorige keer een uitstekende samenwerking met The Beatz hadden. Om het geheel wat swingend te maken nodigen wij muzikanten uit om eveneens te reageren om de burendag muzikaal te ondersteunen. Ook cabaret, dansgroepen en andere activiteiten zijn van harte welkom.

Kortom we leggen de plannen alvast in de week, denk er over na en laat ons uw idee weten om deze dag tot een succes te maken. Zo, de lege bladzijde is vol. We kijken reikhalzend uit naar de mailbox van volgende week.

Redactie, Petra

 

Jaarvergadering Dorpsketting

Jaarvergadering Dorpsketting

Op woensdag 30 mei wordt onze openbare jaarvergadering gehouden. We vergaderen in de grote zaal van de pastorie (Dr.v.Noortstraat 88) en beginnen om 20.30 uur.

Volgende week kunt u lezen wat er op de agenda staat. Iedereen is van harte welkom!

Redactie

 

Polderdag 2012

uil

Een dag met gouden randje. Elk jaar kijk ik er weer naar uit, Hemelvaartsdag is Polderdag. Voortreffelijk weer en veel mensen hebben hun bedrijf opengesteld voor nieuwsgierige blikken. Het is altijd weer een kijkje achter de schermen. Dit jaar waren er buiten de adressen in eigen omgeving ook Voorschoten en Wassenaar binnen handbereik. Op de kaasboerderij van Onderwater (Westeinde Zoeterwoude) was als op bestelling een koe bevallen van een kalf en zelfs één van een tweeling. Met verrekijkers kon er naar het werk van de weidevogelbescherming gekeken worden. De meidengroep ‘overstekend wild’ zong prachtig op deze locatie en de boerin heeft de hele dag hun eigen kaas verkocht. Op de locatie aan de Weidelaan, zijstraat van Noordbuurtseweg stond een shantykoor voluit te zingen, afgewisseld met de Ierse groep Blue Monday. Bankjes in de tuin, koffie, cake en hamburgers voor het goede doel en prima stek om van de omliggende landerijen te genieten. Verder zijn wij een keer richting Hoogmade gegaan, waar in een uithoekje een kwekerij zijn kas had open gesteld en een boerenbedrijf hun stallen. Een knuffelweide met geiten en speciaal voor de gelegenheid werden er roofvogels geshowd. Met bijna alle vogels, eentje was het echt zat en mocht blijven zitten. Oehoe-uil Lalai poseerde met ons als liefhebber op de foto, wat een prachtige roofvogels en wat zijn de eigenaren enthousiaste vertellers over hun vogels. Zo was Laila, de uil, die dag jarig (1) en vanaf dat ze 6 weken oud was, is ze vertrouwd gemaakt met mensen en dieren in haar directe omgeving. Geheel handtam dus. Verder hebben wij nog een antiekboerderij bezocht, waar achter elke deur weer een deur was met allerhande antiek. De fietspaden overvol, zo ook de opengestelde bedrijven en de terrasjes. Met dank voor het 15e initiatief van Land van Wijk en Wouden.

Petra

Bedreigde dorpen

Gelezen in het AD van 20 april: “Stompwijk behoort tot de tien bedreigde plaatsen. Het plaatsje Kruisweg, nabij Moerkapelle, staat op de eerste plek van deze lijst voor bedreigde dorpen. Deze lijst in het leven geroepen door Frank van den Hoven van Plaatsengids.nl. De totale lijst telt ongeveer 200 namen, zo wordt in het stukje ook Stompwijk genoemd want: ‘volgens de postcode hoort het bij Leidschendam, Het is met tweeduizend inwoners het grootste dorp van Nederland zonder postcode.’

Red. Petra (met dank aan Annie de Groot)

Bijeenkomst Kulturhus in het Blesse Paard

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Woensdag 11 april is er een informatieavond gehouden in verband met de komende plannen voor het te gaan bouwen Kulturhus op een kleiner grondgebied. De gemeente vindt het belangrijk dat het voorzieningenniveau weer goed wordt, want dat staat al jaren onder druk. Dit draagt bij aan een betere kwaliteit van wonen. Een Kulturhus biedt de oplossing: 1 locatie waarin alle voorzieningen op het gebied van onderwijs, kinderopvang, cultuur en welzijn onder één dak samenkomen. Daarmee komen de locaties waar nu het Dorpshuis (12) en het Kruisgebouw (3) staat vrij voor woningbouw.

Financieel gezond en een haalbaar plan

De bezuinigingen die noodzakelijk zijn om de gemeente financieel gezond te houden, beperken helaas ook de plannen voor het Kulturhus. Na intensief overleg met de bewoners,  adviesraad én de toekomstige gebruikers van het Kulturhus is de conclusie getrokken dat er een haalbaar plan kan worden uitgevoerd op de locatie van de huidige Maerten van den Veldeschool. Zo wordt het doel tóch gehaald om de kwaliteit van wonen in Stompwijk hoog te houden. De raad heeft op 27 maart op basis van een haalbaarheidsonderzoek bijna unaniem ingestemd met het plan, dit is een investering van 4 miljoen euro. Deze instemming heeft geleid tot de bijeenkomst voor alle inwoners van Stompwijk in de Bles.

Wethouder Rensen leidt de avond in, nadat iedereen de gelegenheid heeft gekregen om de plannen te kunnen aanschouwen. Hij is bijzonder gecharmeerd van het aantal mensen dat gekomen is, naar schatting 100 man. De betrokkenheid van Stompwijk heeft faam binnen de gemeente.

Er is vanaf 2007 meegedacht aan de opzet van het Kulturhus door denkclubjes en Adviesraad, hun inzet is enorm te prijzen. De verkiezingen in februari 2010, de ingezette bezuinigingen en het niet kunnen realiseren van nieuwe woningen op het terrein naast de school maakten dat de plannen moesten worden herzien. In een eerder stadium was Vidomes benaderd voor de bouw van + 40 woningen, het Kulturhus en het beheren hiervan. Nu een groot deel van de woningen wegvalt door het niet kunnen onteigenen van de ruimte naast de school, is Vidomes uit het project gestapt. Mede hierdoor moet gezocht worden naar een andere beheeropzet van het Kulturhus, dit verdient nog de nodige aandacht.

Vele varianten passeerden de revue, uiteindelijk bleven er 3 over.

1e variant, tevens de goedkoopste was uitbreiding van 2 bestaande locaties namelijk het Dorpshuis en het aanbouwen van een lokaal aan de school voor de naschoolse opvang. Deze variant voldeed niet aan het doel van alles onder één dak. Elke voorziening heeft dan zijn eigen ruimte, nadeel hierbij is dat het niet haalbaar is om meervoudig gebruik te maken van bestaande ruimten.

 Het vernieuwen van de ruim 50 jaar oude school, zonder kulturhusvoorzieningen is geen optie. De school op zich staat niet op de nominatie voor vervanging en voldoet nog absoluut aan de gestelde eisen en basisvoorwaarden zoals deze door deskundigen is vastgesteld. Zo werd er toch nog gelachen op deze avond.

De 3e variant was totale nieuwbouw van het Kulturhus op de huidige plek van de school. Een mooie oplossing, maar bijna 2 miljoen duurder.

De 2e Variant, waar voor gekozen is, is het benutten van de oude school en afbraak van het kleutergebouw. De oude school wordt gerenoveerd en er komt een aanbouw dat zorgt voor 5 nieuwe klassen en extra ruimten voor individuele activiteiten, zoals lezen en zelfwerkzaamheid. Binnen de gegeven omstandigheden, beantwoordt de aanbouw aan het multifunctionele doel.

Op de tekening wordt duidelijk dat kleuterschool en het speellokaal (aula) plaats maakt voor nieuwbouw. De nieuwbouw bestaat uit vier nieuwe schoollokalen, een kinderopvangruimte, een speellokaal, een jongerensoos, een grote zaal, een foyer annex huiskamer. De bibliotheekfunctie krijgt een plek in de foyer annex huiskamer. In deze ruimte vindt ook tussenschoolse opvang plaats. In het achterste schoolgebouw wordt van het souterrain het knutsellokaal omgebouwd tot atelier en het leslokaal tot vergader- en cursusruimte. Een andere opzet op een kleiner grondgebied, waarbij de doelstellingen alsnog gehaald kunnen worden.

Er blijven nog wel voorwaarden zoals:

1. De toekomstige exploitatie en het financiële kader.

2. De beheerslasten: in overleg met de vaste gebruikers hierover van gedachten wisselen. Er moet gesproken gaan worden met de vaste gebruikers, aan welke condities het moet voldoen voor wie en waarvoor. Moet natuurlijk wel rendabel zijn.

3. Ruimtelijke kader in combinatie met structuurvisie.

Opgave voor de komende tijd is, dat wij als gemeenschap achter dit plan gaan staan, waardoor er draagvlak is. Het is het meest haalbare en meest snel realiseerbare plan. Er wordt gevraagd om mee te denken. Als dit plan nu van de haak valt, wijst Rensen erop, dat na alle gedane voorbereidende inspanningen door diverse partijen zoals denktanks, adviesraad, instemming van de gemeente, hij niet verwacht, dat er nog gedurende deze periode een ander besluit wordt genomen. Mooier kan hij het niet maken, maar er is wel een ondertoon van ‘slikken of stikken’.

Er is een lange weg afgelegd, er is heel veel overlegd, het sluit aan bij de gebiedsvisie en de wensen. Nu is het een kwestie van doorstomen, eind 2013 de eerste paal en 2014 de oplevering.

Na de inleiding is er nog gelegenheid tot vragen stellen, waar gretig gebruik van wordt gemaakt door o.a.

Jetty Noordzij, zij was in eerste instantie in 2007 erg enthousiast, er was veel draagvlak, denktanks, fantastische plannen. Maar nu 5 jaar verder denkt ze dat het draagvlak aan het wankelen is, mede door het kostenplaatje.

De heer Rensen reageert door te herhalen dat de eerder plannen zijn gewijzigd door bezuinigingen en verkiezingen en het niet kunnen verwerven van grond, waardoor de randvoorwaarden anders zijn geworden.

Wim de Groot, vraagt of het nu gaat om renoveren of om opknappen van het schoolgebouw, want volgens hem is een school al na 40 jaar volgens de wet afgeschreven en het huidige gebouw staat er nu al 55 jaar. Rensen geeft aan dat de school nu niet op de nominatie staat om opgeknapt te worden. Het is de bedoeling dat de huidige school dusdanig wordt gerenoveerd, opgeknapt of opgelapt, of hoe je het ook wil noemen dat er aansluiting bestaat bij de nieuwbouw en optimaal kan functioneren en dus geen klaslokalen in het souterrain met lage plafonds en palen.

Bea van Bemmelen spreekt haar dank uit naar de inzet van de Dorpsraad (Adviesraad) die al 5 jaar bezig zijn met deze plannen. Ze maakt enkele kanttekeningen als het gaat om het schoolgebouw. Is het wel groot genoeg als er gebouwd gaat worden of wordt er dan maar weer aangebouwd. En het bebouwen en het maken van parkeergelegenheid op de huidige speelplaats, het behoud van speelruimte. De afbraak van een goed functionerend Dorpshuis en handhaving van de bibliotheek en het kostenplaatje voor het bloeiende verenigingsleven.

De heer Rensen reageert dat er voor nieuwbouw geen 2 miljoen extra beschikbaar is. Wat betreft de speelruimte wordt afgesproken dat dit met de vaste meedenktank opnieuw onder de loep wordt genomen. Er wordt momenteel gedacht aan de ruimte langs het Hazepad en misschien een deel van de kerktuin. De verkleinde speelruimte voldoet overigens nog steeds aan de normen. De bieb komt niet zelfstandig terug, valt ook onder de bezuinigingen. Als tussenoplossing wordt de bibliotheek ingepast in het zogenaamde huiskamerproject van het Kulturhus en blijft functioneel voor inwoners en de leesprogramma’s van school.

Wat betreft de huren geeft Rensen aan dat er zijn strakke voorwaarden zijn als het gaat om de verhuur van wijkgebouwen, deze worden jaarlijks vastgelegd in maatschappelijk huurtarieven en zijn nu vastgesteld op ongeveer € 81,- per vierkante meter, per jaar. Binnen de gemeente zijn de huren gelijk aan elkaar. Wel is er onderscheid bij professionele, dus commerciële gebruikers, zoals kinderopvang. Deze moeten een hogere huur betalen. De huur van de school komt ook voor rekening Gemeente. Het is niet de bedoeling dat een kulturhus leeg blijft staan vanwege de hoge lasten.

Jona van der Meer spreekt haar dank uit aan Anneke van Bemmelen, ze heeft middels haar brief in de Dorpsketting menigeen wakker geschud. Er is een lange weg afgelegd en gaandeweg is zij de belangstelling kwijtgeraakt, maar nu we in de fase van besluitvorming komen is het tijd om achter de oren te krabben. Ze veronderstelt dat als je als gemeente 5 jaar plannen maakt dat er dan ook gereserveerd moet zijn en dat het niet kan zijn dat in tijden van crisis dat dan de gelden ontbreken.

Rensen: het oorspronkelijke plan is verlaten, maar ook in februari 2010 was het bedrag niet onbeperkt. Er was  bijna 3 miljoen gereserveerd en dat wordt nu ook gebruikt. En met 2000 zielen blijft het een klein draagvlak.

In de jaren 70-80 viel Stompwijk in de zogenaamde probleem cumulatieve gebieden van de provincie, waardoor er extra subsidie was voor kleine woonkernen. Waar is dat geld gebleven of is dat naar de algemene middelen gaan?

De provincie kent al lang geen regeling meer voor het in stand houden van kleine kernen. Wel specifieke doeluitkeringen zoals ruimte-voor-ruimte regeling. Wel is er een beroep gedaan op kleine Europese fondsen, dat is niet gelukt. Er is wel geïnvesteerd in de Hoge brug en er wordt gewerkt aan het plan van de Stompwijkseweg en de komst van een rotonde en rondweg.  

Jona zegt “Mijn moeder heeft huis-aan-huis geld opgehaald voor de opbouw van het Dorpshuis, nu gaat de gemeente dit gedeeltelijk overnemen. Waar is dat geld gebleven dat door de Stompwijkers is geïnvesteerd”.

Rensen bevestigt dat er door de bewoners is geïnvesteerd en ook de kerk heeft destijds meegewerkt door grond beschikbaar te stellen. De volledige kosten komen nu voor rekening van de gemeente. We staan aan de vooravond van het besluit en eindelijk is het wel heel dichtbij.

Jona haalt nog even de huurprijs aan van de ruimte in het souterrain van ƒ 1,- per jaar omdat het toen al te oud en dik afgekeurd was. Waarmee ze haar hart gelucht heeft.

De heer Rensen: Ik moet u nu overtuigen om te kijken naar deze nieuwe voorziening. De gemeente gaat niet investeren als het niet door de bevolking wordt gedragen. Dan gaan we opnieuw beginnen en valt er deze periode geen besluit meer.

Piet Noordzij, vergelijkt de huidige huurprijs in het Dorpshuis en niet met de gemeentelijke prijzen waardoor de kans aanwezig is dat prijs van de contributie omhoog moet.

 Het moet een levendig verenigingsgebouw worden met ruimte voor ontmoetingen, verenigingsleven en alle activiteiten. De prijzen zijn binnen de gemeente gelijk.

Ook Anneke van Bemmelen spreekt haar angst uit over de huur. De hobbyclub ontvangt jaarlijks een bedrag van € 1.200,- dat rechtstreeks naar de huur van het Dorpshuis gaat. Maar die subsidie gaat in 3 jaar afgebouwd worden. Het terugdringen van subsidies maken dat het voor kleine verenigingen niet meer haalbaar is om de vaste lasten te dragen.

Rensen bevestigt deze problematiek. Er zal gekeken moeten worden naar het draagvlak van de vereniging. In het kader van de bezuinigingen worden gemeentebreed subsidies gestopt of afgebouwd en dat maakt het voor de verenigingen een stuk moeilijker. De vereniging zal aan ledenwerving moeten doen, of het aanschrijven van fondsen en zeker kritisch met de ruimte om   gaan om er zo optimaal mogelijk gebruik van te maken. Een exploitant, dat kan een stichting van vaste gebruikers, de school of de gemeente.

Willem Overdevest vraagt aandacht voor een meer positieve houding, niet de huidige plannen van tafel vegen en straks helemaal zonder voorzieningen te zitten!

De heer Rensen bedankt de aanwezigen voor hun inzet en betrokkenheid om de vitaliteit binnen de gemeente te houden. 

Er wordt nog lang nagepraat en gediscussieerd.

Reactieformulieren zijn nog steeds welkom voor vragen, opmerkingen en suggesties. Uw mening wordt op prijs gesteld. Denk aan het programma en de functies in het Kulturhus, de verkeersontsluiting, het Hazepad handhaven als langzaam verkeersroute, de parkeeroplossing, het schoolplein en het voorplein aan de Dr. Van Noortstraat u kunt dit mailen aan info@leidschendam-voorburg.nl o.v.v. kulturhus.

Da’s ook toevallig…

Afgelopen zondag ging ik naar De Graafschap – Feijenoord in Doetinchem. Wat doe je nou in godsnaam in Doetinchem.  Dat zit zo …. Jack Luiten een goede vriend van mij nodigde me uit om daar heen te gaan. Hij had op de missieveiling in Zoeterwoude twee kaarten gekocht van sponsor van der Poel (ATAG). Ik ken die mensen verder niet, maar even een dagje gezellig bijpraten met Jack is niet weg.

Dus ik mee naar Doetinchem. We reden met twee auto’s want er waren nog meer genodigden. Op de heenreis een gesprekje met Jacco van der Poel uit Zoeterwoude, ken ik ook verder niet, maar gaandeweg zegt hij, dat Tim de Groot uit Stompwijk bij hem werkt. Oh zeg ik dat is ook toevallig, die heeft 2 jaar verkering gehad met mijn dochter.

In de rust tijdens de wedstrijd in de business-room maak ik verder kennis met de twee andere gasten die ook mee reden. Twee broers Bolleboom uit Zoetermeer. Oh zeg ik … jouw vader heet toevallig toch geen Ben.  Ja zeggen beide jongens … nou daar heb ik vijfentwintig jaar geleden een aantal seizoenen mee gevoetbald in Stompwijk 4.  Da’s ook toevallig zeg ik. Een van de broers belt direct zijn vader op en een en ander werd direct bevestigd met de hartelijke groeten terug.

Na de wedstrijd lopen we het stadion uit en staan even te kijken (handtekeningen jagen) bij de vertrekkende bus met de Feijenoord spelers.  

Hoor ik ineens een bekende stem …. En ja hoor daar staat Danielle, het liefste meisje van FrieslandCampina (in Amersfoort ) waar ik werk en die oorspronkelijk uit Leidschendam komt. Wat doe jij nou hier in Doetinchem?  Oh zegt ze een kaart gekregen van een vriendin van mij die kon niet. Nou, zeg ik, da’s ook toevallig nadat ik mijn aanwezigheid in Doetinchem had verklaard.  

Zo zie je maar weer eens hoe een mooie voorjaarsdag, met een ongewone bestemming, plotseling zoveel verrassingen kan opleveren. Da’s ook toevallig!

 

Leo Oliehoek

No excuses!

DSCF6883

In 8 weken klaar voor de zomer. Met dit fitplan gaat Green Fit, house of health and fitness vanaf 1 april van start.

In die 8 weken wordt je conditie opgebouwd, de laatste kilo’s voor de zomer weggewerkt en gestart met een nieuwe gezonde levensstijl en dit onder deskundige begeleiding. Je krijgt een persoonlijk trainingsschema en werkt nauw samen met een diëtist. Zo is het mogelijk om met elkaar jouw doel te bereiken.

Het klinkt fantastisch en dat is het ook, aldus Niels van Boheemen die deze actie promoot. Sport Accent is in maart 2011 overgegaan in Green Fit op initiatief van fysiotherapeut Maarten Groeneveld, omdat sport en fysiotharapie een uitstekende combinatie is. Hij spreekt uit ervaring want hij heeft nog 2 andere locaties. Maarten neemt de fysiotherapie en Niels het sportgedeelte voor zijn rekening. Zij worden bijgestaan door 18 collega’s.

Er wordt onder deskundige begeleiding gewerkt zodat er tijdens de oefeningen zo nodig gecorrigeerd kan worden. Iedereen die nieuw binnenkomt krijgt een medische intake. Wat zijn de eventuele beperkingen en fysieke klachten? Er wordt een trainingsschema gemaakt, dat wordt opgeslagen in de computer. Bij binnenkomst inloggen dan wordt je kaartje geactiveerd en bij elk apparaat wordt aangegeven hoeveel bewegingen je moet maken en de telling wordt automatisch bijgehouden. Wat een luxe.  Alles is terug te lezen op de computer, zodat de juiste begeleiding gegeven wordt. Na evaluatie wordt het programma bijgesteld en de lat wat hoger gelegd om de uitdaging erin te houden. Kortom een persoonlijke begeleiding met behulp van de computer.

De grootste doelgroep zijn mannen en vrouwen tussen de 35 en 60 á 65 jaar. Veel leden hebben er vaak nog een eigen (team) sport naast en komen voor blessure preventie trainen. Er zijn veel rug- en knieblessures en om hun eigen (team)sport te blijven beoefenen is de combinatie fitness en fysiotherapie ideaal. Het pand ligt midden in sportpark DuiveSteyn, tegenover Leidsenhage en wordt omringd door andere sportverenigingen zoals korfbal, softbal, hockey en tennis.  

Ik bewonder de gigantische sportzaal vol met cardioapparatuur, hometrainers, roeiapparaten en overige spierversterkende apparaten. Er wordt al hard gewerkt. Muziek op de achtergrond, grote beeldschermen aan de wand om tijdens de oefeningen voor afleiding te zorgen. Een kleine bar voor de nodige verfrissingen.

Beneden tref ik een grote sportzaal waar onder andere groepslessen zoals aerobics, zumba, bobyshape, pilates Cxworx, buik moet weg!, seniorenshape, steps en yoga gegeven worden. Een grote spiegelwand zorgt ervoor dat je ziet wat je doet. Daarnaast een zaal vol met fietsen, want spinnen is helemaal hot. Lekker fietsen en geen last hebben de weersomstandigheden, bergje op en bergje af met opzwepende muziek en een voldaan gevoel achteraf. De kleedkamers verrassen mij door een kleine sauna achterin, waar de spieren nog wat langer opgewarmd kunnen blijven en er nog meer lui zweet eruit gewerkt kan worden. Niet langer wachten en twijfelen, kortom geen excuses.

Een nieuwe lente, een nieuw begin in het fitnesscentrum.

Petra Oliehoek– van Es

ik ben toeter

Ik ben toeter

Naar aanleiding van het stukje in de Dorpsketting over de carnavalsplaat van Paultje Pils, willen we even melden dat dit nummer regelmatig gedraaid wordt op Omroep Brabant. We hebben het ook gehoord via de Regionale zender omroep Hollandio die uitsluitend Nederlandstalige muziek uitzendt. Verder wensen wij jullie veel Carnavalsplezier.  

 Met vriendelijke groet,  

Hans en Fiet Schuyt

Op zoek op internet naar een bijpassend plaatje bij bovenstaand stukje komen we een eigen kledinglijn van Paultje Pils tegen, het moet niet gekker worden.

Red. Petra