Categoriearchief: redactioneel

Kerstwensen voor het kerstnummer van de Dorpsketting

Over 2 weken verschijnt weer het onvolprezen kerstnummer van de Dorpsketting op A4-formaat. Naast leuke stukjes en interviews is er ruim plaats voor uw kerstwensen. Graag zouden wij vragen deze kant-en-klaar in JPEG-formaat aan te leveren volgens de 4 afmetingen met bijbehorende tarieven in bijgaande afbeelding. Ook hier steunt u de Dorpsketting natuurlijk mee. Graag inleveren vòòr 19 december 18:00 uur.

Van redactie Dorpsketting

Nog een paar weken te gaan, dan zit het jaar er weer op. We sluiten natuurlijk af met een kerstnummer waarin de ander centraal staat. Kom dus gerust op maandagochtend langs om iemand in het zonnetje te zetten. Vandaag is de eerste op uitnodiging langs geweest.
Dan is het een prachtige traditie dat we elkaar een gelukkig Nieuw jaar toewensen, dus kom alvast maar door met uw wensen aan uw clientèle. Voor de kinderen is nu al een uitdaging opgenomen om aan de slag te gaan. We komen de 23 december als laatste van het jaar uit.
Verder wordt u er nogmaals aan herinnerd op welke wijze u volgend jaar de Dorpsketting wilt ontvangen en wilt bijdragen in de kosten.
Samen houden we de communicatie in het dorp sterk!

Petra

Verandering Dorpsketting naar abonnementen-systeem

QR-code inscannen of keuzeformulier hier openen

Sinds vorige week is op allerlei manieren de komende verandering voor de Dorpsketting in de media bekendgemaakt.
Via een omslagblad om de Dorpsketting, via Stompwijk.nl en via facebook pagina’s als ‘Stompwijkers voor Stompwijkers’ en ‘Dorpsketting’.
Tot maandagavond 18:00 zijn er 144 formulieren ingevuld.
Dat zijn er nog niet erg veel, maar we zullen iedereen er voorlopig aan blijven herinneren.  Ook komen er formulieren in de Supermarkt, Dorpspunt en andere vitale plekken ter liggen.

Tot nu toe willen er 90 van de 144 reacties een papieren Dorpsketting ontvangen d.i. 61%. Daarnaast zijn er 120 van de 144 bereid om voor de Dorpsketting te betalen d.i. 81 % en is eveneens veel hoger dan we hadden ingeschat.
Maar we zijn er nog lang niet. Dus we doen nog iedereen een uitdrukkelijk verzoek om het formulier (hetzij digitaal, hetzij met de pen) in te vullen. Of via bijgevoegde QR-code.
Het is nogmaals gezegd: de bijdrage van €25,- per jaar is inclusief de bezorging.
De bezorgers komen dus volgend jaar geen geld meer bij U ophalen, maar laat ze alstublieft ook niet in de kou staan

Kerstboodschap in de Dorpsketting

In december delen we onze kerstwensen

Joris’ Kerstboom is de plek om iemand in het licht te zetten, een reddende engel te bedanken of sorry te zeggen. Dat wordt ons idee, naar voorbeeld van Joris Lindsen, voor ons kerstnummer. Er komt een kerstboom in de grote zaal en hier kunt u een kerstwens/foto inhangen.

Op maandag 9 december tussen 9.30 en 12.30 is de redactie aanwezig om je op weg te helpen jouw boodschap in de boom te hangen. Uw boodschap kan dat opgetekend worden voor het kerstnummer.

Van harte welkom dus, de redactie

Belangrijk nieuws Dorpsketting 2020

Beste lezers van de Dorpsketting,

Er komt binnenkort een einde aan de gratis verspreiding van de Dorpsketting. De huidige manier van werken en verspreiding van ons weekblad (per email en in de brievenbus) kost nu meer dan het opbrengt. De veranderende manieren van informatievoorziening via internet (email, facebook, Instagram, Whatsapp etc) werken ook door op onze activiteiten en inspanningen om elke week weer een aantrekkelijke Dorpsketting te maken, die – naar wij om eens heen horen – nog steeds in een grote behoefte voorziet.

Dit betekent dat de Dorpsketting niet langer meer gratis kan zijn. Voor € 25,- per jaar kunt U de Dorpsketting als blad blijven ontvangen in de brievenbus. Ook kunt u voor € 20,- per jaar op maandagavond de Dorpsketting als pdf-bestand in uw mailbox ontvangen.

U was gewend om 2x per jaar een bijdrage aan uw bezorger te geven. Dit gaat vervallen en zal na aftrek kosten,  gelijkelijk over de bezorgers uit uw bijdrage verdeeld worden.

Naast ons weekblad in de bus of per email  zijn er nog enkele andere mogelijkheden om toch nieuws over Stompwijk te vinden. Dit kan nog kosteloos – zonder lidmaatschap – via de website www.stompwijk.nl  of via  https://www.facebook.com/dorpsketting met een link naar www.stompwijk.nl 

Op de achterkant van deze bijsluiter kunt u aangeven waar uw voorkeur naar uit gaat. Wij zullen hier in de eerste helft van 2020 uitvoering aan geven.  Wij stellen het zeer op prijs als u dit formulier vòòr 10 december a.s. wilt retourneren, digitaal heeft echter wel onze voorkeur. Er zijn diverse mogelijkheden

om uw gegevens aan ons door te geven:

  • De bijsluiter met de pen invullen en in de speciale Dorpsketting-brievenbus in het Dorpspunt deponeren.
  • Via onze website www.stompwijk.nl het formulier aanklikken, invullen en digitaal verzenden.

  • Of u kunt het formulier met de pen invullen, inscannen of fotograferen en opsturen naar redactie@dorpsketting.nl onder vermelding van

‘DK-wijziging 2020’

Wij hopen dat u begrip heeft voor deze gewijzigde situatie in de veronderstelling dat U De Dorpsketting een warm hart toedraagt en het belang van dit bijna 50-jarige blad inziet. Begin 2020 zullen wij U berichten hoe de bijdrage betaald kan worden.

Namens het bestuur Weekblad ter exploitatie van de Dorpsketting

J.J. Ramekers, voorzitter

Sabadâo

Zaterdag werd voor de eerste keer in Stompwijk in het Dorpspunt een Sabadâo georganiseerd.  Deze naam staat voor een Angolees feest waarbij dans, eten en feesten centraal staat. Kizomba is een muziekstijl die in de jaren tachtig in Angola is ontstaan. Het is vooral bekend door de romantische en sensuele manier van dansen waarbij de vrouw licht tegen de man aanleunt en zich op die manier door hem laat leiden. Kizomba is verwant aan semba maar heeft een trager ritme. Hierdoor kan het tot op hoge leeftijd beoefend worden.

Er werden drie workshops georganiseerd om de beginselen bij te brengen. De eerste door Eliza Sala, een prachtige vrouw die met de kunst van dans in Angola is geboren en ze weet dit aan anderen over te brengen. Haar kennis en kunde is niet onopgemerkt gebleven, ze vliegt ze de hele wereld over om workshops te organiseren. De tweede werd gegeven door een prettig gestoorde jongeman Cazuza Kinvula van oorsprong uit Afrika en nu woonachtig in Zwitserland die op ludieke wijze ons aan het dansen kreeg, waar jong en oud aan mee konden doen. Tussen de bedrijven door was hij aan het flirten met Leny en Leny, twee dames van 80+ die zich niet stoorden aan het gezegde: wat de boer niet kent. Ze kwamen lekker Afrikaans eten.

Het buffet bestond uit heerlijk gerechten van bonen, soort spinazie met vis, kip, funge, groenten met pindasaus en salades. En toe lekkere cakes, allemaal homemade. Jammie, de eettafels werden door elkaar bezet en dat gaf mooie uitwisselingen. Hierna volgde de derde workshop in paren, deze keer door een andere instructeur uit Zwitserland samen met Melda (NL). Beginners dansten met gevorderden zodat er veel geleerd kon worden. Het begin is er,  aansluitend was er vrij dansen voor iedereen waarbij  de Angolese muziek centraal stond. Hiervoor waren dj uit Portugal ingevlogen Costa D’Angola Dj Black Genuino Raoul Spiro.

Kizomba maar ook semba, afrohouse en af en toe een dance muziekje tussendoor zorgde voor een gezellige en gemoedelijke sfeer! Het was even spannend hoe het op deze nieuwe locatie zou gaan lopen, want Sabadâo wordt al een aantal jaar gegeven, eerst in Den Haag en daarna Utrecht. Toch zagen zij vaste Sabadâo gangers van verre naar Stompwijk toe komen. Vanuit Zwolle, Assen, Amsterdam, Delft en zelfs uit België kwamen mensen lekker dansen, eten en de sfeer proeven.

Het is een gezellige avond geworden en het Dorpspunt was een top locatie hiervoor!

Om met de woorden van Eliza af te sluiten: Sabadâo brengt dansers, familie en vrienden bij elkaar.

Petra

Pouring

Woensdag 6 november heeft Elly de Waal een demonstratie pouring gegeven in het atelier in het Dorpspunt. Er waren pakweg 10 liefhebbers die met dit proces aan de slag zijn gegaan. Het resultaat mag er zijn. Vandaag konden de resultaten opgehaald worden. We waren erg onder de indruk. Zag er erg leuk uit.
Boven het werk van Anja Halverhout, die geluk bij een ongeluk niet kon aerobicen en onder een indruk van het werk van Marga Stijnman. Ik was er niet bij, dus meer kan ik er niet over kwijt.

Petra

Ik kan met trots vermelden dat we een zeer gevarieerd team van vrijwilligers hebben bij de redactie. Je komt ze overal tegen. Neem nu Wilma van Es, kookt gewoon samen met Rudolph van Veen de 5 sterren van de hemel bij Albert Heijn. We hebben het recept van haar gekregen, voor de eerste be-nodigdheden snel je naar de Blokker om voor een habbekrats een spiraalsnijder te halen. Heeft Wilma ook gedaan!

Red. Petra

Bruggenfeest

We hebben erg veel positieve reacties gehad over de op hoogte geplaatste bolchrysanten langs het water ter gelegenheid van het Bruggenfeest en nummer 2500 van de Dorpsketting. Het is een genot om langs de Dr. Van Noortstraat te rijden. Het feest heeft al wat langer geduurd dan aanvankelijk het plan was. Het verwijderen van de platen en paaltjes zijn uitgesteld omdat ook de opening van de Dorpspunt bezoekers naar ons dorp trok. De paaltjes waren door hoveniersbedrijf Joost Janson in bruikleen gegeven. Omdat we er nu een meerjarenplan van willen maken, hebben we voor een bijzonder vriendenprijsjes over kunnen nemen om ze volgend jaar te kunnen hergebruiken. Het verzoek is dan ook dat, wanneer de bolchrysanten uitgebloeid zijn, de paaltjes weer uit het water verwijderd worden. Het liefst mag u dat zelf, zo nodig met de buren, doen en anders even een mailtje naar de redactie@dorpsketting.nl. Dan krijgt u hier hulp bij. U bewaart zelf het paaltje met platvorm in uw schuur en volgend jaar gaan ze weer het water in. Om te beginnen natuurlijk met geraniums en aansluitend bolchrysanten. Zo wordt en blijft Stompwijk een fleurig dorp.
De sierverlichting mag in de donkere wintermaanden licht in de duisternis werpen.

Met veel dank aan Joost Janson en natuurlijk Fonds 1818 en Vlietwensen.

Petra