Categoriearchief: Dorpsketting

Eline naar NK Junioren!

Eline Bennis oranjeEline rijdt as vrijdag en zaterdag 4 en 5 februari het NK  junioren  in Hoorn. Je kan haar komen toejuichen op ijsbaan de Westfries te Hoorn.

De start op de vrijdag  voor de 500 meter is om 18.30 nadat  eerst het Wilhelmus ten horen wordt gebracht. Hierna gaat de 1500 meter van start. Dit is Eline haar favoriete afstand.

Op zaterdagavond om 18.30 gaan ze verder met 1000 meter. Als Eline goed rijdt mag ze meedoen met de 3000 meter. Ze moet dan bij de eerste  12 eindigen. Wil je haar  live volgen kan dat op de computer. Op de site www.schaatsen.nl junioren NK live uitzending.

Veel succes, Familie Bennis

Zwemlessen in Zoeterwoude-dorp

In Zoeterwoude-dorp wordt per augustus 2011 weer gestart met nieuwe lesgroepen voor zwemles voor kinderen. Ook dit jaar is het voor de ouders weer mogelijk om dit in samenwerking met de BSO te doen.

In augustus start voor het achttiende jaar zwemlessen die voorbereiden op het diploma ABC. Vorig seizoen is gebleken dat het 1x PER WEEK lessen van de kinderen een succes is gebleken dus ook in het nieuwe seizoen gaan wij verder op deze wijze. Swetterhage stelt hiervoor een klein maar prima geoutilleerd binnenzwembad ter beschikking waar de jonge kinderen een veilige en goede start kunnen maken in een kleine groep.  Er wordt begonnen met watergewenning maar al gauw wordt gestart met het aanleren van de zwemslagen, ieder kind krijgt op individueel niveau les. De lessen worden tussen 16.00 en 18.00 uur gegeven. De kinderen zwemmen 1x per week een uur; op dinsdagmiddag óf op donderdagmiddag. Het water is aangenaam warm en dat wordt in de praktijk door kinderen als zeer prettig ervaren. De lesgroepen bestaan maximaal  uit 10 kinderen per groep waardoor de individuele en vriendelijke aandacht voor de kinderen groot is. De lessen worden gegeven door een gediplomeerde, zeer ervaren zweminstructrice. Kinderen die naar de Buitenschoolse Opvang (BSO) in Zoeterwoude-dorp gaan,  kunnen inschrijven voor de les van 17.00 – 18.00 op dinsdag óf op donderdag  De kinderen worden dan door de groepsleiding van de BSO naar het zwembad gebracht en de ouders kunnen de kinderen om 18.00 uur ophalen bij het zwembad.

Na een eerste cursus dichtbij huis in een vertrouwde omgeving, kunnen de ouders kiezen voor vervolglessen in een ander zwembad in de regio. De kinderen kunnen dan direct voor een plaats in aanmerking komen in het andere zwembad, dus geen wachtlijst meer. Voor deze goede aansluiting wordt door ons zorg gedragen. De kinderen moeten bij de start in augustus minimaal 4 jaar oud zijn. De inschrijving start vanaf heden.

Voor nadere informatie: Ineke Hiel-Piët, Noordbuurtseweg 36, 2381 EV Zoeterwoude. Tel.: 071-5802250, e-mail:

fam.hiel@casema.nl

 

Slim zijn is beter dan…

Slim zijn is beter dan ouderwets pompen

De Stompwijkse MKB-ondernemers zijn terecht ongeduldig (zie de Dorpsketting van vorige week – ‘Samen aan de slag voor een levend(ig) Stompwijk’) maar nemen wel erg grote stappen richting de conclusie dat er voor wat betreft de uitvoering van de gebiedsvisie ‘gepompt’ moet worden om ‘verzuipen’ te voorkomen.

Het is waar dat in 2007 alle bij de Gebiedsvisie Stompwijk betrokken partijen (12 organisaties in het werkteam en 32 organisaties in het meedenkteam) hun handtekening onder dit stuk hebben gezet. Maar toen het na het aannemen van deze ‘totaalvisie’ aankwam op het maken van  concrete uitvoeringsplannen bleek dat Stompwijk zeer verdeeld is.  De Vrienden van Stompwijk zijn het al helemaal niet eens met de aanleg van het 1e deel van de rondweg en haakten af. Het verzet tegen de 1e fase is inmiddels niet meer beperkt tot de Vrienden: de weg roept ook bij bewoners van het ‘Dokterslaantje’ verzet op. Inmiddels wordt in het werkteam aan een tracé gewerkt waarvoor zoveel asfalt, bruggen en aftakkingen richting de DvN-straat nodig zijn, dat je afvraagt waar we in vredesnaam aan begonnen zijn. Tegen de afspraak in is tot op heden niets gedaan aan het onderzoeken van een alternatief voor de rondweg 1e fase, waartoe door het werkteam eind 2009 is besloten en die door alle leden van het werkteam als de beste oplossing voor zowel Stompwijk als Leidschendam werd beschouwd.

Een plan voor de 2e fase (achter de Dr. Van Noortstraat langs) leidde tot een over-mijn-lijkhouding en fel verzet bij de desbetreffende bewoners. Tot op vandaag weet niemand hoe de 2e fase van de rondweg eruit zal zien, omdat niet duidelijk is of het Stompwijkse kassengebied nog wel toekomst heeft. Verzet van buiten Stompwijk tegen de aanleg van een weg door een polder met een regionale betekenis is tot nu toe uitgebleven, maar dat zou wel eens kunnen veranderen zodra bestemmings- en bouwplannen ter visie worden gelegd. We kunnen dan vanuit de regio lastige vragen verwachten: waarom moet een dure weg door een landschap worden aangelegd om het betrekkelijke ongerief van slechts een paar honderd bewoners op te heffen?   

Over de plannenmakerij voor het kassengebied is al twee jaar niets meer vernomen en de planontwikkeling voor een Kulturhus stagneert vanwege problemen met het sluitend maken van de exploitatie en het feit dat de gemeente niet tot overeenstemming kan komen met een van de grondeigenaren. De vraag wat er van de Stompwijkseweg als beoogde ‘recreatieve route’ terecht moet komen als het vrachtverkeer gewoon over deze weg zal blijven worden aan- en afgevoerd is nooit naar behoren beantwoord. 

Blijkbaar bevat de Gebiedsvisie Stompwijk te veel open einden en onzekerheden en vergt het antwoord op belangrijke vragen veel meer tijd dan we in 2007 hadden gedacht. Niet voor niets heeft een aantal organisaties het werkteam in de afgelopen jaren verlaten: het duurt allemaal te lang, de materie is te complex en bovendien valt er voor deelnemers die meer vanuit een regionale visie naar Stompwijk kijken (Gewest Haaglanden, Recreatieschap Land van Wijk en Wouden) weinig te halen, omdat in het werkteam te veel en eenzijdig vanuit Stompwijkse belangen wordt geredeneerd. De projectleider werd van de complexiteit dermate tureluurs, dat hij het afgelopen jaar in retraite moest om een dreigende burn-out te voorkomen.   

Ik geef de Stompwijkse ondernemers in overweging te zoeken naar vereenvoudiging van het vervolgproces. Ze doen er goed aan hun oudbakken en aftandse benadering van hun problemen achter zich te laten. ‘De economie van Stompwijk’ bestaat niet en het is lichtelijk potsierlijk om te praten over ‘de concurrentiepositie van ondernemers in Stompwijk’ of over de keuze tussen ‘vitale kern of museumdorp’. Het gaat er uiteraard niet om dat Stompwijkse ondernemers hun bedrijf per se in Stompwijk moeten kunnen blijven uitoefenen, maar dat zij dat doen op een plek waar dat voor hun onderneming én hun omgeving het best uitkomt.  Waarom moet een bedrijf als Luijten Food, dat zijn producten vanuit de hele wereld aanvoert via Rotterdam Airport en Schiphol, zijn waren per se vanuit Stompwijk over Nederland en Europa distribueren? En waarom moeten transportbedrijven die heel Europa doorkruisen per se vanuit Stompwijk opereren? Waarom niet erkennen dat sommige bedrijven gewoon een maatje te groot zijn geworden en niet meer goed passen bij de schaal van het gebied waarin ze opereren? Overal in Nederland worden bedrijven om die reden verplaatst zonder dat doemscenario’s over het verdwijnen van werkgelegenheid en economische rampspoed realiteit worden. Waarom zou dat in Stompwijk niet kunnen? Gaan we over 20 jaar in wat dan nog van de Stompwijkse polders resteert een vliegveld aanleggen omdat dat voor ‘Stompwijk als vitale kern’ nodig is?  

Het zou goed zijn als het werkteam de uitgangspunten in de Gebiedsvisie eens kritisch onder de loep zou nemen. De wereld is sinds 2007 namelijk ook in onze regio nogal veranderd. Leiden (Grote Polder, Oostvlietpolder, Stevenhofjespolder), Voorschoten (Papenwegsepolder), Zoeterwoude (Meerburgerpolder), Den Haag (Vlietzone) en Oegstgeest (Nieuw Rhijngeest) ontwikkelen op dit moment plannen voor bedrijventerreinen, kantoren en woningen in hun polders, terwijl de leegstand van kantoren en bedrijfsruimte nergens zo groot als in de regio Leiden/Leidschendam. Intussen groeien bij de bevolking terecht de bezorgdheid en woede over het verdwijnen van landschappen en het ‘volbouwen’ van hun omgeving.

De problemen van de Stompwijkse ondernemers vergen slimmere oplossingen dan de gedateerde halve oplossingen in de Gebiedsvisie.

                                                           Jos Teunissen  

Muizenissen

Na negen jaar ‘zal het wezen’ (zoals we dat op Terschelling uitdrukken): de kamer van mijn jongste zoon zal de komende dagen in het teken staan van een verbouwing. De uitvoerder van dit project is ondergetekende zelf, met advies van Sil natuurlijk want hij moet er ‘wonen’. Vorige week riep hij nog om een ‘Ajax’ kamer maar daar is hij van teruggekomen na het debacle van afgelopen zondagmiddag… Het wordt ook geen ‘Ben Saunders’ slaapkamer want er is geen tattoo-behang op de markt. Nog niet tenminste, of ik heb nu een producent wakker gemaakt.. Ja, het was het weekend van de ontknopingen. Eerst bij The Voice en de dag erna bij Popstars. Hele volksstammen hebben dit gevolgd dus we kunnen er zeker van zijn dat het een vervolg zal krijgen. Want als er iets scoort dan zal het uitgemolken worden ook! Hoe creëer je een hype. En dan als kers op de taart mag elke fan nog een euro storten omdat erbij de familie Saunders is ingebroken. En omdat er geen braakschade was moet de dader gezocht worden in de vriendenkring van de familie… Drama van de bovenste plank!

Nu staat de X Factor alweer te trappelen om te beginnen dus wees gerust, over enkele weken mag je weer je stem uitbrengen via een sms…Want een week niet ge’smst is een week niet geleefd! Toch? Laat de kassa maar rammelen met z’n allen. En dat allemaal dankzij Hennie Huisman.

Ik zal beginnen met het ontruimen van zijn kamer en dan ga ik met glasvezelbehang stoeien, het enige behang waar ik mee uit de voeten kan. Na het behangen ga ik de kamer opmeten en die tekening hang ik aan de muur, waarna ik ervoor ga zitten om te bedenken hoe het bed, de kast en de andere rotzooi ..euh.. spullen herplaatst zal worden. Maar het ergste is dat er een hoogslaper moet komen, met zo’n bureau eronder. Waarom is dat erg? Omdat ik nogal eens de neiging heb ‘even bij hem te liggen’ om de dag door te nemen en met zo’n hoogslaper is het zo’n gedoe…om in het bed te klimmen.. Dat ‘bijliggen’ klinkt heel vaderlijk en zou zo in een Bona reclame kunnen maar de werkelijkheid is dat ik meestal in slaap val. Het arme kind ligt dan naast een snurkende Pa met overgewicht en komt daardoor zelf niet in slaap.. Maar hij accepteert het, want gezellig vindt hij het wel.

Het was minder gezellig in de ere- divisie. Feyenoord-spelers zagen we huilend van het veld lopen na het verlies tegen de Graafschap en Ajax werd afgedroogd door FC Utrecht. Volgens trainer de Boer lag het aan het vroege tijdstip dat zijn mannen niet vooruit te branden waren. Tja, daar zit natuurlijk wel wat in. Voor de Rotterdammers lag het anders. Ze willen wel maar kunnen niet. Er is ook teveel gedoe rondom het veld, met als dieptepunt het wegsturen van Don Leo. Gelukkig hebben we ADO nog! Daar loopt het lekker, zien we gretigheid waar je de vingers bij aflikt en dan komt de goede sfeer rondom het veld vanzelf wel.

Tot vandaag had ik tien dagen vrij om de kamer van Sil op te knappen maar inmiddels is er al een dag af omdat ik in moet vallen vanwege ziekte. Ja, ik heb het niet goed getimed: vrij nemen midden in een griep epidemie

Dat is vragen om moeilijkheden want er zijn mensen die bij het lezen van het woord ‘griep’ al ziek worden. Daar kunnen die mensen niets aan doen, dat zit gewoon tussen de oren en voor dat je dat eruit hebt zijn ze al met pensioen. De kamer van Sil zal dus wel een lange staart krijgen en dan heb ik het nog niet eens over de tijd dat het duurt om een gemiddeld Ikea hoogslaper in elkaar te zetten…Daar had ik twee dagen voor ingepland!

                                                                           Arjen Veldhuizen

Chapeau!

De kerk staat al enige tijd in de steigers. De vieringen vinden plaats in het Dorpshuis en met Kerstmis zijn we uitgeweken naar de Sporthal. Dat is niet bepaald gemakkelijk en zeker niet voor de vrijwilligers. Want iedere keer moeten ze alle liturgische spullen overbrengen van de kerk naar de overkant. Maar vervolgens ook weer terug. Ik ben altijd weer onder de indruk van die parochianen die met hart en ziel zijn verknocht aan de Laurentius, dat zij zoveel vrije tijd steken om alles doorgang te laten vinden.

Met Kerstmis was het helemaal heftig. Ondanks de slechte weersomstandigheden met een busje naar de Sporthal, inclusief altaar, orgel, liturgische gewaden, kaarsen en wat niet allemaal meer. Alles in gereedheid gebracht voor de vieringen op Kerstavond en Kerstmorgen. Ik kan u wel zeggen dat wij ervan hebben genoten, en ik hoop samen met u.  Zeker ook na afloop, in de kantine! En de volgende dag ging het busje weer terug: ‘’busje komt zo’’.

Het is natuurlijk improviseren, alhoewel de sfeer in het Dorpshuis toch wel bijzonder is. Veel mensen blijven na om koffie te drinken en bij te praten. Maar als straks de Kerk opnieuw in gebruik wordt genomen, dan is het pas echt weer als vanouds. Gerestaureerd, schoongemaakt, ook door vele parochianen die de handen uit de mouwen blijven steken.

Dat is Stompwijk, en daar ben ik als uw pastoor trots op. We gaan nieuwe tijden tegemoet, we gaan op in het cluster van Leiden en ommelanden. Maar wat we wel weten is dat onze geloofsgemeenschap er staat en een toekomst heeft . Al is het alleen maar vanwege de inzet van zoveel vrijwilligers. Chapeau!

Pastoor Jaap van der Bie

 

Muizenissen

Het vervelende van goede voornemens is dat ze vaak niet nagekomen worden. Meestal vanwege geen zin of gewoon vergeten of door omstandigheden waar je niks aan doen kan. Ik kon er dus niks aan doen….Zo zou ik dus weer gaan hardlopen maar ik kwam niet verder dan alleen de gedachte want na een bezoek aan de dokter bleek ik een longontsteking te hebben. Dat was een flinke streep door de rekening! Voor het eerst in mijn leven voelde ik me op mijn plaats teruggezet. Werd mijn grote bek effe flink de mond gesnoerd. Nét 47 jaar en dan dit soort klachten. Ben ook steeds moe, kan een gat in de dag slapen en dan rustig enkele uren erna opnieuw een tochtje naar droomland maken. De laatste keer dat ik bijna de hele dag sliep was toen ik nog de functie ‘baby’ had. Het verschil met toen? Ben nu wél zindelijk..

Nee, ik heb niet direct een lidmaatschap van MAX aangevraagd, zo erg is het nou ook weer niet, maar toch….Zo’n terechtwijzing door je lichaam zet je wel aan het denken.

Terechtwijzingen horen je ook aan het denken te zetten. Zo las ik in de krant dat de Horeca door de consument terecht gewezen is: het is te duur. Tja, na de invoering van de euro is het natuurlijk misgegaan. Dat weten we allemaal. We zuipen niet meer op de terrasjes, nee, we nippen. Massaal ontbijten we bij de Ikea (voor het vooroorlogse bedrag van één euro),staan er rustig een half uurtje voor in de rij of we doen ons tegoed aan Zweedse ballen, patat en roomsaus voor iets meer dan een knaak! Voor het gebak rijden we door naar de Hema alwaar je vanaf vijfenzeventig cent al aan een tompouce kan zitten. Natuurlijk is dat niet de tompouce die de Warme Bakker verkoopt, maar ach, waar het terecht komt is het toch donker! In Amsterdam zijn tien Ajaxsupporters terechtgewezen. Deze harde kern moet zich voortaan melden tijdens wedstrijden op het politiebureau. Ik vraag mij af hoe dat gaat..Slaan ze daar dan alles kort en klein, provoceren ze het personeel of gaan ze heel lief met zijn allen naar de wedstrijd kijken? Hooligans heb ik nooit begrepen maar na ruim acht jaar op de (amateur)velden te hebben gestaan weet ik wel dat hooliganisme vanuit het niets kan ontstaan, van het een op het andere moment, van een vonkje tot euh..een Moerdijkbrand…

Sinds een paar dagen voel ik me weer de oude, vergeet ik met de dag hoe verschrikkelijk zielig ik eigenlijk wel niet was. Zielig, omdat het een hele klus is om de dag door te komen als je ziek bent. Want na een uurtje internetten zette ik de TV maar weer aan. Na een uur had ik drie journaals gezien, pikte tussendoor nog even ‘Nederland in beweging’ mee, checkte mijn geheugen bij MAX’ geheugentrainer, nam een bakkie thee bij Koffie MAX, lunchte met de herhaling van Lingo en bracht de middag door met National Geographic Wild. Dat laatste gaat over dieren, zowel boven- als onder water en daar moet je op geabonneerd zijn. En dat ben ik! Ooit aangeschaft zodat mijn kinderen er naar gingen kijken. Dat deden ze niet, Nicklelodeon met haar adhd gekrijs was leuker. Maar sinds ik kijk, kijkt er zo nu en dan een van die gasten met mij mee en zowaar lijk ik een greintje van interesse te zien op de gezichten.

Komt dat door de prachtige, schitterende beelden die mijn supersonische TV voortbrengt of heeft het meer te maken met het feit dat het in de dierenwereld er best wel heftig toegaat? Want wat zien we over het algemeen? Juist, parende slangen, struise struisvogels, vretende leeuwen, hitsige apen of mannen in kaki outfit die zeggen dat ze aan het overleven zijn in hun eentje (met geluidsman en met cameraman!) of dat ze op zoek zijn naar een of ander giftig of super gevaarlijk beest. Die ze dan ook weer in de handen nemen natuurlijk anders is het niet smeuïg genoeg…Tot ze terecht gewezen worden door de natuur zelf, R.I.P. Steve Irwin.

Arjen Veldhuizen 

 

Kaartmarathon Het Goede Doel

Zin in een gezellige klaverjasmarathon?

Zaterdag 15 januari 2011 van 11.00 uur t/m 23.00 uur .

Waar?

In wijkvereniging het “Koophuis” in de zeeheldenbuurt te Leidschendam. Piet Heinstraat 39, 2266 KN Leidschendam.

Inschrijven kost 10,00 (inclusief eten + 18.00 uur)

Aan het einde van de marathon is er nog een loterij voor diegenen die loten hebben gekocht met leuke en mooie prijzen. De opbrengsten worden gebruikt voor  goede doelen o.a. de Zonnebloem—Stichting Aloda – en  anderen.

Graag vooraf aanmelden i.v.m. de inkopen.

Dit kan bij:

Jos en Els Buts 070 3277443/06-54365221/06-15959099 of

Loek Duivesteijn 070 3930245 loek-ida@hetnet.nl (t/m 14januari)

ThvB-fanclub

Thom van Beek heeft zijn eigen fanclub….

De aanwezigheid van schaatser Thom van Beek bij de Meerhorstloop (startschot en prijsuitreiking) leidde afgelopen zondag tot een spontaan initiatief om een heuse fanclub voor hem op te richten. Dat mag ook wel want hij reed onlangs tijdens het NK twee geweldige persoonlijke records en eindigde op z’n eerste grote nationale toernooi als veertiende.

De reacties in de marge van de Meerhorstloop waren zondag erg enthousiast: in een paar uur meldden zich maar liefst 41 potentiële leden, die direct de portemonnee trokken om hun (symbolische) contributie te voldoen. Het voorlopige bestuur is al bezig met de voorbereiding van een buitenlandse trip om een schaatswedstrijd te bezoeken, maar de middelen van de club zijn helaas nog ontoereikend…. 

Dat bestuur staat onder leiding van een dame die Thom heeft zien opgroeien. ‘’Ik ben al vanaf z’n geboorte fan van hem geweest”, sprak ze. Ze werd ter plaatse met algemene stemmen gekozen tot voorzitter, voordat ze zich ook maar kandidaat had gesteld. Haar naam: Annemarieke Rotteveel- Koeleman.

In alle ernst: in dit weekblad zullen we volgende week aangeven hoe u de verrichtingen van Thom kunt volgen en wat hij doet om iedereen op de hoogte te houden van zijn prestaties en ontwikkelingen in het schaatswereldje. We zullen dan tevens uit de doeken doen hoe ook u lid kunt worden van de ThvB-fanclub. Tot dan.

Frans en Jack Luiten