Categoriearchief: ingezonden

Toerclub lekker gefietst

De “toch nog lekker gefietst-tocht”
Het zag er een beetje grijs uit toen de wekker afliep. Het had geregend, maar omdat het toen droog was besloot ik toch maar te gaan fietsen. Ik had al een paar keer verstek moeten laten gaan en dan wil je toch wel weer eens fietsen! Het was wel heel erg stil onderweg en ik zag geen andere toerclub-leden. Dat bleek ook wel bij T.C. toen ik ze nog op 2 handen kon tellen. Het werden er later in totaal 28! Onze groep bestond uit 2 x 2. We besloten niet naar Noordwijk te gaan maar dichter bij huis te blijven, namelijk het “Rieten Dak”. Via de Gammabrug naar Leidschenveen, Roeleveen, langs het Balijbos naar het centrum van Pijnacker en Delfgauw. Dan nog even het Delftse Hout meegenomen en op naar de koffie. Het was daar nog erg rustig, maar het is er goed toeven in de met ballonnen versierde serre. We waren net op tijd binnen want er vielen toen een paar flinke buien. Na de “verjaardag-koffie” toch maar met regenjasjes aan vertrokken. Het regende een beetje. maar bij Ypenburg ging het steeds harder en hebben we even staan schuilen onder een afdak. Via de kortste weg kwamen we al gauw bij het Duinwaterpad uit en konden de jasjes weer uit. Om 11.45u kwamen we met 40 km weer in Stompwijk aan.

Annie van Rijn

Zondag staat de RABO-sponsortocht op de kalender en willen we met de C leden (en andere liefhebbers) om 9.30 uur verzamelen bij Sporthal de Meerhorst in Stompwijk, om dan gezamenlijk de 60 km. route voor een goed doel te gaan fietsen.

Tot dan. Annie.

Voor de A (85km) en de B (80) staat de clubtocht naar Oudewater op het programma. Vertrek is voor weer om 8.30u vanaf Oostvlietweg 30.

Inmiddels is ook de feestavond aan het eind van het seizoen besproken. Op vrijdag 15 oktober kunnen we weer terecht bij Het Blesse Paard voor een heerlijke barbecue. Zet deze datum dus alvast in je agenda, de uitnodigingen volgen binnenkort.

Klaver 86 gaat jubileumjaar in

Ja het is echt waar, de klaverjasclub bestaat deze winter 25 jaar en dat zullen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. We hebben voor dit feest al een paar jaar gespaard door wat minder geld uit te geven aan prijzen en zodoende kunnen we wat gaan vieren.Maar eerst geef ik het komende winterprogramma door wat betreft de speelavonden:

september  28  openingsavond vrij spelen        

oktober    5  en 19

november    2  16  30 (3x)                        

december    7 en  21     

januari 2011  4 en 18

februari    1 en 15

maart      1 en 15 en 29

april      5  19

en de sluitingsavond in overleg. Op dit moment kunnen er nog een paar nieuwe leden bij, ja ook reserveleden hebben we graag. De kosten per speelavond zijn € 2.00. Wij kaarten wij op de dinsdagen bij Ruud en José. Heeft U interesse, dan kunt U Monique bellen op 5802590 of Bea van Bemmelen op 5801628 eventueel ook voor informatie.

Wij wensen de leden veel spelplezier toe in de komende winter.

Namens Bestuur  Klaver 86

Bingo Dorpshuis

  Bingo avond in het DorpshuisMaandag 13 sept is het weer bingo in het dorpshuis. De aanvang is om 20.00 uur en de koffie staat klaar vanaf 19.30 uur.  Het eerste kopje koffie of thee krijgt u aangeboden van ons. Wij hopen dat het weer een gezellige avond wordt.

Lenie

 

Toestanden! Runderpest!

De laatste jaren worden wij geregeld geconfronteerd met allerlei ziektes die rondwaren onder ons (pluim)vee. De overheid neemt vrijwel altijd onmiddellijk maatregelen, rigoreuse maatregelen vaak. Vogelgriep, gekke koeienziekte, q-koorts, d’r wordt wat geruimd. De beelden van dat (preventief) ruimen zijn onplezierig om naar te kijken en gaan soms de wereld over. En leveren protestacties op.

Dat lijkt iets van deze tijd, maar bij het bekijken van de krantenbank, ‘op het web’ gezet (kranten.kb.nl) door de Koninklijk Bibliotheek in Den Haag, werd ik met de neus op de feiten gedrukt: ook in de negentiende eeuws werd er flink geruimd onder met name het rundvee.

runderpest1
uit: Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant : staats-, handels-, nieuws- en advertentieblad, 22-01-1866.

In de achttiende en negentiende eeuw had het rundvee vaak te lijden van de runderpest, ook wel veepest of rundertyphus genoemd en ook toen werd vergaande actie ondernomen. Net als tegenwoordig werd alles centraal geregeld; er werd gerapporteerd en geregistreerd. En dat had zo nu en dan berichtgeving in de krant tot gevolg. Sterker, de runderpest haalde de Troonrede in 1865 en niet als een terloops gemaakte opmerking, nee de runderpest was één van de drie aandachtspunten in die rede:

runderpest3
uit: Dagblad van Zuidholland en ’s Gravenhage, 19-09-1865. Nota bene! De krant is niet mals in zijn kritiek!

En Stompwijk komt in die berichtgeving -Stompwijk was op en top een agrarisch dorp- zo nu en dan voor en dat kan dus nu eenvoudig worden teruggevonden in die krantenbank. Overigens, niet alleen bij de boeren en nationale en lokale pers bestond er grote ongerustheid, ook de gemeentelijk overheid was gedurig bezig met de epidemie onder het vee.

runderpest2
uit: Algemeen Handelsblad, 22-09-1865. Ja, u leest het goed ‘zeezoutzuur’, een mengsel van ijzer en verdund zoutzuur. Lijkt mij geen prettig medicijn.

In het bekijken van de archieven met betrekking to mijn verhaal over de cholera in Stompwijk in 1866 kwam ik ook vaak opmerkingen en dergelijke tegen waarin verhandeld werd over de toestand mbt de runderpest in Stompwijk. Er is echter wel een probleempje, in tegenstelling tot de cholera epidemie (zomermaanden 1866) was de runderpest epidemie er een van enkele jaren. Dus als je meer wilt weten over de gemeentelijke inzet mbt tot die runderpest en of de verspreiding daarvan in Stompwijk dan moet je veel meer archiefstukken doornemen.

Misschien een leuk onderwerp voor een scriptie/werkstuk?

Het is goed ons te realiseren dat in 1866 er eigenlijk twee belangrijke kwesties voortdurend aandacht nodig hadden: De runderpest en de cholera. Beide van grote invloed op het reilen en zeilen van gemeente en bewoners. Maar bedenk wel dat men vaak gewoon alleen maar erg bang was, men wist eigenlijk niets over oorzaak, slechts met het gevolg was men bekend. De veestapel decimeerde, en 10% van de bewoners in de buurtschap Stompwijk stierf in 1866 in 4 maanden tijd.

Voor diegenen die geinteresseerd zijn in mijn verhaal over de cholera, klik hier.

Polderkeur 1929

Een polderkeur is in feite niets anders dan een set regels waaraan de bewoners van een polder zich hebben te houden. Overtredingen van een een ge- of verbod kan leiden tot een boete. De keur wordt opgesteld door het bestuur van een polder, in dit geval “DE KLEINE WESTEINDSCHE VEEN- EN DROOGMAKERIJ”. De desbetreffende polder is niet zo groot, maar heeft eigenlijk wel een merkwaardige vorm. De bewoning is namelijk niet alleen langs de randen van de polder, maar ook er middenin.

Een korte beschrijving van de keur:

Titelblad.
De volledige titel luidt:
Keur of Politieverordening voor den polder “DE KLEINE WESTEINDSCHE VEEN- EN DROOGMAKERIJ” onder STOMPWIJK
blz. 3, Hoofdstuk I. De algemene bepalingen. Onder andere dat het onderhoud van de dijken voor de eigenaren is of voor de huurders van het op de dijk gelegen land.
blz. 4 en 5 Het bestuur beoordeelt hoe dan ook “al hetgeen tot de behoorlijke uitvoering dezer keur moet worden verricht of nagelaten”. Begin van hoofdstuk II. Van den onderhoudsplicht. Een opsomming begint van al hetgeen tot het onderhoud bij de polder hoort.
blz. 6 en 7 De opsomming begonnen op blz. 5 wordt voortgezet. Begin van hoofdstuk III. Van de tochten, Slooten, Bruggen, Dammen en Duikers. In dit hoofdstuk vooral aandacht voor de exacte bemetingen van de genoemde delen van de polder. Zo moeten dammen altijd een duiker hebben met een doorstromingsprofiel van 6.25dM2 (vierkante decimeter) en de onderkant van de duiker moet 0.45 Meter beneden het polderpeil liggen.
blz. 8 en 9 Een opsomming van wat er zoal verboden is: “krengen of iets anders dat het water kan bederven in de tochten of slooten te werpen of te laten drijven” of “over de polderbruggen harder dan stapvoets te rijden”. Begin van hoofdstuk IV. Van de Dijken, Kaden en Inlaatduikers. Er wordt over de hoogte van de diverse dijken gesproken, maar ook over wat vooral niet mag. Zo is het verboden om op de dijk “ongeringde varkens te laten loopen” en mogen er geen zware voorwerpen of mest op de dijk neergelegd worden.
blz. 10 en 11 Inlaatduikers en uitlaatduikers mogen niet tegelijkertijd open staan en er mag niet meer water ingelaten worden dan noodzakelijk. Hoofdstuk V. Bijzondere bepalingen. Bijvoorbeeld: “Het is verboden grond of specie uit den polder naar elders te vervoeren. Hoofdstuk VI. Van den Schouwen en het constateren van overtredingen. Er wordt uitgelegd wanneer er wordt geschouwd en waarop er zoal gelet wordt. Zo mag er geen flap meer te zien zijn.
blz. 12 en 13 De hoogte van de diverse boetes wordt genoemd, maar ook wordt er gelukkig iets gezegd over het eerst nog waarschuwen van de overtreders, om dezen in de gelegenheid te stellen alsnog aan hun verplichtingen te voldoen. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland heeft deze keur goedgekeurd en daarmee is uiteraard rechtsgeldigheid gewaarborgd.

 

Vrijwilligers gevraagd voor de opbouw van de kermis

Het organiseren van de Stompwijkse Paardendagen kan niet zonder de hulp van onze vrijwilligers. Wij roepen jullie op ook dit jaar weer te helpen de kermis op te bouwen. Gisteren zijn we gestart met de opbouw van de kermis, maar gaan daar mee door tot en met donderdag. We rekenen weer op jullie steun. Elke avond is er na afloop weer een gezellig samenzijn.

Dinsdag 20 juli is er de afbouw vanaf 9.00u ‘s ochtends. Ook dan hebben we dringend behoefte aan vrijwilligers. Laat je niet kennen en kom ons ook dan helpen.

Tot dan, Bestuur Harddraverij Nooit Gedacht