Categoriearchief: ingezonden

Gazelle verdwaald

Gazelle verdwaald na de vossenjacht!

Afgelopen woensdag hebben we met de ouderraad een vossenjacht georganiseerd voor de kinderen van de Maerten van de Veldeschool. Deze is bijzonder geslaagd geweest. De kinderen hebben allemaal veel plezier gehad en diverse vossen opgespoord.

Na afloop van de vossenjacht heb ik mijn fiets op het schoolplein laten staan. Het is een blauwe Gazelle. Ik hoop dat iemand mijn fiets voor een vos heeft aangezien en deze tijdelijk een plaatsje heeft gegeven.

Maar nu zou ik ‘m wel weer graag thuis hebben. Heb je mijn fiets gevonden of een tip die wijst naar de verblijfplaats van onze Gazelle? Graag een telefoontje op onderstaand nummer.

Ik kom ‘m graag weer ophalen. `

Gerda Bocxe, 071 5809270

 

Hallo handballers

Hallo handballers daar in Stompwijk

Vandaag naar Stompwijk ‘92 geweest om te kijken hoe de dames het er van afbrachten om de strijd om lijfsbehoud in de klasse waarin ze nu uitkomen.

Het was leuk om te zien hoe de jeugd het overgenomen heeft van hun moeders. Ja, veel van die moeders heb ik mogen trainen eind jaren 70 en beging jaren 80. Met promoties van de 2e klas afdeling naar de 1e divisie.  Jammer dat ik weinigen van de ouders op de tribune heb ontmoet, maar het was wel ver rijden naar Groesbeek.

De eerste  wedstrijd werd onnodig verloren, de 2e wedstrijd gaf een strijdend HVS o, nee Stompwijk ‘92 te zien en na de duidelijke overwinning was het klaar dat er  lijfsbehoud was in deze klasse. Een spannende wedstrijd met een 10 – 10 uitslag gaf de juiste verhouding weer.

Wellicht zien we elkaar nog eens in het Stompwijkse, in ieder geval de groeten van Jan Mackaay

 

Beste Kinderen

Beste kinderen

Ik, Carmen Olijhoek, wil graag een Popkoor oprichten. Ooit heb ik samen met mijn zus een kinderkoor gehad, bij ons in Stompwijk. Mijn ambitie is een popkoor op te richten, dat bestaande muziek zingt en een eigen draai kan geven  aan een popsong.

Popkoor is een vrijwillige aangelegenheid en alle mensen die hieraan meewerken, doen dit vrijwillig. We werken met een vast team dat o.a. bestaat uit een muzikaal leidster en choreografe. Ons doel is op een creatieve en muzikale manier bezig te zijn met muziek, maar vooral gezelligheid, lachen en lekker uit je dak gaan is natuurlijk net zo belangrijk! Omdat wij geheel bestaan uit vrijwilligers, kunnen wij geen garantie geven op optredens en cd-opnamen. Dit is natuurlijk wel ons streven en wij doen er alles aan om dit te bewerkstelligen. 

Het wordt geen koor met de tekst voor je neus!

Ik wil graag een swingend popkoor dat op hoog niveau kan zingen, in combinatie met dans. Mijn streven is proberen om er een feestje van te maken tijdens de repetities en wellicht met optredens!

Ik ben op zoek naar 8 kinderen maar misschien wel 10 kinderen, in de leeftijd van 11 t/m 15 jaar. Mocht je uitgekozen worden om mee te doen in  Popkoor dan betekent dit dat je gemiddeld 3 tot 4x per maand op een zondag moet repeteren op zang en dans. Tevens verwachten wij dat je minimaal één seizoen lid blijft van Popkoor. Als lid van Popkoor zul je soms ook een verjaardagsfeestje af moeten zeggen vanwege repetities of optredens. Optredens, cd-opname en andere activiteiten buiten de repetities om kunnen ook op een andere dag vallen.

Denk je na dit bovenstaande nog steeds; Ja ik wil? Dan nodigen wij jou van harte uit op de auditie die gehouden wordt op a.s. zondag 5 juni in het Dorpshuis in Stompwijk.

Je kunt je via e-mail opgeven: fotografiecarmen@hotmail.com

Na aanmelden krijg je een inschrijfformulier dat je mee neemt naar de auditie.

Carmen

 

Informatieavond

Informatieavond watersporters Recreatieplas Vlietland en Meeslouwerplas

Binnenkort wordt gestart met de werkzaamheden om de Meeslouwerplas in recreatiegebied Vlietland te verondiepen. Deze werkzaamheden vinden plaats om de recreatie- en natuurwaarden van het gebied te vergroten en om de oevers van de plas veiliger te maken door deze te stabiliseren.

Omdat de werkzaamheden consequenties hebben voor de watersporters in het gebied, organiseert de provincie Zuid-Holland in samenwerking met BAM Wegen Regio West en Groenservice Zuid-Holland een informatiebijeenkomst voor watersporters op woensdag 20 april.

De bijeenkomst is bedoeld voor watersporters die gebruik willen gaan maken van de doorvaart bij de nieuwe ophaalbrug in het recreatiegebied Vlietland en vindt plaats op woensdag 20 april van 20.00 – 22.00 uur bij Watersportvereniging Leidschendam en omstreken, Rietpolderweg 12 te Leidschendam.

Tijdens de bijeenkomst wordt onder meer informatie gegeven over de introductie van een pasjessysteem om de ophaalbrug te bedienen. Eigenaren van zeilboten (van maximaal 6.5 meter lengte) met een staande mast en een (buitenboord)motor komen in aanmerking voor een dergelijke pas.

In mei zullen de omwonenden van het recreatiegebied tijdens een volgende informatieavond worden geïnformeerd over de werkzaamheden in de plas. Zij ontvangen hiervoor binnenkort een uitnodiging.

Werkzaamheden

In april 2011 starten de werkzaamheden om de Meeslouwerplas te verondiepen. Dit zal vooral te merken zijn aan schepen met grond en bagger die de Vliet, het zuidelijk deel van de recreatieplas Vlietland en de Meeslouwerplas bevaren. De schepen kunnen iedere werkdag van 07.00 uur tot 19.00 uur aanwezig zijn. Er varen 1 tot 10 schepen per dag. In de Meeslouwerplas is een ponton geplaatst waar de verwerking van de grond en de bagger plaatsvindt. De werkzaamheden gaan naar verwachting tien jaar duren en worden in opdracht van de provincie Zuid-Holland uitgevoerd door BAM Wegen Regio West. De aanvoer van grond, bagger en andere materialen gebeurt per schip. Daarom is de oude Baileybrug vervangen door een ophaalbrug.

 

Gezellige kaartavond voor Pater Bandsma

 Afgelopen vrijdagavond was de kantine van Stompwijk ‘92 gevuld met gezellige kaarters, 14 tafels, kaarten voor je plezier en een loterij. Dankzij de Stompwijkse middenstand waren er vele prijzen te verdelen. De totale opbrengst van deze avond is € 485,50 Dit bedrag gaat rechtstreeks naar Villaverde in de Filippijnen. Dit jaar wordt er door onze stichting een overblijfplaats gerealiseerd voor kinderen die te ver van school wonen zodat ook zij een kans krijgen om een schoolopleiding te volgen, de overblijfplaats wordt tevens gefinancierd door grote sponsoren die de stichting jaarlijks een warm hart toedragen. Totaal sponsoort Stichting Pater Ted Bandsma nu 304 kinderen voor een school-opleiding. Ook heeft onze stichting de laatste jaren al acht klaslokalen gebouwd en op dit alles zijn wij natuurlijk zeer trots.

Bij deze willen wij iedereen bedanken die zijn/haar steentje heeft bijgedragen voor deze gezellige avond. Hieronder de uitslag van de kaartavond:

We noemen hier de eerste 10:

 1e  Cok Geijlswijk en Nico vd Bosch                    5617  pnt

 2e  Alex en Jet Overdevest                                  5243 

 3e Theo van Marwijk en Leny Overdevest           5236 

 4e  Ali van Marwijk en Ina Zuyderwijk                  5152 

 5e  Frank en Leo                                                  5154 

 6e  Jos van Doorn en Riet Olijhoek                       5108 

 7e  Wybo Lelieveld en Cees van Veen                  5069

 8e  Theo en Coby                                                  5058 

 9e  Lia de Jong en Kees                                         5036 

10e Frans Oliehoek en Marga Stijnman                  4947 

Troostprijs Nico Bolleboom en Thijs Vreugdenhil     3701

Indien u een vrijwillige bijdrage wil geven voor Stichting stellen wij en de kinderen dat natuurlijk ook zeer op prijs. Ieder bedrag is welkom maar u kunt ook persoonlijk een kind sponsoren, dat kost € 150.— per jaar, u ontvangt dan ook een foto. Het rekening nr. is: 120.513.730 t.n.v. Stichting Pater Ted Bandsma te Heiloo.

Iedereen bedankt voor uw komst en tot volgend jaar.

Jos en Jacqueline de Groot, Tel.:  071-5801715

Bericht Woej busje

Bericht Woej busje

 Donderdag 14 april vertrekt er weer een Woej busje naar Leidsenhage, we vertrekken om 10.00 uur vanaf de Meerlaanbushalte tegenover de Coop.

Om 13.00 uur gaat hij weer naar Stompwijk terug. Er kunnen en 8 personen mee.

Coby v.d. Geest

 

 

Vrijdag 15 april klaverjassen voor de Filipijnen

Nu zijn wij dan eindelijk aan de beurt. Wij sluiten de rij, dus kom allemaal nog één keer koppelkaarten dit seizoen! Wij hebben verschillende middenstanders weer benaderd, en ook zij werken weer mee. Dus mooie prijzen, met natuurlijk ook het houtsnijwerk uit de Filippijnen.

De opbrengst gaat naar de kinderen van Villa Verde. Er wordt nu een internaat gebouwd, zodat ook de kinderen ver uit de bergen een kans krijgen voor een betere toekomst. Voor 150 euro per jaar kunnen kinderen naar school. Voor ons een grote uitdaging om het internaat vol te krijgen. Daar hebben wij uw steun bij nodig, zonder u redden wij dit niet!!! Dus, kom vrijdag gezellig kaarten, u een gezellige avond, en wij kunnen de kinderen van Villa Verde weer blij maken.

Groetjes Jos en Jacqueline de Groot 

 

Impressie van MKB Stompwijk: ledenvergadering

Op donderdag avond 7 april, jongstleden, werd de eerste ledenvergadering van de MKB Leidschendam-Voorburg afd. Stompwijk (vanaf nu kort MKB Stompwijk) gehouden. Tijdens deze eerste ledenvergadering, die goed bezocht werd, sprak de voorzitter van het afdelingsbestuur, de heer L. Luiten, over de betekenis van MKB Stompwijk voor het Stompwijkse bedrijfsleven.

Hij gaf aan dat de afdeling onderdeel uitmaakt van een groter geheel vooral ook om gebruik te kunnen maken van de voorzieningen van dat grotere geheel, maar bovenal om ten opzichte van gesprekspartners, bijvoorbeeld de gemeente, sterker te staan. Niettemin wordt natuurlijk ook het lokale aspect niet uit het oog verloren. Onderlinge contacten op ‘wijk’ niveau kunnen alleen maar leiden tot beter werken, simpelweg omdat de lijntjes korter zijn. En in het Stompwijkse, erg kort dus.

Naast de agenda van dit jaar, kwamen ook de financiën van MKB Stompwijk aan de orde. De leden dienen uiteraard te weten wat er met de lidmaatschapsgelden gebeurt. Gelukkig zijn er op dit moment geen negatieve zaken te melden. Wel schetste de penningmeester dat een en ander redelijk uitpakt, omdat MKB Stompwijk zich mag verheugen in de aansluiting van een tweetal partners, die ieder een geldelijke bijdrage leveren. In ruil daarvoor kregen beide partijen, RaboBank en KAB accountants, de gelegenheid zich te presenteren.

Niet alleen de MKB Stompwijk is betrokken op het wel en wee van Stompwijk, ook de Stichting Dorpsketting met in haar portefeuille ‘Weekblad De Dorpsketting’ en de website www.stompwijk.nl, houdt zich daar mee bezig. Het ligt daarom ook voor de hand dat beide partijen toenadering zoeken. Uiteraard is het zo dat de blik op Stompwijk wezenlijk verschilt, de Stichting richt zich uitsluitend op berichtgeving, of verslaglegging zo u wilt, en is niet commercieel, maar juist ideëel actief, terwijl de MKB Stompwijk juist optimaal commercieel actief wil zijn.

Toch meent de Stichting dat zij iets kan betekenen voor MKB Stompwijk. De voorzitter, J. Ramekers, vertelde in zijn bijdrage dat juist op het punt van de berichtgeving richting de Stompwijkse gemeenschap, Stichting De Dorpsketting de meest aangewezen partij moet zijn. Hij ziet vooral een rol weggelegd voor de website www.stompwijk.nl waarop de MKB Stompwijk en de leden een gezicht kunnen krijgen. Deze website wordt onderhouden door Stichting De Dorpsketting en kan uiteraard voor groeiend internetverkeer zorgen richting MKB bedrijven (en andersom natuurlijk). Natuurlijk blijft ook het gedrukte blad bestaan en ook daar kan ruimte ingeruimd worden voor MKB Stompwijk.

Tot slot van het algemene gedeelte van de vergadering hield de heer W. Schoevers een duidelijk betoog over de werkzaamheden van MKB LV, waar MKB Stompwijk -zoals gemeld- deel van uitmaakt. Vooral de rol die MKB LV kan spelen richting gemeente en gemeenteapparaat passeerde de revue. Daarmee creeerde hij een mooie brug naar het tweede gedeelte van de avond. De leden werden namelijk uitgenodigd in kleinere groepen te discussieren over de rol van MKB Stompwijk en de rol van de gemeente met betrekking op Stompwijk. Doel was om goed in kaart te brengen wat de wensen en de pijnpunten zijn van en voor het bedrijfsleven. Op 25 mei aanstaande wordt namelijk gesproken met een drietal? wethouders van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Het is dus een kwestie van goed voorbereid aan dat gesprek te beginnen.

Wie zijn oor goed te luisteren legde tijdens de tweede helft van de avond hoorde toch vooral ongerustheid, zelfs ongenoegen. Ongerustheid over de bezuinigingen die de gemeente in gang heeft gezet of nog gaat zetten. Gevreesd wordt namelijk, dat het geplande Kulturhus wordt ‘afgeserveerd’ en dat de beoogde rondweg niet zal worden aangelegd. En met name dat laatste zien de leden als de meest belangrijke voorwaarde voor een zo goed mogelijke ontwikkeling van het Stompwijkse bedrijfsleven.

Ongenoegen, omdat men meent dat de gemeente op dit moment een ‘bottom up’ visie tentoonspreid: wel de ‘paardenbakken’ en ‘caravanstalling’ aanpakken om het dorp schoon te krijgen, maar niet de goede ontsluiting van het tuinbouwgebied, de verkeersontlasting van de dorpskern, de rondweg dus, of de bouw van een Kulturhus. De leden realiseren zich wel dat ook in Leidschendam-Voorburg er kritisch gekeken moet worden naar de uitgaven en de beoogde uitgaven, maar vinden gewoon dat dat met verstand moet worden gedaan.

De leden vroegen zich daarom af of de goede positie van de ‘wijk Stompwijk’ niet in het gedrang komt door simpelweg niet of misschien veel te laat aan de eerder gemaakte plannen te beginnen. Er is nu een verwaarloosbare werkloosheid in Stompwijk, maar als het bedrijfsleven niet de mogelijkheid krijgt om op een verantwoorde manier te groeien of de staande bedrijfsvoering efficiënter te maken, denk aan het transport, dan zou dat wel eens minder gunstig kunnen gaan uitpakken. Nu al zijn er bedrijven die, deels, moeten uitwijken naar andere gemeenten, waar kennelijk betere omstandigheden zijn.

Beeldbank Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed


Foto’s van Stompwijkse gebouwen -gemalen, boerderijen en herbergen en zo, gemaakt in het recente en minder recente verleden zijn te vinden in de elektronische archieven van de overheid.

Beide getoonde foto’s zijn afkomstig uit de “Beeldbank Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed”. Deze beeldbank wordt onderhouden door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het is beslist de moeite waard naar deze beeldbank te surfen en eens te zoeken naar foto’s.

Als u onmiddellijk de Stompwijkse foto’s wilt zien klik dan hier. U ziet trouwens niet alleen gebouwen opduiken in de resultaten!