Categoriearchief: ingezonden

Gaanders schieten te hulp

Gaanders schieten te hulp bij restauratie van de kerk

Op speciaal verzoek van Prins Wim III en Page Magret zijn de Gaanders afgelopen zaterdag actief geweest in het restauratieproject aan de kerk. De prins met de raad van elf en een aantal bestuursleden van de carnavalsvereniging waren op zaterdagmiddag aanwezig om hun bijdrage te leveren. Met een groep van 15 personen, met ondersteuning voor de facilitaire zaken, konden vele zaken worden aangepakt. Om 12.30 uur werden de Gaanders welkom geheten door Rinus Odijk als lid van het kerkbestuur. De coördinator van alle restauratiewerken door vrijwilligers heeft een aantal zaken geselecteerd voor de Carnavaleske manschappen. Zij werden ingezet voor het in de was zetten van de banken en de biechtstoelen, het verwijderen van latex van de muren om daarmee het vuil te verwijderen en het schoonmaken, zuigen en vegen van alle bouwstof.

Verder waren er nog een aantal sterke kerels die hielpen met het op zijn plaats zetten van de kap van de oorspronkelijke doopvont. Iedereen was enthousiast aan het werk en het werd extra gezellig toen de dames riepen voor de koffie, dan is het ook voor een aantal rookpauze. Velen keken hun ogen uit, ze waren  bijna zonder uitzondering nog niet in het kerkgebouw geweest tijdens de restauratie. Door enige Gaanders werd gesproken over monnikenwerk, gezien het aantal uren welke nodig zijn voor al het werk en het geduld bij bepaalde werkzaamheden.

Na de koffie werden de banken en de biechtstoelen ingepakt met plastic om deze te beschermen tegen het stof. De muren bij de ingang werden schoon opgeleverd. En er werden nog vele zaken opgeruimd en buiten gezet. Nog even is er gelegenheid om in de toren te kijken en dan is de middag voorbij.

Als kerkbestuur zijn wij trots op het resultaat. Het is een welkome bijdrage aan ons restauratieproject. Prins Wim III is de eerste prins die na de invoering van de carnavalsmis dit niet in Stompwijk kan vieren vanwege het voorduren van de restauratie. Kortom prins Wim III en page Magret worden de restauratieprins en page. Want laten we eerlijk zijn dit is toch een geweldig alternatief om  met de carnaval in de Stompwijkse kerk H. Laurentius te zijn. Natuurlijk werd de middag goed afgesloten met een gezellig samenzijn met het nodige voor de inwendige mens. Dit alles verzorgd door de dames.

Namens het kerkbestuur heel hartelijk dank voor jullie inzet en bijdrage. Veel succes met het verdere carnavalsseizoen en op weg naar Rio.

Op Hoop van Zegen

Zondag 6 februari kunt u in Emmaus genieten van een Stompwijks koor!

Het zanggezelschap Op Hoop van Zegen, bestaande uit twee accordeonisten, 5 zangeressen en 4 zangers.

Het idee om een zanggezelschap te beginnen ontstond in 2008. Uiteindelijk is het zanggezelschap in april 2010 opgericht en draagt sindsdien de naam Zanggezelschap Op Hoop van Zegen. Het repertoire bestaat uit volksliedjes, waarin de Amsterdamse, maar ook de Rotterdamse volksliedjes een belangrijke plaats innemen.

Het koor repeteert elke dinsdagavond in het studiootje van Aad Paardekoper (muzikale leider), aan de Stompwijkseweg.

Hun doel is om veel plezier aan het zingen te beleven en om optredens te gaan verzorgen. En hun eerste optreden was op 30 mei 2010 in Café de Gouden Leeuw in Stompwijk. Dit was een geweldig succes.

De Stompwiijkers die in het koor zitten zijn: Aad Paardekoper en zijn vrouw Jeanne, Nel Klein en Aad Hogervorst.

Entree voor niet- bewoners 2,- incl. consumptie

Emmaus, Bennebroekweg 1 , Zoeterwoude dorp. (Tel. 071 5809203)

 

Museumdag KBO

 Op maandag 24 januari vertrok een groep KBO leden met een speciale museum plusbus naar Amsterdam, om daar een bezoek te brengen aan 2 musea. Het van Gogh museum en de Hermitage. De busreis en ook de toegangskaarten voor de musea, werden gesponsord door de Bank-Giroloterij.

Onze secretaris, Antoon van Santen is heel lang bezig geweest om een en ander mogelijk te maken, want de belangstelling is erg groot en er rijdt maar één museumbus voor heel Nederland. Uiteindelijk is het hem toch gelukt en nu waren wij de gelukkigen. Iedereen die mee geweest is was vol lof over wat ons geboden werd. De reisleider die ook in de bus aanwezig was, zorgde voor de toegangsbewijzen en vertelde ons waar we in de musea de garderobe e.d konden vinden. Aan alles was gedacht. Omdat de rit naar Amsterdam zeer voorspoedig verliep, geen files, zouden wij te vroeg aankomen en daarom trakteerde de chauffeur ons op een rondrit door  Amsterdam en vertelde heel veel over de stad en de diverse gebouwen waar we langs reden  Om 11.15 uur, na een lekker kopje koffie, kregen wij onder leiding van een gids een rondleiding in de Hermitage, waar een tentoonstelling is over de beroemde Koning en Veldheer Alexander de Grote.

Onze vrouwelijke gids was zeer deskundig en heeft ons heel veel verteld en ons langs veel interessante dingen geleid. Na de lunch in het restaurant van de Hermitage, bracht de bus ons naar het van Gogh museum. Ook daar kregen we een rondleiding langs en uitleg over de meest beroemde schilderijen van Van Gogh, waarbij ook veel over zijn leven werd verteld. Na weer een kopje koffie waren we in de gelegenheid om zelf even door het museum te dwalen en te genieten van wat er te zien was. Om 16.30 uur stond de bus weer klaar om ons naar huis te brengen. Om 17.30 uur stapten we bij de sporthal weer uit de bus en was een mooie en interessante dag voorbij.

Betuur van de KBO en Antoon, jij in het bijzonder, heel veel dank.


Jan van Rijn

 

Chapeau Jos Teunissen….,

Eindelijk durft er weer een bewoner van Stompwijk en lid van het projectteam Gebiedsvisie Stompwijk zijn mening via de Dorpsketting te ventileren. Chapeau voor het stukje dat hij liet plaatsen, naar aanleiding van de bijeenkomst van de ondernemers met als titel ‘pompen of verzuipen’.

Uit het verslag van dhr. Schoevers van het MKB-LV lijkt het namelijk of de gehele gebiedsvisie Stompwijk draait om het ondernemen. Natuurlijk is ondernemen in Stompwijk belangrijk, maar zoals Jos Teunissen al aangaf is ondernemen ook maar een klein deel van het totaal wat er in de gebiedsvisie met elkaar afgesproken is en daar is mijns inziens te weinig op gefocust op die avond van 13 januari 2011.

Ondernemers zitten in zwaar weer, zowel in Stompwijk alsook ver daarbuiten. Dat is niet afhankelijk van de stappen die nog niet genomen zijn door de gemeenteraad. Veel eerder zijn het de harde feiten waar wij als bewoners van Nederland, het Rijk en de gemeente voor staan. Enorme bezuinigingen dwingen ons tot het maken van keuzes en daar ontkomt ook Stompwijk niet aan. Dan is het een utopie om te denken dat alleen voor de ondernemers een uitzondering gemaakt kan worden. ‘Het loslaten van de eenrichtingsverkeer op de Dr. van Noortstraat zet de rondweg volledig op losse schroeven. Het niet uitplaatsen van grote ondernemers op de Stompwijkseweg die al jaren uit hun jasje gegroeid zijn’, zoals Jos ook aangaf, geeft ook geen invulling aan de Stompwijkseweg als recreatieve route. De ondernemers doen er goed aan om eens goed die knelpunten in beeld te brengen en daar conform de gebiedsvisie Stompwijk, plannen op te maken. Ook met de bezuinigingen die wij verder nog over ons uitgestrooid krijgen, moet je je afvragen of 6,6 miljoen euro voor een rondweg in deze tijd een goede uitgave is. Naast het feit dat maar een heel klein deel van het dorp ontlast wordt, is het tijd om eens goed naar alternatieven te kijken die niet zoveel hoeven te kosten, bijvoorbeeld asdrukbeperking voor de Stompwijkseweg en de Dr. van Noortstraat. Helaas wordt daar door de ondernemers niet over gesproken, omdat dit direct hun eigen belangen zou schaden. En wanneer er weer een avond georganiseerd wordt door het MKB-LV is het misschien handig om daar ook de politieke partijen en de Adviesraad bij te betrekken.

Wat wel kwam was helaas een bericht van de Adviesraad dat de vergadering van 20 januari vervalt omdat er niets te melden is. Hiermee moeten wij het doen en dat is jammer omdat met name de burgers, school en kleine ondernemers van Stompwijk de dupe worden van het niet starten van de bouw van het Kulturhus en woningen, iets waar Stompwijk ECHT behoefte aan heeft.

Als laatste wil ik een correctie aanbrengen op het stukje van Jos Teunissen, namelijk de Vrienden van Stompwijk hebben als enige nooit de gebiedsvisie ondertekend omdat zij op voorhand geen overeenstemming konden bereiken over de aanleg van de rondweg. Ik durf te stellen dat wij toen een vooruitziende blik hadden, nu blijkt dat steeds meer organisaties haar bedenkingen hebben over de rondweg en de aantasting van het groene landschap hiervan.

Gezien verder de economische ontwikkelingen, de bezuinigingen waar wij voor staan en de problemen ten aanzien van  grondaankoop vragen wij ons af of die rondweg er nu wel echt moet komen. Wij zijn ervan overtuigd van niet. Maak de keuze vóór het Kulturhus, school en oudere- en starterswoningen, dat voorziet echt in een behoefte voor alle inwoners van Stompwijk

Vrienden van Stompwijk,

Leo Wijnhoven

 

 

Eline naar NK Junioren!

Eline Bennis oranjeEline rijdt as vrijdag en zaterdag 4 en 5 februari het NK  junioren  in Hoorn. Je kan haar komen toejuichen op ijsbaan de Westfries te Hoorn.

De start op de vrijdag  voor de 500 meter is om 18.30 nadat  eerst het Wilhelmus ten horen wordt gebracht. Hierna gaat de 1500 meter van start. Dit is Eline haar favoriete afstand.

Op zaterdagavond om 18.30 gaan ze verder met 1000 meter. Als Eline goed rijdt mag ze meedoen met de 3000 meter. Ze moet dan bij de eerste  12 eindigen. Wil je haar  live volgen kan dat op de computer. Op de site www.schaatsen.nl junioren NK live uitzending.

Veel succes, Familie Bennis

Zwemlessen in Zoeterwoude-dorp

In Zoeterwoude-dorp wordt per augustus 2011 weer gestart met nieuwe lesgroepen voor zwemles voor kinderen. Ook dit jaar is het voor de ouders weer mogelijk om dit in samenwerking met de BSO te doen.

In augustus start voor het achttiende jaar zwemlessen die voorbereiden op het diploma ABC. Vorig seizoen is gebleken dat het 1x PER WEEK lessen van de kinderen een succes is gebleken dus ook in het nieuwe seizoen gaan wij verder op deze wijze. Swetterhage stelt hiervoor een klein maar prima geoutilleerd binnenzwembad ter beschikking waar de jonge kinderen een veilige en goede start kunnen maken in een kleine groep.  Er wordt begonnen met watergewenning maar al gauw wordt gestart met het aanleren van de zwemslagen, ieder kind krijgt op individueel niveau les. De lessen worden tussen 16.00 en 18.00 uur gegeven. De kinderen zwemmen 1x per week een uur; op dinsdagmiddag óf op donderdagmiddag. Het water is aangenaam warm en dat wordt in de praktijk door kinderen als zeer prettig ervaren. De lesgroepen bestaan maximaal  uit 10 kinderen per groep waardoor de individuele en vriendelijke aandacht voor de kinderen groot is. De lessen worden gegeven door een gediplomeerde, zeer ervaren zweminstructrice. Kinderen die naar de Buitenschoolse Opvang (BSO) in Zoeterwoude-dorp gaan,  kunnen inschrijven voor de les van 17.00 – 18.00 op dinsdag óf op donderdag  De kinderen worden dan door de groepsleiding van de BSO naar het zwembad gebracht en de ouders kunnen de kinderen om 18.00 uur ophalen bij het zwembad.

Na een eerste cursus dichtbij huis in een vertrouwde omgeving, kunnen de ouders kiezen voor vervolglessen in een ander zwembad in de regio. De kinderen kunnen dan direct voor een plaats in aanmerking komen in het andere zwembad, dus geen wachtlijst meer. Voor deze goede aansluiting wordt door ons zorg gedragen. De kinderen moeten bij de start in augustus minimaal 4 jaar oud zijn. De inschrijving start vanaf heden.

Voor nadere informatie: Ineke Hiel-Piët, Noordbuurtseweg 36, 2381 EV Zoeterwoude. Tel.: 071-5802250, e-mail:

fam.hiel@casema.nl

 

Slim zijn is beter dan…

Slim zijn is beter dan ouderwets pompen

De Stompwijkse MKB-ondernemers zijn terecht ongeduldig (zie de Dorpsketting van vorige week – ‘Samen aan de slag voor een levend(ig) Stompwijk’) maar nemen wel erg grote stappen richting de conclusie dat er voor wat betreft de uitvoering van de gebiedsvisie ‘gepompt’ moet worden om ‘verzuipen’ te voorkomen.

Het is waar dat in 2007 alle bij de Gebiedsvisie Stompwijk betrokken partijen (12 organisaties in het werkteam en 32 organisaties in het meedenkteam) hun handtekening onder dit stuk hebben gezet. Maar toen het na het aannemen van deze ‘totaalvisie’ aankwam op het maken van  concrete uitvoeringsplannen bleek dat Stompwijk zeer verdeeld is.  De Vrienden van Stompwijk zijn het al helemaal niet eens met de aanleg van het 1e deel van de rondweg en haakten af. Het verzet tegen de 1e fase is inmiddels niet meer beperkt tot de Vrienden: de weg roept ook bij bewoners van het ‘Dokterslaantje’ verzet op. Inmiddels wordt in het werkteam aan een tracé gewerkt waarvoor zoveel asfalt, bruggen en aftakkingen richting de DvN-straat nodig zijn, dat je afvraagt waar we in vredesnaam aan begonnen zijn. Tegen de afspraak in is tot op heden niets gedaan aan het onderzoeken van een alternatief voor de rondweg 1e fase, waartoe door het werkteam eind 2009 is besloten en die door alle leden van het werkteam als de beste oplossing voor zowel Stompwijk als Leidschendam werd beschouwd.

Een plan voor de 2e fase (achter de Dr. Van Noortstraat langs) leidde tot een over-mijn-lijkhouding en fel verzet bij de desbetreffende bewoners. Tot op vandaag weet niemand hoe de 2e fase van de rondweg eruit zal zien, omdat niet duidelijk is of het Stompwijkse kassengebied nog wel toekomst heeft. Verzet van buiten Stompwijk tegen de aanleg van een weg door een polder met een regionale betekenis is tot nu toe uitgebleven, maar dat zou wel eens kunnen veranderen zodra bestemmings- en bouwplannen ter visie worden gelegd. We kunnen dan vanuit de regio lastige vragen verwachten: waarom moet een dure weg door een landschap worden aangelegd om het betrekkelijke ongerief van slechts een paar honderd bewoners op te heffen?   

Over de plannenmakerij voor het kassengebied is al twee jaar niets meer vernomen en de planontwikkeling voor een Kulturhus stagneert vanwege problemen met het sluitend maken van de exploitatie en het feit dat de gemeente niet tot overeenstemming kan komen met een van de grondeigenaren. De vraag wat er van de Stompwijkseweg als beoogde ‘recreatieve route’ terecht moet komen als het vrachtverkeer gewoon over deze weg zal blijven worden aan- en afgevoerd is nooit naar behoren beantwoord. 

Blijkbaar bevat de Gebiedsvisie Stompwijk te veel open einden en onzekerheden en vergt het antwoord op belangrijke vragen veel meer tijd dan we in 2007 hadden gedacht. Niet voor niets heeft een aantal organisaties het werkteam in de afgelopen jaren verlaten: het duurt allemaal te lang, de materie is te complex en bovendien valt er voor deelnemers die meer vanuit een regionale visie naar Stompwijk kijken (Gewest Haaglanden, Recreatieschap Land van Wijk en Wouden) weinig te halen, omdat in het werkteam te veel en eenzijdig vanuit Stompwijkse belangen wordt geredeneerd. De projectleider werd van de complexiteit dermate tureluurs, dat hij het afgelopen jaar in retraite moest om een dreigende burn-out te voorkomen.   

Ik geef de Stompwijkse ondernemers in overweging te zoeken naar vereenvoudiging van het vervolgproces. Ze doen er goed aan hun oudbakken en aftandse benadering van hun problemen achter zich te laten. ‘De economie van Stompwijk’ bestaat niet en het is lichtelijk potsierlijk om te praten over ‘de concurrentiepositie van ondernemers in Stompwijk’ of over de keuze tussen ‘vitale kern of museumdorp’. Het gaat er uiteraard niet om dat Stompwijkse ondernemers hun bedrijf per se in Stompwijk moeten kunnen blijven uitoefenen, maar dat zij dat doen op een plek waar dat voor hun onderneming én hun omgeving het best uitkomt.  Waarom moet een bedrijf als Luijten Food, dat zijn producten vanuit de hele wereld aanvoert via Rotterdam Airport en Schiphol, zijn waren per se vanuit Stompwijk over Nederland en Europa distribueren? En waarom moeten transportbedrijven die heel Europa doorkruisen per se vanuit Stompwijk opereren? Waarom niet erkennen dat sommige bedrijven gewoon een maatje te groot zijn geworden en niet meer goed passen bij de schaal van het gebied waarin ze opereren? Overal in Nederland worden bedrijven om die reden verplaatst zonder dat doemscenario’s over het verdwijnen van werkgelegenheid en economische rampspoed realiteit worden. Waarom zou dat in Stompwijk niet kunnen? Gaan we over 20 jaar in wat dan nog van de Stompwijkse polders resteert een vliegveld aanleggen omdat dat voor ‘Stompwijk als vitale kern’ nodig is?  

Het zou goed zijn als het werkteam de uitgangspunten in de Gebiedsvisie eens kritisch onder de loep zou nemen. De wereld is sinds 2007 namelijk ook in onze regio nogal veranderd. Leiden (Grote Polder, Oostvlietpolder, Stevenhofjespolder), Voorschoten (Papenwegsepolder), Zoeterwoude (Meerburgerpolder), Den Haag (Vlietzone) en Oegstgeest (Nieuw Rhijngeest) ontwikkelen op dit moment plannen voor bedrijventerreinen, kantoren en woningen in hun polders, terwijl de leegstand van kantoren en bedrijfsruimte nergens zo groot als in de regio Leiden/Leidschendam. Intussen groeien bij de bevolking terecht de bezorgdheid en woede over het verdwijnen van landschappen en het ‘volbouwen’ van hun omgeving.

De problemen van de Stompwijkse ondernemers vergen slimmere oplossingen dan de gedateerde halve oplossingen in de Gebiedsvisie.

                                                           Jos Teunissen