Categoriearchief: ingezonden

Rondweg breder dan de N206

Op 10 februari was er een adviesraadavond die door een aantal raadsleden van GroenLinks bijgewoond werd. Op de agenda stonden onder andere het Kulturhus en de rondweg fase 1.  Wat verbaasde was dat in de planning van de rondweg fase 1 nog steeds gesproken wordt over een weg van maar liefst 7 meter breed. Ter vergelijking, dit is breder dan de N206 nu is. Bij de vaststelling van het voorlopig ontwerp in 2009 heeft GroenLinks al aangegeven dat de breedte van de weg aangepast dient te worden. Ook is destijds aandacht gevraagd voor een landschappelijke  inpassing. Verder is GroenLinks van mening dat zonder  fase 2, de rondweg fase 1 weinig tot niets oplost. Na de vaststelling van het voorlopig ontwerp door de raad is er wel het e.e.a. in de wereld veranderd, zo ook in Leidschendam-Voorburg. Plannen die toentertijd  als reëel werden ervaren worden in onze huidige economische situatie anders bezien. GroenLinks vraagt zich daarom af of zonder een levensvatbaar tuinbouwgebied en zonder fase 2 de rondweg, fase 1 er überhaupt zou moeten komen.

Ook de voortgang van de bouwplannen van het Kulturhus bracht op de adviesavond de nodige reacties teweeg. GroenLinks heeft goed geluisterd naar hetgeen hierover naar voren werd gebracht. Er was veel input van de Stompwijkers,  waar wij erg blij mee zijn en die wij ook zeker mee zullen nemen naar de raad.

Carla Wijnhoven-Kleihorst

Raadslid GroenLinks

 

Betaald op wereldreis,

dat willen Eva en Laura Oliehoek wel

Ze willen op pad als goede doelen ambassadeurs voor de Nationale Postcode Loterij. Ze gaan een half jaar op weg en bezoeken diverse plaatsen waar goede doelen ondersteund worden door de Poscode loterij. Deze steun wordt wereldwijd gegeven. Tijdens deze reis doen ze dan verslag van hun belevenissen. De verslaglegging vindt plaats door het maken van verslagen, foto’s en filmpjes en via een weblog kun je en volgen.

Voordat het zover is hebben ze uw steun nodig, omdat ook hier meeste stemmen gelden. Stem en geniet straks mee van hun ervaringen als echte wereldburgers.

http://www.internationaalambassadeur.nl/EvaenLaura

Eva en Laura Oliehoek 

Voor mensen die van dieren houden

Lieve mensen, die van dieren houden en vooral veehouders en hobbylandbouw huisdierhouders en ook paardenhouders!

Dit jaar is het 10 jaar geleden, dat de vreselijke, en ik durf het bijna niet uit te spreken, mond- en klauwzeer uitbraak was. Misschien een moment om bij stil te staan en vooral strijdbaar te zijn en blijven tegen het massaal doden van dieren bij een dergelijke dierziekte uitbraak!! Je zult je beste dieren maar eens verliezen; generaties lange foklijnen……….

Nog zijn er mensen, die deze tragedie niet te boven zijn gekomen. Houdt daarom hygiëne en de quarantaine maatregelen in ere en blijf strijden in Nederland en in Brussel voor een diervriendelijk gezondheidsbeleid!

Let op: zelfs paardenziektes zijn in aantocht!

Groetjes, Marjolein Steenstra

 

Voebal kwijt

Wie heeft een voetbal gevonden?

Pim Switzar is heel verdrietig want hij is z’n witte voetbal met blauwe vlekken kwijt. De bal is door hem zelf in de sloot langs de Dr. van Noortstraat geschopt, maar was daarna onvindbaar.

Wie heeft hem gevonden?

Graag een belletje naar 071-5410891 dan komt hij hem meteen halen!

Srednaag-ed

Srednaag—ed = Geen Gaanders!! Beste Gaandrianen,Bij deze willen wij benadrukken dat wij van Srednaag-Ed niet behoren tot de carnavalsvereniging de Gaanders. Wij hebben uiteraard wel dezelfde passie, te weten carnaval. Ook hebben wij een aantal ex Gaanders in de gelederen met de nodige Raad & Opper ervaring. Maar daar houden de overeenkomsten wel op.Dus onze wekelijkse acties in de Dorpsketting zijn op eigen initiatief. Deze week strip nummer 3 in de Dorpsketting. De strips 1&2 werden louter positief ontvangen, onze tekenaar Geraldinho had er eigenlijk 2 klaar voor de editie van deze week. Maar een scannerstoring zorgde ervoor dat wij deze week maar 1x mogen genieten van zijn tekenkunsten.Volgende week meer over de activiteiten en plannen van Srednaag –Ed tijdens onze reis naar RIO. Tot zaterdag in Het Blesse Paard??Faala x3

Pr Commissie Srednaag-ed volg ons ook via twitter: @srednaaged

Gaanders schieten te hulp

Gaanders schieten te hulp bij restauratie van de kerk

Op speciaal verzoek van Prins Wim III en Page Magret zijn de Gaanders afgelopen zaterdag actief geweest in het restauratieproject aan de kerk. De prins met de raad van elf en een aantal bestuursleden van de carnavalsvereniging waren op zaterdagmiddag aanwezig om hun bijdrage te leveren. Met een groep van 15 personen, met ondersteuning voor de facilitaire zaken, konden vele zaken worden aangepakt. Om 12.30 uur werden de Gaanders welkom geheten door Rinus Odijk als lid van het kerkbestuur. De coördinator van alle restauratiewerken door vrijwilligers heeft een aantal zaken geselecteerd voor de Carnavaleske manschappen. Zij werden ingezet voor het in de was zetten van de banken en de biechtstoelen, het verwijderen van latex van de muren om daarmee het vuil te verwijderen en het schoonmaken, zuigen en vegen van alle bouwstof.

Verder waren er nog een aantal sterke kerels die hielpen met het op zijn plaats zetten van de kap van de oorspronkelijke doopvont. Iedereen was enthousiast aan het werk en het werd extra gezellig toen de dames riepen voor de koffie, dan is het ook voor een aantal rookpauze. Velen keken hun ogen uit, ze waren  bijna zonder uitzondering nog niet in het kerkgebouw geweest tijdens de restauratie. Door enige Gaanders werd gesproken over monnikenwerk, gezien het aantal uren welke nodig zijn voor al het werk en het geduld bij bepaalde werkzaamheden.

Na de koffie werden de banken en de biechtstoelen ingepakt met plastic om deze te beschermen tegen het stof. De muren bij de ingang werden schoon opgeleverd. En er werden nog vele zaken opgeruimd en buiten gezet. Nog even is er gelegenheid om in de toren te kijken en dan is de middag voorbij.

Als kerkbestuur zijn wij trots op het resultaat. Het is een welkome bijdrage aan ons restauratieproject. Prins Wim III is de eerste prins die na de invoering van de carnavalsmis dit niet in Stompwijk kan vieren vanwege het voorduren van de restauratie. Kortom prins Wim III en page Magret worden de restauratieprins en page. Want laten we eerlijk zijn dit is toch een geweldig alternatief om  met de carnaval in de Stompwijkse kerk H. Laurentius te zijn. Natuurlijk werd de middag goed afgesloten met een gezellig samenzijn met het nodige voor de inwendige mens. Dit alles verzorgd door de dames.

Namens het kerkbestuur heel hartelijk dank voor jullie inzet en bijdrage. Veel succes met het verdere carnavalsseizoen en op weg naar Rio.

Op Hoop van Zegen

Zondag 6 februari kunt u in Emmaus genieten van een Stompwijks koor!

Het zanggezelschap Op Hoop van Zegen, bestaande uit twee accordeonisten, 5 zangeressen en 4 zangers.

Het idee om een zanggezelschap te beginnen ontstond in 2008. Uiteindelijk is het zanggezelschap in april 2010 opgericht en draagt sindsdien de naam Zanggezelschap Op Hoop van Zegen. Het repertoire bestaat uit volksliedjes, waarin de Amsterdamse, maar ook de Rotterdamse volksliedjes een belangrijke plaats innemen.

Het koor repeteert elke dinsdagavond in het studiootje van Aad Paardekoper (muzikale leider), aan de Stompwijkseweg.

Hun doel is om veel plezier aan het zingen te beleven en om optredens te gaan verzorgen. En hun eerste optreden was op 30 mei 2010 in Café de Gouden Leeuw in Stompwijk. Dit was een geweldig succes.

De Stompwiijkers die in het koor zitten zijn: Aad Paardekoper en zijn vrouw Jeanne, Nel Klein en Aad Hogervorst.

Entree voor niet- bewoners 2,- incl. consumptie

Emmaus, Bennebroekweg 1 , Zoeterwoude dorp. (Tel. 071 5809203)