Categoriearchief: ingezonden

Nieuwe kruising Oude Middenweg Kostverlorenweg

nieuwe kruisingNieuwe kruising Oude Middenweg-Kostverlorenweg Leidschendam

De gemeente Leidschendam-Voorburg pakt vanaf maandag 5 maart de kruising aan van de Oude Middenweg met de Kostverlorenweg in Leidschendam. Nu heeft het verkeer op de Kostverlorenweg nog voorrang op de Oude Middenweg, de toegangsweg van de Haagse wijk Leidschenveen. Die situatie wijzigt. De huidige haakse aansluiting van de Oude Middenweg op de Kostverlorenweg wordt een vloeiende bocht richting Leidschendam-Zuid. In de nieuwe situatie moet verkeer op de Kostverlorenweg uit de richting Zoetermeer hier voorrang verlenen.  Bij de aansluiting met de Oude Middenweg komen oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers op een plateau. Gebruikers van deze oversteekplaatsen hebben ook voorrang op verkeer van de Kostverlorenweg. De werkzaamheden nemen ongeveer vijf weken in beslag. Aannemer van het werk is de firma Mouwrik Waardenburg.

Oponthoud wegverkeer

Tijdens de uitvoering van het werk blijft de kruising toegankelijk. Het verkeer moet rekening houden met oponthoud; tijdelijke verkeerslichten leiden het verkeer over een rijstrook.

Volledige afsluiting

In de avond en nacht van donderdag 29 op vrijdag 30 maart zijn de kruisingen Oude Middenweg-Kostverlorenweg en De Tol–Kostverlorenweg–Stompwijkseweg volledig afgesloten. Tijdens de afsluiting worden beide kruisingen en het tussenliggende weggedeelte geasfalteerd. De omleidingroutes voor het verkeer zijn met borden aangegeven.

Geen zwaar verkeer Stompwijkseweg

Door de nachtelijke afsluiting kan zwaar verkeer van 29 maart 18.00 uur tot 30 maart 06.00 uur de Stompwijkseweg tussen Leidschendam en het hoogteportaal bij huisnummer 56 niet bereiken. De bedrijven aan dit deel van de Stompwijkseweg zijn geïnformeerd, zodat zij hiermee rekening kunnen houden.

 

Bericht Woej busje

woejbusjeBericht woej busje

Donderdag 8 maart vertrekt er weer een Woej busje naar Leidsenhage, vertrek om 10.00 uur vanaf de Meerlaanbushalte tegenover de Coop. Om 13.00 uur gaat hij weer terug naar Stompwijk. Er kunnen 8 personen mee.

                                                                             Coby v.d. Geest, tel. 5801561

 

Ouderen-Jongeren Carnaval

Nel en Jaap-Verburg-55 jaar getrouwd.

Afgelopen dinsdag waren de ouderen-jongeren aan de beurt om in de Bles carnaval te vieren. Na de gebruikelijke koffie met appeltaart, kon het feest beginnen. Eerst werd er een Prins (Otto Havik) en een Page (Cisca van Boheemen) gekozen. Zij openden het feest met de polonaise. Daarna werden de nodige mensen geëerd. Alle 80-85-90 ers—of nog ouder werden van een medaille voorzien. Daar onder was ook een echtpaar, n.l. Nel en Jaap Verburg. Zij waren afgelopen week 55 jaar getrouwd.

Na al deze plichtplegingen werden er lootjes verkocht en onder het genot van een drankje en een hapje kon de loterij beginnen. Dat gaf wel eens aanleiding tot vergissingen daar er dubbele loten waren verkocht. Maar iedereen kwam toch aan zijn trekken, al werd er wel eens onderling van prijzen geruild. (onderbroeken-planten enz.)

Na het optreden van de Prins-Page-Opper-Prinsenkoor en de Dansmariekes werd de middag afgesloten met een polonaise. Hiermee wil ik Carnavalsvereniging De Gaanders bedanken voor de heel gezellige middag.

groetjes Ria van Dijk

Wijuk en Wouden

Wijk & Wouden nodigt u uit voor:

 Vroege Voorjaars Vogeltocht

Dwars door de Achthovener Polder, ten noorden van de Oude Rijn, loopt één van de boerenlandpaden van Wijk en Wouden. Ieder jaar zijn deze paden vanaf 15 maart t/m 15 juni gesloten wegens broedseizoen. Nog net voor sluiten wandelen we een deel van dit pad onder leiding van fervent vogelaar en IVN gids Jan Kuijt de polder in op zoek naar vroege voorjaars vogels.

We verzamelen op de boerderij van familie Valk, halverwege de wandeling laten we het Boerenlandpad links liggen en lopen we door de Hondsdijkse Polder terug naar Boerderij ‘Valk’ waar Arjan Roest werkzaam op de boerderij uitleg geeft over het reilen en zeilen op de boerderij.

Waar en wanneer?

Datum: Zaterdag 10 maart 2012

Tijd: 13.00 uur tot ± 16.00 uur

Start- en eindpunt: Boerderij Valk, Achthovenerweg 41A, 2351 AX Leiderdorp

Let op! Deze wandeling is 5 tot 6 kilometer, door het weiland, over hekken en loopplanken.

Aanmelden verplicht en vol = vol!

Aanmelden bij voorkeur via email: wvdgeest@gmail.com of telefonisch 071-5802010

Kosten

Voor leden van de VANL Wijk en Wouden is deelname gratis. Voor niet-leden vragen wij een bijdrage van € 3,- per persoon. Als u zich deze middag aanmeldt als burgerlid van Wijk en Wouden (15 euro per jaar), dan is de deelname eveneens gratis.

Beste klanten

mandjeBeste klanten:

willen jullie a.u.b de blauwe Coop mandjes terug brengen naar de supermarkt? Van de 250 mandjes hebben wij er nog 9 in ons bezit.
Dus als u nog een mandje heeft staan breng hem dan even terug!

Bij voorbaat  hartelijk dank, Jos de Graaf

 

Mag ik me ff voorstellen

Mag ik me ff voorstellen?

Wie ben ik? Ik ben Martin Bakker. Ik ben actief lid van Stompwijk’92, zowel sportief als bestuurlijk en woon aan het Hoefblad. Waarom toneel?

Nou het was met de paardendagen 2011 toen Jacqueline de Groot mij polste om mee te doen met het toneel. Ik dacht ojee dat lukt nooit…..maar vroeger speelde ik ook al toneel met de carnaval van de sportclub. Toen vond ik het erg leuk, dus waarom niet. Nu zijn we een aantal maanden verder, en ik moet zeggen ik heb er totaal geen spijt van. Ik heb een hoop geleerd en leer nog steeds……..Mijn rol, tja, die is niet groot, maar heel hilarisch….

Dus zou ik zeggen: kom op 23, 24 of 25 maart 2012 naar de Bles.

Het is bijna al zover! Reserveer dus tijdig in uw agenda de datum van uw keuze.

 

De aanvangstijden:      Vrijdag 23 maart               ‘s middags                  13.30 uur

                                    Vrijdag 23 maart                ‘s avonds                    20.00 uur

                                    Zaterdag 24 maart            ‘s avonds                     20.00 uur

                                    Zondag 25 maart              ‘s middags                   13.30 uur

Let u ook op de advertentie van het Blesse Paard en maak uw toneelbezoek compleet met een diner vooraf of erna.

 

 

Verslag MKB-LV Stompwijk

Verslag MKB-LV Stompwijk

Bijeenkomst woensdag 22 februari

Woensdag 22 februari vond de eerste ledenbijeenkomst van dit jaar van MKB-LV Stompwijk plaats. Daar werden diverse belangrijke onderwerpen besproken. 

Bestemmingsplan Landelijk gebied:

Bestemmingplan is op 7 februari 2012 aangenomen en geeft ondernemers en bewoners in het landelijk gebied duidelijkheid en houvast, wat na 40 jaar ook wel nodig was. Er zijn veel zienswijzen ingediend en er is zwaar gediscussieerd in de gemeenteraad over en met betrokkenen. Ook wij als MKB hebben onze stem laten horen. Veel zienswijzen zijn ingewilligd en er is een aantal bij dat valt onder het overgangsrecht. Helaas zijn nog niet alle zaken duidelijk. De gemeente heeft toegezegd dat deze per geval worden bekeken en aan de hand van maatwerk zullen worden opgelost.       

Stompwijkseweg:

Naar aanleiding van de ledenbijeenkomst op 8 december 2011 hebben op 9 februari 2012 afgevaardigden van LTO, Adviesraad, Rijnland en MKB-LV Stompwijk om de tafel gezeten met de gemeente. Tijdens deze vergadering hebben de organisaties hun input kunnen geven m.b.t. de problemen op de Stompwijkseweg en het geplaatste portaal. Volgens Rijnland is de dijk stabiel en veilig, alleen niet hoog genoeg. Daar veel ankers, waarmee de weg op zijn plaats gehouden wordt, afgebroken zijn, verzakt de weg en de beschoeiing.

Naar aanleiding van het gesprek van 9 februari is er een klankbordgroep gevormd waarin de verschillende organisaties vertegenwoordigd zijn. Deze klankbordgroep kijkt naar oplossingen voor korte en lange termijn en de ‘Stompwijkse wijze van werken’ wordt hiermee voortgezet. Voor verdere informatie verwijzen wij jullie naar het gepubliceerde persbericht van de gemeente.

Dinsdag 6 maart zal in de commissievergadering Openbaar Gebied de Stompwijkseweg besproken worden. Tijdens deze vergadering zal CDA-raadslid, Hetty van Enk, het college aanspreken op de huidige situatie en hierover kritische vragen stellen. Deze vergadering is openbaar en voor iedereen toegankelijk. Hier kunt/moet ook u uw stem laten horen en kunt u inspreken, dit moet u van te voren wel melden bij de griffie. Niet alleen de ondernemers maar ook de bewoners van het dorp kunnen tijdens deze vergadering aangeven wat de gevolgen zijn van het geplaatste portaal. Want ook de bewoners aan de Dr.v.Noortstraat hebben last van het extra verkeer wat nu door het dorp moet, tevens vertoont ook de weg in het dorp zwakke plekken.

MKB LV zal deze gelegenheid zeker aangrijpen, maar laat uw stem ook horen. Kom allemaal 6 maart! Aanvang raadsvergadering 19.30 uur, locatie Swaensteijn, Herenstraat, Voorburg.

Twee bedrijfspresentaties:

Jolanda van Boheemen van Administratiekantoor van Boheemen BV heeft ons een kijkje in haar ‘keuken’ gegeven. Tevens heeft zij ons meegenomen in de nieuwe manier van boekhouden; YOB een webbased boekhoudprogramma welke het boekhouden nog leuker, makkelijker, overzichtelijker en sneller maakt. Indien u daar meer vragen over heeft kunt u altijd contact opnemen op telefoonnummer  071 5804847.   

Desiree Luiten, van Party Herberg het Blesse Paard, heeft ons letterlijk in haar keuken laten kijken, en wel de nieuwe keuken! Al enige tijd is een heel team van o.a. Stompwijkse ondernemers druk aan de gang om het Blesse Paard geschikt te maken voor de toekomst. De wens om ook a la carte te kunnen aanbieden zal per september in vervulling gaan. Heeft u vragen of wilt u alvast reserveren? Bel dan 071-5801590.

Communicatie:

Middels de site Stompwijk.nl maar ook via de nieuwsbrief van MKB-LV kunt u als lid van MKB een stukje laten plaatsen waarin u uw bedrijf presenteert. Heeft u hierin interesse neem dan even contact met ons op!

Wij willen alle aanwezige leden bedanken voor hun komst.

Namens MKB-LV Stompwijk

Lennert, Jeroen, Wim, Jacqueline, Desiree en Ursula