Categoriearchief: ingezonden

Sponsoractie Filmgroep Stompwijk komt op stoom

Sinds drie á vier weken loopt de Sponsoractie Filmgroep Stompwijk. Het gaat om een financiële bijdrage aan de nieuwe film over het buitengebied van Stompwijk, die medio dit jaar wordt afgerond. Frans Oliehoek is er druk mee bezig. In totaal zijn bijna negentig plaatselijke bedrijven benaderd. De eerste reacties zijn zeer hoopvol: al zeven bedrijven hebben intussen hun bijdrage aan de stichting overgemaakt.

 Leo van den Brink, lid van de Filmgroep, heeft bij alle (ons bekende) bedrijven een brief bezorgd. Daarin staat alles over de mogelijke sponsoring en wat daar voor het deelnemende bedrijf en ondernemer tegenover staat. Het kan zijn dat een bedrijf over het hoofd is gezien. Aarzel dan niet en bel even met Leo (06 1205 0932) of stuur een Email (l.vdbrink@ziggo.nl). Hij zal de informatie dan alsnog bezorgen. Uiteraard kunnen ook andere belangstellende bedrijven, die elders gevestigd zijn en binding hebben met het dorp, aan deze actie mee doen. Ze kunnen zich via dezelfde route als ‘belangstellend’ aanmelden.

 De lijst van deelnemende bedrijven zal de komende vier tot zes weken naar wij hopen flink gaan groeien. We zullen u de komende weken op de hoogte houden van de stand van zaken. Het is de bedoeling om deze actie eind februari/begin maart af te ronden. Als er particulieren zijn die de film een financieel steuntje in de rug willen geven – we kunnen ons amper voorstellen dat die er niet zijn – dan kunt u ook contact opnemen met een van ondergetekenden of een van de andere leden van de Filmgroep (Frans Oliehoek en Sjaak Jansen).

 Te samen met twee of drie grote sponsors en een grote groep bedrijven, die op deze actie inhaakt, hopen we de financiering van de film rond te hebben. We zijn er van overtuigd dat het gaat lukken. Over twee weken kunt u een nieuwe tussenstand van ons verwachten.

 Lijst van bedrijven die meedoen (stand 9 februari 2011):  

Scheria versdienst, Lexmond Trading, Studio Oase (Loes de Haas), Notariskantoor De la Haije, Groene Hart Logies (Fam. Van Boheemen), Tini Lansbergen massages en administratiekantoor Van Boheemen.

 

Leo v. d. Brink en Jack Luiten

 

CDA trakteert Stompwijkse ouderensoos op verse oliebollen

Op dinsdag 28 december trakteerden leden van het CDA oliebollen tijdens de ouderensoos. “De oliebollen vielen erg in de smaak”, aldus gemeenteraadslid Yvonne van Boheemen. Het uitdelen van oliebollen aan de KBO soosleden in Stompwijk maakt deel uit van de inmiddels traditionele CDA oliebollenactie in een zevental verzorgingstehuizen binnen onze gemeente.  Tijdens het uitdelen vroeg gemeenteraadslid Yvonne van Boheemen de aandacht voor de aankomende bezuinigingen binnen de gemeente, waarbij lastige keuzes moeten worden gemaakt. Yvonne riep aanwezigen op om in contact te blijven met de gemeente politiek zodat het CDA op de hoogte blijft van de mogelijke knelpunten. Daarnaast werd er kort stilgestaan bij de komende verkiezingen van Provinciale Statenverkiezingen op 2 maart. Dit worden belangrijke verkiezingen omdat de leden van de Provinciale Staten de Eerste Kamer kiest. Voor het huidige minderheidskabinet is het belangrijk dat zij voldoende steun krijgt uit de Eerste Kamer om voorstellen door te voeren die nodig zijn.

Namens het CDA, Yvonne van Boheemen

 

Dader of getuige gezocht

Allereerst willen wij U allen een heel goed 2011 toewensen. Zelf dachten we ook goed het nieuwe jaar in te gaan. Maar helaas veranderde dat, na het parkeren van onze auto op het kerkplein.

Op 1 januari (zaterdag), parkeerde ik onze crème kleurige Volkswagen bestelbus om 19.20 uur op het kerkplein. Bij terugkomst bij onze auto, om 21.50 uur, constateerden wij dat er iemand tegen onze auto was aangereden. Er lag een stuk van de achterbumper op de grond en een reflector lag daarnaast. Daar moet dus weer een nieuwe bumper op. Nou zou je denken, er zit wel een briefje onder de ruitenwisser van de dader. Jammer maar helaas, geen briefje. Misschien is de dader wel zo geschrokken, en dacht niks zeggen, gauw naar huis. Maar ik hoop dat hij/zij zich toch nog bedenkt en zich toch nog bij ons meldt, zodat we het kunnen regelen met de verzekering. Misschien heeft iemand het wel zien gebeuren en wist niet van wie deze auto was.

Wij zouden U vriendelijk willen vragen, heeft U iets gezien, of heeft U spijt van het maken van de schade? Meldt dat even aan ons. Wij kunnen dan een oplossing zoeken zodat het nieuwe jaar toch nog goed kan beginnen. Ons telefoonnummer 06-23251889

Jack en Linda Overdevest

 

Vriendelijk verzoek:

 Wil degene, die met een hond in het weiland gelopen heeft aan het Oosteinde, naast de familie Blauw en die ook nog een grote hoop hondenstront achtergelaten heeft, dit NIET meer doen a.u.b. Honden horen niet in het weiland te lopen en bovendien gaan honden vaak niet samen met schapen. Er lopen een paar oude bejaarde schapen tussen die niet mogen rennen vanwege hun gewrichten.

Bedankt!                                      

groeten van Marjolein Steenstra

 

Kerstviering K.B.O.

 

Dinsdag 21 december begonnen we enigszins verlaat (wegens het slechte weer, zat Mevr. Hoogervorst vast in de file) aan een mooie viering in het Dorpshuis. Deze werd opgeluisterd door het parochie koor. Na de viering togen we naar Het Blesse Paard. Sjaak vroeg aan de autobezitters, wat mensen mee te nemen. We zitten al vroeg in de winter, de weg was moeilijk te lopen. Met dank aan deze chauffeurs. Na een lekker kopje koffie met gebak, werden we welkom geheten door de voorzitter. Daarna was het tijd voor een borreltje om de eetlust op te wekken. Wat zoutjes en nootjes erbij, we vermaakten ons prima! Veel gepraat of we elkaar jaren niet gezien hadden. Na verloop van tijd gingen we aan tafel. Een ieder zocht een plekje aan één van de mooi gedekte tafels. Mevr. Hoogervorst ging ons voor in het gebed.

Inmiddels was ook het muziekgezelschap van Aad Paardekoper binnen gekomen. Hij verzorgde de middag met rustige achtergrondmuziek. Tussen de gangen door werden er nog verschillende kerstgedachten voorgedragen. Het bestuur had een overheerlijk diner samen gesteld waar we enorm van hebben genoten. Maar aan alles komt een einde. De koffie kwam in zicht vergezeld van een lekker likeurtje. Na de sluiting door de voorzitter en het bekende gezegde van Jan van de Bos …………(ik heb gezegd en dank U wel) togen we weer huiswaarts. Met dank aan het bestuur, voor deze gezellige dag.

Ik wens iedereen  een gezond 2011

Groetjes Ria van Dijk (die van de Akkermunt)

 

Fool Speed Ahead

Steun Serious Request en Fool Speed Ahead

Van 18 t/m 24 december is er weer Serious Request op 3FM en daarbij hebben ze de actie “demo van de dag”. Hierbij wordt de demo die aan het eind van de dag het meeste geld heeft opgehaald die avond gedraaid op 3FM. Fool Speed Ahead heeft dit jaar ook een demo ingezonden en wil Stompwijk oproepen om de actie te steunen (en natuurlijk ook deze stompwijkse band een beetje) door te doneren op de demo van Fool Speed Ahead.Doneren kan via de volgende link:http://3fm.komzelfinactie.nl/Pages/Demo/View.aspx?actionName=that-something-is-youen in de donatiebus die in de loop van deze week bij de kassa van de COOP komt te staan. Dus Stompwijk kom op en steun deze actie.Alvast bedankt namens Serious Request,

Fool speed ahead

Belangrijke informatie over vergoeding Fysiotherapie 2011

 

Zoals u wellicht bekend is gaan er met ingang van 1 januari 2011, in de vergoedingen fysiotherapie, wederom veranderingen optreden.

Fysiotherapeutische behandelingen worden over het algemeen alleen nog via uw aanvullende verzekering vergoed. Indien u een indicatie heeft voor langdurige fysiotherapie (zoals bijvoorbeeld na een operatie, botbreuk of bij ernstige neurologische aandoeningen) zullen met ingang van 1 januari 2011 niet de eerste 9 maar de eerste 12 behandelingen of vanuit uw aanvullende verzekering of door uzelf betaald moeten worden. Na deze 12 behandelingen worden de vervolgbehandelingen via uw basisverzekering betaald. Verder veranderen de voorwaarden voor de vergoeding fysiotherapie qua aantallen of qua maximaal bedrag van de diverse aanvullende polissen. U zult inmiddels door uw verzekering van de gewijzigde polisvoorwaarden op de hoogte zijn gebracht. Wij attenderen u erop, de voorwaarden van uw aanvullende verzekering goed door te lezen, zodat u er straks van op de hoogte bent of de fysiotherapeutische behandeling in 2011 door uw aanvullende verzekering vergoed wordt. Behandelingen die niet door uw aanvullende verzekering vergoed worden, dienen door uzelf betaald te worden.

Uw fysiotherapeut kan, zodra er meer informatie beschikbaar is, u hierover nader  informeren. Ook kunt u zelf de wijze waarop de diverse zorgverzekeraars de fysiotherapie in de aanvullende verzekering per 01-01-2011 gaan vergoeden, vinden op: www.fysiotherapie.nl of www.kiesbeter.nl

Wij maken u er tevens op attent dat, indien u uw verzekeringsmaatschappij of alleen uw aanvullende pakket wenst te wijzigen, u hiervoor tot 31-12-2010 de tijd heeft.

Nogmaals wijzen wij u erop, dat u sinds 2006 rechtstreeks naar de fysiotherapeut kunt gaan, zonder verwijzing van uw huisarts. Deze blijft echter wel de centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg en wordt dan ook geïnformeerd over uw behandeling (tenzij u dat niet wenst).

Magda Janson en Hugo Falet van: Fysiotherapeutisch Centrum “Palenstein”.

Van Santhorststraat 1 te Stompwijk tel: 070-7543636 (dinsdag en donderdag

8.00-12.00 uur) op andere dagen en tijden zijn wij bereikbaar op: 079-3314293

 

Nieuws van het peuterparadijs

Peuterparadijs wordt halve dagopvang en peuterspeelzaal

Vanaf 1 januari  2011 biedt peuterspeelzaal Peuterparadijs naast de gewone peuterspeelzaal uren van 8.45 uur tot 11.45 uur ook halve dagopvang van 8.00 uur tot 13.00 uur. Ouders die kiezen voor deze halve dagopvang uren kunnen,  wanneer zij allebei werken,  gebruik gaan maken van de kinderopvangtoeslag van de belastingdienst.  In het Peuterparadijs werken we momenteel met de methode Puk & Ko. Deze methode stimuleert op een speelse wijze de taalontwikkeling van het jonge kind. Deze methode biedt ook veel ideeën voor creatieve activiteiten. Daarnaast vinden we het belangrijk om de kinderen activiteiten aan te bieden die hun fantasie prikkelen, lezen we veel voor en is er een prettige buitenruimte met veel speelmateriaal voor de kinderen. Om 11.45 uur worden de kinderen opgehaald die de peuterspeelzaaluren afnemen. De kinderen van de halve dagopvang eten gezellig met elkaar en deze kinderen bieden we activiteiten tot zij om 13.00 uur kunnen worden opgehaald.

Met de start van deze halve dag opvang is de komst van een echt kinderdag- verblijf in Stompwijk weer een stukje dichterbij gekomen.  We hebben nog enkele plekken vrij op alle dagen op de peuteropvang peuterparadijs.  Bij vragen of aanmelden neemt u dan contact op met SKZ 071-5808010

 

Thierry Schmitter

thierry Thierry Schmitter genomineerd voor gehandicapte sporter van het jaar 2010

Super leuk, toch om genomineerd te worden?

Alleen dit jaar vind ik het veel minder spannend dan vorig jaar, toen ik ook genomineerd werd. Nu vraag ik mij af waarom, terwijl een andere sporter het super leuk zou vinden. Ik denk dat het voornamelijk komt omdat ik het winnen (of verliezen) van zo een prijs niet echt in de hand heb. Hoe kies je een winnaar tussen een Wereldkampioen in een Olympisch klasse en een Volvo Ocean Race zeiler of een transat solo zeiler die met een geïmproviseerde tuigage nog net binnen de tijden de finish haalt. Als “extreem” sporter in hart en nieren, nu ik mijn rondjes draai op ruikafstand van havens. Ik ben ervan overtuigd dat een solo off-shore wedstrijd zoals de Route du Rhum of de Vendée Globe veel meer van je lichaam en geest vragen dan een potje varen op een Olympisch baan. Maar gelukkig vragen deze totaal verschillende disciplines ook totaal verschillende menselijke eigenschappen. Het is gewoon niet te vergelijken! Maar dit soort prijzen verplicht ons om het te vergelijken en geven een vals beeld van het zeilsport.

Lees verder Thierry Schmitter

Ouderenvervoer Leidsenhage

 Even een berichtje over ouderenvervoer naar Leidsenhage

 Op de eerste donderdag van de maand rijdt er een busje Woej naar Leidsenhage. Om 10 uur vertrekt er een busje van Woej van de oude bushalte  aan de Meerlaan en om 1 uur gaat het busje vanuit Leidsenhage terug naar Stompwijk. Er kunnen 8 personen mee. De eerste donderdag is op 6 januari. Dit is afgesproken met Woej tijdens de koffieochtend op de vrijdag in het Dorpshuis.

                                 Inlichtingen bij Coby vd Geest Tel. 0715801561