Categoriearchief: ingezonden

scootmobieltocht

Diversen 2011-09-04 311 

Scootmobieltocht Rode Kruis blijvend succes

Leidschendam – De door de afdeling Leidschendam (incl. Zoeterwoude-Dorp) van het Nederlandse Rode Kruis sinds 2007 georganiseerde scootmobieltochten blijken nog steeds in een behoefte te voorzien.

Op vrijdag 2 september was het dan zover, een herhaling van de eerste scootmobieltocht die in  2007 werd gehouden in het kader van de viering van het 140 jarig bestaan van het Nederlandse Rode Kruis. Werd de tocht naar Vlietlanden toen geteisterd door enorme regenval, dit keer liet het weer zich van z’n beste kant zien. Vanaf het NRK gebouw aan de Veurse Achterweg ging de stoet van 22 scootmobielers door ’t  Lien en de Rietvink langs de Petrus en Paulus kerk over de Sluis, door de Venestraat richting Leidschendammerhout en Vogelplas. Van daaruit naar de Vlietlanden waar de Vliet weer werd overgestoken.

Bij het Rode Kruis gebouw van de afdeling Voorschoten kon men onder het genot van een kopje koffie/thee met koek even op verhaal komen alvorens de tocht te vervolgen. Via Voorschoten en het nieuwe snelfietspad ging de tocht verder om uiteindelijk weer te eindigen bij het NRK gebouw in Leidschendam.

Al met al weer een schitterende tocht met medewerking van wethouder Rensen die bij de start aanwezig was, Hartingbank voor de technische ondersteuning, collega vrijwilligers van de afdeling Voorschoten en natuurlijk de eigen vrijwilligers voor de organisatie en begeleiding.

Op Midvliet TV is een reportage te zien die een goede impressie geeft van de gezellige drukte bij de start, inclusief de toespraak van wethouder Rensen, en het eerste deel van de tocht. Geïnteresseerd  in werk en activiteiten van het Rode kruis? Bel gerust 070-3278260 of mail naar fteunissen@hetnet.nl

Bedankje

 

Langs deze weg willen wij het personeel  van Emmaus

bedanken voor de liefdevolle verzorging van onze moeder

                                                      Grarda Knijnenburg—van der Lubbe
 
                                                                                 Kinderen

Aan alle klaverjassers van Stompwijk

Aan alle klaverjassers van Stompwijk

Klaver ’86  organiseert in de maand september 4 maal  klaverjassen t.w. op

Dinsdag                6 september

Woensdag          14 september

Dinsdag              20 en 27 september

 Plaats:               Café De Gouden Leeuw

Aanvang:            20.00 uur

Zaal open vanaf  19.30 uur. U krijgt gratis een heerlijk kopje koffie.

Inschrijving is € 2.00 per persoon. Het is geen koppelkaarten. Een leuke gelegenheid om nieuwe mensen te laten kennismaken met onze club.

We kunnen 8 tafels plaatsen en natuurlijk vol is vol, kom op tijd!

Bestuur Klaver ’86

 

Stompwijks Erfgoed Het Blesse Paard

In Stompwijk, op de hoek van de Meerlaan en de Doctor van Noortstraat, bevindt zich Party Herberg Het Blesse Paard. Dit grote gebouw, met complexe plattegrond, bestaat al sinds 1685. Door de eeuwen heen heeft het pand steeds een horecafunctie vervuld. De boerenwoning, annex uitspanning, droeg vanaf de bouw de naam ‘De Jonge Prins’, zo genoemd naar stadhouder-koning Willem III.

In 1687 was Dirck Dircksz van Roon, ambachtsbewaarder van de Banne van Stompwijk, eigenaar van de herberg De Jonge Prins. Zijn erfgenamen deden het bezit in 1727 over aan Jacobs de Hoogh. De herberg was toen verlaten en volkomen verwaarloosd. De omschrijving luidde: ‘een hegte stercke en neringrijke herberge met een groote stallinge, schuyr, barg item een kolff ende kaatsbaan met een stukje land daaragter aan, staande ende geleegen int Oostende van Stompwijk aan den hoek van de Meerlaan, genaamt De Jonge Prins, belent ten westen de Meerlaan, ten zuyden de Dobbens, ten oosten Ary Jacobsz Groenewegen ende ten noorden de Stompwijkseweg.’ De koopsom bedroeg F. 6.400,-. In 1764 werd De Jonge Prins, na het overlijden van De Hoogh, aan Frederik Groenewegen verkocht, met nog een koestal voor 25 koeien, twee hooibergen en twee karnmolens. Zijn zoon Jan stond sinds 1 mei 1792 als ‘logementhouder’ te boek. Na de vlucht van Willem V naar Engeland in 1795 en de machtsovername door de patriotten, mocht de oude naam niet gehandhaafd worden. Alles wat naar Oranje verwees werd verboden. De door Jan gekozen nieuwe naam kon geen enkele partij aanstoot geven: ‘Het Blesse Paard’. Het duurde echter lang voordat deze naam ingeburgerd raakte.

Nadat de herberg 51 jaar in eigendom is geweest van de familie Groenewegen, ging het bezit in 1815 over naar Lambertus Mons, wiens weduwe het in 1829 weer verkocht aan Willem van Santen. In 1860 werd de Stompwijkse watermolenaar en veerman Jacobus van Rijn de nieuwe eigenaar. De familie Van Rijn bleef hier actief tot 1901. Vervolgens dreef Petronella van der Voort twee jaar lang het gerenommeerde etablissement, doch vanaf 1903 nam haar zwager Jan Al, de zaak waar. Ook hij bleef niet lang, want in 1911 vertrok hij naar het voormalige café ‘Het Wapen van Veur’ aan de Damlaan. Het Blesse Paard werd verkocht aan Wouterus Johannes van Esveld. In 1923 erfde zijn weduwe Elisabeth Maria Streng de herberg en na haar overlijden was haar zoon Johannes van Esveld de kastelein tot 1953. Vanaf dat jaar tot 2000 is het de familie Vergeer, die in het café, tevens party herberg, die de scepter zwaaide. De scepter is vervolgens overgegaan naar Gerard Hekkelaan. Per mei 2010 is Het Blesse Paard in handen van Desirée Luiten. Inmiddels is de café functie vervallen, maar zijn er volop plannen om de bedrijfsformule uit te breiden met een restaurant. Het Blesse Paard heeft van oudsher een belangrijke functie in het sociale leven in Stompwijk. De meeste festiviteiten, zoals carnaval, bruiloften en partijen, vinden ook nog altijd dáár plaats.

Het hoge witte gegranolde gebouw is het oorspronkelijke herberg-gedeelte en het daar achterliggende – later opgetrokken – pand, de boerenwoning. Verder bestond het complex uit twee hooibergen, twee koestallen en een kolf- en kaatsbaan. Daar waar nu de entree naar de party herberg is, bevond zich een bierkelder. Via een glijplank werden vaten bier naar binnen gerold. Later werd deze kelder dichtgestort.

In de twintigste eeuw werden originele moerbalken en kinderbintjes weggewerkt door het aanbrengen van verlaagde plafonds. Ook technische snufjes als airconditioning, konden zo gemakkelijk aan het zicht worden onttrokken.

Wat eens een kolfbaan was, is nu het restaurant. Boven de moderne zaal is nog het halfronde plafond (tongewelf) aanwezig, terwijl onder de vloer de oude kolfbaan ligt. Achter de schutting is een schuur zichtbaar, die vroeger deel uitmaakte van de boerenwoning maar nu dient als opslagruimte. De huidige slijterij heeft de plaats van het kolenhok ingenomen.

Mocht u nieuwsgierig zijn geworden naar dit historische pand, dan is het mogelijk om Het Blesse Paard te bezichtigen op zaterdag 10 september tijdens Open Monumentendag!

Party Herberg Het Blesse Paard, voorheen De Jonge Prins, bestaat al sinds 1685 en heeft steeds een horecafunctie gehad.

Party Herberg Het Blesse Paard

Doctor van Noortstraat 154

2266 HC Stompwijk

071-580 1590

 

 

CDA vraagt om aanpak verzakking Stompijkseweg

Stwverzakking1CDA vraagt om aanpak verzakking van de Stompwijkseweg

In de commissievergadering van Openbaar Gebied op 23 augustus jongstleden heeft het CDA gemeenteraadslid Yvonne van Boheemen, samen met de VVD en PvdA, aan de wethouder gevraagd om meer informatie te geven over de aanpak van de verzakking van de Stompwijkseweg. Er is toegezegd dat dit onderwerp in de eerstkomende commissievergadering Openbaar Gebied van 4 oktober zal worden besproken. Voor het CDA is het belangrijk om hier haast mee te maken, zodat dit probleem wordt opgelost.

Foto bijschrift:

Yvonne van Boheemen in gesprek met een buurtbewoonster op de plek van de verzakking aan de Stompwijkseweg

 

Yvonne van Boheemen, CDA gemeenteraadslid , Leidschendam-Voorburg

AM.van.boheemen@leidschendam-voorburg.nl

 

dankbetuiging

 

DANKBETUIGING

Wij danken iedereen voor de overweldigende hoeveelheid
belangstelling, mooie woorden, prachtige bloemen, fijne
brieven en kaarten die wij mochten ontvangen na het
overlijden van mijn zoon en onze broer

Gerard Geus

De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden,

maar zoveel betrokkenheid verzacht het verdriet

en vergroot de moed om verder te gaan.

 

                                          Fam. Geus

                                           Stompwijk, 28-08-2011

 

Opa en Oma Klus

Opa Klus wordt

dinsdag 30 augustus

65 jaar

 

En Oma Klus wordt

donderdag 1 september

60 jaar.    

                          

Opa geniet van zijn pensioen, maar opa en oma blijven in te huren voor

allerlei klusjes en karweitjes.

 

Om nog tijd over te houden voor het bezoeken van onze voetbalwedstrijden, paardrijwedstrijden, bezoeken aan de boerderij en het wandelen en vertroetelen van de jongste telg, kan het

zijn dat je soms wat geduld moet houden.

 

Willen jullie Opa Tom feliciteren met het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd en Oma Wil met deze mijlpaal?

Doe gerust een kaartje in de bus of feliciteer ze persoonlijk!

Ze zijn altijd in voor een praatje!

Tim & Luc Vurens, Leanne, Kevin, & Annika Spruit & Thomas Vurens

 

Een fantastische bijdrage

de tureluur 005

Een fantastische bijdrage voor stichting de Tureluur

Met een bedrag van 3000 euro heeft het bestuur van het Van Ravesteynfonds een financiële  steun gegeven aan stichting de Tureluur voor het ontwikkelen van een definitief ontwerp van een recreatief bezoekerscentrum in de nabijheid van de Drie Molens. De voorzitter van het fonds, mevrouw A. de Grijs -Langestraat, gaf haar  complimenten voor de schetsontwerpen die er nu liggen en ook de heer G. Heetman, secretaris van het Van Ravesteynfonds,  ziet veel kansen voor mensen met een arbeidsbeperking om in dit bezoekerscentrum werkervaring op te doen.

De heer v.d. Heiden en mevrouw W. Kranenburg van het bestuur stichting de Tureluur hebben in nauwe samenwerking met de gemeente de plannen in het buitengebied van Leidschendam mede vorm gegeven. Door een financiële bijdrage van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind werd het al eerder mogelijk om schetsontwerpen te laten  ontwikkelen. Ook het fonds 1818 heeft een toezegging gedaan van 35.000 euro om maatregelen voor een duurzame bouw mogelijk te maken. In de planning staat dat begin van 2012 met de bouw van het bezoekerscentrum zal worden gestart. Door uitstel in de financiering van de plannen in de Driemanspolder, is ook de voortgang bij de ontwikkeling van dit centrum voor recreanten uitgesteld.

Bestuursleden van het Van Ravesteynfonds, een fonds dat zich vooral richt op plaatselijke maatschappelijke organisaties, hopen met deze bijdrage een positieve bijdrage te leveren op alle ontwikkelingen. De Tureluur zal zowel voor de recreanten van het buitengebied van groot belang kunnen zijn, daarnaast kunnen mensen met een beperking in het bezoekerscentrum  een zinvolle bijdrage leveren aan de samenleving. Mocht u belangstelling hebben voor dit project dan kunt u de website: www.detureluur.nl bezoeken. Ook staat het bestuur van de stichting open voor particuliere bijdragen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

mevrouw W. M. Kranenburg, voorzitter stichting de Tureluur: 070-3275668

mevrouw A.P.De Grijs-Langestraat, voorzitter Van Ravesteyn Fonds: 070-3272303

 

bijschrift foto: Met het zicht op het buitengebied nemen bestuursleden mevrouw Kranenburg en de heer v.d. Heiden de cheque van 3000,- euro in ontvangst van mevrouw De Grijs en de heer Heetman, bestuursleden van het Van Ravesteynfonds