Categoriearchief: ingezonden

Hallo Dorpsgenoten

Naar aanleiding van het verzoekje van mijn dochter Agnes, om mij een kaartje of een mailtje te sturen, hebben jullie mij niet vergeten.

Wel 21 kaarten en ook heel wat telefoontjes, vooral nadat ik de krant had gestaan met Prins Carnaval Page en Opper. Vooral hun koeienplantje heb ik zeer gewaardeerd. Ik heb een zeer voorspoedig heupoperatie gehad, helemaal geen pijn meer en van de week krijg ik de uitslag of ik al weer auto mag rijden. Waar ik erg naar uit kijk, want het valt echt niet mee om, als je ergens heen wil, steeds weer te moeten vragen  wie wil er rijden?

Maar ik wil jullie allemaal heel hartelijk bedanken, voor het gene wat jullie allemaal voor mij hebben betekend in de afgelopen weken.

Heel veel groetjes Ria van Dijk

BAM – Bestratingswerkzaamheden Stompwijkseweg

Dat we voorbij de Kniplaan zijn met het vervangen van de bestrating is geen Stompwijker ontgaan. De werkzaamheden rondom deze kruising maken de dorpskern van Stompwijk lastig bereikbaar. In deze nieuwsbrief geven we een doorkijkje naar het einde van de bestratingswerkzaamheden. Maar hiermee is het project nog niet ten einde. Er zijn nog werkzaamheden nodig om de reconstructie van de kade af te ronden.

Planning bestrating

Het werktreintje van opbreken, ontgraven, fundering aanbrengen, plaatsen van keerwanden en aanbrengen van verharding gaat in volle vaart richting Leidschendam. Het uitvoeringsteam werkt volgens de meest handige werkwijze met veel aandacht voor de bereikbaarheid van de percelen. Doordat de werkzaamheden in elkaar overvloeien, is er geen vastomlijnde fasering aan te geven. Er is oponthoud ontstaan door het aanpassen van de wegbreedte van 6 m naar 5,60 m op enkele wegvakken. Maar ook door onvoorziene situaties tijdens de uitvoering van de kadereconstructie. De bestratingswerkzaamheden zijn naar verwachting begin april klaar.

Laatste delen kadereconstructie 

Net na de zomer van 2017 zijn de kadewerkzaamheden beëindigd. Helaas is hiermee dit onderdeel van het project nog niet afgerond. De bewoners hebben waarschijnlijk wel opgemerkt dat op sommige plaatsen de kade nog niet is vervangen of versterkt.

Oplossingen nodig: Voor de meeste locaties geldt dat er kabels en leidingen zijn aangetroffen op plaatsen waar versterkingsbuizen moeten worden aangebracht. Om de kade daar te versterken/vervangen moeten deze kabels en leidingen eerst worden verlegd. Daarnaast zijn er op verschillende locaties (zoals bij bruggen) maatwerkoplossingen nodig om de kadewand te versterken.

Verleggen kabels en leidingen: De nutsbedrijven is gevraagd maatregelen te treffen voor het aanpassen van hun kabel- en leidingnetwerk.  Momenteel onderzoeken zij in overleg met BAM, gemeente en het Hoogheemraadschap van Rijnland  wat daarvoor de meest passende oplossing is Daarna volgen stappen als opdrachtverstrekking aan de nutsbedrijven, aanvraag van vergunningen bij het Hoogheemraadschap en afstemming van de uitvoering met de bewoners. Het streven is dat de aanpassingen aan het kabel- en leidingnetwerk in het derde kwartaal van dit jaar plaatsvinden.

De kraan hopt van locatie naar locatie

Wanneer alle kabels en leidingen zijn verlegd en maatoplossingen voor de betrokken bruggen zijn gevonden, komt BAM Infra nog één keer terug om de buispalen achtereenvolgens op de verschillende locaties aan te brengen en de kade te herstellen of te vervangen. Naar verwachting is dit in het vierde kwartaal van dit jaar.

Om de resterende reconstructiewerkzaamheden aan de kade te kunnen uitvoeren, is opnieuw een wegafsluiting nodig. Op iedere locatie staat de kraan dan een korte periode om de buispalen aan te brengen en “hopt” deze vervolgens naar de volgende locatie. Voorafgaand aan de start van deze werkzaamheden informeert BAM Infra de bewoners en bedrijven langs de Stompwijkseweg over de volgorde, locaties en precieze uitvoeringsplanning.

Globale planning: De start van de resterende werkzaamheden aan de kade wordt bepaald door het tijdstip waarop het kabel- en leidingennetwerk door de nutsbedrijven is aangepast en de maatwerkoplossingen voor de bruggen bekend zijn. Vanaf dat moment bedraagt de doorlooptijd van de resterende werkzaamheden aan de kade en het herstel van de bestrating ongeveer 60 werkdagen. Gedurende een deel van deze periode, naar verwachting ongeveer 30 werkdagen dat de kraan in bedrijf is, zal de Stompwijkseweg volledig zijn afgesloten. Op de overige dagen is sprake van een gedeeltelijke afsluiting in de vorm van een halve rijbaan. Het streven is om de reconstructie in 2018 helemaal af te ronden.

Bereikbaar Stompwijk: Wij zijn ons er van bewust dat werkzaamheden op de Stompwijkseweg veel impact hebben op het dagelijks leven van Stompwijk en zeker voor de aanwonenden. Dit is een belangrijke drijfveer geweest om aaneengesloten door te werken aan de kadewand en de bestrating. Daarmee is zoveel mogelijk stagnatie voorkomen en voorrang gegeven aan de bereikbaarheid. Ook bij de aanpak van de gebleken knelpunten is dit de werkwijze.  Door eerst de oplossingen voor alle knelpunten goed voor te bereiden, worden de resterende werkzaamheden aan kade en bestrating gedurende een nieuwe aaneengesloten periode uitgevoerd.

Een mooie Stompwijkseweg: Kabel- en leidingbeheerders nemen de nieuwe bestrating tijdelijk weer op om de aanpassingen aan het leidingnetwerk uit te voeren. Na afronding van de verlegwerkzaamheden  wordt de bestrating weer teruggebracht. Maar ook de reconstructie van de kade gebeurt met een zware kraan. Door rijplaten over de nieuwe bestrating te leggen, proberen we schade te voorkomen. Wanneer alle werkzaamheden zijn afgerond, wordt de bestrating waar nodig hersteld, zodat bij de eindoplevering sprake is van een mooie, nieuwe Stompwijkseweg waar iedereen jaren lang plezier van heeft.

Stel uw vraag aan de omgevingsmanager: Jolanda Geleijnse, e-mailadres stompwijkseweg@bam.nl of telefonisch op werkdagen van 09.00 tot 15.00 uur via  06 – 524 47 425. Ook is er iedere dinsdag tussen 14-15 uur een inloopspreekuur, onze keet kunt u vinden bij Stompwijkseweg 7.

Nieuw onderkomen op pittoreske begraafplaats Wilsveen

Op de kleine, landelijk gelegen, begraafplaats in het buurtschap Wilsveen stond al vanaf het begin een klein houten gebouwtje. Het werd gebruikt als bergplaats voor het onderhoudsgereedschap en bood plaats voor de vrijwilligers om een ”bakkie” te doen.

Sinds de begraafplaats is losgekoppeld van de hervormde kerk ‘Peperbus’ in Leidschendam en is ondergebracht in een stichting, is er door de vrijwilligers actief gewerkt aan een algehele verbetering en het onderhoud.

De eerste grote actie was het uitbreiden van de begraafplaats. Het achter de begraafplaats gelegen perceel had al van oudsher de bestemming begraafplaats en was ook in eigendom van de stichting. Geheel in eigen beheer is de uitbreiding en inrichting gerealiseerd (3000m3 zand). Het houten gebouwtje werd te klein en begon ernstige ‘tekenen van verval’ te vertonen. Een nieuw gebouwtje zou zeer welkom zijn. Bovendien was er geen sanitaire voorziening op de begraafplaats en dat is toch niet meer van deze tijd. Hoewel de weelderige begroeiing op en om de begraafplaats wellicht mede te danken is aan de ‘wildplassers’. Uitgangspunt bij het ontwerp was, dat de grootte in verhouding moest zijn met de begraafplaats. Dat betekende dat deze twee keer zo groot werd als de oude, er een ontvangstruimte, bergruimte en toilet in moest komen. Ook de uitstraling moest landelijk zijn en van natuurlijke materialen dus werd gekozen voor een stenenfundatie met een houten opbouw. Inmiddels is het onderkomen met behulp van een aannemer en veel zelfwerkzaamheid gereed en is het in gebruik genomen.

Op de begraafplaats vinden gemiddeld zo’n 7 begrafenissen per jaar plaats die geheel verzorgd worden door de vrijwilligers. Door de beperkte parkeergelegenheid word, tijdens begrafenissen gebruik gemaakt van de erven van de omliggende boerderijen, altijd een heel geregel. In het plan van de Nieuwe Driemanspolder (waterberging en recreatie) is direct naast de begraafplaats, voor de bezoekers, een parkeergelegenheid van 30 plaatsen voorzien. Hiermee is tevens het parkeerprobleem van de begraafplaats opgelost. De stichting kreeg bovendien de gelegenheid een aangrenzend perceel te kopen om een eventuele toekomstige uitbreiding mogelijk te maken.

Door de media aandacht van de laatste tijd over de geschiedenis van de begraafplaats (begraafplaats wilsveen youtube) en de bij de ingang staande gemeentelijke informatie zuil komen veel mensen even een kijkje nemen en dat zal zeker het geval zijn als de recreatieve voorzieningen in de Nieuwe Driemanspolder in 2020 gereed zullen zijn.

Ab Spaan

Hallo allemaal, wat fijn dat u er was !!!

Het feestgedruis van carnavallend Nederland is weer tot stilstand gekomen, zo ook in ons Gaandriaanse dorp. Vier dagen lang hossen, springen en gek doen, iedereen die uit z`n dak wilde gaan kon dat en mocht dat ook. Dit jaar ook wéér een super prins en page en de opper natuurlijk niet te vergeten. Samen met de Raad van Elf en allen die de vereniging bijstaan hebben jullie er weer een fantastisch seizoen van weten te maken. De aftrap in het gemeentehuis was mooi en leuk gespeecht door prins Ronald en prins Stroopie van Zwabberdam. Was het bij aankomst in het gemeentehuis nog slecht weer, maar hoe later het werd, hoe zonniger, met als gevolg super mooi weer voor de optochten. Hele mooie optocht zowel in Zwabberdam als in Gaandrië met leuke karren en loopgroepen. Om 13.00 uur was de Zwabberoptocht bij de kerk aan de sluis aangekomen met als jaarlijks ritueel de doop van de prins en page in de ijskoude Vliet, altijd weer leuk om te aanschouwen, ze gingen kopje onder en hebben het geweten!!! Daarna prijsuitreiking aan de Damlaan en ‘s avonds groot feest bij R.K.A.V.V. Om 14.30 uur ging de stoet van Gaandrië door het dorp, veel mensen langs de kant met als eindstation De Bles, waar het straatcarnaval losbarstte. ‘s Avonds ook groot feest in de Bles. Die barstte bijna uit zijn voegen. De volgende dag was het de beurt aan De Old Princes In Harmony met een schitterend optreden, Klassewerk!!! Op een paar bankjes na was de Laurentiuskerk gevuld, net als kerstnacht toen was die ook zo vol!!

Ook met diverse avondwakes de laatste tijd een bomvolle kerk, wat natuurlijk hartstikke goed is, maar wat mij dan een beetje steekt is dat er op een ‘gewone zondag’ vaak zo weinig mensen zijn terwijl iedereen dan ook van harte welkom is!!!

Een vereniging wil graag véél leden en volle zalen, zo moet u het ook een beetje zien met de kerken in ons land. Een pastoor preekt naar mijn idee ook graag voor een volle kerk in plaats van voor een klein clubje. Aan de pastoor kan het mijn inziens niet liggen want die heeft het toch netjes gedaan?

Misschien zie ik u Aswoensdag om het kruisje na 4 dagen feesten in ontvangst te nemen of zijn er dan weer zo weinig mensen die wat uit `de pas` hebben gelopen?

Het volgende citaat heb ik overgenomen uit de schitterende Gaanderskrant, de laatste alinea op pagina 38. Alleen de woorden carnavalsviering en carnavalsvereniging en minstens zijn aangepast.

Voor iedereen die nog nooit een `gewone zondagviering’ heeft bijgewoond of altijd heeft getwijfeld om eens te komen kijken. Ik zeg gewoon doen!!!!

Het is de moeite waard om  deze viering samen met God, de pastoor, vrijwilligers en kerkgenoten mee te vieren. De warmte, de saamhorigheid en de verbintenis is zeer de moeite waard om minimaal één keer te hebben meegemaakt (vaker mag natuurlijk ook).

Na de zondagmorgendienst zijn verschillende vrijwilligers in touw om een heerlijk kopje koffie te serveren met natuurlijk koek erbij als er niet gevast wordt.

We zijn de 40 dagen tijd ingegaan dus tijd voor bezinning.

Denkt u er eens over na !!!???

Het is geen verwijt wat ik u aanpraat en ik ben ook niet kwaad maar ik vind het alleen jammer, dat er kerken moeten sluiten omdat er nog maar zo weinig mensen gezamenlijk aan de Eucharistie deelnemen. Misschien kunnen we ook voor onze H. Laurentiuskerk laten zien waar een klein dorp groot in kan zijn. Ik dank u voor het lezen en wens u een bezinnende 40 dagen toe !!!

Naam en adres bij redactie opvraagbaar.

P.S.: Afgelopen Aswoensdag waren er in totaal 14 mensen waarvan 4 vrijwilligers die hun uiterste best hebben gedaan om dit weer te organiseren, dank daarvoor!!

Tip : Misschien kunnen de Gaanders deze traditie, welke ook bij carnaval hoort, samen met `De Old Princes in Harmony‘ oppakken.

 

Inschrijving Rabobank Sponsortocht geopend!

Rabobank Groene Hart Noord organiseert zondag 24 juni haar jaarlijkse Sponsorfietstocht. Met de Rabobank Sponsorfietstocht kunnen verenigingen, scholen en stichtingen geld bij elkaar fietsen voor hun clubkas. De inschrijving is geopend voor clubs uit de gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem, Nieuwkoop, Zoeterwoude en de kern Stompwijk. Inschrijven is mogelijk tot 1 juni 2018.

Verhoogde bijdrage

De bijdrage per uitgereden afstand is dit jaar verhoogd waardoor er nog meer geld bij elkaar gefietst kan worden. Deelnemers kunnen kiezen uit verschillende afstanden, routes en startpunten. Voor de 20 kilometer ontvangen verenigingen en stichtingen per fietser een bedrag van € 5,-, voor de 40 kilometer € 8,- en voor de 60 kilometer € 10,-De fanatiekelingen die de route van 100 kilometer fietsen kunnen rekenen op een bijdrage van €15,-. Het bedrag wordt rechtstreeks op de Rabobank rekening geboekt van de vereniging of stichting.

Iedereen mag meefietsen

Clubleden, Rabobankklanten en niet-klanten, ouders, opa’s, oma’s, broertjes, zusjes, van jong tot oud, van recreatief tot professional, iedereen mag meefietsen op zondag 24 juni 2018.

Foto Alphoto; Deelnemers tijdens de Rabobank Sponsorfietstocht 2017

Gewijzigde voorwaarden inschrijving

Voor de komende Rabobank Sponsorfietstocht zijn de voorwaarden aangepast. Alleen verenigingen en stichtingen die een rekening aanhouden bij de Rabobank kunnen inschrijven. Daarnaast moet de vereniging of stichting actief zijn in de regio van Rabobank Groene Hart Noord. Deze regio omvat de gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem, Nieuwkoop, Zoeterwoude en de kern Stompwijk.

Inschrijven kan via www.rabobank.nl/groenehartnoord Daar vindt u ook alle informatie en de voorwaarden.

 Bijdrage aan de lokale samenleving

Het verenigingsleven in de regio is enorm actief. Rabobank ondersteunt dit graag. Door het organiseren van de Rabobank Sponsorfietstocht levert de Rabobank een bijdrage aan het realiseren van een droom of wens van één van de vele verenigingen. Verenigingen, sportclubs, stichtingen, koren, fanfares, buurtinitiatieven en welzijnsorganisaties: allemaal kunnen zij meedoen aan de Rabobank Sponsorfietstocht.

Bedankt! Ijole van Santen

Bedankt Gaanders, Bedankt Coop

En vooral: Bedankt Ijole van Santen!

De 1 minuut gratis winkelen, gewonnen door Ijole van Santen, heeft een fantastische opbrengst en daarmee tevens mooie eindbestemming gekregen bij enkele inwoners van Stompwijk. Het PCI kreeg de kans van Ijole, deze houdbare boodschappen te verdelen en aan mensen te geven die dit goed kunnen gebruiken! Bedankt namens deze bewoners! Waar een klein dorp groot in kan zijn.

Het PCI Stompwijk

Buurtschap Drie Molens leert reanimeren

Twintig bewoners in het buurtschap Drie Molens (van begin Stompwijkseweg tot de krom) hebben vorige week een cursus reanimatie gevolgd en het daarbij behorende diploma gehaald.

Uitgangspunt voor deze cursus was het feit dat in geval van een hartstilstand de eerste zes minuten van levensbelang zijn om hulp te bieden. Omdat het buurtschap (evenals Stompwijk) toch enigszins afgelegen ligt voor politie en ambulance, is het prettig te weten dat er ook andere hulp in de directe omgeving is. Na een oproep aan de buurtbewoners meldden zich twintig kandidaten om een cursus reanimatie te volgen.

De cursus werd gegeven door de heer Wouter Verbeek die in Voorburg en Leidschendam de afgelopen jaren met veel succes een organisatie (Stichting RLT Nederland) heeft opgericht en inmiddels tientallen vrijwilligers heeft opgeleid om reanimatie toe te passen. Daarnaast heeft deze stichting ervoor gezorgd dat er in Voorburg en Leidschendam ruim twintig AED’s (Automatische Externe Defibrilators) werden opgehangen. Deze kunnen, bij een hartstilstand, het slachtoffer een elektrische schok geven waarmee het hart wordt gestimuleerd.

Uiteraard zijn vrijwilligers die een cursus reanimatie hebben gevolgd van levensbelang en dat was daarom de reden om, in het atelier van Carina Kaan, twee avond cursussen te organiseren waarbij ook werd geoefend met het omgaan met een AED.

Het is daarna de bedoeling dat iedereen die kan reanimeren zich aansluit bij een landelijk alarmsysteem zodat je direct wordt gewaarschuwd als hulp in jouw omgeving noodzakelijk is. Dit alarmsysteem werkt heel eenvoudig. Op het moment dat 112 de melding krijgt over een hartstilstand stuurt zij, na het inschakelen van politie en ambulance, een oproep uit naar de mensen die in de buurt van het slachtoffer aanwezig zijn met het verzoek om direct hulp te bieden. Omdat meerdere mensen dit bericht krijgen is de kans groot dat er hulp wordt geboden voor de ambulance aanwezig is.

Het is de bedoeling dat iedereen in het Buurtschap Drie Molens , die de reanimatie cursus heeft gevolgd, zich aanmeldt voor dit alarmsysteem.

Een volgende stap is het aanschaffen van een AED. De cursisten waren ervan overtuigd dat zoiets noodzakelijk is zodat er binnenkort een actie wordt gehouden om de benodigde gelden (ca € 1000,-) bijeen te brengen. De vraag waar de AED komt te hangen moet nog worden opgelost.

Voor meer informatie kun je kijken op www.rlt-nederland.nl en op www.hartstichting.nl/burgerhulpverlener

Bedankt!

Afgelopen dinsdag 6 februari heb ik een workshop taart decoreren mogen geven voor Vrouw Actief in De Bles.

Aan bod kwam het vullen, afsmeren, bekleden en decoreren van een taart.

Het was een geslaagde avond met bij iedereen een prachtig resultaat!

Bij deze wil ik de organisatie van Vrouw Actief bedanken voor de uitnodiging. Ook De Bles wil ik bedanken voor de fijne ruimte en goede organisatie deze avond!

Mariska vd Meer– Blom

www.delicieuxcakes.nl

De tulpenbollen in jaren 1634 t/m 1637

De gekte van tulpenbollen in 1634

Steeg net zo onvoorspelbaar hard als de bitcoins nu

De bollen waren toen meer waard, dan een woning

Toch heeft de tulpenbol nog steeds iets mysterieus

Je koopt een bosje kleine tulpen

Ze groeien dertig centimeter in een paar dagen

Dan komen ze ver boven de vaas uit

Ik zie de groei als een rente winst

Zo gaat het nu ook met de bitcoins

Ze stijgen naar ongekende hoogte

De tulp valt opeens om in de vaas

En ruikt aan de tafel onder de waterstand van de vaas

En zo gebeurt dat ook met de bitcoins

Als je geluk hebt blijven de tulpen iets langer staan

Zo niet, zie je bitcoins en tulpen onder watergaan

Kleurrijk zijn de vooruitzichten ieder gegund

Soms bij de tulpen, of anders bij de Crypto munt

Wybo Suijten

Carnavalsmis 11 februari in de H. Laurentiuskerk

Het Prinsenkoor verzorgt de viering onder leiding van dirigent Bram Soentjens. Die ze graag eens in het zonnetje zetten. Bram is geboren Limburger. Met veel gevoel voor Carnaval, want hij is daar ook een keer Prins Carnaval geweest. Hij kwam tien jaar geleden naar Den Haag om daar aan het Conservatorium te studeren voor dirigent van symfonieorkesten. Hij was ook dirigent van de Sint Jans fanfare in Zoeterwoude. En hij wil graag het Prinsenkoor op een hoger niveau helpen zingen. Er wordt veel gedaan aan de uitspraak, nieuw repertoire, meerstemmige en ook Engelse liederen horen daarbij. Zoals The Exodus song en You have got a friend, om maar wat te noemen. Maar het moet om het geheel gaan, benadrukt hij. “We zingen voor de mensen.”

Daar kunnen de zangers over mee praten. Naast de Carnavalsmis, zingen ze in tehuizen met ouderen en bij gehandicapten. Bij een van die optredens was volgens de verpleging een man die drie maanden niet sprak. Maar tijdens hun concert daar weer mee begon. Bij zulke dingen houden ook de Oud- Prinsen het niet meer droog…

In de kerk zingen ze nu ook van een beamer. Zodat de boekjes daarbij dicht kunnen blijven. Wat waarschijnlijk meer contact geeft.

Agnes van Boheemen- Vollebregt

Overgenomen uit Rondom de Kerk