Categoriearchief: ingezonden

Wethouder ontwijkt vragen bomenkap

Veel inwoners maken zich zorgen over de bomenkap in onze gemeente. Die zorg deelt GBLV/Gemeentebelangen. Vandaar dat we hier in de gemeenteraad al een aantal keren op terug zijn gekomen. Ook in de laatste raadsvergadering was dit het geval, omdat verantwoordelijk wethouder Stemerding (Stadsbeheer) eerder onjuist antwoorden had gegeven. Zo blijken kap en herplant zeker niet altijd in overleg te gebeuren met inwoners. De wethouder dook echter weg alsof het een vallende tak betrof toen GBLV-raadslid Maurice Hartsinck hierover scherpe vragen aan haar stelde.

Hartsinck: “Landelijk gezien maakt 81% van de mensen zich zorgen over ontwikkelingen in hun omgeving. Zo ook in onze gemeente, en die zorgen zijn terecht: de herplant van bomen ligt structureel lager dan kap, inwoners hekelen keer op keer de communicatie en moeten in sommige gevallen zelfs naar de rechter stappen om gehoord te worden. In de vorige raadsvergadering was het weer een hoog gehalte aan ‘pappen en nathouden’ van de wethouder: veel gelach en weinig wol.” Hartsinck is blij dat hij wordt bijgevallen door oppositie én coalitie. “Het is mooi dat de VVD ons nu ook steunt, en wij tekenen van harte mee met een motie van GroenLinks om de communicatie rond bomenkap te verbeteren”.

GBLV blijft zich inzetten voor de behoud en versterking van het groen en goede communicatie richting inwoners wanneer groen verdwijnt. Hartsinck: “Wij hebben het college nu gevraagd om alsnog antwoord te geven op onze vragen en inzichtelijk te maken waar het allemaal fout gaat.” Tot slot roept het raadslid de inwoners op om wanneer zij zorgen hebben of problemen zien in hun leefomgeving dit kenbaar te maken aan:

GBLV per mail of via de Facebook-pagina van de partij.

Stompwijkse Popquiz op 6 april

Zaterdag 6 april wordt er weer een nieuwe editie van de Stompwijkse Popquiz georganiseerd in café de Gouden Leeuw. Deze editie staat volledig in het teken van 30 jaar Ruud en José en hun afscheid. Nadat we de afgelopen 2 weken alvast iets over de eerste 2 rondes hebben verteld, is nu de laatste ronde aan de beurt.

We starten deze ronde met R&J’s Choice in versnelde vorm. Daarna komen er telkens 2 hits uit de afgelopen 30 jaar door elkaar heen langs in 2in1. En tot besluit nemen we natuurlijk waardig afscheid van het tijdperk Stompwijkse Popquiz bij Ruud en José met “De Laatste Tonen”.

Dus zet zaterdag 6 april in je agenda en trommel een team van maximaal 5 personen bij elkaar. Inschrijven kan vanaf 19.30 bij de quizmaster en de quiz start om 20.30.

Stompwijkse Popquiz op 6 april

Zaterdag 6 april wordt er weer een nieuwe editie van de Stompwijkse Popquiz georganiseerd in café de Gouden Leeuw.

Deze editie staat volledig in het teken van 30 jaar Ruud en José en hun afscheid. Nadat we vorige week een klein tipje van de sluier op over de inhoud van de eerste ronde hebben opgelicht, is deze week ronde 2 aan de beurt.

We starten deze ronde met de “Legendary Pub Songs”, oftewel typische kroeg-nummers die door google translate zijn gehaald. Daarna spelen we de “Beeldspraak” ronde met het tweede deel van R&J’s choice. In het derde ondeldeel van deze ronde doen we het rustig aan met 30 jaar hits in vertraagde vorm.

Dus zet zaterdag 6 april in je agenda en trommel een team van maximaal 5 personen bij elkaar. Inschrijven kan vanaf 19.30 bij de quizmaster en de quiz start om 20.30.

Gezocht:

Wilt u ook uw hersens kraken?

kom dan gezellig dammen en schaken

Als nieuwe inwoner van Stompwijk zoek ik mensen,

die deze denksport ook hier wensen

Neem uw speelbord met damstenen of schaakstukken mee,

laten we spelen onder het genot van een koffie of thee

De vrijdag(inloop)ochtend in het Kulturhus lijkt mij hartstikke goed,

Van Gijs Velthuysen alvast een hartelijke groet.

Pinksterbloem 31

N.L. Doet

Afgelopen vrijdag werd in heel Nederland de NL Doet dag gevierd. Zo ook in Stompwijk, gesponsord door het Oranjefonds.

Het begon met een gezellige inloopsoos met klaverjassen, bridge enz. Het was drukker dan de andere vrijdagochtenden. We begonnen met koffie en gebak gevolgd door ’n drankje. Tegen 12 uur kwamen ook de andere deelnemers binnen druppelen.

De lunch begon met een goed gevulde groentesoep en een broodje kroket. De andere broodjes en krentenbollen werden in gezellige mandjes op tafel gezet. 2 vrijwilligsters uit Scheveningen en Zoetermeer waren er, om Trees en Theo te assisteren. Het geheel werd afgesloten met koffie en bonbons.

Hiermee wil ik jullie (namens ons allen) bedanken voor deze gezellige dag.

Groetjes Ria. v. Dijk

Operatie Groenkracht aan zet voor groene leefomgeving

Vergroenen gaat verder dan een strakke grasmat, tuin vol bomen of potten vol eenjarig perkgoed. Willen we werken aan het versterken van de biodiversiteit dan liggen er kansen, ook in wijk 4 van Gemeente Leidschendam-Voorburg, het buitengebied met de dorpskern Stompwijk. Een gezellige groep dames, de heer was verhinderd, trof elkaar afgelopen week om te sparren over de groene tuinomgeving en openbare ruimte. Al snel volgde opsommingen van locaties die aan verfraaiing toe zijn en waar meer groen kan bijdragen aan een gezelligere leefomgeving. Het leuke van groeiverfraaiing is dat insecten meeliften en gebruik maken van meer landingslocaties voor voedsel en bestuiving en voortplanting ook toenemen. Naast verfraaiingslocaties kwamen locaties ter sprake waar groen een rol kan spelen voor meer natuurlijke beleving, door gecoördineerde verwildering, natuurlijke oevers en bijvoorbeeld vlinder- of bijenmengselbermen. De vogels en gronddieren zullen hier naast insecten ook wat blij mee zijn.
Voor tuinbezitters liggen de kansen om de biodiversiteit te versterken vooral op het vlak van groenafval composteren, het planten en verwerken van groen voor een diervriendelijke tuin en tuinverzorging zonder chemische middelen. Oftewel werken aan een duurzame lifestyle.

 Wat doet Operatie Groenkracht?

Komend voorjaar zal een tweetal inspiratiesessies worden georganiseerd voor inwoners uit het buitengebied en Stompwijk. Naast het aanzetten van bewustwording zullen praktische handvatten aangereikt worden om thuis aan de slag te gaan. Binnenkort leest u hier meer over in de Dorpsketting

Voor de openbare ruimte is een andere aanpak nodig en moet worden samengewerkt tussen de afdeling groenvoorziening van de gemeente, ondernemers, inwoners die aan groen willen werken en sponsors. Want hoe leuk zou het zijn als publieke locaties straks vol in bloei staan en zorgen voor een welkom gevoel. De volgende locaties kunnen wel een groene boost gebruiken:

  • Klaverblad, toegang Stompwijk ’92
  • Ondermeerweg en omgeving rotonde Jan Koenenweg
  • Locaties plaatsnaamborden Stompwijk
  • Entree Leidschendam omgeving witte tunneltje
  • Kniplaan, Stompwijkseweg en route Wilsveen

En daarbij horen natuurlijk ook weer de bruggen waarmee in 2018 al een bloeiende start is gemaakt. Misschien kunnen we dit jaar wel een vergroenende bruggen challenge aanzetten en zorgen dat menig brugbezitter de handen uit de mouwen gaat steken! Wie neemt het initiatief?

Achter de schermen gaan we in ieder geval aan de slag met het leggen van contacten en het zoeken naar kansen voor dit jaar. Wilt u een groeninitiatief oppakken, een projectplan opzetten voor een fondsenbijdrage of heeft u een bedrijf en wilt u in natura of financiële bijdrage leveren? Voor menig groenliefhebber is dit de kans om samen aan zet te gaan.

Voor deelname, informatie en suggesties neemt contact op via

groenkrachtlv@gmail.com of bel 06 2354 0047.

Team Operatie Groenkracht,

Richard, Wil, Wendy, Marjolein, Annabel, Giesje, Vicky