Categoriearchief: Dorpsketting

Inizo en oud papier

Inizo zit nu 5 jaar in Stompwijk en wil iets gaan doen voor de wijk. Dankzij een nieuwe samenwerking met Stompwijk ‘92 kunnen wij als groep gebruikmaken van de sportvelden en de sportzaal. Om iets terug te doen gaan wij 1x in de maand oud papier + karton ophalen.

Bent u hierin geïnteresseerd dan kunt u mailen naar L.schol@inizo.nl. Vermeld hierbij graag uw adres. Op deze manier kan ik een route uitstippelen voor ons om dit op te halen.

Wij willen hier vanaf september mee beginnen. Elke 3e zaterdag van de maand willen wij hier in de ochtend met de auto een rondje te rijden in de middag en het karton + oud papier ophalen.

Naam: Inizo Stompwijk

Adres: Doctor van Noorstraat 113b 2266 GV

Plaats: Stompwijk Leidschendam

Verplaatsing Heilige Jozef

Dinsdagavond 28 juli is onder leiding van Rienus Odijk  en Aad van Boheemen een Heilig Jozefbeeld verplaatst vanaf het Dokterslaantje, waar Jozef verdekt stond opgesteld op een terrein tegenover de woning van dokter Barendse.

Aangezien de dokterswoning verkocht is aan nieuwe dorpsbewoners, en deze ook het terrein er tegenover hebben gekocht, kwamen zij daar oog in oog te staan met: Jawel hoor! De Heilige Jozef; de timmerman.

De nieuwe bewoners vonden het hier geen plek voor Jozef. Gelukkig kwam dit Rienus Odijk als buurman ten gehore. En zo kwam het bij de kerk terecht. Als door een wonder is de Heilige Jozef op een hele mooie plek in de pastoorstuin achter de kerk komen te staan.

Beste nieuwe dorpsbewoners; familie Quint hartelijk bedankt voor deze mooie gift. Hierdoor heeft het beeld een goede plek gekregen in ons dorp.

Ook dank aan Peter Roeling die de Heilige Jozef met zijn heftruck op de plek van bestemming heeft weten te krijgen. Aad en Rienus wikkelden de Heilige Jozef in doeken. En zo lekker liggend op een pallet werd Hij met uiterste precisie op zijn plek gezet.

Aangezien ik vanaf mijn geboorte 02- 10- 1969 naar de Heilige Jozef ben vernoemd, had ik de primeur als fotograaf te mogen optreden aan de Dokterslaan. Mijn doopnaam is namelijk Jozef Adrianus. Vernoemd dus naar de heilige Jozef, en naar mijn peetoom: oom Arie van Santen. De vader van Adrie van Santen aan de Vliet.  Als vanouds is het 19 maart de dag van de Heilige Jozef. En dan was/is het voor mij ook Naamsfeest. Mijn moeder zette dan de Heilige Jozef extra in het zonnetje. Ten minste als die scheen. Maar u snapt het wel. Ook dank aan Agnes van Boheemen voor de fotografie bij de plaatsing. En met haar hebben we de Heilige Jozef mooi in de bloemetjes weten te krijgen.

Jos van Santen

Aan de bewoners van de:

Tuinbouwweg, Huyssitterweg, Veenpoldersweg, Westeinderweg, Doctor van Noortstraat (incl. Laantje van Van Kampen)

Beste bewoner(s),

In opdracht van de gemeente Leidschendam-Voorburg zijn wij op 1 juli 2020 gestart met de aanleg van de Veenpoldersweg.

Planning en fasering

De aanleg van het wegtracé is in verschillende delen opgeknipt. De weg en de bruggen worden gefaseerd aangelegd. In de hierna opgenomen afbeeldingen zijn de fasering met het daarbij behorende tijdschema weergegeven. Naar verwachting kan de Veenpoldersweg rond de zomer van 2021 worden opengesteld voor alle verkeer.

Bereikbaarheid

In beginsel blijft uw woning of bedrijf gedurende de hele looptijd van het werk bereikbaar vanaf de openbare weg. Voor enkele percelen zal dat voor korte tijd niet het geval kunnen zijn. Daar ontkomen we niet aan. Voor die specifieke situaties geldt dat wij u hierover tijdig persoonlijk of door middel van een brief informeren. Zo nodig worden met u persoonlijk alternatieven bekeken en afgesproken.

De hulpdiensten zijn op de hoogte van de werkzaamheden. Gezorgd wordt dat deze in noodgevallen altijd bij de woningen en bedrijven kunnen komen.

Indien de werkzaamheden het noodzakelijk maken om wegen voor kortere of langere tijd af te sluiten en verkeer om te leiden, zullen wij dit door middel van bebording aangeven.

Bouwplaats is geen speelplaats

Het hele wegtracé is één bouwplaats en derhalve verboden voor onbevoegden. Uit ervaring weten wij dat zo’n terrein voor veel mensen, met name voor kinderen en jeugd, uitdagend is en als een leuke speelplek wordt gezien. Echter, een bouwplaats kent ook veel gevaren en is daarom niet geschikt om te verblijven. Wij doen er alles aan om te voorkomen dat het terrein vrij kan worden betreden. Maar, omdat wij weten dat dit in de praktijk niet altijd lukt, doen wij hierbij een dringende oproep aan ouders om uw kinderen op het hart te drukken de bouwplaats NIET te betreden. Formeel is dit, zoals gezegd, ook verboden, maar de praktijk leert ons dat zo’n omvangrijk werkterrein niet altijd adequaat is af te sluiten.

Hinder

Wij zijn ons ervan bewust dat de werkzaamheden gedurende de hele bouwperiode hinder en overlast voor u met zich meebrengen. Uw begrip en medewerking helpen ons om de uitvoering snel en soepel te laten verlopen. Wij vertrouwen daarom op uw medewerking in de acceptatie van hinder en overlast en danken u daarvoor bij voorbaat.

Officiële starthandeling

Hoewel we al gestart zijn met het werk, willen we kort na de zomer met een feestelijke handeling stilstaan bij de aanleg van de Veenpoldersweg. Een aankondiging daarvan volgt in de Dorpsketting. Stel uw vragen aan de omgevingsmanagers. Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neemt u dan contact op met onze omgevingsmanager Anja Grootendorst. Zij is te bereiken via het telefoonnummer 06 11 3202 81,

het e-mailadres: agrootendorst@kws.nl of via de KWS-app. Ook is er de mogelijkheid om van het spreekuur gebruik te maken. Dat is dinsdagmiddag van 13.00 uur tot 16.00 uur en vrijdagochtend van 09.00 uur tot 12.00 uur. Hiervoor kunt u terecht bij de directiekeet van KWS aan de Doctor van Noortstraat 137 (voorheen de locatie van kringloopwinkel De Stal). Indien deze tijden u niet schikken en u toch persoonlijk contact wenst, kunt u daarvoor een afspraak met haar maken. Heeft u vragen aan de gemeente over het project in het algemeen? Neemt u dan contact op met Ad de Hoon de omgevingsmanager van de gemeente. Hij is te bereiken via het telefoonnummer 06 53 79 44 55 of het e-mailadres: alom@home.nl

Actuele informatie

Voor actuele informatie over het project Veenpoldersweg adviseren wij u gebruik te maken van de KWS-app. Door wekelijkse updates kunt u de voortgang van het project op de voet volgen. De KWS-app is te downloaden in de Apple- en/of Google Play store en te herkennen aan dit logo .

Wij raden u aan deze app op uw smartphone of tablet te installeren. Dit is mogelijk door onderstaande QR code te scannen en vervolgens de app te downloaden.

Daarnaast zullen wij u regelmatig via de Dorpsketting verslag doen van de voortgang van de werkzaamheden.

Tot slot wensen wij u een fijne zomervakantie toe!

Met vriendelijke groet,

Het KWS Team Veenpoldersweg, namens deze, Anja Grootendorst

Opheffingsverkoop bij ‘De Nootedop’

Zoals al eerder in dit blad is aangekondigd gaat ‘De Nootedop’ Antiek aan de Veenpoldersweg 22 (voorheen Huyssitterweg) de deuren sluiten. Zoals het er nu uitziet stopt André Baijens er eind deze maand mee. Dit houdt in dat u er snel bij moet zijn om uw slag te staan.

In een deel van de in 1980 gebouwde bedrijfshal is intussen een ander bedrijf gevestigd: Le Jean van Pieter van Rijn. De resterende voorraad van André staat in het andere deel overzichtelijk opgesteld. De laatste oude meubels (tafels, stoelen, kasten), lampen, spiegels en allerhande antiquiteiten, die in huis of er omheen passen, zijn nu in de verkoop. En wel tegen heel aantrekkelijke prijzen, want de kortingen zijn fors.

Het is dus de komende weken echt opruiming en iedereen is welkom om iets moois te kopen voor weinig geld. Dus om kort te gaan: kom gerust even kijken en neem de tijd om even wat rond te snuffelen. Er zit altijd wel íets leuks tussen. Nu het nog kan.

De Nootedop aan de vroegere Huyssitterweg is open van woensdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Voor andere informatie (‘Heeft u dit of dat nog…?’) kunt u terecht bij ondergetekende (06 1940 8732).

Met vriendelijke groeten, André Baijens

Op jacht naar de vogels

Regelmatig gaan wij erop uit, lopend of met de fiets, om in de directe omgeving vogels te spotten en lekker buiten te zijn. Spotten doe je door goed om je heen te kijken en te luisteren want soms hoor je ze eerder dan je ze ziet. En kijk ook eens achterom dan kun je soms worden verrast.

De route die wij met grote regelmaat doen is een “rondje Ondermeer” met een uitstapje naar het Prielenbos.

Wat wij daar dit jaar al zijn tegen gekomen:

Puttertje, Wilde Eend, Zwanen, Waterhoen, Torenvalk met jong, Lepelaar, Buizerd, Scholekster met jong, Kievit met jong, Grutto, Roodborst, Grote Bonte Specht, Zwarte Kwikstaart, Fuut, Blauwe Reiger, Grote Zilver Reiger, Aalscholver, Ooievaar met jong, Grauwe Gans met jong, Grote Canadese Gans met jong, Tureluur, Fazant, Tafeleend, Dodaars met jong, Sperwer, Boerenzwaluw, Visdief.

Wij vinden het iedere keer weer bijzonder dat we zoveel verschillende soorten tegen komen in een zodanig klein gebied én zo dicht bij huis.

Wij wensen je veel plezier tijdens jouw ‘rondje Ondermeer’.

Marja van den Berg en Annita Hoogeveen

Op de foto: Lepelaar

50 jaar Dorpsketting: wij pakken uit…..

Naar aanleiding van ons 50 jarig bestaan hebben wij een programma gemaakt met hopelijk voor iedereen een leuke activiteit.

Het weekend van 28 tot 30 augustus staat in het teken van Sport en Spel

Onderstaande activiteiten hebben al een vast plaatsje in onze agenda gekregen.

Op 11 tot 13 september staat het volgende weekend gepland met als thema: Muziek.

En het finale weekend zal zijn van 25 tot 27 september met als thema Boeren, burgers en buitenlui.

Als u denkt… Het lijkt mij wel leuk om ook een activiteit te organiseren, schroom niet en meldt u aan op: emailadres redactie@Dorpsketting.nl.

Wij hebben er zin in. U ook??

Het was geen Stompwijkse kermis, Wel ‘n PLECK om te spelen en bij te praten

De maand augustus startte in het buitengebied met springende, klauterende en glijdende kinderen in de wei. Voor slechts één middag werd door de organisatie van De PLECK een heus speeldorp opgebouwd met maar liefst 15 springkussens en stormbanen.

De vraag naar kinderactiviteiten is groot deze zomer en ook ouders zoeken naar een veilige omgeving voor een dagje uit. Buitenvermaak staat op nummer 1 en als dan ook de weergoden er zin in hebben kan een vakantiedag niet meer stuk. ‘De buitenspeel pilot afgelopen zaterdag is in no time neergezet’ laat Steven van der Toorn weten, één de creatieve ondernemers achter De PLECK. Dat het maximale aantal van 250 tickets binnen 3 dagen geboekt zouden worden had de organisatie niet gedacht. Het springdorp Op Molenwei zorgde voor vermaak en ontmoeten voor jong en oud, de waterglijbaan de dijk af was toch wel de hit.

Bezoekers kwamen zaterdag uit de hele regio naar het springparadijs. ‘Toch willen we vooral lokale gezinnen verwelkomen, die om de hoek een dagje uit kunnen beleven’. ‘Met volop ruimte op het platteland kunnen we hier coronaproof organiseren op Buitenplaats Molenwei, vertelt Vicky.

Met de opgedane ervaringen wordt nagedacht over een springweek eind augustus om de zomervakantie af te sluiten. Stichtingen en verenigingen die mogelijkheden zien om met hun doelgroep samen te komen kunnen al contact opnemen. Lokale organisaties die willen sponsoren of een eigen rol zien zijn uiteraard ook van harte welkom.

Contact voor informatie depleck.nl of buitenplaatsmolenwei.nl

Buitenplaats  Molenwei, Vicky van der Krogt