Categoriearchief: gemeente

Help via Burgernet Stompwijk veiliger te maken

 Sinds begin januari is Burgernet actief in Leidschendam-Voorburg. Burgernet is een uniek samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Burgernet is in de plaats gekomen van SMS-Alert, dat sinds oktober 2009 actief is in de gemeente. SMS-Alert beperkte zich tot alleen sms-berichten. Burgernet maakt gebruik van tekst- en gesproken berichten, via vaste en mobiele telefoon, sms en e-mail.

Netwerk Hierbij wordt een telefonisch netwerk van inwoners en medewerkers van bedrijven uit de gemeente benut, die zich hebben aangemeld bij Burgernet. Na een melding van bijvoorbeeld een inbraak of een vermist kind, start de centralist van de meldkamer van de politie een Burgernetactie. Dit gebeurt op basis van een goed signalement.

Wijkgericht Burgernetdeelnemers krijgen een ingesproken bericht via de (mobiele) telefoon of een tekstbericht per SMS of e-mail met het verzoek uit te kijken naar een duidelijk omschreven persoon of voertuig. Gewoon vanuit de eigen woning, op straat of vanaf de werkplek. Die berichten worden wijkgericht verzonden. Zo kan een deelnemer direct behulpzaam zijn bij de opsporing van bijvoorbeeld dader(s), een voertuig of een vermist kind. Deelnemers krijgen naderhand een melding over het resultaat van de Burgernetactie.

Overval Na de overval op de supermarkt vorige week, heeft de politie ook een Burgernetbericht uitgestuurd met het verzoek uit te kijken naar daders en vluchtauto.

Meedoen! Wilt u ook een actieve rol spelen bij de veiligheid van Stompwijk? Meld u dan aan via www.burgernet.nl Dan helpt u mee uw Stompwijk en onze gemeente veilger te maken. 

Politieberichten

Zinloos geweld

Een vijftal Leidschendamse jongens, die op zondag 16 januari omstreeks 03.00 uur, na een avondje uit, over de Dr. Van Noortstraat fietsten, werden belaagd door een aantal jongeren op bromfietsen. De  Leidschendammers, in de leeftijd van 16 tot 18 jaar, werden klemgereden, met een mes bedreigd en kregen een kopstoot en meerdere klappen tegen het hoofd. Een 16-jarige Leidschendammer heeft aangifte van mishandeling gedaan. De politie beschikt over een signalement van de daders en stelt een onderzoek in.

Hagenaars aangehouden na diefstal quad

Drie Hagenaars, in de leeftijd van 17 tot 19 jaar, dachten zondag 16 januari omstreeks 03.45 uur hun slag te slaan. Een 22-jarige bewoner van de Stompwijkseweg zag de jongens rond zijn ouderlijke woning sluipen en zag hen korte tijd later er met zijn quad, die in de schuur gestald had gestaan, vandoor gaan. Hij noteerde het kenteken van de auto, waarmee de Hagenaars naar zijn woning waren gekomen. De politie wist korte tijd later de bestuurder van die auto aan te houden. In de auto werd een hoeveelheid illegaal vuurwerk aangetroffen. Politieagenten troffen de overige twee jongens op de quad aan. Zij lieten het voertuig in ’t Lienplantsoen achter en namen de benen. Met behulp van een politiehond werd in de omgeving een onderzoek ingesteld. Agenten wisten de tweede verdachte aan te houden. De derde was voor de politiehond. Aan diverse aanmaningen van de hondengeleider naar de derde verdachte om uit de struiken te komen, gaf de 17-jarige Hagenaar geen gevolg. De politiehond beet daarop de Hagenaar. Hij kon vervolgens ook worden aangehouden. Uit onderzoek bleek dat de 17-jarige een minderjarige veelpleger was. Hij stond ook nog gesignaleerd voor een eerder gepleegde diefstal van een motorfiets.

 

Kerstbomen inleveren

Net als voorgaande jaren houdt de gemeente een grote kerstboominzamelactie zodat de bomen op milieuvriendelijke manier worden verwerkt.

Vijftig cent per boom

Een verschil met vorig jaar is dat er geen loten meer uitgedeeld worden. De vergoeding per ingeleverde kerstboom is verhoogd.

U ontvangt € 0,50. Bij grote hoeveelheden verzamelde bomen (meer dan vijftig) bestaat de mogelijkheid op afroep aan huis af te halen. Neem dan contact op met het gemeentelijke Meld- en Informatiecentrum, telefoon 14 070.

De bomen kunnen in Stompwijk worden ingeleverd op woensdag 5 januari 2011, 13.30 – 15.30 uur -Meerlaan hoek Hoefblad

 

(Illegaal) vuurwerk

 Jaarlijks raken tientallen mensen gewond door (illegaal) vuurwerk. Het opslaan van grote hoeveelheden vuurwerk in een omgeving die niet voldoet aan de veiligheidseisen, bijvoorbeeld een woning of een garage, levert bovendien gevaar op voor ontploffing of een grote brand. Daarnaast merkt Politie Haaglanden dat jongeren het veelal illegaal en zwaarder vuurwerk gebruiken om daarmee vernielingen aan te richten aan het straatmeubilair zoals een abri, postbus of vuilnisbak. De schade hierdoor bedroeg de afgelopen jaren vele duizenden euro’s.

Voorkom gevaar Om gevaarlijke situaties te voorkomen waarschuwt het Regionaal Milieuteam (RMT) van Politie Haaglanden voor illegaal vuurwerk en het opslaan van grote hoeveelheden daarvan. In 2009 nam het team ruim 2500 kg vuurwerk in beslag. Door meldingen via Meld Misdaad Anoniem kreeg het team veel tips over illegale handel en opslag van vuurwerk.
 

Meld illegaal vuurwerk Ook dit jaar is Politie Haaglanden op zoek naar informatie over de illegale opslag en verkoop van vuurwerk. Dit vuurwerk voldoet niet aan de veiligheidseisen die door de Nederlandse wet aan vuurwerk gesteld zijn, is gevaarlijk en kan leiden tot ernstig letsel. De politie roept dan ook op om de handel en opslag van illegaal vuurwerk te melden op 0800-7000, het nummer van Meld Misdaad Anoniem.
 

Straffen Politie Haaglanden heeft met het Openbaar Ministerie (OM) afspraken gemaakt over de vervolging van de handel, opslag en het afsteken van illegaal vuurwerk. In combinatie met het opblazen en/of vernielen van straatmeubilair gaat het OM forse straffen eisen. Straffen die kunnen leiden tot enkele weken hechtenis en of gevangenisstraf.

 

Vreugdevuren in Leidschendam-Voorburg

In Leidschendam-Voorburg zijn er tijdens de komende jaarwisseling vier plekken waarop de gemeente vreugdevuren gedoogt. In Leidschendam zijn dat het President Kennedyplein in de Heuvelwijk en in de kern Stompwijk een ponton in de Stompwijksevaart.

Met het oog op de veiligheid bij deze vreugdevuren heeft de gemeente met bewoners afspraken gemaakt. Onder andere over de maximale afmetingen van de brandstapels en de materialen die daar op mogen. Per gedoogvuur zijn er particuliere beveiligers aanwezig die de veiligheid op en rond de vuren in de gaten en er voor zorgen dat schade aan de omgeving zo veel mogelijk beperkt blijft. Deze beveiligers zijn op oudejaarsdag vanaf 12.00 uur bij het opbouwen van de brandstapels aanwezig tot 4 uur nieuwjaarsnacht. Buiten deze vier plekken zijn vreugdevuren in Leidschendam-Voorburg niet toegestaan.

 

Ter voorkoming van illegale vreugdevuren kunnen inwoners de (vaak onveilige) opslag van brandbare materialen, die kennelijk bedoeld zijn om tijdens oud en nieuw op een brandstapel te belanden, melden bij het gemeentelijk meld- en informatiecentrum, telefoon 14070. De gemeente zorgt er dan voor dat deze materialen tijdig worden verwijderd.

 

Afvalbakken Leidschendam-Voorburg tijdelijk weg

 De gemeente Leidschendam-Voorburg verwijdert deze week als proef ruim 180 van de 1.100 afvalbakken op verschillende plaatsen binnen de gemeente en vervangt deze tijdelijk door afvalzakken. Van de afvalbakken, die wel blijven staan, worden de meeste aan het einde van de maand afgesloten met een klep. Met deze voorzorgsmaatregelen probeert de gemeente de schade aan openbare eigendommen tijdens de decembermaand te beperken.

 

Leidschendam-Voorburg stopt 1 januari met ophalen KCA

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten met ingang van 1 januari 2011 te stoppen met het ophalen met de chemokar van Klein Chemisch Afval (KCA) bij de haltes en weekmarkten. Kostenbesparing en de harmonisering van de afvalinzameling met andere gemeenten die onder de gemeenschappelijke regeling van Avalex vallen, waren doorslaggevend voor dit besluit. Daarbij levert deze manier van afvalinzameling te weinig resultaat qua afvalscheiding. Het blijft wel mogelijk KCA in te leveren bij het KCA-depot van het afvalbrengstation.

 

GroenLinks

Sociaal en Groen

GroenLinks gaat mensen met een maatschappelijke achterstand helpen hun positie te verbeteren. GroenLinks zal het mooie bewaren, maar ongezonde, onveilige, milieubedreigende situaties aanpakken. In overleg met maatschappelijke organisaties  in onze gemeente heeft het bestuur en de Gemeenteraadsfractie van Groenlinks  een keuze gemaakt om tot betere bezuinigingsvoorstellen te komen. Daarnaast vindt de fractie het van groot belang dat reserves  die opgebouwd zijn voor “zware” tijden, nu ook daadwerkelijk  gebruikt gaan worden om de gemeente sociaal én financieel gezond te houden. De belangrijkste maatregelen waar GroenLinks voor kiest:

Maak meer werk van energiebeperkende maatregelen bij alle overheidsgebouwen. dat scheelt enorm in de portemonnee, en is ook nog eens beter voor het milieu. Hetzelfde  geldt voor watergebruik en het terugdringen van de afvalberg. Stop met de inhuur van externen. Zorg daarnaast dat de ambtelijke organisatie efficiënt werkt en dat plannen goed voorbereid worden, Zodat onnodig lange procedures worden voorkomen. Goed management voorkomt dubbel werk. Zorg dat de centrale huisvesting, in bestaande panden wordt gerealiseerd. Trek het OZB op naar een gemiddeld niveau van de ons omringende gemeentes. Door het progressief karakter van de OZB dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten. Ouderenzorg voor de werkelijk ouderen, te beginnen vanaf de leeftijd van 65 jaar en niet, zoals nu vaak van af 55 jaar. Benader jonge senioren, die niet meer participeren in het arbeidsproces voor vrijwilligerswerk Kies voor  re-integratie (terug) in eigen beheer van de gemeente,  Neem afscheid van particuliere bureaus.  Beoordeel en begeleidt alleen mensen die daar echt baat bij hebben.  Nodig burgers uit voor een debat voor het inbrengen van alternatieven. Er is veel kennis en wijsheid onder de burgers, maak daar gebruik van !

Inwoners van onze gemeente die reeds ideeën hebben over alternatieven voor het voorgestane gemeentebeleid nodigen wij van harte uit deze aan ons kenbaar te maken:

Uw reactie zien wij graag: MCJ.Cornelissens@leidschendamvoorburg.nl

Onderhoud Starrevaart brug

Onderhoud brug Starrevaart Leidschendam 

De gemeente Leidschendam-Voorburg begint maandag 11 oktober met onderhoud aan de brug over de Starrevaart in de Leidsekade/Oostvlietweg. Het brugdek krijgt een waterdichte laag en de klinkerbestrating en de parkeervakken worden opgeknapt. Het werk duurt ongeveer een week. Door de combinatie van werkzaamheden blijft het ongemak beperkt.

Tijdens het werk aan het brugdek is de brug afgesloten voor verkeer. Voetgangers en (brom)fietsers kunnen de brug wel gebruiken. Het overige wegverkeer moet omrijden via De Star en de Venestraat. Het eenrichtingsverkeer op de Oostvlietweg geldt niet tijdens de afsluiting dus de woningen zijn bereikbaar. De klinkerbestrating aan de kant van de Leidsekade en de parkeervakken aan weerszijden van de brug krijgen een opknapbeurt. De parkeervakken kunnen in deze periode niet gebruikt worden.