Categoriearchief: gemeente

Diefstal vrachtauto, Poolse mannen aangehouden

Diefstal vrachtauto, Poolse mannen aangehouden

Leidschendam/Stompwijk – De politie Hollands-Midden heeft op vrijdag 17 juni in Noordwijk 2 Poolse mannen, in de leeftijd van 25 en 33, afkomstig uit Rotterdam en Stawowa (Polen) aangehouden. De beide mannen reden in een bestelauto, die eerder deze maand vanaf de Bovenmeerweg was ontvreemd.

Tijdens hun verhoor in het politiebureau in Leidschendam verklaarden de mannen, dat zij de auto hadden geleend van een 24-jarige Pool, die in Noordwijk woonachtig zou zijn. De politie heeft deze persoon nog niet in zijn woning aangetroffen. Tegen de beide andere Poolse mannen werd proces-verbaal terzake diefstal dan wel heling opgemaakt.

 

Politieberichten

Bureau Leidschendam-Voorburg  

Onderwerp: Overlast Maerten van den Velde School

Geachte bewoner(s) Stompwijk,

Naar aanleiding van eerdere berichtgeving in De Dorpsketting, wil ik u op het volgende attenderen. Al geruime tijd wordt het schoolplein van de Maerten van den Velde School door jongeren gebruikt als hangplek. Dit gebeurt meestal in de avonduren. Door de jeugd wordt veel afval achter gelaten, zoals lege blikjes, lege zakken chips en kapot gegooide flesjes. Het is al diverse malen voorgekomen dat er vernielingen worden gepleegd aan ramen en de picknicktafel. Het schoolplein is toegankelijk voor één ieder, maar zal daarom op een goede manier gebruikt moeten worden zonder dat er overlast plaats vindt.  De politie zal daarom regelmatig op verschillende tijden surveilleren en bij een overtreding hiertegen optreden.

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft kunt u contact opnemen met 0900-8844.

De wijkagent, S. Duit

 

Oplevering Hoge brug is vertraagd

De oplevering van de nieuwe brug in Stompwijk is vertraagd. Naar verwachting wordt de brug in de week van 27 juni in gebruik genomen. Rondom de brug liggen behoorlijk veel belangrijke kabels voor deze regio, vooral van KPN en ENECO. De vertraging in werkzaamheden van deze nutsbedrijven heeft vertraging in de afbouw van de brug tot gevolg.

Omwonenden worden geïnformeerd.

 

College Nieuwsflits

Burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg hebben dinsdag 24 mei o.a. het volgende besluit genomen:

Bestemmingsplan’Westeinderweg 6 en 8 2011’

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met het bestemmingsplan ‘Westeinderweg 6 en 8 2011’ en de afhandeling van de ingediende zienswijze. Zij leggen het bestemmingsplan ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. Het bestemmingsplan maakt de herinrichting van deze percelen mogelijk. De bedrijfswoningen kunnen worden hergesitueerd en de agrarische bedrijfsvlakken uitgebreid. Er zijn geen financiële consequenties verbonden aan het bestemmingsplan.

 

Pas op voor insluipers

Politie Haaglanden, jongeren, buurtpreventen en straattoezichthouders van de gemeenten gaan deze week op pad om te waarschuwen voor insluipers. Het is mooi weer! Ramen en deuren gaan weer open. Heerlijk voor de frisse lucht in huis. Maar ook heerlijk voor insluipers die huizen overhoop halen op zoek naar voor hen interessante spullen. Tijdens een regionale preventieactie in 2010 bekeek Politie Haaglanden in twee dagen tijd bijna 3.200 woningen door de ogen van een inbreker. Ruim 700 huizen bleken toen een makkelijk doelwit te vormen voor een insluiper. Met het mooie weer in het vooruitzicht gaan politieagenten daarom in de week van 21 tot en met 27 mei wederom de regio in om via openstaande ramen of deuren een zogenaamd ‘wit voetje’ in woningen neer te leggen. De politie wordt daarbij geholpen door straattoezichthouders van de gemeenten, jongeren en buurtpreventen. Met deze actie wil de politie laten zien hoe makkelijk het voor een insluiper is om binnen te komen en spullen te stelen. Het aantal inbraken in de regio Haaglanden is nog steeds hoog. Politie Haaglanden maakt zich daar zorgen over. Natuurlijk doet de politie er alles aan om de daders te pakken, zoals een uitgebreid forensisch onderzoek en een buurtonderzoek. Maar de dader heeft dan al wel toegeslagen. Het voorkomen van een inbraak is minstens net zo belangrijk. Want soms wordt het een insluiper ook wel erg gemakkelijk gemaakt.

U kunt zelf veel doen om de kans op ongenode gasten te verkleinen. Met mooi weer staan ramen en deuren soms wagenwijd open. En niemand die in de gaten houdt of er iemand naar binnen glipt.

Hoe u het insluipers moeilijk maakt

· Laat de kamer of ruimte waar u een raam of deur heeft openstaan niet te lang onbeheerd, ook niet om te douchen, slapen of bijvoorbeeld boven te stofzuigen. Leg ook geen waardevolle spullen in het zicht, zoals laptop, fotocamera of portemonnee.

· Sluit ’s nachts ramen en deuren. Inbrekers of insluipers hebben maar weinig ruimte nodig om binnen te komen. Kijk dus ook uit met een open bovenlicht.

· Toch een raampje open? Zet dan alleen het raam open waar een inbreker niet bij kan of een raam wat is voorzien van een goedkeurde barrièrestang of –rek.

· Laat geen sleutels aan de binnenkant van de deur in het slot zitten.

Meer preventietips over hoe u uw huis kunt beveiligen, vindt u op www.politie.nl/haaglanden

 

College nieuwsflits

 Burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg hebben dinsdag 17 mei onder andere de volgende besluiten genomen:

Onteigening voor Nieuwe Driemanspolder vertraagd

De dreigende bezuinigingen op natuurontwikkeling en recreatie van minister Bleker hebben nu al gevolgen voor de Nieuwe Driemanspolder. De aanvraag voor een Koninklijk Besluit, dat nodig is voor de start van de onteigeningsprocedure, loopt hierdoor een vertraging van tenminste drie tot zes maanden op. De prognose voor de start van de uitvoering verschuift hierdoor naar eind 2013 en voor de oplevering naar najaar 2017. Dat antwoorden burgemeester en wethouders op schriftelijke vragen van de raadsfractie van de PvdA. Na de zomer worden de concrete bezuinigingen bekend en ontstaat een beeld van de consequenties voor de Nieuwe Driemanspolder en het recreatief knooppunt Stompwijk. Volg de ontwikkelingen op www.n3mp.nl

Ruimtelijk kader voor kern Stompwijk

De gemeente Leidschendam-Voorburg gaat een ruimtelijk kader opstellen voor de kern Stompwijk. Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de startnotitie en de aanpak. Het ruimtelijk kader sluit aan op de Integrale Gebiedsvisie Stompwijk, die een toekomstbeeld schetst van de bereikbaarheid, het landschap en de vitaliteit van het dorp. Aanleiding voor het maken van het ruimtelijk kader zijn diverse particuliere initiatieven binnen Stompwijk. Het kader wordt een samenhangend beleidsstuk waaraan de verschillende nieuwe ontwikkelingen in de kern beoordeeld en getoetst kunnen worden. Bij het opstellen van het stuk betrekt de gemeente de Adviesraad Stompwijk en het programmateam, dat sinds het project Gebiedsvisie Stompwijk actief is. Het ruimtelijk kader kern Stompwijk moet eind dit jaar gereed zijn voor besluitvorming.

 

Petra Teunissen verlaat bibliotheek in Stompwijk

Na ruim twaalf en een half jaar gaat Petra Teunissen de bibliotheek in Stompwijk verlaten. Zij heeft zich altijd enthousiast ingezet voor het leesplezier van de inwoners en met name van de leerlingen van basisschool Maerten van de Velde. Met het team van Stompwijk heeft zij een bijdrage geleverd aan de activiteiten die Bibliotheek Leidschendam-Voorburg in Stompwijk organiseerde. Grote campagnes zoals de Boekenweek, Nederland Leest  en de Kinderboekenweek werden uitgebreid bij het publiek onder de aandacht gebracht. Tijdens de Kikkertiendaagse werd er door Petra voorgelezen en konden de kinderen onder haar leiding knutselen.

Wilt u haar bedanken en op haar laatste werkdag aanwezig zijn? Kom dan dinsdag 31 mei naar de bibliotheek!

 

Verkeersexamen basisschoolleerlingen Leidschendam-Voorburg

In Leidschendam-Voorburg nemen dit jaar 644 leerlingen van twintig verschillende basisscholen deel aan het praktisch verkeersexamen. Deze verkeerstoets vindt dinsdagmorgen 10 mei plaats. Leerlingen uit Stompwijk en Leidschendam vertrekken vanaf het Stadskantoor aan de Koningin Wilhelminalaan 2. De Voorburgse leerlingen starten in de Lusthofstraat achter het voormalige politiebureau in Voorburg. Op beide locaties gaan de leerlingen tussen 8.45 en 9.00 uur van start.  

Stompwijkseweg verboden voor zwaar verkeer

Stompwijkseweg Leidschendam verboden voor zwaar verkeer

De Stompwijkseweg in Leidschendam is nabij de zogenoemde ‘Bocht’ uit veiligheidsoverwegingen verboden gebied voor zwaar verkeer. Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft de gemeente hiertoe verplicht. Dinsdag 19 april had de gemeente Leidschendam-Voorburg al een rijbaan van de Stompwijkseweg over een lengte van bijna vijftig meter afgesloten. Het betreft de rijbaan aan de zijde van de Stompwijksevaart tussen de huisnummers 37 en 58.

Met onmiddellijke ingang is dit wegdeel nu afgesloten voor vrachtwagens en landbouwverkeer, zwaarder dan 3500 kilo. Voor het overige verkeer geldt een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur.

De politie ziet streng toe op handhaving van deze maatregelen. De omleidingroute voor het zware verkeer wordt met verwijsborden aangegeven. Het overige verkeer wordt met verkeerslichten langs de afzetting op de Stompwijkseweg geleid.

De gemeente volgt al enkele weken nauwgezet verzakkingen op dit stuk Stompwijkseweg die sterker zijn dan normaal. De damwand wijkt hier in de richting van het water.

De gemeente stelt nader onderzoek in en trekt nauw op met het Hoogheemraadschap.