Categoriearchief: gemeente

Leidschendam-Voorburg stopt 1 januari met ophalen KCA

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten met ingang van 1 januari 2011 te stoppen met het ophalen met de chemokar van Klein Chemisch Afval (KCA) bij de haltes en weekmarkten. Kostenbesparing en de harmonisering van de afvalinzameling met andere gemeenten die onder de gemeenschappelijke regeling van Avalex vallen, waren doorslaggevend voor dit besluit. Daarbij levert deze manier van afvalinzameling te weinig resultaat qua afvalscheiding. Het blijft wel mogelijk KCA in te leveren bij het KCA-depot van het afvalbrengstation.

 

GroenLinks

Sociaal en Groen

GroenLinks gaat mensen met een maatschappelijke achterstand helpen hun positie te verbeteren. GroenLinks zal het mooie bewaren, maar ongezonde, onveilige, milieubedreigende situaties aanpakken. In overleg met maatschappelijke organisaties  in onze gemeente heeft het bestuur en de Gemeenteraadsfractie van Groenlinks  een keuze gemaakt om tot betere bezuinigingsvoorstellen te komen. Daarnaast vindt de fractie het van groot belang dat reserves  die opgebouwd zijn voor “zware” tijden, nu ook daadwerkelijk  gebruikt gaan worden om de gemeente sociaal én financieel gezond te houden. De belangrijkste maatregelen waar GroenLinks voor kiest:

Maak meer werk van energiebeperkende maatregelen bij alle overheidsgebouwen. dat scheelt enorm in de portemonnee, en is ook nog eens beter voor het milieu. Hetzelfde  geldt voor watergebruik en het terugdringen van de afvalberg. Stop met de inhuur van externen. Zorg daarnaast dat de ambtelijke organisatie efficiënt werkt en dat plannen goed voorbereid worden, Zodat onnodig lange procedures worden voorkomen. Goed management voorkomt dubbel werk. Zorg dat de centrale huisvesting, in bestaande panden wordt gerealiseerd. Trek het OZB op naar een gemiddeld niveau van de ons omringende gemeentes. Door het progressief karakter van de OZB dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten. Ouderenzorg voor de werkelijk ouderen, te beginnen vanaf de leeftijd van 65 jaar en niet, zoals nu vaak van af 55 jaar. Benader jonge senioren, die niet meer participeren in het arbeidsproces voor vrijwilligerswerk Kies voor  re-integratie (terug) in eigen beheer van de gemeente,  Neem afscheid van particuliere bureaus.  Beoordeel en begeleidt alleen mensen die daar echt baat bij hebben.  Nodig burgers uit voor een debat voor het inbrengen van alternatieven. Er is veel kennis en wijsheid onder de burgers, maak daar gebruik van !

Inwoners van onze gemeente die reeds ideeën hebben over alternatieven voor het voorgestane gemeentebeleid nodigen wij van harte uit deze aan ons kenbaar te maken:

Uw reactie zien wij graag: MCJ.Cornelissens@leidschendamvoorburg.nl

Onderhoud Starrevaart brug

Onderhoud brug Starrevaart Leidschendam 

De gemeente Leidschendam-Voorburg begint maandag 11 oktober met onderhoud aan de brug over de Starrevaart in de Leidsekade/Oostvlietweg. Het brugdek krijgt een waterdichte laag en de klinkerbestrating en de parkeervakken worden opgeknapt. Het werk duurt ongeveer een week. Door de combinatie van werkzaamheden blijft het ongemak beperkt.

Tijdens het werk aan het brugdek is de brug afgesloten voor verkeer. Voetgangers en (brom)fietsers kunnen de brug wel gebruiken. Het overige wegverkeer moet omrijden via De Star en de Venestraat. Het eenrichtingsverkeer op de Oostvlietweg geldt niet tijdens de afsluiting dus de woningen zijn bereikbaar. De klinkerbestrating aan de kant van de Leidsekade en de parkeervakken aan weerszijden van de brug krijgen een opknapbeurt. De parkeervakken kunnen in deze periode niet gebruikt worden. 

 

Gebiedsvisie Stompwijk

Nieuwsflits Gemeente Leidschendam-Voorburg

Wijziging contactpersonen voor de gebiedsvisie Stompwijk

De gemeente is na het vaststellen van de gebiedsvisie Stompwijk gestart met de uitvoering van deze gebiedsvisie. Er is in de tussentijd veel gebeurd en op dit moment zijn dan ook diverse projecten in voorbereiding. Naast de ontwikkelingen vanuit de gebiedsvisie Stompwijk zijn er ook diverse andere ontwikkelingen gaande in het buitengebied van de gemeente. De gemeente is dan ook aan het bekijken hoe zij verder om wil gaan met haar gehele buitengebied. Hierdoor gaan een aantal zaken veranderen. Zo veranderen onder andere een aantal contactpersonen. Tijdens de openbare vergadering van de Adviesraad afgelopen donderdag is aangekondigd dat na een aantal jaren waarin met veel plezier samen is gewerkt aan de totstandkoming en uitvoering van de gebiedsvisie Frank van Vliet, Jantien van den Berg en Hanno Spierenburg afscheid gaan nemen. Hun taken en werkzaamheden worden met ingang van 1 oktober a.s. overgenomen door andere betrokkenen bij de gemeente, te weten:

-0 Kulturhus                                Marian Rood

-0 Verbindingsweg 1e fase         Evert-Jan van den Akker

-1 Verspreid liggend glas            Rob van Dijk

-2 Particuliere initiatieven           Annegreet Dilweg

-3 Bestemmingsplannen             Sheraida Julen/Roya Surie

U kunt voor bovenstaande projecten direct contact opnemen met de betreffende contactpersonen via 14070.Voor onderstaande projecten wordt de contactpersoon zo spoedig mogelijk bekend gemaakt via de Dorpsketting en de website(www.gebiedsvisiestompwijk.nl).

-4 Stompwijk algemeen incl. overige onderdelen

-5 Recreatief knooppunt Indien u algemene vragen heeft dan kunt u ook altijd terecht bij Ben van Vliet, communicatieadviseur van de gebiedsvisie Stompwijk (bjm.van.vliet@leidschendam-voorburg.nl of 14070). 

Gewonden bij aanrijding

Een 78-jarige automobiliste uit Zoeterwoude zag op dinsdag 21 september omstreeks 13.40 uur een 51-jarige motorrijder uit Zoetermeer over het hoofd. De vrouw reed vanaf de Meer en Geerweg de Jan Koenenweg op en verleende daarbij geen voorrang aan de Zoetermeerse motorrijder. Hij trachtte nog uit te wijken maar kon een aanrijding niet voorkomen. De Zoetermeerder kwam ten val en raakte gewond. Ook de automobiliste liep ten gevolge van de aanrijding letsel op. Beide bestuurders werden per ambulance naar een ziekenhuis vervoerd. De aard van het letsel is niet bekend. De politie stelt een onderzoek in naar de juiste toedracht van de aanrijding.  

Hennepkwekerij ontmanteld

Hennepkwekerij ontmanteld Leidschendam/Stompwijk –

De politie heeft op vrijdag 17 september omstreeks 10.00 uur op de Stompwijkseweg een hennepkwekerij ontmanteld. Op een bovenetage van een schuur was een in werking zijnde kwekerij met 400 hennepplanten. Daarnaast werd illegaal stroom afgetapt. De politie heeft de hennepplanten en de apparatuur, bestaande uit assimilatielampen, koolstoffilters e.d. in beslaggenomen. Ook trof de politie een hoeveelheid illegaal vuurwerk aan. Het vuurwerk werd voor inbeslagname en vernietiging meegenomen naar het politiebureau. De politie stelt een onderzoek in naar de bewoners/huurders van het pand.

Politie Haaglanden wijst nadrukkelijk op het gevaar van hennepkwekerijen. In veel gevallen is er sprake van illegaal stroomgebruik wat kan leiden tot brandgevaarlijke situaties. Heeft u vermoedens van een kwekerij bij u in de buurt, dan vragen wij nadrukkelijk contact op te nemen met de politie via 0900-8844. Anoniem bellen met de meldlijn Meld Misdaad Anoniem kan uiteraard ook. Het nummer is 0800-7000.

Overhaalbrug dicht, pont zet over

De provinciale Overhaalbrug in de Kniplaan over de Vliet is vanaf maandag 16 augustus drie weken dicht voor onderhoud. Fietsers en voetgangers kunnen dan geen gebruik maken van deze fietsbrug. Om hinder zo veel mogelijk te beperken, zet de provincie Zuid-Holland een pont in.

Tijdens de werkzaamheden neemt de provincie onder meer de elektrische besturing van de brug onder handen. Naar verwachting is de fietsbrug maandag 6 september weer open.

Vaartijden pont De pont zet fietsers en voetgangers over van maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 19.00 uur. In de weekenden vaart de pont tussen 09.00 uur en 18.00 uur.

Omleidingen Buiten de vaartijden van de pont kan fietsverkeer gebruik maken van alternatieve routes via Voorschoten (Vlietlandbrug) en Vlietland, of via de sluis in Leidschendam.

Meer informatie Wilt u meer weten over de werkzaamheden aan de Overhaalbrug? Kijk op www.zuid-holland.nl/Overhaalbrug voor de laatste stand van zaken.

Leidschendam-Voorburg zoekt nieuwe leden Participatieraad

De gemeente Leidschendam-Voorburg is op zoek naar nieuwe leden voor de Participatieraad Maatschappelijke ondersteuning en Sociale zaken. Deze instantie adviseert het college van burgemeester en wethouders over het beleid dat samenhangt met de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en het werkterrein van Sociale Zaken. Denk aan vraagstukken als: welke voorzieningen levert de gemeente voor mensen met een beperking? Hoe kan de gemeente mantelzorgers en vrijwilligers beter ondersteunen? Hoe zorgen we dat mensen in de buurt elkaar waar nodig een handje helpen? Hoe bevorderen we dat mensen zonder werk weer aan een baan komen en voorzien in hun eigen onderhoud? Wat kunnen we doen om armoede te voorkomen?

De gemeente roept inwoners, die zich betrokken voelen bij dergelijke vraagstukken, op om te reageren. Dat kan tot uiterlijk 30 augustus. Meer informatie over de functie is te vinden op de website van de Participatieraad www.prlv.nl.

Vechtpartijtje op feestterrein

Stompwijk – Een 18-jarige Hagenaar zocht tijdens de Stompwijkse paardendagen op dinsdag 20 juli omstreeks 02.15 uur de confrontatie met een beveiliger. Onder invloed van alcohol kon de jongen zich niet beheersen, waarna hij de beveiligingsbeambte sloeg. Die reageerde direct en hield de jongen aan. De Hagenaar werd overgebracht naar het politiebureau, alwaar proces-verbaal tegen hem werd opgemaakt. Hij werd later die ochtend weer in vrijheid gesteld.

Vervanging Hoge Brug Stompwijk start begin augustus

De Hoge Brug over de Nieuwe Vaart in Stompwijk wordt dit jaar vervangen. De werkzaamheden starten begin augustus, drie weken later dan de oorspronkelijke planning. Dit uitstel biedt de aannemers gelegenheid om het werk beter voor te bereiden. Vanaf eind oktober is de nieuwe Hoge Brug te gebruiken.

Meer voorbereidingstijd Begin mei heeft een aantal aannemers een informatiepakket gekregen over de vervanging van de Hoge Brug. Op een inlichtingenbijeenkomst met de kandidaat-aannemers heeft de gemeente een toelichting gegeven op de werkzaamheden. De bereikbaarheid tijdens de uitvoering is daarbij van groot belang. De gemeente heeft de aannemers gevraagd hier speciaal aandacht aan te schenken, naast andere belangrijke onderwerpen, zoals veiligheid en voorkomen van schade aan woningen. De aannemers hebben gevraagd om meer voorbereidingstijd om al deze aspecten goed in hun aanbieding te kunnen opnemen. De gemeente geeft de aannemers drie weken extra de tijd; een gedegen voorbereiding komt de uitvoering te goede. Hierdoor is de aanbesteding drie weken vertraagd. Zoals het er nu naar uitziet beginnen de werkzaamheden in augustus, direct na de bouwvak. Eind oktober kan de nieuwe Hoge Brug open voor verkeer.