Categoriearchief: gemeente

Overhaalbrug dicht, pont zet over

De provinciale Overhaalbrug in de Kniplaan over de Vliet is vanaf maandag 16 augustus drie weken dicht voor onderhoud. Fietsers en voetgangers kunnen dan geen gebruik maken van deze fietsbrug. Om hinder zo veel mogelijk te beperken, zet de provincie Zuid-Holland een pont in.

Tijdens de werkzaamheden neemt de provincie onder meer de elektrische besturing van de brug onder handen. Naar verwachting is de fietsbrug maandag 6 september weer open.

Vaartijden pont De pont zet fietsers en voetgangers over van maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 19.00 uur. In de weekenden vaart de pont tussen 09.00 uur en 18.00 uur.

Omleidingen Buiten de vaartijden van de pont kan fietsverkeer gebruik maken van alternatieve routes via Voorschoten (Vlietlandbrug) en Vlietland, of via de sluis in Leidschendam.

Meer informatie Wilt u meer weten over de werkzaamheden aan de Overhaalbrug? Kijk op www.zuid-holland.nl/Overhaalbrug voor de laatste stand van zaken.

Leidschendam-Voorburg zoekt nieuwe leden Participatieraad

De gemeente Leidschendam-Voorburg is op zoek naar nieuwe leden voor de Participatieraad Maatschappelijke ondersteuning en Sociale zaken. Deze instantie adviseert het college van burgemeester en wethouders over het beleid dat samenhangt met de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en het werkterrein van Sociale Zaken. Denk aan vraagstukken als: welke voorzieningen levert de gemeente voor mensen met een beperking? Hoe kan de gemeente mantelzorgers en vrijwilligers beter ondersteunen? Hoe zorgen we dat mensen in de buurt elkaar waar nodig een handje helpen? Hoe bevorderen we dat mensen zonder werk weer aan een baan komen en voorzien in hun eigen onderhoud? Wat kunnen we doen om armoede te voorkomen?

De gemeente roept inwoners, die zich betrokken voelen bij dergelijke vraagstukken, op om te reageren. Dat kan tot uiterlijk 30 augustus. Meer informatie over de functie is te vinden op de website van de Participatieraad www.prlv.nl.

Vechtpartijtje op feestterrein

Stompwijk – Een 18-jarige Hagenaar zocht tijdens de Stompwijkse paardendagen op dinsdag 20 juli omstreeks 02.15 uur de confrontatie met een beveiliger. Onder invloed van alcohol kon de jongen zich niet beheersen, waarna hij de beveiligingsbeambte sloeg. Die reageerde direct en hield de jongen aan. De Hagenaar werd overgebracht naar het politiebureau, alwaar proces-verbaal tegen hem werd opgemaakt. Hij werd later die ochtend weer in vrijheid gesteld.

Vervanging Hoge Brug Stompwijk start begin augustus

De Hoge Brug over de Nieuwe Vaart in Stompwijk wordt dit jaar vervangen. De werkzaamheden starten begin augustus, drie weken later dan de oorspronkelijke planning. Dit uitstel biedt de aannemers gelegenheid om het werk beter voor te bereiden. Vanaf eind oktober is de nieuwe Hoge Brug te gebruiken.

Meer voorbereidingstijd Begin mei heeft een aantal aannemers een informatiepakket gekregen over de vervanging van de Hoge Brug. Op een inlichtingenbijeenkomst met de kandidaat-aannemers heeft de gemeente een toelichting gegeven op de werkzaamheden. De bereikbaarheid tijdens de uitvoering is daarbij van groot belang. De gemeente heeft de aannemers gevraagd hier speciaal aandacht aan te schenken, naast andere belangrijke onderwerpen, zoals veiligheid en voorkomen van schade aan woningen. De aannemers hebben gevraagd om meer voorbereidingstijd om al deze aspecten goed in hun aanbieding te kunnen opnemen. De gemeente geeft de aannemers drie weken extra de tijd; een gedegen voorbereiding komt de uitvoering te goede. Hierdoor is de aanbesteding drie weken vertraagd. Zoals het er nu naar uitziet beginnen de werkzaamheden in augustus, direct na de bouwvak. Eind oktober kan de nieuwe Hoge Brug open voor verkeer.

Wijkwethouders Leidschendam-Voorburg-Stompwijk

De gemeente Leidschendam-Voorburg hanteert een systeem van wijkwethouders. Zij zijn het oog en oor van het college. De wijkwethouder onderhoudt voor het college de conytacten met de wijk, vaak via het wijkplatform. Burgemeester en wethouders hebben besloten welke wethouder voor welke wijk van Leidschendam-Voorburg het bestuurlijk aanspreekpunt is.

  • Marcel Houtzager is deze collegeperiode wijkwethouder van – Voorburg Noord en van – Leidschendam Centrum, Klein Plaspoelpolder, Zeeheldenwijk en Leidschendam-Zuid.
  • Peter van Ostaijen is het bestuurlijk aanspreekpunt voor drie wijken: – De Heuvel, Leidsenhage en Park Veursehout, – Stompwijk, Wilsveen en het buitengebied ten oosten van de Vliet, en – Voorburg West en Park Leeuwenbergh.
  • Gregor Rensen is ook actief voor drie wijken: – Bovenveen, – Prinsenhof, en- De Zijde, Amstelwijk, Duivenvoorde en het buitengebied ten westen van de Vliet.
  • Heleen Mijdam is wijkwethouder van: – Damsigt, Sijtwende III, IV en V, Verzetsheldenwijk en Raadhuiskwartier, en van -Voorburg Midden en Voorburg Oud.
  • Jérôme Schellings geeft zijn wijkaandacht aan: -’t Lien en de Rietvink, en aan -Essesteijn en Sijtwende I en II.

Het is een voorlopige verdeling. Het coalitieakkoord geeft aan dat burgemeester en wethouders willen bezien of samenvoeging van wijken de effectiviteit van wijkgericht werken kan vergroten. In geval van samenvoeging komt er een aangepaste verdeling. In september is er een bijeenkomst voor de wijkplatformleden om kennis te maken met de wijkwethouders.

Voor meer (pers)informatie over dit onderwerp: team Communicatie, Ben van Vliet, telefoon (070) 300 9303 of (06) 5496 4009, e-mail bjm.van.vliet@leidschendam-voorburg.nl