Categoriearchief: gemeente

Activiteitenprogramma Bibliotheek Leidschendam-Voorburg

Activiteitenprogramma  Bibliotheek Leidschendam-Voorburg en Bibliotheek Rijswijk najaar 2011 is uit!

Met trots presenteren Bibliotheek Leidschendam-Voorburg en Bibliotheek Rijswijk het derde gezamenlijke activiteitenprogramma voor komend najaar.

De bibliotheken hebben het voornemen om op 1 januari 2012 te fuseren.

Belangstellenden kunnen het programma afhalen in de bibliotheek.

Inspiratie

Het programma biedt de inwoners van Leidschendam-Voorburg en Rijswijk inspirerende cursussen, films, lezingen, voorstellingen, workshops en exposities voor jong en oud. De cursussen van SeniorWeb starten in september en ook dit seizoen kunt u zich verdiepen in Kunstgeschiedenis, Klassieke muziek en Nederlandse literatuur.

Leden van de bibliotheek krijgen korting op de toegangskaarten voor deze activiteiten bij de bibliotheken. Houders van de Ooievaarspas ontvangen, naast het gratis lidmaatschap, ook nog eens een extra korting op verschillende cursussen.

Kinderboekenweek

De Kinderboekenweek gaat dit jaar over ‘Superhelden!’ in boeken. Op zondag 9 oktober is er een groot Kinderboekenweekfeest in Theater Camuz in Leidschendam. Durf jij een held te zijn?

Kluun en Connie Palmen

Onder de titel ‘Schrijvers op het Podium’ heeft bibliotheek Leidschendam-Voorburg samen  met Theater de Tobbe onder andere Kluun en Connie Palmen uitgenodigd.

Biblioscoop

De bibliotheken in Leidschendam-Voorburg en Rijswijk zijn soms ook Biblioscoop. In de herfst- en kerstvakantie worden er films vertoond voor kinderen vanaf 6 jaar. Er zijn ook regelmatig filmvoorstellingen voor volwassenen, onder andere ‘Bleeke Bet’ en ‘Het meisje met den blauwen hoed’.

Creatief

Ontdek uw creatieve talenten tijdens één van de workshops van de Kunstuitleen in Rijswijk! In oktober kunt u een bronzen beeldje maken of deelnemen aan de workshop ‘Mozaïek’. Ook dit jaar is er weer een workshop ‘Nana’s maken’.

iDEAL

U kunt het programmaboekje afhalen bij de bibliotheken in Leidschendam, Voorburg, Stompwijk en Rijswijk. Bovendien is alle informatie te vinden op de websites van beide bibliotheken: www.bibliotheeklv.nl en www.bibliotheek.nl/rijswijk. Op deze websites kunt u gebruikmaken van iDEAL om uw toegangskaarten te bestellen. Natuurlijk kunt u ook kaarten kopen aan de balie in uw bibliotheek.

 

Strenge handhaving verbod zwaar verkeer Stompwijkseweg

 

Het verbod voor zware voertuigen op een deel van de Stompwijkseweg wordt streng gehandhaafd. Bureau Leidschendam-Voorburg van politie Haaglanden voert sinds deze week meer en vaker controles uit op naleving van deze verkeersmaatregel. Sinds 21 april is een rijbaan van de Stompwijkseweg over een afstand van ongeveer vijftig meter gesloten voor vrachtwagens, grondtransporten en landbouwverkeer, zwaarder dan 3.500 kg. Het gaat om de rijbaan aan de zijde van de Stompwijksevaart tussen de huisnummers 37 en 58. Door ernstige spoorvorming en verzakkingen schuift de weg hier in de richting van de Stompwijksevaart. Gezien het acute risico was een verbod voor zwaar verkeer onontkoombaar. Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft hier ook op aangedrongen. Verkeerslichten regelen de voortgang van het overige verkeer. Ter plaatse geldt een maximumsnelheid van 30 km per uur.

 

Doodlopend

Zwaar bestemmingsverkeer is op de Stompwijkseweg toegestaan tot aan de afsluiting bij de huisnummers 37 en 58. Bij de kern Stompwijk en aan het begin van de Stompwijkseweg, aan de Leidschendamse kant, is met borden aangegeven dat de Stompwijkseweg voor doorgaand zwaar verkeer is verboden. Tractoren moeten omrijden via Kostverlorenweg, Wilsveen, Voorweg, Zoetermeer en Middelweg. Vrachtverkeer wordt omgeleid via de Zoetermeerse Rijweg.

 

Fysieke maatregelen

Ondanks de ernst van de situatie wordt het verbod voor zwaar verkeer veelvuldig genegeerd. Naast strengere handhaving door de politie bereidt de gemeente Leidschendam-Voorburg fysieke maatregelen voor die vrachtwagens en zware landbouwvoertuigen het doorrijden beletten. Deze maatregelen worden over enkele weken geëffectueerd.

 

Onderzoek

De gemeente en het Hoogheemraadschap van Rijnland werken gezamenlijk aan een oplossing voor de problematiek van de Stompwijkseweg en Dr. Van Noortstraat, de enige directe verbindingsweg tussen de kernen Stompwijk en Leidschendam. Beide organisaties verzamelen al enige tijd gegevens over de weg. Een ingenieursbureau gaat met die gegevens aan de slag om de exacte oorzaak van de verschuivingen vast te stellen. De eerste voorlopige resultaten van het onderzoek worden deze zomer verwacht. Het onderzoek loopt nog door tot ver in het najaar. Pas dan valt iets te vertellen over mogelijke structurele oplossingen.

 

Zwaar verkeer Stompwijkseweg

Zwaar verkeer blijft groot risico Stompwijkseweg

De verkeersmaatregelen, die uit veiligheidsoverwegingen zijn getroffen voor de Stompwijkseweg, blijven vanwege het acute risico onverminderd van kracht. Tussen de huisnummers 37 en 58 blijft de weg dus verboden voor vrachtwagens, grondtransporten en landbouwverkeer, zwaarder dan 3.500 kg. Ook blijft de maximumsnelheid hier 30 km/uur. Het is niet uitgesloten dat de staat van de Stompwijkseweg uitbreiding van de veiligheidsmaatregelen noodzakelijk maakt.

Er worden veel overtredingen geconstateerd van het verbod voor zwaar verkeer. Gezien de instabiliteit van de kade waarop de weg ligt, blijft het risico groot dat de weg ter plaatse van de afgesloten weghelft als gevolg van dit zware verkeer de vaart inschuift. De veiligheid komt hierdoor ernstig in het geding.

De kosten voor het herstel komen voor rekening van de overtreder. De gemeente doet dan ook een beroep op de inwoners van Stompwijk het verbod te respecteren en ook leveranciers hierover te informeren. Tractoren moeten omrijden via Kostverlorenweg, Wilsveen, Voorweg, Zoetermeer en Middelweg. Vrachtverkeer wordt omgeleid via de Zoetermeerse Rijweg.

De gemeente en het Hoogheemraadschap van Rijnland willen uiteraard weten wat er nu precies aan de hand is en wat de oplossing voor dit probleem is. Beide organisaties verzamelen al enige tijd gegevens over de weg. Een ingenieursbureau gaat met die gegevens in de slag om de exacte oorzaak van de verschuivingen vast te stellen. Gemeente en Hoogheemraadschap hebben regelmatig ambtelijk overleg over deze kwestie. Binnenkort vindt overleg plaats tussen de besturen van deze organisaties.

De eerste voorlopige resultaten van het onderzoek worden deze zomer verwacht. Het onderzoek loopt nog door tot ver in het najaar. Pas dan valt iets te vertellen over de mogelijke oplossingen voor de problematiek op de Stompwijkseweg en Dr. Van Noortstraat.

 

Beveilig uw dakramen

Dakramen van vooral eengezinswoningen zijn gemakkelijk bereikbaar voor inbrekers. Via de regenpijp, bijkeuken, schuur of een kliko zien ze kans op de niet al te steile daken bij de ramen te komen. Vervolgens weten ze de raamvergrendeling er af te halen en kunnen ze ongezien hun slag slaan. U kunt het inbrekers lastig maken door uw dakramen te voorzien van extra hang- en sluitwerk zoals een handgreep met slot, een veiligheidsslot of bijzetsloten met een slot.

Politie Haaglanden heeft woninginbraken tot korpsprioriteit verheven. In geval van een inbraak doet de politie er alles aan om de daders te pakken en daarmee die inbraken op te lossen. Zo wordt altijd een (buurt)onderzoek gestart en vindt er indien nodig forensisch onderzoek plaats. U kunt de politie daarbij helpen door in ieder geval altijd aangifte te doen van (poging tot) inbraak in uw woning. Zo weet de politie in welke straten en op welke tijdstippen het dievengilde actief is. Daarnaast is het belangrijk de politie te informeren over verdachte personen en voertuigen. Zij kan dan haar opsporingsinspanningen daarop richten. Ziet u iets verdachts, belt u dan telefoonnummer 112.

 

Diefstal vrachtauto, Poolse mannen aangehouden

Diefstal vrachtauto, Poolse mannen aangehouden

Leidschendam/Stompwijk – De politie Hollands-Midden heeft op vrijdag 17 juni in Noordwijk 2 Poolse mannen, in de leeftijd van 25 en 33, afkomstig uit Rotterdam en Stawowa (Polen) aangehouden. De beide mannen reden in een bestelauto, die eerder deze maand vanaf de Bovenmeerweg was ontvreemd.

Tijdens hun verhoor in het politiebureau in Leidschendam verklaarden de mannen, dat zij de auto hadden geleend van een 24-jarige Pool, die in Noordwijk woonachtig zou zijn. De politie heeft deze persoon nog niet in zijn woning aangetroffen. Tegen de beide andere Poolse mannen werd proces-verbaal terzake diefstal dan wel heling opgemaakt.

 

Politieberichten

Bureau Leidschendam-Voorburg  

Onderwerp: Overlast Maerten van den Velde School

Geachte bewoner(s) Stompwijk,

Naar aanleiding van eerdere berichtgeving in De Dorpsketting, wil ik u op het volgende attenderen. Al geruime tijd wordt het schoolplein van de Maerten van den Velde School door jongeren gebruikt als hangplek. Dit gebeurt meestal in de avonduren. Door de jeugd wordt veel afval achter gelaten, zoals lege blikjes, lege zakken chips en kapot gegooide flesjes. Het is al diverse malen voorgekomen dat er vernielingen worden gepleegd aan ramen en de picknicktafel. Het schoolplein is toegankelijk voor één ieder, maar zal daarom op een goede manier gebruikt moeten worden zonder dat er overlast plaats vindt.  De politie zal daarom regelmatig op verschillende tijden surveilleren en bij een overtreding hiertegen optreden.

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft kunt u contact opnemen met 0900-8844.

De wijkagent, S. Duit

 

Oplevering Hoge brug is vertraagd

De oplevering van de nieuwe brug in Stompwijk is vertraagd. Naar verwachting wordt de brug in de week van 27 juni in gebruik genomen. Rondom de brug liggen behoorlijk veel belangrijke kabels voor deze regio, vooral van KPN en ENECO. De vertraging in werkzaamheden van deze nutsbedrijven heeft vertraging in de afbouw van de brug tot gevolg.

Omwonenden worden geïnformeerd.

 

College Nieuwsflits

Burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg hebben dinsdag 24 mei o.a. het volgende besluit genomen:

Bestemmingsplan’Westeinderweg 6 en 8 2011’

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met het bestemmingsplan ‘Westeinderweg 6 en 8 2011’ en de afhandeling van de ingediende zienswijze. Zij leggen het bestemmingsplan ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. Het bestemmingsplan maakt de herinrichting van deze percelen mogelijk. De bedrijfswoningen kunnen worden hergesitueerd en de agrarische bedrijfsvlakken uitgebreid. Er zijn geen financiële consequenties verbonden aan het bestemmingsplan.

 

Pas op voor insluipers

Politie Haaglanden, jongeren, buurtpreventen en straattoezichthouders van de gemeenten gaan deze week op pad om te waarschuwen voor insluipers. Het is mooi weer! Ramen en deuren gaan weer open. Heerlijk voor de frisse lucht in huis. Maar ook heerlijk voor insluipers die huizen overhoop halen op zoek naar voor hen interessante spullen. Tijdens een regionale preventieactie in 2010 bekeek Politie Haaglanden in twee dagen tijd bijna 3.200 woningen door de ogen van een inbreker. Ruim 700 huizen bleken toen een makkelijk doelwit te vormen voor een insluiper. Met het mooie weer in het vooruitzicht gaan politieagenten daarom in de week van 21 tot en met 27 mei wederom de regio in om via openstaande ramen of deuren een zogenaamd ‘wit voetje’ in woningen neer te leggen. De politie wordt daarbij geholpen door straattoezichthouders van de gemeenten, jongeren en buurtpreventen. Met deze actie wil de politie laten zien hoe makkelijk het voor een insluiper is om binnen te komen en spullen te stelen. Het aantal inbraken in de regio Haaglanden is nog steeds hoog. Politie Haaglanden maakt zich daar zorgen over. Natuurlijk doet de politie er alles aan om de daders te pakken, zoals een uitgebreid forensisch onderzoek en een buurtonderzoek. Maar de dader heeft dan al wel toegeslagen. Het voorkomen van een inbraak is minstens net zo belangrijk. Want soms wordt het een insluiper ook wel erg gemakkelijk gemaakt.

U kunt zelf veel doen om de kans op ongenode gasten te verkleinen. Met mooi weer staan ramen en deuren soms wagenwijd open. En niemand die in de gaten houdt of er iemand naar binnen glipt.

Hoe u het insluipers moeilijk maakt

· Laat de kamer of ruimte waar u een raam of deur heeft openstaan niet te lang onbeheerd, ook niet om te douchen, slapen of bijvoorbeeld boven te stofzuigen. Leg ook geen waardevolle spullen in het zicht, zoals laptop, fotocamera of portemonnee.

· Sluit ’s nachts ramen en deuren. Inbrekers of insluipers hebben maar weinig ruimte nodig om binnen te komen. Kijk dus ook uit met een open bovenlicht.

· Toch een raampje open? Zet dan alleen het raam open waar een inbreker niet bij kan of een raam wat is voorzien van een goedkeurde barrièrestang of –rek.

· Laat geen sleutels aan de binnenkant van de deur in het slot zitten.

Meer preventietips over hoe u uw huis kunt beveiligen, vindt u op www.politie.nl/haaglanden