Categoriearchief: gemeente

Gratis BoekStartkoffertje voor baby’s

Hebt u van het consultatiebureau een BoekStart-waardebon ontvangen? Bij de bibliotheek kunt u langskomen met de waardebon om het BoekStartkoffertje op te halen voor uw zoontje of dochtertje. De bibliotheek in het Dorpspunt is open op vrijdag van half 10 tot half 12.

Baby’s houden van boeken

Uw baby wordt dan gratis lid van de bibliotheek en u krijgt het BoekStartkoffertje met twee boekjes cadeau. Als uw baby lid is van de bibliotheek kunt u leuke en leerzame baby– en peuterboekjes lenen. Heerlijk om uit voor te lezen. Voorlezen is goed voor de taalontwikkeling van uw kindje en het is leuk om te genieten van de tijd met elkaar. Kijk voor de laatste boekentips op www.boekstart.nl.

Voorleesfilmpjes
Ook leuk om te doen: samen met uw zoontje of dochtertje op onze website, www.bibliotheekaandevliet.nl, voorleesfilmpjes bekijken van Bereslim en De Voorleeshoek.

Extra zomeractiviteiten voor jongeren van 12 tot 18 jaar

De gemeente Leidschendam-Voorburg stelt extra geld beschikbaar voor zomeractiviteiten voor jongeren. Burgemeester Klaas Tigelaar: “We zien dat vanwege de coronamaatregelen in binnen- en buitenland veel meer inwoners hun vakantie thuis doorbrengen. Om hen toch een leuke zomer te bieden, worden er extra activiteiten georganiseerd, speciaal voor jongeren van 12 jaar tot 18 jaar.” Gedacht wordt aan een Blockjam, een Game Event, een prijsvraag en sport- en culturele activiteiten. Via de Jongerenraad worden jongeren gevraagd om mee te helpen bij de verdere invulling.

De activiteiten worden georganiseerd door bestaande en nieuwe subsidietafelpartners: Stichting Aight, Stichting Epic Youth, Stichting Sport en Welzijn (Jongerenwerk), Stichting IBCE en Fenomeen Bovenveen. Wethouder Jan-Willem Rouwendal: ‘’Het is mooi om te zien hoe bestaande en nieuwe partners zich samen inzetten voor een divers en compleet activiteitenaanbod voor de jongeren in onze gemeente.” De activiteiten worden gefinancierd vanuit het budget steunmaatregelen corona.

Naast de extra activiteiten zijn er al vele andere activiteiten voor kinderen en jongeren gepland. Een overzicht van alle activiteiten vindt u op de website van Stichting Sport en Welzijn (www.senw-lv.nl).

Gemeente vraagt inwoners mening over schone energie

De gemeente Leidschendam-Voorburg werkt aan een energiestrategie hoe in 2050 een CO2 neutrale gemeente te kunnen worden. Dit is nodig om klimaatverandering te beperken en de stad in de toekomst leefbaar en gezond te houden. In de plannen is de mening van alle inwoners belangrijk. Vanaf 27 juli kan via een online enquête worden meegedacht over schone energie. Wethouder Astrid van Eekelen: ”De energietransitie raakt ons allemaal en is van ons allemaal. De mening van de inwoners over de toekomst van Leidschendam-Voorburg mag daarom niet ontbreken. Zonder overleg kan de gemeente namelijk niet beslissen over de verduurzaming van wijken en buurten.”

Meedoen

De online enquête is te vinden via de site www.ingesprekmetlv.nl/energietransitie. De vragen zijn bedoeld voor zowel woningeigenaren als huurders in Leidschendam-Voorburg. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 10 minuten. Onder de inwoners die de enquête volledig invullen, verloot de gemeente 20 cadeaubonnen t.w.v.€ 10 ,-.

Planning

De uitkomst van dit onderzoek wordt gebruikt om invulling te geven aan toekomstig beleid. De gemeente heeft uiterlijk eind 2021 een plan uitgewerkt voor de aanpak van wijken en buurten in de gehele gemeente.

Meer lezen over de energietransitie? Kijk ook dan op

www.ingesprekmetlv.nl/energietransitie.

Plan Westeinderweg digitaal gepresenteerd

Vorig jaar heeft de gemeente samen met de ontwikkelaars het plan voor de Westeinderweg gepresenteerd. Het plan is inmiddels klaar en de gemeente wil die graag met u delen. Via onderstaande link kunt u het plan bekijken.

Mocht u een reactie willen achterlaten dan kan dat. Deze reacties worden dan meegenomen in de verdere besluitvorming in het College van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad. 

https://www.ingesprekmetlv.nl/westeinderweg

Aan de slag met de WoonWijzerBox

De gemeente Leidschendam-Voorburg stimuleert haar inwoners energiebesparende maatregelen aan te schaffen. Wethouder Astrid van Eekelen heeft daarom op 20 juli een energiebesparende WoonWijzerBox bij de familie Van der Zwan in Voorburg bezorgd. De producten in de box zijn door het gezin Van der Zwan aangeschaft in de webshop van de WoonWijzerWinkel. Inwoners van Leidschendam-Voorburg met een eigen huis krijgen maar liefst 90 euro korting van de gemeente wanneer ze voor minimaal 100 euro besteden in deze webshop. Hiermee besparen de familie Van der Zwan en andere woningeigenaren straks flink op de energierekening. Wethouder Astrid van Eekelen: “Op het gebied van duurzaam wonen kunnen we zo in kleine stappen, samen met inwoners, het verschil al maken. Of het nou gaat om het gebruik van een LED lamp of een waterbesparende douchekop. Het draagt allemaal bij aan de overgang naar minder energieverbruik. Een mooier en duurzamer Leidschendam-Voorburg maken we tenslotte met elkaar.”

Zuinig omgaan met energie

De heer Van der Zwan over de actie: “Op dit moment wonen wij in een woning die lastig warm te krijgen is. Zelf vind ik het belangrijk dat je zuinig met energie omgaat. Daarom heb ik na het horen van de actie van mijn buurman de WoonWijzerbox besteld. Nu kunnen we op een goedkope manier verschillende producten uitproberen. Als het goed is, haalt dit ook het gasverbruik naar beneden. En bevalt het goed? Dan voeren we het door in de rest van het huis. In onze box zit bijvoorbeeld isolatiefolie voor achter, en een ventilator voor onder de radiator. Daarnaast hebben we gekozen voor tochtstrips; één voor de brievenbus en één voor onder de deur. Die laatste was aan vervanging toe. In de vakantie ga ik alles installeren. Dit helpt als we straks weer gaan stoken het warmteverlies te beperken. Iedereen moet zijn steentje bijdragen.”

Ook een WoonWijzerBox bestellen?

Aanmelden voor de actie kan eenvoudig en snel via www.lv.nl/woonwijzerbox. Na het volledig invullen van het aanmeldformulier, ontvangen woningeigenaren een bevestigingsmail met een kortingscode. Met deze code krijgt de woningeigenaar, bij een minimale besteding van 100 euro, maar liefst 90 euro van de gemeente cadeau. De kortingscode kan ingevuld worden bij bestellingen in de webshop van de WoonWijzerWinkel via www.lv.nl/woonwijzerbox. In totaal zijn er 550 boxen. De actie loopt zolang de voorraad strekt.

Meer informatie

Er zijn nog veel meer gemeentelijke en landelijke regelingen en subsidies waarmee u uw woning duurzaam kunt maken. U vindt meer informatie over bijvoorbeeld woningisolatie, het aanleggen van een groen dak of het aanvragen van een Energiebespaarlening met korting op het rentetarief op www.lv.nl/duurzaamleven.

Nieuwbouwplannen westeinder nu digitaal te bekijken

Plan Westeinderweg digitaal gepresenteerd

Vorig jaar heeft de gemeente samen met de ontwikkelaars het plan voor de Westeinderweg gepresenteerd. Het plan is inmiddels klaar en de gemeente wil die graag met u delen. Via onderstaande link kunt u het plan bekijken. Mocht u een reactie willen achterlaten dan kan dat. Deze reacties worden dan meegenomen in de verdere besluitvorming in het College van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad. 

https://www.ingesprekmetlv.nl/westeinderweg

Subsidie voor gemeentelijke monumenten verhoogd

Monumentale gebouwen en bomen dragen bij aan een groene duurzame woongemeente. Daarom vindt de gemeente het belangrijk monumenten in stand te houden en zo nodig op te knappen, zodat inwoners blijven genieten van de vele parken, buitenplaatsen en historische gevels in Leidschendam-Voorburg. Wethouder Astrid van Eekelen van cultureel erfgoed: “Wij koesteren ons erfgoed. Zorg hiervoor moeten we met z’n allen doen. Ik ben blij dat eigenaren zorgdragen voor hun monumenten, ook als daar extra eisen aan gesteld worden. Daarom wil ik eigenaren ondersteunen door het subsidiebedrag voor restauratie te verhogen tot een maximum van € 7500,-. Zo kan een monument vaak weer jaren mee.”

Zorg voor gemeentelijke monumenten

Voor het eerst wijst de gemeente kerken, ophaalbruggen en scholen als gemeentelijk monument aan en in september zelfs 230 monumentale bomen. Vanaf 1 september is het voor het eerst mogelijk subsidie te krijgen voor bomen die op de lijst staan.

Wethouder van Eekelen: “We geven ook subsidie voor het verbeteren of verwijderen van reclame-uitingen in en om het Sluiscomplex in Leidschendam en de oude dorpskern van Voorburg. Het gaat om reclame-uitingen die niet passen in deze karakteristieke gebieden en voor velen een doorn in het oog zijn.”

Subsidie aanvragen

Een eigenaar van een monument kan een keer per drie jaar een bijdrage krijgen voor de restauratiekosten tot een maximum van € 7.500,-, onder voorwaarde dat de eigenaar lid is van de Monumentenwacht en een meerjarenonderhoudsplan laat maken. Per monumentale boom kan eens per vijf jaar subsidie worden aangevraagd tot een maximum van € 500,-. Voor het verwijderen of verbeteren van een reclame-uiting is dat eenmalig maximaal € 500,-.

Als het plafond van de jaarlijkse subsidiepot van de gemeente bereikt is, schuift de aanvraag door naar het jaar daarop. Een monumenteneigenaar kan een aanvraag voor een restauratiesubsidie indienen door middel van het aanvraagformulier op de website van de gemeente. De nieuwe regeling gaat in op 1 september 2020 en is dan samen met het aanvraagformulier te vinden op www.lv.nl

Plan Westeinderweg digitaal gepresenteerd

Vorig jaar heeft de gemeente samen met de ontwikkelaars het plan voor de Westeinderweg gepresenteerd. Het plan is inmiddels klaar en de gemeente wil die graag met u delen. Via onderstaande link kunt u het plan bekijken. Mocht u een reactie willen achterlaten dan kan dat. Deze reacties worden dan meegenomen in de verdere besluitvorming in het College van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad. 

https://www.ingesprekmetlv.nl/westeinderweg

Gemeente vraagt inwoners naar toekomstbeeld in 2040

Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties uit Leidschendam-Voorburg kunnen tussen 6 juli en 27 juli hun mening geven over de toekomst van de gemeente in 2040. Dit najaar start de gemeente met een participatietraject voor de omgevingsvisie ‘LV in 2040’. In de visie komt in grote lijnen te staan hoe we onze gemeente inrichten zodat Leidschendam-Voorburg een prettige gemeente blijft om te wonen, leven en werken.

Wethouder Jan Willem Rouwendal: “De toekomst is dichterbij dan we denken. De zomers worden warmer, regenbuien zijn heftiger, gas is straks niet meer onze belangrijkste energiebron en we zoeken naar locaties voor nieuwe woningen. Ook zoeken we naar goede manieren om al het verkeer, zoals fiets, bus en auto goed te organiseren. Het is daarom belangrijk te weten hoe onze inwoners hiernaar kijken. Ik hoop dat veel inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties aan het onderzoek meedoen.”

Wat is een omgevingsvisie

In de omgevingsvisie legt de gemeente vast hoe de fysieke omgeving van Leidschendam-Voorburg er in de toekomst uitziet. De fysieke leefomgeving is de omgeving waarin wij wonen, werken en recreëren. Te denken valt aan woningen, groen, mobiliteit, voorzieningen, gezondheid en duurzaamheid. De gemeente gebruikt de omgevingsvisie om keuzes te maken voor de toekomst van de fysieke leefomgeving.

In gesprek

Aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek gaat de gemeente na de zomervakantie in gesprek over thema’s die de samenleving belangrijk vindt. Hierbij wordt rekening gehouden met de corona-maatregelen.

Omgevingsvisie en de Omgevingswet

Op 1 januari 2022 voert het Rijk de Omgevingswet in. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. De Omgevingswet gaat over alles in de fysieke omgeving; denk hierbij bijvoorbeeld aan wonen, groen, mobiliteit, voorzieningen, gezondheid en duurzaamheid. Het doel van de Omgevingswet is meer ruimte te bieden voor initiatieven van burgers, ondernemers en van de overheid zelf. De omgevingsvisie is één van de instrumenten die hiervoor wordt ingezet.

Planning: ontwerp-visie en definitieve visie

Naar verwachting wordt de concept-visie in mei 2021 voorgelegd aan het college en de raad zodat de concept-visie in juni 2021 ter inzage gelegd kan worden.

Waar invullen?

Vanaf 6 juli kan de vragenlijst worden ingevuld via www.ingesprekmetlv.nl/omgevingsvisie. Voor vragen over het onderzoek of het aanvragen van een papieren enquête kunt u bellen naar 0800 75 75 755.

Subsidietafels buigen zich over Kansrijke Start en Maatschappelijke Diensttijd

De gemeente Leidschendam-Voorburg gaat extra aandacht besteden aan nog betere begeleiding tijdens de eerste 1000 levensdagen van een kind, maatschappelijke inzet door middelbare scholieren, en cultureel aanbod voor moeilijk bereikbare jongeren. Dat staat in de zogenoemde initiatiefvragen, die de basis vormen voor veel subsidies. Daarnaast is er volle aandacht voor de gevolgen van de coronacrisis, zowel voor inwoners als voor maatschappelijke organisaties.

De gemeente Leidschendam-Voorburg werkt met zogenoemde subsidietafels. Organisaties die activiteiten aanbieden rond een bepaald thema, gaan met elkaar in gesprek om het aanbod op elkaar af te stemmen en samen één uitvoeringsplan te maken. Wat de gemeente rond dat thema wil bereiken, is vastgelegd in zogenoemde initiatiefvragen.

Nieuw is dat er komend jaar gewerkt aan nog betere begeleiding van gezinnen tijdens de eerste 1000 levensdagen van een kind. Partners uit het medische domein (verloskundigen, geestelijke gezondheidszorg) en het sociaal domein (jeugdgezondheidszorg, welzijn, schuldhulpverlening) gaan via het actieprogramma Kansrijke Start een plan ontwikkelen om nog beter samen te werken, van elkaar te leren en een collectief aanbod te ontwikkelen dat goed is afgestemd op de vraag van zowel professionals als ouders en vooral ook makkelijk vindbaar en laagdrempelig is.

Daarnaast wordt er een plan gemaakt voor Maatschappelijke Diensttijd. Middelbare scholieren worden gevraagd om hun talenten in te zetten voor een ander. Ook komt er meer aandacht voor cultureel aanbod voor kinderen die daar nu niet mee in aanraking komen.

Aanpassing systematiek subsidiejaar 2021

Door de coronavoorschriften was het lange tijd niet mogelijk om bij elkaar te komen en een goed inhoudelijk gesprek te voeren over de activiteiten die partners in 2021 en 2022 willen aanbieden. Ook is het nog lastig om in te schatten welke effecten de coronacrisis op de lange termijn op de samenleving heeft. Daarom is de systematiek voor 2021 iets aangepast.

In 2021 hopen de gemeente en partners nog meer zicht te hebben op de gevolgen van de coronacrisis en wordt een meerjarenplan geschreven voor de subsidiejaren

2022/2023. De actuele behoeften van inwoners staan daarbij centraal.