Categoriearchief: gemeente

”Iedereen moet zich geaccepteerd en veilig voelen”

Iedereen mag zichzelf zijn en zijn eigen keuzes maken. Dit werd vandaag gevierd op Coming Out Day. Sommige mensen vinden het belangrijk om openlijk ‘uit de kast’ te kunnen komen, anderen kiezen voor een eigen manier die rekening houdt met persoonlijke omstandigheden. Het één is niet beter dan het ander. Het gaat erom dat iedereen zichzelf kan zijn, veilig voelt, en doet wat goed voelt. Dus ook in Leidschendam-Voorburg! ’s Ochtends werd de regenboogvlag gehesen bij het gemeentehuis in Leidschendam, in het bijzijn van belangstellende inwoners, raadsleden en organisaties, waaronder de Raad van Kerken, de Gender and Sexuality Alliance (GSA) van het Gymnasium Novum, Stichting inclusie en Discriminatiebestrijding, COC Haaglanden, de Roze Plus Soos en Stichting Sport en Welzijn. En de gemeente was niet de enige: meer dan 50 vlaggen zijn de afgelopen week aangevraagd. Wethouder Nadine Stemerdink van lhbtqi+-beleid: “Met het hijsen van de regenboogvlag laten we zien dat ook in onze gemeente iedereen zich overal veilig en geaccepteerd moet kunnen voelen; op wie je ook valt en hoe je je ook voelt. Op school, op het werk, op straat, in de zorg, in de sport, bij je familie of waar dan ook. En dat we elkaars verschillen respecteren”.
Na het hijsen van de vlag was er in de hal van het gemeentehuis een mooie dansdemonstratie van dansschool Jessica Dansen uit Zoetermeer. Een aantal uniparen liet zien dat dansen vrijheid is en dat dansen voor iedereen is. Een mooie boodschap op deze Coming Out Day!
Goed gesprek
Er was daarna ruimte voor een kopje koffie en een goed gesprek. Wethouder Stemerdink: “Leidschendam-Voorburg is een gemeente die juist wil investeren in het goede gesprek. Want daar begint het mee. De gastlessen die het COC geeft op scholen zijn daar een mooi voorbeeld van. En ik waardeer het ook zeer dat de Raad van Kerken vandaag voor het eerst aanwezig was. De kerken zijn een belangrijke partner in het vergroten van de acceptatie van ieder individu, ongeacht geaardheid, geslacht of kleur.”
Miniconferentie Roze senioren
Vanmiddag was er in Den Haag ook een miniconferentie over ‘LHBTI-vriendelijk beleid’ binnen (zorg)instellingen die te maken hebben met Roze senioren. COC en de regenbooggemeenten uit de regio Haaglanden organiseerden dit. Met als doelstelling om meer bewustzijn en aandacht te creëren voor de seksuele diversiteit bij cliënten en medewerkers binnen (zorg)instellingen. Wethouder Stemerdink: “Het signaal over “terug-in-de-kast” van ‘roze’ ouderen, is zorgelijk. De verhalen die ik hierover heb gehoord, hebben mij geraakt. De angst van ouderen dat als zij straks hulpbehoevend zijn, zij niet worden geaccepteerd, zou er niet mogen zijn. Daarover ga ik dan ook graag in gesprek met zorgorganisaties in onze gemeente. Ik ben ervan overtuigd dat zij een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan een veilige woon- en zorgomgeving voor deze ouderen.”
En nu verder
Het goede gesprek gaat dus ook na vandaag verder. Zo wil de gemeente nog intensiever in gesprek met maatschappelijke partners over het vergroten van de acceptatie van ieder individu, op wie hij of zij ook valt. Wethouder Stemerdink: “Iedereen is gelijkwaardig. Onze maatschappelijke partners zijn daarbij heel belangrijk. Ik merk een grote bereidheid om hier met elkaar aan te werken. Het komend jaar wordt hier verder op ingezet.”

Nieuwe leden bij bieb

De bibliotheek zit nu eindelijk in het Kulturhus. Er staan meer boeken dan in het Dorpshuis. De boeken worden nu regelmatig vervangen voor andere boeken.

Niet alleen is het aantal boeken toegenomen. Ook zijn er nieuwe leden bijgekomen. Wilt u ook een lidmaatschap bij de bibliotheek? Voelt u zich welkom!!!

Openingstijden
Maandag            09.30-10.30 uur
Dinsdag              09.30-10.30 uur
Woensdag        19.00-20.00 uur
Donderdag       09.30-10.30 uur
Vrijdag                09.30-10.30 uur
Zaterdag en zondag gesloten

Louise, Karin, Marianne, Ineke, Margret en Ingrid

Gratis reizen voor ouderen met een Ooievaarspas

Inwoners uit Leidschendam-Voorburg in de pensioengerechtigde leeftijd die in het bezit zijn van een Ooievaarspas kunnen vanaf 1 oktober gratis reizen met het openbaar vervoer. Wethouder minimabeleid Nadine Stemerdink: “We willen dat iedereen mee kan doen in de samenleving. We weten uit onderzoek dat ouderen met een kleine portemonnee soms lastig rondkomen, ook als ze gebruikmaken van alle regelingen voor mensen met een laag inkomen. Het reistegoed zorgt dat zij mobiel blijven en bijvoorbeeld toch op familiebezoek in Rotterdam kunnen. Het zorgt ervoor dat iedereen mee kan doen. En dat is precies wat we willen bereiken.”
Het tegoed kan worden gebruikt voor reizen met tram, bus of trein en is geldig bij alle vervoerders. In 2019 kan iedereen voor wie deze regeling geldt 50 euro reistegoed aanvragen voor op de ov-chipkaart. In 2020, 2021 en 2022 kunnen zij nogmaals in aanmerking komen voor € 200,– reistegoed.

Minimaregelingen
De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen mee kan doen. Thuis, op school en in de samenleving. Daarom zijn er voor inwoners met een laag inkomen minimaregelingen. Denk bijvoorbeeld aan een schoolspullenpas, bijzondere bijstand of een collectieve zorgverzekering. Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op www.lv.nl/minima.

Subsidie en fonds voor duurzame woningmaatregelen

De gemeente wil inwoners en ondernemers stimuleren om woningen en panden te verduurzamen. Wethouder duurzaamheid Astrid van Eekelen: “Een goed geïsoleerd huis zorgt voor lagere energiekosten, meer comfort en een duurzame toekomst. Omdat we alle inwoners de mogelijkheid willen geven duurzame maatregelen te nemen geven we subsidie voor isolatie en bijvoorbeeld groene daken. Daarnaast willen we ook het gebruik van zonnepanelen blijven stimuleren. Inwoners kunnen voor de aanschaf van panelen een lening aanvragen bij het Nationaal Energiebesparingsfonds (NEF). De rente die het NEF vraagt op een lening verlagen we met circa 1 %, zodat lenen voor deze investering voordelig en rendabel is.” Het college heeft het voorstel voor het aanpassen van de subsidieregeling voorgelegd aan de raad. Als de raad akkoord gaat met de wijzigingen kunnen inwoners hun aanvraag begin 2020 indienen. Van Eekelen: “Zo werken we met elkaar aan een duurzame gemeente.”

Fonds

Bij het Nationale Energiebesparingsfonds (NEF) kunnen inwoners geld lenen om duurzame maatregelen aan hun woning te treffen. De NEF is beschikbaar voor particulieren en VvE’s groter dan tien eenheden. De gemeente maakt het NEF voor particulieren en VvE’s aantrekkelijk door de rente van het fonds met circa 1 % te verlagen.

Subsidie

In het voorstel blijft de huidige subsidie van € 150.000 overeind voor isolatie en groene daken en worden de eisen versimpeld. Met het subsidiëren van de isolerende maatregelen aan de woning wordt de stap gezet om energiekosten te besparen en op termijn van het aardgas af te komen. De subsidie voor zonnepanelen vervalt, want zonnepanelen zijn voor particulieren en VvE’s een rendabele investering waar geen subsidie meer voor nodig is.

Start regelingen

Het college streeft ernaar om de voorgestelde renteverlaging van het Nationaal Energiebesparingsfonds (NEF) en de subsidieregeling Duurzame Maatregelen begin 2020 in te laten gaan. Als de Raad akkoord is, kunnen inwoners vanaf begin 2020 hun aanvraag indienen. De gemeente communiceert de startdatum onder meer via het Krantje en social media. Inwoners kunnen vanaf de startdatum meer informatie en de voorwaarden op www.lv.nl/subsidievinden.

Particuliere woningeigenaren kunnen vanaf 2 september tot en met 31 december 2019 ook subsidie aanvragen bij het Rijk voor het verduurzamen van hun woning. Dit valt onder de ‘Subsidie energiebesparing eigen huis’ via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Duurzame ambities

De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft als doel om een CO2 neutrale en klimaatbestendige gemeente te zijn in 2050. Er wordt ingezet op CO2-reductie, energiebesparing, het verhogen van het percentage opwekking van duurzame energie en de realisatie van groene daken. Daarom stimuleert de gemeente inwoners om duurzame maatregelen te treffen aan hun woning.

Gratis reizen voor ouderen met een Ooievaarspas

Inwoners uit Leidschendam-Voorburg in de pensioengerechtigde leeftijd die in het bezit zijn van een Ooievaarspas kunnen vanaf 1 oktober gratis reizen met het openbaar vervoer. Wethouder minimabeleid Nadine Stemerdink: “We willen dat iedereen mee kan doen in de samenleving. We weten uit onderzoek dat ouderen met een kleine portemonnee soms lastig rondkomen, ook als ze gebruikmaken van alle regelingen voor mensen met een laag inkomen. Het reistegoed zorgt dat zij mobiel blijven en bijvoorbeeld toch op familiebezoek in Rotterdam kunnen. Het zorgt ervoor dat iedereen mee kan doen. En dat is precies wat we willen bereiken.”

 Het tegoed kan worden gebruikt voor reizen met tram, bus of trein en is geldig bij alle vervoerders. In 2019 kan iedereen voor wie deze regeling geldt € 50 reistegoed aanvragen voor op de ov-chipkaart. In 2020, 2021 en 2022 kunnen zij nogmaals in aanmerking komen voor € 200 reistegoed. Inwoner Blanche-Rose Brooker is blij met deze regeling: “Gewoon fijn dat mensen die nu een klein AOW’tje hebben ook de deur uit kunnen. Het hoeft niet duur te zijn, gewoon erop uit en zelf een boterhammetje mee is al heel leuk.”

 Brief met informatie

Inwoners die in aanmerking komen voor deelname aan het gratis reizen hebben in september een brief ontvangen met informatie, de geldende voorwaarden en de mogelijkheid om zich aan te melden. Zij krijgen voor het gratis reizen een persoonsgebonden ov-chipkaart. Is zo’n kaart al in gebruik, dan wordt het tegoed op hun eigen persoonsgebonden ov-chipkaart bijgeschreven.

Minimaregelingen
De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen mee kan doen. Thuis, op school en in de samenleving. Daarom zijn er voor inwoners met een laag inkomen minimaregelingen. Denk bijvoorbeeld aan een schoolspullenpas, bijzondere bijstand of een collectieve zorgverzekering. Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op www.lv.nl/minima.

Huldiging en interessante workshops op sportieve avondbijeenkomst

Maandag 14 oktober om 19.00 uur organiseert Sport en Welzijn in samenwerking met Gemeente Leidschendam-Voorburg een sportieve avondbijeenkomst. Heb jij iets met sport te maken? Ben je betrokken bij een vereniging? Of ben je benieuwd waar het Lokaal Sportakkoord over gaat? Kom dan naar deze interessante bijeenkomst! Na de opening door wethouder Stemerdink (Sport) en de huldiging van sporters, kunt u kiezen tussen drie themaworkshops: Lokaal Sportakkoord, veilig sportklimaat of omgaan met autisme (voor trainers). De avond wordt afgesloten met een (alcoholvrije) netwerkborrel.

Lokaal Sportakkoord

In 2018 sloot minister Bruno Bruins (Sport) het nationaal Sportakkoord met de sport, gemeenten en maatschappelijke organisaties en bedrijven. Het is de eerste keer dat zoveel partijen zijn samengebracht om sportief Nederland te laten verenigen. Iedereen moet plezier in sport kunnen beleven. Ongehinderd door leeftijd, lichamelijke/geestelijke gesteldheid of sociale positie. Dat is de gedachte. De volgende stap is het Lokaal Sport Akkoord. Ook Leidschendam-Voorburg werkt daar hard aan.

Tijdens het Sportnetwerkcafé op 14 mei is door veel betrokken mensen met een sportief hart, al actief meegedacht over de mogelijkheden voor een Lokaal Sportakkoord. Uiteraard is daar het huidige sport- en beweegbeleid vanuit de gemeente in meegenomen. Stap voor stap is er gewerkt naar een bruikbaar concept. Tijdens deze workshop wordt het concept gepresenteerd en kunnen sportverenigingen, betrokken organisaties en ook u nog de allerlaatste input geven. Dat is de opmaat naar de definitieve ondertekening, binnenkort.

Veilig sportklimaat

U kunt ook kiezen voor de workshop over een veilig sportklimaat. De nadruk ligt hier op het voorkomen en de aanpak van grensoverschrijdend gedrag. Iedereen moet met plezier kunnen meedoen aan een sport. Preventie op grensoverschrijdend gedrag kan hiervoor zorgen. Een expert van NOC*NSF zal deze workshop verzorgen.

Trainers

Sport is vrij toegankelijk, maar hoe ga je als trainer om met sporters met autisme? Deze informatieve workshop is voor trainers in het aangepast sportaanbod én het reguliere aanbod. Er worden praktische handvatten gegeven. Kennis delen en netwerken staat bij deze workshop centraal.

Programma Sportieve Avondbijeenkomst

Maandag 14 oktober 2019

19.00 – 19.15 uur: Inloop
19.15 – 19.30 uur: Plenaire opening door Wethouder Stemerdink
19.30 – 19.45 uur: Huldigingen van sportverenigingen
19.45 – 21.15 uur: Themaworkshops:

  • Lokaal Sportakkoord door Sportformateur René van den Burg
  • Veilig sportklimaat door NOC*NSF voor o.a. vertrouwenspersonen
  • Omgaan met autisme door beweegcoach Soraya speciaal voor trainers

21.15 – 22.30 uur: Netwerkborrel

Locatie en aanmelden

De bijeenkomst wordt georganiseerd bij Oude Raadhuis (Raadhuisplein 1) in Leidschendam. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan door te mailen naar sportnetwerkcafe@senw-lv.nl.

De Duurzame Flits

De Duurzame Flits

Nieuwsbrief Stichting Duurzaam LV,      nr 4        oktober 2019

Gezamenlijke avond met duurzame initiatiefnemers in de wijken

In november gaan we een avond organiseren waarvoor we de duurzame initaitiefnemers uit de verschillende wijken uitnodigen om ons en elkaar te informeren waar men in de wijk mee bezig is om de wijk duurzamer te maken. We willen hiervoor ook de wijkverenigingen, de gemeente, Avalex  en de woningbouw-corporaties uitnodigen, we hopen dat veel organisaties /ondernemers mee willen denken met de initiatiefnemers over wat zij zelf in hun wijk kunnen doen. Nader bericht over datum en locatie volgen snel. Bij interesse: laat het ons weten!

Kookworkshops in Stadstuin Rusthout

In oktober vinden drie kookworkshops plaats, in de mooie nieuwe ruimte van Stadstuin Rusthout. Thema’s hierin zijn koken met herfstgroenten, vegetarisch koken en plantaardige menu’s voor de feestdagen. De workshops worden gegeven door Klaske Montizaan van Hart voor Voeding. De workshops vinden plaats op donderdagavond, op 17 oktober, 7 en 28 november.

De kosten zijn € 12,50 per persoon, dat is inclusief het eten dat u klaarmaakt en de recepten die u meekrijgt. Zie voor meer info en aanmelding: www.hartvoorvoeding.nl

 In Stadstuin Rusthout…     (www.stadstuinrusthout.nl)

Vinden heel veel duurzame activiteiten plaats! Zo kunt u aanschuiven bij de Tuinhuislunch, op de donderdagen, 17 oktober, 7 november, 21 november, van 12.30 – 13.30 uur. Een gezonde, door vrijwilligers klaargemaakte lunch, met elkaar aan tafel te nuttigen, inclusief drankje, voor maar € 6,50. Opgeven via info@stadstuinrusthout.nl

Herfstkrans maken met Groei en Bloei

Op dinsdag 8 oktober organiseert onze LV-afdeling Groei en Bloei een avond Herfstkrans maken, in Stadstuin Rusthout. Nadere informatie bij Jan Blokland jangonnie@alpineflowers.nl.

Vogelworkshop

Eind oktober zal Martin van de Reep een Vogelworkshop houden, eveneens in Stadstuin Rusthout. Nadere berichtgeving volgt nog. Hebt u interesse, via onze email kunnen wij u meer informatie geven.

Zienswijze Stichting Duurzaam op de Regionale Energie Strategie

De Stichting Duurzaam LV zal een zienswijze gaan indienen op de Regionale Energie Strategie, die door de gezamenlijke Haaglandengemeenten is opgesteld. Deze zal binnenkort in de Gemeenteraad worden besproken, en Stichting Duurzaam wil graag haar punten meegeven. Want de Regionale Strategie is een mooi begin, maar elke gemeente moet ook een Lokale Energie Strategie opstellen. En  daar hebben wij ook ideeën over. Wilt u straks ook onze zienswijze ontvangen? Stuur een mailtje naar marjanvangiezen@icloud.com

Nederland op slot door stikstofproblematiek

Ook in Leidschendam-Voorburg liggen veel bouwprojecten stil vanwege uitspraken van de rechter over het teveel aan stikstofemissies in Nederland. Hierdoor lijdt de natuur ernstige schade. Projecten mogen pas doorgaan als de stikstofuitstoot wordt gecompenseerd. Stichting Duurzaam LV denkt dat een aantal projecten best straks weer door kan gaan, als er meer groen wordt opgenomen in het bouwplan. Bijvoorbeeld een tiny forest, een stadstuin, stadslandbouw of meer groen in de omgeving.  We proberen hiervoor de interesse te wekken bij de Gemeenteraadsfracties. Wilt u met ons meedenken? Laat het ons weten!

Duurzaamheidsdag in Stadstuin Rusthout wordt verplaatst

De aangekondigde Duurzaamheidsdag in Stadstuin Rusthout wordt verplaatst naar het vroege voorjaar. Reden hiervoor is dat Rusthout tot eind dit jaar op zaterdag het tijdelijke onderkomen is voor een scoutingvereniging. Hun gebouw wordt opgeknapt en Rusthout helpt hen deze periode te overbruggen. Later hoort u meer over de Duurzaamheidsdag.

De Duurzame Flits

Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten of hebt u een vraag of suggestie, mail het ons en meld u aan voor de Duurzame Flits. Wij houden u graag geïnformeerd over onze activiteiten! Onze contactgegevens vindt u bovenaan deze Duurzame Flits. U vindt ons ook op de website en op Facebook. Graag tot ziens dus!

Marjan van Giezen

Voorzitter Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg

 

Openingstijden bieb

Onderstaande tijden zijn de uren waarin de bibliotheek in het Kulturhus bemand is. Natúúrlijk kunt u een boek lenen voor elke leeftijd. Maar weet u dat ook een fijn tijdschrift of film te leen is?  En, als het hier in het Kulturhus niet is kunt u altijd reserveren…. Of, en dat vinden wij óók heel gezellig…gewoon eventjes een ‘time-out’! Wij, de vrijwilligers, zijn er voor advies maar óók voor ‘het praatje’ en de koffie!!

Voelt u zich welkom!!
Ingrid, Karin, Marianne, Ineke, Margret en Louise

Kinderraad aan de slag met armoedebestrijding

Wat kan de gemeente doen om de gevolgen van armoede te verkleinen? Over die vraag buigen leerlingen van groep 7/8 van basisschool Vreugd en Rust zich de komende maanden. Wethouder minimabeleid Nadine Stemerdink stond vandaag voor de klas om de onderzoeksvraag aan hen te presenteren.

Stemerdink: “Elk kind dat opgroeit in armoede is er één te veel. Natuurlijk hebben we als gemeente al (minima)regelingen om inwoners met een laag inkomen te ondersteunen. Maar het kan altijd beter. Daarom willen we de denkkracht, creativiteit en verbeelding van kinderen benutten. We gaan met elkaar bedenken wat we binnen bestaand budget nog meer kunnen doen om kinderen die opgroeien in een gezin met een kleine portemonnee te helpen.” De kinderen geven hun advies aan de gemeente en andere maatschappelijke partners die zich inzetten voor mensen met een laag inkomen.

De leerlingen gaan de komende maanden aan de slag om te onderzoeken wat de gemeente al doet en gaan nadenken over aanvullende maatregelen. Dat doen ze door met elkaar te brainstormen en online onderzoek te doen. Daarnaast gaan ze op werkbezoek bij maatschappelijke organisaties zoals de voedselbank of de kledingbank. In december presenteren zij hun bevindingen en aanbevelingen aan de gemeente en andere maatschappelijke partners. Stemerdink: “We gaan met kinderen in gesprek en verwerken hun suggesties binnen bestaand beleid en budget.”

Creatieve denkkracht kinderen
De kinderen voeren hun ‘opdracht’ uit onder begeleiding van de Adviesraad Sociaal Domein Leidschendam-Voorburg en de Missing Chapter Foundation. De Adviesraad geeft de gemeente gevraagd en ongevraagd onafhankelijk advies om het beleid van de gemeente waar het kan verder te verbeteren. De Missing Chapter Foundation is in 2008 opgericht door Laurentien van Oranje. De organisatie maakt zich hard voor kind-inclusie. Omdat kinderen er recht op hebben en omdat hun creatieve denkkracht beslissingen beter maakt. Missing Chapter helpt besluitvormers en faciliteert op allerlei manieren gelijkwaardige dialoog tussen generaties.