Categoriearchief: gemeente

Huisartsen en gemeente werken samen voor snellere en betere jeugdhulp

Huisartsen en de gemeente Leidschendam-Voorburg gaan samenwerken om kinderen, jongeren en hun ouders nog sneller de juiste hulp te bieden. Wethouder Juliette Bouw (jeugd): “In negen huisartsenpraktijken in Leidschendam-Voorburg zetten we praktijkondersteuners in met specifieke kennis over jeugdhulp. De ondersteuner brengt het probleem van het kind of de jongere in kaart, biedt begeleiding of verwijst door naar andere jeugdhulp. Zo krijgen kinderen en jongeren meteen de best passende zorg. Ervaring bij andere gemeenten leert dat door de inzet van praktijkondersteuners minder vaak wordt doorverwezen naar zware vormen van jeugdhulp en dat de doorverwijzingen beter zijn onderbouwd. Ik ben dan ook erg blij met deze samenwerking tussen huisartsen en de gemeente”.

Soms lopen ouders, verzorgers of jongeren tegen vragen aan waarbij hulp of advies van een professional nodig is. Bijvoorbeeld bij vragen over de ontwikkeling van een kind, zorgen over het gedrag of problemen bij moeilijke situaties, zoals een scheiding of overlijden. Gezinnen melden zich dan vaak bij de huisarts, maar in de gemiddelde huisartsenpraktijk is geen specifieke kennis voor jeugd aanwezig. Daarom wordt vaak meteen doorverwezen naar specialistische zorg.

Praktijkondersteuners Huisartsen (POH’ers) jeugd gaan huisartsen ondersteunen. De POH’er jeugd  gaat uitgebreid in gesprek met het kind of de jongere en de ouders om de situatie in kaart te brengen. In een aantal gevallen kan de POH’er jeugd hierna zelf de begeleiding bieden die nodig is. Dit is prettig voor het kind of de jongere, zij kunnen terecht in de vertrouwde huisartsenpraktijk en hoeven niet naar een onbekende instelling om daar hun verhaal te doen. Bovendien kunnen ze bij de POH’er jeugd vaak sneller terecht.

 Doorverwijzen

Als een probleem complexer is waardoor begeleiding door de POH’er jeugd niet voldoende is, zal hij doorverwijzen naar de juiste jeugdhulp. De POH’er jeugd heeft specifieke kennis over het gehele hulpaanbod, van preventief en lichte zorg tot specialistische hulp. Door de vraag goed in kaart te brengen en snel de juiste hulp te bieden, is doorverwijzen naar specialistische, en vaak duurdere zorg, minder vaak nodig.

De inzet van de POH’er jeugd is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de huisartsen in de gemeente Leidschendam-Voorburg. Hadoks, de coöperatieve huisartsenvereniging in de regio Haaglanden zal de inzet van de POH’ers jeugd coördineren en deels ook verzorgen. De POH’ers jeugd beginnen bij negen huisartsenpraktijken in de gemeente Leidschendam-Voorburg. Het college streeft er naar dat in 2020 alle praktijken over een POH jeugd beschikken. De gemeente heeft hiervoor budget vrijgemaakt.

Ook de komende jaren budget voor initiatieven van inwoners

De gemeente Leidschendam-Voorburg stelt ook de komende jaren budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners die betrokkenheid bij een buurt, wijk of de hele gemeente vergroten. Een groep inwoners toetst of de ingezonden initiatieven bijdragen aan meer sociale cohesie, een betere leefbaarheid en/of veiligheid. Is dat het geval dan wordt door de gemeente een financiële ondersteuning toegekend. Dit gebeurt onder de naam Vlietwensen. In 2018 kregen meer dan 70 initiatieven financiële ondersteuning, onder meer de buurtbarbecue Damsigt, het wijkleercentrum ‘Alles voor elkaar’, het opknappen van Hofje Wildenborch en de Claudiusstraat en het jongerenfeest Stompwijk Summerland.

Vlietwensen is ontstaan in 2016 uit een wens van de gemeente om inwoners meer bij hun buurt te betrekken. Er werd toen voor drie jaar budget gereserveerd. Vanwege het succes heeft de gemeente nu besloten ook de komende jaren geld jaar beschikbaar te stellen. Voor 2019 is dat 90.000 euro. Dit budget wordt beheerd door inwoners die beoordelen of de initiatieven bijdragen aan een grotere buurtbetrokkenheid, leefbaarheid en/of veiligheid. Het college heeft de volgende werkgroepleden benoemd: Ingeborg Schuitemaker (voorzitter), Fieke Horsten, Lennard Govers en Henny Brouwers. Op 11 februari zijn zij door wethouder Rouwendal tijdens een feestelijke bijeenkomst officieel geïnstalleerd.

Inwoners en ondernemers die een initiatief hebben voor hun buurt of wijk kunnen een verzoek voor een financiële bijdrage indienen via

www.vlietwensen.nl.

Duurzame woning met hulp vanuit WoonWijzerWagen

Op vrijdag 11 januari 2019 stond de WoonWijzerWagen voor de eerste keer in de gemeente Leidschendam-Voorburg, in de wijk Essesteijn. In januari en februari volgen nog vier locaties. Woningeigenaren zijn hier van harte uitgenodigd om advies in te winnen over hoe zij hun woning kunnen verduurzamen. En om zich in te schrijven voor het laten maken van een gratis warmtebeeldfoto van de gevel van de woning.

Wethouder duurzaamheid Astrid van Eekelen bracht een bezoek aan de wagen: “Het verduurzamen van woningen is niet alleen goed voor het milieu, het geeft ook meer wooncomfort en kan geld besparen. In de WoonWijzerWagen zijn onafhankelijke duurzaamheidsmakelaars aanwezig die inwoners alles kunnen vertellen over de verschillende mogelijkheden. Zo werken wij samen met inwoners aan een duurzaam Leidschendam-Voorburg.” Zonnepanelen, gevel- en dakisolatie, elektrisch verwarmen, duurzame materialen, bedenk het en de onafhankelijke duurzaamheidsmakelaars van de WoonWijzerWagen kunnen erover vertellen. Zij doen hun best om specifieke vragen goed te beantwoorden. In de wagen zijn voorbeelden aanwezig, zodat bezoekers ook kunnen zien wat er mogelijk is.

Gratis warmtebeeldfoto

Op een warmtebeeldfoto is precies te zien op welke plekken de gevel niet goed geïsoleerd is. Goede isolatie zorgt voor een behaaglijk warme en gezonde woning; ongeschikte isolatie kan schimmel en vochtproblemen veroorzaken en zorgt voor kou. De foto laat door middel van kleuren zien waar de naden, kieren en koudebruggen zijn. En dus waar isolatie nodig is. In aanvulling daarop is via de thermoscan op lv.klimaatatlas.net te zien hoe het met de isolatie van daken is gesteld.

Datum                                                                      Locatie

18 januari van 15.00 tot 19.00 uur          Wc Julianabaan, Voorburg

19 januari van 10.00 tot 18.00 uur          Wc Julianabaan, Voorburg

1 februari van 15.00 tot 19.00 uur          Herenstraat Voorburg

2 februari van 10.00 tot 18.00 uur          Herenstraat Voorburg

8 februari van 15.00 tot 19.00 uur          Sluiskant Leidschendam

9 februari van 10.00 tot 18.00 uur          Sluiskant Leidschendam

15 februari van 15.00 tot 19.00 uur        Wc Prins Frederiklaan, L’dam

16 februari van 10.00 tot 18.00 uur        Wc Prins Frederiklaan, L’dam

Duurzame woongemeente

De gemeente Leidschendam-Voorburg streeft er naar om een groene, duurzame woongemeente te zijn. Om dat te bereiken wordt gewerkt aan duurzaam energiegebruik, CO²-reductie en aardgasvrije wijken. De gemeente stimuleert inwoners om waar mogelijk duurzaamheidsmaatregelen te nemen. De samenwerking met de WoonWijzerWinkel helpt daarbij.

Ook in 2019 subsidie verduurzamen maatregelen

Ook in 2019 stimuleert de gemeente woningeigenaren om hun woning te verduurzamen. Vanaf maandag 14 januari 2019 8.00 uur kunnen inwoners subsidie aanvragen voor het aanbrengen van onder andere zonnepanelen, groene daken en isolatie. Er is 150.000 euro subsidie beschikbaar. Zo stimuleert de gemeente de overgang naar gasloos wonen en werkt aan een klimaatbestendige stad.

Voor deze subsidie gelden voor de laatste keer dezelfde voorwaarden als in 2018. Momenteel bereidt de gemeente een nieuwe stimuleringsvorm van het verduurzamen van woningen voor, in de vorm van een duurzaamheidsfonds. Zodra meer bekend is, informeert de gemeente haar inwoners hierover.

Duurzame maatregelen

De subsidieregeling maakt het investeren in een duurzame woning extra aantrekkelijk. Dat kan op verschillende manieren. Particuliere woningeigenaren kunnen met subsidie hun vloer, wanden of dak laten isoleren of een groen dak dan wel zonnepanelen laten installeren. Ook kan de subsidie gebruikt worden om een thuisaccu (voor het bewaren van zelf opgewekte stroom), een elektrisch inductiefornuis, infraroodpanelen of vloerverwarming aan te schaffen.

Burenbonus

Particuliere woningeigenaren krijgen 25 procent subsidie op een groen dak, 20 procent op een isolatiemaatregel en 5 procent op zonnepanelen. Iedereen die samen met anderen duurzaamheidsmaatregelen uitvoert, kan een beroep doen op een éxtra subsidie van 5%; de burenbonus.

Meer groene daken

Een groen dak op een schuur vraagt veelal om een relatief kleine investering, maar houdt regenwater vast bij hevige regenval en zorgt voor schonere lucht. De gemeente streeft naar 15.000 m² groene daken in 2020 voor meer wateropvang en biodiversiteit in de stad.

Subsidie aanvragen

Woningeigenaren (inclusief Verenigingen voor Eigenaren) kunnen vanaf 14 januari digitaal subsidie aanvragen via lv.nl/energie. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Iedereen die een aanvraag doet, ontvangt binnen acht weken antwoord. Deze termijn kan de gemeente met vier weken verlengen. Het budget van 150.000 euro wordt, naar verwachting, op een bepaalde dag bereikt. Er wordt geloot door een onafhankelijk notaris tussen de aanvragers die op deze dag voor subsidie in aanmerking zouden komen. Inwoners kunnen vragen stellen via lv.nl/contact.

Duurzame ambities

De gemeente Leidschendam-Voorburg streeft er naar om een groene, duurzame woongemeente te zijn. Om dat te bereiken wordt gewerkt aan duurzaam energiegebruik, CO²-reductie en aardgasvrije wijken. De subsidieregeling, onderdeel van de Duurzaamheidsagenda 2016-2020, is gestart om inwoners te stimuleren om duurzamer te wonen en leven. Hiermee is de gemeente energiezuiniger, duurzamer en groener geworden.

Zorg moet dichtbij inwoners blijven

De gemeente  is door het HMC geïnformeerd dat zij op dit moment werkt aan een plan met daarin een aantal mogelijke  toekomstscenario’s voor de lange en korte termijn. Daarbij kijken zij ook naar de huisvesting van de ziekenhuizen.

Wethouder Bouw (zorg): “We maken ons ernstige zorgen over wat dit betekent voor onze gemeente. Wij vinden het belangrijk dat de zorg voor inwoners goed bereikbaar is. In een vergrijzende gemeente, zoals Leidschendam-Voorburg, verwachten we een toenemende vraag naar zorg. Het zou een groot gemis zijn als het gerenoveerde Antoniushove naar een andere locatie zou verhuizen. We beslissen als gemeente niet over huisvesting van ziekenhuizen, maar zijn wel in gesprek met het HMC om duidelijk te maken hoe belangrijk bereikbare  ziekenhuiszorg voor onze inwoners is. Omdat de toekomstscenario’s van het HMC de Haagse regio raken, zullen we dit gesprek samen met buurgemeenten voeren.”

Nieuwe huisstijl voor de gemeente

De gemeente Leidschendam-Voorburg krijgt een nieuwe huisstijl. Vandaag ondertekenen communicatiebureau Walvis & Mosmans en de gemeente het contract voor de ontwerpopdracht. Inwoners worden gevraagd mee te denken.

Het inmiddels zestien jaar oude logo en de huisstijl zijn destijds ontworpen voor ‘print’, want digitale media waren er toen nog niet (veel). Tegenwoordig wordt print nauwelijks nog ingezet, digitale middelen des te meer. Ook bij de gemeente Leidschendam-Voorburg. Het huidige logo voldoet qua vormgeving niet meer aan deze tijd. Het huidige logo met zijn lange naam en gedetailleerde ‘poppetjes’ in het beeldmerk is digitaal niet meer goed toepasbaar en herkenbaar. De gemeenteraad besloot daarom in de begroting geld beschikbaar te stellen voor een nieuwe huisstijl. De gemeentelijke uitingen krijgen een nieuw, eigentijds logo en een bijpassende huisstijl. Om kosten te besparen, wordt het aantal gemeentelijke uitingen teruggebracht. Het officiële stadswapen blijft uiteraard bestaan.

Lokale ontwerper

Verschillende bedrijven kregen de kans om een voorstel te doen. Walvis & Mosmans kwam met het beste voorstel. Een communicatiebureau waarvan de eigenaren naar eigen zeggen “heel veel zin hebben om deze opdracht te doen”, aangezien zij zijn geboren en getogen in Leidschendam-Voorburg en hier nog steeds wonen. Tjeerd Walvis: “wij kennen de stad en vinden het een eer om voor onze eigen gemeente een nieuwe huisstijl te ontwerpen”.

Inwoners denken mee

In januari start de voorbereiding van het ontwerp. In deze fase wordt zoveel mogelijk informatie verzameld bij een dwarsdoorsnede van inwoners, bedrijven, gemeenteraad en medewerkers. Zij zullen worden gevraagd naar hun idee over de identiteit van hun stad. In welke vorm dat precies gaat gebeuren, wordt in januari uitgewerkt. Naar verwachting is de huisstijl voor de zomer van 2019 gereed.

Vrijwilligersprijs 2018 voor SSLV en Karin van der Starre

Ruim 12 jaar hebben de vrijwilligers van Stichting Sportaccommodaties Leidschendam-Voorburg er keihard voor gewerkt, dit najaar konden ze eindelijk de sleutel van de nieuwe gym- en turnaccommodatie in Voorburg in ontvangst nemen. Deze prestatie werd gisteren door de gemeente Leidschendam-Voorburg beloond met de titel Vrijwilligersorganisatie van het jaar 2018. De prijs voor Vrijwilliger van het jaar 2018 ging naar Karin van der Starre, coördinator ritaanvragen bij de vervoersdienst van Woej. Mede dankzij haar komen dagelijks tientallen kwetsbare inwoners veilig op hun plek van bestemming. Bovendien motiveert zij andere vrijwilligers.

De jury roemde de bestuurders van Stichting Sportaccommodaties Leidschendam-Voorburg (SSLV) vooral om hun doorzettingsvermogen. “Het project heeft jaren geduurd, maar inwoners van Leidschendam-Voorburg gaan hier nog veel meer jaren plezier aan beleven. Bovendien gaat het in de turnhal niet alleen om bewegen, maar ook om ontmoeten. Daardoor draagt dit initiatief bij aan een gezonder én socialer Leidschendam-Voorburg. Beide heel belangrijk”.

foto: Michel Groen

Karin van der Starre verdient de titel  Vrijwilliger van het Jaar 2018 omdat haar werk van groot belang is voor minder mobiele inwoners van de gemeente. Daarnaast is zij een enorme inspiratiebron voor andere vrijwilligers en helpt ze hen om ook hun taken uit te voeren. Uit het juryoordeel: “Karin van der Starre is een zogenoemde ‘stille kracht’; haar inzet is voor de buitenwereld niet direct zichtbaar. Maar dat maakt het niet minder belangrijk. Alle vrijwillige chauffeurs weten dankzij een zorgvuldige planning precies waar en wanneer ze verwacht worden. Hierdoor zorgt Karin van der Starre ervoor dat ouderen mobiel blijven en anderen kunnen blijven ontmoeten”.

Waardering voor vrijwilligers

Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde en vaak zelfs onmisbaar. Ze zetten zich belangeloos in, voor bijvoorbeeld hun buurt, als maatje voor ouderen of eenzame mensen, als vrijwilliger bij een vereniging of sportclub of bij een organisatie die zich hard maakt voor dierenwelzijn. Wethouder Jan-Willem Rouwendal: “Heel mooi, en ook noodzakelijk in een samenleving waarin we steeds meer op elkaar zijn aangewezen. Ik heb grote waardering  voor de -vaak onzichtbare- inzet van alle vrijwilligers.”

Om hen te bedanken voor hun inzet, reikt de gemeente Leidschendam-Voorburg vrijwilligersprijzen uit. Eén voor een individuele vrijwilliger die van grote waarde is geweest voor een project of vrijwilligersorganisatie en één voor een vrijwilligersorganisatie die een bijzondere prestatie heeft neergezet in het afgelopen jaar. De winnaars zijn tijdens een feestelijke avond op 6 december bekendgemaakt. De jury bestond dit jaar uit Hanni van Waasdijk, voorzitter van de Participatieraad gemeente Leidschendam-Voorburg, Marcel van Heuvel, maatschappelijk betrokken ondernemer Optima Forma en secretaris van de Vlietsteden Ondernemers Club en juryvoorzitter wethouder Jan-Willem Rouwendal.

Afspraken over sociaal wonen in Leidschendam-Voorburg

De gemeente Leidschendam-Voorburg, woningcorporaties Vidomes en WoonInvest, de Huurdersraad Vidomes en Huurdersvereniging Respectus ondertekenden op 6 december jl. de jaarlijkse prestatieafspraken voor het sociaal wonen. Voor de periode 2019/2022 richten de partijen zich sterk op de noodzakelijke uitbreiding van het aantal sociale huurwoningen op locaties in Leidschendam, Stompwijk en Voorburg en de verduurzaming. Verder intensiveren de partijen de goede samenwerking in het sociaal domein en de inzet voor de leefbaarheid van de buurten en wijken.

Taskforce Woningbouw

Om de nieuwbouwafspraken die regionaal gemaakt zijn in het Convenant “Gaten dichten regio Haaglanden” starten we met een Taskforce sociale woningbouw met deelname van de gemeente en de beide woningcorporaties. Doel van de taskforce is komen tot een versnelling van de sociale woningbouw en tot meer locaties voor sociale woningbouw.

Energietransitie

De woningcorporaties zijn een zeer belangrijke partner voor de gemeente als het gaat over het realiseren van de duurzaamheidsopgave de komende periode. In de prestatieafspraken staat dat partijen hier op wijkniveau samen mee aan de slag gaan. Zo zijn de eerste twee kansrijke wijken aangewezen om tot pilots te komen voor aardgasvrije wijken. De acties voor het nemen van energiebesparende maatregelen lopen ondertussen onverkort door.

Sociaal domein

Zo zijn er ook voor 2019 afspraken gemaakt over de huisvesting van kwetsbare doelgroepen. Partijen onderzoeken in 2019 de start van een gezamenlijk flatcoach project en willen samenwerken aan het veiliger en toegankelijk maken van seniorenwoningen. Juist om het langer zelfstandig wonen van senioren te stimuleren.

Leefbaarheid

Prettig wonen is heel belangrijk. Daarom hebben partijen ook afspraken gemaakt over de inzet in wijken, onderlinge afstemming en versterking van de samenwerking.

Wethouder Juliëtte Bouw (Wonen) is verheugd met de nieuwe prestatieafspraken: “We kunnen onze inwoners niet langer laten wachten. Daarom zetten we ons in om nieuwbouw van sociale huurwoningen in Leidschendam-Voorburg te realiseren. Starters en jonge gezinnen moeten steeds langer wachten op een woning. Met de nieuwe taskforce met woningcorporaties gaan we stappen zetten om dat te verbeteren.”

Daphne Braal (bestuurder Vidomes) is blij met de uitstekende samenwerking tussen de gemeente en de beide woningcorporaties. “Samen krijgen we meer voor elkaar dan ieder alleen. We werken graag mee aan het langer zelfstandig wonen van senioren. De pilot voor een flatcoach en de aanpak van de veiligheid en toegankelijkheid van seniorencomplexen hoort daar zeker bij.”

Marianne Straks (bestuurder WoonInvest): “In een prettige samenwerking zijn we tot goede nieuwe afspraken gekomen voor de komende jaren, hier zijn we trots op. De taskforce is een goed initiatief om woningbouw aan te jagen. WoonInvest kan weer investeren en we zijn, samen met partners, actief op zoek naar locaties om sociale huurwoningen te bouwen. Bijdragen aan de verbetering van leefbaarheid in de wijken is een steeds grotere een rol van onze huismeesters geworden. Het technisch beheer neemt af en de rol bij sociaal beheer neemt toe. Daarom steken we onze huismeesters in een nieuw jasje en zijn ze voortaan in de wijk werkzaam onder de naam wijkbeheerder.”