Categoriearchief: gemeente

Het peutervoorlezen begint weer

Eind van deze maand gaan we weer voorlezen in de bibliotheken in Leidschendam, Rijswijk en Voorburg. De gratis voorleesochtenden zijn voor alle peuters van 2 tot 4 jaar, met hun (groot)ouders en/of verzorgers. Op woensdag lezen we om de week voor in de bibliotheek in Voorburg. In Leidschendam om de week op vrijdag. Het voorleeshalfuurtje begint altijd om 10.00 uur.

Belangrijk: Voorlezen aan jonge kinderen is belangrijk. Het is goed voor de taalontwikkeling, het stimuleert de fantasie, het brengt rust en regelmaat en het is vooral erg leuk.

Spaarkaart: Komt u met uw (klein)kind vaker naar het peutervoorlezen? Vraag dan bij de voorlezer om een spaarkaart. Elke keer dat u bij het voorlezen bent, krijgt u een stempel. Bij een volle kaart krijgt uw (klein)kind een leuk kleinigheidje. De eerste voorleesdata zijn: woensdag 29 augustus in Voorburg en vrijdag 31 augustus in Leidschendam

Folder: In de bibliotheek ligt de folder ‘Peutervoorlezen’ voor u klaar. U kunt de folder ook bekijken op www.bibliotheekaandevliet.nl.

Allemaal digitaal! Hulp en informatie inloopmiddagen

In de aanloop naar het nieuwe cursusseizoen van Allemaal digitaal! zijn later deze maand de eerste hulp en informatie inloopmiddagen in de bibliotheek.

Antwoord op uw vragen: Op deze gratis middagen loopt u zonder afspraak binnen als u vragen hebt over het gebruik of de aanschaf van computer, tablet, e-reader en smartphone. Deskundige docenten van SeniorWeb aan de Vliet en medewerkers van de bibliotheek beantwoorden graag uw vragen. Wij helpen u op de inloopmiddagen ook bij het maken van de juiste keuze uit ons aanbod van cursussen en workshops. U kunt u dan direct inschrijven.

Meer informatie In de folder ‘Allemaal digitaal’ staat alle informatie overzichtelijk bij elkaar. U kunt ook kijken op www.bibliotheekaandevliet.nl/allemaaldigitaal.

Maandelijks De hulp- en informatiemiddagen worden maandelijks gehouden in de bibliotheek van 14.00 – 16.00 uur. In Leidschendam op de donderdagen 23 augustus, 13 september, 11 oktober, 8 november en 13 december.

Steun ons met uw stem!

De gemeente Leidschendam-Voorburg is genomineerd voor de Aandeslag-Trofee Omgevingswet. Een mooie aanmoediging voor onze aanpak van de invoering van de Omgevingswet. Dit is een omvangrijk en belangrijk traject dat volledig is gericht op het verbeteren en versnellen van onze dienstverlening aan inwoners en ondernemers. Steun ons met uw stem op www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl om de trofee te winnen!

Het landelijke programma Aan de slag met de Omgevingswet reikt deze trofee jaarlijks uit om inspirerende en innovatieve projecten in het zonnetje te zetten. Van de 35 inzendingen is de gemeente een van de zes genomineerden. De uiteindelijke winnaar wordt op 10 september bekend gemaakt. De gemeente Leidschendam-Voorburg is op drie vlakken genomineerd. De jury prees de samenwerking met ketenpartners en bewoners.

De genomineerde projecten:

Interne dienstverlening via één-loket-gedachte.

Digitale dienstverlening via een kaartviewer

Pilot Klein Plaspoelpolder gebiedsontwikkeling

Een-loket gedachte

Intern is de gemeente al klaar voor de één-loket-gedachte van de Omgevingswet. Inwoners kunnen straks via één loket vergunningen aanvragen. Het vergunningenproces is dan zo ingericht dat aanvragers binnen de wettelijke termijn van acht weken een antwoord krijgen.

Digitalisering

Voor de digitale dienstverlening is een kaartviewer ontwikkeld. Die toont lokaal beleid- en omgevingsplannen en is zowel intern als extern in te zetten. Zo zien inwoners en organisaties snel en eenvoudig waar welke regels gelden.

Pilot Klein Plaspoelpolder gebiedsontwikkeling

In het pilotproject Klein Plaspoelpolder (KPP) experimenteren we met nieuwe instrumenten van de Omgevingswet, waaronder het Omgevingsplan. Huidige en toekomstige bewoners, omwonenden en lokale ondernemers denken mee over de plannen. De ambities zijn opgenomen in spelregelkaarten.

Omgevingswet

De Omgevingswet wordt in 2021 ingevoerd. De wet staat voor een goede balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving. ‘Ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit’ is het motto. De nieuwe wet zorgt voor minder en overzichtelijkere regels, een samenhangende benadering van de leefomgeving, ruimte voor lokaal maatwerk en betere en snellere besluitvorming. Met het wetsvoorstel worden 26 wetten teruggebracht tot één. De drie projecten maken deel uit van het programma Implementatie Omgevingswet waarmee de gemeente zich voorbereid op de invoering van deze nieuwe wet. Stuk voor stuk en in samenhang leveren zij een bijdrage aan de verbeteringen die de wet nastreeft.

 

Positieve omzetontwikkelingen in winkelcentra Leidschendam-Voorburg

De vier centrale winkelgebieden van de Gemeente Leidschendam-Voorburg laten een positieve omzetontwikkeling zien. Dit blijkt uit onderzoek van het Urban Data Center van de gemeente. De uitkomsten van het onderzoek geven een beeld van de actuele omzet in relatie tot het basisjaar 2013. Hoewel in Leidsenhage  het aantal bedrijven daalde, mede door de herontwikkeling, is er sprake van een positieve omzetontwikkeling. Ook De Julianbaan, Leidschendam Centrum en Huygenskwartier Voorburg hebben positieve omzetontwikkelingen.

Wethouder van Eekelen: “Door dit onderzoek jaarlijks te actualiseren krijgen we meer inzicht in de levendigheid van de gemeente en de winkelcentra door de jaren heen. Ook kunnen eventuele effecten van de komst van The Mall of the Netherlands inzichtelijk worden gemaakt. Ondernemers zijn onmisbaar voor de samenleving. Ze zorgen voor werkgelegenheid, levendigheid en dragen bij aan de maatschappij. Deze cijfers, ondersteund met de gunstige economische ontwikkelingen, stemmen mij positief. We blijven dan ook inzetten op bruisende winkelcentra waar wat te beleven valt. Dat is goed voor de winkeliers, inwoners en bezoekers”.

Het onderzoek is hier te bekijken: https://www.cbs.nl/nl-nl/

maatwerk/2018/27/omzetontwikkeling-in-leidschendam-voorburg-2014-2017

 

Kansen voor verbeteren bereikbaarheid Damcentrum

Een van de doelstellingen van het college is om de doorstroming en bereikbaarheid van het Damcentrum te verbeteren. Belangrijk is dat er zonder beperkingen gekeken kan worden naar oplossingen. Hiervoor worden de komende maanden plannen gemaakt, waarbij inwoners en ondernemers betrokken worden.

Juliette Bouw, wethouder Masterplan Damcentrum: “Het Masterplan voor het Damcentrum gaat over veel onderwerpen, zoals leefbaarheid voor de inwoners en ruimte voor ondernemers om te ondernemen. Dit staat of valt met een goede bereikbaarheid en doorstroming van het verkeer. Nu, maar ook in de toekomst met de komst van Mall of the Netherlands. We willen ons hier maximaal voor inzetten. In september hopen we met een plan van aanpak te komen.”

Om deze ambitie waar te kunnen maken en zonder beperkingen te kijken naar mogelijkheden voor het Damcentrum heeft het college besloten om voor een aantal deellocaties van het project Klein Plaspoelpolder tijdelijk pas op de plaats te maken en het ontwerp-bestemmingsplan in te trekken. De betrokken stakeholders zijn inmiddels geïnformeerd over dit besluit. Astrid van Eekelen, wethouder Klein Plaspoelpolder: “De ambitie van het college is en blijft om Klein Plaspoelpolder te transformeren van een gebied met grote kantoren en bedrijven naar een groene en duurzame omgeving waar men prettig kan wonen. Zodra er meer duidelijkheid is hoe we de doorstroming van het verkeer in het Damcentrum gaan verbeteren, wordt het plan Klein Plaspoelpolder weer opgepakt en verder uitgewerkt.”

Kansen voor verbeteren bereikbaarheid Damcentrum

Een van de doelstellingen van het college is om de doorstroming en bereikbaarheid van het Damcentrum te verbeteren. Belangrijk is dat er zonder beperkingen gekeken kan worden naar oplossingen. Hiervoor worden de komende maanden plannen gemaakt, waarbij inwoners en ondernemers betrokken worden.

Juliette Bouw, wethouder Masterplan Damcentrum: “Het Masterplan voor het Damcentrum gaat over veel onderwerpen, zoals leefbaarheid voor de inwoners en ruimte voor ondernemers om te ondernemen. Dit staat of valt met een goede bereikbaarheid en doorstroming van het verkeer. Nu, maar ook in de toekomst met de komst van Mall of the Netherlands. We willen ons hier maximaal voor inzetten. In september hopen we met een plan van aanpak te komen.”

Om deze ambitie waar te kunnen maken en zonder beperkingen te kijken naar mogelijkheden voor het Damcentrum heeft het college besloten om voor een aantal deellocaties van het project Klein Plaspoelpolder tijdelijk pas op de plaats te maken en het ontwerp-bestemmingsplan in te trekken. De betrokken stakeholders zijn inmiddels geïnformeerd over dit besluit. Astrid van Eekelen, wethouder Klein Plaspoelpolder: “De ambitie van het college is en blijft om Klein Plaspoelpolder te transformeren van een gebied met grote kantoren en bedrijven naar een groene en duurzame omgeving waar men prettig kan wonen. Zodra er meer duidelijkheid is hoe we de doorstroming van het verkeer in het Damcentrum gaan verbeteren, wordt het plan Klein Plaspoelpolder weer opgepakt en verder uitgewerkt.”

Allemaal digitaal!

Cursusaanbod voor computer, tablet, e-reader en smartphone

Met ‘Allemaal digitaal!’ presenteren de Bibliotheek aan de Vliet en SeniorWeb aan de Vliet het cursusaanbod voor augustus tot en met december 2018. De folder met het complete cursusaanbod ligt voor u klaar in de bibliotheek.

Bijblijven

Onze digitale samenleving verandert snel. Om te zorgen dat iedereen bij kan blijven in de digitale samenleving, bieden de bibliotheek en SeniorWeb inspiratie, educatie en ondersteuning. Dat doen zij in de vorm van hulp- en informatiemiddagen, workshops en cursussen in de bibliotheken in Leidschendam, Rijswijk en Voorburg. Het aanbod is geschikt voor beginners en voor gevorderden die meer specialistische hulp nodig hebben. Persoonlijke aandacht is heel belangrijk. Daarom bestaan de groepen uit maximaal tien cursisten.

Hulp en informatie

Op de gratis hulp en informatie-inloopmiddagen krijgt u een antwoord op uw vragen over uw computer, tablet, e-reader of smartphone. Ook bieden wij u hulp bij de keuze van de juiste workshop of cursus. Hebt u extra hulp nodig bij uw e-reader? Maak dan een afspraak voor het E-book spreekuur.

Workshops zijn éénmalige bijeenkomsten van twee uur over één speciaal onderwerp. Enkele voorbeelden: ‘Smartphone gebruiken in noodgevallen’, ‘WhatsApp’, ‘Veiligheid en privacy-instellingen’, ‘Domotica, een slim huis’.

Cursussen bestaan uit minimaal twee en maximaal acht lessen. Er zijn cursussen voor starters en beginners over: ‘Smartphone en/of tablet’ en ‘Windows 10’. Benieuwd naar uw voorouders? Volg dan de cursus ‘Stamboom maken’.

Gratis cursussen

‘Klik & Tik: wegwijs met de computer en het internet’ is speciaal voor iedereen die geen ervaring met een computer of internet heeft. In de cursus ‘Digitale overheid’ leert u hoe u zelf uw digitale zaken regelt met de gemeente, de Belastingdienst of de Sociale Verzekeringsbank.

Meer informatie en aanmelden

In de folder ‘Allemaal digitaal’ staat alle informatie overzichtelijk bij elkaar. U kunt ook kijken op www.bibliotheekaandevliet.nl/allemaaldigitaal.

Kaartverkoop aan de balie in de bibliotheek of via onze website. U krijgt korting als u lid bent van de bibliotheek, een ouderenbond, SeniorWeb of als u een Ooievaarspas hebt. De Ooievaarspaskorting geldt alleen bij kaartverkoop aan de balie in de bibliotheek. Voor de gratis cursussen is vooraf aanmelden verplicht.

De straten in Leidschendam-Voorburg moeten weer schoon

“De afgelopen periode hebben we gezien dat vooral bij de ondergrondse containers veel (illegaal) afval wordt gedumpt en zakken worden bijgeplaatst. Dat is slecht voor het aanzien en de leefbaarheid van de wijk en een grote ergernis voor iedereen. We moeten als gemeente, Avalex en inwoners de handen ineen slaan, om deze klus te klaren. We zijn ‘Samen aan Zet’ om dit aan te pakken” aldus Astrid van Eekelen, wethouder Milieu en Duurzaamheid.

Maatregelen voor de komende maanden

Als eerste wordt het Clean Team ingezet om de straten schoon te houden. Het zwerfafval wordt opgehaald, het vervuilde straatbeeld wordt intensief aangepakt en de leefbaarheid in de wijken wordt op deze manier aanzienlijk verbeterd. Ten tweede heeft Avalex de opdracht gekregen om de ondergrondse containers vaker te legen, zodat inwoners hun gescheiden afval goed kunnen wegbrengen en er geen zakken meer naast de containers worden geplaatst omdat deze te vol is. Ten derde wordt zo spoedig mogelijk een mobiel grofvuil brengstation ingezet. Op centrale plekken in de gemeente, dichtbij huis, kan men terecht voor het wegbrengen van klein grofvuil en snoeiafval. Tot slot wordt de service aan inwoners verbeterd door weer wekelijks in te zamelen bij de laagbouw. Avalex heeft de opdracht gekregen om hier zo snel mogelijk mee te starten zodra hiervoor capaciteit beschikbaar is. Voor de inwoners blijft het gratis om grofvuil aan huis te laten ophalen. Avalex heeft het aantal ritten vermeerderd en efficiënter ingericht, zodat de termijn van vijf werkdagen nu wel wordt gehaald.

Handhaving

Maar naast alle maatregelen wordt er ook strenger opgetreden door handhaving bij illegale dumping van afvalzakken of grofvuil in de openbare ruimte. Wethouder Openbare Ruimte Nadine Stemerdink: “De openbare ruimte is van ons allemaal en we zijn met zijn allen verantwoordelijk om deze schoon en netjes te houden. De mannen en vrouwen van Stadsbeheer werken dagelijks hard aan schone straten, wijken en winkelcentra, maar dat kunnen zij niet alleen”.

Duurzaamheid

Het college heeft grote ambities op het gebied van duurzaamheid. Voor het afvalbeleid betekent dat onder andere dat er in 2020 nog maar maximaal 100 kg restafval per persoon per jaar is. Astrid van Eekelen: “Met het huidig afvalbeleid wordt deze doelstelling niet gehaald en dat is niet acceptabel. Het afvalbeleid wordt daarom kritisch herzien en we passen het waar nodig aan om deze doelstelling te bereiken. We onderzoeken of nascheiding, eventueel in combinatie met voorscheiding, leidt tot lagere kosten, meer service aan inwoners en ook minder restafval.”

Rare streken weken

voor kinderen van 4 – 12 jaar

 Heb je niks te doen in de zomervakantie?

Doe dan mee aan de zomeractiviteiten in de bibliotheek in Leidschendam, Rijswijk of Voorburg. Op de woensdagochtenden van 18 juli tot en met 22 augustus zijn er allerlei spannende en leuke dingen te doen.

Bouw een Bibberbot (8-12 jaar)

Ontmoet deze vakantie een nieuw vriendje: jouw zelfgebouwde robot. Een bibberbot, die met een kleine motor beweegt. Laat je robot dansen, wiebelen of huppelen, want je bepaalt zelf welke vorm jouw bibberbot heeft en welke bewegingen hij maakt.

Voorburg: woensdag 18 juli

10.00 – 11.30 uur

Leidschendam: woensdag 1 augustus

10.00 – 11.30 uur

Bloxels (8-12 jaar)

Houd jij ook zo van gamen?

Maak je eigen computergame met Bloxels. Bedenk een eigen wereld, en bouw deze met de Bloxels blokjes op het spelbord. Speel jouw game op de iPad. Je hoeft niet te kunnen programmeren. Het enige wat je nodig hebt is je fantasie!

Voorburg: woensdag 8 augustus

10.00–11.30 uur

Leidschendam: woensdag 22 augustus

10.00 – 11.30 uur

Meer informatie

In de speciale Rare streken weken-folder staan alle gegevens overzichtelijk bij elkaar. De folder ligt voor je klaar in de bibliotheek.

Koop je kaartje via

www.bibliotheekaandevliet.nl/rarestrekenweken of aan de balie in de bibliotheek.

Zomersluiting bibliotheken in Stompwijk

De bibliotheek in de Maerten van den Veldeschool is vanwege de zomervakantie gesloten van 13 juli t/m 26 augustus. De bibliotheek in het Dorpshuis is in de zomervakantie alleen open op de vrijdag van 9:30 – 11:30 uur. Op dinsdag is de bibliotheek dicht.

Reserveringen ophalen in het Dorpshuis

Alle reserveringen voor het Dorpshuis en de Maerten van den Veldeschool kunnen in deze periode op vrijdag van 9:30 – 11:30 uur in het Dorpshuis worden opgehaald.

Verlengen en reserveren

Op www.bibliotheekaandevliet.nl kunt u kijken welke materialen op uw bibliotheekpas staan. U kunt vervolgens de leentermijn van uw geleende materialen verlengen en/of nieuwe materialen reserveren.

Gemeente genomineerd voor Aandeslag-Trofee Omgevingswet

Donderdag 21 juni is de Gemeente Leidschendam-Voorburg genomineerd voor de Aandeslag-Trofee Omgevingswet. Verantwoordelijk wethouder Rouwendal nam de nominatie in ontvangst uit handen van Heleen Groot, directeur van het landelijke programma Aan de slag met de Omgevingswet. Wethouder Rouwendal: “We zijn trots op deze nominatie. De invoering van de Omgevingswet is een omvangrijk en belangrijk traject en is er volledig op gericht om onze dienstverlening aan inwoners en ondernemers te verbeteren en te versnellen. Deze nominatie is een mooie aanmoediging om zo verder te gaan!”

De gemeente is in de voorbereiding op de Omgevingswet hard aan het werk om haar processen te verbeteren en te vereenvoudigen. Zij doet dit in samenwerking met inwoners, ondernemers en ketenpartners. Daardoor is de gemeente intern al klaar voor de 1-loket gedachte van de Omgevingswet. Hierdoor hoeven inwoners bijvoorbeeld nog maar 1 vergunning aan te vragen. Ook is het vergunningenproces zo ingericht dat er straks binnen de wettelijke termijn van acht weken een antwoord op vergunningsaanvragen kan worden gegeven. En voor de digitale dienstverlening is een kaartviewer ontwikkeld die zowel intern als extern in te zetten is en waar lokaal beleid- en omgevingsplannen op staan. Gegevens zijn hierdoor makkelijk met elkaar in verband te brengen waardoor inwoners en organisaties snel en eenvoudig zien op welke locatie welke regels gelden. In 2021 gaat de Omgevingswet in.

Aandeslag-Trofee

De Aandeslag-Trofee wordt ieder jaar uitgereikt aan een project waarbij op inspirerende wijze aan de slag is gegaan met de Omgevingswet. Van de 35 inzendingen is de gemeente Leidschendam-Voorburg een van de zes genomineerden. Hart van Holland en de Provincie Noord-Brabant zijn ook al genomineerd. De komende weken worden de laatste genomineerden bekend gemaakt. Vanaf 15 augustus kan iedereen stemmen op de genomineerden via de website aandeslagmetdeomgevingswet.nl. Minister Ollongren reikt op 10 september de trofee uit tijdens het Praktijkfestival Omgevingswet in Den Haag.