Categoriearchief: Kulturhus in wording

Kulturhus in realisatie fase

Bouwer Kulturhus failliet

Soap rond Kulturhus mondt uit in faillissement ‘slimme’ scholenbouwer

Slimscholenbouwen (SSB) heeft faillissement aangevraagd. De initiatiefnemers achter het veelbelovende concept om frisse energieleverende schoolgebouwen te realiseren èn exploiteren lijken er bij hun eerste project in Stompwijk een potje van te hebben gemaakt. “Met slim bouwen heeft het allemaal niks te maken en ze hebben hun kennis van de bouw schromelijk overschat.”

In een persbericht dat SSB deze week verstuurde, klinkt het allemaal heel plausibel. De overspannen bouwmarkt en sterk gestegen prijzen lijken het bedrijf de das te hebben omgedaan. “Ondanks een tussentijdse aanpassing van het budget hebben onverwachte kostenstijgingen geleid tot een tekort dat aan het eind van het bouwproces door SSB niet meer kon worden opgevangen”, staat er te lezen.

Daarna gaat het verder met: “Een door SSB voorgestelde budgetneutrale oplossing om het project snel af te ronden bleek door de gemeente afgelopen vrijdag vanwege procedurele en politieke aspecten niet acceptabel. In concreto betekent dit dat de DBFMO-overeenkomst wordt ontbonden en dat SSB helaas faillissement heeft moeten aanvragen.”

De toegangsbrug is één van de opvallende zaken die nog moet worden afgewerkt. Maar zolang SSB de facturen niet betaald is er weinig animo om het werk af te ronden.

Tot zover de officiële lezing. Wie een beetje verder zoekt en belt met wat onderaannemers en adviseurs krijgt een compleet ander beeld van wat er aan de hand is bij de bouw van de nieuwe huiskamer van Stompwijk, een dorpje in het Groene Hart dat valt onder de gemeente Leidschendam-Voorburg. De meeste betrokkenen willen alleen anoniem spreken, want ze beramen zich nog op hun juridische positie en willen zichzelf niet in de voet schieten. Het faillissement is immers nog niet uitgesproken, de gevolgen van al te stellige uitspraken nu kunnen ze nog niet overzien.

SSB nam de bouwklus in 2017 aan voor een dikke 3 miljoen euro. Ze kregen die opdracht onder andere door hun scherpe prijs. Die konden ze afgeven, zo hielden ze de opdrachtgever en de gemeenteraad voor, doordat ze het bouwproces organiseerden volgens de systematiek van Slimbouwen. Zoals bedacht door geestelijk vader Jos Lichtenberg zouden ze het bouwproces ontrafelen waardoor casco-bouwers, installateurs, gevelbouwers en afbouwers elkaar niet in de weg lopen. Bij Slimbouwen heb je geen hoofdaannemer maar een bouwregisseur die werkt met nevenaannemers of partners. Door zo te werken zou SSB 25% goedkoper uit zijn, dat verklaarde de scherpe bieding. SSB zou de school annex dorpshuis, annex kinderdagverblijf, annex bibliotheek niet alleen bouwen, maar ook dertig jaar lang beheren en onderhouden volgens het DBFMO-contract.

Zonder bestek, zonder uitgewerkte details zonder coördinatie werd iedereen het bos ingestuurd

Maar de kernprincipes van Slimbouwen zijn volgens diverse betrokkenen losgelaten vanaf het moment dat de eerste paal in de grond ging. Alleen aan de 25% lagere kosten werd strak vastgehouden en de bouwplaats verwerd daardoor meer tot een soort boksring. Zonder bestek, zonder uitgewerkte details en zonder enige coördinatie werd iedereen het bos in gestuurd en tegen elkaar uitgespeeld. Er vond maar één keer een complete bouwvergadering plaats, verder was het verdeel en heers. Het uitknijpen van onderaannemers, wat bij Slimbouwen juist niet zou moeten voorkomen, was op de bouwplaats in het centrum van Stompwijk juist aan de orde van de dag.

Op de plek van het oude schoolgebouw komt het schoolplein. Het oude pand brandde vlak na de verhuizing af. Onderzoek wees uit dat de brand was aangestoken.

Op het moment dat de eerste schop de grond in ging was namelijk al duidelijk dat een realistische prijs bijna twee keer zo hoog zou uitvallen. Dat bleek volgens ingewijden uit een studie van bouwmanagement bureau Alpha-plan. Omdat er geen bestek was, details niet waren uitgewerkt en plannen aan alle kanten rammelden waren de kosten veel te rooskleurig ingeschat.

Bouwmanagement-bureau werd de laan uit gestuurd

Met die boodschap durfde SSB echter niet bij het bestuur van gemeente Leidschendam-Voorburg aan te kloppen. Alphaplan werd de laan uitgestuurd en de directie van SSB nam het management zelf ter hand. Met veel pijn en moeite kreeg het de wethouder wel zover om 3 ton extra los te krijgen bij de gemeenteraad. De raad realiseerde zich dat SSB bij de gunning scherp had ingeschreven. De plannen voor een huiskamer van Stompwijk kenden immers een lange geschiedenis en waren al jaren stuk gelopen op veel te hoge kosten.

Bij de onderaannemers dwong SSB vanaf de eerste paal af dat ze er niet op moesten rekenen dat ze ook maar één euro meer zouden krijgen dan de prijs uit hun offerte. En die was, op het moment dat SSB de definitieve handtekening eronder plaatste, vaak al meer dan een jaar oud. Tandenknarsend gingen de onderaannemers ermee akkoord.

Door gebrekkige coördinatie en oude tekeningen pasten bouwdelen niet

Vanaf dat moment heerste een politiek van verdeel en heers op de bouwplaats. Alle onderaannemers en adviseurs zaten met veel te kleine opdrachten aan tafel, waardoor er gaten vielen op de raakvlakken. Bouwdelen sloten niet op elkaar aan omdat niet iedereen over de laatste tekeningen beschikte. Goede coördinatie ontbrak bovendien. Iedereen kreeg de schuld van de problemen, behalve SSB.

De schatting is dat er op dit moment nog zo’n vier tot vijf ton openstaat aan onbetaalde facturen. Heel veel hoeft er niet meer te gebeuren, maar niemand staat nog te popelen om de laatste punten af te werken, zolang SBB niet met geld over de brug komt. De onderaannemers hebben een gesprek aangevraagd bij de wethouder om hun standpunt uit te leggen, grieven op tafel te leggen.

Er is maar één complete bouwvergadering geweest

Architect Eric Vreedenburgh van Van Archipel ontwerpers bevestigt dat er flinke problemen zijn op de bouwplaats van het energieleverende schoolgebouw dat hij ontwierp. Ook hem is het dilettantisme opgevallen. “Er was een goed verkoopverhaal, maar geen bouw- en proceskennis. Zo sterk heb ik echt nooit eerder meegemaakt. Er is in totaal één volledige bouwvergadering geweest, daarna was het ieder voor zich op de bouwplaats. Een fatsoenlijk bestek is nooit opgesteld.”
Het gebouw is overigens bijna af. De Maerten van den Veldeschool is begin maart in het Kulturhus getrokken. Daarna brandde het oude schoolgebouw overigens af, dus een weg terug is er niet meer. Ook de bibliotheek heeft al zijn intrek genomen in het nieuwe pand. Maar er zijn nog ontelbaar veel afwerkpunten. De toegangsbrug ontbreekt nog, het trappenhuis moet gerepareerd, overal liggen leidingen open en de installaties werken nog lang niet naar behoren. In totaal zijn er nog zeker honderd afwerkpunten. Maar veel animo om die aan te pakken is er niet. Er staan immers nog voor kolossale bedragen rekeningen open. En dan heeft de gemeente begin dit jaar nog zelf de aanleg van het speelplein en de sloop van het oude pand uit het DBFMO contract gehaald. Dat doet de gemeente nu voor eigen rekening na een hoogoplopende ruzie met SSB of dat nu wel of niet tot de scope van het contract behoorde.

Slimbouwen systematiek misbruikt

Oud-hoogleraar Jos Lichtenberg van de TU Eindhoven, schrikt als hij hoort hoe er in Stompwijk met zijn gedachtengoed is omgesprongen. De geestelijk vader van Slimbouwen heeft inderdaad aan het begin van het traject een training gegeven aan SSB en haar partners. Maar daarbij bleef zijn betrokkenheid ook. Dat het zo mis is gegaan in Stompwijk is nieuw voor hem.

“Het ene bedrijf huurt mij in voor een intensief begeleidingstraject tijdens de hele bouw, het andere vraagt mij er alleen aan het begin bij. Dat is aan hen. Maar dit wel heel zuur”. Lichtenberg geeft aan netjes te zijn betaald en is geen schuldeiser. “Maar mijn reputatie en die van Slimbouwen staat hiermee natuurlijk wel op het spel. Ze hebben daar altijd mee geschermd en doen dat nog steeds intensief op hun site. De claim dat ze tegen 25% lagere kosten kunnen werken komt ook rechtstreeks van Slimbouwen. Maar dat is natuurlijk alleen reëel als je je aan alle uitgangspunten houdt. Slimbouwen vereenvoudigt het proces, maar ontslaat je niet van organisatie en communicatie. Als ik hoor dat er maar één bouwvergadering is geweest: is daar wel iets mis gegaan. Slimbouwen vraagt om regie gebaseerd op gedegen open overleg met gebruikmaking van kennis, glasheldere afspraken, wederzijds respect en vertrouwen. Kortom: samenwerking. De verwijten zullen wel wederzijds zijn, maar ik vind het vreemd dat er vanuit de regie niet veel eerder een hulpvraag is gekomen. Dat zal wel te maken hebben met het vermijden van de kosten. Een verkeerde bezuiniging lijkt me. Zo te horen heeft dit weinig te maken met Slimbouwen.”,

Het Kulturhus (links) staat centraal in het lintdorp in het Groene Hart, pal naast de kerk.

“We zijn gestrand in het zicht van de haven”

“Nadat er beslag was gelegd op onze tegoeden zat er niets anders meer op dan zelf faillissement aan te vragen”, zegt directeur Dick Groenenberg van Slimscholenbouwen (SSB). “In het zicht van de haven, want het Kulturhus voor Stompwijk is klaar, op een paar afwerkingspuntjes na. Het beslag werd door een paar onderaannemers gelegd toen wij volop in onderhandeling waren met de gemeente over een betaling. Twee dagen later betaalde de gemeente alsnog, maar toen konden we al niet meer bij het geld.” Ook een poging om langs een andere weg de zaak vlot te trekken liep volgens Groenenberg spaak. “Wij hebben bijvoorbeeld nog recht op teruggave van BTW, en dat gaat om serieus geld. Als de gemeente dat even had voorgeschoten, was alles nu helemaal af geweest. Maar de gemeente wilde niet meewerken. De inrichting van de speeltuin, waarover begin dit jaar nog een geschil was met de opdrachtgever, heeft overigens     nooit in het plan van eisen gezeten. Dus daar moesten ze sowieso extra voor betalen, zoals ze uiteindelijk ook gedaan hebben.”

Groenenberg, in het dagelijks leven vooral actief als commercieel adviseur bij Weka Daksystemen, zegt nog steeds in het concept van Slimscholenbouwen te geloven. Het is een prima concept voor gemeenten om tegen lage initiële investering over een hoogwaardig, duurzaam, gezond gebouw te kunnen beschikken dat zelfs energie levert. Ik geloof ook nog steeds dat we eruit moeten kunnen komen met de onderaannemers. Overigens noem je die in de systematiek van Slimbouwen niet zo. De bedoeling is dat je meer als partners opereert.”
Veel problemen zijn volgens Groenenberg te wijten aan de sterk gestegen bouwkosten na ondertekening van het contract begin 2017. “Die proberen ze op ons te verhalen, maar zo werkt het niet bij Slimbouwen. En toen bedachten ze ineens allerlei andere trucs. In het contract van binnenafbouwer Julo stond bijvoorbeeld dat ze alle kolommen moesten afwerken. Toen wilden ze ineens een extra opdracht voor een paar kolommen buiten en dienden daar een meerwerk factuur voor in. En zo kwamen er vragen over de afwerking, materiaalkeuze, brandveiligheid, enzovoorts. Allemaal vragen die de partners, binnen de gekozen systematiek juist zelf moesten oplossen en die ze ook binnen hun eigen begroting rond moesten krijgen. En dergelijke disputen hadden we met meer partners”

Het eerste project van Slimscholenbouwen moest een icoon worden en dat is volgens Groenenberg royaal gelukt als je kijkt naar wat er nu staat in Stompwijk. “Het zijn echt nog maar een paar kleine afwerkpuntjes die moeten plaatsvinden. Het overeengekomen werk zullen we betalen, maar naar de geclaimde meerwerk-facturen kunnen ze fluiten. Al kunnen we momenteel niet bij het geld en kan de gemeente ook wel eens wat toeschietelijker zijn. Politieke motieven spelen daar ook een grote rol. De wethouder durft steeds dingen niet voor te leggen aan de raad. Wat er lokaal politiek allemaal speelt, weet ik ook niet precies. Evenmin als ik durf te zeggen hoe de rechtbank in Den Bosch besluit over onze faillissementsaanvraag. Die moesten we doen toen we echt geen uitweg meer zagen.”

Bron: Cobouw (utiliteitsbouw)

Bestuur stichting Dorpshuis blikt terug op bouw Kulturhus

De afgelopen maanden heeft u diverse stukken kunnen lezen over alle gebruikers van het nieuwe Kulturhus. Nu vinden we het leuk om ook als bestuur terug te kijken op de afgelopen jaren. Dus hebben we dit keer onszelf laten interviewen.

Aad de Haas, secretaris

“Het is mijn eer te na dit project in de steek te laten voor het klaar is”

“Het is alweer tien jaar geleden dat Jetty Noordzij mij vroeg om te helpen bij het Dorpshuis. De aanleiding was niet zo’n vrolijke, want de toekomst van de stichting stond op het spel. Vooral het financiële deel moest echt worden aangepakt. Ik zei toen: ik help jullie twee jaar en dan vertrek ik weer. Samen met Jetty hebben we in twee jaar alles weer op de rails gezet. We hadden toen verder nog geen bestuursleden. Aanvankelijk waren we niet betrokken bij het Kulturhus, maar later zagen de initiatiefnemers wel dat het slim was om ook ons erbij te vragen. Wij verhuurden tenslotte heel veel ruimtes.Toen de bouwplannen kwamen, was het voor ons nog steeds een ver-van-ons-bedshow. Het duurde allemaal erg lang. Omdat mijn kennis niet op het vlak van bouwen ligt, heb ik toen Frank van der Voort erbij gevraagd. En om eerlijk te zijn, ben ik er op een gegeven moment toch in meegesleurd. De laatste maanden ben ik er nu dagelijks mee bezig, we werken naar de opening toe. Ondanks alle perikelen en de vele vergaderingen mag het resultaat dat er nu is, er zeker zijn. Ik vind het goed wat er uiteindelijk allemaal toch uitgekomen is. Dat is ook de reden dat ik toch ieder jaar er weer bij ben gebleven. Het is mijn eer te na dit project in de steek te laten, nog voordat het klaar is.”

Frank van der Voort, bestuurslid

“We hebben op cruciale momenten laten zien dat zaken anders konden”

“Door het bestuur van Stichting Dorpshuis ben ik zo’n acht jaar geleden gevraagd om het traject naar het nieuwe gebouw te begeleiden door deel te nemen aan het Kernteam. Je kunt dus wel zeggen dat het een olifantsdracht was. Toch denk ik dat het een mooi proces is geweest. Als ik terugkijk, is het belangrijk geweest dat het Kernteam op cruciale momenten – mede door onze inbreng – heeft kunnen laten zien, dat zaken anders kunnen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de eerste tekeningen. Daarop was een gebouw te zien dat veel te klein en te smal was. Dat voldeed niet aan de wensen en behoeften van de gebruikers. Wij hebben toen duidelijk kunnen maken dat dit echt geen optie was. Een ander cruciaal moment was dat het Kernteam in overleg met aannemers heeft kunnen aantonen dat volledige nieuwbouw van zowel het Kulturhus als de school mogelijk was. Eerst was daar geen sprake van, de oude school zou blijven staan, maar met kennis van de markt hebben we daar opnieuw naar kunnen kijken. Dat zijn belangrijke momenten geweest en uiteindelijk is het natuurlijk het resultaat dat telt. Er staat nu een gebouw dat een aanwinst is voor het dorp. Van de buitenkant kun je er nog wat van vinden, maar van binnen is het prachtig en compleet. Met elkaar gaan we met dit Kulturhus verdere versnippering van activiteiten in ons dorp voorkomen. Dat is waardevol voor de toekomst en in het belang van ons allemaal.”

 Theo van Velzen, penningmeester

“Het is geweldig als de grote subsidiebedragen worden toegekend”

“Twee jaar geleden kwam ik in het bestuur en ik viel meteen met mijn neus in de boter. We hebben een drukke tijd gehad met veel vergaderen en hard werken, maar ik vind het leuk dat ik er zo direct bij betrokken ben. En ik heb ook dingen gedaan die ik anders niet zo gauw zou doen. Zo heb ik me bezig gehouden met de inrichting van het nieuwe pand. Dus ook bijvoorbeeld met welke stoelen en tafels er moeten komen. We hebben wel met een binnenhuisarchitect gewerkt voor de grote lijnen, maar uiteindelijk maken we zelf de beslissingen. Zo wilde hij het heel modern hebben en kiezen wij toch ook voor comfort. De stoelen moeten natuurlijk wel lekker zitten voor iedereen. Als penningmeester heb ik me ook bezig gehouden met het aanvragen van subsidies. Dat gaat soms over megagrote bedragen. Dat je daar over mee mag beslissen, vind ik bijzonder. En het is natuurlijk geweldig als die bedragen ook worden toegekend. Ik probeer het daarbij zo goed mogelijk te doen voor zoveel mogelijk mensen. Dat is niet altijd gemakkelijk, maar het is volgens mij allemaal prima gelukt.”

 Bert Wolterbeek, voorzitter

“Er ligt een prachtige kans voor mensen die van start willen met nieuwe ideeën”

“De man met de hamer, dat ben ik alweer zo’n twee jaar. Het is mijn taak om de vergaderingen kort te houden en gericht door te vragen. Ik kijk ook goed naar de doelen die we willen bereiken. Het bereiken van het Kulturhus is een bijzonder traject geweest en het resultaat mag er zijn. Nu we met Leo Oliehoek een locatiemanager hebben, zijn ook alle praktische zaken bij iemand onder gebracht. Er staat nu een compleet nieuw gebouw dat klaar is voor allemaal mooie initiatieven. En er ligt een prachtige kans voor mensen die hiermee van start willen gaan. Als bestuur zijn we dan ook op zoek naar nieuwe, frisse denkers die deze prachtige plek écht van Stompwijk willen maken. Veel van de huidige bestuursleden gaan een stapje terug doen en dragen graag hun kennis over. Je kunt juist nu de richting helpen bepalen van welke kant we op gaan. Er zijn veel mogelijkheden en leuke uitdagingen. En natuurlijk helpen we elkaar. Een eerste aanmelding is gelukkig al binnen. Meld je aan via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres. We geven je graag wat meer vrijblijvende informatie. En je kunt gerust een paar keer meelopen om te kijken of het wat voor je is.”

Bestuur Stichting Dorpshui,s

Theo van Velzen, Aad de Haas, Bert Wolterbeek

en Frank van der Voort

E-mail: info@dorpshuis-stompwijk.nl

Telefoon: 06 21 85 36 61

“Bridgen houdt je hersens fit”

Iedere maandagmiddag gaat het er fanatiek én gezellig aan toe tijdens de bridgemiddag in het Dorpshuis. De ongeveer 35 bridgers verhuizen in het Kulturhus naar de grote zaal. Docent Jan van Die vertelt graag meer over de charme van bridge.

Kun je allereerst iets meer over jezelf vertellen?

Natuurlijk! Mijn naam is Jan van Die, ik woon in Zoetermeer en ben bridgedocent en wedstrijdleider. Iedere maandagmiddag ben ik in het Dorpshuis van Stompwijk te vinden. In mijn dagelijks leven heb ik diverse functies gehad. Zo heb ik diverse computertijdschriften uitgegeven en heb ik jarenlang de verhalen van de strip Sjors en Sjimmie bedacht.

Wat is er zo bijzonder aan bridge?

Het is een bijzonder spel omdat je per bridgemiddag maar één keer de kaarten schudt. Iedere tafel behoudt zijn eigen kaarten. Wat we wel wisselen, zijn de personen aan de tafels. Je krijgt daardoor kaarten in handen die al eerder door iemand anders gespeeld zijn. Doe jij het met diezelfde kaarten beter? Het mooie van deze aanpak is dat je de geluksfactor uit het spel haalt. Bij bridge gaat het echt om vaardigheid en gevoel. Alleen zo kun je het beste uit je kaarten halen. Ook geef je vooraf aan hoeveel slagen je denkt te halen. Als dat daadwerkelijk lukt en je hebt hoog ingezet, dan krijg je heel veel punten.

Is bridgen in Stompwijk anders dan ergens anders?

Jazeker, hier komen de mensen echt om een gezellige middag te hebben. Ze durven best een beetje risico te nemen. Dat gebeurt dan onder het mom van dat ze liever hebben dat het mis gaat, dan dat ze het niet geprobeerd hebben. Niemand heeft het idee dat hij of zij wereldkampioen kan worden. Daarom is het helemaal geen probleem als iemand een foutje maakt. Bij andere verenigingen komt dat niet voor. Dan gaan mensen echt voor de winst in een competitie. Voor mij is dat ook de reden dat ik hier al negen jaar blijf. Ik wil zelf altijd graag winnen en dat neem ik wel eens te zwaar op. Hier leer ik dat op een liefdevolle manier een beetje af, haha.

En je moet toch heel stil zijn bij bridge?

De potjes duren zo’n zes minuten, dan is iedereen gefocust. Maar daartussen is tijd genoeg om over nieuwtjes en de kleinkinderen te praten, hoor. Wat wel grappig is in Stompwijk, is dat je veel termen van het klaverjassen in het spel terug hoort. Dan hoor ik iemand zeggen dat hij of zij de slag ‘koopt’. Terwijl bridgers het altijd hebben over ‘aftroeven’.

Kun je nog nieuwe spelers gebruiken?

Mensen die al meer dan twee jaar ervaring hebben met bridgen, kunnen direct aanschuiven op maandagmiddag. Dat past bij het niveau van de huidige groep. De kosten bedragen € 5,— per middag, inclusief koffie of thee. Als mensen het vanaf het begin willen leren, moet ik een groep bij elkaar hebben. Het liefst van zo’n 16 kaartgekken bij elkaar. Als mensen hierin geïnteresseerd zijn, kunnen ze contact met mij opnemen via info@sweetbridge.nl of 079 – 361 70 81.

En dan ga je binnenkort naar een nieuw pand…

Tja, ik vind het oude Dorpshuis wel sfeer hebben, dus het zal even wennen zijn. Maar dat hoort erbij. Stilstand is immers achteruitgang. En misschien doet in het nieuwe pand de verwarming het wel wat beter, want je zit natuurlijk stil bij bridge. Naar die kou zal ik in ieder geval niet terugverlangen, haha.

Waarom vind je dat iedereen zou moeten bridgen?

Bridgen is belangrijk omdat het je hersens fit houdt. En het is zo gezellig en verslavend, dat mensen buiten de bridgemiddag om afspraken maken om elkaar te ontmoeten en te oefenen. Ik heb best vaak gezien dat mensen die hun partner verloren, door de andere bridgers door de rouwperiode heen geholpen werden. Ik zou iedereen zo’n vangnet toewensen.

Bestuur Stichting Dorpshuis,

Theo van Velzen, Aad de Haas, Bert Wolterbeek

en Frank van der Voort

E-mail: info@dorpshuis-stompwijk.nl
Telefoon: 06 21 85 36 61

Eerste deel van Kulturhus geopend!

Dinsdag 5 maart was het zover! De Maerten van den Veldeschool kon haar intrek nemen in het achterste deel van het Kulturhus. Wethouder Astrid van Eekelen opende samen met Dani Soonius uit groep 8 het nieuwe gebouw door een lint door te knippen. De leerlingen konden niet wachten om samen met hun leerkracht naar binnen te gaan.

Licht, fris en ruim

Binnen vinden zij een frisse, lichte inrichting met een opvallende rode trap naar boven. Hoewel nog niet alles helemaal af is, maakt het gebouw een goede indruk. Vooral de bibliotheek en de speelruimte op de begane grond springen in het oog. Ook de klassen zijn licht, fris en ruim. En het uitzicht op het bos achter de kerk en het groen, is prachtig. Het gloednieuwe schoolmeubilair maakt dat het allemaal een verzorgde uitstraling heeft. We zijn inmiddels een week verder en de leerlingen en leerkrachten beginnen al een beetje te wennen.

Afronden binnenwerkzaamheden

Het consultatiebureau en de peuterspeelzaal blijven nog even op hun plek aan de Van Santhorststraat. Zij gaan over op het moment dat het speelplein voor de peuters klaar is. Dit kan pas aangelegd worden als het oude schoolgebouw is gesloopt. Aan de voorzijde van het Kulturhus wordt nog hard gewerkt. Als Stichting Dorpshuis hebben wij nu een week de sleutel. We zijn druk bezig met het afronden van de binnenwerkzaamheden. Daar horen ook het plaatsen van de bar en vaste kastenwand bij.

Hard gewerkt

Wat plezierig is, is dat nu ook het voorplein klaar is. In de voorjaarsvakantie is hard gewerkt om het allemaal in orde te maken. Nu kunnen de kinderen van school dit plein gebruiken om buiten te spelen. Ook hebben we diverse parkeerplaatsen erbij gekregen. Kortom, we zijn hartstikke goed op weg. Wel hebben we nog een paar weken nodig om alles af te ronden. We hopen dat we in april open kunnen. We houden u op de hoogte en wensen u vast veel plezier bij de school en de (school)bibliotheek!

Bestuur Stichting Dorpshuis

Theo van Velzen, Aad de Haas, Bert Wolterbeek

en Frank van der Voort

E-mail: info@dorpshuis-stompwijk.nl

Telefoon: 06 21 85 36 61

“In mijn werkplaats is het een soort mini-Kulturhus”

Ook van binnen wordt het Kulturhus steeds mooier. Jacht- en interieurbouwer Pim van den Brink maakte een deel van de meubels en de inrichting.

Wat leuk dat je voor het Kulturhus aan de slag bent gegaan, wat heb je gemaakt?

Voor de huiskamer heb ik vier grote tafels gemaakt. Deze zijn gemaakt van een massief rubberhout. Daar zit wel een mooi, duurzaam verhaal aan. Dit hout is gemaakt van rubberbomen die moeten worden vervangen op de rubberplantage. Dus eerst hebben ze jarenlang rubber gegeven en dan wordt ook het hout nog opnieuw gebruikt. Het is een lichte, vrij gelige houtsoort.

Heb je nog meer meubels gecreëerd?

Naast deze tafels heb ik ook voor de grote zaal een kastenwand van zo’n twaalf meter gemaakt. Die is drie meter hoog. Wat je straks ziet aan de voorkant van al die kasten zijn panelen van berkenhout. Die hebben allemaal gaatjes erin. Door deze gaatjes is de kast meteen een akoestische wand. Dat is heel plezierig, omdat in vrijwel alle moderne gebouwen met harde materialen wordt gewerkt. Je hebt niet, net als vroeger, dat gordijnen en tapijt het geluid dempen. Deze gaatjes dempen de galm, dat is natuurlijk ook prettig voor bijvoorbeeld de fanfare.

Dat boren van de gaten moet een hoop werk geweest zijn…

Nee hoor, dat heb ik niet zelf gedaan. Dat kun je gelukkig zo kopen. Het valt niet mee om duizenden gaatjes allemaal op een gelijke afstand te boren. Voor de kastenwand heb ik een keukenblok gemaakt met keukenkasten. Daar komt nog een spoelbak in later.

Tot slot heb ik ook nog een flinke, ronde bar gemaakt. In eerste instantie was het een rechthoekige bar, maar in overleg hebben we er een ronde versie van gemaakt. Wat mij betreft is dit echt een verbetering.

Was het niet lastig die ronde vormen?

Voor veel mensen is het niet zo makkelijk om te werken met rondingen, maar als jachtbouwer ben ik daar natuurlijk wel aan gewend. Schepen zijn immers ook rond van vorm. Dus dat is een prima klus voor mij.

Ben je er lang mee bezig geweest?

Nou, ik ben er vooral al een tijd geleden mee begonnen. Ik ben na de zomer gestart en na een maand of twee was het klaar. Eerder hoopten we dat het Kulturhus eind vorig jaar open kon gaan, dus toen had ik alles klaar. Dat werk gaat eigenlijk in combinatie met mijn andere opdrachten. Als ik met een jacht even niet meer verder kan, ga ik weer verder met de interieurbouw.
Toen ik ermee begon was het Kulturhus overigens nog niet af. Er zijn wel getekende maten, maar in de praktijk valt bijvoorbeeld een hoogte soms net anders uit. Dat is wel even uitpluiswerk, maar het is gelukt. Het staat hier in de werkplaats allemaal klaar om te worden geplaatst.

Dus je hebt al even kunnen ervaren hoe het er straks uit gaat zien?

In mijn werkplaats is het inderdaad een soort mini-Kulturhus. Het staat hier lekker vol. Maar ik ben natuurlijk ook in het nieuwe gebouw geweest. Wat ik daar zie, is dat het allemaal netjes is afgewerkt. Daar valt weinig op af te dingen. En natuurlijk is er die enorme installatie voor duurzame energie. Dat merk je, want ook in de winter is het er lekker warm. En door de grote ramen heb je mooi uitzicht op Stompwijk. Het is mooi om door die grote ramen het bos van de pastoor te zien, aan de andere kant kijk je het dorp in. En boven kijk je zo de polder in.

Heb je nog meer goede ideeën?

Jazeker. Het lijkt mij heel leuk om nog wat oude onderdelen van het huidige Dorpshuis mee te nemen naar het Kulturhus. Bijvoorbeeld de deuren naar de toiletten. Dit zijn nog de oude deuren die komen uit het voormalige klooster, de voorloper van het Dorpshuis. Mijn oom Jan van den Brink is daar indertijd nog als ontwerper mee bezig geweest. Het lijkt me mooi om een stukje historie van het dorp terug te brengen in het nieuwe gebouw. We zijn aan het kijken of dit mogelijk is, bijvoorbeeld in een kast. Dan breng je meer identiteit aan in het gebouw.

Bestuur Stichting Dorpshuis

Theo van Velzen, Aad de Haas, Bert Wolterbeek

en Frank van der Voort

E-mail: info@dorpshuis-stompwijk.nl Telefoon: 06 21 85 36 61

“Van begin tot eind zijn we samen opgetrokken. Dat is heel bijzonder.”

Ook gemeente Leidschendam-Voorburg is geruime tijd partner binnen de ontwikkeling van het Kulturhus. Projectleider Marian Rood haakte in 2009 aan en blikt met ons terug op de afgelopen periode.

Hoe ben je betrokken geraakt bij het Kulturhus?

De eerste ideeën uit het dorp voor een Kulturhus stamden al uit 2004. Om voorzieningen voor Stompwijk te behouden was het idee deze onder één dak te brengen en dit te combineren met woningbouw. Mijn werkzaamheden zijn begonnen in 2009 met het onderzoeken van de haalbaarheid en de aanvraag bij de raad voor een projectbudget voor het Kulturhus. Toen dit geld beschikbaar was, konden er concrete plannen gemaakt worden met de toekomstige gebruikers van het Kulturhus.

Waren jullie meteen enthousiast?

Als gemeente wilden we een initiatief uit het dorp graag ondersteunen. En woningcorporatie Vidomes, een organisatie met veel ervaring in maatschappelijk vastgoed, zou het plan gaan realiseren. Als gemeente hadden we de rol om mensen bij elkaar te brengen en met de partijen een gezamenlijke visie te ontwikkelen. Al vanaf dat moment zijn we samen met de huidige partners aan de slag gaan.

Wat was jullie visie?

De gezamenlijke voorziening moest ervoor zorgen dat alle partijen ook in de toekomst duurzaam met elkaar kunnen samenwerken. We zijn vanuit die visie gestart. Daarbij keken we welke activiteiten er plaats zouden vinden. Het leek ons mooi dat als een opa een kleinkind naar school brengt, hij even wat kan gaan drinken in de huiskamer, een boek leent en dan gaat klaverjassen. Of dat een moeder met het jongste kind naar het consultatiebureau gaat, als ze haar oudste naar school heeft gebracht. Vanuit die activiteiten zijn we terug gaan redeneren welke eisen dat stelt eisen aan ruimtes. Dat deden we met creatieve sessies en door samen te praten over de sfeer die we wilden uitstralen.

Maar daarna verliep het niet meteen vlekkeloos

Nee, helaas waren de ontwikkelingen ons niet altijd gunstig gezind. We waren vol in overleg met Vidomes toen de Vestia-affaire uitbrak. Woningcorporaties mochten vanaf dat moment niet meer investeren in maatschappelijk vastgoed. Vidomes moest zich terugtrekken. Toen zijn we met de andere partijen weer opnieuw begonnen. En nog meer hobbels volgden. We zijn een paar keer opnieuw begonnen en dat vroeg best veel van iedereen. Elke keer stelden we ons de vraag: is dit nog steeds de oplossing voor meer leefbaarheid in Stompwijk? En dat bleek het. Ook nu bouwen we in een lastige markt met weinig personeel en prijsstijgingen in materiaal. Gelukkig hebben we altijd de steun van de gemeenteraad en de betrokken wethouders gehad. Die steun is bijzonder en heeft mijn werk prettig gemaakt.

En nu staat er een gloednieuw gebouw

Jazeker. We hebben gekozen voor grote ramen, zodat de nieuwe uitstraling echt is van ‘wees welkom’. En van binnen is het ook een mooi, comfortabel en licht gebouw. Op dit moment wordt hard gewerkt aan het voorplein. Dan kijk je van buiten niet langer aan tegen de kelderwand. Als de bestrating ervoor dicht is, komt het perspectief meer terug. En dan zie je ook dat er met het plein voor het Kulturhus naast de kerk een bijzondere plek ontstaat.

Is deze oplossing toekomstbestendig?

Niet alleen het gebouw is bijzonder, maar ook de overeenkomst. Er is een contract gesloten waarin niet alleen het ontwerp en het bouwen zitten, maar ook de financiën, het onderhoud en het beheer. Dit is een heel innovatieve manier van werken. En het is ook de enige manier om onze wensen voor een comfortabel en energiezuinig gebouw waar te maken. De aanloopinvesteringen van dit soort maatregelen zijn hoog, maar haalbaar omdat ze zich terugverdienen in 30 jaar. Slim Scholen Bouwen is 30 jaar eigenaar van het pand, daarna gaat het terug naar het schoolbestuur van Panta Rhei.

Hoe kijk je op de aanloop naar dit gebouw terug?

Ik heb het altijd bijzonder gevonden dat alle partijen elkaar al die jaren vasthielden. Het is speciaal hoe het Dorpshuis, de school, Stichting Kinderopvang Zoeterwoude, de adviesraad, de bieb en vele anderen steeds met elkaar om tafel hebben gezeten. Van begin tot eind zijn we samen opgetrokken. Ik wilde als vertegenwoordiger van de gemeente daar graag onderdeel van zijn. Ik hoop dat dit gloednieuwe gebouw straks het nieuwe hart van Stompwijk wordt.

Bestuur Stichting Dorpshuis

Theo van Velzen, Aad de Haas, Bert Wolterbeek

en Frank van der Voort

E-mail: info@dorpshuis-stompwijk.nl

Telefoon: 06 21 85 36 61

Leo Oliehoek van start als locatiemanager Kulturhus

Bij een gloednieuw Kulturhus, hoort ook een gloednieuwe functie. Enkele weken geleden zag u de functie van locatiemanager al in de Dorpsketting staan. Inmiddels is bekend dat Leo Oliehoek de nieuwe locatiemanager is.

Wat leuk, een nieuwe functie! Vertel!

Als Dorpsketting waren we ook één van de kandidaten om deel te nemen in het Kulturhus. En alweer een jaar of vier geleden hoorde ik dat er een functie voor locatiemanager zou komen. Dat paste toentertijd uitstekend bij mijn ambitie om eerder te stoppen met werken. Ik werkte in die tijd in Amersfoort en was het behoorlijk zat dat ik van de 160 kilometer er 100 kilometer in de file stond. Het leek me leuk om dan in ieder geval nog twee dagen in de buurt werkzaam te zijn als locatiemanager. Uiteindelijk duurde de bouw van het Kulturhus nog vier jaar, maar ik vind het heel leuk dat ik alsnog kon solliciteren en het nog ben geworden ook. Het afgelopen jaar heb ik een sabbatical gehouden en nu ben ik per 1 februari locatiemanager voor 15 uur per week geworden.

Wat doet een locatiemanager precies?

Wat belangrijk is in deze functie, is dat het iemand is die het dorp, het verenigingsleven en de mensen goed kent. Dan kun je gemakkelijk verbinding leggen. En dat is dus ook wat ik dagelijks ga doen. Die verbindende rol tussen de huurders. Dat zijn enerzijds het Dorpshuis met zijn onderhuurders en anderzijds de school, bibliotheek, kinderopvang SKZ en het consultatiebureau. Voor de ene organisatie is de locatie de plek waar zij haar brood verdient en voor de ander is het de plek waar ze plezier maakt. Het kan een lastige mix zijn om iedereen een plekje te geven, zonder dat het wrijving geeft. Dat goed te doen, daar ga ik me bij de start mee bezig houden. Daarna ga ik me meer bezig houden met acquisitie, ofwel het aantrekken van nieuwe huurders. Als ik leuke dingen zie in het dorp, wil ik die graag binnenhalen. Dat is ook belangrijk voor de stevige basis die het Kulturhus moet gaan krijgen.

Welke ruimtes zou je dan graag nog willen vullen?

We hebben bijvoorbeeld straks een prachtige grote zaal, die nog niet volledig wordt benut. Tegelijkertijd moet ik rekening houden met het feit dat de zaal ook kan worden gebruikt als ruimte waar mensen samenkomen na bijvoorbeeld een uitvaart. De huiskamer houdt overigens steeds de rol om altijd open te zijn. Hier kunnen mensen altijd binnenlopen om te buurten, kaarten of een bakkie te doen. Echt een ontmoetingsplek. Hoe we dat organiseren zal de komende tijd wel duidelijk worden.

Waar ben je nu mee bezig?

Mijn start heb ik gemaakt met diverse gesprekken met de huurders. Ook ben ik diverse zaken aan het uitzoeken, bijvoorbeeld een reserveringssysteem en een evacuatieplan bij calamiteiten. De huurders en bezoekers moeten mij een beetje leren kennen. Ik wil graag hun aanspreekpunt zijn voor alles wat geregeld moet worden. Ook in de onderlinge communicatie en op logistiek of facilitair gebied. Uiteindelijk is het de bedoeling dat ik me overbodig maak. Ik trek het werk nu een beetje naar me toe om het ook weer los te laten. De functie wordt dan weer opgeheven of door iemand anders in een andere vorm weer opgepakt. Ik probeer komende maanden, tijdens de start, elke ochtend er te zijn om het net op te halen. Ook nu probeer ik iedere dag op de locatie – het bouwterrein – te zijn. En na de opening ben ik er uiteraard ook diverse malen.

Wat kan het Kulturhus betekenen voor Stompwijk?

Het is een heel mooie, unieke plek waarbij allerlei activiteiten kunnen plaatsvinden. Ik denk dat het een belangrijke rol kan vervullen op cultureel gebied, ontspanning en de ontmoeting van mensen. De combinatie is heel erg mooi en leuk. Ik denk aan mijn kleindochter van twee, die straks in het nieuwe gebouw naar de peuterspeelzaal gaat, vervolgens naar school gaat en daarna weer in The Base is te vinden. En wie weet wat er daarna nog meer komt. Om uiteindelijk ook bij de KBO-PCOB weer welkom te zijn. Als je wilt, kun je er een leven lang komen. Nu veel van de zorgfuncties in de pastorie zitten en straks de sociale functies in het Kulturhus komen, creëren we aan de Doctor van Noortstraat echt de kern van het dorp. Prachtig als dit zo wordt meegenomen in de herstructurering van de weg en de woningbouw op de plek waar nu het Dorpshuis staat.

Als mensen zelf al ideeën hebben, waar kunnen ze dan terecht?

Leuke ideeën zijn meer dan welkom! Neem dan gerust contact met mij op via info@dorpshuis-stompwijk.nl. Ook kunnen mensen mij aanspreken of na afspraak langskomen in het Kulturhus.

Bestuur Stichting Dorpshuis

Theo van Velzen, Aad de Haas, Bert Wolterbeek

en Frank van der Voort

E-mail: info@dorpshuis-stompwijk.nl Telefoon: 06 21 85 36 61

“Iedereen kan schilderen, begin vooral met dat wat je leuk vindt”

Iedere woensdagmiddag barst het creatief talent los tijdens de teken- en schildercursus voor volwassenen. De groep cursisten gaat na opening van het Kulturhus werken vanuit het gloednieuwe atelier. Docent en kunstenaar Wies van Etten vertelt er graag meer over.

Kun je iets meer over jezelf vertellen?

Ik ben nu alweer zo’n 15 jaar als kunstenaar bezig en heb een eigen atelier in Voorburg, ik geef daar ook les. Een keer per week ben ik eruit en kom ik naar Stompwijk. Ik ben wat je noemt een heel-erg-laatbloeier. Ik ben op mijn 58e begonnen. Ik werkte met mijn partner in onze bakkerswinkel en heb mijn baan opgezegd voor de kunst. Ik vind het heerlijk om die vrijheid van het kunstenaarschap te ervaren en te doen wat in mij opkomt. Mijn werken verkoop ik ook. Dat is mijn inkomstenbron naast het lesgeven. Ik vind overigens dat lesgeven een vak apart is. Zelf heb ik best veel les gehad, maar ik vind het belangrijk dat je gevoel erbij hebt, dat je je passie kunt overbrengen. Heel leuk als leerlingen dan tegen mij zeggen dat ze na al die jaren nog iedere week iets van mij leren.

Geef je al lang schilder- en tekenles in Stompwijk?

Dat doe ik alweer een jaar of tien. In die tijd kwam Jetty Noordzij in het atelier binnen waar ik met een aantal kunstenaars werkte. Zij vroeg of ik iemand kende die docent schilderen was. Ik zei: “Je bent bij mij aan het goede adres.” Vanaf dat moment geef ik iedere woensdag van 13.45 uur tot 16.15 uur les in Stompwijk. Het leuke is dat de negen mensen die zich toentertijd aanmeldden nog steeds les bij mij volgen.

Met welke technieken werk je?

Eigenlijk werken we met alle technieken en materialen. Het varieert van werken met olie en pastel tot tekenen en houtskool. Iedereen werkt met het materiaal dat hij of zij zelf prettig vindt. En je werkt ook aan je eigen opdracht. In zo’n tweeëneenhalf uur kom je best ver. Het zijn allemaal volwassenen, maar wel van allerlei leeftijden. Van jong tot oud. Wat mijn cadeau daarbij aan mijn cursisten is, is dat ik ze leer kijken. Veel mensen kijken oppervlakkig. Bij mij leer je zuiverder kijken. Alsof je een bril opzet en de wereld nu pas echt ziet. Dat kijken moet je ontwikkelen, samen met het tekenen en schilderen.

Moet je talent hebben als je bij jou wilt schilderen?

Mijn uitgangspunt is dat iedereen kan schilderen. Ik vind het belangrijk dat mensen rustig starten en datgene doen wat zij leuk vinden. Stapje voor stapje ga je dan verder. Het gaat mij erom dat de cursisten het naar hun zin hebben. Je werkt dus op je eigen niveau en iedereen is met iets anders bezig. Je hoeft geen prestatie af te leveren, je zit er voor je ontspanning. Ik zie dat mensen die van zichzelf vinden dat ze het niet kunnen, uiteindelijk toch vaak grote stappen maken. Binnen drie maanden hebben ze dan iets gemaakt waar ze echt trots op zijn. Ik probeer er altijd achter te komen welke techniek bij de mensen past. Daarbij kijk ik ook naar de karakters van mensen.

Hoe werkt dat precies, waar let je dan op?

Sommige mensen zijn van nature extravert. Je zou dan verwachten dat ze veel grote werken willen maken. Ik stimuleer hen dan juist om eens wat anders te proberen om te kijken of dat misschien niet beter past. Zo ben ik zelf ook extravert, maar vind ik juist de rust als ik op slechts een paar centimeter kan tekenen. Natuurlijk spat ik ook wel eens uit met een groot werk, maar daarna keer ik terug naar mijn eigen basis. Voor een ander kan dit natuurlijk net andersom zijn. Ik zie aan de houding en het resultaat of mensen zich plezierig voelen bij een werkwijze of techniek.

Nu ga je binnenkort meeverhuizen naar een nieuw gebouw…

Ja, dat klopt. Ik vind het goed om te verhuizen. Je merkt dat er in het oude gebouw nu minder gebeurt. En ik vind het nieuwe gebouw erg mooi. Je hoort wel eens mensen zeggen dat het gebouw beter in de stijl van de oudere, omliggende gebouwen had kunnen worden gebouwd. Ik vind juist dat je dat niet moet doen. Juist door een andere stijl te kiezen behoudt elk zijn eigen uitstraling. Anders vervlakken beide gebouwen, dan gaan ze teveel in elkaar op. Nu behouden ze elk hun eigen identiteit.

Wat vind je belangrijk voor het atelier in het Kulturhus?

Voor onze werken is goed licht belangrijk. Met licht uit het noorden heb je de meest zuivere kleuren. Natuurlijk is zon wel lekker voor jezelf, maar qua kleur klopt het dan niet goed. Ook is het fijn als de ruimte niet te klein is, dat er goede watervoorzieningen zijn en dat er af en toe een vlek op de grond mag komen.

Kunnen er nog meer mensen bij op de cursus?

Ja hoor, er is zeker nog ruimte voor nieuwe leerlingen. We komen elke woensdagmiddag bij elkaar. Alleen in de zomermaanden geef ik twee maanden geen les. De kosten bedragen € 52,50 per maand. Mensen met een Ooievaarspas ontvangen korting op dit lesgeld, zodat ook mensen met een kleine beurs bij mij terecht kunnen. Als je een keer niet kunt, mag je de les altijd komen inhalen in mijn atelier in Voorburg. Je kunt je opgeven via contact@wiesvanetten.com of 06 – 21 11 38 67.

Bestuur Stichting Dorpshuis,

Theo van Velzen, Aad de Haas, Bert Wolterbeek

en Frank van der Voort

E-mail: info@dorpshuis-stompwijk.nl

Telefoon: 06 21 85 36 61

“Ik heb altijd vertrouwen gehad dat we het voor elkaar konden krijgen”

Als iemand pleitbezorger is voor het Kulturhus, dan is het Koos van Wissen wel. Al vanaf de start is hij intensief betrokken. Hij neemt ons graag mee door de geschiedenis van het nieuwe gebouw.

Het is alweer even geleden dat het idee ontstond, toch?

Jazeker. Het was begin 2004 toen we vanuit de Adviesraad, waar ik toen voorzitter van was, in gesprek gingen met woningcorporatie Vidomes en de gemeente over een multifunctioneel gebouw. Uitgangspunt hierbij was dat we de voorzieningen voor Stompwijk wilden behouden. Die kwamen in die tijd al steeds meer onder druk te staan. Wij spraken over hoe we de vitaliteit in het dorp konden behouden. Enerzijds met woningbouw en anderzijds met behoud van de voorzieningen. Toen kwam al snel het idee van een Kulturhus boven.

Kenden jullie het concept van een Kulturhus toen al?

In Gelderland staan vrij veel soortgelijke gebouwen. We hebben informatie ingewonnen bij een stichting die hierbij ondersteunt. Al snel waren velen van ons enthousiast, omdat je voorzieningen kunt bundelen. Je hebt daardoor dynamiek in je gebouw, je gezamenlijke kosten zijn lager dan als je los van elkaar werkt én je kunt het met elkaar makkelijker in stand houden. De afgelopen jaren hebben we andere Kulturhus-en bezocht en leerden we van de beheerders dat je goed moet kijken hoe je de belangen van professionele organisaties en vrijwilligers combineert. Bijvoorbeeld wie er voorrang heeft bij het gebruik van een ruimte. Dit vereist zorg en aandacht.

Jullie hadden alles onderzocht en toen konden jullie verder

Dat wilden we natuurlijk graag, maar het heeft wel even geduurd. Toen de gemeente graag woningen wilde bouwen in de Westeinderpolder zorgde dat voor strubbelingen tussen het dorp en de gemeente. We hebben later de draad weer opgepakt nadat er gezamenlijk een toekomstvisie voor Stompwijk was ontwikkeld. Dat plan heet ‘Stompwijk: vitale kern in het Groene Hart’. Deze visie ligt aan de basis van alle ontwikkelingen die we nu zien. Zoals de rondweg, de reconstructie van de Stompwijkseweg/Dr. Van Noorstraat en het Kulturhus zoals het er nu staat. Het enige dat nu helaas nog ontbreekt, zijn concrete plannen voor woningbouw!

Was de tekening al meteen zoals het er nu uitziet?

Aanvankelijk waren er plannen om gebouw aan de bestaande school vast te bouwen, maar dat vonden wij geen goed idee, gezien de kwaliteit van het oude schoolgebouw. We zijn daarom samen met het schoolbestuur enkele offertes gaan opvragen om te kijken of we konden komen tot een nieuw gebouw. Uiteraard moest dat wel binnen het gereserveerde budget. En dat is gelukt. Als Adviesraad waren we daar heel blij mee. De gemeente heeft als opdrachtgever gekozen voor een heel nieuwe manier van aanbesteden waarin één partij niet alleen verantwoordelijk is voor het ontwerp en de bouw, maar ook voor het beheer en onderhoud de komende 30 jaar. Dit is SlimScholenBouwen geworden. Zij kwamen met een ontwerp dat klimaatneutraal is en zorgt voor een goed binnenklimaat voor de leerlingen en gebruikers.

Dat heeft vast ook de vorm van het gebouw bepaald

Klopt, met de verschillende punten die het gebouw heeft, kun je veel zonnecollectoren kwijt. Verder wilden we een licht en transparant gebouw met praktische ruimtes. Dat is gelukt. Zowel voor de school als de Dorpshuis-functies. Door het dubbel gebruik krijgen we een efficiënt gebouw voor vele doelgroepen. Daarnaast is er ook een ontzettend mooie ruimte voor de jongeren van The Base. Ik vind dat we trots mogen zijn dat we als relatief klein dorp een gebouw hebben met al deze functies erin. Ik denk ook aan gemak voor ouders die nu een gebouw hebben met de peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang en de school allemaal in één gebouw bij elkaar.

Het heeft best lang geduurd, wat betekent dat voor jouzelf?

Het is waar dat je een lange adem moet hebben. En ja, het was soms teleurstellend als het stroef liep. Toch heb ik altijd het vertrouwen gehad dat we het voor elkaar konden krijgen. Ik vind het zo’n belangrijke voorziening voor het dorp. Door activiteiten samen te brengen, kunnen we ze behouden. Daarom was het voor mij de moeite waard om ervoor te strijden. Nu het gebouw bijna af is maakt het me trots dat het is gelukt. Ik vergelijk het vaak met de sporthal die we door samenwerking als dorp ook hebben gekregen en waar we ook veel plezier van hebben. Met alle nieuwe ontwikkelingen, ook wat betreft de wegen, zijn we in de tijd van het oogsten aangekomen. Dat geeft een heel goed gevoel.

Bestuur Stichting Dorpshuis,

Theo van Velzen, Aad de Haas, Bert Wolterbeek

en Frank van der Voort

E-mail: info@dorpshuis-stompwijk.nl

Telefoon: 06 21 85 36 61

“Vrijwilligers die samenwerken, zijn het succes van het Kulturhus”

Wie kent Jetty Noordzij niet? Zij spande zich jarenlang intensief in voor het Dorpshuis. En werkte mee aan de totstandkoming van wat nu het Kulturhus is. Hoog tijd voor een interview.

Je hebt veel gedaan voor het Dorpshuis, vertel er eens wat meer over…

Vanaf 2006 tot 2014 heb ik voor het Dorpshuis gewerkt. Dat deed ik eerst als bestuurslid, daarna als vrijwilliger. Nu geef ik nog regelmatig advies en ben ik het geheugen van het bestuur.

Waarom koos je ervoor iets voor het Dorpshuis doen?

Het bestuur vroeg mij toentertijd om bestuursverslagen te maken. Dat leek me een leuke klus. Bij de vergaderingen merkte ik dat er geen geld was en dat er niet zo veel activiteiten waren. Ik wilde dat graag veranderen. Ik ben toen aan de slag gegaan met fondsenwerving en dat is een heel belangrijk ding geworden. Ik zat toen in het bestuur met Paul Knebel. Samen hebben we nieuwe activiteiten bedacht en opgezet. Ik vind het belangrijk dat een Dorpshuis er echt voor het dorp is.

Wat voor activiteiten waren dat?

Er bloeiden allerlei activiteiten op. Zo bracht Paul een flink aantal jonge mannen mee die geheel belangeloos computercursussen gaven. In die tijd wisten vooral veel ouderen niet hoe ze met de computer moesten omgaan. We hebben toen fondsen aangevraagd voor twaalf computers en gingen van start. Vervolgens plaatsten we een advertentie in de Dorpsketting en stond mijn telefoon roodgloeiend. Dat hebben we vier jaar gedaan en de mensen waren heel tevreden hierover.

Maar daar hield het niet op, toch?

Het was heel leuk, want toen volgden er steeds meer activiteiten voor allerlei leeftijden. Zo werd de bingo door nieuwe mensen opgepakt en hielden we de inloop op vrijdagochtend. Maar ook wijnproefavonden, bridgen en een gezellige huiskamer. Een ander succes is het klaverjassen dat Anneke van Bemmelen heeft opgezet. Dat is een hartstikke leuke groep mensen die gezellig willen kaarten. En natuurlijk het samen eten op de vrijdag. Dat is een grote aanwinst en trekt mensen ook naar andere activiteiten. Ik kijk ook met plezier terug op de theatervoorstelling die we met jong en oud maakten, dat was heel leuk.

Je vindt het wel leuk om de boel een beetje op te schudden zeker?

Ja, dat klopt. We gingen ook echt anders werken. We hadden eerst betaalde beheerders, maar konden het bedrag niet meer opbrengen. Sindsdien werken we met vrijwilligers en ieder van die vrijwilligers heeft een sleutel. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen deel en dat werkt prima. Wat ook leuk is, is dat mensen meer samen doen. Zo zetten de mensen van de bridge de tafels weer netjes klaar voor de KBO die de dag erna komt. Daarmee help je elkaar.

 Wat is het succes van deze activiteiten?

Dat zijn toch de vrijwilligers. Je moet echt mensen hebben die er feeling bij hebben, die elkaar wat gunnen. Mensen die het leuk vinden om iets op te starten. Je kunt wel zitten wachten tot er wat gaat gebeuren, maar je moet zelf ook wat doen. Ik vind het bijvoorbeeld leuk te lezen wat Elly de Waal gaat starten in het Kulturhus. Leuk, zulke nieuwe creatieve initiatieven.

Ben je nog betrokken bij het Kulturhus?

Nou, ik ben er al vanaf 2005 mee bezig geweest, dus zelf ben ik niet meer aangehaakt. Maar voor het dorp vind ik het echt heel mooi dat er een nieuw gebouw komt, zeker voor de school. Dat speelde ook mee in de aanloop. Wij wisten dat als wij als Dorpshuis ‘nee’ zouden zeggen tegen een gezamenlijk gebouw, dat dan de nieuwe school er ook niet meer zou komen. We zijn toen ook alvast begonnen met een KulturProgramma, waarin we allerlei leuke activiteiten hebben opgenomen. Het duurde daarna nog wel even voordat het Kulturhus er daadwerkelijk was.

 Kijk je terug op een mooi traject?

Het belangrijkst vind ik dat we het in harmonie hebben gedaan. We hebben geen ruzie onderling gehad. We hebben transparant gewerkt en met een open karakter. Met elkaar hebben we het beste met de inwoners voor. Dat zie je in andere dorpen of buurten lang niet overal. Er wordt wel eens vergeten dat mensen als vrijwilliger in hun vrije tijd werken. Het is fijn als dat allemaal plezierig verloopt.

Wat vind je belangrijk in het Kulturhus?

Ik hoop dat het nieuwe gebouw ook weer nieuwe enthousiaste mensen aantrekt. Misschien ook meer jonge ouders met hun kinderen. En dat we die huiskamer met elkaar intact houden. Het is het leukst als we mensen van allerlei pluimage welkom heten. Iedereen hoort erbij. Je hoeft heus niet altijd met Jan en Alleman te gaan praten, als je dat niet wilt. Je kunt er ook gaan zitten met een breiwerkje of de krant, gewoon om er even uit te zijn. Ik hoor gelukkig van steeds meer mensen dat het wel wat gaat worden. En anders maken we er alsnog wat van. Een gebouw is maar een gebouw, het zijn de mensen die de sfeer maken. We doen het samen.

Bestuur Stichting Dorpshuis

Theo van Velzen, Aad de Haas, Bert Wolterbeek

en Frank van der Voort

E-mail: info@dorpshuis-stompwijk.nl, telefoon: 06 21 85 36 61