Categoriearchief: cultuur

Proefles volgen tijdens Trias try out

Op zaterdag 1 september zijn er bij Trias, Centrum voor de Kunsten gratis proeflessen muziek, dans, theater en beeldend te volgen tijdens de Trias Try Out. De Trias Try Out is van 10:00 tot 12:00 uur bij Trias aan de Cor Ruysstraat.

Tijdens de Trias Try Out zijn er proeflessen van 30 minuten te volgen. Bijvoorbeeld proeflessen dans, zoals hiphop, klassiek ballet, streetdance of breakdance. Probeer een instrument uit en volg een proefles piano, viool, harp, gitaar, fluit, keyboard, slagwerk of zang. Kinderen die willen acteren, kunnen een proefles theater of musical volgen en kinderen die met hun handen aan de slag willen, kunnen aanhaken bij de Kunstklas. Ook de jongste doelgroep vanaf 2 jaar kan samen met papa of mama een proefles komen volgen.

De Trias Try Out vindt plaats bij Trias aan de Cor Ruysstraat 2 in Rijswijk. De Try Out begint om 10 uur en er kan ingesprongen worden bij proeflessen elk half en heel uur. Het rooster en meer informatie is te vinden via de agenda op www.stichting-trias.nl

 

Feestelijke Open Dag bij de Jeugdtheaterschool LV!

Houdt je kind van optreden, acteren en zingen? Dan is de Open Dag van de Jeugdtheaterschool op zaterdag 25 augustus the place to be. Van 14.30 tot 16.30 kan je in Theater Ludens dansen, improviseren en zingen. Tijdens de Open Dag is iedereen van zes tot en met achttien jaar welkom om mee te doen met korte theater- en musicalworkshops.

Wil je kind na de zomer aan de slag met een theater- of musicalcursus in Voorburg? Kom dan naar de Open Dag om te proeven van ons theater- en musicalaanbod. Na een feestelijk onthaal is er om de dertig minuten een workshop, waar bepaalde aspecten van de cursussen worden belicht. Er kan ook aan allebei de workshops worden meegedaan! Na afloop krijgt iedereen die heeft meegedaan een goodiebag mee naar huis.

Verhinderd op 25 augustus of zeker zijn van een plekje voor de cursussen? Je kan je al inschrijven voor de korte cursussen en de jaarcursussen via www.stichting-trias.nl. De Open Dag vindt plaats tijdens het Cultureel Zomerfestival (www.cultureelzomerfestival.nl), waar je ook Theater Ludens en Trias kan vinden met een stand voor vragen. Meer informatie over de Open Dag is te vinden op www.stichting-trias.nl of www.theaterludens.nl.

 

Aanzicht tekeningen kulturhus

Ondanks de minder positieve berichten rondom het kulturhus gaat het proces rondom de ontwerpen en realisatie door.

In bijgaande presentatie kunt u zien hoe het kulturhus eruit gaat zien. Dit mede in verhouding tot de omliggende bebouwing en de naastgelegen kerk gebouwen.

Mochten u vragen hebben omtrent de ontwerpen, stuur een berichtje aan adviesraad-stompwijk@outlook.com of de betrokkenen bij de gemeente.

Stef Verburg
Adviesraad Stompwijk.

Kulturhus Stompwijk zo snel mogelijk realiseren

De fractie GBLV/Gemeentebelangen wil dat het Kulturhus in Stompwijk zo snel mogelijk wordt gerealiseerd. De financiële tegenvaller bij de bouw van het Kulturhus in Stompwijk moet daarvoor in de gemeentelijke begroting worden opgevangen. Een nieuwe aanbesteding of minder functies in het Kulturhus onderbrengen leidt volgens de fractie alleen maar tot meer vertraging. Dat is voor de leefbaarheid van Stompwijk en voor goede huisvesting van de leerlingen van de Maerten van den Veldeschool ongewenst.

Met dit heldere standpunt zal GBLV-raadslid Freek Steutel vanavond in de commissie Maatschappelijke Activiteiten van de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg het woord voeren bij het agendapunt over het Kulturhus Stompwijk. Steutel: ”We zijn als fractie natuurlijk niet blij dat het Kulturhus-project met alweer een vertraging wordt geconfronteerd. Alle seinen stonden op groen en nu is er door de aantrekkende bouw helaas een probleem ontstaan. Daar kunnen we als gemeenteraad van vinden wat we willen, maar Stompwijk is daar niet mee geholpen. De kinderen van de Maerten van den Veldeschool verdienen na al die jaren ook eindelijk goede huisvesting. Vandaar dat wat GBLV betreft het Kulturhus zo snel mogelijk moeten worden gerealiseerd met het huidige bouwconsortium en met het huidige ontwerp.”

Steutel geeft aan dat een nieuwe aanbesteding de bouw van het Kulturhus verder zal vertragen en zeker niet tot minder kosten zal leiden. Ook de gedachte om het ontwerp van het Kulturhus te versoberen of functies in het Dorpshuis te laten, ondersteunt hij niet: ”Het ontwerp is in een goed samenwerkingsproces met alle betrokken toekomstige gebruikers tot stand gekomen. Het zou toch zonde zijn om die gezamenlijke inspanning teniet te doen? Het Kulturhus moet 30 jaar mee. De stijging van de jaarlasten van de gemeenten is daarbij wat ons betreft alleszins aanvaardbaar. En wat voor GBLV zeker zo belangrijk is: hoe sneller het Kulturhus klaar is, hoe eerder ook op de plek van het huidige Dorpshuis in een deel van de woningbehoefte van Stompwijk kan worden voorzien. Ook daar is de leefbaarheid van Stompwijk mee gediend.”

Voortgang Kulturhus

Donderdag 23 november 2017 vond de vergadering van de Commissie Maatschappelijke Activiteiten van de gemeente Leidschendam-Voorburg plaats. Tijdens deze vergadering is het raadsvoorstel betreffende het Kulturhus besproken en hebben wij gebruik gemaakt van het spreekrecht voor burgers.

Namens de ouders van de kinderen van de Maerten van den Velde school heeft Mandy von Eckardstein de gemeente dringend verzocht om het benodigde bedrag aan extra investeringskrediet van € 560.000 beschikbaar te stellen. Dit om verdere vertraging van de bouw van het Kulturhus en daarmee de nieuwe school te voorkomen. De huidige huisvestingssituatie, waarbij de kleuters zijn ingetrokken in het hoofdgebouw, mag gezien de omstandigheden niet anders dan tijdelijk van aard zijn. Ook omtrent deze huisvestingsituatie hebben wij onze zorgen geuit. Is onze school nog wel goed bereikbaar voor nooddiensten? En is sprake van een gezonde en veilige leeromgeving? Tot slot hebben wij onze zorgen geuit omtrent de beheersing van het verdere bouwproces.

De gemeente heeft direct toegezegd onderzoek te laten verrichten naar de huidige huisvesting. Wij zijn erg blij met deze toezegging. Over het extra investeringskrediet wordt in de gemeenteraad d.d. 12 december 2017 beslist. Wij vertrouwen erop dat tijdens deze vergadering in belang van onze kinderen positief beslist gaat worden. Wij maken dan wederom gebruik van het spreekrecht.

Ter ondersteuning van onze actie waren een groot aantal mensen bij de commissievergadering aanwezig. Tevens hebben wij aan de Wethouder ruim 150 handtekeningen kunnen overhandigen. Wij willen jullie hartelijk bedanken voor jullie steun. Wij vragen ook jullie steun tijdens de raadvergadering d.d. 12 december 2017 om 19:30u te Swaensteijn in Voorburg.

Oudergeleding MR (Elly van Rijn, Lennert Luiten, Nathalie van Santen, Laura Huijsman) en Mandy von Eckardstein, Astrid van Halteren en Willemijn de Haas.

 

Kosten Kulturhus stijgen wellicht nog verder

Het is niet uitgesloten dat er in de toekomst nog meer geld moet naar de bouw van het Kulturhus in Stompwijk. Dit na een recente tegenvaller van € 717.433 op het project waardoor dit nu € 3,75 miljoen gaat vergen. In de gemeenteraad bestaat grote wrevel over de tegenvaller. Dat bleek tijdens een debat van een commissie uit de gemeenteraad. Daar werd het voorstel van wethouder Bianca Bremer behandeld om € 560.000 extra aan het Kulturhus te besteden. De rest van de tegenvaller hoesten de aannemer, Slim Scholen Bouwen b.v. en het schoolbestuur (Panta Rhei) op. Door alle woordvoerders werden er vraagtekens geplaatst bij de hoogte van de tegenvaller, de reden daarvoor (snel stijgende kosten van materialen en personeel), de houding van de aannemer zelf en het management van de gemeente bij het project.

Bremer stelde dat de gemeente na de € 560.000 nu, geen extra geld meer in de bouw steekt. ,”Dat heb ik Slim Scholen Bouwen laten weten. Dit is het. Het houdt een keer op”. Jan Willem Rouwendal (ChristenUnie/SGP) plaatste vraagtekens bij die houding. “De aannemer beroept zich nu op onvoorziene kostenstijgingen. Dat kan hij straks weer doen. We zitten als gemeente klem”. De wethouder sprak dat niet tegen. “Onvoorzien blijft onvoorzien. Dat kan straks ook’’, erkende ze. Alhoewel alle fracties zich uitspraken voor een snelle komst van het Kulturhus gaf alleen D66 bij monde van raadslid Peter van Dolen aan met de extra uitgave van € 560.000 te kunnen leven. De andere woordvoerders spraken zich daar niet over uit, of kondigden nader beraad in hun fracties aan voordat zij een standpunt bepalen.

Bron: Vlietnieuws

Extra investering Kulturhus

Aantrekkende bouwmarkt vraagt extra investering in Kulturhus!

Eerder dit jaar heeft Slim Scholen Bouwen BV de opdracht gekregen voor de bouw van het nieuwe Kulturhus in Stompwijk. Binnen de opdracht zijn afspraken gemaakt over het ontwerp, de bouw, de financiën en het onderhoud. Doordat de bouwmarkt aantrekt, zijn ook de prijzen en personeelskosten in de bouw gestegen. Hierdoor is het gereserveerde bedrag niet meer voldoende. Om die reden draagt Slim Scholen Bouwen BV € 157.000 bij en verzoekt het college de gemeenteraad een extra investering  te doen van € 560.000 om door te kunnen gaan met de bouw van het Kulturhus.

Naar verwachting vindt de bespreking plaats in de commissie Maatschappelijke Activiteiten op 23 november 2017 en vindt besluitvorming plaats tijdens de raadsvergadering op 12 december 2017. Op www.lv.nl/gemeenteraad vindt u de definitieve planning en agendering van de onderwerpen voor de vergaderingen.

Kulturhus versterkt dorpsgemeenschap

In het Kulturhus werken het Dorpshuis Stompwijk, de basisschool Maerten van den Velde, Kinderopvang Zoeterwoude SKZ, Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West en de Bibliotheek aan de Vliet onder één dak samen in Stompwijk. Het initiatief van het Kulturhus komt uit de dorpsgemeenschap van Stompwijk die voorziet dat de voorzieningen alleen levenskrachtig blijven als organisaties elkaar versterken, ruimtes multifunctioneel gebruikt worden en dus onder één dak gehuisvest zijn. Het Kulturhus vormt daarmee een belangrijke voorziening voor de vitaliteit en leefbaarheid van Stompwijk.

Aantrekkende bouwmarkt vraagt extra investering in Kulturhus

Eerder dit jaar heeft Slim Scholen Bouwen BV de opdracht gekregen voor de bouw van het nieuwe Kulturhus in Stompwijk. Binnen de opdracht zijn afspraken gemaakt over het ontwerp, de bouw, de financiën en het onderhoud. Doordat de bouwmarkt aantrekt, zijn ook de prijzen en personeelskosten in de bouw gestegen. Hierdoor is het gereserveerde bedrag niet meer voldoende. Om die reden draagt Slim Scholen Bouwen BV € 157.000 bij en verzoekt het college de gemeenteraad een extra investering te doen van € 560.000 om door te kunnen gaan met de bouw van het Kulturhus.

Naar verwachting vindt de bespreking plaats in de commissie Maatschappelijke Activiteiten op 23 november 2017 en vindt besluitvorming plaats tijdens de raadsvergadering op 12 december 2017. Op www.lv.nl/gemeenteraad vindt u de definitieve planning en agendering van de onderwerpen voor de vergaderingen.
Via bijgaande link vindt u het raadsvoorstel.

Kulturhus versterkt dorpsgemeenschap
In het Kulturhus werken het Dorpshuis Stompwijk, de basisschool Maerten van den Velde, Kinderopvang Zoeterwoude SKZ, Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West en de Bibliotheek aan de Vliet onder één dak samen in Stompwijk. Het initiatief van het Kulturhus komt uit de dorpsgemeenschap van Stompwijk die voorziet dat de voorzieningen alleen levenskrachtig blijven als organisaties elkaar versterken, ruimtes multifunctioneel gebruikt worden en dus onder één dak gehuisvest zijn. Het Kulturhus vormt daarmee een belangrijke voorziening voor de vitaliteit en leefbaarheid van Stompwijk.

Aantrekkende bouwmarkt vraagt extra investering Kulturhus

De bouw van een Kulturhus in Stompwijk kost

€ 700.000,— meer dan eerder becijferd. Dat komt door een gebrek aan normale heipalen waardoor er voor duurdere draaipalen gekozen moest worden, stijgende kosten in de bouwsector en hogere uitgaven voor het inhuren van werknemers. Dat heeft wethouder Bianca Bremer bekend gemaakt. Er was € 3,3,— miljoen voor het Kulturhus uitgetrokken. Overleg met de bouwers, Slim Scholen Bouwen b.v., heeft ertoe geleid dat dat bedrijf € 140.000,— van de tegenvaller opvangt. De rest komt voor rekening van de gemeente. Eerder gesloten contracten blokkeren een andere oplossing. Inmiddels is de oplevering van het nieuwe Kulturhus al met drie maanden, naar medio 2018, verschoven.

Bron: Vlietnieuws

 

Tekeningen kulturhus

Ondanks de nodige hobbels die genomen moeten worden in het proces tot het realiseren van het kulturhus, worden er wel vorderingen gemaakt.
De ontwerpen voor het gebouw zijn gereed. Er wordt nog wat aan details geschaafd, maar de indelingen en plattegronden zijn nagenoeg definitief.
Via deze link kunt u de plattegronden bekijken.

In de volgende fase van het proces wordt er door de architect, in samenwerking met het kernteam kulturhus, gewerkt aan de inrichting en kleurzetting van de ruimtes.

Binnenkort volgen er ook aanzicht tekeningen van het gebouw.