Categoriearchief: adviesraadvaria

Oude schoolmuur tussen Kulturhus en toekomstige woonplek gesloopt

Fa. v.d. Krogt is voortvarend bezig. Nauwelijks is de overdracht van het voormalige Fontein-terrein rond of een 1e stap naar toekomstige woningbouw is gezet. Het terrein moet bouw klaar gemaakt worden. Hoe sneller de noodzakelijke vergunningen er komen, hoe sneller er gebouwd kan worden. Er worden wel in afwachting hiervan al wat provisorische parkeerplaatsen voor auto’s en fietsen naast het Kulturhus aangelegd.

Alhoewel het slopen van de oude muur begrijpelijkerwijze bij sommige mensen pijn doet, moeten we realistisch zijn en de toegang tot woningbouw ontdoen van zoveel mogelijk belemmeringen, wat de snelheid weer ten goede komt.

En dat er haast is moge duidelijk zijn. Er moet snel gebouwd worden. De doorstroming moet op gang gebracht worden. Er moet voor ouderen en startende jongeren zo goedkoop mogelijk gebouwd worden. Geen gemakkelijke opgave, want zulke projecten zijn nauwelijks rond te krijgen. Maar toch is dit absoluut noodzakelijk om een ‘leefbaar Stompwijk’ te houden. Het is dus van vitaal belang dat de gemeente nu absolute prioriteit geeft aan ‘goedkope’ woningen in Stompwijk.

Er zijn nu voldoende geschikte locaties aan te wijzen, dus waar wordt op gewacht? Onderstaand de 4 nu bekende locaties, maar er zijn er vast een paar meer te vinden als de politieke wil en de prioriteit er maar is.

De locaties:
– Terrein naast Kulturhus
– Terrein oude Dorpshuis
– Terrein nabij ingang Westeinderweg
– Terrein voormalig Wit-Gele Kruisgebouw

Een brief met bovenstaande strekking wordt deze week naar de wethouders Bouw en Rouwendal door de Adviesraad gestuurd, om nogmaals te benadrukken dat er haast en dus werk aan de winkel is.

Namens de Adviesraad, Leo Oliehoek

Stand van zaken Kulturhus

Zoals u verschillende media hebt kunnen zien gaan er veel berichten in de rondte rondom het Kulturhus. Vanuit de adviesraad volgen wij deze berichten. Tevens hebben we regelmatig contact met de wethouder over dit onderwerp.
Veel discussie gaat over de brandveiligheid van het gebouw. Op verzoek van de burgemeester is er een spoedonderzoek uitgevoerd door de brandweer en de gemeentelijk toezichthouder. Hieruit is de conclusie getrokken dat het gebouw veilig te gebruiken is. de definitieve resultaten van dit onderzoek worden binnenkort verwacht en zullen wij dan ook publiceren.

Daarnaast wordt er hard gewerkt om, in samenwerking tussen de gemeente, Pantha Rhei en de curator, de restpunten weg gewerkt te krijgen. Dit met als doel om het gebouw zo spoedig mogelijk in gebruik te nemen.
Helaas zijn er nog een hoop open einden. Wij proberen u op de hoogte te houden en enige duidelijkheid te verschaffen.

Stef Verburg,
namens de Adviesraad

12 juni inloopavond bouwplannen Dr. v Noortstraat en Westeinderweg

Bouwen …… bouwen …. en nog eens bouwen!

Dat was en is nog steeds de strekking en uitkomst van de diverse raadplegingen en hoorzittingen in Stompwijk als het over de problematieken in ons dorp gaat.

De vorig jaar nieuw aangestelde Adviesraad heeft zich tot doel gesteld om in ieder geval richting gemeente nieuwe woningbouw voor Stompwijk blijvend te stimuleren en continue op de agenda te plaatsen.

Recent heeft de adviesraad voorlichting gekregen over een 3-tal plannen. Nabij de Westeinderweg (24 woningen), terrein naast Kulturhus (20 woningen) en voormalig pand Luiten (5 woningen).
De Adviesraad vindt dit uitstekende initiatieven. Bovendien zal dit naar hun mening een enorme verrijking van de dorpskern worden en staan hier dan ook voor de volle 100% achter.

Het accent zal komen te liggen op woningen voor oud- en jong, niet te groot, zodat ze betaal blijven voor starters en doorstromers. Daarnaast wordt er gekeken naar het inpassen in de dorpsstructuur qua ligging, naar doorzichten, naar voldoende groen en naar voldoende parkeerplaatsen. Kortom het zijn eigenlijk fantastische plannen.

Het is nu aan de gemeente, maar ook aan U!
De Adviesraad vindt dat er vergunningen in dit jubileumjaar – ‘25 jaar geen woningbouw in Stompwijk’ – zouden moeten komen. Gepraat is er genoeg! Zij realiseert zich ook dat er ook bezwaren zullen zijn, maar hopen dat een ieder het belang van woningbouw in Stompwijk ziet. Het kan heel veel tijd besparen.

Kom woensdag 12 juni om 19:00u in ieder geval naar het Kulturhus,, overtuig U van de plannen en meldt U aan bij de bouwplannen-eigenaren en/of gemeente als echte geïnteresseerde. Stel vooral vragen! Op detail is er niet altijd een antwoord, maar helpt altijd in de beeldvorming.

Namens Adviesraad
Leo Oliehoek

Snel internet Buitengebied 27 mei Dorpshuis

De gemeenten Zoeterwoude en Leidschendam-Voorburg vinden het belangrijk dat alle inwoners over een snelle en betrouwbare internetverbinding kunnen beschikken. Daarom werken de gemeenten samen met een bewonerswerkgroep uit uw gebied om de digitale bereikbaarheid te verbeteren.

Snel internet zorgt ervoor dat u klaar bent voor alle toekomstige digitale ontwikkelingen op het gebied van werken, wonen, studeren, veiligheid en zorg op afstand. Uploaden en downloaden met hoge snelheid. Internetten met meerdere mensen tegelijk. Bedienen van apparaten in uw huis via internet, zoals de thermostaat, verlichting en gordijnen. Het kan, ook op uw adres!

Om snel internet in de buitengebieden te realiseren is het belangrijk dat een grote groep bewoners mee wil doen hieraan. En daarom wordt er binnenkort een avond gehouden waarop u meer informatie kunt krijgen.

Deze avond wordt gehouden op maandag 27 mei om 19.30 uur in het Dorpshuis.

Voor Stompwijk/Leidschendam betreft het de adressen aan de volgende wegen:

Bovenmeerweg

Dr van Noortstraat nr 151 – 199 oneven (laantje)

Meer en Geerweg

Meerburgerlaan

Meeslouwerweg

Middelweg (10)

Ondermeerweg

Oostvlietweg

Westeinderweg 6-16 even

Wilsveen.

Meer informatie kunt u ook vinden opwww.snelinternet-LV.nl. U kunt zich hier ook (vrijblijvend) opgeven als geïnteresseerde.

B&W op werkbezoek in buitengebied Stompwijk en Wilsveen

Dinsdag 14 mei hebben B&W een werkbezoek gebracht aan boeren in het Stompwijk en Wilsveen. Ook twee adviesraadsleden deden aan de tocht mee. Om de boer op zijn werk niet al te zwaar te overvallen met zoveel bezoek, was de groep in drieën gedeeld en werden per groep 2 of 3 boerderijen bezocht. Zo konden de Burgemeester en de Raadsleden gericht en intensiever met de boeren in discussie over hun problematiek.

Het agrarisch gebied tussen de steden ligt onder druk.
Vooral het deel in de gemeente Leidschendam-Voorburg, waar het bezoek op gericht was, ziet van alle kanten de verstedelijking op zich afkomen. Ten westen de uitbreidende  stad, ten noorden de zich continu verbredende A4, ten oosten de alsmaar smaller worden poort naar het groene hart en ten zuiden het opdringende Zoetermeer. Het landschap verandert en komt meer en meer in dienst te staan van de verstedelijking. Het gebied zal zich de komende decennia moeten aanpassen. Nu zijn er nog ruim 20 melkveehouderijen.  Opvolging is veelal problematisch en de steeds strakkere wetgeving maakt het ook steeds minder aantrekkelijk om te gaan “boeren”.

Recent is een werkgroepje opgericht, die zich tot doel heeft gesteld om in een documentaire vast te leggen, waar nog echt “geboerd” wordt. De wens om alles voor later vast te leggen speelt hierbij een grote rol. Zoveel mogelijk facetten worden in deze documentaire bij verschillende veehouderijen meegenomen. Sommige veehouderijen gaan meer in de breedte en starten allerlei activiteiten rondom “de boerderij”. Anderen kiezen voor compact en doelgericht  op melkvee.  De contrasten zijn groot.  De problematiek veelal hetzelfde, nl. je hoofd boven water houden.

Het moet gezegd, ook het prachtige voorjaarsweer zorgde, met vooral de geur van vers gemaaid gras en de prachtige schakeringen van allerlei kleuren groen, met Hollandse luchten voor een prachtige toer langs het buitengebied.
Het werkbezoek bij de diverse veehouderijen, was uiteraard op het contrast en de problematiek gericht.  Zo werd door elke groep een bezoek afgelegd bij boeren die proberen te veranderen en/of  uit te breiden en bij boeren die dat minder doen of geen opvolging hebben.

Dit maakte de toer erg interessant. Voor sommigen een eyeopener, voor anderen een bevestiging.
Maar een ding is zeker. Als we dit gebied voor de toekomst willen behouden, zullen de handen ineengeslagen moeten worden en zal er collectief naar oplossingen gezocht moeten worden.  Alleen is maar alleen. En juist dan, met de rug tegen de muur, worden we slachtoffer van projectontwikkelaars die overal op de loer liggen.  Samenwerking is noodzakelijk.
Vanuit de gemeente wordt samen met de adviesraad en alle betrokkenen een nieuw initiatief opgestart wat uiteindelijk zal leiden tot een gebiedsvisie.

Met dank aan de initiatiefnemers van de werkgroep “Boeren tussen steden”.

Namens de Adviesraad,
Patrick Luk en Leo Oliehoek
Foto’s zijn van Michel Groen

Bouw zelf je eigen straat!

Op facebook verscheen recentelijk wat berichtjes over bouwen in CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap). Dat wil zoveel zeggen als verenig je in een groep en regel alles zelf met elkaar. Geen projectontwikkelaar die meeverdient aan grond, bouwtekeningen of aannemer en groepsvoordeel bij gezamenlijke inkoop. Het kost wel meer tijd en er moet veel vergaderd en overlegd worden. Je wordt immers allemaal buren van elkaar.

Voor jongeren is het bijna onmogelijk om een betaalbaar huis te vinden. Het gevolg: ze trekken weg uit het dorp waar ze eigenlijk veel liever zouden willen blijven wonen. Zonde voor hen én het dorp. Als oplossing laten tientallen gemeenten jongeren nu zelf hun straat bouwen.

In Nederland worden er jaarlijks zo’n duizend woningen in die CPO-constructie gebouwd, waarvan de helft door starters. De interesse lijkt de laatste jaren gestegen: hypotheekverstrekkers staan er steeds meer voor open en in tientallen gemeenten lopen er projecten.

De vraag is of dit ook niet wat voor Stompwijk zou kunnen zijn bijv. op de Dorpshuis locatie, die beschikbaar gaat komen? Ook zouden het niet persé jongeren-, maar ook ouderenwoningen kunnen zijn met bijv. gemeenschappelijke ruimtes.

De adviesraad is hier positief over. Er is vanaf vandaag dan ook een poll beschikbaar om dit te peilen. We hebben een paar vragen gemaakt. Hoe meer antwoorden hoe meer kans. Kopieer onderstaande link, tik hem over in internet of klik hem aan en doe mee aan dit onderzoek.

We zullen deze poll enkele weken plaatsen op www.stompwijk.nl, op facebook van de Dorpsketting en op facebook Stompwijk voor Stompwijkers.

We zijn benieuwd. Voor meer info raadpleeg de bron geschreven door:

Anna Pruis redacteur NOS op 3  https://nos.nl/l/2251840

Namens adviesraad, secretaris Leo Oliehoek

Rondje Stompwijk

De splinternieuwe wethouder Astrid van Eekelen, bracht vanmiddag per fiets een bezoek aan de Stompwijkse projecten. De Stompwijkseweg, de rondweg en het Kulturhus. Na afloop werd nog wat informeel gepraat met een paar Adviesraadleden en projectmanagers.

Het was een eerste kennismaking op een warme zomerdag, dat belooft wat voor de contacten. Vrijdag geeft ze wederom acte de presence bij de opening van de kermis…

Leo Oliehoek, Adviesraad

Uitslag verkiezing Adviesraad

Afgelopen woensdag is er gestemd voor de Adviesraad Stompwijk.

Hieronder vindt u de complete uitslag van deze verkiezing:

 

aantal stemmen in procenten
1 Stef Verburg                                556 18,1%
2 Leo Oliehoek                                546 17,7%
3 Patrick Luk                                518 16,8%
4 Nicole vd Bosch- Muussers                                462 15,0%
5 Michel Guyt                                434 14,1%
6 Peter Zandbergen                                321 10,4%
7 Ron Verhagen                                243 7,9%
                           3.080 100,0%
aantal stemgerechtigden 1.838
aantal geldige uitgebracht stemmen 861
opkomst percentage 46,84%

De Adviesraad zal de komende 4 jaar voor u aan de slag gaan met de eerste 6 gekozen kandidaten. Op 12 april zal tijdens een openbare Adviesraad vergadering de nieuwe Adviesraad geïnstalleerd worden door Burgemeester

Tigelaar. Tevens is er dan gelegenheid om afscheid te nemen van de oude Adviesraad. U bent hier allen voor uitgenodigd.

Wij danken u hartelijk voor het uitbrengen van uw stem en de Adviesraad hoopt Stompwijk op een goede manier te kunnen vertegenwoordigen bij de gemeente. Heeft u vragen voor de Adviesraad, dan kunt u die stellen via adviesraad-stompwijk@outlook.com of u kunt natuurlijk één van de leden van de Adviesraad aanspreken.

Op 21 maart zijn de verkiezingen voor de Adviesraad

Om u een klein beetje bij uw keuze te helpen stellen de kandidaten zich voor:

Nicole van den Bosch

Ik ben Nicole van den Bosch, 47 jaar oud. Ik ben getrouwd met Maurice van den Bosch, moeder van 2 kinderen, een zoon Bas van 22 en een dochter Renée van 15 jaar. Ik werk volledig mee in de zaak van Maurice 123hekken.nl, hier doe ik de administratie, en alles wat er gedaan moet worden. De reden dat ik mij verkiesbaar stel voor de Adviesraad is dat ik hier met heel veel plezier woon en ik graag wil dat Stompwijk een mooi en veilig dorp blijft om te wonen en ik mij daarvoor graag wil inzetten.

Patrick Luk

Mijn naam is Patrick Luk, zoon van Wim en Henny Luk en geboren in Stompwijk. Mijn hele jeugd gewoond aan de Meerlaan en in 2000 verhuisd naar Zoetermeer met mijn vrouw Ingrid. Daarna nog 8 jaar in Stolwijk gewoond en sinds 2011 weer terug in het mooie Stompwijk! Ondertussen vader mogen worden van Daphne (8 jaar) en Isabel (3 jaar), waarvan de oudste op de Maerten van den Velde school zit. Wel leuk als je daar als beide ouders ook heb gezeten. Na de lagere school en middelbare school heb ik een agrarische opleiding en een technische opleiding gevolgd. Vanaf mijn 15e jaar werkzaam in de vrije uren bij Wildhandel Luiten. Na afronding van mijn opleiding begonnen in vast dienstverband. Nu ben ik nog steeds werkzaam bij Luiten Food en verantwoordelijk voor de inkoop van gevogelte uit Europa. Waarom kandidaat voor de Adviesraad? Leefbaarheid en toekomst in Stompwijk is belangrijk voor ons allemaal. Kijk maar wat de laatste jaren toch bereikt is, zoals de rondweg, het Kulthurhus en de renovatie van de Stompwijkseweg. Er zijn natuurlijk nog veel wensen waar wij ons sterk voor kunnen maken, zoals woningen voor jongeren en ouderen en voorzieningen voor een goede leefbaarheid. Als burger alleen is het lastig iets te bereiken. Gezamenlijk via de Adviesraad staan we sterker en kunnen wij als aanspreekpunt van de inwoners de brug maken naar de gemeentepolitiek. Ik heb er zin in om samen Stompwijk mooier en sterker te maken.

Stef Verburg

Sinds 4 jaar zit ik nu in de Adviesraad Stompwijk. Woonachtig aan het Laantje van de dokter. Ons huis is misschien wel het best herkenbaar aan het zwarte spoor dat door de tuin gelopen is door de hond. Fanatiek wakend over de familie probeert hij iedereen met veel herrie (met succes) weer te verjagen. Niet door hebbend dat ze toch wel doorrijden. Maar dat ter zijde. Zoals gezegd zit ik nu 4 jaar in de Adviesraad. En ik wil mij graag beschikbaar stellen voor nog een periode van 4 jaar. Mede omdat ik het gevoel heb dat ik nog maar net ingewerkt ben in de politieke wereld die om de Adviesraad een grotere rol speelt dan ik voorheen dacht. Daarnaast is het handig om de mensen in en rondom de gemeente te kennen om ook gericht actie te kunnen ondernemen. De komende 4 jaar hoop ik dat we verder kunnen bouwen aan Stompwijk. Er is behoefte aan woningen en er is ruimte om te bouwen. Maar nu nog zien dat er gebouwd wordt waar het dorp behoefte aan heeft. Daarnaast is er aandacht nodig voor werkgelegenheid en sociale activiteiten in het dorp zodat we een levendig geheel blijven vormen. We moeten er met z’n allen voor zorgen dat het dorp actief en vitaal blijft. En niet alleen met de vele feesten en evenementen. Maar ook voor de gewone dagelijkse boodschappen en een bakkie koffie willen we in Stompwijk terecht kunnen. Ik hoop dat we met de nieuwe adviesraad weer een leuke groep bij elkaar krijgen die de belangen van Stompwijk in het gemeentehuis goed onder de aandacht kunnen brengen. En ik denk dat ik hier mijn steentje aan bij kan dragen.

Ron Verhagen

Woonachtig in het Wilsveen en afkomstig uit Stompwijk. Nu ik wat meer vrije tijd heb gekregen wil ik mij inzetten voor de belangen van het Wilsveen en natuurlijk Stompwijk.

Leo Oliehoek

Mijn naam is Leo Oliehoek, opgegroeid in het Oosteinde in een gezin met 10 kinderen. Altijd verbonden met Stompwijk gebleven. Wel half jaren ‘70 noodgedwongen aan de Gravin Juliana van “Stompwijklaan” gewoond in afwachting van huizenbouw in Stompwijk. Getrouwd met Petra van Es, 2 kinderen; Eva woont ook in Stompwijk en Laura in Voorburg. 32 jaar bij Nutricia in Zoetermeer gewerkt en daarna nog 15 jaar bij FrieslandCampina in Amersfoort. Voornamelijk mijn sporen verdiend in de logistiek en ICT.  Al vanaf jonge leeftijd ben ik als actief lid of bestuurlijk werkzaam in het verenigingsleven.  O.a. Jongerensociëteit Asafoetida, Stompwijkse Boys, DGL, Gyversto, Blesruiters, Stompwijk’92, Oud Prinsen/De Gaanders en last but not least de Dorpsketting. Al vanaf de oprichting in 1970 ben ik hierbij betrokken. Communicatie en informatie zijn enorm belangrijk. De Dorpsketting speelt  hierin een grote rol. Ik ben nog steeds trots dat ik hier deel van uit mag en kan maken.  Vorig jaar september met vroegpensioen gegaan dus nu wat meer tijd om me ook daadwerkelijk voor het dorp in te zetten.  Het raakt mij enorm het dorp te zien vergrijzen en het heeft een nieuwe impuls nodig. Vooral te bedenken dat de laatste sociale woningbouw 26 jaar geleden is. Dit is toch werkelijk te gek voor woorden. Het lijkt dat de politiek nu – althans het is weer verkiezingstijd (ik noem het beloftentijd) – Stompwijk plots weer op de agenda zet. Met de Stompwijkseweg en Kulturhus wordt door de politiek volop gepronkt, maar laten we ons daarmee niet om de tuin leiden, immers dit is alleen maar achterstallig onderhoud en mag geen excuus zijn om geen verdere activiteiten te ondernemen. De rondweg vind ik een goede zaak. Niet alleen om de ontlasting van het dorp te bewerkstelligen, maar ook om de ontstane “lege plekken” tussen de rondweg stapje voor stapje te bebouwen. Wat mij betreft is het 1: huizen bouwen, 2: huizen bouwen, 3: huizen bouwen. Wel gericht op natuurlijke aanwas en voor jong en oud. Ik hoop dat ik via de Adviesraad hier een bijdrage aan kan leveren.

Peter Zandbergen

Ik ben Peter Zandbergen, 48 jaar jong, getrouwd met Mariska Roeling . Heb 4 kinderen Swen, Stan, Yvet en Falco. Ik woon 25 jaar in de Dotterbloem te Stompwijk. Ik wil me net zoals de afgelopen 4 jaar weer inzetten voor de Adviesraad omdat ik Stompwijk een warm hart toedraag en vind het belangrijk dat dit blijft bestaan. Zodat we kunnen blijven verwoorden tegenover het gemeente bestuur van Leidschendam-Voorburg wat er speelt bij de inwoners van Stompwijk. We hebben de afgelopen 4 jaar eindelijk een start gemaakt met een aantal projecten die al jaren lang liepen en ik zou het komend 4 jaar me hiervoor weer willen inzetten om dit tot een goed einde te brengen. Verder vind ik het erg belangrijk er betaalbare woningen komen voor de jongeren, ouderen en jonge gezinnen. En proberen de voorzieningen in het dorp op peil te houden en eventueel te verbeteren.

Michel Guijt

Beste dorpsgenoten. Graag zou ik mij aan u willen voorstellen als aspirant lid van de Adviesraad van Stompwijk. Mijn naam is Michel Guijt, 36 jaar oud. Ik woon met mijn vriendin Rachelle Lelieveld en onze, 1 jaar oude, dochter Milou in Stompwijk. Ik ben bijna 12,5 jaar werkzaam voor de Politie Eenheid Den Haag. Momenteel ben ik werkzaam als Generalist Gebiedsgebonden Politiewerk in het gebied van Leiden en de Bollenstreek. Hiervoor heb ik in diverse functies gewerkt in Zoetermeer en Den Haag. Ik voetbal zo’n 17 jaar bij Stompwijk ’92 op de zaterdag. Voor Stompwijk ’92 heb ik in het verleden ook vrijwilligerswerk gedaan. Kantinediensten, scheidsrechter bij de senioren en daarvoor nog het leiden en trainen van jeugdelftallen en geholpen bij diverse evenementen. Mijn vriendin is ook jarenlang vrijwilligster bij het bekende weekendkamp voor de Stompwijkse jeugd en heeft het klaverjassen in de kantine van Stompwijk ’92 een hele tijd georganiseerd. Ik wandel graag een rondje door onze mooie groene polders. Ik kan erg genieten van de gezelligheid en de activiteiten in ons dorp. Bijvoorbeeld bij Stompwijk ‘92, ZZ, familiedagen en toernooien maar ook evenementen als de Stompwijkse Paardendagen, Summerland en carnaval in Gaandrië, de evenementen bij de Bles of bij het Dorpshuis. Ik vind het mooi dat dit allemaal in Stompwijk georganiseerd wordt voor jong en oud. Waarom stel ik mij beschikbaar voor de Adviesraad van Stompwijk? Het is in de eerste plaats belangrijk dat wij als dorp een stem hebben die wij mogen laten horen. Het was dan ook van belang dat de Adviesraad blijft bestaan. Dit doel hebben wij in ieder geval met de verkiesbare leden gehaald! Ik las in de Dorpsketting de oproep voor nieuwe leden en ik ben dan ook bij diverse bijeenkomsten van de Adviesraad geweest om mij te verdiepen in welke thema’s er spelen. Ook ben ik 22 februari aanwezig geweest op de verkiezingsmarkt welke is gehouden in het Dorpshuis. Hier waren alle politieke partijen present om te vertellen wat hun ideeën zijn voor en over Stompwijk.

Ik hoop dat ik mij, namens u, mag inzetten voor de Adviesraad en een steentje bij mag dragen namens alle inwoners. Het is belangrijk om te luisteren naar de ideeën en wensen van alle inwoners van Stompwijk. Voor jong en oud, voor voorstanders en tegenstanders van ideeën en spelende thema’s. Zo kan een goed en weloverwogen advies gegeven worden aan de gemeenteraad. Stompwijk heeft een heleboel te bieden en er is al veel om trots op te zijn. Daar mogen wij ons best hard voor maken. Aan de andere kant zijn er ook thema’s waar Stompwijk in kan ontwikkelen en groeien. Daar wil ik graag deel van uitmaken voor een mooie toekomst voor ons dorp.