Categoriearchief: adviesraaduitnodigingen

Openbare vergadering Adviesraad

Donderdag 7 juli openbare vergadering Adviesraad Stompwijk

 

De eerstvolgende openbare vergadering van de Adviesraad zal plaatsvinden op donderdagavond

7 juli om 20.00 uur in het Dorpshuis.

Tijdens deze bijeenkomst zullen de volgende onderwerpen aan de orde komen: de vierde skibaan in Zoetermeer (hoe kunnen we bezwaar maken), de rondweg, het Kulturhus en de Stompwijkseweg.

Namens de Adviesraad,

Koos van Wissen

 

Bestemmingplan

Bestemmingsplan en openbare vergadering Adviesraad op 14 april

Op donderdagavond 14 april is er een openbare vergadering van de Adviesraad Stompwijk om 20.00 uur in het Dorpshuis. Voorafgaand aan deze openbare vergadering biedt de gemeente aan iedereen de gelegenheid tijdens een inloopuur van 19.00 – 20.00 uur om vragen te stellen over het bestemmingsplan buitengebied over specifieke percelen.

De openbare vergadering zal beginnen met een toelichting op het bestemmingsplan door mw. Julen en dhr. van Wieringen van de gemeente. Daarna is er nog een korte ronde om algemene vragen te stellen over het bestemmingsplan. Vervolgens zal tijdens deze vergadering nog aandacht worden besteed aan de 1e fase van de verbindingsweg en de ontwikkelingen m.b.t. het kulturhus.

Voorzitter van de Adviesraad,

Koos van Wissen

 

Openbare vergadering Adviesraad op donderdag 10 februari

De eerder geplande openbare vergadering van de Adviesraad op 20 januari a.s. moeten we helaas uitstellen. De belangrijkste reden hiervoor is dat de planning van de gemaakte afspraken rondom de 1e fase van de verbindingsweg is uitgelopen. Zoals eerder afgesproken met de gemeentelijke projectleider zouden alle vragen die zijn gesteld tijdens de bewonersavonden schriftelijk worden beantwoord. Dit heeft meer tijd gekost dan gepland, maar zal binnenkort worden afgerond.  Bovendien is eerder afgesproken om voorafgaand aan de volgende openbare vergadering  nog een bijeenkomst te organiseren van het programmateam waar o.a. de definitieve ligging van de 1e fase van de verbindingsweg zal worden gepresenteerd en toegelicht. Betrokkenen zullen hiervoor binnenkort door de gemeente worden uitgenodigd. Gezien het voorgaande hebben wij als Adviesraad besloten de openbare vergadering uit te stellen naar donderdag 10 februari. Naast de bespreking van de 1e fase van de verbindingsweg zullen we ook aandacht besteden aan het kulturhus, de dorpsvisie, het recreatieve knooppunt, verspreid liggend glas, etc.

Kortom, de moeite waard om alvast in de agenda te zetten.


Namens de adviesraad,
Koos van Wissen

 

Adviesraad vergadering

De geplande openbare vergadering van de Adviesraad Stompwijk op 2 december 2010 zal niet doorgaan. In overleg met de diverse projectleiders voor onderdelen van de Gebiedsvisie Stompwijk is afgesproken dat het zinvoller is om de bijeenkomst te verplaatsen naar donderdag 20 januari a.s. Tijdens deze vergadering hopen we over een aantal projecten meer duidelijkheid te kunnen bieden.  

Namens de Adviesraad Stompwijk

Koos van Wissen (voorzitter)

 

Openbare vergadering van de Adviesraad Stompwijk

Openbare vergadering van de Adviesraad donderdag 23 september

Donderdag 23 september aanstaande is er weer een openbare vergadering van de Adviesraad. Tijdens deze vergadering zal onder andere aandacht worden besteed aan de voortgang van de diverse projecten van de gebiedsvisie voor Stompwijk (verbindingsweg, kulturhus, recreatief knooppunt, etc.). Daarnaast zal er een presentatie gegeven worden van de plannen voor de inrichting van de Nieuwe Driemanspolder met o.a. aandacht voor de wijze waarop dit aansluit bij de gebiedsvisie Stompwijk (menroute, recreatief knooppunt). In de Dorpsketting van volgende week zal de agenda worden gepubliceerd. De vergadering begint om 20.00 uur en vindt plaats in het Dorpshuis.

Namens de Adviesraad, Aad Janson, secretaris

Openbare vergadering van de Adviesraad Stompwijk

Volgende week donderdag 1 juli (20.00 uur in het Dorpshuis) is er weer een openbare bijeenkomst van de Adviesraad. Tijdens deze vergadering zal er in ieder geval aandacht worden besteed aan de diverse projecten uit de Gebiedsvisie, zoals de Verbindingsweg 1e fase, het kulturhus, het recreatief knooppunt en het saneren van verspreid liggend glas.

Aad Janson, Secretaris Adviesraad Stompwijk