Categoriearchief: adviesraaduitnodigingen

Uitnodiging Adviesraadvergadering

U bent van harte welkom op de openbare Adviesraadsvergadering op 15 september in het Dorpshuis te Stompwijk.

Agenda 15 september

20.00 uur   Opening en inspreken

(graag bij aanvang aanmelden bij Ank v.d. Poel)

Mededelingen en ingekomen stukken

Verslag vorige Adviesraadvergadering van 7 april 2016

en doornemen actiepunten

20.15 uur Presentatie Infrastructuur / Bereikbaarheid Stompwijk door de heer Ad de Hoon

Stand van zaken van:

  • Renovatie Stompwijkseweg,
  • Rondweg
  • en herinrichting Dr van Noortstraat

21.30 uur Lopende zaken

21.45 uur Algemene rondvraag en afsluiting

U kunt uw inbreng geven tijdens deze openbare Adviesraadsvergadering. Op deze manier hopen wij als Adviesraad iedereen de mogelijkheid te geven om zich goed te informeren en zich uit te spreken over belangrijke onderwerpen die momenteel in Stompwijk spelen. Een verbetering van de huidige infrastructuur en voorzieningen gaat alle Stompwijkers aan.

Namens Adviesraad Stompwijk,

Ank van der Poel (secretaris)

Agenda openbare adviesraad vergadering 7 april 2016

Uitnodiging

U bent van harte welkom op de openbare adviesraadvergadering op donderdag 7 april 2016 in het Dorpshuis te Stompwijk

Agenda 7 april

20.00 uur             Opening en inspreken (graag bij aanvang aanmelden bij Ank vd Poel)

Mededelingen en ingekomen stukken

Verslag vorige adviesraadvergadering van 2 dec ‘16 en doornemen actiepunten

20.15 uur             Presentatie Infrastructuur / Bereikbaarheid Stompwijk door dhr De Hoon

Toelichting varianten Huyssitterweg:

  • voorkeursvariant door College
  • Zienswijze Adviesraad

Korte bespreking stand van zaken van:

  • Renovatie Stompwijkseweg,
  • Rondweg
  • en herinrichting Dr van Noortstraat

21.30 uur             Lopende zaken

(bestrating N206 Oosteinde fietspad, container plastic afval,                                   geluidsoverlast, wateroverlast, etc.)

21.45 uur             Algemene rondvraag en afsluiting

U kunt uw inbreng geven tijdens deze openbare Adviesraadvergadering. Op deze manier hopen wij als Adviesraad iedereen de mogelijkheid te geven om zich goed te informeren en zich uit te spreken over belangrijke onderwerpen die momenteel in Stompwijk spelen. Een verbetering van de huidige infrastructuur en voorzieningen gaat alle Stompwijkers  aan.

Namens Adviesraad Stompwijk,

Ank van der Poel (secretaris)

Openbare Adviesraadvergadering op woensdag 2 december in Het Blesse Paard

Uitnodiging  

U bent van harte welkom op de Openbare Adviesraadvergadering op woensdag 2 december in Het Blesse Paard restaurant. 

Agenda 2 december 

Locatie: Het Blesse Paard te Stompwijk 

18.30 uur          Opening en inspreken

                        (graag bij aanvang aanmelden bij Ank v.d. Poel)

                        Mededelingen en ingekomen stukken

                       Verslag vorige adviesraadvergadering van 13 april en doornemen actiepunten

18.45 uur         Presentatie Infrastructuur/bereikbaarheid Stompwijk door de heer De Hoon

                       Bespreking stand van zaken:

                       renovatie Stompwijkseweg

                        Rondweg en herinrichting Dr van Noortstraat

19.10 uur          Presentatie Bestemmingsplan Kern Stompwijk door de heer Van der Wiel

19.25 uur          Algemene rondvraag en afsluiting

19.30 uur          Inloopavond Bestemmingsplan Kern Stompwijk

 U kunt uw inbreng leveren tijdens deze openbare Adviesraadvergadering. Op deze manier hopen wij als Adviesraad iedereen de mogelijkheid te geven om zich goed te informeren en zich uit te spreken over belangrijke onderwerpen die momenteel in Stompwijk spelen.  Een verbetering van de huidige infrastructuur en voorzieningen gaat alle Stompwijkers  aan.  

Namens  Adviesraad  Stompwijk,

Ank van der Poel (secretaris)

 

Kom 2 september naar OpenRaad-Adviesraad

Kom op 2 september naar de OpenRaad/Adviesraad

Op dinsdag 2 september vanaf 17.00 uur wordt U uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst in het Dorpshuis over de varianten waarmee de bereikbaarheid en leefbaarheid van Stompwijk zal verbeteren. U kunt gewoon binnen lopen in het Dorpshuis om een toelichting te krijgen op deze varianten en antwoord te krijgen op uw vragen. De vier varianten staan ook op de website www.lv.nl/stompwijk met alle onderzoeksrapporten die gemaakt zijn om tot deze varianten te komen. U kunt op de website ook uw mening geven over de varianten en de onderzoeken.

Om 19.30 uur start een gecombineerde OpenRaad en Adviesraadvergadering voor gemeenteraadsleden en inwoners. Er wordt gestart met een presentatie en daarna vindt er een overleg plaats, waarbij iedereen zijn inbreng kan geven.

Op deze manier hopen wij als Adviesraad iedereen de mogelijkheid te geven om zich goed te informeren en zich uit te spreken over dit belangrijke onderwerp. Een verbetering van de huidige infrastructuur gaat tenslotte alle Stompwijkse inwoners aan.

….dus kom op dinsdag 2 september naar het Dorpshuis!!

 

Uitnodiging openbare bijeenkomst Adviesraad Stompwijk

Uitnodiging voor openbare bijeenkomst Adviesraad Stompwijk

Datum:          donderdag 3 april, 20.00 uur

Locatie:         Dorpshuis te Stompwijk
                     Zustersdijk 18,
                     2266 EW  Stompwijk

 

Programma

Tijdens deze bijeenkomst zal allereerst afscheid worden genomen van de huidige leden van de Adviesraad Stompwijk en zal de huidige Adviesraad formeel aftreden.

Vervolgens zal de nieuwe Adviesraad worden geïnstalleerd door de burgemeester van de gemeente Leidschendam-Voorburg,  dhr. Hans van der Sluijs.

Na de installatie van de nieuwe leden van de Adviesraad is er tijdens een informeel samenzijn gelegenheid om afscheid te nemen van de huidige leden van de Adviesraad en kennis te maken met de nieuwe leden van de Adviesraad.

 

Secretaris Adviesraad Stompwijk,

Aad Janson

adviesraad-stompwijk@ziggo.nl

 

Uitnodiging voor openbare bijeenkomst Adviesraad Stompwijk

Uitnodiging voor openbare bijeenkomst Adviesraad Stompwijk

Op donderdag 3 april a.s. zal er afscheid worden genomen van de huidige leden van de Adviesraad Stompwijk. Hierna zal de nieuwe Adviesraad door burgemeester J. van der Sluijs worden geïnstalleerd.

De bijeenkomst vindt plaats in het Dorpshuis en begint om 20.00 uur. Uw aanwezigheid wordt op prijs gesteld.

 

Namens de Adviesraad Stompwijk,

Aad Janson, secretaris

 

Openbare vergadering van de Adviesraad donderdag 7 februari 2013

Op donderdag 7 februari aanstaande is er weer een openbare vergadering van de Adviesraad. De agenda is nog niet gereed maar een aantal projecten uit de gebiedsvisie zullen worden geagendeerd. Zo zal gesproken worden over de verbindingsweg en de voortgang van het Kulturhus. In de Dorpsketting van 4 februari zal de agenda worden gepubliceerd. De vergadering begint om 20.00 uur en vindt plaats in het Dorpshuis.

Namens de Adviesraad,

Aad Janson, secretaris

Adviesraad

Beste mensen,

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare vergadering van de Adviesraad Stompwijk op donderdag 6 september.

De vergadering vindt plaats in het Dorpshuis en begint om 20.00 uur.

De agenda

1.        Opening

2.        Mededelingen w.o..stand van zaken:

           aanleg rotonde Meerlaan/N206

           plannen herinrichting Meerlaan

           bereikbaarheid Stompwijkseweg bij calamiteiten

3. Inspraakmogelijkheid voor belangstellenden (voor niet- geagendeerdepunten)

4. Verslag van de vergadering van de Adviesraad Stompwijk van 5 juli

5. Recreatief knooppunt

6. Voortgang Kulturhus

7. Rondvraag

8. Sluiting

Aad Janson, secretaris

Agenda en verslag:

Voor belangstellenden ligt de agenda van de vergadering van 6 september en het verslag van de vergadering van 5 juli 2012 ter inzage in de bibliotheek, Zustersdijk 21.

Volgende vergadering Adviesraad:

De volgende openbare vergadering van de Adviesraad Stompwijk is gepland op donderdag 29 november  2012.

 

Openbare vergadering Adviesraad

Donderdag 7 juli openbare vergadering Adviesraad Stompwijk

 

De eerstvolgende openbare vergadering van de Adviesraad zal plaatsvinden op donderdagavond

7 juli om 20.00 uur in het Dorpshuis.

Tijdens deze bijeenkomst zullen de volgende onderwerpen aan de orde komen: de vierde skibaan in Zoetermeer (hoe kunnen we bezwaar maken), de rondweg, het Kulturhus en de Stompwijkseweg.

Namens de Adviesraad,

Koos van Wissen

 

Bestemmingplan

Bestemmingsplan en openbare vergadering Adviesraad op 14 april

Op donderdagavond 14 april is er een openbare vergadering van de Adviesraad Stompwijk om 20.00 uur in het Dorpshuis. Voorafgaand aan deze openbare vergadering biedt de gemeente aan iedereen de gelegenheid tijdens een inloopuur van 19.00 – 20.00 uur om vragen te stellen over het bestemmingsplan buitengebied over specifieke percelen.

De openbare vergadering zal beginnen met een toelichting op het bestemmingsplan door mw. Julen en dhr. van Wieringen van de gemeente. Daarna is er nog een korte ronde om algemene vragen te stellen over het bestemmingsplan. Vervolgens zal tijdens deze vergadering nog aandacht worden besteed aan de 1e fase van de verbindingsweg en de ontwikkelingen m.b.t. het kulturhus.

Voorzitter van de Adviesraad,

Koos van Wissen