Categoriearchief: Adviesraad verslagen

Adviesraad agenda 4 juli

Betreft: Agenda 4 juli 2013

Stompwijk, 27 juni 2013

Beste mensen,
Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare vergadering van de Adviesraad Stompwijk van donderdag 4 juli aanstaande. De vergadering vindt plaats in het Dorpshuis Stompwijk, Dr. Van Noortstraat 89 te Stompwijk. De vergadering begint om 20.00 uur.

De agenda:

1. Opening
2. Voorlichting/informatie door de heer P. Hollander van het Hoogheemraadschap van Rijnland over het ophogen van de kades in Stompwijk en de aanleg van de wateropvang in de Nieuwe Driemanspolder

3. Mededelingen w.o.:
– Reactie op de brief aan Arriva over de nieuwe dienstregeling van de bus (bijlage)
– Brief aan Post.nl over het verwijderen van de brievenbus op het kerkplein en de reactie daarop (bijlage)
– Brief aan de Rabobank over de mogelijke verwijdering van de pinautomaat aan het Hoefblad (bijlage)
4. Inspraakmogelijkheid voor belangstellenden (voor niet-geagendeerde punten)
5. Verslag van de vergadering van de Adviesraad Stompwijk van 7 februari 2013 (bijlage)
6. Terugblik op de inloopavond over de reconstructie van de Meerlaan en vervolgprocedure
7. Ruimtelijk kader Kern Stompwijk (– aankondiging – 18 juli 2013 presentatie, daarna inloop)
8. Voortgang plannen Kulturhus, waaronder vooroverleg bestemmingsplan
9. Stand van zaken planvorming en financiering reconstructie Stompwijkseweg en Dr. van Noortstraat
10. Verbindingsweg (stand van zaken subsidieverstrekking door Haaglanden en vervolgprocedure besluitvorming)
11. Rondvraag
12. Sluiting

Aad Janson, secretaris

Agenda en verslag:
Voor belangstellenden ligt de agenda van de vergadering van 4 juli en het verslag van de vergadering van 7 februari 2013 ter inzage in de bibliotheek, Zustersdijk 21. De agenda en het verslag staan ook onder de kop “Adviersaad” op www.Stompwijk.nl.

Agenda Adviesraad Stompwijk 7 februari 2013

Stompwijk, 2 februari 2013

Beste mensen,
Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare vergadering van de Adviesraad Stompwijk van donderdag 7 februari aanstaande.
De vergadering vindt plaats in het Dorpshuis Stompwijk, Dr. Van Noortstraat 89 te Stompwijk. De vergadering begint om 20.00 uur.

De agenda:

1. Opening
2. Mededelingen w.o.:
-Actie m.b.t. de nieuwe dienstregeling van de bus
-Stoppen ontwikkeling recreatief knooppunt
-Stand van zaken en inloopavond over de reconstructie van de Meerlaan
-Stand van zaken planvorming reconstructie Stompwijkseweg
3. Inspraakmogelijkheid voor belangstellenden (voor niet-geagendeerde punten)
4. Verslag van de vergadering van de Adviesraad Stompwijk van 29 november 2012 (zie bijlage)
5. Voortgang plannen Kulturhus
6. Ontwerp en definitieve plannen Verbindingsweg
7. Rondvraag
8. Sluiting

Aad Janson, secretaris
Agenda en verslag:
Voor belangstellenden ligt de agenda van de vergadering van 7 februari en het verslag van de vergadering van 29 november 2012 ter inzage in de bibliotheek, Zustersdijk 21.

Agenda Adviesraad Stompwijk donderdag 22 september 2011

Geachte dames en heren,

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een openbare vergadering van de Adviesraad Stompwijk op donderdag 22 september 2011.

De vergadering vindt plaats in het Dorpshuis Stompwijk, Dr. Van Noortstraat 89 te Stompwijk. De vergadering begint om 20.00 uur.

De agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen o.a. Meerlaan (toezegging uit vorige vergadering)
 3. Inspraakmogelijkheid voor belangstellenden (voor niet-geagendeerde punten)
 4. Verslag van de vergadering van de Adviesraad Stompwijk van 7 juli 2011 (voor belangstellenden: het afgedrukte verslag ligt ter inzage in de bibliotheek, Zustersdijk 21)
 5. Verspreid liggend glas. Presentatie Rob van Dijk
 6. Kulturhus. Presentatie Marian Rood
 7. Stompwijkseweg (aanpak voor korte en lange termijn). Toelichting Wethouder Van Ostaijen
 8. Verbindingsweg. Presentatie Evert-Jan van den Akker
 9. Rondvraag
 10. Sluiting.

Met vriendelijke groet,
(ambtelijk) secretaris,
Harma Rijken-Oldenkamp.

Agenda Adviesraad Stompwijk donderdag 7 juli 2011

Geachte dames en heren,

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een openbare vergadering van de Adviesraad Stompwijk op donderdag 7 juli 2011.

De vergadering vindt plaats in het Dorpshuis Stompwijk, Dr. Van Noortstraat 89 te Stompwijk. De vergadering begint om 20.00 uur.

De agenda

 1. Opening
 2. Inspraakmogelijkheid voor belangstellenden (voor niet-geagendeerde punten)
 3. Verslag van de vergadering van de Adviesraad Stompwijk van 14 april 2011
 4. Vierde skibaan Zoetermeer (door Kwaliteitsteam Buytenpark)
 5. Verbindingsweg 1e fase (stand van zaken voortgang)
 6. Stompwijkseweg (aanpak voor korte en lange termijn)
 7. Kulturhus (presentatie van twee varianten)
 8. Rondvraag
 9. Sluiting.

Met vriendelijke groet,
(ambtelijk) secretaris,
Harma Rijken-Oldenkamp

Agenda Adviesraad Stompwijk donderdag 14 april 2011

Geachte dames en heren,

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een openbare vergadering van de Adviesraad Stompwijk op donderdag 14 april.

De vergadering vindt plaats in het Dorpshuis Stompwijk, Dr. Van Noortstraat 89. De vergadering begint om 20.00 uur.

NB: Voorafgaand aan de openbare vergadering is er een inloopuur (19.00–20.00 uur) voor belangstellenden om vragen te stellen over specifieke percelen in het concept-bestemmingsplan landelijk gebied 2011.

De agenda

 1. Opening
 2. Toelichting op het concept-bestemmingsplan landelijk gebied, daarna een korte vragenronde
 3. Inspraakmogelijkheid voor belangstellenden (voor niet-geagendeerde punten)
 4. Mededelingen – Veiligheid kruising N206 – Meerlaan
 5. Verslag van de vergadering van de Adviesraad Stompwijk van 10 fe bruari 2011(voor belangstellenden ligt het verslag ter inzage in de bibliotheek, Zustersdijk 21 (maar zie ook http://bit.ly/fvGY5v, redactie)
 6. Verbindingsweg 1e fase (toelichting door projectleider)
 7. Ontwikkelingen m.b.t. Kulturhus
 8. Rondvraag
 9. Sluiting.

Met vriendelijke groet,
(ambtelijk) secretaris,
Harma Rijken-Oldenkamp

Agenda Adviesraad Stompwijk donderdag 10 februari 2011

Geachte dames en heren,

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een openbare vergadering van de Adviesraad Stompwijk op donderdag 10 februari 2011.

De vergadering vindt plaats in het Dorpshuis Stompwijk, Dr. Van Noortstraat 89 te Stompwijk. De vergadering begint om 20.00 uur.

De agenda

 1. Opening/mededelingen
 2. Spreekrecht
 3. Verslag van de vergadering van de Adviesraad Stompwijk van 23 september 2010
 4. (voor belangstellenden ligt het verslag ter inzage in de bibliotheek, Zustersdijk 21)

 5. Vernieuwing Hoge Brug (presentatie)
 6. Voortgang ontwikkeling Dorpsvisie (toewerken naar bestemmingsplan)
 7. Toevoerroute Nieuwe Driemanspolder/Onderdoorgang N 206
 8. Voorstel voor definitieve tracékeuze en inpassing 1e fase verbindingsweg
 9. Kulturhus
 10. Rondvraag
 11. Sluiting.

Met vriendelijke groet,
(ambtelijk) secretaris
Harma Rijken-Oldenkamp

Agenda Adviesraad Stompwijk donderdag 23 september 2010

Geachte dames en heren,

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een openbare vergadering van de Adviesraad Stompwijk op donderdag 23 september 2010. De vergadering vindt plaats in het Dorpshuis Stompwijk, Dr. Van Noortstraat 89 te Stompwijk. De vergadering begint om 20.00 uur.

De agenda:

 

 1. Opening/mededelingen
 2. Spreekrecht
 3. Verslag van de vergadering van de Adviesraad Stompwijk van 1 juli 2010 (voor belangstellenden ligt het verslag ter inzage in de bibliotheek, Zustersdijk 21)
 4. Presentatie plannen voor inrichting Nieuwe Driemanspolder (met raakpunten gebiedsvisie Stompwijk)
 5. Voortgang van de diverse projecten gebiedsvisie Stompwijk – Kulturhus – recreatief knooppunt – verbindingsweg 1e fase – menroute
 6. Kavelruil buitengebied Stompwijk en omgeving
 7. Rondvraag
 8. Sluiting.

 

Met vriendelijke groet, de (ambtelijk) secretaris, Harma Rijken-Oldenkamp

Agenda Adviesraad Stompwijk donderdag 1 juli 2010

Geachte dames en heren,

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een openbare vergadering van de Adviesraad Stompwijk op donderdag 1 juli 2010.

De vergadering vindt plaats in het Dorpshuis Stompwijk, Dr. Van Noortstraat 89 te Stompwijk. De vergadering begint om 20.00 uur.

De agenda

 1. Opening
 2. Spreekrecht
 3. Mededelingen w.o.
  • Vernieuwen Hoge Brug
  • Aanleg trottoir tussen Klaverblad en Meer- en Geerweg
 4. Verslag van de vergadering van de Adviesraad Stompwijk van 1 april 2010 (voor belangstellenden ligt het verslag ter inzage in de bibliotheek, Zustersdijk 21)
 5. Voortgang van de diverse projecten gebiedsvisie Stompwijk o.a. Kulturhus, saneren verspreid liggend glas, 1e fase verbindingsweg en recreatief knooppunt.
 6. Rondvraag
 7. Sluiting.

Met vriendelijke groet,

de (ambtelijk) secretaris, Harma Rijken-Oldenkamp