Categoriearchief: adviesraad

Politiek in het Dorpshuis

Stompwijk had afgelopen donderdag zijn eigen verkiezingsmarkt. Alle politieke partijen die meedoen aan de raadsverkiezingen van 21 maart waren aanwezig. Er was eerst gelegenheid om de kraampjes te bezoeken. Aansluitend kreeg elke partij 10 minuten gelegenheid om hun standpunten uit te leggen, onder begeleiding van Petra Oliehoek

Op alfabet, dus eerst het CDA. Volgens Juliette Bouw is Stompwijk uniek en willen ze vooral dat het zo blijft. Kermis, paardendagen, carnaval enz. En vooral ook groen. Veel plannen hebben lang geduurd: De Weg, de voorzieningen en de nieuwbouw van huizen. Maar het wordt nu voortvarend opgepakt. Stompwijk vergrijst en de bereikbaarheid moet beter.

Voor de Christen Unie/SGP kwam Coert Bregman met een PowerPoint presentatie. Ook daar veel aandacht voor bouwen voor Stompwijkers. Volgens hen is er 10 jaar geen woningbouw gepleegd. Volgens de meeste toehoorders wel langer, dus daar kwam discussie. Ook wil CU/SGP vuurwerkvrije zones. (Dat kwamen we in andere partijprogramma’s ook wel tegen)

D66 Vond ook dat Kulturhus en de Stompwijkseweg veel te laat zijn aangepakt. (toch wel handig zo’n verkiezingsmarkt! De organisator de Adviesraad kreeg applaus) Communicatie met de gemeente kan beter. En oppassen dat de Stompwijkseweg geen racebaan wordt. (Welnee, daar hebben we straks de Rondweg toch voor. Heeft die trouwens al een naam?)

Nu kreeg Gemeente Belangen het woord. Volgens Rozenberg staat luisteren naar de mensen bij hen voorop. Hier had hij nog een aantal voorbeelden van. Tevens heeft GB/LV veel gedaan voor Stompwijk de afgelopen jaren. Koos van Wissen vertelde dat het Kulturhus een idee was/is van de Adviesraad. Maar het huidige college heeft gezorgd dat het er komt. En als het goed is wordt nog voor de zomer begonnen met het tracé belasten voor de rondweg. (welke zomer?)

Waarna Petra een pauze aankondigde met één drankje van de Gemeente.

Groen Links mocht na de pauze het spits afbijten. Wethouder Kist deed zijn partij eer aan door te vertellen dat ze de Meeslouwerpolder, en meer plaatsen, groen met veel natuur willen houden. Maar ook Welzijn, Wonen en Wegen staan hoog op hun verlanglijstje. (wat was die vierde W ook al weer?) Er moet ook gebouwd worden waar nu oude huizen staan. Daar kon niemand op tegen zijn natuurlijk.

Wethouder Stemerdink van de PVDA bedankte voor de uitnodiging. Ze had Stompwijk vooral leren kennen bij het ontwerpen van de speeltuintjes door de kinderen in de van Santhorststraat en de van Merodestraat. En de opening ervan in januari vorig jaar. ( bij min 3°) Leuke dingen voor de mensen. “Hier ben ik wethouder voor geworden” zei ze. Die komen we bij meer openingen tegen.

Hekkensluiter was de VVD. Louise Kortman: “Super dat we hier zijn.” Bereikbaarheid en wonen op de eerste plaats. Heel belangrijk ook dat we kunnen blijven ondernemen. Voor “de winkel” moeten wel klanten blijven. Dus huizen bouwen om te kunnen doorstromen. Ook aangepast aan ouderen. Astrid van Eekelen kreeg de vraag voorgelegd: “Wat wil Leidschendam doen tegen de verkrotting?” Iedereen was het er wel over eens dat het bij onze buurgemeenten, o.a. Zoeterwoude, beter geregeld is.

Ook de Adviesraad in de persoon van Ank van de Poel kreeg het woord. Zij had het vooral over het fietspad naast het Oosteinde. Naar Zoeterwoude. Het is veel te smal en te gevaarlijk. Eén scheve tegel en je ligt met je fiets op de rijweg. Dat is werk voor de provincie. Hoe krijgen we de provincie zover dat er iets gebeurt? De verschillende fracties blijken toch ook gezamenlijk hun partijgenoten bij de Provincie hier op te kunnen aanspreken, samen met de Adviesraad. (wordt vervolgd)

Hierna kreeg een ieder nog gelegenheid om vragen te stellen. Enkele losse problemen die naar voren kwamen: Stompwijk is een diervriendelijk dorp. Zie de vele paarden en honden die er rondlopen. Kan er niet ergens een losloopplaats voor honden komen? Zodat ze samen kunnen rennen en spelen? Weer kwam de verkrotting aan de beurt. Sommige boerderijen staan al zeker 20 jaar leeg. Ook veel schuren staan leeg. Waarvan moet men ze dan onderhouden. Dat werkt verkrotting in de hand. In Zoeterwoude (alweer..) mogen wel caravans staan. Volgens sommigen is het al 25 jaar geleden dat er sociale woningbouw is gepleegd! Waarvan akte.

Iedereen kon ook nog zijn vragen aan de verschillende tafeltjes kwijt. Waar druk gebruik van werd gemaakt. Als uitsmijter mocht Arie Hooymans zijn probleem op tafel leggen bij alle partijen. ‘Als bij hem aan de overkant gebouwd gaat worden, zoals de bedoeling is, moet zijn benzinepomp weg.’ Welke partij gaat er voor?

Conclusie: interessante avond. Er kon nog wel wat meet publiek bij. Hopelijk is over vier jaar het Dorpshuis te klein. Of we zien elkaar dan terug in het Kulturhus.

Agnes van Boheemen- Vollebregt

PS: Voor meer informatie: lees de partijprogramma’s op internet.

Foto’s van Henk Knoester.

Nieuwsgierig naar alle foto’s van deze avond?https://myalbum.com/album/OBiRQpfqA2

 

 

Verkiezingsmarkt Stompwijk

Op 21 maart vinden niet alleen de verkiezingen voor de Adviesraad plaats, maar zoals u wellicht weet vinden tegelijkertijd de gemeenteraadsverkiezingen plaats voor heel Leidschendam-Voorburg.

Maar wie moet u nu gaan kiezen? Waar zitten de verschillen tussen de partijen? En daarbij natuurlijk speciale aandacht te schenken aan wat zij voor Stompwijk kunnen betekenen? Om hier antwoorden op te krijgen wordt er door de Adviesraad Stompwijk een verkiezingsmarkt georganiseerd.

Op donderdag 22 februari zullen een groot aantal politieke partijen zich presenteren in het Dorpshuis van Stompwijk. De avond wordt zo ingericht dat u zelf kennis kunt maken met de verschillende partijen en daarnaast zullen de partijen de gelegenheid krijgen om hun verkiezingsprogramma te presenteren en daarbij natuurlijk speciale aandacht te schenken aan wat zij Stompwijk te bieden hebben.

De avond zal starten om 20.00 uur. De agenda zal komende week nog gepubliceerd worden. Dus hou deze avond alvast vrij en kom langs zodat u straks goed weet welke partij uw voorkeur heeft.

Namens de Adviesraad Stompwijk, Stef Verburg

Verkiezingen adviesraad

Het komt dichtbij. Op 21 maart zijn de verkiezingen. Tegelijk met de gemeenteraad wordt er in Stompwijk en Wilsveen ook gekozen voor de Adviesraad.

De Adviesraad is vanuit de gemeente Leidschendam-Voorburg ingesteld om zowel gevraagd als ongevraagd advies te geven aan de gemeenteraad van onze gemeente. Tevens kan de gemeenteraad en het college van B&W de adviesraad vragen om informatie bij besluiten rondom het buitengebied.

Daarnaast wordt de Adviesraad actief betrokken in lopende projecten en werkgroepen vanuit de gemeente. Momenteel gaat veel aandacht uit naar de lopende projecten rondom het Kulturhus en de ontsluiting van Stompwijk. Tevens zijn we onderdeel van de kernteams rondom de ontwikkelingen van de Meeslouwerpolder en de inrichting van de Nieuwe Driemanspolder.

Naast lopende projecten houden wij ons bezig met ontwikkelingen die voor Stompwijk, Wilsveen en het buitengebied van belang zijn. Hoe houden we het dorp levendig, welke culturele voorzieningen zijn er nodig en hoe kunnen we het dorp op een gezonde manier oud laten worden met (beperkte) woningbouw voor ouderen en jongeren.

Wil je graag je stem laten horen en denk je een steentje bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van Stompwijk, meld je dan aan.

Tot en met 5 februari staat er in het Dorpshuis een bus waarin je je kandidaatstelling lijst kan deponeren. Je kan je kandidaat stellen door een lijst in te leveren waarin 10 personen uit Stompwijk of Wilsveen je verkiezing ondersteunen. De kieslijst is eerder al in de Dorpsketting verspreid en staat ook op de site van Stompwijk.nl onder Adviesraad.

Wil je eerst wat meer weten van het werk dat de Adviesraad doet, of wil je een idee krijgen hoeveel tijd het kost (dat valt overigens best wel mee), neem dan contact op met één van onderstaande leden van de Adviesraad. Of stuur een berichtje aan Adviesraad-stompwijk@outlook.com

Het zou erg jammer zijn als door een gebrek aan leden de Adviesraad niet kan blijven voortbestaan. Het is interessant en nuttig werk om mee bezig te zijn.

Namens de Adviesraad Stompwijk,

Stef Verburg, Voorzitter

Ank van de Poel, Secretaris

Marco Mooiman

Adrie van Santen

Ursula van der Voort

Peter Zandbergen

Verkiezingen Adviesraad

In maart worden er weer gemeentelijke verkiezingen gehouden. Tegelijk met de gemeenteraad wordt er in Stompwijk en Wilsveen ook gekozen voor de Adviesraad.

De Adviesraad is vanuit de gemeente Leidschendam-Voorburg ingesteld om zowel gevraagd als ongevraagd advies te geven aan de gemeenteraad van onze gemeente. Tevens kan de gemeenteraad en het college van B&W de Adviesraad vragen om informatie bij besluiten rondom het buitengebied.

Daarnaast wordt de adviesraad actief betrokken in lopende projecten en werkgroepen vanuit de gemeente. Momenteel gaat veel aandacht uit naar de lopende projecten rondom het Kulturhus en de ontsluiting van Stompwijk. Tevens zijn we onderdeel van de kernteams rondom de ontwikkelingen van de Meeslouwerpolder en de inrichting van de Nieuwe Driemanspolder.

Naast lopende projecten houden wij ons bezig met ontwikkelingen die voor Stompwijk, Wilsveen en het buitengebied van belang zijn. Hoe houden we het dorp levendig, welke culturele voorzieningen zijn er nodig en hoe kunnen we het dorp op een gezonde manier oud laten worden met (beperkte) woningbouw voor ouderen en jongeren.

Om deze functie goed te kunnen blijven vervullen zijn er nog een aantal nieuwe kandidaten nodig. Er dienen tenminste 8 kandidaten gesteld te worden om de adviesraad met 7 personen voort te kunnen laten bestaan. En hiervoor zijn we nog op zoek naar kandidaten. Wil je graag je stem laten horen en denk je een steentje bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van Stompwijk, meld je dan aan.

Aanmelding kan tot eind januari. Wil je eerst wat meer weten van het werk dat de Adviesraad doet, of wil je een idee krijgen hoeveel tijd het kost (dat valt overigens best wel mee), neem dan contact op met één van onderstaande leden van de Adviesraad. Of stuur een berichtje aan Adviesraad-stompwijk@outlook.com

Het zou erg jammer zijn als door een gebrek aan leden de Adviesraad niet kan blijven voortbestaan. Het is interessant en nuttig werk om mee bezig te zijn.

Namens de Adviesraad Stompwijk,

Stef Verburg, voorzitter,

Ank van de Poel, secretaris,

Marco Mooiman,

Adrie van Santen,

Ursula van der Voort,

Peter Zandbergen,

Aanzicht tekeningen kulturhus

Ondanks de minder positieve berichten rondom het kulturhus gaat het proces rondom de ontwerpen en realisatie door.

In bijgaande presentatie kunt u zien hoe het kulturhus eruit gaat zien. Dit mede in verhouding tot de omliggende bebouwing en de naastgelegen kerk gebouwen.

Mochten u vragen hebben omtrent de ontwerpen, stuur een berichtje aan adviesraad-stompwijk@outlook.com of de betrokkenen bij de gemeente.

Stef Verburg
Adviesraad Stompwijk.

Aantrekkende bouwmarkt vraagt extra investering in Kulturhus

Eerder dit jaar heeft Slim Scholen Bouwen BV de opdracht gekregen voor de bouw van het nieuwe Kulturhus in Stompwijk. Binnen de opdracht zijn afspraken gemaakt over het ontwerp, de bouw, de financiën en het onderhoud. Doordat de bouwmarkt aantrekt, zijn ook de prijzen en personeelskosten in de bouw gestegen. Hierdoor is het gereserveerde bedrag niet meer voldoende. Om die reden draagt Slim Scholen Bouwen BV € 157.000 bij en verzoekt het college de gemeenteraad een extra investering te doen van € 560.000 om door te kunnen gaan met de bouw van het Kulturhus.

Naar verwachting vindt de bespreking plaats in de commissie Maatschappelijke Activiteiten op 23 november 2017 en vindt besluitvorming plaats tijdens de raadsvergadering op 12 december 2017. Op www.lv.nl/gemeenteraad vindt u de definitieve planning en agendering van de onderwerpen voor de vergaderingen.
Via bijgaande link vindt u het raadsvoorstel.

Kulturhus versterkt dorpsgemeenschap
In het Kulturhus werken het Dorpshuis Stompwijk, de basisschool Maerten van den Velde, Kinderopvang Zoeterwoude SKZ, Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West en de Bibliotheek aan de Vliet onder één dak samen in Stompwijk. Het initiatief van het Kulturhus komt uit de dorpsgemeenschap van Stompwijk die voorziet dat de voorzieningen alleen levenskrachtig blijven als organisaties elkaar versterken, ruimtes multifunctioneel gebruikt worden en dus onder één dak gehuisvest zijn. Het Kulturhus vormt daarmee een belangrijke voorziening voor de vitaliteit en leefbaarheid van Stompwijk.

Tekeningen kulturhus

Ondanks de nodige hobbels die genomen moeten worden in het proces tot het realiseren van het kulturhus, worden er wel vorderingen gemaakt.
De ontwerpen voor het gebouw zijn gereed. Er wordt nog wat aan details geschaafd, maar de indelingen en plattegronden zijn nagenoeg definitief.
Via deze link kunt u de plattegronden bekijken.

In de volgende fase van het proces wordt er door de architect, in samenwerking met het kernteam kulturhus, gewerkt aan de inrichting en kleurzetting van de ruimtes.

Binnenkort volgen er ook aanzicht tekeningen van het gebouw.

Reactie Rijnland nav onderhoud fietspad oosteinde.

Geachte heer van Boheemen,

Ik heb uw melding over het fietspad langs de N206 bekeken en ben het met u eens dat de situatie te plaatse niet ideaal is. Het is allemaal erg krap met afritten en de weg en het fietspad ligt erg dicht op het water en de autoweg. Deze situatie is historisch zo gegroeid en zowel bij ons als de provincie bekend. Versmalling van de watergang is ongewenst, omdat dit direct invloed heeft op de afvoercapaciteit van het water.

De provincie is wegbeheerder en zij zijn daarmee ook bevoegd gezag als het gaat om aanpassing van het fietspad. Het waterschap is bevoegd gezag als het gaat om de watergangen, de waterkering en het doorstroom profiel. Mocht de provincie plannen hebben het fietspad aan te passen dan zullen zij bij ons vergunning aan moeten vragen, omdat er dan gewerkt gaat worden in de waterkering. U zult begrijpen dat werken in de waterkering i.v.m. waterveiligheid met de nodige beperkingen gepaard gaat.

Wat betreft uw vraag over wie verantwoordelijk is voor de beschoeiing en het talud, kan ik u zeggen dat dit volgens onze legger de provincie is.

Met vriendelijke groet

Marcel Betgen

Gebiedscoördinator

Marcel.Betgen@rijnland.net

 

Hoogheemraadschap van Rijnland

Archimedesweg 1, 2333 CM Leiden

Postbus 156, 2300 AD Leiden

www.rijnland.net

Verzoek afhandeling incidentmelding 2017-005460, 

Beste collega,

Graag onderstaande zaak behandelen en de afhandeling terugmailen aan loket@rijnland.net. De melder graag binnen de einddatum van de servicenorm over de afhandeling berichten.

Zaakgegevens:

Zaaknummer: 2017-005460

Einddatum servicenorm: 27-08-2017

 

Meldergegevens:

Y van Boeheemen

namens Adviesraad Stompwijk

Adres 0

0000AA Stompwijk

E-mail: adviesraad-stompwijk@outlook.com

Meldinggegevens:

Omschrijving: De slechte kwaliteit van de beschoeiing van het fietspad langs de N206 t.h.v. van Stompwijk richting Zoeterwoude. Dit fietspad maakt deel uit van het belangrijke fietsroute netwerk in onze regio. Dit fietspad is deels geasfalteerd (Zoeterwoudse deel) en deels betegeld (Stompwijkse deel aan het Oosteinde). Het geasfalteerde deel is destijds verbreed en daardoor naar onze mening veel veiliger geworden. Echter aan het betegelde deel van het fietspad is met de renovatie niets gedaan. Van fietsgebruikers krijgen wij zorgwekkende signalen: grote plassen in tijde van regen op het fietspad, te smal en slecht onderhouden wegdek. Vele gesprekken en mailwisselingen die wij hebben gevoerd met de Provincie, hebben niet geleid tot het constructief opkappen en mogelijkerwijs verbreden van het fietspad. De Provincie voert het argument aan dat de ruimte gewoonweg ontbreekt om dit fietspad aan de hiervoor geldende richtlijnen te laten voldoen. Aangezien de beschoeiing van dit fietspad erg is verouderd, dreigt het fietspad meer en meer richting de waterkant verzakken. Het Hoogheemraadschap Rijnland is verantwoordelijk voor de watergang en de kademuur/beschoeiing van dit fietspad. Kunt u ons informeren wanneer deze schoeiing wordt gerenoveerd?. Wellicht schept dit een mogelijkheid om “werk met werk” te maken en ook dit fietspad op te knappen en te verbreden, zodat de verkeersveiligheid van al het langzame verkeer wordt verbeterd. EW: Adres gegevens opgevraagd per mail

Verkort verslag van de openbare Adviesraadvergadering van donderdag 31 augustus 2017.

 

 

Kort verslag van de openbare adviesraad bijeenkomst van 31 augustus jl.Het uitgebreide verslag vindt u onder deze link.

Deelnemers:  25 personen

2.Mededelingen/ingekomen post/mail:                                                                 – Nieuwe Driemanspolder: de bewoners  van Wilsveen en vertegenwoordigers van organisaties in omgeving N3MP zijn uitgenodigd om mee te denken over de inrichting van het middengebied op 13 en 14 september.

Nieuwe naam voor Kulturhus: tijdens de vorige Adviesraadvergadering (14 juni jl.) heeft de voorzitter van de Adviesraad, Stompwijkers opgeroepen om een nieuwe naam te bedenken voor het Kulturhus. Daar is alvast 1 reactie op gekomen: graag horen we nog meer reacties.

Oproep voor nieuwe leden Adviesraad volgende verkiezingsperiode (14 juni jl.). 2 inwoners hebben zich als kandidaat aangemeld. Wie interesse heeft om mee te werken in de Adviesraad, horen wij dat graag.

3.Verslag van de vorige Adviesraadsvergadering van 14 juni; de actiepunten worden doorgenomen en het verslag wordt zonder wijzigingen door de leden van de Adviesraad vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag, worden onderstaande punten genoemd:

Avalex: is er een zorg dat de ophaalfrequentie (2-wekelijks) van de groene GFT afvalbakken onvoldoende is. In het geval dat 1 GFT bak niet voldoende is, kan er een 2e bak worden aangevraagd bij Avalex.

Start bouw Kulturhus: Voor de schoolvakantie was aangekondigd dat de school in de vakantie gesloopt zou worden. Dit is vertraagd doordat de 1e asbestsaneerder de klus teruggeven heeft. Nu is bekend dat volgende week begonnen wordt met het asbest saneren en direct daarna het sloopwerk.  Gezien de huidige drukte tijdens de haal- en brengtijden op het Hazepad, wordt er gevraagd naar snoeiwerkzaamheden. Hiervoor kan elke Stompwijker een melding doen bij “melding openbare ruimte” bij onze gemeente. Ervaring leert dat dit snel wordt opgepakt.

Woonbehoefteonderzoek: Er komen vragen uit het publiek over  het  ‘woonbehoefteonderzoek’ van de gemeente. Tijdens de vergadering van 14 juni heeft mevrouw Mariska Kastelic van de gemeente uitleg gegeven over de uitkomsten van dit onderzoek. Tijdens de bijeenkomst op 10 mei in de ‘Bles’ is er veel input gegeven over de wensen van de bewoners. Aangezien er toen weinig jongeren aanwezig waren, is er apart een kort onderzoek gedaan onder de jongeren op de site van de gemeente. De uitkomst van het gehele onderzoek komt binnenkort. Dit woonbehoefteonderzoek wordt gebruikt voor de toekomstige woningbouw initiatieven.

Revitalisering Meeslouwerpolder:  de  ‘spelregels voor de transformatie van de Meeslouwerpolder’ is door het bureau “Overmorgen” opgesteld in samenspraak met de betrokkenen en belanghebbenden. De Adviesraad heeft bij het College aandacht gevraagd om vooral ook de huidige actieve tuinders ruimte te geven om te kunnen blijven ondernemen. Tijdens de commissievergadering op 5 september wordt dit verder behandeld.

Slechte staat van het fietspad Oosteinde: de Adviesraad heeft diverse acties ondernomen bij gemeente en Provincie om deze situatie te verbeteren. Dit stuk fietspad is destijds niet meegenomen in de renovatie door de Provincie omdat er te weinig ruimte was. Aangezien de kade/schoeiing ook sterk is verouderd, spoelt er zand weg en verzakken de tegels. Hierdoor ontstaan gevaarlijke situaties. De Adviesraad heeft nu een brief gestuurd naar het Hoogheemraadschap van Rijnland voor vervroegde renovatie van de kade/beschoeiing.

Bereikbaar Stompwijk; de kadevernieuwing/renovatie van de Stompwijkseweg ligt op schema en de Stompwijkseweg wordt zoveel als mogelijk op goede wegbreedte gebracht. Voor de verbindingsweg wordt in kwartaal 3 gestart met de voorbelasting. Zodra de verbindingsweg er ligt en de renovatie van de Stompwijkseweg is afgerond, wordt begonnen met de herinrichting van de Dr.v.Noortstraat. Hierbij wordt gedacht aan  de inrichting van een 30 km zone , waarbij de auto ‘te gast’ is (zgn. fietsstraat). Hierbij zullen ook oplossingen gezocht worden voor het parkeren van auto’s.  Hiervoor worden ten zijner tijd bijeenkomsten gehouden.

20.00 uur. ‘Denkt u mee over de toekomst van Leidschendam-Voorburg’ sessie:

De voorzitter  heet  burgemeester Tigelaar  welkom en geeft hem het woord; De burgemeester;  We zijn één gemeente  met een diversiteit aan wijken, buurten  en gemeenschappen.  In de visie die Leidschendam-Voorburg wil opstellen gaan we ook  nadenken over hoe je je als gemeente presenteert en samenwerkt. Het team ‘Denkt u mee over de toekomst van Leidschendam-Voorburg’ heeft al verschillende sessies gehad met maatschappelijke organisaties en veel bewoners in de wijken. Daar is veel informatie uit voort gekomen. Uit deze sessies moet de visie ‘Blik op Leidschendam-Voorburg 2020’ ontwikkeld worden die op 24 oktober door de gemeenteraad wordt besproken.                                                                               De heer Vermeulen van het  team ‘Denkt u mee over de toekomst van Leidschendam-Voorburg’  legt aan de hand van sheets het programma van deze sessie uit. Deze sheets met vragen komen op de site van Stompwijk.nl/ adviesraad. Foto’s  van de gegeven input worden straks ook op de site van Stompwijk.nl/adviesraad gezet.  Er wordt over de specifiek voor Stompwijk relevante thema’s gesproken. De gespreksleider Leendert Vermeulen sluit de sessie af en geeft het woord aan de burgemeester.

21.45 uur Burgemeester Tigelaar sluit af en bedankt de deelnemers voor hun bijdrage. Hij vindt het mooi om de betrokkenheid van de Stompwijkers te zien en ook vooral dat men trots is op het eigen dorp. De besluitvorming van deze toekomstvisie volgt op 24 en 31 oktober.  Een kort verslag van alle verzamelde informatie wordt door het team ‘Denkt u mee over de toekomst van Leidschendam-Voorburg’  openbaar gemaakt via LV.nl.

22.00 sluiting van de vergadering.

 

Informatiebijeenkomst spelregels toekomst Meeslouwerpolder

De gemeente wil samen met ondernemers en eigenaren komen tot een compacte, economisch vitale en aantrekkelijke Meeslouwerpolder. De gemeente wil nieuwe of andere functies mogelijk maken in plaats van de leegstaande en verouderde kassen en gebouwen, terwijl voortzetting of uitbreiding van huidige glastuinbouwbedrijven ook mogelijk blijft. Voor de uitwerking van initiatieven voor transformatie zijn spelregels opgesteld. Zij vormen de basis voor initiatiefnemers en gemeente om ontwikkelingen in de Meeslouwerpolder mogelijk te maken. De gemeenteraad heeft de spelregels op 19 september vastgesteld. De spelregels gelden voor de komende vijftien jaar.

Hoofdlijnen van de spelregels:

– Vrijwillige transformatie in het gebied wordt mogelijk dankzij   compensatie voor de sloop van oude en onrendabele kassen en opstallen volgens de ‘ruimte-voor-ruimte’-regeling.

– Compensatie bestaat uit woningbouw.

– Woningen die worden toegevoegd passen binnen de identiteit van Stomp wijk en de lokale en regionale woonbehoefte.

– De ontwikkelingen in het gebied zijn een verbetering voor de ruimtelijke kwaliteit.

Hoe verder?

Benieuwd hoe het verder gaat met de ontwikkelingen binnen het glastuinbouwgebied? Wij informeren u graag over het vervolg van het gebiedsproces in de Meeslouwerpolder. U bent daarvoor van harte welkom op de informatiebijeenkomst op maandag 9 oktober van 19.30 tot 21.00 uur in De Bles in Stompwijk. Vanaf 19.15 uur staat de koffie of thee voor u klaar.