Categoriearchief: adviesraadvaria

Bouw zelf je eigen straat!

Op facebook verscheen recentelijk wat berichtjes over bouwen in CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap). Dat wil zoveel zeggen als verenig je in een groep en regel alles zelf met elkaar. Geen projectontwikkelaar die meeverdient aan grond, bouwtekeningen of aannemer en groepsvoordeel bij gezamenlijke inkoop. Het kost wel meer tijd en er moet veel vergaderd en overlegd worden. Je wordt immers allemaal buren van elkaar.

Voor jongeren is het bijna onmogelijk om een betaalbaar huis te vinden. Het gevolg: ze trekken weg uit het dorp waar ze eigenlijk veel liever zouden willen blijven wonen. Zonde voor hen én het dorp. Als oplossing laten tientallen gemeenten jongeren nu zelf hun straat bouwen.

In Nederland worden er jaarlijks zo’n duizend woningen in die CPO-constructie gebouwd, waarvan de helft door starters. De interesse lijkt de laatste jaren gestegen: hypotheekverstrekkers staan er steeds meer voor open en in tientallen gemeenten lopen er projecten.

De vraag is of dit ook niet wat voor Stompwijk zou kunnen zijn bijv. op de Dorpshuis locatie, die beschikbaar gaat komen? Ook zouden het niet persé jongeren-, maar ook ouderenwoningen kunnen zijn met bijv. gemeenschappelijke ruimtes.

De adviesraad is hier positief over. Er is vanaf vandaag dan ook een poll beschikbaar om dit te peilen. We hebben een paar vragen gemaakt. Hoe meer antwoorden hoe meer kans. Kopieer onderstaande link, tik hem over in internet of klik hem aan en doe mee aan dit onderzoek.

We zullen deze poll enkele weken plaatsen op www.stompwijk.nl, op facebook van de Dorpsketting en op facebook Stompwijk voor Stompwijkers.

We zijn benieuwd. Voor meer info raadpleeg de bron geschreven door:

Anna Pruis redacteur NOS op 3  https://nos.nl/l/2251840

Namens adviesraad, secretaris Leo Oliehoek

Rondje Stompwijk

De splinternieuwe wethouder Astrid van Eekelen, bracht vanmiddag per fiets een bezoek aan de Stompwijkse projecten. De Stompwijkseweg, de rondweg en het Kulturhus. Na afloop werd nog wat informeel gepraat met een paar Adviesraadleden en projectmanagers.

Het was een eerste kennismaking op een warme zomerdag, dat belooft wat voor de contacten. Vrijdag geeft ze wederom acte de presence bij de opening van de kermis…

Leo Oliehoek, Adviesraad

Uitslag verkiezing Adviesraad

Afgelopen woensdag is er gestemd voor de Adviesraad Stompwijk.

Hieronder vindt u de complete uitslag van deze verkiezing:

 

aantal stemmen in procenten
1 Stef Verburg                                556 18,1%
2 Leo Oliehoek                                546 17,7%
3 Patrick Luk                                518 16,8%
4 Nicole vd Bosch- Muussers                                462 15,0%
5 Michel Guyt                                434 14,1%
6 Peter Zandbergen                                321 10,4%
7 Ron Verhagen                                243 7,9%
                           3.080 100,0%
aantal stemgerechtigden 1.838
aantal geldige uitgebracht stemmen 861
opkomst percentage 46,84%

De Adviesraad zal de komende 4 jaar voor u aan de slag gaan met de eerste 6 gekozen kandidaten. Op 12 april zal tijdens een openbare Adviesraad vergadering de nieuwe Adviesraad geïnstalleerd worden door Burgemeester

Tigelaar. Tevens is er dan gelegenheid om afscheid te nemen van de oude Adviesraad. U bent hier allen voor uitgenodigd.

Wij danken u hartelijk voor het uitbrengen van uw stem en de Adviesraad hoopt Stompwijk op een goede manier te kunnen vertegenwoordigen bij de gemeente. Heeft u vragen voor de Adviesraad, dan kunt u die stellen via adviesraad-stompwijk@outlook.com of u kunt natuurlijk één van de leden van de Adviesraad aanspreken.

Op 21 maart zijn de verkiezingen voor de Adviesraad

Om u een klein beetje bij uw keuze te helpen stellen de kandidaten zich voor:

Nicole van den Bosch

Ik ben Nicole van den Bosch, 47 jaar oud. Ik ben getrouwd met Maurice van den Bosch, moeder van 2 kinderen, een zoon Bas van 22 en een dochter Renée van 15 jaar. Ik werk volledig mee in de zaak van Maurice 123hekken.nl, hier doe ik de administratie, en alles wat er gedaan moet worden. De reden dat ik mij verkiesbaar stel voor de Adviesraad is dat ik hier met heel veel plezier woon en ik graag wil dat Stompwijk een mooi en veilig dorp blijft om te wonen en ik mij daarvoor graag wil inzetten.

Patrick Luk

Mijn naam is Patrick Luk, zoon van Wim en Henny Luk en geboren in Stompwijk. Mijn hele jeugd gewoond aan de Meerlaan en in 2000 verhuisd naar Zoetermeer met mijn vrouw Ingrid. Daarna nog 8 jaar in Stolwijk gewoond en sinds 2011 weer terug in het mooie Stompwijk! Ondertussen vader mogen worden van Daphne (8 jaar) en Isabel (3 jaar), waarvan de oudste op de Maerten van den Velde school zit. Wel leuk als je daar als beide ouders ook heb gezeten. Na de lagere school en middelbare school heb ik een agrarische opleiding en een technische opleiding gevolgd. Vanaf mijn 15e jaar werkzaam in de vrije uren bij Wildhandel Luiten. Na afronding van mijn opleiding begonnen in vast dienstverband. Nu ben ik nog steeds werkzaam bij Luiten Food en verantwoordelijk voor de inkoop van gevogelte uit Europa. Waarom kandidaat voor de Adviesraad? Leefbaarheid en toekomst in Stompwijk is belangrijk voor ons allemaal. Kijk maar wat de laatste jaren toch bereikt is, zoals de rondweg, het Kulthurhus en de renovatie van de Stompwijkseweg. Er zijn natuurlijk nog veel wensen waar wij ons sterk voor kunnen maken, zoals woningen voor jongeren en ouderen en voorzieningen voor een goede leefbaarheid. Als burger alleen is het lastig iets te bereiken. Gezamenlijk via de Adviesraad staan we sterker en kunnen wij als aanspreekpunt van de inwoners de brug maken naar de gemeentepolitiek. Ik heb er zin in om samen Stompwijk mooier en sterker te maken.

Stef Verburg

Sinds 4 jaar zit ik nu in de Adviesraad Stompwijk. Woonachtig aan het Laantje van de dokter. Ons huis is misschien wel het best herkenbaar aan het zwarte spoor dat door de tuin gelopen is door de hond. Fanatiek wakend over de familie probeert hij iedereen met veel herrie (met succes) weer te verjagen. Niet door hebbend dat ze toch wel doorrijden. Maar dat ter zijde. Zoals gezegd zit ik nu 4 jaar in de Adviesraad. En ik wil mij graag beschikbaar stellen voor nog een periode van 4 jaar. Mede omdat ik het gevoel heb dat ik nog maar net ingewerkt ben in de politieke wereld die om de Adviesraad een grotere rol speelt dan ik voorheen dacht. Daarnaast is het handig om de mensen in en rondom de gemeente te kennen om ook gericht actie te kunnen ondernemen. De komende 4 jaar hoop ik dat we verder kunnen bouwen aan Stompwijk. Er is behoefte aan woningen en er is ruimte om te bouwen. Maar nu nog zien dat er gebouwd wordt waar het dorp behoefte aan heeft. Daarnaast is er aandacht nodig voor werkgelegenheid en sociale activiteiten in het dorp zodat we een levendig geheel blijven vormen. We moeten er met z’n allen voor zorgen dat het dorp actief en vitaal blijft. En niet alleen met de vele feesten en evenementen. Maar ook voor de gewone dagelijkse boodschappen en een bakkie koffie willen we in Stompwijk terecht kunnen. Ik hoop dat we met de nieuwe adviesraad weer een leuke groep bij elkaar krijgen die de belangen van Stompwijk in het gemeentehuis goed onder de aandacht kunnen brengen. En ik denk dat ik hier mijn steentje aan bij kan dragen.

Ron Verhagen

Woonachtig in het Wilsveen en afkomstig uit Stompwijk. Nu ik wat meer vrije tijd heb gekregen wil ik mij inzetten voor de belangen van het Wilsveen en natuurlijk Stompwijk.

Leo Oliehoek

Mijn naam is Leo Oliehoek, opgegroeid in het Oosteinde in een gezin met 10 kinderen. Altijd verbonden met Stompwijk gebleven. Wel half jaren ‘70 noodgedwongen aan de Gravin Juliana van “Stompwijklaan” gewoond in afwachting van huizenbouw in Stompwijk. Getrouwd met Petra van Es, 2 kinderen; Eva woont ook in Stompwijk en Laura in Voorburg. 32 jaar bij Nutricia in Zoetermeer gewerkt en daarna nog 15 jaar bij FrieslandCampina in Amersfoort. Voornamelijk mijn sporen verdiend in de logistiek en ICT.  Al vanaf jonge leeftijd ben ik als actief lid of bestuurlijk werkzaam in het verenigingsleven.  O.a. Jongerensociëteit Asafoetida, Stompwijkse Boys, DGL, Gyversto, Blesruiters, Stompwijk’92, Oud Prinsen/De Gaanders en last but not least de Dorpsketting. Al vanaf de oprichting in 1970 ben ik hierbij betrokken. Communicatie en informatie zijn enorm belangrijk. De Dorpsketting speelt  hierin een grote rol. Ik ben nog steeds trots dat ik hier deel van uit mag en kan maken.  Vorig jaar september met vroegpensioen gegaan dus nu wat meer tijd om me ook daadwerkelijk voor het dorp in te zetten.  Het raakt mij enorm het dorp te zien vergrijzen en het heeft een nieuwe impuls nodig. Vooral te bedenken dat de laatste sociale woningbouw 26 jaar geleden is. Dit is toch werkelijk te gek voor woorden. Het lijkt dat de politiek nu – althans het is weer verkiezingstijd (ik noem het beloftentijd) – Stompwijk plots weer op de agenda zet. Met de Stompwijkseweg en Kulturhus wordt door de politiek volop gepronkt, maar laten we ons daarmee niet om de tuin leiden, immers dit is alleen maar achterstallig onderhoud en mag geen excuus zijn om geen verdere activiteiten te ondernemen. De rondweg vind ik een goede zaak. Niet alleen om de ontlasting van het dorp te bewerkstelligen, maar ook om de ontstane “lege plekken” tussen de rondweg stapje voor stapje te bebouwen. Wat mij betreft is het 1: huizen bouwen, 2: huizen bouwen, 3: huizen bouwen. Wel gericht op natuurlijke aanwas en voor jong en oud. Ik hoop dat ik via de Adviesraad hier een bijdrage aan kan leveren.

Peter Zandbergen

Ik ben Peter Zandbergen, 48 jaar jong, getrouwd met Mariska Roeling . Heb 4 kinderen Swen, Stan, Yvet en Falco. Ik woon 25 jaar in de Dotterbloem te Stompwijk. Ik wil me net zoals de afgelopen 4 jaar weer inzetten voor de Adviesraad omdat ik Stompwijk een warm hart toedraag en vind het belangrijk dat dit blijft bestaan. Zodat we kunnen blijven verwoorden tegenover het gemeente bestuur van Leidschendam-Voorburg wat er speelt bij de inwoners van Stompwijk. We hebben de afgelopen 4 jaar eindelijk een start gemaakt met een aantal projecten die al jaren lang liepen en ik zou het komend 4 jaar me hiervoor weer willen inzetten om dit tot een goed einde te brengen. Verder vind ik het erg belangrijk er betaalbare woningen komen voor de jongeren, ouderen en jonge gezinnen. En proberen de voorzieningen in het dorp op peil te houden en eventueel te verbeteren.

Michel Guijt

Beste dorpsgenoten. Graag zou ik mij aan u willen voorstellen als aspirant lid van de Adviesraad van Stompwijk. Mijn naam is Michel Guijt, 36 jaar oud. Ik woon met mijn vriendin Rachelle Lelieveld en onze, 1 jaar oude, dochter Milou in Stompwijk. Ik ben bijna 12,5 jaar werkzaam voor de Politie Eenheid Den Haag. Momenteel ben ik werkzaam als Generalist Gebiedsgebonden Politiewerk in het gebied van Leiden en de Bollenstreek. Hiervoor heb ik in diverse functies gewerkt in Zoetermeer en Den Haag. Ik voetbal zo’n 17 jaar bij Stompwijk ’92 op de zaterdag. Voor Stompwijk ’92 heb ik in het verleden ook vrijwilligerswerk gedaan. Kantinediensten, scheidsrechter bij de senioren en daarvoor nog het leiden en trainen van jeugdelftallen en geholpen bij diverse evenementen. Mijn vriendin is ook jarenlang vrijwilligster bij het bekende weekendkamp voor de Stompwijkse jeugd en heeft het klaverjassen in de kantine van Stompwijk ’92 een hele tijd georganiseerd. Ik wandel graag een rondje door onze mooie groene polders. Ik kan erg genieten van de gezelligheid en de activiteiten in ons dorp. Bijvoorbeeld bij Stompwijk ‘92, ZZ, familiedagen en toernooien maar ook evenementen als de Stompwijkse Paardendagen, Summerland en carnaval in Gaandrië, de evenementen bij de Bles of bij het Dorpshuis. Ik vind het mooi dat dit allemaal in Stompwijk georganiseerd wordt voor jong en oud. Waarom stel ik mij beschikbaar voor de Adviesraad van Stompwijk? Het is in de eerste plaats belangrijk dat wij als dorp een stem hebben die wij mogen laten horen. Het was dan ook van belang dat de Adviesraad blijft bestaan. Dit doel hebben wij in ieder geval met de verkiesbare leden gehaald! Ik las in de Dorpsketting de oproep voor nieuwe leden en ik ben dan ook bij diverse bijeenkomsten van de Adviesraad geweest om mij te verdiepen in welke thema’s er spelen. Ook ben ik 22 februari aanwezig geweest op de verkiezingsmarkt welke is gehouden in het Dorpshuis. Hier waren alle politieke partijen present om te vertellen wat hun ideeën zijn voor en over Stompwijk.

Ik hoop dat ik mij, namens u, mag inzetten voor de Adviesraad en een steentje bij mag dragen namens alle inwoners. Het is belangrijk om te luisteren naar de ideeën en wensen van alle inwoners van Stompwijk. Voor jong en oud, voor voorstanders en tegenstanders van ideeën en spelende thema’s. Zo kan een goed en weloverwogen advies gegeven worden aan de gemeenteraad. Stompwijk heeft een heleboel te bieden en er is al veel om trots op te zijn. Daar mogen wij ons best hard voor maken. Aan de andere kant zijn er ook thema’s waar Stompwijk in kan ontwikkelen en groeien. Daar wil ik graag deel van uitmaken voor een mooie toekomst voor ons dorp.

Politiek in het Dorpshuis

Stompwijk had afgelopen donderdag zijn eigen verkiezingsmarkt. Alle politieke partijen die meedoen aan de raadsverkiezingen van 21 maart waren aanwezig. Er was eerst gelegenheid om de kraampjes te bezoeken. Aansluitend kreeg elke partij 10 minuten gelegenheid om hun standpunten uit te leggen, onder begeleiding van Petra Oliehoek

Op alfabet, dus eerst het CDA. Volgens Juliette Bouw is Stompwijk uniek en willen ze vooral dat het zo blijft. Kermis, paardendagen, carnaval enz. En vooral ook groen. Veel plannen hebben lang geduurd: De Weg, de voorzieningen en de nieuwbouw van huizen. Maar het wordt nu voortvarend opgepakt. Stompwijk vergrijst en de bereikbaarheid moet beter.

Voor de Christen Unie/SGP kwam Coert Bregman met een PowerPoint presentatie. Ook daar veel aandacht voor bouwen voor Stompwijkers. Volgens hen is er 10 jaar geen woningbouw gepleegd. Volgens de meeste toehoorders wel langer, dus daar kwam discussie. Ook wil CU/SGP vuurwerkvrije zones. (Dat kwamen we in andere partijprogramma’s ook wel tegen)

D66 Vond ook dat Kulturhus en de Stompwijkseweg veel te laat zijn aangepakt. (toch wel handig zo’n verkiezingsmarkt! De organisator de Adviesraad kreeg applaus) Communicatie met de gemeente kan beter. En oppassen dat de Stompwijkseweg geen racebaan wordt. (Welnee, daar hebben we straks de Rondweg toch voor. Heeft die trouwens al een naam?)

Nu kreeg Gemeente Belangen het woord. Volgens Rozenberg staat luisteren naar de mensen bij hen voorop. Hier had hij nog een aantal voorbeelden van. Tevens heeft GB/LV veel gedaan voor Stompwijk de afgelopen jaren. Koos van Wissen vertelde dat het Kulturhus een idee was/is van de Adviesraad. Maar het huidige college heeft gezorgd dat het er komt. En als het goed is wordt nog voor de zomer begonnen met het tracé belasten voor de rondweg. (welke zomer?)

Waarna Petra een pauze aankondigde met één drankje van de Gemeente.

Groen Links mocht na de pauze het spits afbijten. Wethouder Kist deed zijn partij eer aan door te vertellen dat ze de Meeslouwerpolder, en meer plaatsen, groen met veel natuur willen houden. Maar ook Welzijn, Wonen en Wegen staan hoog op hun verlanglijstje. (wat was die vierde W ook al weer?) Er moet ook gebouwd worden waar nu oude huizen staan. Daar kon niemand op tegen zijn natuurlijk.

Wethouder Stemerdink van de PVDA bedankte voor de uitnodiging. Ze had Stompwijk vooral leren kennen bij het ontwerpen van de speeltuintjes door de kinderen in de van Santhorststraat en de van Merodestraat. En de opening ervan in januari vorig jaar. ( bij min 3°) Leuke dingen voor de mensen. “Hier ben ik wethouder voor geworden” zei ze. Die komen we bij meer openingen tegen.

Hekkensluiter was de VVD. Louise Kortman: “Super dat we hier zijn.” Bereikbaarheid en wonen op de eerste plaats. Heel belangrijk ook dat we kunnen blijven ondernemen. Voor “de winkel” moeten wel klanten blijven. Dus huizen bouwen om te kunnen doorstromen. Ook aangepast aan ouderen. Astrid van Eekelen kreeg de vraag voorgelegd: “Wat wil Leidschendam doen tegen de verkrotting?” Iedereen was het er wel over eens dat het bij onze buurgemeenten, o.a. Zoeterwoude, beter geregeld is.

Ook de Adviesraad in de persoon van Ank van de Poel kreeg het woord. Zij had het vooral over het fietspad naast het Oosteinde. Naar Zoeterwoude. Het is veel te smal en te gevaarlijk. Eén scheve tegel en je ligt met je fiets op de rijweg. Dat is werk voor de provincie. Hoe krijgen we de provincie zover dat er iets gebeurt? De verschillende fracties blijken toch ook gezamenlijk hun partijgenoten bij de Provincie hier op te kunnen aanspreken, samen met de Adviesraad. (wordt vervolgd)

Hierna kreeg een ieder nog gelegenheid om vragen te stellen. Enkele losse problemen die naar voren kwamen: Stompwijk is een diervriendelijk dorp. Zie de vele paarden en honden die er rondlopen. Kan er niet ergens een losloopplaats voor honden komen? Zodat ze samen kunnen rennen en spelen? Weer kwam de verkrotting aan de beurt. Sommige boerderijen staan al zeker 20 jaar leeg. Ook veel schuren staan leeg. Waarvan moet men ze dan onderhouden. Dat werkt verkrotting in de hand. In Zoeterwoude (alweer..) mogen wel caravans staan. Volgens sommigen is het al 25 jaar geleden dat er sociale woningbouw is gepleegd! Waarvan akte.

Iedereen kon ook nog zijn vragen aan de verschillende tafeltjes kwijt. Waar druk gebruik van werd gemaakt. Als uitsmijter mocht Arie Hooymans zijn probleem op tafel leggen bij alle partijen. ‘Als bij hem aan de overkant gebouwd gaat worden, zoals de bedoeling is, moet zijn benzinepomp weg.’ Welke partij gaat er voor?

Conclusie: interessante avond. Er kon nog wel wat meet publiek bij. Hopelijk is over vier jaar het Dorpshuis te klein. Of we zien elkaar dan terug in het Kulturhus.

Agnes van Boheemen- Vollebregt

PS: Voor meer informatie: lees de partijprogramma’s op internet.

Foto’s van Henk Knoester.

Nieuwsgierig naar alle foto’s van deze avond?https://myalbum.com/album/OBiRQpfqA2

 

 

Verkiezingsmarkt Stompwijk

Op 21 maart vinden niet alleen de verkiezingen voor de Adviesraad plaats, maar zoals u wellicht weet vinden tegelijkertijd de gemeenteraadsverkiezingen plaats voor heel Leidschendam-Voorburg.

Maar wie moet u nu gaan kiezen? Waar zitten de verschillen tussen de partijen? En daarbij natuurlijk speciale aandacht te schenken aan wat zij voor Stompwijk kunnen betekenen? Om hier antwoorden op te krijgen wordt er door de Adviesraad Stompwijk een verkiezingsmarkt georganiseerd.

Op donderdag 22 februari zullen een groot aantal politieke partijen zich presenteren in het Dorpshuis van Stompwijk. De avond wordt zo ingericht dat u zelf kennis kunt maken met de verschillende partijen en daarnaast zullen de partijen de gelegenheid krijgen om hun verkiezingsprogramma te presenteren en daarbij natuurlijk speciale aandacht te schenken aan wat zij Stompwijk te bieden hebben.

De avond zal starten om 20.00 uur. De agenda zal komende week nog gepubliceerd worden. Dus hou deze avond alvast vrij en kom langs zodat u straks goed weet welke partij uw voorkeur heeft.

Namens de Adviesraad Stompwijk, Stef Verburg

Verkiezingen adviesraad

Het komt dichtbij. Op 21 maart zijn de verkiezingen. Tegelijk met de gemeenteraad wordt er in Stompwijk en Wilsveen ook gekozen voor de Adviesraad.

De Adviesraad is vanuit de gemeente Leidschendam-Voorburg ingesteld om zowel gevraagd als ongevraagd advies te geven aan de gemeenteraad van onze gemeente. Tevens kan de gemeenteraad en het college van B&W de adviesraad vragen om informatie bij besluiten rondom het buitengebied.

Daarnaast wordt de Adviesraad actief betrokken in lopende projecten en werkgroepen vanuit de gemeente. Momenteel gaat veel aandacht uit naar de lopende projecten rondom het Kulturhus en de ontsluiting van Stompwijk. Tevens zijn we onderdeel van de kernteams rondom de ontwikkelingen van de Meeslouwerpolder en de inrichting van de Nieuwe Driemanspolder.

Naast lopende projecten houden wij ons bezig met ontwikkelingen die voor Stompwijk, Wilsveen en het buitengebied van belang zijn. Hoe houden we het dorp levendig, welke culturele voorzieningen zijn er nodig en hoe kunnen we het dorp op een gezonde manier oud laten worden met (beperkte) woningbouw voor ouderen en jongeren.

Wil je graag je stem laten horen en denk je een steentje bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van Stompwijk, meld je dan aan.

Tot en met 5 februari staat er in het Dorpshuis een bus waarin je je kandidaatstelling lijst kan deponeren. Je kan je kandidaat stellen door een lijst in te leveren waarin 10 personen uit Stompwijk of Wilsveen je verkiezing ondersteunen. De kieslijst is eerder al in de Dorpsketting verspreid en staat ook op de site van Stompwijk.nl onder Adviesraad.

Wil je eerst wat meer weten van het werk dat de Adviesraad doet, of wil je een idee krijgen hoeveel tijd het kost (dat valt overigens best wel mee), neem dan contact op met één van onderstaande leden van de Adviesraad. Of stuur een berichtje aan Adviesraad-stompwijk@outlook.com

Het zou erg jammer zijn als door een gebrek aan leden de Adviesraad niet kan blijven voortbestaan. Het is interessant en nuttig werk om mee bezig te zijn.

Namens de Adviesraad Stompwijk,

Stef Verburg, Voorzitter

Ank van de Poel, Secretaris

Marco Mooiman

Adrie van Santen

Ursula van der Voort

Peter Zandbergen

Verkiezingen Adviesraad

In maart worden er weer gemeentelijke verkiezingen gehouden. Tegelijk met de gemeenteraad wordt er in Stompwijk en Wilsveen ook gekozen voor de Adviesraad.

De Adviesraad is vanuit de gemeente Leidschendam-Voorburg ingesteld om zowel gevraagd als ongevraagd advies te geven aan de gemeenteraad van onze gemeente. Tevens kan de gemeenteraad en het college van B&W de Adviesraad vragen om informatie bij besluiten rondom het buitengebied.

Daarnaast wordt de adviesraad actief betrokken in lopende projecten en werkgroepen vanuit de gemeente. Momenteel gaat veel aandacht uit naar de lopende projecten rondom het Kulturhus en de ontsluiting van Stompwijk. Tevens zijn we onderdeel van de kernteams rondom de ontwikkelingen van de Meeslouwerpolder en de inrichting van de Nieuwe Driemanspolder.

Naast lopende projecten houden wij ons bezig met ontwikkelingen die voor Stompwijk, Wilsveen en het buitengebied van belang zijn. Hoe houden we het dorp levendig, welke culturele voorzieningen zijn er nodig en hoe kunnen we het dorp op een gezonde manier oud laten worden met (beperkte) woningbouw voor ouderen en jongeren.

Om deze functie goed te kunnen blijven vervullen zijn er nog een aantal nieuwe kandidaten nodig. Er dienen tenminste 8 kandidaten gesteld te worden om de adviesraad met 7 personen voort te kunnen laten bestaan. En hiervoor zijn we nog op zoek naar kandidaten. Wil je graag je stem laten horen en denk je een steentje bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van Stompwijk, meld je dan aan.

Aanmelding kan tot eind januari. Wil je eerst wat meer weten van het werk dat de Adviesraad doet, of wil je een idee krijgen hoeveel tijd het kost (dat valt overigens best wel mee), neem dan contact op met één van onderstaande leden van de Adviesraad. Of stuur een berichtje aan Adviesraad-stompwijk@outlook.com

Het zou erg jammer zijn als door een gebrek aan leden de Adviesraad niet kan blijven voortbestaan. Het is interessant en nuttig werk om mee bezig te zijn.

Namens de Adviesraad Stompwijk,

Stef Verburg, voorzitter,

Ank van de Poel, secretaris,

Marco Mooiman,

Adrie van Santen,

Ursula van der Voort,

Peter Zandbergen,

Reactie Rijnland nav onderhoud fietspad oosteinde.

Geachte heer van Boheemen,

Ik heb uw melding over het fietspad langs de N206 bekeken en ben het met u eens dat de situatie te plaatse niet ideaal is. Het is allemaal erg krap met afritten en de weg en het fietspad ligt erg dicht op het water en de autoweg. Deze situatie is historisch zo gegroeid en zowel bij ons als de provincie bekend. Versmalling van de watergang is ongewenst, omdat dit direct invloed heeft op de afvoercapaciteit van het water.

De provincie is wegbeheerder en zij zijn daarmee ook bevoegd gezag als het gaat om aanpassing van het fietspad. Het waterschap is bevoegd gezag als het gaat om de watergangen, de waterkering en het doorstroom profiel. Mocht de provincie plannen hebben het fietspad aan te passen dan zullen zij bij ons vergunning aan moeten vragen, omdat er dan gewerkt gaat worden in de waterkering. U zult begrijpen dat werken in de waterkering i.v.m. waterveiligheid met de nodige beperkingen gepaard gaat.

Wat betreft uw vraag over wie verantwoordelijk is voor de beschoeiing en het talud, kan ik u zeggen dat dit volgens onze legger de provincie is.

Met vriendelijke groet

Marcel Betgen

Gebiedscoördinator

Marcel.Betgen@rijnland.net

 

Hoogheemraadschap van Rijnland

Archimedesweg 1, 2333 CM Leiden

Postbus 156, 2300 AD Leiden

www.rijnland.net

Verzoek afhandeling incidentmelding 2017-005460, 

Beste collega,

Graag onderstaande zaak behandelen en de afhandeling terugmailen aan loket@rijnland.net. De melder graag binnen de einddatum van de servicenorm over de afhandeling berichten.

Zaakgegevens:

Zaaknummer: 2017-005460

Einddatum servicenorm: 27-08-2017

 

Meldergegevens:

Y van Boeheemen

namens Adviesraad Stompwijk

Adres 0

0000AA Stompwijk

E-mail: adviesraad-stompwijk@outlook.com

Meldinggegevens:

Omschrijving: De slechte kwaliteit van de beschoeiing van het fietspad langs de N206 t.h.v. van Stompwijk richting Zoeterwoude. Dit fietspad maakt deel uit van het belangrijke fietsroute netwerk in onze regio. Dit fietspad is deels geasfalteerd (Zoeterwoudse deel) en deels betegeld (Stompwijkse deel aan het Oosteinde). Het geasfalteerde deel is destijds verbreed en daardoor naar onze mening veel veiliger geworden. Echter aan het betegelde deel van het fietspad is met de renovatie niets gedaan. Van fietsgebruikers krijgen wij zorgwekkende signalen: grote plassen in tijde van regen op het fietspad, te smal en slecht onderhouden wegdek. Vele gesprekken en mailwisselingen die wij hebben gevoerd met de Provincie, hebben niet geleid tot het constructief opkappen en mogelijkerwijs verbreden van het fietspad. De Provincie voert het argument aan dat de ruimte gewoonweg ontbreekt om dit fietspad aan de hiervoor geldende richtlijnen te laten voldoen. Aangezien de beschoeiing van dit fietspad erg is verouderd, dreigt het fietspad meer en meer richting de waterkant verzakken. Het Hoogheemraadschap Rijnland is verantwoordelijk voor de watergang en de kademuur/beschoeiing van dit fietspad. Kunt u ons informeren wanneer deze schoeiing wordt gerenoveerd?. Wellicht schept dit een mogelijkheid om “werk met werk” te maken en ook dit fietspad op te knappen en te verbreden, zodat de verkeersveiligheid van al het langzame verkeer wordt verbeterd. EW: Adres gegevens opgevraagd per mail

Werksessie “Denkt u mee” gemeente Leidschendam Voorburg

Op 31 augustus heeft er op uitnodiging van de gemeente Leidschendam Voorburg een werksessie plaastgevonden in het kader van “Denkt u mee” over het werk van de gemeente. Dit in aanwezigheid van ongeveer 25 personen in het Dorpshuis.

In de bijlage vindt u de presentatie die tijdens deze avond gehouden is. Op basis van de presentatie is een toelichting gegeven op de doelstelling voor de avond.

20170831 Werksessie Stompwijk

Ongeveer 25 aanwezigen hebben daarna in groepen gediscussieerd over een aantal thema’s. De thema’s zijn gekozen uit ongeveer 25 opties, waarbij de aanwezigen aan konden geven welke onderwerpen zij voor Stompwijk belangrijk vinden om aandacht aan te besteden.

De volgende onderwerpen zijn hierna bediscussieerd:

  • Woningbouw
  • Ouderen
  • Onderwijs
  • Sport en recreatie
  • Leefbaarheid in de wijk

Op de onderstaande foto’s de opmerkingen die hierover geplaatst zijn in de groepen.
De resultaten van deze avond, en sessies elders in de gemeente, zullen verwerkt worden in een nieuwe toekomstvisie voor de gemeente.

1e vraag: Wat heeft Stompwijk te bieden aan Leidschendam Voorburg
2e vraag: Wat maakt Stompwijk uniek
Groep 1: Woningbouw en Sport & Recreatie
Groep 2: Woningbouw, Sport&Recreatie en Ouderen
Thema ouderen en Leefbaarheid in de wijken.