Categoriearchief: adviesraaduitnodigingen

Openbare Adviesraad vergadering 17 mei

Donderdag 17 mei is er een openbare Adviesraadsvergadering. Voor de 1e keer zal dan de nieuwe Adviesraad in actie zijn. Er lopen vele projecten en samen met de bewoners van Stompwijk willen we graag naar de toekomst kijken.

Een korte blik op de onderwerpen die zeker op de agenda zullen staan:

 • Bereikbaar Stompwijk—Rondweg
 • Kulturhus
 • Meeslouwerpolder
 • Omgevingsvisie / Toekomstvisie LV
 • Fietspad Oosteinde
 • Avalex
 • Woning behoefte onderzoek: Nieuwe woningen voor zowel jong als oud – en zowel huur als koop
 • Driemanspolder ontwikkelingen
 • Voorzieningen algemeen – ouderen – jongeren

Iedereen is van harte welkom.

Vergeet het dus niet in uw agenda te zetten.

Namens Adviesraad,

Leo Oliehoek

Uitnodiging voor openbare bijeenkomst Adviesraad Stompwijk 12 april

Datum: donderdag 12 april, 20.00 uur

Locatie: Dorpshuis te Stompwijk
Zustersdijk 18,
2266 EW  Stompwijk

Programma

Tijdens deze bijeenkomst zal allereerst afscheid worden genomen van de huidige leden van de Adviesraad Stompwijk en zal de huidige Adviesraad formeel aftreden.

Vervolgens zal de nieuwe Adviesraad worden geïnstalleerd door de burgemeester van de gemeente Leidschendam-Voorburg,  dhr. KlaasTigelaar.

Na de installatie van de nieuwe leden van de Adviesraad is er tijdens een informeel samenzijn gelegenheid om afscheid te nemen van de huidige leden van de Adviesraad en kennis te maken met de nieuwe leden van de Adviesraad.

Secretaris Adviesraad Stompwijk

Ank van der Poel- van Santen

adviesraad-stompwijk@outlook.com

Uitnodiging Adviesraad

Wij nodigen u van harte uit voor de openbare Adviesraadvergadering op woensdagavond 14 juni in de ‘Bles’.

De onderwerpen die aan bod komen zijn; Avalex en de nieuwe manier van inzamelen, de stand van zaken van het Kulturhus, en het woonbehoefteonderzoek.

Wij hopen op deze manier iedereen de mogelijkheid te geven om zich goed te informeren en zich uit te spreken over belangrijke onderwerpen die momenteel in Stompwijk spelen.

Namens Adviesraad Stompwijk,

Ank van der Poel (secretaris)

Uitnodiging

U bent van harte welkom op de openbare Adviesraadsvergadering op donderdag 23 februari 2017 in het Dorpshuis te Stompwijk.

Agenda 23 februari 2017

20.00 uur     1. Opening en inspreken

(graag voor aanvang aanmelden bij Ank vd Poel)

 1.             Mededelingen.
 2.             Verslag vorige Adviesraadsvergadering van 15 september                                        2016 en doornemen actiepunten.

20.15 uur     4. Presentatie Kulturhus door Team Kulturhus

21.30 uur 5. Lopende zaken

21.45 uur 6. Algemene rondvraag en afsluiting.

U kunt uw inbreng geven tijdens deze openbare Adviesraadsvergadering. Op deze manier hopen wij als Adviesraad iedereen de mogelijkheid te geven om zich goed te informeren en zich uit te spreken over belangrijke onderwerpen die momenteel in Stompwijk spelen.

Namens Adviesraad Stompwijk, Ank v.d. Poel

Uitnodiging

Beste mensen zet alvast in uw agenda!

Donderdag 23 februari houdt de Adviesraad een openbare vergadering in het Dorpshuis. Op de agenda staat onder andere een presentatie over het Kulturhus. Wij als Adviesraad willen iedereen de mogelijkheid geven om zich op deze manier goed te informeren en de mogelijkheid geven zich uit te spreken.

De Adviesraad

Uitnodiging Adviesraadvergadering

U bent van harte welkom op de openbare Adviesraadsvergadering op 15 september in het Dorpshuis te Stompwijk.

Agenda 15 september

20.00 uur   Opening en inspreken

(graag bij aanvang aanmelden bij Ank v.d. Poel)

Mededelingen en ingekomen stukken

Verslag vorige Adviesraadvergadering van 7 april 2016

en doornemen actiepunten

20.15 uur Presentatie Infrastructuur / Bereikbaarheid Stompwijk door de heer Ad de Hoon

Stand van zaken van:

 • Renovatie Stompwijkseweg,
 • Rondweg
 • en herinrichting Dr van Noortstraat

21.30 uur Lopende zaken

21.45 uur Algemene rondvraag en afsluiting

U kunt uw inbreng geven tijdens deze openbare Adviesraadsvergadering. Op deze manier hopen wij als Adviesraad iedereen de mogelijkheid te geven om zich goed te informeren en zich uit te spreken over belangrijke onderwerpen die momenteel in Stompwijk spelen. Een verbetering van de huidige infrastructuur en voorzieningen gaat alle Stompwijkers aan.

Namens Adviesraad Stompwijk,

Ank van der Poel (secretaris)

Agenda openbare adviesraad vergadering 7 april 2016

Uitnodiging

U bent van harte welkom op de openbare adviesraadvergadering op donderdag 7 april 2016 in het Dorpshuis te Stompwijk

Agenda 7 april

20.00 uur             Opening en inspreken (graag bij aanvang aanmelden bij Ank vd Poel)

Mededelingen en ingekomen stukken

Verslag vorige adviesraadvergadering van 2 dec ‘16 en doornemen actiepunten

20.15 uur             Presentatie Infrastructuur / Bereikbaarheid Stompwijk door dhr De Hoon

Toelichting varianten Huyssitterweg:

 • voorkeursvariant door College
 • Zienswijze Adviesraad

Korte bespreking stand van zaken van:

 • Renovatie Stompwijkseweg,
 • Rondweg
 • en herinrichting Dr van Noortstraat

21.30 uur             Lopende zaken

(bestrating N206 Oosteinde fietspad, container plastic afval,                                   geluidsoverlast, wateroverlast, etc.)

21.45 uur             Algemene rondvraag en afsluiting

U kunt uw inbreng geven tijdens deze openbare Adviesraadvergadering. Op deze manier hopen wij als Adviesraad iedereen de mogelijkheid te geven om zich goed te informeren en zich uit te spreken over belangrijke onderwerpen die momenteel in Stompwijk spelen. Een verbetering van de huidige infrastructuur en voorzieningen gaat alle Stompwijkers  aan.

Namens Adviesraad Stompwijk,

Ank van der Poel (secretaris)

Openbare Adviesraadvergadering op woensdag 2 december in Het Blesse Paard

Uitnodiging  

U bent van harte welkom op de Openbare Adviesraadvergadering op woensdag 2 december in Het Blesse Paard restaurant. 

Agenda 2 december 

Locatie: Het Blesse Paard te Stompwijk 

18.30 uur          Opening en inspreken

                        (graag bij aanvang aanmelden bij Ank v.d. Poel)

                        Mededelingen en ingekomen stukken

                       Verslag vorige adviesraadvergadering van 13 april en doornemen actiepunten

18.45 uur         Presentatie Infrastructuur/bereikbaarheid Stompwijk door de heer De Hoon

                       Bespreking stand van zaken:

                       renovatie Stompwijkseweg

                        Rondweg en herinrichting Dr van Noortstraat

19.10 uur          Presentatie Bestemmingsplan Kern Stompwijk door de heer Van der Wiel

19.25 uur          Algemene rondvraag en afsluiting

19.30 uur          Inloopavond Bestemmingsplan Kern Stompwijk

 U kunt uw inbreng leveren tijdens deze openbare Adviesraadvergadering. Op deze manier hopen wij als Adviesraad iedereen de mogelijkheid te geven om zich goed te informeren en zich uit te spreken over belangrijke onderwerpen die momenteel in Stompwijk spelen.  Een verbetering van de huidige infrastructuur en voorzieningen gaat alle Stompwijkers  aan.  

Namens  Adviesraad  Stompwijk,

Ank van der Poel (secretaris)