Alle berichten van trees van velzen

Leven in Vrijheid

Vorig jaar stond er een uitnodiging van de bibliotheek voor een cursus korte verhalen schrijven. Een gevarieerd gezelschap schreef zich in waaronder Pietrika uit Voorburg. Een bijzondere vrouw van 85+ schreef een verhaal over de oorlog. Ze heeft dit als kind in Friesland zelf meegemaakt. Er werd destijds niet gesproken maar over moffen en dat doet ze om die reden ook in onderstaand verhaal. Ik heb haar gevraagd of wij dit, in de week waarin vrijheid nog hoger in ons vaandel staat, mogen publiceren. Dat mag en ze heeft het verhaal nog iets uitgebreid. Red. Petra

In het begin van de 2e wereldoorlog reden de autobussen op een houtgenerator. Toen ik in de bus stapte zei klasgenoot Eric meteen: ‘Zie je wie die moffenmeid is, dat is A.J. van onze christelijke school. Wat heeft ze mooie kleren aan hè? ‘Met de wijsheid van een 15 jarige riep ik luid zodat iedereen het kon horen :’k Zou nooit mezelf aan de vijand verkopen voor mooie kleren‘. We gingen nog even door in deze stijl.

leven in vrijheid 1Tegenover het moffen paar zat een moeder met een kind op schoot. Achter de rug van het kind zei ze: ‘Je moet je stil houden want die meid vertelt alles aan die mof.’ Dat hoorde Peter (wiens vader net gefusilleerd is). Hij werd bang, liep naar de chauffeur (de busondernemer) vertelde iets, waarna de ondernemer over de hoofden van alle passagiers zei: ‘ Pietie je moet naar die andere bus daar, want ik stop vandaag niet voor jullie huis’. Ik vond dat vreemd maar Peter werkte me de bus uit. Terwijl ik snel weg liep voelde ik plotseling een ruk aan mijn schouders. Daar stond de mof: ‘Pietie Keulen, ik weet hoe je heet en ik weet waar je woont. Ik zal je nauwkeurig laten volgen en als er ook maar iets is wat me niet bevalt dan zal ik er persoonlijk voor zorgen dat jij in een Concentratiekamp terecht komt. Wat denk je wel dat je alles maar over nette meisjes kunt zeggen.’

Ondertussen riepen Eric en Peter: ’Chauffeur rijden, weg, weg.’ Die snapte het meteen, drukte het gaspedaal flink in en spoot weg de mof achter latende.

De chauffeur van de 2e bus vloog achter het stuur vandaan , ging in de deuropening staan en zei: ‘Jij komt er niet in . Jij bent de laatste waarvan ik dacht die gaat nooit met moffen mee en nu doe je het toch. Bah wat val jij me tegen!’. Ik kon niet reageren want de mof stond nu vlak achter me, maar de gedachte dat iemand een moffenmeid in me zag, was niet te verdragen. Toen de bus in een flink tempo reed, liep ik naar de chauffeur en zei: ‘Hoe komt u erbij dat ik een afspraak met een mof maakte?’

leven in vrijheid 2Nou ik zag het toch voor mijn ogen gebeuren?’ ‘ Helemaal niet, ik kreeg juist een streng verbod opgelegd en als ik me er niet aan houd zet hij me in de gevangenis’.

Een passagier schoot me te hulp : ‘ Man hoe kom je erbij, je kon toch aan het gezicht van die vent zien dat hij erg boos was. Nee hoor Pietie ik geloof je wel. Dan zal ik het ook maar doen’ zei de chauffeur waardoor een last van me af ‘viel. De chauffeur – een verzetsman – heeft de oorlog niet overleefd. Hij werd ook gefusilleerd en heeft de vrijheid waarvoor hij zo hard gevochten heeft niet ervaren .

Enige tijd later kreeg de bus ondernemer (B) bezoek van de moffen en ze vroegen hem: ‘Wie is het meisje dat er zo en zo uitziet, hoe heet ze en waar woont ze ?’

‘Oei’ dacht B dat is Pietie en hij zei: ‘Hoe kan ik dat nu weten, ik vervoer de mensen maar ik praat niet met ze en ik weet al helemaal niet waar ze wonen’. Toen de moffen weg waren stapte hij op de fiets en waarschuwde mijn ouders, vertelde het bovenstaande. Wat was er gebeurd ?

De op een houtgenerator rijdende autobus was weer te laat en op het plein van vertrek stonden de passagiers en scholieren te wachten. Ach kijk, ook weer allemaal moffen, kunnen wij scholieren, weer niet met z’n allen op de achterbank zitten, maar dat gaan we wel doen: afgesproken!

Na het instappen zat er maar één scholier op de achterbank. ‘Ga weg ‘ zei een mof . ‘Nee zei ik, ik zit hier eerst’. De officier kwam erbij en zei nog dringender, ‘Ga weg’. ‘Nein’ zei ik weer. Toen pakte hij zijn geweer om mij daar een klap mee te geven, maar daar heb ik niet op gewacht. Gelukkig was er een plaats vrij naast een leuke jongen (P) die meteen zei: ‘ je hebt groot gelijk hoor , jij zat daar eerst, wat denken die kerels wel, dat ze alles maar naar hun wil kunnen zetten.’

Verstond de officier ons ? ‘ Ga opstaan jij en snel ‘schreeuwde hij tegen P en hij wees een soldaat die een staanplaats had aan om naast mij te gaan zitten. Gelukkig deed die dat niet.

P studeerde in Leeuwarden en om ons land te dienen hebben de studenten iets gedaan wat niet goed in moffenaarde viel. P werd ook gefusilleerd .

Dit is de atmosfeer waarin we toen leefden, ieder ogenblik hoorden we weer van een goed werk uitvoerende Nederlander die gestorven was.

P.T. Okma- Keulen

Uitslag bijna hetzelfde als vorige week

Afgelopen zaterdag kwamen de duiven, net als vorige week, vanuit Quievrain naar huis vliegen. Om 08.35u werden duiven gelost met lichte tegenwind en om 11.04u kwam de eerste duif aan in Stompwijk. Het was, net als vorige week, de 15-823 van Hilgersom-Tijssen die de 195 kilometer het snelst aflegde.

Ruim één minuut later kwam de 15-052 van Comb. van Leeuwen het dorp binnenvliegen met zo’n 77 km/uur. En op gepaste afstand, zo’n zes minuten later, haalde de 14-981 van Seggelen/Wolvers de 3e prijs binnen.

Uitslag 30-4-2016                                                 Tussenstand

1 Hilgersom-Tijssen         10                              1 Hilgersom-Tijssen      38

2 Comb. van Leeuwen      9                                2 Comb. van Leeuwen  34

3 Seggelen/Wolvers          8                                3 W. van Benten             28

4 W. v.d. Bosch                     7                                4 Seggelen/Wolvers      26

5 W. van Benten                 6                                 5 W. v.d. Bosch                 24

6 J. v.d. Bosch                      5                                  6 G. Luk-Vork                     21

7 G. Onderwater             4                                   7 G. Onderwater               20

8 G. Luk-Vork                   3                                    8 J. v.d. Bosch                      17

9 Hilgersom-Salm          0                                   9 Hilgersom-Salm              0

Cheyenne v.d. Bosch

 

Nieuws van Stichting Amigos

  1. De opbrengst van de statiegeldbonnen actie in de COOP was in april € 45,70. Iedereen bedankt!
  2. Aanstaande zaterdag 7 mei, daags voor Moederdag, staan wij in het teken van de Moederdag Fair bij Bloemsierkunst De Passie met onze spulletjes uit Bolivia en de CREA wenskaarten. Voor de kinderen natuurlijk de AMIGOS grabbelton. De opbrengst is voor Stichting Amigos. U bent welkom van 09.00 – 16.00 uur.
  3. Op zondag 26 juni organiseert de Rabobank de bekende Rabobank Sponsorfietstocht. Stichting Amigos heeft weer ingeschreven onder nummer 721!  Kom fietsen voor het goede doel. Er worden routes uit gezet van ca. 20, 40, 60 en 100 km. Noteer deze datum alvast in uw agenda. Wees sportief en spring voor Amigos op de fiets!!

Lia de Jong-Zwetsloot, Stichting Amigos

 

Stompwijkse Popquiz

Zaterdag 21 mei organiseren we in Café de Gouden Leeuw (Ruud & José) weer een editie van de Stompwijkse Popquiz.

Het belooft weer een avond vol muzikale herkenning te worden met muziekfragmenten in allerlei vormen van hits van de jaren 60 tot nu.

We stellen bij deze quiz geen moeilijke kennis vragen, maar testen jouw muzikale gehoor.

Vanaf 19.30 uur kun je je team van maximaal 5 personen inschrijven in het café voor slecht 5 euro en we starten met de quiz om 20.30 uur. Vooraf aanmelden kan ook (er is maximaal ruimte voor 15 teams en met aanmelding vooraf ben je verzekerd van deelname) via stompwijksepopquiz@kpnmail.nl en volg ons op facebook www.facebook.com/stompwijksepopquiz/

Dus heb je zin in een leuke, spannende en leerzame muzikale avond, trommel dan vrienden, collega’s, buren en/of vage kennissen bij elkaar en kom zaterdag 21 mei popquizen bij Ruud en José.

GBLV-Gemeentebelangen tevreden met Rondweg Stompwijk

GBLV/Gemeentebelangen is tevreden dat er nu een beslissing is genomen over de variant Huyssitterweg voor de nieuw aan te leggen verbindingsweg in Stompwijk. De gekozen voorkeursvariant voldoet volgens GBLV op alle fronten aan de gestelde eisen.

De voorgelegde varianten aan de Gemeenteraad werden tijdens de Raadsvergadering van 26 april jl. al snel gereduceerd tot variant 1. Alleen de fractie van CDA had hier nog andere ideeën over, maar ging na een overtuigend relaas van GBLV fractie lid Nico Hooijmans mee in de keuze van variant 1. De keuze was uiteindelijk unaniem. 12 april jl. was GBLV commissielid Marien van Wijk in de commissie Openbaar Gebied al duidelijk geweest over de keuze van zijn fractie voor variant 1.

GBLV is gelukkig met het feit dat er nu snelheid gemaakt kan worden en met voorbereidingen en uitwerkingen begonnen kan worden. Wel is de opdracht aan de wethouder meegegeven om goed in gesprek te blijven met bewoners en betrokkenen, tijdens de voorbereidingen en uitvoering. Hooijmans: “Daar waar extra sturing of informatie noodzakelijk is, moeten we openstaan om die tot ons te nemen.”

Marien van Wijk, commissielid GBLV: “Wij denken dat dit een positieve ontwikkeling is voor de dorpskern van Stompwijk. Het weren van zwaar verkeer door de dorpskern zal zorgen dat deze een stuk veiliger en aangenamer wordt. Wat ons betreft zo snel mogelijk starten met de Stompwijkseweg en de nieuwe verbindingsweg!”

Bouwen aan vitale kern Stompwijk

Nieuwsflits gemeente Leidschendam-Voorburg 29 april 2016

De gemeente vindt het van belang dat de kern Stompwijk levendig en leefbaar is en blijft. De bouw van een beperkt aantal nieuwe woningen houdt het dorp vitaal. Om deze kleinschalige woningbouw goed te laten aansluiten bij het waardevolle karkater van Stompwijk, heeft de gemeente ruimtelijke randvoorwaarden opgesteld. Deze staan in de Ontwikkelvisie Stompwijk, die het college van B&W heeft vastgesteld.

Wethouder Saskia Bruines is enthousiast over de mogelijkheden die de nieuwe visie biedt: “Na moeilijke jaren merken we, dat er weer beweging in de markt is en dat er zich kansen voordoen om te bouwen in onze vitale kern in het Groene Hart. De gemeente Leidschendam-Voorburg werkt graag mee aan de bouwinitiatieven die passen binnen deze ontwikkelvisie”.

Deze visie is opgesteld met de inbreng en wensen van bewoners, initiatiefnemers, de adviesraad Stompwijk en de provincie Zuid Holland. Er is in het dorp vooral behoefte aan woningen voor jongeren en ouderen. De ontwikkelvisie geeft aan waar en hoe bouwinitiatieven mogelijk zijn, zowel in als achter de lintbebouwing.

Aspergetijd

In het bed groeiden ze samen asperges

met duizenden bij elkaar

Velen raken er opgewonden van

Als het eerste puntje komt, aldaar

Vele handen zullen ze betasten

Tot de lengte is bereikt

Voordat ze op maat gestoken zijn

En geen het zelfde lijkt

Voor de schoonheid gaan ze in het water

Gevuld tot aan de rand in bad

Liggend gaan ze in het doosje

Om ze waardig te vervoeren

En zo is dat

Smeuïg worden ze opgediend

In een saus zonder te roeren

Met ei en ham in boter gecreëerd

Komt de asperge van de aspergeboeren

Onder zeil geteeld, in lief en leed gegroeid

Op smaak voor u geteeld

Om de  liefde voor het eten

met iedereen te delen

Wybo  Suijten

 

Gevonden

fietssleutelNa de KBO-soos van 2 weken geleden:

een fietssleuteltje op de trap in het Dorpshuis.

Te bevragen bij Antoon van Santen op dinsdagmiddag tijdens de soos of Dr. van Noortstraat 97, rond etenstijd.

 

Voorstellen nieuwe huisartsen

huisartsHieronder treft u een schrijven aan waarin de twee nieuwe huisartsen in onze Stompwijkse huisartsenpraktijk zich aan u voorstellen. Aan het eind van dit stukje treft u tevens een verwijzing aan naar de site die inmiddels online is.

Omdat niet iedereen thuis is op internet zullen alle bij ons ingeschreven patiënten binnenkort een nieuwsbrief ontvangen met dezelfde informatie als op de site.

Met vriendelijke groet, Albert Jan Barendse

Hallo Stompwijk!

Irene Zeilstra:

Weer terug in Stompwijk.. In 2009-2010 heb ik mijn laatste opleidingsjaar van de huisartsenopleiding bij Albert-Jan in de praktijk gedaan, met heel veel plezier! Inmiddels ben ik ruim 5 jaar huisarts, heb ik een jaar in Alphen aan den Rijn gewerkt en een aantal jaar in een groot gezondheidscentrum in Den Haag. Ook heb ik ondertussen 2 zoontjes gekregen. Toch miste ik het werken in een mooie, landelijke omgeving in een kleinere huisartsenpraktijk. Ik ben graag buiten en onderneem veel met vriendinnen, houd van reizen, koken, eigenlijk van alles. Zelf woon ik in Voorschoten en vooral de reistijd naar Den Haag viel soms wat tegen. Ik heb altijd contact gehouden met Albert-Jan en de situatie is zo gelopen dat ik samen met Karin in Stompwijk kon gaan werken.

Ik ben nog steeds erg blij om huisarts te zijn, vindt het bijzonder om mensen in alle leeftijdsfasen te zien en te begeleiden en het blijft een heel breed, afwisselend en interessant vak, waarin altijd nog van alles te leren valt. Ik heb veel zin om weer in Stompwijk te komen werken.

Karin van Dinteren:

Al bijna 5 jaar ben ik huisarts. Mijn opleiding heb ik in Rotterdam en Zeeland gedaan. Na 4,5 jaar in Den Haag gewerkt te hebben met Irene miste ik het echte huisarts zijn. Ik zou graag weer contact hebben met de mensen en ik ben altijd erg onder de indruk dat de patiënten een bladzijde uit hun leven met me willen delen. Het is voor mij belangrijk een open en eerlijk contact met de patiënten te hebben. Ik vind het heel erg leuk om in Stompwijk te werken en om alle patiënten en het dorp te leren kennen.

Naast mijn werk als huisarts ben ik moeder van 2 kinderen van 1 en 3 jaar en heb ik wel wat hobby’s zoals dansen, fotografie en creatieve dingen doen. Dat kan ik goed combineren met mijn werk als huisarts en ik kan het soms zelfs goed gebruiken.

Huisartsenzorg dicht bij huis  

Wij zullen op termijn de praktijk overnemen. Daarbij zullen we een nieuwe locatie voor de praktijk betrekken. Dit zal in het centrum van Stompwijk zijn, voor iedereen goed bereikbaar. Onze visie is een kleinschalig, persoonlijk, laagdrempelig gezondheidscentrum, waar de zorg dichtbij huis is. We hopen dan samen te kunnen werken met de (wijk)verpleegkundige, het laboratorium, de fysiotherapeut en andere disciplines.

Daarnaast willen we meer aanvullend onderzoek zelf kunnen doen zoals longfunctie meten, een hartfilmpje maken, huidafwijkingen met de dermatoloog online beoordelen zodat u minder naar het ziekenhuis hoeft.

In de nabije toekomst zullen wij dagelijks spreekuur houden op Gemiva – Swetterhage in Zoeterwoude. Daarnaast zijn we ook in onderhandeling over de nieuwe bloedafname locatie van het Scal op Swetterhage.

Er is een inmiddels een website online waar we u op de hoogte zullen houden van alle ontwikkelingen.

www.stompwijksehuisartsenpraktijk.nl. Als u daar van tijd tot tijd op kijkt, blijft u goed op de hoogte van de actuele informatie.

Moederdag… met o.a. Oud Stompwijk

Oud stompwijk logo piZaterdag 7 mei belooft qua weer een prachtige dag te worden, dus wij verwachten dat de mensen er massaal op uit trekken om hiervan te genieten. Ga je lekker wandelen of stap je op de fiets, kom in ieder geval even langs bij de Moederdagfair die gehouden wordt op het terrein van de Stal.

Wij van de Stichting Oud-Stompwijk treden voor het eerst (letterlijk) naar buiten om aan iedereen, maar speciaal aan de Stompwijkers te laten zien wat de bedoeling is van de beeldbank. Wij willen de herinnering aan en de eigen identiteit van ons buurtschap levend houden en bewaren voor de toekomst. Op deze zaterdag staan wij met een aantal foto’s die al in ons bezit zijn en met scanner op deze fair. Dit om iedereen te laten zien hoe het in zijn werk gaat. Neem dus één (oude) foto mee en kom bij ons langs, dan scannen we hem ter plekke in. Wanneer er thuis nog veel meer interessante foto’s zijn, het liefst met een mooi verhaal, dan maken wij graag een afspraak om een keer langs te komen. De website www.oudstompwijk is al in werking, neem eens een kijkje !

Uiteraard moet er nog veel werk verzet worden om alle informatie die met name Gerard Suijten al verzameld heeft, te plaatsen. Juist omdat wij ons op de fair al willen presenteren, zijn wij in een stroomversnelling terecht gekomen met de oprichting van de stichting, het ontwerpen en inrichten van de website en het maken van het eerste blad. De proefversie van het kwartaalblad van Stompwiic is net op tijd klaar en kunnen wij vol trots ter inzage tonen. Er is een cadeaubon te koop a € 12,50, hiervoor krijgt de ontvanger 4 maal per jaar het blad thuis. Dus heb je nog geen moederdagcadeau, dan is dit misschien een leuke geste. Ook kun je zelf lid/donateur worden van Oud-Stompwijk. Het intekenformulier hebben wij deze dag in de stand liggen.

Met elkaar kunnen we Stompwijks erfgoed behouden en met veel plezier terugkijken naar hoe het ooit was. Ook foto’s uit een niet zover verleden zijn welkom uiteraard, b.v. van Stompwijkse families die in het buitenland wonen , die hebben vast en zeker ook een speciaal verhaal.

Kortom…kom maar op met die ene leuke foto!

Namens bestuur Stichting Oud-Stompwijk

Ria Luiten