Alle berichten van trees van velzen

Vooraankondiging

staatscourant

Kennisgeving ex artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening inzake voorbereiding nieuw bestemmingsplan “ Stompwijk – Verbindingsweg ”

In overeenstemming met bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) maken Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leidschendam-Voorburg bekend dat zij voornemens zijn te starten met het maken van een nieuw bestemmingsplan te weten “Stompwijk – Verbindingsweg”.

Waarom een nieuw e bestemmingsplan?

De leefbaarheid en veiligheid in de dorpskern van Stompwijk staat onder druk door de intensiteit en aard van het doorgaande verkeer, dat gebruik maakt van de Doctor van Noortstraat / Stompwijkseweg als doorgaande verbindingsroute tussen de N206 en Leidschendam. Om de dorpskern van Stompwijk te ontlasten en daarmee de leefbaarheid en veiligheid op weer op een aanvaardbaar niveau te brengen, is de gemeente van plan een nieuwe Verbindingsweg aan te leggen. Deze nieuwe weg leidt het verkeer om de dorpskern heen en komt te liggen tussen de Tuinbouwweg en de aansluiting van de Doctor van Noortstraat / N206.

De aanleg van de Verbindingsweg past niet binnen de nu voor dit gebied geldende bestemmingsplannen. Met het nieuw te maken bestemmingsplan “Stompwijk – Verbindingsweg” wordt de geplande aanleg van de weg juridisch-planologisch mogelijk gemaakt.

Om welk gebied gaat het?

Het plangebied van het bestemmingsplan “Stompwijk – Verbindingsweg” ligt in het landelijk gebied van de gemeente Leidschendam-Voorburg, in de directe nabijheid van de kern Stompwijk.

Stukken ter inzage (artikel 1.3.1, tweede lid, Bro)

Deze kennisgeving is alleen bedoeld om kenbaar te maken dat het voornemen bestaat de vaststelling van genoemd bestemmingsplan voor te bereiden. Er liggen geen stukken betreffende dit voornemen ter inzage en er wordt geen gelegenheid geboden om zienswijzen naar voren te brengen. Daarnaast worden er geen onafhankelijke instanties in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over het voornemen.

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, vakgroep ruimtelijke plannen via het algemene telefoonnummer 14 070.

Met dank aan Ad de Hoon

Omgevingsmanager Bereikbaar Stompwijk, 06 53 79 44 55

 

Rabobank Sponsorfietstocht: fiets gratis mee en verdien geld voor uw favoriete club!

Op zondag 26 juni organiseert Rabobank Groene Hart Noord haar jaarlijkse Rabobank Sponsorfietstocht. Met de Rabobank Sponsorfietstocht kunnen verenigingen, scholen en stichtingen geld bij elkaar fietsen en zo de clubkas spekken. Iedereen kan meefietsen op zondag 26 juni: clubleden, klanten en niet-klanten, leden van de bank, fietsliefhebbers, broertjes, zusjes, opa’s en oma’s. Deelname aan dit evenement is geheel gratis.

Starttijden en sponsorbijdrage per afstand

Er zijn fietsroutes van 20, 40, 60 en 100 kilometer. Hoe langer de tocht, hoe meer geld de deelnemer verdient! De route van ca. 20 km is goed voor € 3,00, de 40 km route levert € 6,00 op en de route van 60 km  levert € 9,00 op. Rabobank Groene Hart Noord keert € 12,- uit aan de fanatieke fietsers die de 100 km willen trotseren. Starten kan vanaf 09.00 uur en de uiterlijke starttijd is om 13.30 uur, de stempelposten sluiten om 16.00 uur. De maximale bijdrage die een vereniging kan verdienen is € 1.000,-.

Het startpunt voor de Stompwijkse fietsers is bij  Sporthal “Meerhorst”

Goed bedoeld, maar o zo naïef

Duizenden jonge mannen uit Syrië laten vrouw en kinderen in de steek en gaan naar West-Europa. Zij weten: als we daar eenmaal de grens over zijn, krijgen we een woning en een inkomen en na verloop van tijd mogen ook vrouwen en kinderen komen.

Duizenden Nederlandse jonge mannen en vrouwen gingen tijdens de Tweede Wereldoorlog naar Engeland. Niet om zich daar terug te trekken in comfortabele woningen, maar om vanuit Engeland de strijd tegen nazi-Duitsland voort te zetten. Zij namen dienst bij de geallieerde legers met het doel hun land te helpen bevrijden en weer op te bouwen. Sommigen probeerden Engeland te bereiken in gammele bootjes, velen verdronken. Anderen legden onder zeer moeilijke omstandigheden duizenden kilometers af en kwamen soms pas na jaren in Engeland aan. De daden van deze vergeten helden worden belicht in het Museum Engelandvaarders in Noordwijk.

In Nederland worden vluchtelingen op geen enkele manier gestimuleerd hun land te helpen uit de problemen te komen. Zij worden bij aankomst door linkse partijen al meteen bestempeld als ‘nieuwe landgenoten’ en ‘oorlogsvluchtelingen’ (wat ze niet zijn als ze de veilige kampen in Turkije verlaten). Want terugsturen, daar beginnen we niet aan. ‘Wij zijn slecht vanwege ons koloniale verleden en zij zijn daardoor arm en zielig en hebben het volste recht op een deel van onze welvaart. De wereld is van iedereen’, denkt links.

Linkse partijen denken hiermee ‘menselijk’ te zijn. Maar het tegendeel is waar: links in Europa heeft niets gedaan om deze mensen te beschermen of tijdig een behoorlijke opvang te geven. Pas in april ging vanuit Nederland het eerste Nederlandse vliegtuig met hulpgoederen naar kampen in Turkije. Vroegtijdig militair ingrijpen in conflictlanden als Syrië, Afghanistan, Libië, Somalië of Mali mocht van links Europa niet, omdat geweld tot nog meer geweld zou leiden. Met het IS-tuig moest maar worden onderhandeld. Mensensmokkelaars kunnen zich geen betere bondgenoten wensen dan linkse partijen. Die zijn dan ook medeschuldig aan het verdrinken van duizenden vluchtelingen.

In Leidschendam-Voorburg kent het gedweep van GroenLinks-wethouder Floor Kist met vluchtelingen geen grenzen. Op zijn voorstel heeft de gemeenteraad vorige week ingestemd met de komst van 400 vluchtelingen uit Syrië naar Leidschendam. Via gezinshereniging zal deze groep binnen enkele jaren minimaal verdrievoudigen. Het is de zoveelste bijdrage aan het hoge tempo waarin Nederland zichzelf islamiseert. Intussen vormt zich in de Nederlandse steden een leger van kanslozen afkomstig uit een gewelddadige cultuur en met heel andere waarden en normen. Homohaat, vrouwenhaat, Jodenhaat en haat tegen de Westerse manier van leven nemen hand over hand toe.

Als straks het vechten is opgehouden, zullen landen als Syrië weer moeten worden opgebouwd. Maar hoe kan dat als het gros van de goed opgeleide en vaak kapitaalkrachtige Syrische jongemannen in Europa zit? Zo wordt weer een volgend probleem gecreëerd. In hun commentaren op het besluit van de gemeenteraad stellen GroenLinks, PvdA en D66 dat zij er trots op zijn dat de raad ‘een bijdrage levert aan de vluchtelingenproblematiek’. Zo is het: zij maken het probleem alleen maar groter.

Jos Teunissen

 

Overwinningen voor Wim van Benten en Hilgersom-Tijssen!

Allereerst nog even de uitslagen van vorige week. Toen stonden er twee vluchten op het programma, een korte vlucht vanuit Peronne (264 kilometer) en een lange vlucht vanuit Vierzon (569 kilometer). Door het slechte weer in Frankrijk moesten de vluchten uitgesteld worden naar zondag en werden duiven uit Vierzon teruggereden naar Pont St. Maxence ( 338 kilometer). Gelukkig klaarde het aan het einde van de ochtend eindelijk op en werden de duiven in Pont St. Maxence om 11.00u gelost en in Peronne gingen ze om 11.35u los.

De duiven uit Peronne kwamen als eerst thuis. Om 14.28u was het de 14-541 van W. v. Benten die met gemiddeld 91 km/uur Stompwijk binnen kwam vliegen. Een kleine minuut later pakte de 15-921 van Hilgersom-Tijssen de tweede plaats en nog een minuut later landde de 15-841 van G. Onderwater op de derde plek.

Lang hoefde er niet gewacht te worden, want om 14.40u landde de eerste duif uit Pont St. Maxence al. Het was de 14-348 van Hilgersom-Tijssen die met gemiddeld 92 km/uur naar huis kwam vliegen. Daarna moest er wel even gewacht worden op de volgende duif, want die kwam bijna vijf minuten later. Het was de 15-193 van Seggelen/Wolvers. Nog vijf minuten later eindigde vierjarige doffer van J. v.d. Bosch, de 12-539, op de derde plaats.

Afgelopen weekend was er een vlucht ook vanuit Pont St. Maxence. En, zoals de afgelopen weken vaak gebeurt, moest de vlucht uitgesteld worden naar zondag door het slechte weer. Gelukkig was het zondag goed vliegweer en konden de duiven om 09.00u gelost worden.

Het was de 15-515 van Hilgersom-Tijssen die om 12.54u als eerste in Stompwijk landde met gemiddeld 86 km/uur. Bijna drie minuten later landde de 14-673 bij Comb. van Leeuwen en vlak daarna de 15-193 van Seggelen/Wolvers, die beide 85 km/uur vlogen.

Cheyenne v.d. Bosch

uitslag duiven

 

Hoe verder met de Dorpsketting!

Woensdag 22 juni 20:30 uur in het Dorpshuis

Jaarvergadering Stichting weekblad de Dorpsketting

Graag nodigen wij belangstellenden en vertegenwoordigers van de Verenigingen, Stichtingen etc.. Uit om woensdag 22 juni naar de jaarvergadering te komen. Naast de jaarvergadering (zo kort mogelijk) zouden wij graag met iedereen willen discussiëren over de toekomst van de Dorpsketting. Naast het blad is de dorpsketting ook de beheerder van www.stompwijk.nl en via facebook, internet, twitter is een ware explosie aan informatie beschikbaar. Hoe gaan we hier in de toekomst mee om ?

Wat vindt U, wat vinden wij ?

U bent van harte welkom .

Bestuur Dorpsketting

Badgasten succesvol op regiokampioenschappen

Bart Pardon en Jelsie van Ruijven hadden zich gekwalificeerd voor diverse zwemnummers voor de regiokampioenschappen in Gouda. Nederland is verdeeld in 5 regio’s. De snelste kinderen kregen op deze manier in heel Nederland de kans op hun PR aan te scherpen om een startbewijs te bemachtigen op het Nederlands Kampioenschap voor minioren op 3 juli.

Bart moet nog een weekje in spanning afwachten of zijn inspanningen goed zijn geweest voor een startbewijs. Hij behaalde een 5e en 9e plaats. Het zou erg mooi zijn als hij samen met Jelsie Stompwijk mag vertegenwoordigen op het NK.

Jelsie wist zaterdag op elk van haar drie zwemnummers haar PR met 2 seconde te verbeteren. Dit was goed voor twee zilveren en een gouden medaille. Dat een verjaardagfeestje op zaterdagmiddag en avond geen verkeerde voorbereiding hoeft te zijn voor een intensieve dag sporten, bewees Jelsie zondag. Ze mocht niet alleen drie keer op de hoogste trede van het podium staan, maar wist zich ook weer in de top van Nederland te vestigen. Ze heeft het maximale aantal van 4 starbewijzen voor het NK op zak. En staat 4 keer in de snelste serie met de favorieten voor een medaille.

Volgende week mag Sanne van Ruijven meedoen aan de estafette op het Nederlands Jeugd Kampioenschap. Ze start dan met drie clubgenoten op de 4×100 meter vrije slag. Ze maken een serieuze kans om op het podium te komen. Vorig jaar werd Sanne met haar clubgenoten nog Nederlands estafette kampioen waarvoor haar team is genomineerd voor Sportteam van het jaar van Zoetermeer. Dit gala zal op 1 juli plaatsvinden.

Ilona van Ruijven

Toerclub Stompwijk

Hoedjes

Afgelopen zondag stond voor alle groepen de rit naar Leimuiden op de kalender. Omdat het weer nog best meeviel stonden toch zo’n 55 fietsers klaar aan de start.

De A1 vertrok met een groep van 12 man, waaronder 2 kersverse 50-jarigen. Patrick en Ronald waren beiden afgelopen week de 50 gepasseerd en op zaterdagochtend hadden we met een groepje hen al verrast voor een surpriseritje naar De Bonte Haas. Het werd een regenachtige rit, maar dat maakte het niet minder gezellig. Op zondag deden we het nog eens dunnetjes over met de hele groep. De jarigen hadden gezorgd dat er genoeg appelpunten klaarstonden en er was nu voor ons een surprise met vrolijke feesthoedjes. Er moest natuurlijk ook nog gefietst worden deze ochtend en dat ging prima. De regenbuien die voorspeld waren stelden helemaal niks voor en er was nauwelijks wind. Zo reden we een prachtig rondje via Boskoop, Aarlanderveen en Bilderdam tot we bij De Keijzer arriveerden. Na de feestelijkheden reden we nog een rondje via Bilderdam en daarna via de Ringvaart weer richting huis. Na zo’n 95km arriveerden we mooi op tijd weer in Stompwijk.

De B vertrok met z’n 7-en (7 mannen) naar Leimuiden. Geen vrouwen in de gelederen deze keer. Leo van Santen nam naast Jaap de plaats van Lydia in. In tegenstelling tot de sombere weersvoorspelling hebben we prima fietsweer gehad. Jaap koos er voor om in Hazerswoude linksaf te gaan, prompt zaten we in de polder. Deze route was ons niet onbekend, echter nu reden we hem tegengesteld. Een aparte ervaring. Het was trouwens druk op de fietspaden, vele Toerclubs waren door het meevallende weer nog gauw op de fiets gesprongen. Na ca. 35 km arriveerden we bij de koffiestop in Café “De Keijzer” in Leimuiden. Wij waren de eersten van de TC, dus konden we de mooiste plaats op het terras uitzoeken. Vlak na ons arriveerden de A-groepen en de C2. De bediening was uitstekend berekend op de toeloop van de hele TC! We zaten in recordtijd aan de heerlijke koffie met appelgebak. Andere restaurants zouden hier een keer stage moeten lopen. De A1-groep had wat te vieren, zij zaten allen met feesthoedjes op, alleen het zingen moest nog even geoefend worden! Toen wij weer opstapten kon de arriverende C1 onze plaatsen innemen. De terugweg ging over de brug bij Leimuiden, langs de Ringvaart en vanaf Oude Wetering langs de boorden van het mooie Braassemermeer. Op de Geerbrug in Zoeterwoude kregen we bij het passeren van een groep wandelaars een beetje ongeloofwaardig compliment: “he, de jeugd specsaversop de fiets”. Ja, was nou maar naar Specsavers gegaan! Om 11.40 uur rolden we met 68 km op de teller Stompwijk binnen. Thuis in Leiden stond de teller op 93 km.

Hans Heemskerk

Te laat naar bed vanwege een geweldig dansfeest, ontwaakte ik om kwart voor acht. Ons doel van vandaag was Leimuiden en juist dat doel heiligt de middelen. Met 9 vrouwen gingen we op pad, wij zouden het zonder captain wel redden. Bij de eerste kruising volgden we al de groep voor ons, terwijl dit niet onze route was. Dus voor de Meer en Geer al rechtsomkeert, want de weg naar Leimuiden kent vele wegen maar wij zoeken altijd de mooiste, groenste en rustigste. En dat is vandaag weer prima gelukt!

Mede doordat Wil en Alie thuis zijn in Oudewetering en omstreken. We hebben prachtige bermen gezien, doorkijkjes naar dorpen waar de kerk op de achtergrond en de koeien op de voorgrond figureerden. In Leimuiden lijkt het altijd feest als wij er zijn, er hangen waslijnen met allemaal dweilen want ’s middags gaat het kapellenfestival van start met dweilorkesten.

20160612_101504 op een bankjeWe drinken koffie bij Keizer in de Dorpsstraat, het café dat bekend is van ‘Goede Tijden, Slechte Tijden’ en inderdaad een paar 100 meter verderop ligt ‘de Rozeboom’. Nou ik ben hier al een paar keer geweest maar dat heb ik nooit geweten. We delen het terras eerst met verschillende groepen van onze club en later hebben we het rijk alleen met 3 mannen met een vreemde clubnaam op hun shirt: Hijgend trekken wij voort! Als we om nadere uitleg vragen, krijgen we te horen dat het precies is zoals het er staat. Logisch!

De plas is druk bezet met zeilbootjes en het water lijkt nog hoger dan anders te liggen. Nederland op zijn smalst langs fietspaden waar je elkaar amper kan passeren. Hazen in het land hebben werkoverleg en een reiger pest een zwaan door vlak over zijn kop te vliegen. Pa Zwaan zet op zijn beurt de achtervolging en jaagt de reiger weg. We hebben slechts af en toe een spetter, al ziet de lucht er af en toe dreigend uit. We houden het droog, hooguit een zweempje zweet. De teller zegt 60 km en we zijn half een thuis. Meiden het was weer fantastisch! Volgende week weer!

Petra

C2

Vandaag vertrokken wij met 7 fietsers naar Café de Keijzer te Leimuiden. We fietsten eerst door het centrum van Zoeterwoude-Dorp heen, waarbij wij bij binnenkomst gevraagd werden of we onze passen bij ons hadden. Dit in het kader van de “gezonde” rivaliteit tussen Zoeterwoude (België) en Stompwijk. Tja, Stompwijk staat goed leesbaar op ons tenue. Overigens hangt bij de “Meester” ook ’n Belgen vlaggenlijn aan de muur. Ach, vele Hollanders zijn nu met het EK voetbal immers voor België, toch? Vervolgens over de Stierenbrug naar Leiderdorp, door de polders richting de “Tulp” ofwel de watertoren van Roelofarendsveen. We zagen van verre nog een Stompwijks paard in de wei van Rijpwetering staan. Die was onlangs verkocht volgens de verkregen informatie. Dat was ’n leuk moment. Toen we langs de Ringvaart kwamen was het nog maar ’n klein eindje, maar het duurde echter net iets te lang, omdat voor onze neus de Leimuiderbrug open ging. Anders waren wij de B groep voor geweest. Met 27 km kwamen wij bij de koffiestop aan en de bediening verliep als vanouds vlot. Vele TC fietsers zaten op het terras, maar wij zaten even rustig binnen. Toen wij aan de terugreis begonnen, ging weer voor onze neus de brug open, over het water de “Drecht”. De route is als vanouds. Door Rijnsaterwoude heen, Woubrugge, Koudekerk a/d Rijn en Hazerswoude-Rijndijk om door de altijd mooie Weipoort weer huiswaarts te keren. Nog vóór dat de kerkklok 12.00 uur sloeg klokte ik 55 km af. Het was prachtig fietsweer, weinig wind en droog.

Groetjes, Lia de Jong-Zwetsloot

Aanstaande zondag is het Vaderdag en dan rijden de A- en B-groepen naar De Zilk. Voor de C staat de verrassingstocht op het programma.

Hoera, Ria van Dijk is jarig!

ria v dijkDonderdag 16 juni wordt Ria van Dijk alweer 79 jaar!

Je zou het haar niet geven, want ze gaat nog als de brandweer en staat volop in het leven.

Feestje hier, etentje daar, zangkoor, soos, zonnebloem, kerk, stukjes schrijven voor de Dorpsketting…. Ze is een geweldige moeder en oma! Niemand doet ooit tevergeefs een beroep op haar en ze mag dan ook best eens in het zonnetje gezet worden.

Schouders eronder en doorgaan is haar motto, daar nemen we graag een voorbeeld aan!

Ma van harte gefeliciteerd met uw verjaardag!! We hebben afgesproken dat u de 100 gaat halen, dus we kunnen nog heel wat jaartjes van elkaar genieten.

Dikke kus van alle kinderen en kleinkinderen