Alle berichten van trees van velzen

Rommelmarkt en Veiling

Zet het alvast in uw agenda, zaterdag 1 november a.s. organiseren wij wederom een rommelmarkt en veiling. ’s Avonds zal veilingmeester Hans Lelieveld de veilingkavels voor u veilen, nadat ’s middag de rommelmarkt is geweest.

Voor zowel de veiling als de rommelmarkt zijn wij nog op zoek naar spullen om te verkopen. Heeft u nog spullen, waarvan u denkt, dat is daar uitstekend geschikt voor. Bewaar het dan nog even en breng het 1 november naar het Dorpshuis. Wij kunnen het ook die dag op komen halen. Neem dan contact met ons op via julianastompwijk@gmail.com.

De opbrengst van de rommelmarkt en de veiling komt onder andere ten goede aan het instrumentenfonds, zodat we voor onze jeugdleden nieuwe instrumenten kunnen kopen.

Tot 1 november!

Met muzikale groeten Fanfare Juliana

Verkeershinder A12

Weekendafsluitingen tussen Zoetermeer (N470) en knooppunt Gouwe en vice versa

Rijkswaterstaat vervangt het asfalt en enkele voegovergangen van de A12. In verband met deze onderhoudswerkzaamheden is de A12 van vrijdag 30 september 22.00 uur tot maandag 3 oktober 05.00 uur richting Utrecht, inclusief alle tussenliggende op- en afritten, afgesloten vanaf Zoetermeer (aansluiting N470) tot knooppunt Gouwe. De andere kant op, vanaf knooppunt Gouwe naar Zoetermeer is de A12, inclusief alle tussenliggende op- en afritten, afgesloten van vrijdag 7 oktober 22.00 tot maandag 10 oktober 05.00 uur. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingsroutes en een extra reistijd van 10 tot 30 minuten.

Bij ongunstige weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld. Reserveweekend voor de beide weekendafsluitingen is vrijdag 28 oktober 22.00 uur tot maandag 31 oktober 05.00 uur.

Weekendafsluiting vrijdag 30 september 22.00 uur tot maandag 3 oktober 05.00 uur

  • A12 tussen Zoetermeer (aansluiting N470) en knooppunt Gouwe
  • Oprit Zoetermeer (7)
  • Op- en afrit Bleiswijk (8)
  • Op- en afrit Zevenhuizen (9)

Weekendafsluiting vrijdag 7 oktober 22.00 uur tot maandag 10 oktober 05.00 uur

  • A12 tussen knooppunt Gouwe en Zoetermeer (aansluiting N470)
  • Op- en afrit Zevenhuizen (9)
  • Op- en afrit Bleiswijk (8)
  • Afrit Zoetermeer (7)

Omleidingsroute

Rijkswaterstaat heeft verschillende grootschalige en lokale omleidingsroutes ingesteld. Gele borden ter plaatse en informatieborden boven de weg geven de omleidingsroutes aan.

De grootschalige omleidingsroute voor doorgaand verkeer richting Utrecht wordt aangeduid met de letter A. De grootschalige omleidingsroute voor doorgaand verkeer richting Den Haag wordt aangeduid met de letter D. Meer informatie over de grootschalige omleidingsroutes is te vinden op de factsheet op www.rijkswaterstaat.nl/A12DenHaag-Gouwe.

Verkeer van en naar Zoetermeer, Bleiswijk, Waddinxveen, Moerkapelle en Zevenaar wordt lokaal op verschillende manieren omgeleid. Afhankelijk van de herkomst en de bestemming dient omleidingsroute A, B, D of S gevolgd te worden.

Bereikbaarheid

De snelwegen in Nederland zijn van goede kwaliteit. Om dit zo te houden, voert Rijkswaterstaat onderhoudswerkzaamheden om de levensduur van de weg te verlengen en de veiligheid te kunnen garanderen. Zo kunnen mensen en goederen ook in de toekomst vlot en veilig hun bestemming bereiken.

Veiligheid

Voor uw eigen veiligheid én die van de wegwerkers en weginspecteurs: pas uw rijstijl aan. Volg de aanwijzingen boven en langs de weg en respecteer de snelheidslimiet.

Meer informatie

Voor nadere informatie over de weekendafsluitingen van de A12 en de omleidingsroutes verwijzen we naar de factsheet over deze afsluiting. Deze factsheet is te vinden op www.rijkswaterstaat.nl/A12DenHaag-Gouwe.

Meer informatie is ook te verkrijgen via het gratis informatienummer van Rijkswaterstaat 0800 – 8002 of via Twitter: @Rijkswaterstaat.

Beste dorpsgenoten

De collecte voor Het Prinses Beatrix Spierfonds heeft € 1140,- opgebracht. Dit is een heel mooi bedrag wat nog niet eerder opgehaald is hier in Stompwijk voor het Prinses Beatrix Spierfonds. Ik wil iedereen bedanken voor alle gulle giften. Ook de collectanten hartelijk dank voor jullie vrije tijd om mij hierbij te helpen! Ik hoop volgend jaar weer op jullie te kunnen rekenen.

Namens Het Prinses Beatrix Spierfonds,

Hélène vd Bosch

Hallo allemaal,

opkikkerKomende zaterdag 1 oktober kunnen jullie bij mij koffie, thee, limonade, cupcakes en diverse taartjes krijgen! Voor een kleine bijdrage steunt u Stichting Opkikker en krijgen zieke kinderen een Super leuke Opkikkerdag!

Het begint om half 10 tot ongeveer 4 uur.

Ik sta bij Ingrid van Bloemsierkunst de Passie in Stompwijk.

Gezellig als je komt !

Groetjes van Tim Koot

Ontsnapt

main-coonVrijdagavond is onze Maine Coonkater van 4 maanden uit onze achtertuin ontsnapt. Zou iedereen naar hem uit willen kijken? We missen hem heel erg.

Als iemand hem ziet zou diegene mij dan kunnen bellen op nr 0641431209.

Bedankt namens familie Van der Helm, Meerlaan 51

Bibliotheek Dorpshuis gesloten op dinsdag 11 en 25 oktober

De bibliotheek in het Dorpshuis is op dinsdag 11 en 25 oktober gesloten in verband met andere activiteiten in het Dorpshuis.

Vrijdag wel open

De bibliotheek is op vrijdag wel gewoon open van 9.30 – 11.30 uur en van 18.30 – 20.00 uur.

Verlengen en reserveren

Op www.bibliotheekaandevliet.nl kunt u nakijken welke materialen op uw bibliotheekpas staan uitgeleend. Via de site kunt u de leentermijn van uw geleende materialen verlengen en/of nieuwe materialen reserveren.

Onze excuses voor het ongemak!

Kort verslag van de openbare vergadering van de Adviesraad Stompwijk van donderdag 15 september 2016

Aantal toehoorders: 15 personen

De volgende punten zijn besproken:

Presentatie Infrastructuur / Bereikbaarheid Stompwijk

De heer Ad de Hoon, omgevingsmanager project infrastructuur Stompwijk, geeft deze avond een presentatie over het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan nieuwe Verbindingsweg Stompwijk. Onderdelen van het plan zijn; Stompwijkseweg, Dr. v. Noortstraat en de verbindingsweg 1e en 2e fase. De heer Ad de Hoon legt in t kort uit waar dit plan voor gemaakt is; de ontlasting van de dorpskern en de bereikbaarheid verbeteren. Aan de hand van het ‘Beeldkwaliteitsplan Bereikbaar Stompwijk Verbindingsweg’ legde Ad de Hoon uit hoe de verschillende kruisingen, bruggen, wegen, en omgeving eruit gaan zien. Er zijn nog verschillende problemen waar een oplossing voor gezocht wordt. Zoals de vee oversteekpunten aan de Westeindseweg, de aansluiting/oversteek langzaam verkeer aan het Laantje van Van Kampen naar het achterste noordelijke deel. Het bestemmingsplan is nodig om de aanleg van de weg juridisch mogelijk te maken. Het ligt ter inzage tot 29 september 2016, tot deze datum kunt u een zienswijze indienen.

Woensdagmiddag 14 september was er een feestelijke bijeenkomst op boerderij ’Akkerlust’ waar de ondertekening van het contract voor de renovatie van de Stompwijkseweg met bouwer BAM en de gemeente plaatsvond in het bijzijn van genodigden en omwonenden. De renovatie zal dit najaar van start gaan en volgens planning in 2017 voltooid worden.

Kulturhus

De aanbesteding van dit voorjaar is nog niet afgerond. Er waren bij de initiële aanbesteding geen inschrijvingen. Momenteel voert de gemeente onderhandse onderhandelingen met partijen die geïnteresseerd zijn, op basis van het bestek. Doel is om hiermee alsnog tot een partij voor realisatie en exploitatie te komen. Deze onderhandelingen zouden dit najaar afgerond moeten zijn om vervolgstappen te kunnen nemen.

Meeslouwerpolder

Met projectbureau ‘Overmorgen’ zijn er in opdracht van de gemeente verschillende gesprekken en 3 bijeenkomsten geweest met tuinders, eigenaren en gebruikers van de Meeslouwerpolder over de toekomst van dit gebied. Er zijn ideeën geopperd over recreatie, uitbreiding glas enz. Het is een beginfase van de herontwikkeling van dit gebied wat een nieuwe impuls krijgt bij de aanleg van de verbindingsweg. De bestemming blijft tuinbouw maar volgens de Provincie is uitbreiding van de bestemming mogelijk en wenselijk. Voor de overig besproken punten, zoals Oosteinde-fietspad, bestemmingsplan Kern Stompwijk, de bouw in Wilsveen verwijzen wij u naar de notulen die zullen verschijnen op de site www.stompwijk.nl.

Voor vragen, kunt u zich richten tot secretaris Adviesraad, Ank van de Poel (adviesraad-stompwijk@outlook.com)