Alle berichten van trees van velzen

Uitslag klaverjassen én rummikuppen Stompwijk-Zoeterwoude

Er zijn van die dagen die voorbij gaan zonder een bijzondere herinnering. Nou, ik weet zeker dat donderdag 15 maart voor vele de boeken ingaat als…. een hele gezellige dag. Door wind en regen vonden gelukkig veel klaverjasliefhebbers hun weg naar het Dorpshuis in Stompwijk om de strijd aan te gaan met onze gasten uit Zoeterwoude. Zo was het ook mogelijk om te rummikuppen alleen was daar deze keer niet zoveel animo voor. Twee deelnemers die dus vooraf al wisten in de prijzen te vallen. Wat een gezelligheid in het Dorpshuis, met dank aan onze alleskunner Sjaan, die als enige om half één al aanwezig was om alles klaar te zetten. Voor het serveren van de koffie en een drankje kreeg ze hulp van onze gastdames Wil en Mieke.

Iedereen heeft genoten, allemaal lachende gezichten.

We kijken uit naar de ontmoeting in Zoeterwoude.

Uitslag klaverjassen:

 1. Gijs Spierenburg              5539 pnt
 2. Marianne                             5338
 3. Gerard v.d. Bosch           5123
 4. Nel Verhagen                   5074
 5. Jan Groenewegen         5027
 6. M. v.d. Kolk                        5062
 7. Jaap de Jong                     4956
 8. Co Heemskerk                4954
 9. Gijs v. Rooen                    4887

De gemiddelde prijs ging naar: W. Zandbergen met 4645 pnt., de poedelprijs ging naar W. Kalkers met 3745 pnt.

Zoals gezegd, waren er slecht 2 deelnemers om te rummikuppen, dus beide personen verdienden een prijs:

 1. Tiny Ammerlaan
 2. Rosina Hilgersom

Namens bestuur KBO-PCOB, afd. Stompwijk,

Marianne, secretaris

“Bridgen houdt je hersens fit”

Iedere maandagmiddag gaat het er fanatiek én gezellig aan toe tijdens de bridgemiddag in het Dorpshuis. De ongeveer 35 bridgers verhuizen in het Kulturhus naar de grote zaal. Docent Jan van Die vertelt graag meer over de charme van bridge.

Kun je allereerst iets meer over jezelf vertellen?

Natuurlijk! Mijn naam is Jan van Die, ik woon in Zoetermeer en ben bridgedocent en wedstrijdleider. Iedere maandagmiddag ben ik in het Dorpshuis van Stompwijk te vinden. In mijn dagelijks leven heb ik diverse functies gehad. Zo heb ik diverse computertijdschriften uitgegeven en heb ik jarenlang de verhalen van de strip Sjors en Sjimmie bedacht.

Wat is er zo bijzonder aan bridge?

Het is een bijzonder spel omdat je per bridgemiddag maar één keer de kaarten schudt. Iedere tafel behoudt zijn eigen kaarten. Wat we wel wisselen, zijn de personen aan de tafels. Je krijgt daardoor kaarten in handen die al eerder door iemand anders gespeeld zijn. Doe jij het met diezelfde kaarten beter? Het mooie van deze aanpak is dat je de geluksfactor uit het spel haalt. Bij bridge gaat het echt om vaardigheid en gevoel. Alleen zo kun je het beste uit je kaarten halen. Ook geef je vooraf aan hoeveel slagen je denkt te halen. Als dat daadwerkelijk lukt en je hebt hoog ingezet, dan krijg je heel veel punten.

Is bridgen in Stompwijk anders dan ergens anders?

Jazeker, hier komen de mensen echt om een gezellige middag te hebben. Ze durven best een beetje risico te nemen. Dat gebeurt dan onder het mom van dat ze liever hebben dat het mis gaat, dan dat ze het niet geprobeerd hebben. Niemand heeft het idee dat hij of zij wereldkampioen kan worden. Daarom is het helemaal geen probleem als iemand een foutje maakt. Bij andere verenigingen komt dat niet voor. Dan gaan mensen echt voor de winst in een competitie. Voor mij is dat ook de reden dat ik hier al negen jaar blijf. Ik wil zelf altijd graag winnen en dat neem ik wel eens te zwaar op. Hier leer ik dat op een liefdevolle manier een beetje af, haha.

En je moet toch heel stil zijn bij bridge?

De potjes duren zo’n zes minuten, dan is iedereen gefocust. Maar daartussen is tijd genoeg om over nieuwtjes en de kleinkinderen te praten, hoor. Wat wel grappig is in Stompwijk, is dat je veel termen van het klaverjassen in het spel terug hoort. Dan hoor ik iemand zeggen dat hij of zij de slag ‘koopt’. Terwijl bridgers het altijd hebben over ‘aftroeven’.

Kun je nog nieuwe spelers gebruiken?

Mensen die al meer dan twee jaar ervaring hebben met bridgen, kunnen direct aanschuiven op maandagmiddag. Dat past bij het niveau van de huidige groep. De kosten bedragen € 5,— per middag, inclusief koffie of thee. Als mensen het vanaf het begin willen leren, moet ik een groep bij elkaar hebben. Het liefst van zo’n 16 kaartgekken bij elkaar. Als mensen hierin geïnteresseerd zijn, kunnen ze contact met mij opnemen via info@sweetbridge.nl of 079 – 361 70 81.

En dan ga je binnenkort naar een nieuw pand…

Tja, ik vind het oude Dorpshuis wel sfeer hebben, dus het zal even wennen zijn. Maar dat hoort erbij. Stilstand is immers achteruitgang. En misschien doet in het nieuwe pand de verwarming het wel wat beter, want je zit natuurlijk stil bij bridge. Naar die kou zal ik in ieder geval niet terugverlangen, haha.

Waarom vind je dat iedereen zou moeten bridgen?

Bridgen is belangrijk omdat het je hersens fit houdt. En het is zo gezellig en verslavend, dat mensen buiten de bridgemiddag om afspraken maken om elkaar te ontmoeten en te oefenen. Ik heb best vaak gezien dat mensen die hun partner verloren, door de andere bridgers door de rouwperiode heen geholpen werden. Ik zou iedereen zo’n vangnet toewensen.

Bestuur Stichting Dorpshuis,

Theo van Velzen, Aad de Haas, Bert Wolterbeek

en Frank van der Voort

E-mail: info@dorpshuis-stompwijk.nl
Telefoon: 06 21 85 36 61

Potgrondactie wederom groot succes!

Afgelopen zaterdag hield Fanfare Juliana haar jaarlijkse potgrondactie. Het weer was onstuimig maar gelukkig minder slecht dan verwacht. En gelukkig hebben wij weer een heleboel mensen blij kunnen maken met verse potgrond en tuinaarde.

Iedereen die potgrond en/of tuinaarde heeft gekocht: heel erg bedankt voor uw aankoop en daarmee uw sponsoring! Speciale dank ook aan de Firma P. van Leeuwen voor het lenen van de auto’s, fam. Duyvestijn en fam. Goeman voor het regelen van de potgrond en tuinaarde en 123hekken voor het lenen van de heftruck!

Heeft u ons gemist of komt u nog potgrond te kort? Wij hebben nog potgrond en tuinaarde over die wij ook graag nog willen verkopen!Heeft u interesse? Neem dan contact met ons op via 06-45944495 of julianastompwijk@gmail.com

Muzikale groet, Fanfare Juliana

Stompwijkse Popquiz op 6 april

Zaterdag 6 april wordt er weer een nieuwe editie van de Stompwijkse Popquiz georganiseerd in café de Gouden Leeuw.

Deze editie staat volledig in het teken van 30 jaar Ruud en José en hun afscheid. Nadat we vorige week een klein tipje van de sluier op over de inhoud van de eerste ronde hebben opgelicht, is deze week ronde 2 aan de beurt.

We starten deze ronde met de “Legendary Pub Songs”, oftewel typische kroeg-nummers die door google translate zijn gehaald. Daarna spelen we de “Beeldspraak” ronde met het tweede deel van R&J’s choice. In het derde ondeldeel van deze ronde doen we het rustig aan met 30 jaar hits in vertraagde vorm.

Dus zet zaterdag 6 april in je agenda en trommel een team van maximaal 5 personen bij elkaar. Inschrijven kan vanaf 19.30 bij de quizmaster en de quiz start om 20.30.

Uitslag kaartavond 15 maart Blesruiters

 1. Charel v Bohemen                5914 punten
 2. Jaap de Jong                            5794 punten
 3. Frans Hendriks                      5747 punten
 4. Johan v Gestel                       5323 punten
 5. Marja v.d. Bosch                   5294 punten
 6. Poedelprijs ging naar Ellen Nieuwland

Volgende kaartavond is 5 april. Dit is tevens de laatste kaartavond van dit seizoen. Op deze avond worden 3 prijzen verloot onder degene die 6 keer of meer zijn geweest. Het is wel zo dat die persoon ook daadwerkelijk aanwezig moet zijn op 5 april. Kees nog bedankt voor het vervangen van mij.

Ton Zuidgeest

Uitnodiging Jaarvergadering

Uitnodiging voor de jaarvergadering van de KBO PCOB en de Bejaardensoos Stompwijk. Op 26 maart om twee uur opent onze voorzitter Trees van Velzen de vergadering. Vooraf aan de vergadering zijn de financiële stukken en de notulen van 2018 ter inzage aanwezig.

U wordt van harte uitgenodigd aanwezig te zijn omdat er een mededeling gedaan zal worden die voor de KBO-PCOB leden van belang is.

Agenda Jaarvergadering KBO- PCOB en Bejaardensoos,

26 maart, 14.00 uur

 1. Opening door de voorzitter met christelijke groet
 2. Notulen jaarvergadering 2018 ter goedkeuring
 3. Mededeling voorzitter
 4. Jaarverslag secretaris van de activiteiten en agenda 2019
 5. Financieel jaarverslag, toelichting penningmeester, benoemen verhoging contributie
 6. Verslag kascommissie
 7. Benoemen kascommissie
 8. Mededeling dagtocht 2019
 9. Rondvraag

U ziet, we hebben maar liefst 9 punten op de agenda staan. Wij hopen deze punten zo snel mogelijk af te handelen, zodat u bijtijds kunt beginnen met kaarten maken, rummikuppen en klaverjassen.

Namens bestuur KBO-PCOB, afd. Stompwijk,
Marianne, secretaris

Gezocht:

Wilt u ook uw hersens kraken?

kom dan gezellig dammen en schaken

Als nieuwe inwoner van Stompwijk zoek ik mensen,

die deze denksport ook hier wensen

Neem uw speelbord met damstenen of schaakstukken mee,

laten we spelen onder het genot van een koffie of thee

De vrijdag(inloop)ochtend in het Kulturhus lijkt mij hartstikke goed,

Van Gijs Velthuysen alvast een hartelijke groet.

Pinksterbloem 31

Samenwerking en dialoog

sleutelwoorden voor lhbtqi+ acceptatie en emancipatie

De gemeente en de partners gaan nog intensiever samenwerken om de acceptatie en emancipatie van lhbtqi+ personen in Leidschendam-Voorburg te vergroten. Hiervoor is een uitgebreid plan van aanpak gemaakt, waaraan de partijen de komende jaren uitvoering geven. Wethouder Stemerdink: “Een belangrijk onderdeel van het plan is het stimuleren van de dialoog. Niet alleen op de voor de hand liggende plekken zoals scholen en ontmoetingscentra. Ook daar waar het onderwerp minder zichtbaar is, bijvoorbeeld in zorginstellingen en geloofsgemeenschappen. Het is belangrijk dat een brede bewustwording en acceptatie ontstaan zodat iedereen kan zijn wie hij is met respect voor elkaars verschillen.”

Het plan van aanpak bestaat uit het gemeentelijk meerjarenplan lhbtqi+ 2019-2022 en het uitvoeringsplan 2019 van de uitvoeringspartners. Stichting Sport en Welzijn, COC Haaglanden, Stichting inclusie en Discriminatiebestrijding, Woej en Bibliotheek aan de Vliet beschrijven hierin welke activiteiten zij het komend jaar uitvoeren, met welke partner(s) en welke doelen daarmee bereikt worden.

Naast de samenwerking met de uitvoeringspartners blijft de gemeente ook regionaal samenwerken. Bijvoorbeeld met de omliggende (regenboog)gemeenten voor de organisatie van Coming Out Day en om kennis uit te wisselen. Ten aanzien van de eigen organisatie streeft de gemeente ernaar een inclusief HR-beleid op te stellen en wil ze de dienstverlening aan lhbtqi-inwoners optimaliseren. Zodat iedereen zich welkom en gerespecteerd voelt en op de gewenste manier wordt aangesproken. De eerstelijnsmedewerkers zullen hiervoor in de loop van het jaar een training volgen.

Presentatie aan gemeenteraad

Om het uitvoeringsplan extra kracht bij te zetten en de meerwaarde van de gezamenlijke aanpak te benadrukken, presenteren de partners het plan binnenkort ook aan de gemeenteraad.