Alle berichten van trees van velzen

Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder “Stompwijk – Verbindingsweg”

staatscourant

Het college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg maakt bekend dat, op grond van de artikelen 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), artikel 110a van de Wet geluidhinder en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht de volgende ontwerpbesluiten ter inzage liggen:

  • ontwerpbestemmingsplan “Stompwijk – Verbindingsweg”
  • ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder “Stompwijk – Verbindingsweg”

Inhoud ontwerpbestemmingsplan en ont werpbesluit hogere grenswaarden

De leefbaarheid en veiligheid in de dorpskern van Stompwijk staat onder druk door de intensiteit en aard van het doorgaande verkeer, dat gebruik maakt van de Doctor van Noortstraat / Stompwijkseweg als doorgaande verbindingsroute tussen de N206 en Leidschendam. Om de dorpskern van Stompwijk te ontlasten en daarmee de leefbaarheid en veiligheid op weer op een aanvaardbaar niveau te brengen, is de gemeente van plan een nieuwe Verbindingsweg aan te leggen. Deze nieuwe weg leidt het verkeer om de dorpskern heen en komt te liggen tussen de Tuinbouwweg en de aansluiting van de Doctor van Noortstraat / N206.

De aanleg van de Verbindingsweg past niet binnen de nu voor dit gebied geldende bestemmingsplannen. Met het nieuwe bestemmingsplan “Stompwijk – Verbindingsweg” wordt de geplande aanleg van de weg juridisch-planologisch mogelijk gemaakt.

Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat de aanleg van de nieuwe Verbindingsweg voor één woning, te weten op het perceel Doctor van Noortstraat 1B te Stompwijk, sprake is van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde voor de geluidsbelasting. Voor deze woning moet daarom voor de vaststelling van dit bestemmingsplan een hogere waarde worden vastgesteld voor de maximaal toelaatbare geluidsbelasting door het wegverkeer. Het ontwerpbesluit tot vaststelling van de benodigde hogere waarde is opgesteld en bij het bestemmingsplan gevoegd.

Termijn van inzage

Het ontwerpbestemmingsplan “Stompwijk – Verbindingsweg” ligt samen met het ontwerpbesluit hogere waarde ter inzage van vrijdag 19 augustus 2016 tot en met donderdag 29 september 2016.

Inzien ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit hogere waarde

Het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerpbesluit hogere waarde en de bijbehorende stukken zijn als volgt in te zien:

  • op www.ruimtelijkeplannen.nl: het IDN-nummer van het ontwerpbestemmingsplan is NL.IM-RO.1916.stwverbinding-ON01;
  • op de gemeentelijke website www.lv.nl/bestemmingsplannen;
  • als papieren versie: in het Servicecentrum (Koningin Wilhelminalaan 2, Leidschendam) en bij Werkplein Corbulo (Prins Bernhardlaan 183, Voorburg).

Inloopbijeenkomst ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit hogere waarde

Op donderdag 1 september 2016 tussen 19:30 en 21:30 uur kunnen inwoners van Stompwijk en andere belangstellenden tijdens een inloopavond het ontwerpbestemmingsplan met de daarbij behorende documenten, waaronder het ontwerpbesluit hogere waarde bekijken en vragen stellen aan medewerkers van de gemeente en overige deskundigen. De inloopavond vindt plaats in het Dorpshuis aan de Zustersdijk 18 in Stompwijk.

Indienen zienswijzen ontwerpbestemmingsplan

Tijdens de hiervoor genoemde termijn van inzage (19 augustus t/m 29 september 2016) kan een iedereen zienswijze indienen over het ontwerpbestemmingsplan.

Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg, Postbus1005, 2260 BA Leidschendam, onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Stompwijk- Verbindingsweg / Zaaknummer 1308818”. Uw zienswijze dient u minimaal te voorzien van uw naam en adres, de redenen waarom u het niet eens bent met het ontwerpbestemmingsplan en uw handtekening.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de heer P. Heijnen of één van de andere medewerkers van de vakgroep bestemmingsplannen van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 070.

Houdt u er rekening mee dat uw zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan in beginsel openbaar is. Het is niet mogelijk over het ontwerpbestemmingsplan een anonieme zienswijze of een zienswijze via internet of e-mail in te dienen.

Indienen zienswijzen ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder

Tijdens de hiervoor genoemde termijn van inzage (19 augustus t/m 29 september 2016) kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit.

Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg, Postbus 1005, 2260 BA Leidschendam, onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbesluit hogere waarde Stompwijk – Verbindingsweg / Zaaknummer 1308818”. Uw zienswijze dient u minimaal te voorzien van uw naam en adres, de redenen waarom u het niet eens bent met het ontwerpbesluiten uw handtekening.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de heer M. le Cointre van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 070.

Houdt u er rekening mee dat uw zienswijze over het ontwerpbesluit in beginsel openbaar is. Het is niet mogelijk over het ontwerpbesluit een anonieme zienswijze of een zienswijze via internet of e-mail in te dienen.

Vragen / nadere informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met de heer P. Heijnen of één van de andere medewerkers van de vakgroep ruimtelijke plannen (ontwerpbestemmingsplan) of de heer M. le Cointre (ontwerpbesluit hogere waarde) van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, bereikbaar via telefoonnummer 14 070. Leidschendam-Voorburg, 17 augustus 2016

K.B.O. Afdelingen Stompwijk en Zoeterwoude Boottocht 2016

Geachte leden,

Dit jaar is de keuze gevallen op een prachtige vaart door de Haarlemmermeerpolder met een bezoek aan palingrokerij Eveleens in Leimuiden.

Het bestuur nodigt u van harte uit hieraan deel te nemen en wel op donderdag 8 september a.s.

De ”Olympia” vertrekt om 9.00 uur vanaf de Zijldijk in Leiderdorp. Inschepen is mogelijk vanaf 8.30 uur. Er is voldoende afgesloten parkeergelegenheid aanwezig. Om ca. 18.00 uur zijn we weer terug in Leiderdorp.

’s-Morgens drinken we een kopje koffie/thee met een gebakje en daarna een drankje. Vanaf ca. 12.00 uur zal een heerlijke lunch worden geserveerd.

Ook zal de traditionele verloting worden gehouden met uiteraard weer leuke prijzen.

partyboot-olympia-leiden-standaardDe prijs van de boottocht bedraagt € 45,00 per persoon. Hierin zijn begrepen tweemaal koffie/thee, een drankje, een voedzame lunch met koffie/thee of melk en ‘s middags twee drankjes.

Hiervoor worden consumptiebonnen verstrekt. Andere consumpties zijn voor eigen rekening.

Als u een speciaal dieet gebruikt dient u dit bij uw aanmelding op te geven.

U kunt zich aanmelden tot uiterlijk 2 september a.s. bij:

Bij Jan Duyvestijn, Tuinbouwweg 7, in Stompwijk

Telefoon 071 5804224 of mob. 06- 20651862.

Betaling contant en gepast in een gesloten envelop.

Graag bij aanmelding gelijk betalen, inschrijving in volgorde van binnenkomst.

6e Stompwijkse Oldtimerrit zondag 21 augustus 2016

We hebben de kaarten en het kompas weer uit de kast gehaald om een mooie route te maken door het Groene Hart en na een paar avonden zwoegen is dat weer helemaal gelukt.

Heeft u een auto van 20 jaar of ouder dan mag u meerijden. Deelname is gratis en geheel voor eigen risico!

Verzamelen doen we op de mooiste locatie van ons dorp, bij De BLES in Stompwijk.

Daar kunt u vanaf 9.00 uur terecht voor een ontbijtje/koffie of een oldtimer 3drankje voordat wij rond 10.15-10.30u vertrekken voor de toerrit.

U kunt zich nu al aanmelden voor deze mooie rit, we hebben weer een prachtige route uitgezet door polders, over dijken en schilderachtige dorpjes.

Na afloop van de rit hebben we natuurlijk weer zoals voorgaande jaren een gezellig borreluurtje bij Hoveniersbedrijf Janson.

Aanmelden kan via email : a.bennis15@casema.nl

Voor tel. info: 06.408.86.913 of 06.543.94.489

Tot 21 augustus,

met vriendelijke groet,

fam. J. Janson en fam. A. Bennis

Expositie Bianca

Op de vrijdag van de paardendagen opende Bianca van Soest (bij velen bekend vanwege haar mooie fotoreportages tijdens de carnaval) haar expositie in het gemeentehuis van Zoeterwoude.koeien

Aangezien ik die dag aan het klaverjassen was in de kermistent, maar ik erg graag deze expositie wilde zien ben ik afgelopen week gaan kijken. Je kunt gewoon naar binnen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Bij het binnenlopen wordt direct al je aandacht naar de foto’s toegetrokken, ik had niet eens door dat er een receptioniste achter de balie zat aan de rechterkant. Zij vroeg of ze mij kon helpen en toen ik vertelde dat ik voor de foto’s kwam was dat geen probleem. Zij geniet er elke dag van vertelde ze.

Een aantal foto’s had ik al via facebook bewonderd, gelukkig deelt Bianca haar foto’s, maar er hing ook, voor mij althans, nieuw werk van haar.

De expositie heet niet voor niets “Een vlucht door mijn herinneringen”. Bianca is heel veelzijdig en maakt sinds 2008 foto’s met een digitale spiegelreflexcamera. Zij is nu met haar 4e camera in de weer en na een aantal opleidingen en veel experimenteren komen de mooiste plaatjes tevoorschijn. Minder is meer is haar motto. Zij heeft net even een andere kijk op mens, dier en omgeving. Er hangen foto’s van nieuwsgierige koeien, prachtige natuurfoto’s, maar ook foto’s van stoere mannen tijdens het ontkoppelen van de windturbine langs de A4. Het is een aanrader om even het gemeentehuis binnen te lopen en te genieten van de prachtige foto’s. Ze zijn nog te zien tot 12 september!

Veel succes Bianca en ik ben blij dat jij ons laat meegenieten van jouw geweldige foto’s

Ria Luiten

 

Rood-witte kater vermist

Vermist sinds ongeveer 1 week:IMG_20160730_084247987

Rood-witte kater genaamd Oscar.

Omgeving Kniplaan tot logeerboerderij Van Boheemen.

Hij is heel aanhalig en een beetje mollig. Wilt u a.u.b. even in uw schuurtje kijken?

Als u weet waar hij is graag een berichtje naar 06 -42332151!

 

Manou op de foto met een deel van het Nederlands elftal

Ik ben Manou Kerkvliet, 11 jaar en speel handbal bij Stommanoupwijk92 in de D1. Zoals jullie kunnen zien op de foto was ik op 13 juli in Scheveningen bij de presentatie van TeamNL. Ik ben toen bijna twee uur op zoek geweest naar Tess, maar kon haar nergens vinden. Thuis zag ik dat ik dat ik gewoon met haar en een aantal andere meiden op de foto stond. Ik had haar niet herkend met de losse haren. Grappig he? Heel veel succes in Rio!! Wij gaan zeker kijken.

Manou

 

 

Natuurwandeling

Zomer is vakantietijd maar vlinders, bijen en al die andere kleine beestjes hebben het nu extra druk. Er moet gezorgd worden voor nageslacht en bijen en hommels moeten bloemen bestuiven. We gaan in Vlietlanden al die drukte uitgebreid bekijken en vertellen u ook hoe ze de winter kunnen overleven. Zondag 14 augustus vertrekken wij om 14.00u bij de brug over de Vliet aan de Frans Halsstraat in Voorschoten. Het duurt ca. 1 1/2 uur en deelname is gratis. Informatie: tel. 3271490.

Tot dan, Corry van Leeuwen

 

Toerclub nieuws

Afgelopen zondag stond voor de A-groepen de verre rit naar Vinkeveen op het programma. De B en C gingen naar de Reeuwijkse Plassen.

De voorspellingen gaven een zomerse dag met veel zon, maar daar hebben we weinig van gemerkt. Het was eerder fris en bewolkt met veel wind. Toch stonden om half 9 weer zo’n 55 fietsers klaar voor vertrek.

De A1 ging weer als eerste met 9 man van start en omdat ik voor later een ruime omweg in de planning had reden we een korte route naar Nieuwveen. Vanaf daar eerst rechts en daarna links langs de Amstel tot aan Uithoorn. In een ver verleden reden we dan verder langs het water naar de koffietent in Nes a/d Amstel, maar daar komen we al een tijd niet meer. Nu gingen we de brug over en door de polder naar het begin van het riviertje de Waver. Het was er weer mooi en rustig fietsen, want we kwamen bijna geen ander verkeer tegen. Heerlijk is dat. Wel jammer dat het stuk na de Stokkelaarsbrug tijdelijk onverhard was. Daar worden dijk en weg opgeknapt. Daarna langs de Winkel en dwars door de Vinkeveense Plassen richting koffietent De Schans. Dit keer dus geen weer voor op het terras, maar ook binnen was het prima. De bediening had een strikte taakverdeling. De eerste serveerster nam alleen de drankjes op en even later kwam de ander voor de appelpunten. Toch was het even flink aanpoten, want ze hadden er niet op gerekend dat we allemaal tegelijk zouden komen. Maar met iedere groep z’n eigen route valt dat ook moeilijk te plannen. Op de terugweg stond de wind op kop en soms leek het zelfs licht te gaan regenen. Gelukkig bleef ons dat bespaard, want het was al fris genoeg zo. Onderweg slechts miniem oponthoud bij enkele bruggen die precies weer omlaag gingen toen wij aankwamen. Na bijna 110km waren we weer terug in Stompwijk.

Arno van Rijn

Aanstaande zondag rijden de A (100km) en B(80km) de Ronde Venentocht naar Nieuwveen. De C gaat naar Maasland voor een rit van 60km. Vertrek is weer om 8.30u van de sporthal.

Aanstaande zaterdag 13 augustus rijden we weer de Mergellandroute. De eerste aanmeldingen voor deze rit door het prachtige Limburgse landschap zijn al binnen, maar we hopen nog op veel meer. Vanaf hotel Stein/Urmond pikken we de ANWB-route op van in totaal ongeveer 140km. Als de animo groot genoeg is zullen we de groep wel splitsen. Geef uiterlijk donderdag even door bij Arno (06-45488919) als je mee wilt. Dan kunnen we inschatten of er genoeg animo is en een beetje inventariseren wie er met elkaar mee kunnen rijden naar Limburg. Vertrek vanaf de Bles om 6.00u.

De C1 heeft wel gefietst, maar er is geen verslag van Willem gekomen en hij zou het nog wel gaan hebben over het rijden in de achterhoede en over het kijken naar de kontjes van de dames!          Petra

De C2 vertrok met vijf fietsers naar de koffie stop in Reeuwijk. Ondergetekende had om diverse redenen vijf weken niet mee kunnen fietsen. Toch kon ik het goed bijhouden, ondanks de fikse wind. Op de heen route werd ook de C1 op sleeptouw genomen. Via de Noord-AA, de Bent en dwars door Hazerswoude-Dorp heen, kwamen we in Boskoop. Via de nieuw aangelegde Omloopweg kwamen we door de “openlucht kerk” heen, namelijk het dorpje Tempel. Wij bereikten toen al snel Het Wapen van Reeuwijk met 28 km op de teller. Zo’n 25 TC fietsers genoten hier van de koffie stop, want de B groep arriveerde hier ook. Het is ’n gezellig tentje en je kan er heerlijk achter het glas over de Reeuwijkse Plas kijken. De terug route ging dwars door Gouda en om Waddinxveen heen richting het Bentwoud. Hier splitste de groep in tweeën, want Fried en ik gingen even op familiebezoek. Dat konden we nu goed combineren.  Hoe leuk is het, als je dan twee A groepen voorbij ziet rijden om ca. 12.15 uur en je trots zegt tegen je familie: “Hé die zijn van ons!” De C2 was om 12.15 uur thuis met bijna 60 km op de teller. Wij waren ’n uurtje later ook met 60 km. De zon liet zich alleen bij de start zien, verder was het ’n bewolkte ochtend/dag. Hierdoor en ook natuurlijk vanwege de vakanties, was het niet zo druk op de weg. Onderweg had ik al bijzondere goudkleurige route-pijl bordjes gezien. Ik ben gestopt om te lezen wat erop stond: “ Ride for Gold” met een afbeelding van het Olympische tenue. Thuis aangekomen, zag ik steeds racefietsers de bocht omgaan met nummers aan het stuur en sommigen in een Olympische outfit. Het bleek dat er een “Olympische” fietstocht georganiseerd was over twee afstanden, namelijk 75 en 115 km. Deze startte rond het middaguur vanaf de Olympic Experience in Den Haag. Bij terugkomst kon men daar gezamenlijk het baanwielrennen van de dames bekijken. Dat hebben we geweten. Wat ’n schok en wat ’n sensatie. Wat de mannen zaterdag niet konden presteren, deden de dames dat wel op zondag. Hulde aan Anna van der Breggen en het hele team. Sterkte en een goed herstel gewenst  aan Annemiek van der Vleuten. Het Leidsch Dagblad kopte:

Goud na grote schrik. En zo was het!

Groetjes, Lia

Voor de liefhebbers, die volgende week ’n paar dagen willen fietsen is de Rabobank Fiets 4-Daagse van Zoetermeer een aanrader. Deze wordt gehouden van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 augustus. Er zijn twee afstanden, namelijk 30 en 60 km. Dagelijks is de start van 10.00 tot 12.00 uur.

Het adres van de start en finish is bij het clubgebouw van Toervereniging Zoetermeer ’77, Buytenparklaan 9b, 2717 AX Zoetermeer. Zie meer info op www.tvzoetermeer77.nl Fried en ik hebben vorig jaar meegedaan en kwamen enthousiast thuis. Je kan natuurlijk ook kiezen voor één of twee dagen.

In elk geval veel plezier gewenst. Groetjes, Lia de Jong-Zwetsloot

 

Hulptroepen gevraagd

Enige tijd geleden is Marga gestopt als redactielid. Nu heeft Jacintha aangegeven er na ruim 16 jaar mee te willen stoppen. Ja en dan hebben we toch een probleem, want met dit kleine clubje kunnen we de Dorpsketting niet draaiende houden. Op maandagmorgen zijn we met drieën en ’s avonds straks met twee en een half en dan komt er teveel op te weinig schouders. Dus personeel gevraagd voor de maandagochtend en/of –avond En ja het is fijn als je:

– Kennis van word, outlook en publisher hebt

– Advertenties op kunt maken

– Kennis van de Nederlandse taal hebt, zodat je alert bent of d-tje en t-tjes

– Je ogen open houdt als het om ‘nieuws’ gaat

– Mee wilt denken aan de toekomst

– Ook nog een beetje collegiaal bent

Kom gewoon eens op maandagochtend of maandagavond langs. Als we met elkaar ieder een taak op ons nemen, komen we er ook. En belangrijk, je hoeft écht geen 15 of 40 jaar te blijven.

Bel 06 25004605 (Leo) of kom eens langs……

 

Hulde aan de jeugd

Afgelopen donderdag, was ik op het kinderhoekje van het kerkhof een uit z’n kluiten gegroeide hortensia aan het snoeien. Voor mij dus een hels karwei, daar ik niet zo goed meer ter been ben en eigenlijk een hand te kort kwam. Maar ja, daar lag het resultaat tussen al de andere grafjes. Hoe krijg ik dat nu in de groenbak? Maar mijn redding was nabij.

In het bos van de pastoor waren 2 jongetjes (broertjes?) ,  aan het spelen. Ik riep ze en vroeg of ze voor mij de groenbak wilde halen en vullen. Ze hebben ook de bak weer netjes terug gezet. De volgende dag heb ik er nog een bloemetje bij gezet.

Hiermee wil ik jullie nog een keer extra bedanken voor jullie hulp. Ik ben er erg blij mee.

Groetjes Ria van Dijk