Alle berichten van trees van velzen

Wieler-2-daagse 7 en 8 juli

Nog een week en dan is het zover.

Donderdag 7 en vrijdag 8 juli organiseert Toerclub Stompwijk voor de eerste keer een Wieler-2-daagse.

De organisatie heeft er veel werk in gestoken om 6 leuke routes uit te zetten over diverse verrassende wegen in het gebied rond Stompwijk. Twee routes van ongeveer 15 km, twee van ongeveer 25 km en twee van ongeveer 50 kilometer lang. De kortere tochten zijn uitstekend geschikt voor het hele gezin. De 50 kilometer kan worden gereden in groep met voorrijders in verschillende snelheden, maar kan ook individueel worden afgelegd.

Bij de gezellige afsluiting van dit evenement op vrijdag 8 juli worden de herinneringen uitgereikt aan iedereen die de tweedaagse volbracht heeft. De deelnemers kunnen ook meedoen met een prijsvraag waarmee enkele leuke prijzen te winnen zijn.

Start en finish zijn in de kantine van sportpark “De Meerhorst” aan het Klaverblad. De starttijd voor de 15 en 25 kilometer is tussen 18.30 en 19.30 uur. Om 19.00 uur stipt start de 50 kilometer met voorrijders (in verschillende snelheden).

Inschrijfgeld voor twee avonden inclusief herinnering is voor volwassenen € 3,-. Kinderen tot 14 jaar betalen € 1,-. Een gezin (max. 5 personen) kan meedoen voor € 5,-. Deelnemers die geen twee avonden willen deelnemen maar wel eens een avond gezellig willen fietsen, kunnen ook tegen een gereduceerde prijs van € 1,50 voor een enkele avond inschrijven.

Toerclub Stompwijk

Concept Verslag Jaarvergadering St. tot Exploitatie van de Dorpsketting

Datum: 22 juni 2016

Plaats: Dorpshuis, Stompwijk

Aanwezig:

Bestuur Dorpsketting: dhr. J. Ramekers (voorzitter), dhr. L. Oliehoek (penningmeester), mw. A. van Boheemen (aftredend secretaris), mw. M.J.B. van Lieshout (nieuwe secretaris), dhr. A. Janson gzn (lid), dhr. K. Abelsma (lid). Redactie Dorpsketting: mw. J. Janson-Topper, mw. P. Oliehoek– van Es, mw. T. van Velzen– Knijnenburg, mw. Y. van Rijn– v.d. Bosch, mw. M. Stijnman en 22 dorpsgenoten

Opening

Jos Ramekers opent de vergadering en stelt verheugd vast dat de opkomst de grootste sinds vele jaren is.

Vaststelling verslag jaarvergadering 2014

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Financiën

Leo Oliehoek presenteert de financiële cijfers over het jaar 2015. Hieruit blijkt dat het, financieel gezien, niet zo’n gunstig jaar is geweest. De uitgaven zijn gestegen. Dit werd o.a. veroorzaakt door het afkopen van de provider, het niet begroten van het lustrumfeestje en problemen met het leasecontract die financiële gevolgen hadden. Er is een lichte stijging in het aantal gepubliceerde pagina’s, maar deze brengen relatief minder op.

Anthon v.d. Haar vraagt of er geen accountantsverklaring c.q. goedkeuring van deze cijfers nodig is. Dit wordt uitgezocht.

Kascommissie

Als vertegenwoordiger van de kascommissie is Cock van Bohemen aanwezig. Hij deelt mee dat alles er goed uitzag en dat de kascommissie de boekhouding derhalve heeft goedgekeurd.

Afscheid Anja van Boheemen

Anja is gestart met een studie waardoor zij geen tijd meer kan afscheid anjavinden voor de uitoefening van haar functie als bestuurssecretaris. Zij is 10 jaar lid geweest van het bestuur. Jos Ramekers bedankt haar namens het bestuur voor haar betrokkenheid en het meedenken. Voor haar jarenlange inzet ontvangt zij een mooi boeket. Marjo van Lieshout zal de functie van secretaris overnemen. Anja bedankt het bestuur voor de samenwerking.

Afscheid Marga Stijnman

afscheid margaNa 42 jaar gaat Marga Stijnman de redactie verlaten. Zij kan de werkzaamheden voor de Dorpsketting niet langer combineren met haar eigen bedrijf. Leo Oliehoek presenteert een diashow waarin de carrière van Marga en de ontwikkelingen van de Dorpsketting worden gevolgd. Later dit jaar nemen bestuur en redactie nog uitgebreider afscheid van Anja en Marga. Ook Marga ontvangt een mooi boeket. Zij geeft aan dat het al een beetje begint te wennen om niet meer op maandagavond naar de Dorpsketting te gaan.

Toekomst Dorpsketting

Leo Oliehoek vertelt dat het bestuur al enige tijd nadenkt over de toekomst van de Dorpsketting. Blad op papier of alles digitaal of een combinatie hiervan. Er is een denktank samengesteld die zich over deze kwestie heeft gebogen met als doel om hierover een visie vast te leggen.

Presentatie Dorpsketting

Leo toont een presentatie over hoe het blad Dorpsketting functioneert en hoe de hieraan gekoppelde website draait.

aanweizgen jaarvergaderingPresentatie Stompwijk.nl

Leo toont hoe de nieuwe website er tot nu toe uitziet en wat de mogelijkheden zijn. Aad Janson deelt mee dat het idee is dat Stompwijk.nl een portal wordt die breed inzetbaar is voor meerdere partijen.

Discussie

Leo vraagt aan de aanwezigen hun vragen, ideeën en opmerkingen over de toekomst van de Dorpsketting te ventileren. Er ontstaat een levendige discussie.

Conclusies

Petra Oliehoek noteert wat conclusies op de flipover.

Enkele opmerkingen zijn:

De algemene veronderstelling is toch wel dat het papieren blad langzaam maar zeker zal verdwijnen of in ieder geval sterk in oplage zal verminderen.

Het is belangrijk de jeugd bij Stompwijk.nl te betrekken.

De verenigingen zullen toegang moeten krijgen op de portal Stompwijk.nl om daar hun nieuwsberichten te publiceren die zij ook al op hun eigen website plaatsen. Zo bereiken zij een grotere groep mensen.

Vastgesteld wordt dat het actueel houden van Stompwijk.nl veel mankracht zal kosten en de vraag is of hiervoor voldoende vrijwilligers te vinden zijn.

Afsluiting

Om 22.15 uur sluit Jos Ramekers de vergadering met de mededeling dat het bestuur samen met de deskundigen de conclusies van deze bijeenkomst zal bespreken. Vaststaat dat het gewenst is dat Stompwijk.nl verder uitgebouwd wordt en dat dit niet van de één op de andere dag kan maar dat het een groeitraject is.

Jos Ramekers heeft ook al uitgezocht of de Stichting Dorpsketting een accountantsverklaring behoeft, maar dit is niet geval, waarmee de vraag van Anthon v.d. Haar beantwoord is.

 

Paardenevenement Vlietland afgelast, veiligheid voor mens en dier staat bovenaan de lijst

paardenevenement 1Donderdagmorgen was het spoedoverleg tussen de parcoursbouwers van zowel de ruiters als menners met de technisch afgevaardigden van de KNHS en Ton Spaan als voorzitter van de Stichting Eventing Zuid-Holland.

Na een rondgang over het terrein was de conclusie eensluidend, het terrein was door de hevige regenval van de afgelopen nacht ongeschikt om een dergelijk groot paarden evenement te houden.

Veiligheid staat hoog in het vaandel bij de KNHS en dus ook bij onze Stichting.

Woensdagmiddag waren de hindernissen van de menners door de vertegenwoordiger van de KNHS en de parcoursbouwers, onder een stralend zonnetje, gekeurd en kregen wij een compliment voor de gebouwde hindernissen.

paardenevenement 2Het was dus “even slikken” om de net gebouwde hindernissen weer te moeten afbreken, maar goed het was niet anders, even met “de kop schudden” en een niet in de dikke van Dalen voorkomend woord uitstotend gingen we weer, met de zelfde lach als we dat andere jaren deden, aan de slag.

Blijft natuurlijk dat het verschrikkelijk sneu is, niet alleen voor de organisatie maar denk ook eens aan al de vrijwilligers en de deelnemers, bovendien had de KNHS het Nederlands Kampioenschap voor de paarden bij de ruiters dit jaar aan “Vlietland” toegewezen.

Gezien de overvolle wedstrijdagenda zit een andere datum voor dit jaar er niet in, dus op naar volgend jaar. Hopelijk kan dan de bouwploeg van de menners bestaande uit: Koos van Hilten, John van den Burg, Chris en Theo Koek, Sonja de Jong, Linda Overdevest en Ik weer aan “de Bak”, het was dit jaar helaas “hard voor weinig”

Ab Spaan

Strijd om Summerland sterkste barst los!

armworstelenStompwijk Summerland staat a.s. weekend weer voor de deur en zal ook dit jaar weer vernieuwde en verrassende dingen met zich meebrengen. Wellicht het meest opvallende is dat de zaterdagavond word afgetrapt met de first edition van het SK Armworstelen.

We gaan er een professioneel toernooi van maken met een officiële armworstel tafel en opkomstmuziek bij de aankomst van de deelnemers, en nog veel meer mooie dingen! Het toernooi zal aanvangen om 20:00 uur. Opgeven voor deze strijd der titanen is mogelijk voor zowel man als vrouw op

https://stompwijksummerland.nl/armworstelen

In een knock-out systeem zullen de deelnemers elkaar proberen uit te schakelen. Tot er uiteindelijk 2 deelnemers overblijven die in een best of 3 finale zullen uit maken wie er met de grote prijs naar huis gaat!

Mocht uzelf door een blessure of een aanhoudende vormcrisis niet mee kunnen doen aan deze machtsstrijd dan bent u uiteraard van harte welkom om uw favoriet naar de finale te schreeuwen. Want naast de eeuwige roem zijn er schitterende prijzen te winnen met dit staaltje topsport van de bovenste plank.

Met vriendelijke groet,

De organisatie

Rabobanksponsortocht

rabosponsortochtDe Rabobank Sponsorfietstocht op zondag 26 juni was met ruim 4.400 deelnemers weer een groot succes. Samen met de 17 muziekverenigingen, 25 EHBO’ers, tientallen vrijwilligers bij de startlocaties en 90 medewerkers van Rabobank Groene Hart Noord waren zij actief om er met elkaar een gezellige en sportieve dag van te maken. Rabobank Groene Hart Noord keert een totaalbedrag uit van € 32.900,- voor de clubkassen.

Overwinning voor Hilgersom-Tijssen!

duivenVoor afgelopen weekend stonden er twee vluchten op het programma. Een verre vlucht vanuit Bourges, 575 kilometer, en de eerste jonge duivenvlucht vanuit Duffel, 110 kilometer. Helaas was het weer in Duffel zaterdag niet goed en werd de vlucht uitgesteld naar zondag. Ook toen was het daar slecht weer en het zou alleen maar slechter worden. De duiven zijn toen teruggereden naar Zevenbergen, ongeveer 50 kilometer, een afstand die te kort is voor een “echte” vlucht en het werd daardoor een africhting. Hiervan dus helaas geen uitslag.

De vlucht uit Bourges ging wel los op zaterdag om 7.30u. En om 15.35u was het de 15-808 van Hilgersom-Tijssen die als eerste in Stompwijk landde met een gemiddelde snelheid van 71 km/uur. Bijna veertien minuten later arriveerde de 15-831 van W. v.d. Bosch met gemiddeld 69 km/uur. En met ruim 68 km/uur eindigde de 15-524 van Seggelen/Wolvers zes minuten later op de derde plaats.

Uitslag 25-6-16                                          Tussenstand

1 Hilgersom-Tijssen       10                  1 Hilgersom-Tijssen             132

2 W. v.d. Bosch                    9                    2 Comb. van Leeuwen        114

3 Seggelen/Wolvers        8                    3 Seggelen/Wolvers              98

4 Comb. van Leeuwen    7                    4 W. v.d. Bosch                         86

5 J. v.d. Bosch                     6                     5 W. van Benten                        85

6 G. Luk-Vork                    5                      6 J. v.d. Bosch                               71

7 W. van Benten              0                      7 G. Luk-Vork                              69

8 G. Onderwater             0                       8 G. Onderwater                      56

9 Hilgersom-Salm           0                       9 Hilgersom-Salm                     0

Cheyenne v.d. Bosch

Summerland en papiercontainer Stompwijk ‘92

Vanwege Summerland staat de papiercontainer gedurende Summerland op de parkeerplaats van Luiten Food aan het Klaverblad. Dit geldt vanaf de dinsdag voor Summerland tot de dinsdag erna. We rekenen er natuurlijk op dat u uw papier tijdelijk daar naar de container wilt brengen.

Verder nog maar eens het verzoek om kartonnen dozen (zonder inhoud) zoveel mogelijk klein te maken. Er worden veel lege dozen aangetroffen en dat neemt veel ruimte in beslag. Hoe meer lucht, hoe minder de container opbrengt.

De organisatie en bezoekers van Summerland worden veel succes en plezier toegewenst!

Luiten Food wordt bedankt voor de medewerking.

Namens Stompwijk’92,

Peter Bol,

Secretaris dagelijks bestuur

Penningmeester Binnensport gezocht

Stompwijk ’92, afdeling Binnensport, is op zoek naar een nieuwe penningmeester.

Wie vindt het leuk om zich nuttig te maken voor de sportclub? Als penningmeester besteed je iedere maand enkele uren aan o.a. een vergadering, uitbetalen van trainers/leiders en bijhouden van contributie betalende leden. Heeft u interesse, neem contact op.   Coen van Leeuwen cpvanleeuwen@hotmail.com

Van het voetbalbestuur

Aan het einde van een seizoen is traditioneel het moment om terug te kijken naar het afgelopen jaar en vooruit te kijken naar het volgende.

In het seizoen zijn vele vrijwilligers actief geweest om het voetballen van jong tot oud mogelijk te maken. We hebben het dan over trainers, leiders, scheidsrechters, vlaggers, bestuursdiensten, barmedewerkers, bestuurs-en commissieleden en nog vele anderen die achter de schermen onbetaalbaar en onmisbaar werk verzetten. Alle vrijwilligers bedankt, we rekenen ook volgend seizoen weer op jullie.

tweedeWaar het eerste zich heeft gehandhaafd in klasse 3A, heeft het 2e het werkelijk fantastisch gedaan door te promoveren na de reserve 1e klasse. Wat het nog mooier maakt is dat dat is gebeurd door bij SLZ met 0-3 te winnen van onze buur, na een 3-5 nederlaag thuis! Voor velen wellicht een verrassing, voor het elftal zelf, onder leiding van Yorick Boon, niet. Dit was meteen voorlopig het laatste huzarenstukje van Yorick bij Stompwijk92, hij gaat zijn trainershorizon verbreden bij ROAC. Wij danken Yorick en wensen hem veel succes, en hebben er alle vertrouwen in dat hij ook daar zal slagen. De deur staat voor hem altijd open!

Helaas moeten we na dit seizoen vanwege zijn gezondheid afscheid nemen van onze hoofdtrainer Ted van Berkel. Wij willen hem hartelijke danken voor zijn tomeloze inzet en betrokkenheid en wensen hem alle kracht toe.

We hebben in Erik van Maanen een nieuwe, enthousiaste opvolger gevonden. We wensen hem veel succes komend seizoen, samen met assistent-trainer Rob van Benten.

Bij de jeugd zijn de B1, E3 en F1 kampioen geworden, wij feliciteren alle spelers, leiders en trainers met dit prachtige resultaat. De interactieve en praktijkgerichte jeugdtrainerscursus van 3 avonden was een groot succes, net als het beter-laat-dan-nooit jeugdtoernooi. Vanuit de hele regio strijden teams om de inmiddels fameuze winnaars-troffee.

We begonnen met vrijwilligers, we eindigen er ook mee. Wij zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers die ons bestuur versterken (waarvan de helft stopt of al is gestopt) of andere taken op zich willen nemen. Vele handen maken licht werk!

Heb je interesse of weet je iemand die dat heeft, meld dit dan bij je leider, aanvoerder of een bestuurslid. We rekenen op jullie hulp volgend seizoen!

Rest ons jullie een fijne vakantie te wensen, en tot volgend seizoen in ons jubileumjaar.

Voetbalbestuur Stompwijk92, Willem Luiten

Optocht 15 juli Stompwijkse Paardendagen 2016

Nog 19 dagen te gaan en we zitten er weer middenin.  Enkele weken geleden heb ik al een tipje van de sluier opgelicht omtrent de veranderingen in het programma van de Stompwijkse paardendagen.

Traditiegetrouw starten we vrijdagavond met een optocht door ons mooie dorp met de medewerking van fanfare Juliana , ruiters, aangespannen rijtuigen en bereden politie. Om de deelname aan optochtdeze optocht te stimuleren is er dit jaar een wedstrijdelement in gebracht. Vanuit de optocht zal de burgervader hoogstpersoonlijk de mooiste versierde aanspanning van die avond kiezen. De bedoeling is een grandioze kleurrijke optocht te creëren waar het bloemencorso van de bollenstreek nog een puntje aan kan zuigen. Gezien de creativiteit van de laatste jaren hebben we daar ook de volste vertrouwen in!

Aan alle aanspanningen en ruiters is bovendien aan het eind van de optocht een tegemoetkoming beschikbaar alleen is het mij niet bekend of de bereden politie daar ook voor in aanmerking komt. Maar sowieso is het altijd een feest om in de optocht mee te rijden door ons dorp waar de driekleuren vrolijk wapperen en ook (dit jaar voor het eerst) de originele Stompwijkse vlag – kenmerkend voor deze dorstige dagen!

Voor de deelnemers is het vrijdagavond om 18.00 uur verzamelen bij de familie Turkenburg aan de Stompwijkseweg 76. Vandaaruit trekt de tocht over de Doctor van Noortstraat, slaan af naar de Meerlaan, dan naar het Klaverblad en via de Zwanebloem en Dotterbloem naar het feestterrein. Op het evenemententerrein lopen de paarden vervolgens een ereronde waarna het defilé wordt afgenomen door de Voorzitter en Burgemeester. Via de Dotterbloem wordt het veld weer verlaten.

MENWEDSTRIJD

Nieuw dit jaar is een men wedstrijd in plaats van het ringsteken. Draait het bij ringsteken vooral om precisie, bij het mennen gaat het om snelheid én precisie! Dus daar kunnen we zeker actie en spanning verwachten.

Voor deze wedstrijd is een gespiegeld parcours opgebouwd voor 2 aanspanningen die gelijktijdig dit parcours afleggen. Dit kunnen enkelspannen zijn, tweespannen, tandem (twee paarden achter elkaar ingespannen) of vierspannen.

De deelnemers starten tegelijkertijd vanuit het midden uit stilstand, met de neus van de paarden voor de startlijn. Deze proef met poorten en hindernissen wordt in 2 manches gereden. Eén keer in de linkerbaan en 1 keer in de rechterbaan. Bij het maken van een fout volgt een strafpunt of uitsluiting.

Degene met de minste strafpunten wint. Bij een gelijk aantal strafpunten wint het span dat het eerste over de finish komt. Bij een gelijke stand na de 2de manche zal er een derde manche gereden worden.

JE KRIJGT 1 STRAFPUNT:

-per afgeworpen onderdeel of bal

-voor het niet in de hand hebben van de zweep

JE WORDT UITGESLOTEN INDIEN:

-Je vertrekt voor het startsignaal

-bij het niet doorrijden van de start of finish

-Bij het rijden van een verkeerd parcours

-Bij het afstijgen van de menner of groom

ER KAN NIET GESTART WORDEN INDIEN:

-Je geen groom hebt.

-De menner en of groom geen cap of bodyprotector draagt.

Tot zover de spelregels van de men wedstrijd en zo te zien belooft deze nieuwe activiteit een avond vol spanning en sensatie dat er minstens 1 biertje voor de schrik moet worden gedronken in de grote tent !!

Namens Nooit Gedacht, Conny Oliehoek