50 jAAr Dorpsketting

Dit jaar bestaat de Dorpsketting 50 jaar. Normaal gezien zou dat volstaan met een eenmalige manifestatie. Vanwege de Corona-perikelen en de kleinere activiteiten die recent zijn ondernomen, is het idee ontstaan om meerdere kleinere activiteiten te organiseren en activiteiten daarmee zoveel mogelijk te spreiden.

Er zijn 3 weekenden gekozen om hier vorm aan te geven:

  • 28,29 en 30 augustus: sport en spel
  • 11,12 en 13 september: zang & dans
  • 25,26 en 27 september: boeren, buren en buitenlui.

Eindorganisatie: Bestuur & redactie Dorpsketting

email: redactie@dorpsketting.nl. Wil je helpen, meld je aan. Weet je een leuke activiteit! Meld deze ook aan..

We zijn ons als organisatie terdege bewust van de problematiek rond Covid-19. Deelname aan en/of aanwezigheid bij activiteiten zal ten alle tijde voor eigen verantwoordelijkheid zijn. Op geen enkele manier is de organisatie dan ook aansprakelijk als het gaat over Covid-19. Uiteraard zullen we op alle mogelijke manieren iedereen op de dan geldende RIVM regels wijzen.

Dorp van het dorstige hert