Uitloting obligaties Laurentiuskerk Stompwijk

In 2009 hebben veel mensen aan de Laurentius kerk geld geleend om de restauratie van de kerk en de pastorie te bekostigen. Dit werd mogelijk gemaakt door aankoop van obligaties die niet op naam maar op nummer staan. De obligaties hebben een looptijd van maximaal 13 jaar. De aflossing geschiedt bij uitloting van het laatste cijfer van het uitgiftenummer. De negende loting heeft inmiddels plaatsgevonden.  Het cijfer drie (3) is uitgeloot. Vanaf 2012 tot en met 2020 zijn er negen cijfers uitgeloot te weten de cijfers nul (0), een (1), twee (2), drie (3), vijf (5), zes (6), zeven (7), acht (8) en negen (9). De uitgelote obligaties kunnen elke woensdag- en vrijdagmorgen van 10 uur tot 12 uur ingeleverd worden op de pastorie van de kerk in Stompwijk. Na inlevering wordt het verschuldigde bedrag overgemaakt op de bankrekening.

Tot slot nogmaals een hartelijk dank voor uw medewerking.

Beheercommissie Laurentiuskerk