Royal Roses mag uitbreiden

Het Hoogheemraadschap Rijnland heeft er mee ingestemd dat Royal Roses, Huyssitterweg 12, bijna 1700 vierkante meter aan sloten laat dempen en meer dan 10.000 vierkante meter poldergrond laat verharden ten behoeve van de bouw van een nieuwe kas. Daarnaast mag het bedrijf een waterbassin met silo inrichten als alternatieve waterberging. Dat blijkt uit een bericht van het Hoogheemraadschap zelf. Royal Roses gaat verder 12.900 vierkante meter veld voorzien van een open gronddoek, 700 meter beschoeiing plaatsen, een dam met duiker aanleggen en de hemelafvoer naar een bestaand waterbassin verlengen.