B&W verdedigen pleidooi voor lager geluidscherm A4

B&W hebben er bewust voor gepleit een geluidscherm langs de A4 ter hoogte van natuur- en recreatiegebied Vlietland niet overal 3 meter hoog te laten zijn. B&W deden dat omdat bleek dat een scherm van 3 meter hoogte over de hele afstand van 3 kilometer veel duurder zou uitvallen dan het budget dat de provincie Zuid-Holland voor de bouw heeft. Om te voorkomen dat zulks weer een nieuw obstakel zou worden voor de bouw van het scherm werd het voorstel gedaan.

Dat blijkt uit antwoorden van B&W op vragen van het GBLV-gemeenteraadslid Monica Velù.  De gemeenteraad sprak zich eerder uit voor een scherm van 3 meter hoogte over de hele lengte. B&W zeggen nu dat die uitspraak ‘uitgangspunt’ was bij het gedane voorstel.

‘Het college van B&W heeft zich inderdaad afgevraagd of een hoogte van 3 meter over het gehele traject noodzakelijk is. Achtergrond hiervan is dat uit het rapport van Sweco (onderzoeksbureau, red.) bleek dat er een groot verschil zat tussen geschatte kosten en het beschikbare budget’.

‘Om te voorkomen dat dit een nieuwe hindernis opwerpt in dit langdurige dossier (de zaak speelt al vanaf 2009, red.), heeft het college van B&W aan willen geven richting de provincie dat het de voorkeur van het college van B&W heeft om het beschikbare budget dáár in te zetten waar de schermen (of wallen) het meeste effect sorteren voor zowel de gebruikers van Vlietland/ Vogelplas als de inwoners van Voorschoten’.