Beste ouders van de kinderen uit groep 4,

Je eerste communie doe je rond je zevende levensjaar bij de katholieke kerk (groep 4 basisschool). Dit wordt gedaan om kinderen kennis te laten maken met het geloof. Dit bestaat uit drie stappen. Namelijk de doop, de communie en het vormsel.

Als je als ouder je kind hebt laten dopen, geef je daarmee aan dat je je kind wilt laten opgroeien in de traditie van de kerk. Je wilt dat je kind een plaats krijgt in deze kerk. Ouders kunnen zich het moment waarop hun kind werd gedoopt, vaak nog goed herinneren. De kinderen zelf weten er meestal niets meer van. Toch willen wij hen laten weten dat zij ook bij de kerk horen. Dat zij binnen de kerk een zelfstandige plaats innemen. Vandaar dat wij de Eerste Communie vieren.

Zoals u zult begrijpen is het vanwege de huidige corona maatregelen nog niet mogelijk om een echte planning op te stellen. Maar we willen, zodra het mogelijk is, de voorbereidingen wel gaan opstarten.

Via dit schrijven willen wij u, als ouders van de kinderen, hierop  attent maken. Door het invullen van de onderstaande strook kunt u aangeven of u uw zoon of dochter wilt opgeven voor de Eerste Heilige Communie. 

De kinderen zullen op dit sacrament voorbereid worden door een aantal bijeenkomsten op de zondagochtend/woensdagmiddag. Daarnaast zult u als ouders aan de hand van een werkboek ook thuis met uw kind hieraan werken.

Graag gegevens e-mailen voor 1 februari naar de werkgroep ofnaar het secretariaat van de kerk. U kunt het natuurlijk ook aan ons doorgeven.

Namens de werkgroep alvast bedankt.

Stef Verburg
Wendy van Steekelenburg
Of email keeswendy@hetnet.nl