Spreekuur gebiedsregisseur Penchi Harteveld

Op maandag 7 december heeft gebiedsregisseur Penchi Harteveld weer haar maandelijkse spreekuur. Dit keer is het spreekuur van 19:00 tot 20.30 uur. Het spreekuur staat in het teken van de vragenlijst Quick Scan Lokale Democratie. Als gemeente willen we natuurlijk ook van u als inwoner van Stompwijk weten of u vindt dat de gemeente naar u luistert. Vindt u dat u kunt meedenken, meebeslissen of zelfs meewerken als u dat wilt? En hoe kan de gemeente beter uw initiatieven stimuleren? Met antwoorden op deze vragen krijgen we beter zicht op wat goed gaat en wat beter kan. Aan de hand van het rapport gaan we een set afspraken voor burgerparticipatie maken zodat deze aansluit bij wat inwoners in onze gemeente zelf willen beslissen en willen doen.

Meer informatie over dit onderwerp en de vragenlijst is te vinden op www.ingesprekmetlv.nl/democratie

Het spreekuur is digitaal. Aanmelden vooraf is nodig via e-mail naar p.harteveld@lv.nl

Na aanmelding krijgt u een link toegestuurd voor het spreekuur.

Spreekuren gebiedsregisseur volgend jaar:

4 januari

1 februari

1 maart

3 mei

7 juni

6 september

4 oktober

1 november

6 december