Opruimen bodemvervuiling Dr. van Noortstraat

Op Dr. van Noortstraat 13 en 13D moet 84 vierkante meter grond tot een diepte van een halve meter worden weggegraven en vervangen worden door nieuwe, schone, grond. Aanleiding vormt een bodemvervuiling door chemische verbindingen, zogenoemde PAK’s. In totaal gaat het om 42 kubieke meter grond die weg moet. Ter plekke wordt de oude bebouwing gesloopt en vervangen door nieuwbouw. De kosten van de saneringsoperatie worden becijferd op 10.000 euro.