Midvliet onaangenaam verrast door ondoordachte voorkeur college voor LVTV

Vrijdagavond verscheen een persbericht van de gemeente Leidschendam-Voorburg waarin wordt toegelicht dat het college de Stichting Omroep Leidschendam-Voorburg (LVTV) als voorkeurs kandidaat adviseert aan de raad voor de licentie voor publieke lokale omroep in Leidschendam-Voorburg in de periode van 2021 tot 2025.

Het bestuur en de meer dan 50 medewerkers van Midvliet zijn onaangenaam verrast met het advies en het onaangekondigde persbericht en hopen dat in januari de gemeenteraad, wanneer het besluit zal moeten worden genomen, het college kan overtuigen om een andere keuze te maken. Het advies van het College is gebaseerd op een papieren exercitie en doet geen recht aan de werkelijkheid en is dan ook ondoordacht.

Iedere vijf jaar adviseert de gemeente het Commissariaat voor de Media over het aanwijzen van een omroep als publieke lokale omroep in de gemeente. De afgelopen 29 jaar is de licentie als publieke lokale omroep Midvliet gegund geweest in Leidschendam-Voorburg.

Midvliet wordt gedragen en bemenst door meer dan 50 medewerkers die belangeloos journalistieke producties brengen, cultuur, educatie en entertainment op radio, TV en online. Midvliet voldoet aan alle formele wettelijke vereisten, van representativiteit van het PBO tot het toereikend media aanbod, van financiële huishouding tot multimedialiteit. Maar Midvliet is meer. Midvliet betekent wat voor de lokale samenleving. De omroep werkt nauw samen met de vele maatschappelijke organisaties, zoals onderwijsinstellingen en Omroep West die een samenwerkingsovereenkomst is aangegaan met Midvliet. Verslaggevers van Omroep West zijn in huis bij de redactie van Midvliet. Omdat Midvliet een brede lokale omroep is en een maatschappelijke rol vervult die verder gaat dan het produceren van korte online filmpjes. Midvliet is geen commerciële producent, maar een echte publieke lokale omroep. Een erkend leerbedrijf voor stagiaires; dagelijkse nieuwsvoorziening in coronatijd, livestreams van evenementen die door corona niet door konden gaan met publiek, achtergronden bij het nieuws, sport in de regio, een totaal muziekaanbod voor álle doelgroepen. Van klassiek tot hip-hop, van rock tot opera. Podcasts, Instagram stories, live radiotalkshows met gasten, documentaires, het is echt te veel om op te noemen. 

Het is dan ook zuur te constateren dat al het bovenstaande met een pennenstreek dreigt te worden vernietigd ten faveure van een commerciële producent uit Rijswijk die zich als LVTV presenteert met mooie beloften en een veel smallere maatschappelijke taakopvatting. In een klap alle opgebouwde waarden kwijt die een publieke lokale omroep zo uniek, relevant én noodzakelijk maken voor de lokale samenleving.

Het bestuur en de medewerkers rekenen op de wijsheid van de gemeenteraadsleden om het advies van het college niet over te nemen en Midvliet als brede, gedragen omroep ook voor de komende vijf jaar te kiezen. Dat hebben de inwoners van Leidschendam, Voorburg en Stompwijk verdiend.