Gemeente machteloos bij grondspeculatie Stompwijk

De gemeente kan weinig doen tegen Solid Agreements Vastgoed b.v. dat gronden in Stompwijk aanbiedt met als doel er woningen op te gaan bouwen. Dat blijkt uit antwoorden van wethouder Jan-Willem Rouwendal op vragen van de gemeenteraadsleden Marien van Wijk (GBLV) en Coert Bregman (ChristenUnie-SGP).

Rouwendal stelt dat de gemeente geen plannen heeft er woningbouw te laten plaatsvinden. De bestemming van de grond is agrarisch. “De gemeente kan het de eigenaren van agrarische gronden niet verbieden die gronden aan een vastgoedinvesteerder te verkopen. Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen dat sprake is van illegale grondtransacties of iets van deze aard”, stelt de wethouder.

“De gemeente heeft geen instrumenten voorhanden om deze ontwikkeling tegen te gaan. Door middel van communicatie kan worden uitgedragen dat van grootschalige herontwikkeling van agrarische gronden in het buitengebied voor woningbouw niet binnen afzienbare termijn sprake zal zijn. Deze mededeling is inmiddels ook de Adviesraad Stompwijk gericht”.

“Voorts is de provincie Zuid-Holland benaderd met het bericht dat partijen stukken grond in het buitengebied aankopen. De urgentie om hier op provinciaal niveau iets mee te doen wordt niet gevoeld. Er is ook contact geweest met een aantal (potentiële) kopers (die zelf bij de gemeente informeerden), waarbij is meegedeeld dat woningbouw niet toegestaan is op grond van het bestemmingsplan”.