Caritasfonds Stompwijk!

Het Caritasfonds Stompwijk; een nieuwe naam voor een organisatie met een lange geschiedenis! Wat ooit begon als het ‘Armenbestuur’, een zelfstandig onderdeel van de RK-parochie, is vervolgens overgegaan in de Parochiële Charitatieve Instelling (PCI). Inmiddels is besloten om de krachten te bundelen van de 3 PCI’s van Leiden, Zoeterwoude en Stompwijk. Hierdoor is een nieuwe PCI gevormd, met als naam: PCI-Petrus en Paulus. Onder de vlag van het overkoepelend bestuur van de nieuwe PCI is per locatie een Caritasfonds werkzaam (voor Stompwijk is dit dus het ‘Caritasfonds Stompwijk’). Ondanks de wijziging van de naam blijft het doel hetzelfde: het bieden van hulp aan mensen die dat nodig hebben. Door de jaren heen heeft onze organisatie giften ontvangen van inwoners uit Stompwijk ten behoeve van mensen uit Stompwijk die het financieel nodig hebben. Deze gelden werden en zullen ook in de toekomst worden beheerd door het bestuur van het Caritasfonds Stompwijk. Daarvoor probeert het Caritasfonds zo goed mogelijk (lokale) armoede op te sporen. Het bestuur onderhoudt hiervoor contacten met verschillende maatschappelijke en sociale organisaties. Het Caritasfonds (als onderdeel van de PCI) beschikt dus over eigen middelen om hulp te verlenen. De doelstelling van het Caritasfonds is om de problemen op een structurele manier op te lossen.

De hulp bestaat niet alleen uit financiële ondersteuning, maar kan ook een verwijzing naar deskundige hulpverleners zijn. Het Caritasfonds heeft hiervoor een netwerk van verschillende instanties en helpt bij het benaderen ervan om hulp te krijgen. In acute gevallen, of wanneer bestaande sociale voorzieningen tekort schieten, kan het Caritasfonds zelf tijdelijk financiële hulp verlenen.

Juist in deze onzekere Coronatijd waarin een baan/inkomen geen vanzelfsprekendheid is voor vele mensen, is soms een steuntje in de rug noodzakelijk om de eindjes weer aan elkaar te knopen. Het Caritasfonds kan u hierbij wellicht helpen. Dus kunt u zelf wat steun gebruiken? Of kent u iemand anders die dringend behoefte heeft aan (financiële) steun? Neem dan contact op en richt uw hulpvraag aan:


Caritasfonds Stompwijk
t.a.v. Secretaris Caritasfonds Stompwijk
Dr. van Noortstraat 88
2266 HA Stompwijk
Email: 
PCIStompwijk@gmail.com

Natuurlijk wordt elke aanvraag vertrouwelijk behandeld!

Namens het Caritasfonds Stompwijk,

Koos van Wissen