Op jacht naar de vogels

Regelmatig gaan wij erop uit, lopend of met de fiets, om in de directe omgeving vogels te spotten en lekker buiten te zijn. Spotten doe je door goed om je heen te kijken en te luisteren want soms hoor je ze eerder dan je ze ziet. En kijk ook eens achterom dan kun je soms worden verrast.

De route die wij met grote regelmaat doen is een “rondje Ondermeer” met een uitstapje naar het Prielenbos.

Wat wij daar dit jaar al zijn tegen gekomen:

Puttertje, Wilde Eend, Zwanen, Waterhoen, Torenvalk met jong, Lepelaar, Buizerd, Scholekster met jong, Kievit met jong, Grutto, Roodborst, Grote Bonte Specht, Zwarte Kwikstaart, Fuut, Blauwe Reiger, Grote Zilver Reiger, Aalscholver, Ooievaar met jong, Grauwe Gans met jong, Grote Canadese Gans met jong, Tureluur, Fazant, Tafeleend, Dodaars met jong, Sperwer, Boerenzwaluw, Visdief.

Wij vinden het iedere keer weer bijzonder dat we zoveel verschillende soorten tegen komen in een zodanig klein gebied én zo dicht bij huis.

Wij wensen je veel plezier tijdens jouw ‘rondje Ondermeer’.

Marja van den Berg en Annita Hoogeveen

Op de foto: Lepelaar