Aan de bewoners van de:

Tuinbouwweg, Huyssitterweg, Veenpoldersweg, Westeinderweg, Doctor van Noortstraat (incl. Laantje van Van Kampen)

Beste bewoner(s),

In opdracht van de gemeente Leidschendam-Voorburg zijn wij op 1 juli 2020 gestart met de aanleg van de Veenpoldersweg.

Planning en fasering

De aanleg van het wegtracé is in verschillende delen opgeknipt. De weg en de bruggen worden gefaseerd aangelegd. In de hierna opgenomen afbeeldingen zijn de fasering met het daarbij behorende tijdschema weergegeven. Naar verwachting kan de Veenpoldersweg rond de zomer van 2021 worden opengesteld voor alle verkeer.

Bereikbaarheid

In beginsel blijft uw woning of bedrijf gedurende de hele looptijd van het werk bereikbaar vanaf de openbare weg. Voor enkele percelen zal dat voor korte tijd niet het geval kunnen zijn. Daar ontkomen we niet aan. Voor die specifieke situaties geldt dat wij u hierover tijdig persoonlijk of door middel van een brief informeren. Zo nodig worden met u persoonlijk alternatieven bekeken en afgesproken.

De hulpdiensten zijn op de hoogte van de werkzaamheden. Gezorgd wordt dat deze in noodgevallen altijd bij de woningen en bedrijven kunnen komen.

Indien de werkzaamheden het noodzakelijk maken om wegen voor kortere of langere tijd af te sluiten en verkeer om te leiden, zullen wij dit door middel van bebording aangeven.

Bouwplaats is geen speelplaats

Het hele wegtracé is één bouwplaats en derhalve verboden voor onbevoegden. Uit ervaring weten wij dat zo’n terrein voor veel mensen, met name voor kinderen en jeugd, uitdagend is en als een leuke speelplek wordt gezien. Echter, een bouwplaats kent ook veel gevaren en is daarom niet geschikt om te verblijven. Wij doen er alles aan om te voorkomen dat het terrein vrij kan worden betreden. Maar, omdat wij weten dat dit in de praktijk niet altijd lukt, doen wij hierbij een dringende oproep aan ouders om uw kinderen op het hart te drukken de bouwplaats NIET te betreden. Formeel is dit, zoals gezegd, ook verboden, maar de praktijk leert ons dat zo’n omvangrijk werkterrein niet altijd adequaat is af te sluiten.

Hinder

Wij zijn ons ervan bewust dat de werkzaamheden gedurende de hele bouwperiode hinder en overlast voor u met zich meebrengen. Uw begrip en medewerking helpen ons om de uitvoering snel en soepel te laten verlopen. Wij vertrouwen daarom op uw medewerking in de acceptatie van hinder en overlast en danken u daarvoor bij voorbaat.

Officiële starthandeling

Hoewel we al gestart zijn met het werk, willen we kort na de zomer met een feestelijke handeling stilstaan bij de aanleg van de Veenpoldersweg. Een aankondiging daarvan volgt in de Dorpsketting. Stel uw vragen aan de omgevingsmanagers. Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neemt u dan contact op met onze omgevingsmanager Anja Grootendorst. Zij is te bereiken via het telefoonnummer 06 11 3202 81,

het e-mailadres: agrootendorst@kws.nl of via de KWS-app. Ook is er de mogelijkheid om van het spreekuur gebruik te maken. Dat is dinsdagmiddag van 13.00 uur tot 16.00 uur en vrijdagochtend van 09.00 uur tot 12.00 uur. Hiervoor kunt u terecht bij de directiekeet van KWS aan de Doctor van Noortstraat 137 (voorheen de locatie van kringloopwinkel De Stal). Indien deze tijden u niet schikken en u toch persoonlijk contact wenst, kunt u daarvoor een afspraak met haar maken. Heeft u vragen aan de gemeente over het project in het algemeen? Neemt u dan contact op met Ad de Hoon de omgevingsmanager van de gemeente. Hij is te bereiken via het telefoonnummer 06 53 79 44 55 of het e-mailadres: alom@home.nl

Actuele informatie

Voor actuele informatie over het project Veenpoldersweg adviseren wij u gebruik te maken van de KWS-app. Door wekelijkse updates kunt u de voortgang van het project op de voet volgen. De KWS-app is te downloaden in de Apple- en/of Google Play store en te herkennen aan dit logo .

Wij raden u aan deze app op uw smartphone of tablet te installeren. Dit is mogelijk door onderstaande QR code te scannen en vervolgens de app te downloaden.

Daarnaast zullen wij u regelmatig via de Dorpsketting verslag doen van de voortgang van de werkzaamheden.

Tot slot wensen wij u een fijne zomervakantie toe!

Met vriendelijke groet,

Het KWS Team Veenpoldersweg, namens deze, Anja Grootendorst